Truyện kể mầm non bài học về sự tự giác

1 464 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 14:49

Bài học tự giác Xưa thật xưa, có ông Vua nọ, hôm ông ta sai quân lính đặt tảng đá lớn nằm chắn ngang đường Xong, ông nấp vào bụi gần theo dõi Lần lượt ông ta thấy, thương nhân giàu có qua, đến cận thần ông qua, ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối cả, họ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua không cho người giữ đường Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy người nông dân tới với xe rau cồng kềnh nặng trĩu Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe nhảy xuống đất, cố ông ta đẩy tảng đá sang bên vệ đường Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may có không thấy mày vấp phải, đau đây” Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục tiếp, nhìn thấy bao tiền to đùng đặt chỗ mà ông di chuyển tảng đá Đó một quà Đức Vua cho người dịch chuyển tảng đá
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non bài học về sự tự giác , Truyện kể mầm non bài học về sự tự giác , Truyện kể mầm non bài học về sự tự giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay