Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên trường THCS Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

116 148 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:35

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN ĐÌNH NGHĨA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN LƯƠNG, HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN ĐÌNH NGHĨA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN LƯƠNG, HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ANH TUẤN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học TS Trần Anh Tuấn Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Tác giả luận văn Đoàn Đình Nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, tác giả luận văn xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến: - Ban giám hiệu Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên, Khoa Tâm lýGiáo dục, Khoa sau Đại học thầy cô, nhà khoa học tham gia giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho học viên khóa 21 Thạc sỹ QLGD - UBND huyện Yên Thế, Phòng GD - ĐT huyện Yên Thế tạo điều kiện cho tham gia lớp cao học - Các đồng chí lãnh đạo chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Yên Thế, đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tất thầy cô trường THCS Xuân Lương tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu, tư liệu nhiệt tình đóng góp ý kiến Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Anh Tuấn, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em suốt trình cứu hoàn thành luận văn Nhân dịp này, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, gia đình động viên, khích lệ tinh thần giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Trong trình nghiên cứu Luận văn này, thân cố gắng, không tránh khỏi thiếu sót Tác giả luận văn kính mong nhận dẫn, góp ý quý thầy cô, cán quản lý đồng nghiệp Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Đoàn Đình Nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý nhà trường 1.2.2 Giáo viên đội ngũ giáo viên 10 1.2.3 Năng lực chuyên môn giáo viên 11 1.2.4 Bồi dưỡng lực chuyên môn 13 1.2.5 Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn 13 1.3 Giáo dục THCS định hướng đổi giáo dục phổ thông 14 1.3.1 Các định hướng đổi giáo dục Việt Nam 14 1.3.2 Giáo dục THCS hệ thống giáo dục quốc dân 15 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.3 Yêu cầu lực chuyên môn giáo viên THCS theo định hướng đổi giáo dục 16 1.4 Quan điểm đào tạo, bồi dưỡng dựa lực chuyên môn 17 1.4.1 Khái quát quan điểm đào tạo dựa lực chuyên môn 18 1.4.2 Các lực chuyên môn “chuẩn nghề nghiệp” giáo viên THCS 19 1.4.3 Bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên theo quan điểm đào tạo dựa lực nghề nghiệp 21 1.5 Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS 25 1.5.1 Mục tiêu quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS 25 1.5.2 Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS 25 1.5.3 Xây dựng chương trình bồi dưỡng Lập kế hoạch triển khai 27 1.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên trường trung học sở 32 Kết luận chương 33 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN LƯƠNG, HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG 34 2.1 Vài nét trường THCS Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 34 2.1.1 Thuận lợi 34 2.1.2 Khó khăn 35 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên trường THCS Xuân Lương 36 2.2.1 Thực trạng cấu giáo viên trường THCS Xuân Lương 36 2.2.2 Thực trạng số lượng trình độ đào tạo giáo viên 36 2.2.3 Một số vấn đề tồn chất lượng giáo viên trường THCS Xuân Lương trước yêu cầu đổi giáo dục 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3 Thực trạng quản lí bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên môn trường THCS Xuân Lương 40 2.3.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng 40 2.3.2 Thực trạng chương trình bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên 41 2.3.3 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên 42 2.3.4 Thực trạng công tác đạo bồi dưỡng lực chuyên môn 49 2.3.5 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 53 2.4 Đánh giá chung nguyên nhân thực trạng 54 2.4.1 Đánh giá chung 54 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế 58 Kết luận chương 60 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN LƯƠNG - HUYỆN YÊN THẾ - TỈNH BẮC GIANG 62 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn giáo viên THCS 62 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 62 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 62 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện biện pháp 63 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 63 3.2 Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng NLCM cho đội ngũ giáo viên trường THCS Xuân Lương đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 64 3.2.1 Thành lập ban đạo tổ chức bồi dưỡng lực cho giáo viên 64 3.2.2 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi giáo dục 65 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.3 Xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán trường 66 3.2.4 Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng lực chuyên môn chỗ cho giáo viên theo yêu cầu đổi giáo dục 68 3.2.5 Chỉ đạo đổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo định hướng phát triển lực chuyên môn 72 3.2.6 Tạo điều kiện cho giáo viên tự bồi dưỡng phát triển theo chuẩn vượt chuẩn giáo viên 76 3.2.7 Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng NLCM 78 3.2.8 Tạo môi trường cho giáo viên phát triển lực chuyên môn 80 3.2.9 Bồi dưỡng lực phát triển chương trình cho giáo viên 85 3.3 Một số kết thử nghiệm 87 3.3.1 Những kết bước đầu 87 3.3.2 Một số hạn chế 89 3.4 Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 89 3.4.1 Mô tả cách thức khảo sát 89 3.4.2 Kết khảo sát phân tích 90 Kết luận chương 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BCHTW : Ban Chấp hành Trung ương CBQL : Cán quản lý CT, SGK : Chương trình sách giáo khoa ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân NLCM : Năng lực chuyên môn PPDH : Phương pháp dạy học THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBMTTQ : Ủy ban mặt trặt tổ quốc UBND : Uỷ ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Đội ngũ giáo viên THCS theo giới tính độ tuổi (đến 3/2015) 36 Bảng 2.2 Trình độ đào tạo GV trường THCS Xuân Lương (đến 3/2015) 37 Bảng 2.3 Lập kế hoạch quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên trường THCS Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 40 Bảng 2.4 Kết thực chương trình bồi dưỡng NLCM cho giáo viên 41 Bảng 2.5 Mức độ cần thiết nội dung bồi dưỡng NLCM cho GV 43 Bảng 2.6 Mức độ phù hợp hình thức bồi dưỡng NLCM cho GV 45 Bảng 2.7 Mức độ thực hiệu PP bồi dưỡng NLCM 47 Bảng 2.8 Mức độ thực hiệu nội dung đạo bồi dưỡng NLCM cho giáo viên trường THCS Xuân Lương (n= 19 GV) 50 Bảng 2.9 Mức độ phù hợp hình thức kiểm tra sau đợt bồi dưỡng 53 Bảng 2.10 Nguyên nhân hạn chế quản lý bồi dưỡng giáo viên 58 Bảng 3.1 Kết khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 91 v đánh giá kết bồi dưỡng NLCM GV Tạo môi trường cho CBQL GV phát triển NLCM (Thi đua, Chế độ đãi GV ngộ, Tham quan, giao lưu với trường khác, Ưu tiên cử học 63,2 36,8 0,0 57,9 42,1 0,0 100 0,0 100 0,0 0,0 89,5 10,5 68,4 31,6 0,0 Với kết thu qua phiếu khảo sát chứng tỏ hệ thống nhóm biện pháp mà đề xuất phù hợp có khả thực cao, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Tuy nhiên để nhóm biện pháp thực cách làm có hiệu việc nâng cao hiệu hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên, cần phải có chế phối hợp chặt chẽ ngành giáo dục quan hữu quan, tạo nên đồng thống qua trình thực nhóm biện pháp, phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm Hiệu trưởng trường THCS nói chung Hiệu trưởng trường THCS Xuân Lương nói riêng phải cần biết vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình đội ngũ điều kiện sở vật chất nhà trường, phát huy tiềm năng, mạnh tập thể sư phạm nhà trường, nhằm thực hiệu mục tiêu quản lý *** Kết luận chương Dựa sở khung lý thuyết kết khảo sát thực trạng, tác giả luận văn đề xuất biện pháp bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục là: - Thành lập ban đạo tổ chức bồi dưỡng lực cho giáo viên - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi giáo dục - Xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán trường 92 - Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng lực chuyên môn chỗ cho giáo viên theo yêu cầu đổi giáo dục - Chỉ đạo đổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo định hướng phát triển lực chuyên môn - Tạo điều kiện cho giáo viên tự bồi dưỡng phát triển theo chuẩn vượt chuẩn giáo viên - Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng NLCM - Tạo môi trường cho giáo viên phát triển NLCM (Thi đua, chế độ đãi ngộ, tham quan, giao lưu với trường khác, ưu tiên cử học ) Qua khảo sát mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường THCS Xuân Lương đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục cho thấy biện pháp đề xuất luận văn đắn, cần thiết có tính khả thi cao Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với Nếu trọng thực đồng giải pháp kết bồi dưỡng nâng cao NLCM cho giáo viên đạt hiệu cao, góp phần quan trọng để nâng cao NLCM cho giáo viên trường THCS Xuân Lương nói riêng huyện Yên Thế nói chung đáp ứng yêu cầu đổi CT, SGK 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên nói chung, giáo viên THCS nói riêng công việc cần thiết, góp phần nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay, nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên môn trường THCS cần bám sát định hướng đổi chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015, tập trung số vấn đề bản, khó: - Kiến thức khoa học nâng cao, chuyên sâu môn kiến thức liên quan; Phương pháp giảng dạy môn với bài, kiểu bài; khả nắm bắt mục đích yêu cầu bài, kiểu có đủ vững vàng kiến thức để dạy tất khối lớp - Kiến thức, kỹ chuẩn bị dạy tích hợp, chuyên môn, lồng ghép chủ đề liên môn - Kiến thức, kỹ phục vụ cho tổ chức, hướng dẫn, giúp học trò tìm kiếm, chiếm lĩnh tri thức phát triển lực tư độc lập, sáng tạo - Kiến thức, kỹ phục vụ cho yêu cầu kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập học sinh - Kiến thức, kỹ trợ giúp phát triển lực tổng hợp, đúc rút phổ biến kinh nghiệm; Khả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chuyên môn cho đồng nghiệp Quá trình tổ chức bồi dưỡng phải dựa nhu cầu thực tế tiến hành đồng chức năng, nội dung biện pháp bồi dưỡng Trong đề tài khảo sát thực trạng hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên môn trường THCS Xuân Lương Qua cho thấy: 94 - Hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên môn lãnh đạo nhà trường quan tâm, hoạt động bồi dưỡng vào nề nếp có chiều sâu, đạt số thành tựu định - Nhận thức hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cán quản lý, giáo viên có chuyển biến đáng kể Nhiều giáo viên tham gia phong trào tự bồi dưỡng nhà trường phát động triển khai kế hoạch hoạt động nhà trường - Cán quản lý quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng phù hợp với điều kiện nhà trường - Việc tổ chức, đạo hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên đánh tương đối tốt, đặc biệt thực chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên trường Tuy nhiên, kết khảo sát phản ánh hạn chế công tác quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, cộm là: - Chưa qua tâm đến đối tượng tham gia bồi dưỡng, chưa tiến hành khảo sát tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, chưa xác lập mục tiêu rõ ràng, cụ thể - Nội dung bồi dưỡng chung chung, chưa cụ thể, chưa sát với thực tế dạy học môn học - Lực lượng báo cáo viên tham gia bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên đủ số lượng, có lực chuyên môn, song nhiều hạn chế phương pháp, kỹ truyền thụ - Chưa có chế độ khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn,… Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang Đề nghị Sở GD&ĐT kịp thời triển khai nội dung bồi dưỡng giáo viên, thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật đổi giáo dục sách giáo 95 khoa, tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng nhiều hình thức để giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ Nhất chuyên đề đổi phương pháp dạy học phù hợp với sách giáo khoa đổi Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho tổ trưởng chuyên môn Chỉ đạo Phòng GD&ĐT giúp đỡ trường tổ chức lớp bồi dưỡng chỗ cho đội ngũ giáo viên kịp thời vào dịp hè hàng năm Kiểm tra chặt chẽ lớp bồi dưỡng Sở GD&ĐT tổ chức, đánh giá xếp loại giáo viên sau đợt học tập thông báo kết học tập nhà trường 2.2 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo Yên Thế Cần tăng cường mở chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thực hành môn, tổ chức hội thi giáo viên giỏi để đồng chí giáo viên có điều kiện tham gia để nắm vững yêu cầu đổi giáo dục Cần cải tiến chế độ thi đua khen thưởng cho giáo viên giỏi cấp năm học 2014 - 2015 năm tới Chủ động huy động nguồn lực để tổ chức bồi dưỡng giáo viên Mời chuyên gia giỏi làm báo cáo viên tham gia bồi dưỡng giáo viên Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán Phòng GD&ĐT tham gia bồi dưỡng sở Tăng cường đạo trường thực bồi dưỡng chỗ phát huy vai trò nhà trường giáo viên hoạt động tự bồi dưỡng 2.3 Đối với Ban giám hiệu trường THCS Xuân Lương Chủ động tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo định hướng đổi giáo dục Tạo môi trường để giáo viên tích cực tham gia bồi dưỡng Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng sở, kết hợp mời chuyên gia giỏi (Sở, Phòng,…) làm báo cáo viên tham gia bồi dưỡng chỗ cho giáo viên trường 96 Nâng cao vai trò tổ chuyên môn hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên Phát huy vai trò giáo viên hoạt động tự bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp theo yêu cầu Trong năm học cần tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhà trường nhiều hình thức khác nhau./ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Thị Lan Anh, Quản lý nguồn nhân lực dựa lực http://www.eduviet.vn Ban Chấp hành Trung ương khóa XI - Nghị số 29-NQ/TW (2014) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế; Đặng Quốc Bảo (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Hà Nội Báo cáo tổng kết năm học trường THCS Xuân Lương từ năm học 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 Bộ giáo dục Đào tạo Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học - Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ giáo dục Đào tạo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sởBan hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Chỉ thị số 40/CT-TW Ban Bí thư Trung ương Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục Ngày 15- 6-2004 Chỉ thị số 22/2003/CT-BGD&ĐT Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán quản lý giáo dục năm Ngày 05-06-2003 Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001 Thủ tướng Chính phủ 10 Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 (Ban hành kèm theo định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ) 11 Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục 2009-2020, Bộ GD&ĐT 12 Nguyễn Bá Dương (1999) Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo Nxb trị quốc gia, Hà Nội 98 13 Đảng cộng sản Việt Nam - Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ngày 19 tháng 01 năm 2011 14 Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1997) Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý giáo dục, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 16 Đề án Đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015 Bộ GD&ĐT 17 Điều lệ trường Trung học Ban hành theo Thông tư số 12/2011/TTBGD&ĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 18 Đổi chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015 nào, http://dantri.com.vn/ giao-duc-khuyen-hoc ngày 15/11/2013 19 Phạm Minh Hạc (1997) Giáo dục nhân cách, đào tạo nhân lực; Nxb giáo dục Quốc gia Hà Nội 20 Phạm Minh Hạc (1986) Một số vấn đề Giáo dục khoa học giáo dục; Nxb giáo dục - Hà Nội 21 Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001), Từ điển giáo dục học, Nxb Từ điển bách khoa Hà Nội 22 TS Nguyễn Vinh Hiển thứ trưởng Bộ GD&ĐT- Đổi chương trình sách giáo khoa sau 2015 nào? http://chuyensp.edu.vn/ 23 PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng, Cục nhà giáo - Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục http://nhandan.com.vn/ ngày 25/11/2013 24 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb giáo dục, Hà Nội 25 Trần Kiểm (1997), Quản lý giáo dục trường học, Viện khoa học giáo dục, Hà Nội 99 26 Nguyễn Hữu Lam - Mô hình lực GD&ĐT phát triển nguồn nhân lực( Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM) 27 Nguyễn Tùng Lâm - http://www.hdu.edu.vn/vi-vn/dap-ung-yeu-cau-doimoi-Nang-cao-nang-luc-nha-giao.html ngày 23 tháng 10 năm 2013 28 Nguyễn Ngọc Quang (1992), Những khái niệm quản lý giáo dục, Nxb giáo dục, Hà Nội 29 Quốc hội nước CHXH Việt Nam (2005), Luật giáo dục 2005 bổ sung sửa đổi năm 2009, Nxb giáo dục 30 Nguyễn Gia Quý (2000), Lý luận quản lý giáo dục quản lý nhà trường, Đề cương giảng 31 Thông tư 30 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ GD&ĐT; 32 Thủ Tướng Chính Phủ (2001), Chỉ thị 14/2001/CT-TTg đổi chương trình giáo dục phổ thông thực Nghị 40/2000/QH 10 Quốc hội 33 Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục học đại, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 34 Từ điển Tiếng Việt (2001), Nxb Đà Nẵng 35 Từ điển Tiếng Việt - Nhà xuất Khoa học xã hội ( 1994), Hà Nội 36 P.V.Zimin, M.I.Kônđacốp, N.I.Xaxerđrôtôp (1985), Những vấn đề quản lý trường học, Trường cán quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT 100 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GV) Kính thưa Quý thầy/cô! Để nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp Quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên THCS Xuân Lương nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Xin Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến số nội dung cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn Phiếu khảo sát phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận được hợp tác Thầy/Cô Trân trọng cảm ơn ! *** Câu Lập kế hoạch quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên trường THCS Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang TT Các tiêu chí (Số phiếu khảo sát n = 21) Căn mục tiêu giáo dục Bộ GD&ĐT, nhà trường Căn KH hoạt động giáo dục địa phương Xây dựng MT, ND hình thức BD Phân tích thực trạng hoạt động bồi dưỡng GV Kế hoạch thể tính khoa học, kế thừa, toàn diện, cụ thể trọng tâm thời kỳ Kế hoạch phải phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu kém, củng cố ưu điểm, vạch chiều hướng phát triển hoạt động bồi dưỡng GV THCS đáp ứng yêu cầu đổi Xác định cụ thể thời gian, nhân vật lực, tài thực công việc Phân công cụ thể nhiệm vụ cho phận thực nhiệm vụ CM Tốt Mức độ Bình Chưa thường tốt Câu Thầy/Cô đánh giá công tác lập Kế hoạch, Chương trình bồi dưỡng NLCM cho GV TT Các tiêu chí Đã có Kế hoạch, Ch.trình công tác hàng năm Trường BGH có riêng Kế hoạch, Ch.trình bồi dưỡng GV hàng năm Trước lập Kế hoạch, BGH có khảo sát, xin ý kiến GV Kế hoạch, CTrình bồi dưỡng GV đưa bàn bạc, góp ý Việc tổ chức, triển khai Kế hoạch, CTrình bồi dưỡng GV Rất tốt Tốt Chưa có, chưa tốt Câu Thầy/Cô đánh giá mức độ cần thiết nội dung bồi dưỡng NLCM cho GV TT Nội dung bồi dưỡng NLCM Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuẩn cho GV Bồi dưỡng NLCM theo chu kỳ bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng GV đổi CT, SGK Bồi dưỡng NLCM (NL dạy nội dung tích hợp, NL đánh giá, NL phối hợp đồng nghiệp, NL quản lý) Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (Lập kế hoạch; đổi PPDH; đổi KT-ĐG, sinh hoạt tổ CM ) Rất cần Cần Không cần Bồi dưỡng NL sử dụng PTKT, ứng dụng CNTT dạy học Câu Thầy/Cô đánh giá mức độ phù hợp hình thức bồi dưỡng NLCM cho GV TT Hình thức bồi dưỡng NLCM BD thông qua lớp tập huấn theo KH phòng GD&ĐT BD tập trung cụm trường theo KH phòng GD&ĐT BD thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trường Tự BD cán giáo viên (giáo trình, tài liệu cung cấp) Rất p.hợp Phù hợp Không phù hợp Câu Thầy/Cô đánh giá mức độ thực hiệu PP bồi dưỡng NLCM TT Phương pháp bồi dưỡng NLCM Thuyết trình báo cáo viên Thuyết trình kết hợp với minh họa hình ảnh Thuyết trình kết hợp với luyện tập thực hành Nêu vấn đề- thảo luận nhóm Nêu tình huống, tổ chức giải theo nhóm Nêu vấn đề- cá nhân NC tài liệu, trình bày báo cáo Tọa đàm, trao đổi Phối hợp Phương pháp BD Mức độ thực Mức độ hiệu Rất TX Ít Không Rất Hiệu Ít Không TX TX TX H.Q H.Q HQ Câu Thầy/Cô cho ý kiến mức độ phù hợp hình thức kiểm tra sau đợt bồi dưỡng Hình thức kiểm tra sau đợt bồi dưỡng NLCM TT Làm thu hoạch cá nhân Kiểm tra viết trắc nghiệm Đánh giá sản phẩm theo nhóm Thao giảng Viết tiểu luận sáng kiến kinh nghiệm Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Câu Thầy/Cô đánh giá mức độ thực hiệu nội dung đạo bồi dưỡng NLCM cho giáo viên trường THCS Xuân Lương Mức độ thực TT Tổ chức, đạo HĐ bồi dưỡng NLCM Thành lập Ban CĐ bồi dưỡng NLCM Rất TX TX Không, Ít Mức độ hiệu Rất HQ Hiệu Không, Ít HQ Thành lập tổ báo cáo viên GVCC trường Tổ chức hoạt động BD tập trung theo kế hoạch phòng GD&ĐT Hướng dẫn, đạo cụ thể mục tiêu, nội dung cách thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng NLCM Hướng dẫn, tạo điều kiện cho GV thực kế hoạch tự bồi dưỡng Tổ CM thực bồi dưỡng GV Tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với trường bạn Theo dõi, đôn đốc, giám sát thực bồi dưỡng NLCM cho GV Phối hợp lực lượng tổ chức bồi dưỡng NLCM cho GV Câu Theo Thầy/Cô, đâu nguyên nhân thành công, hạn chế công tác quản lý HĐ bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường THCS Xuân Lương Mức độ ảnh hưởng TT Nguyên nhân CBQL GV chưa nhận thức ý nghĩa đổi CT, SGK Trong Tổ môn GV thực giỏi làm GV cốt cán Chế độ làm việc, sách chưa tạo động lực cho GV Còn số GV ngại thay đổi, tham gia thụ động Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành thiếu Nội dung, hình thức bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu đổi Hình thức tổ chức, PP bồi dưỡng chưa phù hợp Chưa làm tốt việc giams sát, kiểm tra, đánh giá kết BD BGH chưa có kế hoạch bồi dưỡng, có KH chưa có BP quản lý hiệu 10 Báo cáo viên hạn chế trình độ chuyên môn, NVSP Rất lớn Rõ rệt Ít, không Cuối cùng, xin Thầy/Cô vui lòng cho biết thêm số thông tin thân: 1- Tuổi đời ; Giới tính: ; Dân tộc: 2- Số năm công tác: ; Chuyên môn đào tạo: 3- Chức vụ nay: 4- Số năm giữ chức vụ nay: 5- Là Đảng viên: Có Không 6- Chuyên môn phân công giảng dạy: 7- Trình độ lý luận trị: - Trình độ quản lý giáo dục: 9- Trình độ ngoại ngữ: A 10- Trình độ tin học: A B B C C - Biết sử dụng phần mềm quản lý: - Biết sử dụng internet: - Chưa biết sử dụng máy tính: XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ THẦY/ CÔ ĐÃ HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ Ý KIẾN Câu 9.Thầy/Cô cho biết mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên trường THCS Xuân Lương đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Mức độ cần thiết TT Các biện pháp Khách thể Thành lập Ban đạo tổ chức bồi CBQL dưỡng lực cho giáo viên GV Xây dựng Kế hoạch bồi CBQL dưỡng GV theo yêu cầu đổi GD GV Xây dựng, bồi dưỡng, phát triển CBQL đội ngũ GV cốt cán trường GV Tổ chức chuyên đề bồi CBQL dưỡng NLCM chỗ cho GV GV theo yêu cầu đổi GD Chỉ đạo đổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo định hướng phát triển NLCM Tạo điều kiện cho GV tự BD phát triển theo chuẩn vượt chuẩn GV CBQL GV CBQL GV Tăng cường kiểm tra, đánh giá CBQL kết bồi dưỡng NLCM GV Tạo môi trường cho GV phát CBQL triển NLCM (thi đua, chế độ GV đãi ngộ, Tổ chức tham quan, giao lưu với trường khác, ưu tiên cử học ) Rất cần thiết Mức độ khả thi Cần Không Rất thiết cần thiết khả thi Khả Không thi khả thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên trường THCS Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên trường THCS Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên trường THCS Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay