Quản lý phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường THCS huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

108 156 1
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 14:29

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– ĐỖ THỊ HUỆ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ HUỆ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Đỗ Thị Huệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN i http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Thầy giáo Cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu nhà trường Đặc biệt, với lòng thành kính, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lê, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn Lãnh đạo UBND, Phòng GD&ĐT, Cán quản lý giáo viên trường THCS huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh bạn bè, người thân tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, thân em cố gắng chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong góp ý, dẫn Thầy, Cô bạn đồng nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn! Tháng năm 2015 Tác giả Đỗ Thị Huệ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ii http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2 Dạy học trường THCS 1.2.1 Quá trình dạy học phương pháp dạy học 1.2.2 Phương tiện kỹ thuật dạy học loại phương tiện kỹ thuật dạy học 11 1.2.3 Quản lý việc đổi dạy học nhà trường 13 1.3 Công nghệ thông tin lực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 16 1.3.1 Khái niệm công nghệ, Công nghệ thông tin 16 1.3.2 Vai trò công nghệ thông tin dạy học 18 1.3.3 Hoạt động dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 19 1.3.4 Năng lực lực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iii http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.4 Những yêu cầu nội dung phát triển lực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường THCS 22 1.4.1 Yêu cầu phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lực quản lý ứng dụng công nghệ thông tin 22 1.4.2 Yêu cầu lập kế hoạch có đầu tư để xây dựng điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 24 1.4.3 Yêu cầu vấn đề tạo môi trường thói quen dạy học ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên biện pháp quản lý 27 1.4.4 Yêu cầu kỹ điều hành hoạt động nhà trường thông qua phần mềm quản lý 27 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển lực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trường THCS 29 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH 33 2.1 Tổ chức khảo sát thực tiễn 33 2.1.1 Mục tiêu khảo sát thực tiễn 33 2.1.2 Nội dung khảo sát 33 2.1.3 Lựa chọn đối tượng khảo sát 33 2.1.4 Phương pháp tổ chức nghiên cứu 33 2.2 Thực trạng lực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ 34 2.2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội giáo dục huyện Ba Chẽ 34 2.2.2 Thực trạng sở vật chất cho ứng dụng công nghệ thông tin 38 2.2.3 Thực trạng trình độ công nghệ thông tin đội ngũ cán quản lý giáo viên huyện Ba Chẽ .40 2.2.4 Thực trạng nhận thức cán quản lý giáo viên vai trò công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 43 2.2.5 Thực trạng lực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nhà trường 44 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3 Thực trạng quản lý phát triển lực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ 46 2.3.1 Công tác xây dựng kế hoạch 46 2.3.2 Công tác tổ chức, đạo, hướng dẫn hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học 48 2.3.3 Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học 49 2.3.4 Thực trạng thực biện pháp phát triển lực ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ 50 2.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn nguyên nhân hạn chế việc phát triển lực ứng dụng công nghệ thông tin dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 52 2.4.1 Thuận lợi 52 2.4.2 Khó khăn 53 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 54 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH 56 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 56 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 56 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 56 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 56 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng hiệu 57 3.1.5 Nguyên tắc phối hợp hài hoà lợi ích 57 3.1.6 Nguyên tắc chuyên môn hoá 57 3.2 Các biện pháp đề xuất 57 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng, lợi ích việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học phát triển lực công nghệ thông tin 58 3.2.2 Biện pháp 2: Lập kế hoạch cho việc phát triển lực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trường THCS 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.3 Biện pháp 3: Đưa chương trình IT ICT vào dạy học nhằm đổi chương trình giáo dục phổ thông trường THCS 65 3.2.4 Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động để phổ biến, chia sẻ nguồn tài nguyên mạng phương pháp dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin 69 3.2.5 Biện pháp : Tăng cường quản lý nguồn lực sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hoá trang thiết bị trường THCS 74 3.2.6 Biện pháp 6: Tăng cường tra, kiểm tra đánh giá phát triển lực ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc bảo quản, sử dụng công nghệ thông tin trường THCS 78 3.3 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 80 3.4 Khảo nghiệm mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 82 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm 82 3.4.2 Cách đánh giá 82 3.4.3 Kết đánh giá 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN vi http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo BGH Ban giám hiệu CBGV Cán giáo viên CBQL Cán quản lý CNTT Công nghệ thông tin CNTT&TT Công nghệ thông tin truyền thông CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học GD - ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HĐ Hoạt động HĐDH Hoạt động dạy học QL Quản lý SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở UBND Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN iv http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô mạng lưới trường, lớp, học sinh cấp THCS 35 Bảng 2.2: Kết mặt giáo dục năm qua 36 Bảng 2.3: Đội ngũ cán quản lý THCS năm qua 37 Bảng 2.4: Đội ngũ giáo viên THCS năm qua 38 Bảng 2.5: Tình hình sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS 38 Trình độ công nghệ thông tin đội ngũ cán quản lý Bảng 2.6: trường THCS 40 Trình độ công nghệ thông tin đội ngũ giáo viên Bảng 2.7: trường THCS 41 Trình độ công nghệ thông tin đội ngũ nhân viên Bảng 2.8: trường THCS 42 Bảng 2.9: Nhận thức cán giáo viên vai trò công nghệ thông tin với việc đổi nâng cao chất lượng giáo dục 43 Bảng 2.10: Thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ 45 Bảng 2.11: Thực trạng xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trường THCS 47 Bảng 2.12: Thực trạng tổ chức thực ứng dựng công nghệ thông tin vào dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ 48 Bảng 2.13: Thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ 49 Bảng 2.14: Thực trạng thực biện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin dạy học cán quản lý 51 Bảng 3.1: Thống kê kết khảo nghiệm mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 82 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN v http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.5 Tính cấp thiết Tính khả thi 1.5 0.5 BP BP BP BP BP BP Biểu đồ 3.1: Kết khảo nghiệm mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Từ số liệu biểu đồ nhận xét sau: Các chuyên gia đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất cao Điểm trung bình tính cấp thiết 2.59; điểm trung bình tính khả thi 2.63 so với điểm trung bình cực đại 3.0 * Về tính cấp thiết: Điểm trung bình có giá trị nhỏ 2.41 cao 2.81 Qua cho thấy biện pháp đề xuất thống chứng tỏ biện pháp đề xuất cần thiết công tác quản lý phát triển lực ứng dụng CNTT dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ Biện pháp "Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao ứng dụng CNTT dạy học phát triển lực CNTT" cho cấp thiết Biện pháp "Tăng cường tra, kiểm tra đánh giá phát triển lực ứng dụng CNTT thông qua việc bảo quản, sử dụng CNTT trường THCS" chuyên gia đánh giá cấp thiết Có biện pháp mà X > 2.59 (điểm trung bình tính cấp thiết), là: BP 1: Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao ứng dụng CNTT dạy học phát triển lực CNTT; có X = 2.81 ; xếp thứ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 83 http://www.lrc.tnu.edu.vn BP 4: Tổ chức hoạt động để phổ biến, chia sẻ nguồn tài nguyên mạng phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT; X = 2.68; xếp thứ * Về tính khả thi: Tính khả thi biện pháp đề xuất chuyên gia đánh giá cao, điểm trung bình biện pháp tập trung đồng đều, giá trị nhỏ 2.45; giá trị lớn 2.86 điểm trung bình chung 2.63 so với điểm trung bình cực đại 3.0 Điều chứng tỏ biện pháp đề xuất chuyên gia đánh giá khả thi, tiếp tục thực thời gian tới Trong biện pháp có biện pháp có X > 2.63 (điểm trung bình chung tính khả thi) là: BP 1: Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao ứng dụng CNTT dạy học phát triển lực CNTT; có X = 2.86 ; xếp thứ 1; BP 3: Đưa chương trình IT ICT vào dạy học nhằm đổi chương trình giáo dục phổ thông trường THCS; có X = 2.72; xếp thứ 2; BP 5: Tăng cường quản lý nguồn lực sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hoá trang thiết bị trường THCS; có X = 2.68; xếp thứ 3; Xác định tương quan mức độ cấp thiết mức độ khả thi nội dung cụ thể hệ số tương quan thứ bậc Spearman: 6∑D2 r = - = 0,86 N(N2 - 1) Hệ số tương quan r = 0,86 cho phép kết luận tương quan mức độ cấp thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý phát triển lực ứng dụng CNTT dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ tương quan thuận chặt chẽ, mức độ nhận thức mức độ thực phù hợp với Cụ thể: - Biện pháp thứ 1: Đa số các ý kiến cho cần thiết mức độ khả thi cao (đều xếp thứ 1) Qua nghiên cứu, vấn cán bộ, giáo viên qua theo dõi nhận thấy năm qua việc quán triệt, tuyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 84 http://www.lrc.tnu.edu.vn truyền nâng cao nhận thức vai trò lợi ích CNTT trường THCS nói riêng ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh nói chung diễn tốt thống từ Sở GD&ĐT đến trường học, đặc biệt thấy biện pháp khả thi văn Bộ GD&ĐT nhấn mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý dạy học nhiệm vụ trọng tâm - Biện pháp thứ lập kế hoạch cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học tính cần thiết khả thi đánh giá mức thấp (mức độ cần thiết xếp thứ 5, mức độ khả thi xếp thứ 5) Việc lập kế hoạch cần thiết cho nhà quản lý Tuy nhiên có ý kiến cho việc lập kế hoạch mức độ cần thiết không nhiều - Biện pháp thứ việc đưa chương trình IT, ICT vào dạy học nhằm đổi nội dung chương trình giáo dục phổ thông trường THCS Chúng thấy biện pháp cần thiết trường THCS số lượng giáo viên trẻ, có kiến thức CNTT ngày đông, trang thiết bị nhà trường phần đáp ứng nhu cầu giáo viên đặc biệt kỳ hội giảng Sở GD&ĐT quy định bắt buộc số nội dung tham dự giáo viên phải ứng dụng CNTT đổi nâng cao chất lượng dạy học - Biện pháp thứ tổ chức hội thảo, tập huấn hội giảng phổ biến, chia sẻ nguồn tài nguyên mạng phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT ý kiến thu cho cấp thiết (xếp thứ 2) nhiên tính khả thi không cao (xếp thứ 4) Chúng thấy việc khai thác phần mềm, Internet hỗ trợ cho quản lý dạy học cần thiết giúp cho nhà quản lý khai thác thông tin, kiết xuất báo cáo, thống kê cách hiệu quả, nhanh chóng xác Hiện nay, Bộ GD&ĐT triển khai nhiều phần mềm ứng dụng nhà trường thị trường có nhiều công ty kinh doanh sản phẩm phần mềm giáo dục, vấn đề nhà trường phải nghiên cứu, lựa chọn phần mềm cho Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 85 http://www.lrc.tnu.edu.vn phù hợp với điều kiện phải theo hướng tích hợp phần mềm để khai thác sở liệu dùng chung, tránh trường hợp phải cập nhật nhiều lần chồng chéo - Biện pháp thứ tăng cường sở vật chất, trang thiết bị máy tính, mạng máy tính trường THCS ý kiến đánh giá cao (mức độ cần thiết xếp thứ 3, mức độ khả thi xếp thứ 3) Chúng nhận thấy, qua năm vừa qua Sở GD&ĐT, nhà trường không ngừng huy động nguồn lực để tăng cường trang thiết bị, máy tính, mạng máy tính Hiện tất trường THCS có phòng máy tính nối mạng nội Internet tốc độ cao phục vụ tốt cho việc triển khai ứng dụng CNTT nhà trường, việc Sở GD&ĐT triển khai chương trình ứng dụng CNTT mạng, đặc biệt gửi nhận văn qua mạng Internet tiền đề để nhà trường triển khai biện pháp ứng dụng CNTT đổi quản lý đổi hoạt động dạy học - Biện pháp thứ tăng cường việc thanh, kiểm tra, đánh giá việc bảo quản, sử dụng, ứng dụng CNTT nhà trường cần thiết thiết bị CNTT thiết bị đắt tiền việc bảo quản sử dụng phải thực thường xuyên liên tục Vì Hiệu trưởng trường phải thường xuyên quan tâm, giao trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên thành lập tổ kiểm tra nhắc nhở, đánh giá việc bảo quản, sử dụng để đem lại hiệu cao sử dụng Qua kết phân tích trên, khảng định tính khả thi biện pháp quản lí phát triển lực ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ mà đề xuất thực tốt địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 86 http://www.lrc.tnu.edu.vn Tiểu kết chương Những biện pháp quản lý mà đề xuất đưa sở nghiên cứu nội dung đặc điểm lực ứng dụng CNTT vào dạy học điều kiện nay; nghiên cứu sở lý luận công tác QLGD nói chung, quản lý phát triển lực ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS nói riêng việc vận dụng điều kiện thực tiễn huyện Ba Chẽ Quá trình đề xuất đảm bảo tính pháp lý, tính đồng bộ, tính hiệu tính thực tiễn biện pháp Việc khảo nghiệm cho thấy tính cần thiết tính khả thi biện pháp Các biện pháp đề xuất triển khai áp dụng mặt phải triển khai cách kịp thời, đồng bộ, thường xuyên trình xây dựng triển khai thực nhiệm vụ giai đoạn, năm học Tuy vậy, biện pháp đề xuất khẳng định qua khảo nghiệm nên triển khai áp dụng cần thực linh hoạt, sáng tạo có điều chỉnh thích hợp nhằm đạt hiệu cao quản lý Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 87 http://www.lrc.tnu.edu.vn KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Qua kết nghiên cứu đề tài cho thấy: Việc ứng dụng CNTT quản lý dạy học việc làm cần thiết, xu toàn cầu hóa, phát triển khoa học công nghệ phát triển kinh tế tri thức giới công CNH-HĐH nước ta Tuy nhiên, để thực được điều cần phải có quan tâm cấp, ngành, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở, Phòng GD&ĐT, UBND huyện Ba Chẽ đặc biệt cán quản lý trường THCS huyện Với mục đích nhằm nâng cao lực ứng dụng CNTT đổi phương pháp quản lý dạy học trường THCS, đề tài xây dựng hệ thống số khái niệm góp phần làm sáng tỏ số vấn đề sở lý luận biện pháp phát triển lực ứng dụng CNTT quản lý dạy học Đề tài phân tích thực trạng lực ứng dụng CNTT quản lý dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ như: Thực trạng sở vật chất, thực trạng đội ngũ, cán CNTT, thực trạng quản lý, đạo việc ứng dụng CNNT quản lý dạy học, thực trạng biện pháp ứng dụng CNTT quản lý dạy học số trường THCS huyện Việc phân tích thực trạng biện pháp thông qua phân tích mâu thuẫn ảnh hưởng như: Về chủ chương, sách, cán quản lý, cán bộ, giáo viên, học sinh chương trình phương pháp dạy học vấn đề sở vật chất, Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn (chương 1, chương 2) qua việc khảo sát thực trạng lấy ý kiến cán bộ, giáo viên, học sinh, đề xuất số biện pháp để phát triển lực ứng dụng CNTT quản lý dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng, lợi ích việc ứng dụng CNTT dạy học phát triển lực CNTT Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 88 http://www.lrc.tnu.edu.vn Biện pháp : Lập kế hoạch cho việc phát triển lực ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS Biện pháp 3: Đưa chương trình IT, ICT vào dạy học nhằm đổi nội dung chương trình giáo dục phổ thông trường THCS Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động để phổ biến, chia sẻ nguồn tài nguyên mạng phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT Biện pháp 5: Tăng cường quản lý nguồn lực sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hoá trang thiết bị trường THCS Biện pháp 6: Tăng cường tra, kiểm tra đánh giá phát triển lực ứng dụng CNTT thông qua việc bảo quản, sử dụng CNTT trường THCS Những biện pháp đề tài vận dụng, cụ thể hóa khoa học quản lý vào hoạt động quản lý trường THCS Các biện pháp đưa kết tổng kết kinh nghiệm qua ý kiến tham khảo, góp ý CBQL phòng GD&ĐT, lãnh đạo trường THCS đặc biệt giáo viên Các biện pháp đưa khảo nghiệm qua việc trưng cầu ý kiến chuyên viên phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường THCS mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp Các biện pháp đánh giá cần thiết khả thi mức độ cao Việc nghiên cứu đề tài góp phần giúp cho CBQL trường THCS có biện pháp, phương pháp cải tiến trình quản lý việc dạy học mình, từ tạo hiệu cao công tác quản lý, tăng hiệu suất công việc, nâng cao uy tín thương hiệu nhà trường Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Có văn đạo, quy định, hướng dẫn chi tiết việc sử dụng, khai thác, ứng dụng CNTT quản lý dạy học bậc trung học để Phòng GD&ĐT trường THCS có hành lang pháp lý để thực 2.2 Đối với Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 89 http://www.lrc.tnu.edu.vn - Đề chủ trương lớn, rõ ràng có kế hoạch cụ thể việc triển khai ứng dụng CNTT nhà trường Lựa chọn, thống phần mềm ứng dụng quản lý dạy học, xây dựng, hoàn thiện trang thông tin điện tử (Website) tích hợp liệu Ngành - Tăng cường trang thiết bị, sở vật chất, máy tính mạng máy tính cho trường THCS để phục vụ tốt cho quản lý dạy học - Có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ CNTT - Tham mưu với UBND cấp có sách ưu đãi thu hút cán bộ, giáo viên, giáo sinh tốt nghiệp Thạc sỹ, Đại học Khá, Giỏi CNTT công tác trường THCS địa phương; đầu tư CSVC có ứng dụng CNTT cho trường THCS 2.3 Đối với cán quản lý trường THCS - Tích cực tham mưu, tranh thủ, huy động nguồn lực để trang bị thêm CSVC, máy tính, mạng máy tính cho nhà trường đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy tính, mạng máy tính nhà trường - Đồng thời tăng cường đạo, giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá cá nhân, tổ nhóm chuyên môn ứng dụng CNTT dạy học Có hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tổ, nhóm thực tốt, hiệu việc ứng dụng CNTT hoạt động nhà trường - Bên cạnh đó, tạo điều kiện thời gian vật chất để cán bộ, giáo viên học, tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT ứng dụng phần mềm mô phỏng, minh họa, sử dụng giáo án điện tử, vào dạy học 2.4 Đối với giáo viên trường THCS - Học tập nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ - Tích cực khai thác mạng, Internet phần mềm hỗ trợ dạy học để nâng cao hiệu công tác giảng dạy Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 90 http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Danh Ánh (2006), Những điểm chương trình giáo dục hướng nghiệp nay, Nxb Đại học Đà Nẵng Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý, Trường CBQL giáo dục Đảng cộng sản Việt Nam, Ba chấp hành trung ương, Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Nguyễn Trí Hiệp (2009), Ngành Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh với chủ đề năm học: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực, Nxb Giáo dục Trần Thị Bích Liễu, “Các kĩ lãnh đạo giáo dục kỉ 21”, Tạp chí Khoa học, Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 11/2009, Vol 25, Số 1S Mạng Giáo viên Sáng tạo, Sử dụng CNTT dạy học (e-book), NXB Giáo dục Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình Giáo dục học - Tập 1, NXB Đại học sư phạm Phòng GD&ĐT huyện Ba Chẽ, Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 10 Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng10 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 11 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2006), Luật Công nghệ thông tin - Số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006 12 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam, Luật giáo dục, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 91 http://www.lrc.tnu.edu.vn 13 Quyết định số 698/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 06 năm 2009, Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 14 Ngô Quang Sơn (2007), Đề cương giảng Thông tin ứng dụng Công nghệ thông tin giáo dục, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 15 Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Đề án ứng dụng CNTT dạy học giai đoạn 2010-2015 định hướng đên năm 2020 16 Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2007 (7/2007), Hội tin học TP HCM 17 Nguyễn Văn Tuấn (2006), Một số biện pháp đạo việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT công tác quản lý dạy học trường THPT, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục - ĐHSPHN 18 Từ điển triết học (1986), NXB Tiến bộ, Hà Nội 19 Từ điển Tiếng Việt (2003), NXB Giáo dục, Hà Nội 20 Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên - 1999), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Tâm lý học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Phan Thị Hồng Vinh (2006), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 22 Phạm Văn Vương (2012), Quản lý hoạt động dạy - học môi trường phát triển công nghệ thông tin truyền thông trường Trung học sở huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục trường Đại học Giáo dục 23 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, Nxb ĐHQGHN 24 Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 92 http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN Để góp phần nâng cao chất lượng quản lý phát triển lực ứng dụng CNTT dạy học trường THCS huyện ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh đáp ứng tình hình đổi hoạt động dạy học giai đoạn nay, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung cách đánh dấu X vào ô đồng chí lựa chọn *********************************** Câu 1: Xin đồng chí cho biết trình độ CNTT đạt mức nào? a Chưa biết b Cơ c Trung cấp d Cao đẳng, ĐH Câu 2: Xin đồng chí cho biết vai trò CNTT với việc đổi nâng cao chất lượng giáo dục? TT Nội dung Dạy học giáo án điện tử Khai thác thông tin qua mạng Internet phục vụ dạy học Tổ chức học tập, tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet Dạy học phòng máy tính, qua phần mềm Kiểm tra, đánh giá học sinh CNTT/máy tính Tốt Khá Mức độ Trung Yếu bình Không rõ Câu 3: Xin đồng chí cho biết việc ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ nào? T T Nội dung Dạy học giáo án điện tử Khai thác thông tin qua mạng Internet phục vụ dạy học Tổ chức học tập, tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet Dạy học phòng máy tính, qua phần mềm Kiểm tra, đánh giá học sinh CNTT/máy tính Tốt Khá Mức độ Trung Yếu bình Không rõ Câu 4: Xin đồng chí cho biết thực trạng xây dựng kế hoạch quản lý ứng dụng CNTT trường THCS huyện Ba Chẽ TT Nội dung Mức độ thực Thường Chưa Đôi xuyên làm Xác định mục tiêu, bước cụ thể ứng dụng CNTT vào dạy học cho giai đoạn, năm học, học kỳ Kế hoạch đầu tư CSVC cho ứng dụng CNTT Kế hoạch xây dựng website, trang bị phần mềm, sở liệu phục vụ dạy học Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho giáo viên CBQL Kế hoạch tổ chức số chuyên đề ứng dụng CNTT vào dạy học Kế hoạch dự giờ, tra, kiểm tra tiết dạy có ứng dụng CNTT Câu 5: Xin đồng chí cho biết thực trạng tổ chức thực ứng dựng CNTT vào dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ TT Nội dung Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn tổ chức cho giáo viên báo cáo kinh nghiệm đổi phương pháp giảng dạy có ứng dụng CNTT Tổ chức dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm đánh giá dạy, đặc biệt có ứng dụng CNTT thiết kế giảng Tổ chức cho cán bộ, giáo viên thăm quan, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học Xây dựng sở vật chất, thiết bị giảng dạy, mạng máy tính, mạng Internet theo hướng đại Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thưởng xếp loại giáo viên (học sinh) dạy, tiết dạy có ứng dụng CNTT Mức độ thực Thường Chưa Đôi xuyên làm Câu 6: Xin đồng chí cho biết thực trạng kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ Mức độ thực Nội dung TT Thường Đôi xuyên Chưa làm Kiểm tra việc quán triệt mục tiêu, bước cụ thể ứng dụng CNTT vào dạy học cho giai đoạn, học kỳ, năm học GV Kiểm tra việc thiết kế giảng có ứng dụng CNTT GV Kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho CBGV Kiểm tra việc ứng dụng CNTT thông qua dự giờ, qua chuyên đề có ứng dụng CNTT Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản CSVC Kiểm tra việc đề kiểm tra, đánh giá học sinh có ứng dụng CNTT Câu 7: Xin đồng chí cho biết thực trạng công tác thi đua, khen thưởng ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ Mức độ thực Nội dung TT Thường xuyên Nâng cao nhận thức lợi ích ứng dụng CNTT vào dạy học Tổ chức thi đua tổ, nhóm chuyên môn trường Khen thưởng động viên tinh thần Khen thưởng vật chất Là tiêu chí việc tuyển dụng, đề bạt Đôi Chưa làm Câu 8: Xin đồng chí cho biết thực trạng biện pháp đánh giá ứng dụng CNTT dạy học CBQL trường THCS huyện Ba Chẽ Mức độ Biện pháp TT Tăng cường đạo tổ, nhóm chuyên môn ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn tổ chức cho giáo viên báo cáo kinh nghiệm đổi phương pháp giảng dạy có ứng dụng CNTT Tổ chức dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm đánh giá dạy, đặc biệt có ứng dụng CNTT thiết kế giảng Tổ chức cho cán bộ, giáo viên thăm quan, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học Tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên (học sinh) dạy, tiết dạy có ứng dụng CNTT Có quy chế bắt buộc giáo viên việc ứng dụng CNTT Có chế độ ưu tiên, ưu đãi có hình thức khen thưởng, động viên, tuyên dương cá nhân, tổ nhóm chuyên môn ứng dụng hiệu CNTT đổi dạy học Tăng cường sở vật chất, thiết bị giảng dạy, mạng máy tính, mạng Internet theo hướng đại Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 9: Xin đồng chí cho biết mức độ cấp thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý phát triển lực ứng dụng CNTT dạy học trường THCS huyện Ba Chẽ Tính cấp thiết TT Các biện pháp Rất cần thiết Cần thiết Khôn Rất g cần khả thiết Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao ứng dụng CNTT dạy học phát triển lực CNTT Lập kế hoạch chiến lược cho việc phát triển lực ứng dụng CNTT vào dạy học trường THCS Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng CNTT cho nhà trường Tổ chức hoạt động để phổ biến, chia sẻ nguồn tài nguyên mạng phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT Tăng cường quản lý nguồn lực sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hoá trang thiết bị trường THCS Tăng cường tra, kiểm tra Tính khả thi đánh giá phát triển lực ứng dụng CNTT thông qua việc bảo quản, sử dụng CNTT trường THCS Xin chân thành cảm ơn đồng chí! thi Khả thi Khôn g khả thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường THCS huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh, Quản lý phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường THCS huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh, Quản lý phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường THCS huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay