mở khóa file word đơn giản

4 196 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:35

http://quangtuyen.net Với giúp đỡ Office Password Recovery Toolbox bạn lo lắng bị quên mật file MS Word, Excel Office Password Recovery Toolbox công cụ tuyệt vời gỡ bỏ password file bạn vòng phút Office Password Recovery Toolbox chương trình tìm khôi phục (Recovery) mà thực chương trinh gỡ bỏ (Remove) mật dành cho ứng dụng MS Office, đặt biệt với MS Word MS Excel Bạn tưởng tượng ngày bạn mở lại tài liệu biểu mẫu Word từ hồi năm ngoái, điều tồi tệ xảy - bạn nhớ đặt Password to Open gì! Để làm lại bạn cần tới ngày đêm trông chờ vào chương trình Recovery chẳng biết đường mà nói trước, với password dài khoảng 16 ký tự máy bạn chạy ngày chưa tìm lại Nhưng với giúp đỡ Office Password Recovery Toolbox, bạn lo lắng Chỉ vài thao tác với khoảng thời gian không phút vấn đề hoàn toàn giải Dowload phần mềm Bạn giải nén, bạn cài đặt chương trình bình thường Bạn mở file đặt mật bảo vệ (file có mật Open không cần) vào Tool/Options chọn thẻ Security đặt mật lại (ví dụ mật số 1, nên đặt nhỏ thôi) nhấn OK có bảng gõ lại mật vừa đặt Sau lưu lại với tên khác Khởi chạy Office Password Recovery Toolbox mở văn cần gỡ mật khẩu: Để mở đến file cần gỡ bỏ mật khẩu, kích vào kiểu tượng Browse bên trái để duyệt đến file cần tìm http://quangtuyen.net Chọn file mà bạn cần gỡ bỏ mật kích Open Kích nút Remove để thực hành động gỡ bỏ mật http://quangtuyen.net Mật file word mà bạn vừa chọn gỡ bỏ thành công Lúc bạn kích vào liên kết màu đỏ giao diện để mở file word cách bình thường Hoặc sau tạo File gỡ pass, nằm thư mục cấp với file ban đầu, có tênSample_Fixed Mở tận hường kết quả! Bạn nên vào Tool/Options chọn thẻ Security chọn nút Protext Documen, xuất Pane bạn nhấn vào nút Stop Protext xong, Save lại Chú ý: Office Password Recovery Toolbox có nguyên lý làm việc sau: sau chạy chương trình máy bạn gửi thông tin sở liên quan đến việc mã hoá mật tới Server Rixler, trình giải mã đựợc tiến http://quangtuyen.net hành đây, sau giải mã có kết gửi ngược lại máy Client (máy bạn) chương trình máy Client dùng password mở file Do đó, để chạy chương trình, Office Password Recovery Toolbox đòi hỏi máy bạn phải trạng thái kết nối Internet
- Xem thêm -

Xem thêm: mở khóa file word đơn giản, mở khóa file word đơn giản, mở khóa file word đơn giản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay