phat trien danh sach khach hang theo hanh vi mua hang

9 203 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 15:28

#LEAD_GENERATION #MARKETING_FUNNEL PHÁT TRIỂN DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THEO HÀNH VI MUA HÀNG Thu thấp liệu khách hàng tìm hiểu sản phẩm để chuyển tiếp phận Sales theo sát chốt Sale ẤN TƯỢNG Chăm sóc hậu phân loại để tiếp tục tư vấn Up-sale hay Cross-sale MUA HÀNG TÌM HIỂU Thu thập liệu khách hàng có nhu cầu để cung cấp cho chiến dịch Marketing sau SAU MUA HÀNG Tích hợp liệu khách hàng mua vào CRM để tiếp tục chăm sóc ẤN TƯỢNG 01 HỘI THẢO 02 SIDE PROJECT 03 DỊCH VỤ GIA TĂNG 04 Tổ chức hội thảo chuyên môn để chuyển đổi công chúng từ kênh online thông qua việc đăng kí Landing Page kiện Tạo sản phẩm đơn giản không liên quan trực tiếp tới sản phẩm gốc nhằm giải vấn đề khác tệp mục tiêu Khách hàng mục tiêu phải đăng kí để sử dụng Tạo dịch vụ có liên quan tới sản phẩm gốc cho tệp mục tiêu Ví dụ: Bảo dưỡng miễn phí sản phẩm kĩ thuật, khám sức khỏe tổng quát với dịch vụ gym KHẢO SÁT Khảo sát online offline kèm quà tặng để lấy ý kiến khách hàng nhu cầu mới, khảo sát xây dựng sản phẩm Doanh nghiệp thu contact qua phiếu khảo sát hiểu rõ thị trường ẤN TƯỢNG 05 CÁC CUỘC THI 06 CHIA SẺ CÔNG CỤ 07 GIVE-AWAY 08 Tổ chức mini contest để thu hút công chúng mục tiêu tham gia Lúc công chúng mục tiêu người tạo nội dung doanh nghiệp thu thêm contact Liệt kê chia sẻ công cụ hữu ích mà doanh nghiệp sử dụng Công chúng mục tiêu đăng kí để nhận thông qua trang Landing Page Tặng quà miễn phí cho tệp mục tiêu thực hành động giúp doanh nghiệp quảng bá CHIA SẺ NGUỒN LỰC Chia sẻ sử dụng chung nguồn lực mà doanh nghiệp tiếp cận sử dụng với công chúng mục tiêu TÌM HIỂU 09 EBOOK 10 LIVESTREAM TƯ VẤN 11 WEBINAR 12 Tài liệu educate khách hàng, đưa kiến thức hữu ích hỗ trợ giải vấn đề đồng thời giới thiệu sản phẩm Công chúng mục tiêu để lại thông tin để download Tư vấn nhóm trực tuyến Facebook Youtube Yêu cầu đăng kí gửi câu hỏi qua Landing Page để add vào nhóm nhận tư vấn Xây dựng video giải vấn đề cụ thể webinar nhằm educate Công chúng mục tiêu phải đăng kí để mời tham gia CHIA SẺ TAKE-NOTE Chia sẻ lại take-note webinar dạng file pdf slide dành cho không đăng kí tham gia Yêu cầu để lại thông tin để nhận take-note TÌM HIỂU 13 WORKSHOP 14 ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ 15 CASE-STUDY 16 Offline để hướng dẫn trực quan cách giải vấn đề cụ thể Phù hợp với sản phẩm, dịch vụ vô hình (không thể nhìn thấy, cầm nắm được) Tặng gói dùng thử để trải nghiệm cách thức sản phẩm hoạt động thời hạn định Đăng kí dùng thử trang Landing Page Báo cáo case sử dụng sản phẩm doanh nghiệp thu hiệu Chia sẻ giải pháp chuyên môn áp dụng case OFFLINE NETWORKING Tổ chức buổi gặp mặt giao lưu mời chuyên gia lĩnh vực tới chia sẻ Việc giao lưu giúp xây dựng liên kết nguồn lực hỗ trợ giải nhu cầu khách hàng TÌM HIỂU 17 CHIA SẺ WORKSHEET 18 E-COURSE 19 REPORT VỀ TỔNG QUAN NGÀNH 20 Chia sẻ văn hay quy trình làm việc hỗ trợ công việc khách hàng thuận lợi dễ dàng Xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến giúp khách hàng giải vấn đề sử dụng sản phẩm tốt Chia sẻ báo cáo kết giám sát tình hình ngành nghề khách hàng Giúp khách hàng có thêm thông tin hữu ích Phù hợp với doanh nghiệp B2B SERIES BÀI VIẾT TRÊN BLOG Xây dựng loạt viết blog độc quyền có tính chương hồi yêu cầu khách hàng đăng kí theo dõi để nhận cập nhật sớm MUA HÀNG 21 DOWNLOAD BÁO GIÁ 22 WAIT-LIST 23 SALE PROMOTE 24 Phù hợp với doanh nghiệp B2B Khách hàng phải để lại thông tin website Landing Page quan tâm tới báo giá sản phẩm Danh sách khách hàng đăng kí mua trước mắt sản phẩm Lúc hành vi mua hàng xác định rõ khách hàng thoải mái tự nguyên cung cấp thông tin liên hệ Cách chiến dịch giảm giá, khuyễn nói chung nhằm kích thích mua hàng Khách hàng đăng kí thông tin để nhận ưu đãi mua CROWD FUNDING Huy động khách hàng chung sức tài để xây dựng sản phẩm Lúc thu contact, doanh nghiệp đảm bảo mua hàng khách hàng SAU MUA HÀNG 25 RESEARCH SẢN PHẨM MỚI 26 NEW PRODUCT PROMOTE 27 KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 28 Tiến hành khảo sát khách hàng mua hàng để tìm hiểu nhu cầu để thiết kế sản phẩm Thực chương trình ưu đãi tới khách hàng cũ có sản phẩm tốt Ví dụ: Đổi 1-1, giá ưu đãi cho khách hàng thân thiết Xây dựng chương trình thành viên để phân loại nhóm khách hàng khác GẶP MẶT TRI ÂN Nằm hoạt động chăm sóc sau mua Các hoạt động giúp doanh nghiệp nắm bắt phản hồi khách hàng để tối ưu sản phẩm Lắng nghe phân loại nhu cầu Cộng đồng LadiPage Vietnam THAM GIA GROUP https://www.facebook.com/groups/LadiPageVietnam/ DOWNLOAD EBOOK QUY TRÌNH BƯỚC VIẾT TIÊU ĐỀ QUẢNG CÁO BÁN HÀNG http://bit.ly/2gcdaLS DOWNLOAD EBOOK 12 SECTIONS TIÊU CHUẨN CHO FANPAGE BÁN HÀNG http://bit.ly/2eAaeaE
- Xem thêm -

Xem thêm: phat trien danh sach khach hang theo hanh vi mua hang, phat trien danh sach khach hang theo hanh vi mua hang, phat trien danh sach khach hang theo hanh vi mua hang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay