Cac nang luc cot loi

8 649 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:01

Chiến lược sách nhân CÁC NĂNG LỰC CỐT LÕI Dưới danh sách 31 khả liệt kê theo nhóm (các khả tương tự liên quan tới nhóm kỹ năng) Mỗi khả bao gồm định nghĩa hành vi cụ thể tồn khả người I KHẢ NĂNG LÀM VIỆC/HỢP TÁC VỚI NGƯỜI KHÁC * Nhóm lãnh đạo người khác Tạo tập trung: khả đóng góp truyền đạt mục đích mục tiêu doanh nghiệp  Hành động để hướng mục tiêu đơn vị với định hướng chiến lược doanh nghiệp  Đảm bảo người phận hiểu công việc họ có liên quan tới mục tiêu doanh nghiệp  Đảm bảo người hiểu xác định rõ mục tiêu phận  Đảm bảo phận phát triển mục đích kế hoạch để giúp hoàn thành mục tiêu doanh nghiệp Tạo ủng hộ động viên: khả khuyến khích cam kết người khác công việc họ  Công nhận khen thưởng cho người thành tích đạt  Thể biết ơn người đóng góp họ  Bày tỏ niềm tự hào nhóm khuyến khích người cảm thấy hứng khởi thành tích họ  Tìm cách khen thưởng mẻ cho công việc người  Thể cam kết thân trình cách diện tham gia vào kiện  Nhận tìm cách giải nhanh chóng vấn đề đạo đức  Trò chuyện thảo luận để tạo động lực cho nhóm làm việc Làm việc nhóm: thành viên nhóm cần khả ước muốn hợp tác với người khác nhóm, người lãnh đạo nhóm cần khả thể quan tâm, kỹ thành công việc giúp hóm học làm việc Các hành vi thành viên đội  Lắng nghe phản hồi mang tính xây dựng ý kiến thành viên nhóm  Thể ủng hộ ý kiến đề xuất người khác  Luôn cởi mở với thành viên nhóm lo lắng họ  Bày tỏ không đồng tình mang tính xây dựng (ví dụ nhấn mạnh vào điểm không đồng tình, đề xuất ý kiến khác mà nhóm chấp nhận)  Khuyến khích đóng góp thành viên nhóm  Đưa phản hồi mang tính tích cực trung thực cho thành viên khác  Luôn sẵn sàng hỗ trợ cho thành viên khác họ cần  Làm việc tìm giải pháp thành viên nhóm giúp sức  Chia sẻ ý kiến mặt chuyên môn với thành viên khác  Tìm kiếm hội làm việc theo nhóm cách để trau dồi kiến thức kinh nghiệm  Hỗ trợ, cung cấp thông tin, hay cung cấp hỗ trợ khác để xây dựng hay trì mối quan hệ với thành viên khác Các hành vi lãnh đạo nhóm  Tạo hội cho người học cách làm việc theo nhóm  Tranh thủ tham gia nhiệt tình người  Khuyến khích hợp tác với phận khác  Đảm bảo tất thành viên đối xử công Giảng viên: ThS Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương – Email: quynham@gmail.com – ĐT: 0904063835 Chiến lược sách nhân  Ghi nhận khuyến khích hành vi xây dựng làm việc theo nhóm Trao quyền cho người khác: việc thể tin cậy khả thành công nhân viên, đặc biệt đối mặt với nhiệm vụ mới, giao nhiệm vụ quyền hạn quan trọng, cho phép nhân viên tự định làm đạt mục tiêu giải vấn đề  Trao quyền rộng rãi cho người việc đưa định phạm vi công việc  Cho phép thành viên khác định chịu trách nhiệm  Khuyến khích cá nhân tập thể tự đưa mục tiêu gắn liền với mục tiêu doanh nghiệp  Bày tỏ tin tưởng khả thành viên khác thực công việc thành công  Khuyến khích nhóm tự giải vấn đề nhóm tránh ép buộc họ phải đưa giải pháp Quản trị thay đổi: khả bày tỏ ủng hộ đổi thay đổi tổ chức để nâng cao tính hiệu tổ chức, khởi xướng, tài trợ thực việc thay đổi tổ chức, giúp thành viên khác quản trị thành công thay đổi Các hành vi nhân viên:  Tự phát triển phương pháp cách tiếp cận  Đề xuất cách tiếp cận, phương pháp công nghệ  Tìm cách thực công việc tốn chi phí hơn, nhanh tốt Các hành vi nhà quản trị/ nhà lãnh đạo  Làm việc hợp tác với thành viên khác để tìm giải pháp mang tính sáng tạo  Nắm quyền lãnh đạo việc thiết lập định hướng, quan hệ đối tác, sách quy trình doanh nghiệp  Nắm bắt hội ảnh hưởng đến định hướng tương lai phận tổ chức hay toàn doanh nghiệp  Giúp đỡ nhân viên hiểu rõ họ cần làm để tạo thay đổi tổ chức  Thực hay ủng hộ hoạt động quản trị thay đổi khác (ví dụ giao tiếp, giáo dục, phát triển tổ đội, huấn luyện)  Thiết lập cấu trúc phương pháp để lập kế hoạch quản trị việc thực thay đổi  Giúp đỡ cá nhân tổ chức quản trị mối lo lắng liên quan đến thay đổi lớn  Giúp đỡ nhóm hay tổ đội thông qua quy trình giải vấn đề suy nghĩ sáng tạo để triển khai thực cách tiếp cận, hệ thống, cấu trúc phương pháp Phát triển nhân viên: khả giao nhiệm vụ làm việc với người khác huấn luyện họ để phát triển lực thân  Đưa phản hồi tích cực cụ thể hành động thành viên khác  Chia sẻ thông tin, lời khuyên đề xuất để giúp thành viên khác hoàn thành công việc, đưa việc huấn luyện hiệu  Hỗ trợ người để giúp phát triển khả họ  Gặp mặt nhân viên thường xuyên để xem xét tiến họ  Ghi nhận khuyến khích nỗ lực phát triển tiến người  Bày tỏ tin tưởng khả thành công thành viên khác Quản trị thành tích: khả chịu trách nhiệm thành tích hay nhân viên, cách thiết lập mục tiêu mong muốn rõ ràng, vạch tiến trình đến mục tiêu, đảm bảo phản hồi giải vấn đề thành tích nhanh chóng Hành vi nhân viên Giảng viên: ThS Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương – Email: quynham@gmail.com – ĐT: 0904063835 Chiến lược sách nhân  Đối với cấp mình, thiết lập mục tiêu cụ thể đo lường mục tiêu phải khả thi thách thức, có xác định ngày hoàn thành  Đối với cấp mình, xác định rõ dự kiến việc làm làm  Tranh thủ ủng hộ cấp để biết thông tin, nguồn lực đào tạo cần thiết để hoàn thành công việc hiệu  Thông báo cho cấp vấn đề ảnh hưởng đến khả hoàn thành mục tiêu đề  Sẵn sàng tiếp nhận phản hồi từ cấp đồng nghiệp công việc  ChuNn bị kế hoạch cá nhân với mục tiêu cụ thể lịch trình thực công việc chi tiết  Có hành động cụ thể để trau dồi kỹ cần thiết để thực công việc tương lai hiệu Các hành vi nhà quản trị  Đảm nhân viên có mục tiêu trách nhiệm rõ ràng  Làm việc với nhân viên để thiết lập đề tiêu chuNn thành tích cụ thể đo lường  Ủng hộ nhân viên nỗ lực hoàn thành mục tiêu công việc (ví dụ cách cung cấp nguồn lực, xóa bỏ rào cản đóng vai trò người hỗ trợ)  N ắm bắt thông tin thành tích tiến nhân viên thông qua phương pháp thức (như báo cáo tình hình hoạt động) phương pháp không thức (như quản trị cách quan sát xung quanh)  Đưa phản hồi thành tích cụ thể vừa tích cực vừa xác sau kiện  Giải vấn đề thành tích nhanh chóng, cho người biết dự kiến làm Tham gia thảo luận: khả đảm bảo thông tin thông qua người nắm bắt thông tin  Đảm bảo thành viên có tham gia vào dự án biết thông tin tiến trình kế hoạch dự án  Đảm bảo thông tin quan trọng từ cấp chia sẻ với nhân viên người khác thích hợp  Chia sẻ ý kiến thông tin với người thấy thông tin hữu ích  Sử dụng nhiều kênh phương tiện để tiếp xúc với thông tin quan trọng (ví dụ thư báo, họp, thư điện tử)  Thường xuyên thông báo tiến trình vấn đề xyar cho cấp trên, tránh gây bất ngờ  Đảm bảo tiếp xúc thường xuyên liên tục diễn Giao tiếp ngôn từ: khả tự bày tỏ rõ ràng hội thoại giao tiếp với người khác  N ói rõ ràng dễ hiểu  N ội dung phát biểu phải phù hợp với trình độ kinh nghiệm người nghe  Sử dụng ngữ pháp lựa chọn từ thích hợp nói chuyện  Trong nói chuyện tổ chức ý rõ ràng  Trình bày ý cách xúc tích nói chuyện  Dõi mắt giao tiếp với người khác  Tóm tắt hay diễn giải ý hiểu điều mà người khác nói để xác minh lại ý hiểu tránh hiểu lầm giao tiếp 10 Giao tiếp văn bản: khả trình bày rõ ràng văn  Trình bày ý kiến rõ ràng xúc tích văn Giảng viên: ThS Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương – Email: quynham@gmail.com – ĐT: 0904063835 Chiến lược sách nhân  Tổ chức ý diễn đạt rõ ràng giới thiệu bố cục cho người đọc (thông qua đoạn văn giới thiệu hay sử dụng tiêu đề)  Giao tiếp văn phải đạt hiệu người đọc  Sử dụng biểu đồ hỗ trợ khác để làm rõ thông tin phức tạp mang tính kỹ thuật  Viết tả  Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, cụ thể  Sử dụng dấu chấm câu xác  Viết ngữ pháp  Sử dụng văn phong thích hợp 11 Khả thuyết phục: khả xếp truyền đạt giao tiếp văn lời nói để gây ảnh hưởng thuyết phục người nghe  Trình bày thông tin hay số liệu ảnh hưởng mạnh đến người khác  Lựa chọn ngôn ngữ ví dụ phù hợp với trình độ kinh nghiệm người nghe  Lựa chọn câu chuyện, ví dụ để diễn tả cho quan điểm  Thiết lập biểu đồ, slide để trình bày thông tin rõ ràng để tạo hiệu cao  Đưa vài quan điểm khác để tăng khả thuyết phục 12 Sự hiểu biết lẫn nhau: khả nhận xét, giải thích thảo luận mối quan tâm cảm nhận người khác truyền đạt hiểu biết  Hiểu mối lo lắng mối quan tâm người khác  Thông báo giải thích cách xác người khác cảm nhận nào, dựa cách lựa chọn từ ngữ, giọng nói, thành ngữ họ sử dụng hành động họ  Dự đoán người khác phản ứng trước tình  Biết điểm mạnh điểm mạnh người khác  Hiểu ý nghĩa ngầm nằm sau tình  N ói làm việc nhằm vào quan tâm người khác  Tìm cách khôn khéo để tiếp cận người khác vấn đề nhạy cảm  Làm cho người khác thấy thoải mái cách phản ứng theo hướng quan tâm tới họ nói 13 Khả ảnh hưởng đến người khác: khả có hỗ trợ người khác việc lấy ý kiến, đề xuất, kế hoạch giải pháp  Đưa tranh luận nhằm vào vấn đề mối quan tâm lớn người khác tìm kiếm giải pháp tốt  Thu hút người khác vào quy trình việc định để đảm bảo hỗ trợ họ  Đưa thảo hiệp trao đổi để có cam kết  Xác định đưa giải pháp đem lại lợi ích cho tất các bên liên quan tình  Mời chuyên gia bên thứ để gây ảnh hưởng tới người khác  Phát triển chiến lược gián tiếp khác để gây ảnh hưởng tới người khác  Biết đưa định then chốt cách quản lý củ người khác nỗ lực thân để có hỗ trợ không thành công  Đặt tình (ví dụ thiết lập, người tham gia, kết kiện) để gây tác động mong đợi tối đa hóa hội có kết có lợi  Làm việc để gây ấn tượng đặc biệt với người khác  Xác định đặt mục tiêu hướng tới nỗ lực gây ảnh hưởng tới người khác, trở thành người định thực người gây ảnh hưởng tới họ  Tìm kiếm thiết lập mối quan hệ với người cung cấp cho thông tin, hiểu biết, hỗ trợ công việc, công việc tiềm hay cách thức hỗ trợ khác Giảng viên: ThS Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương – Email: quynham@gmail.com – ĐT: 0904063835 Chiến lược sách nhân  Quan tâm tới người khác (ví dụ hỏi han mối quan tâm, sở thích, gia đình, bạn bè hay thói quen họ) để phát triển mối quan hệ  Dự đoán xác mối quan hệ mật thiết kiện định cho cổ đông khác tổ chức từ thiết lập chiến lược cho phù hợp 14 Xây dựng mối quan hệ hợp tác: Khả phát triển, trì, tăng cường cộng tác với người khác tổ chức, người cung cấp thông tin, giúp đỡ hỗ trợ cho  Hỏi kinh nghiệm cá nhân, sở thích gia đình người khác  Đặt câu hỏi để xác định kinh nghiệm, mối quan tâm chia sẻ hay lĩnh vực chung khác  Thể quan tâm tới người khác nói; công nhận ý kiến triển vọng họ  N hận quan tâm công việc triển vọng người khác  Thể biết ơn đánh giá cao tới người cung cấp thong tin, hỗ trợ giúp đỡ cho  Dành thời gian để tìm hiểu đồng nghiệp để xây dựng mối quan hệ gắn kết chung  Cố gắng để thiết lập mối quan hệ với người mà cần đến dự hỗ trợ, hợp tác ủng hộ họ  Hỗ trợ, cung cấp thông tin ủng hộ người khác để xây dựng tảng cho tương trợ tương lai 15 Định hướng khách hàng: Khả biểu lộ mối quan tâm tới thỏa mãn khách hàng bên và/hoặc khách hàng bên  Giải vấn đề khách hàng cách nhanh chóng hiệu  N ói chuyện với khách hàng (bên bên ngoài) để biết họ muốn mức độ thoải mãn họ với thứ mà họ nhận  Để cho khách hàng thấy công ty sẵn sang làm việc để đáp ứng nhu cầu họ  Tìm cách thức để đo lường theo dõi thỏa mãn khách hàng  Thể thái độ vui vẻ chủ động với khách hàng II NHỮNG KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC * Nhóm kỹ phải giải phòng ngừa vấn đề 16 Tích lũy thông tin: Khả xác định thông tin cần thiết để làm sáng tỏ vấn đề, tìm kiếm thông tin từ nguồn thích hợp, sử dụng cách hỏi khéo léo để khai thác thông tin người khác không muốn để lộ thông tin  Xác định thông tin cụ thể cần thiết cho việc làm sáng tỏ vấn đề định  Tìm kiếm thông tin đầy đủ xác cách kiểm tra nhiều nguồn khác  Thăm dò cách khéo léo để kiểm nghiệm thực tế người khác không muốn cung cấp đầy đủ cụ thể thông tin  Thường xuyên lại để thấy người khác làm việc lắng nghe vấn đề mà họ đối mặt  Hỏi người khác để đánh giá liệu họ nghĩ kế hoạch hành động  Hỏi người khác để đánh giá tin tưởng học vào việc giải vấn đề hay tìm cách giải tình hình  Đặt câu hỏi để làm rõ tình hình  Tìm hiểu bối cảnh người tham gia vào hoàn cảnh  Tìm kiếm người có kiến thức để thu thập thông tin làm rõ vấn đề 17 Khả phân tích: khả tìm cách giải vấn đề cách sử dụng phương pháp đặt vấn đề logic, có hệ thống có tính liên tục  Đưa so sánh có tính hệ thống hay hai khả lựa chọn Giảng viên: ThS Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương – Email: quynham@gmail.com – ĐT: 0904063835 Chiến lược sách nhân   Giải thích khác mâu thuẫn thông tin đưa Xác định nhóm đặc điểm, thông số, hay cân nhắc việc phân tích tình hình hay đưa định  Tìm phương pháp giải nhiệm vụ vấn đề phức tạp cách tìm hiểu phần xem xét chi tiết phần  Cân nhắc chi phí, lợi ích, rủi ro, hội để thành công việc đưa định  Xác định nguyên nhân xảy vấn đề  Cân nhắc cNn thận thứ tự ưu tiên việc cần làm 18 Khả nhìn xa trông rộng: khả dự báo việc tương lai kết việc, đưa phương án thích hợp để đối phó với bất ngờ xảy  Dự báo vấn đề xảy xây dựng phương án dự phòng  Chỉ xu hướng ngành mảng thị trường xây dựng kế hoạch để chuNn bị cho hội thách thức  Dự báo kết việc từ đặt kế hoạch  Dự báo nhóm cá nhân phản ứng trước tình thông tin để từ dặt kế hoạch 19 Khả nhận thức/tư tổng hợp: khả tìm phương án hiệu việc nhìn thấy vấn đề lý thuyết, trừu tượng luận  N hận điểm tương đồng vấn đề khác không liên quan đến  N hanh chóng xác định vấn đề trọng tâm tình phức tạp  Vẽ đồ thị cho thấy nhìn hệ thống vấn đề  Sử dụng phép loại suy phép Nn dụ để giải thích cho vấn đề  Áp dụng hệ thống lý thuyết để hiểu vấn đề cụ thể 20 Tư chiến lược: khả phân tích vị cạnh tranh tổ chức việc xem xét xu hướng thị trường xu hướng ngành, khách hàng khách hàng tiềm (trong tổ chức), điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ cạnh tranh  Thấy rõ điểm mạnh điểm yếu tổ chức so với đối thủ cạnh tranh  Thấy xu hướng ngành thị trường tác động đến lợi cạnh tranh doanh nghiệp  Có hiểu biết sâu sắc sản phNm dịch vụ mang tính cạnh tranh khu vực thị trường  Xây dựng đề xuất chiến lược dài hạn cho tổ chức dựa phân tích ngành mảng thị trường, lực có tiềm tổ chức so với đối thủ cạnh tranh 21 Kỹ chuyên môn: khả chuyên sâu kiến thức kỹ lĩnh vực chuyên môn định  Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải vấn đề  Có kiến thức kỹ sâu rộng lĩnh vực chuyên môn  Có thể đưa giải pháp mang tính chuyên môn để giải vấn đề phức tạp mà phương pháp cách tiếp cận không giải  Được coi chuyên gia để đưa lời khuyên giải pháp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn  Luôn cập nhật công nghệ hàng đầu lĩnh vực chuyên môn * Nhóm kỹ hướng tới kết 22 Sự sáng tạo: xác định việc cần phải làm làm việc trước yêu cầu  Xác định việc cần phải làm thực trước yêu cầu  Làm nhiều đòi hỏi vấn đề  Tìm kiếm người khác liên quan đến vấn đề để học hỏi họ  Làm việc độc lập để thay đổi định hướng cho kiện Giảng viên: ThS Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương – Email: quynham@gmail.com – ĐT: 0904063835 Chiến lược sách nhân 23 Định hướng tinh thần doanh nghiệp: khả tìm kiếm nắm bứt hội kinh doanh thuận lợi, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt mục tiêu kinh doanh  N hận biết nắm bắt hội kinh doanh thuận lợi  N ắm bắt kịp thời thông tin thị trường, ngành, công việc kinh doanh đem lại hội làm ăn  Cho thấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt mục tiêu  Đề xuất phương án kinh doanh sáng tạo khách hàng, nhà cung cấp đối tác tiềm  Khuyến khích ủng hộ hành vi tinh thần sáng tạo người khác 24 Khuyến khích đổi mới: khả phát triển, tài trợ hỗ trợ cho dề xuất phương pháp, sản phNm, quy trình kỹ thuật tiến  Tự phát triển sản phNm dịch vụ  Tự phát triển phương pháp cách tiếp cận  Tài trợ cho việc phát triển sản phNm, dịch vụ, phương pháp, quy trình  Đề xuất cách tiếp cận, phương pháp kỹ thuật  Phát triển cách thức nhanh hơn, tốt hơn, rẻ  Hợp tác với người khác để đưa phương pháp 25 Định hướng kết quả: Khả tập trung vào kết nhóm, cá nhân, thiết lập mục tiêu thách thức, tập trung nỗ lực để đạt mục tiêu vượt mức mong đợi  Đặt mục tiêu khả thi mang tính thách thức  Thiết lập mục tiêu cụ thể để đạt  Đảm bảo cam kết để đạt mục tiêu đối mặt với cản trở thất bại  Tìm thiết lập cách thức để đo lường hiệu hoạt động so với mục tiêu đề  Cố gắng làm để đạt mục tiêu  Luôn nhận thức cấp bách việc giải vấn đề thực công việc 26 Tính cẩn thận: việc đảm bảo công việc người khác thông tin đầy đủ xác; chuNn bị kỹ lưỡng cho họp buổi thuyết trình; theo sát người khác để đảm bảo đồng thuận cam kết thực đầy đủ  Thiết lập quy trình để đảm bảo công việc có chất lượng tốt  Điều hành chất lượng công việc  Phân loại thông tin  Kiểm tra độ xác công việc người khác  Phát triển sử dụng hệ thống để quản lý phân loại thông tin tiến độ công việc  ChuNn bị kỹ lưỡng cho họp buổi thuyết trình  Quản lý thông tin liệu cho người khác  Kiểm tra xem xét cNn thận độ xác thông tin báo cáo công việc ban quản ý hay từ hệ thống quản lý thông tin từ cá nhân nhóm khác (ví dụ hoạt động sản xuất, bán hàng, tài chính) 27 Tính đoán: khả đưa định khó khăn vào thời điểm  Sẵn sàng đưa định hoàn cảnh khó khăn hay nhập nhằng thời gian quan trọng  Chịu trách nhiệm nhóm cần thiết thực thay đổi, vượt qua bế tắc, đối mặt với vấn đề hay đảm bảo định thực  Đưa định hóc búa (như thiếu phương tiện, giảm nhân viên, chấp nhận hay loại bỏ thương vụ giá trị III KHẢ NĂNG TỰ QUẢN LÝ 28 Sự tự tin: việc tin tưởng vào ý kiến khả thành công, sẵn sàng độc lập đối mặt với phản đối  Tự tin vào khả để hoàn thành mục tiêu Giảng viên: ThS Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương – Email: quynham@gmail.com – ĐT: 0904063835 Chiến lược sách nhân   Tự trình bày cách thoải mái gây ấn tượng Sẵn sàng nói thắng với người hay nhóm vào thời điểm, anh (chị) không đồng tình với định hay chiến lược  Tiếp cận với nhiệm vụ đầy thách thức với quan điểm “có thể làm” 29 Quản lý căng thẳng (stress) : khả làm việc hiệu chịu áp lực kiểm soát thân đối mặt với thái độ thù địch kích động  Giữ bình tĩnh chịu áp lực  N gay kiểm soát hiệu số vấn đề hay nhiệm vụ  Kiểm soát phản ứng than bị trích, công khiêu khích  Thể hài hước gặp hoàn cảnh khó khăn  Kiểm soát hành vi để phòng tránh hay giảm bớt căng thẳng 30 Uy tín: việc nhận thức phải có tinh thần trách nhiệm, đáng tin cậy chân thành  Làm việc mà cam kết thực  Tôn trọng tính bảo mật thông tin hay lo lắng chia sẻ cho người khác  Thành thực thẳng thắn với người  Chia sẻ việc thực công việc công  Chịu trách nhiệm sai lầm mình, không đổ lỗi cho người khác  Trao số quyền hạn công việc thông tin thích hợp 31 Sự linh hoạt: Cởi mở thực công khác nhau, sẵn sàng sửa đổi cách thực công việc thích hợp  Có thể xem xét khía cạnh triển vọng khác triển vọng thân  Triển khai cởi mở cấu trúc, quy trình công nghệ tổ chức  Chuyển sang chiến lược khác chiến lược lựa chọn ban đầu không thành công  Thể sẵn sàng sửa đổi vị trí quan trọng đối mặt với chứng phản bác Giảng viên: ThS Ngô Quý Nhâm – ĐH Ngoại Thương – Email: quynham@gmail.com – ĐT: 0904063835
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac nang luc cot loi, Cac nang luc cot loi, Cac nang luc cot loi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay