Xây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ số

33 175 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 14:07

Xây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ sốXây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ sốXây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ sốXây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ sốXây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ sốXây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ số TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG THEO DÕI MỤC TIÊU TRÊN BIỂN SỬ DỤNG HẢI ĐỒ SỐ Chủ nhiệm đề tài: Thành viên tham gia: ThS LÊ TRÍ THÀNH ThS PHẠM TRUNG MINH KS LÊ QUYẾT TIẾN Hải Phòng, tháng /2015 Thuyết minh đề tài NCKH MỤC LỤC MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương I MÔ HÌNH HỆ THỐNG 1.1 Tổng quan hệ thống 1.2 Mô hình hệ thống Chương II TÍN HIỆU AIS, RADAR 2.1 Tín hiệu AIS 2.2 Tín hiệu Radar 16 Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18 3.1 Phân tích hệ thống 18 3.2 Thu, giải mã tín hiệu 18 3.3 Theo dõi mục tiêu, đồng liệu 19 Chương IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 28 4.1 Quy trình nghiệm thu phần mềm xử lý mục tiêu Radar, AIS 28 4.2 Quy trình nghiệm thu phần mềm truyền liệu qua mạng LAN 32 4.3 Kết luận 33 Thuyết minh đề tài NCKH MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Tự động thu nhận theo dõi mục tiêu biển toán mang tính chất thực tế cao, ứng dụng vào nhiều lĩnh vực Đặc biệt vấn đề trang thiết bị phần cứng, phần mềm ứng dụng khó khăn, giải pháp giới có giá thành cao, nên việc nghiên cứu đưa hệ thống phần mềm dựa thiết bị có để hỗ trợ người dùng cần thiết Căn vào nhóm tác giả kết hợp với Viện Kỹ thuật Hải quân- Hải Phòng để thực nghiên cứu thể mục tiêu hải đồ Việt Nam Mục đích đề tài nghiên cứu đưa hệ thống đón nhận, giải mã tín hiệu Radar, AIS để lưu trữ, hiển thị đồ số, hỗ trợ người sử dụng trình theo dõi mục tiêu biển truyển nhận thông thi trung tâm điều khiển Nội dung báo cáo thuyết minh bao gồm phần mở đầu, chương phần kết luận Chương I trình bày tổng quan hệ thống, chương II mô tả trình đón nhận xử lý liệu AIS- Radar để lưu trữ vào sở liệu, chương III mô tả trình phân tích thiết kế hệ thống giao diện hệ thống, chương IV trình bày quy trình, kết thử nghiệm thực tế Thuyết minh đề tài NCKH Chương I MÔ HÌNH HỆ THỐNG Chương I MÔ HÌNH HỆ THỐNG Trong chương này, nhóm tác giả trình bày tình hình chung việc nghiên cứu trong, nước, mục tiêu, phương pháp mô hình tổng quan hệ thống 1.1 Tổng quan hệ thống Tình hình nghiên cứu nước: Hiện nay, vấn đề nghiên cứu rộng rãi nước Tuy nhiên với hệ thống mua toàn chi phí cao, có tính chưa phù hợp với yêu cầu, mục đích người dùng Do đó, việc nghiên cứu đưa hệ thống theo dõi mục tiêu biển hiển thị hải đồ số vấn đề mang tính thực tế cao, giảm chi phí cho người sử dùng, tùy biến theo mục đích sử dụng Mục tiêu nghiên cứu: Thiết kế hệ thống thu nhận, giải mã mục tiêu biển phục vụ cho việc truy vết, theo dõi dựa hệ thống phần cứng có Nội dung, tiến độ nghiên cứu: - Tự động thu nhận giải mã tín hiệu AIS mục tiêu có - Tự động thu nhận giải mã tín hiệu radar để xác định ví trí mục tiêu - Kết hợp tín hiệu AIS Radar để có thông tin đầy đủ mục tiêu - Lưu thông tin mục tiêu theo thời gian để phục vụ việc truy vết liệu - Truyền nhận, đồng liệu trạm trung tâm điều khiển Phương pháp nghiên cứu, thực hiện: - Nghiên cứu kỹ thuật giải mã cho tín hiệu AIS, Radar - Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin truyền thống việc thiết kế, xây dựng hệ thống - Nghiên cứu xây dựng phương pháp truyền nhận đồng hóa liệu Kết nghiên cứu, đối tượng phục vụ nơi ứng dụng: - Hệ thống theo dõi mục tiêu biển - Hệ thống quản lý hải đồ Thuyết minh đề tài NCKH Chương I MÔ HÌNH HỆ THỐNG - Chương trình thử nghiệm mạng LAN - Áp dụng thử nghiệm viện Kỹ thuật hải quân đảo 1.2 Mô hình hệ thống Hình 1.1 Mô hình thu nhận tín hiệu Hình hệ thống phần cứng trạm theo dõi mục tiêu, ta cần ý đến thành phần sau: - PC: máy tính cài đặt phần mềm thu nhận giải mã tín hiệu - AIS: thu tín hiêu AIS từ mục tiêu, thông thường tàu dân dụng, tàu thương mại phát tín hiệu AIS chứa thông tin tên tàu, công suất, chuyến, hướng di chuyển, tốc độ di chuyển - Radar: thu tín hiệu vị trí mục tiêu Thuyết minh đề tài NCKH Chương I MÔ HÌNH HỆ THỐNG Hệ thống bao gồm trung tâm điều kiển nhiều trạm Mỗi trạm đặt đảo tàu kiếm soát vùng biển, trạm bao gồm phòng Radar phòng thông tin Trung tâm điều khiển nơi nhận liệu trạm hiển thị lên hải đồ tổng thể Hình 1.2 Mô hình hệ thống tổng thể Như cần có hệ thống phần mềm sau: - Hệ thống thu tín hiệu, giải mã theo dõi trực tiếp mục tiêu cài đặt máy tính phòng Radar Hệ thống đòi hỏi phát mục tiêu nhanh, loại bỏ mục tiêu ảo, truy vết lại mục tiêu tín hiệu khoảng thời gian cho phép - Hệ thống nén truyền liệu cài đặt phòng thông tin - Hệ thống thu, đồng tín hiệu từ nhiều trạm hiển thị lên đồ tổng Thuyết minh đề tài NCKH Chương II TÍN HIỆU AIS, RADAR Chương II TÍN HIỆU AIS, RADAR Việc thu giải mã tín hiệu AIS, Radar cần tiến hành cách đồng thời kết hợp để có thông tin xác mục tiêu 2.1 Tín hiệu AIS Hệ thống tự động nhận dạng AIS (Automatically Identification System) hệ thống an toàn hàng hải nhằm nâng cao hiệu điều động tránh va lực quản lý tàu biển Việc trao đổi thông tin cách liên tục vậy, giúp cho việc tránh va, phân luồng cảnh giới hiệu quả, thuận tiện Đặc biệt số lượng tàu trang bị hệ thống AIS ngày tăng lên lực quản lý tàu an toàn hàng hải đòi hỏi ngày tăng Đến nay, thiết bị AIS tàu trang bị 100% tàu chạy tuyến quốc tế; Hệ thống AIS nhận tin dạng luồng mã ASCII thông qua cổng COM USB Cấu trúc tin theo định dạng AIVDM/AIVDO Dưới gói liệu AIVDM điển hình: !AIVDM,1,1,,B,177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH,0*5C Gói liệu bao gồm trường, với mô tả chi tiết theo bảng : TT Tên trường Field Nội dung !AIVDM Ghi Xác định loại gói tin AIVDM Số lượng đoạn gói 2 Field tin (có thể có nhiều đoạn, thông thường tối đa đoạn) 3 Field Field 4 N/A Chỉ số đoạn thứ Thuyết minh đề tài NCKH Chương II TÍN HIỆU AIS, RADAR Mã kênh truyền (VHF) :Channel A - Field B 161.975Mhz (87B); Channel B 162.025Mhz (88B) Field 177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0 Field 0*5C TKH Phần liệu Check sum Trong trường mô tả bảng trên, việc xử lý thông tin trường công việc quan trọng, phức tạp Khi tiến hành xử lý, cần phải chuyển đổi phần liệu (dạng chuỗi mà ASCII) thành dạng chuỗi bit nhị phân Việc chuyển sang chuỗi nhị phân phải thực theo quy cách dạng mã bit quy chuẩn bit chuỗi nhi phân thể loại mã AIVDM, có 27 loại mã khác nhau, khuôn khổ đề tài này, quan tâm cần xử lý loại mã 1,2,3,4 Chuỗi nhị phân mã AIVDM loại – - bao gồm 168 bit, cấu trúc thể theo bảng đây: Độ dài TT Vị trí 0-5 Message Type 6-7 Repeat Indicator 8-37 30 MMSI Số nhận dạng tàu 38-41 Navigation Status Thể trạng thái hành hải 42-49 Rate of Turn (ROT) Khả quay trở ( độ/phút) 50-59 10 Speed Over Ground Tốc độ (vận tốc so với đáy (bit) Nội dung Tên trường (SOG) Loại gói tin biển) Thuyết minh đề tài NCKH Chương II TÍN HIỆU AIS, RADAR 60-60 Position Accuracy Vị trí tương đối 61-88 28 Longitude Kinh độ Latitude Vĩ độ 899 115 116- 10 13 14 15 16 Maneuver Indicator Spare 148 149- Hướng mũi tàu 147 148- True Heading (HDG) Time Stamp 144 145- biển 142 143- (COG) 136 137- 12 Course Over Ground Hướng tàu chạy so với đáy 12 127 128- 11 27 RAIM flag 19 167 Radio status Dựa vào bảng cấu trúc trên, cần phân tích để lấy nội dung thông tin quan trọng : MMSI, Navigation Status, ROT, SOG, Longitude, Latitude, COG, True Heading HDG Đối với mã AIVDM loại 5, cấu trúc chuỗi nhị phân sau: TT Vị trí Độ dài (bit) Tên trường 0-5 Message Type 6-7 Repeat Indicator 8-37 30 MMSI 38-39 AIS Version Nội dung Loại gói tin Số nhận dạng tàu Thuyết minh đề tài NCKH Chương II TÍN HIỆU AIS, RADAR 40-69 30 IMO Number Số đăng ký tàu 70-111 42 Call Sign Hô hiệu (ký hiệu gọi tên tàu) 112-231 120 Vessel Name Tên tàu 232-239 Ship Type Loại tàu 240-248 Dimension to Bow Kích thước tới mũi tàu 10 249-257 Dimension to Stern Kích thước tới sau lái 11 258-263 Dimension to Port Kích thước tới mạn trái 264-269 Dimension to 12 Starboard Kích thước tới mạn phải 13 270-273 Position Fix Type 14 274-277 ETA month (UTC) 15 278-282 ETA day (UTC) 16 283-287 ETA hour (UTC) Giờ 17 288-293 ETA minute (UTC) Phút 18 294-301 Draught Mớn nước 19 302-421 120 Destination Đích đến 20 422-422 DTE 21 423-423 Spare Tháng Trong trường thông tin bảng trên, có số thông tin cần phải tham chiếu đến bảng thôn tin riêng loại tàu, trạng thái hàng hải Bảng trạng thái hàng hải T T Ý nghĩa Tiếng Anh Ý nghĩa tiếng Việt Tầu chạy sử dụng Under way using engine máy At anchor Tàu neo Not under command Mất khả điều động Restricted manoeuverability Hạn chế khả điều 10 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG Dữ liệu máy trạm Giải mã gói tin Radar Giải mã gói tin AIS Kết hợp thông tin để xác định mục tiêu Hiển thị lên hải đồ số Hình 3.2 Quá trình thu, giải mã tín hiệu 3.3 Theo dõi mục tiêu, đồng liệu Sau chức phân hệ 2, bao gồm: - Kết nối, đồng sở liệu - Quản lý danh mục chung: loại tàu, đối tượng đạc biệt cần theo dõi,thiết lấp thông số chung cho hệ thống (khoảng cách ghép mục tiêu, thời gian truyền liệu,…) - Quản lý hải đồ: quản lý hải đồ biển, cho phép người dùng thiết lập đồ theo dõi - Quản lý trạm thu, phát tín hiệu (Radar, AIS) - Theo dõi trực tiếp mục tiêu - Truyền, nhận thông tin mục tiêu 3.2.1 Cấu hình kết nối hệ thống Lần đầu chạy chương trình hiển thị cửa sổ cấu hình hệ thống để người dùng nhập thông tin kết nối hệ thống 19 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG Hình 3.3 Cấu hình hệ thống Trong đó: - Máy chủ: máy chủ chứa CSDL - Tên CSDL: tên sở liệu - Tên đăng nhập, mật khẩu: thong tin đăng nhập vào SQL Server Sau nhập đủ thống tin nhấn nút "Chấp nhận" để kết nối, kết nối hệ thống thông báo thành công hiển thị cửa sổ chạy để người dùng lựa chọn: Hình 3.4 Lựa chọn phân hệ Trong đó: - Nhận liệu: nhận liệu trực tiếp từ đảo gửi hiển thị lên hình theo dõi - Quản lý: quản lý đồ tra cứu liệu nhận 20 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.2.2 Quản lý Radar/ AIS Đây hình chức năng: Hình 3.5 Quản lý thông tin mục tiêu Trong đó: Hải đồ theo dõi Nháy phải chuột để hiển thị công cụ theo tác với hải đồ: Hình 3.6 Thao tác với hải đồ Thông tin tra cứu liệu, bao gồm: - Từ ngày, đến ngày cần tra cứu - Loại thông tin hiển thi (trong phần 3): radar hay AIS Người dùng nhấn trực tiếp vào thẻ Radar/ AIS trogn phần để chọn 21 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG - Hiển thị: Chọn mục tiêu hiển thị mục tiêu riêng lẻ, chọn tất hiển thị tất mục tiêu nhận - Xóa vết: xóa vết đối tượng cũ chọn đối tượng - Hiện tên: hiển thị mã/tên đối tượng thu nhận - Radar: danh sách Radar hệ thống quản lý Thông tin đối tượng Radar AIS thu được, nhấn vào đối tượng hiển thị đối tương vết di chuyển đối tượng lên đồ Nháy phải chuột vào dòng theo dõi để ngừng theo dõi đối tượng Trong bảng liệu có ô tích chọn dòng liệu dùng để ghi thông tin đối tượng tệp tin Thông tin khoảng cách đối tượng: nhấn chuột váo điểm /đối tượng hải đồ để khoảng cách Hệ thống Chức theo tác góc trái hình: - Hệ thống: thông tin cấu hình hệ thống mô tả rõ phần Hình 3.7 Quản lý hệ thống - Bản đồ: thao tác với đồ, tương tự nháy phải chuột vào đồ - Dữ liệu: đọc liệu từ tệp tin gửi hiển thị lên đồ (thông tin thu không lưu lại liệu), ghi liệu tệp tin (chỉ lưu đối tượng chọn bảng liệu) - Nhận liệu: chuyển sang cửa sổ nhận liệu 22 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.2.3 Quản lý đồ Đây chức quản lý đồ bao gồm thông tin mã, tên, tọa độ đồ Hình 3.8 Quản lý đồ Ô chọn tích đồ sử dụng, để sử dụng đồ khác cần di chuyển đến dòng bảng nhấn nút "Đặt làm mặc định", sau tắt chương trình chạy lại để nhận thông tin đồ 23 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.2.4 Loại tàu Quản lý thông tin loại tàu theo tiêu chuẩn Hình 3.9 Quản lý loại tàu Các nút theo tác chức sau: - Thêm: bắt đầu them oại tàu - Sửa: chọn loại tàu có bắt đầu sửa - Xóa: xóa loại tàu có sẵn - Ghi: Ghi thông tin loại tàu thêm sửa 24 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG - Đóng: đóng cửa sổ Trong lúc them sửa liệu người dùng nhấn vào nút: - Xóa ảnh: xóa ảnh loại tàu dùng - Đổi ảnh: chọn ảnh đại diện cho loai tàu, lưu ý ảnh nên có kích thước nhỏ để thuận lợi việc lưu trữ 3.2.5 Đối tượng đặc biệt Lưu thông tin đối tượng đặc biệt biển Những đối tượng trắc thủ nhập vào trình theo dõi đối tượng thwucj việc gán mã đối tượng xuất hải đồ Hình 3.10 Quản lý đối tượng đặc biệt Các nút chức tương tự phần 3.2.4 25 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.2.6 Thông số hệ thống Thiết lập số thông số hệ thống trước chạy chương trình Hình 3.11 Thông số hệ thống Trong đó: - Khoảng cách ghép mục tiêu: khoảng cách để xác định hai vị trí khác mục tiêu hai mục tiêu nằm cạnh nhau, thông thường nên để 100m - Thư mục lưu liệu: Thông tin lưu liệu tự động đưa vào thư mục - Thư mục đọc liệu: Mặc định liệu hiển thị phần "Nhận liệu" đọc thư mục 3.2.7 Nhận liệu Chức tự động đọc tệp có "Thư mục đọc liệu" xác lập phần 2.6 để hiển thị lên hải đồ Sau hiển thị xong, tệp tin lưu lại thư mục "XuLy" "Thư mục đọc liệu" Đây hính chức này: 26 Thuyết minh đề tài NCKH Chương III THIẾT KẾ HỆ THỐNG Hình 3.12 Nhận liệu từ máy trạm Các phần chức bao gồm: Hải đồ theo dõi Thông tin tra cứu liệu, bao gồm: - Từ ngày, đến ngày cần tra cứu - Nút "Dừng": Tạm dừng việc đọc liệu - Nút "Tiếp": Tiếp tục việc đọc liệu - Xóa vết: xóa vết đối tượng cũ chọn đối tượng - Hiện tên: hiển thị mã/tên đối tượng thu nhận - Radar: danh sách Radar hệ thống quản lý Thông tin đối tượng Radar AIS thu được, nhấn vào đối tượng hiển thị đối tương vết di chuyển đối tượng lên đồ Nháy phải chuột vào dòng theo dõi để ngừng theo dõi đối tượng Thông tin khoảng cách đối tượng: nhấn chuột váo điểm /đối tượng hải đồ để khoảng cách 27 Thuyết minh đề tài NCKH Chương IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Chương IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Chương nêu trình bày quy trình nghiệm thu thực tế hệ thống phần mềm thực tế Hệ thống đạt kết tốt, bước đầu đáp ứng yêu cầu người sử dụng đảm bảo tốc độ xử lý 4.1 Quy trình nghiệm thu phần mềm xử lý mục tiêu Radar, AIS Đây hệ thống truyền dẫn tín hiệu nội đảo trung tâm điều khiển Các tín hiệu truyền dẫn hệ thống bao gồm: - Tín hiệu mục tiêu Radar, AIS thu lưu trữ liệu - Tín hiệu mục tiêu Radar, AIS truyền từ máy tính Phòng Radar đến máy tính Phòng thông tin đảo - Tín hiệu mục tiêu Radar, AIS truyền từ máy tính trogn Phòng thông tin trung tâm điều khiển - Các tín Radar, AIS giải mã hiển thị lên hải đồ Hệ thống truyền dẫn quang theo thiết kế gồm có thiết bị giá phối quang, dây hàn quang, dây nhảy quang, cáp quang, switch quang, chuyển đổi quang điện, chuyển đổi video/quang 28 Thuyết minh đề tài NCKH TT điểm dấu mục tiêu Radar hải đồ Kiểm tra việc hiển thị 02 điểm dấu mục tiêu AIS hải đồ Phương Phương pháp Nội dung công việc Kiểm tra việc hiển thị 01 Chương IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC tiện Chọn radiobox Radar tiến hành bám mục tiêu, đánh số ID mục tiêu sau quan sát hải đồ Chọn radiobox AIS sau quan sát hải đồ Từ hình hải 03 Kiểm tra việc hiển thị thông tin mục tiêu đồ kích chuột vào mục tiêu sau quan sát bảng tham số mục tiêu góc bên phải Kiểm tra việc tạo thành 04 file mục tiêu để truyền Vùng Người dùng khởi động chương trình truy vết mục tiêu Tại góc phải hình chọn khoảng thời gian Yêu cầu kỹ thuật Thời gian (phút) Radar, máy Trắc thủ bám mục tiêu tính có nhiều mục tiêu hiển thị 20 phần mềm AIS, tính hải đồ máy AIS thu mục tiêu có nhiều mục tiêu hiển thị 20 phần mềm hải đồ Radar, Các thông số mục tiêu Số AIS, máy thứ tự, ID, kinh độ, vĩ độ, vận tốc, tính hướng đi, mã IMO, MMSSI phần mềm Máy mềm tính phần 20 hiển thị bảng thông số mục tiêu Hiển thị thông tin mục tiêu Radar, AIS File ghi lại có kích thước nhỏ, thể thiện đủ 20 thông tin mục tiêu lựa chọn 29 Thuyết minh đề tài NCKH Chương IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC tìm kiếm, chọn thông tin mục tiêu hiển thị theo AIS hay Radar, chọn Radar tàu nhấn nút tìm để hiển thị thông tin Người dùng loại bỏ đối tượng không cần theo dõi cách nháy phải chuột vào bảng danh sách mục tiêu để hủy bỏ Sau chọn Menu "Dữ liệu\Ghi liệu" để lưu thông tin mục tiêu lại thành file Kiểm tra việc hiển thị Người dùng khởi động lên hải đồ Trung tâm chương trình truy vết mục Máy 05 điều khiển từ file mục tiêu chọn Menu "Dữ tiêu nhận từ liệu\Đọc liệu", chọn file mềm đảo tính Các mục tiêu Radar AIS phần hiển thị rõ ràng, đầy đủ theo 20 file gửi cần mở để theo dõi Các 30 Thuyết minh đề tài NCKH Chương IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC mục tiêu có file hiển thị lên hải đồ, cần đo khoảng cách mục tiêu cần nhấn chuột vào hai mục tiêu đó, thông tin khoảng cách hiển thị góc phải hình Người chương dùng trình khỏi theo động dõi Radar/AIS Tại góc phỉa Kiểm tra việc đồng 06 mục tiêu Radar AIS (nếu có) hình lựa chọn hiển thị Radar, "Radar AIS", AIS, máy hệ thống ghép mục tính tiêu Radar Ais lại phần mềm Các mục tiêu thể rõ ràng, phan biệt mục tiêu riêng 10 AIS riêng Radar theo sai số khoảng cách thiết lập trước Các mục tiêu Radar AIS 31 Thuyết minh đề tài NCKH Chương IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ghép chugn có màu hồng, mục tiêu riêng Radar có màu xanh, mục tiêu Ais có màu đỏ 4.2 Quy trình nghiệm thu phần mềm truyền liệu qua mạng LAN Thông tin liệu mục tiêu Radar AIS truyền tải hệ thống thông tin tác từ đảo Trung tâm điều khiển qua hai hệ thống thông tin sóng ngắn, HF6000 CODAN NGT MR2012 Một hệ thống đường truyền chính, hệ thống đường truyền dự phòng Dữ liệu mục tiêu chia sẻ hai máy tính hai hệ thống thông tin qua mạng LAN Ngoài liệu mục tiêu Radar AIS nhận từ Tiểu đoàn 455 truyền lên Trung tâm điều khiển qua mạng LAN Phần mềm có giao diện thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, có khả truyền liệu lớn TT Kiểm tra tài liệu hướng 01 Phương pháp Nội dung công việc dẫn sử dụng hướng dẫn cài đặt Thống kê, kiểm tra, đối chiếu Phương tiện Yêu cầu kỹ thuật Đầy đủ tài liệu theo quy định Thời gian (phút) 32 Thuyết minh đề tài NCKH Chương IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Kiểm tra việc cài đặt Kiểm tra xem chương trình 02 chương trình hệ cài đặt hệ điều điều hành Kiểm tra việc truyền file 10 hành hay chưa Chạy phần mềm, chọn máy 03 Đảm bảo cài đặt nhận file, nhấn nút chọn file truyền sau nhấn nút gửi Máy tính, mạng LAN, phần mềm Quan sát kết hình xuất dòng chữ truyền file thành công tới đơn vị nhận file Chú ý 20 máy nhận file phải nhấn nút Kết nối để nhận 4.3 Kết luận Qua trình nghiên cứu thực đề tài đạt kết sau: - Đón nhận giải mã tín hiệu AIS, Radar mục tiêu kết hợp hai tín hiệu để có thông tin xác - Lưu trữ mục tiêu vào cỡ sở liệu - Xây dựng hệ thống quản lý hải đồ vùng biển - Xây dựng hệ thống theo dõi, truy vết mục tiêu - Xây dựng hệ thống truyền, nhận thông tin mục tiêu đồng liệu trạm thu, phát 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ số, Xây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ số, Xây dựng hệ thống theo dõi mục tiêu trên biển sử dụng hải đồ số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay