Tính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao động

18 185 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:55

Tính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao độngTính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao độngTính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao độngTính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao độngTính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao độngTính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao động MỤC LỤC Trang Mở đầu Chương Mô hình khảo sát phương trình chuyển động Mô hình khảo sát 2 Phương trình chuyển động 3 Khảo sát dao động dọc dây hệ 4 Phương trình khảo sát dao động hệ chịu tác dụng xung Chương Áp dụng số cho số mẫu dây bảo hiểm an toàn lao động I Mẫu 13 13 Kiểm tra độ bền động dây theo phương pháp thứ 13 Kiểm tra độ bền động dây theo phương pháp thứ 13 Kiểm tra độ bền động dây theo phương pháp thứ 13 II Mẫu 14 Kiểm tra độ bền động dây theo phương pháp thứ 14 Kiểm tra độ bền động dây theo phương pháp thứ 15 Kiểm tra độ bền động dây theo phương pháp thứ 15 III Kiểm tra điều kiện bền theo công thức 15 Kết luận 17 Tài liệu tham khảo 17 Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Mô hình hệ “Vật – dây mềm” phận phổ biến phương tiện vật dụng cá nhân Trong dây an toàn loại phương tiện điển hình Dây an toàn lao động loại phương tiện bảo vệ cá nhân, phòng tránh nguy rơi ngã, đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc cao vậy, dây an toàn đòi hỏi phải thoả mãn yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt mặt chất lượng Do đặt phải đảm bảo chất lượng dây Thực tế để đánh giá quản lý chất lượng hay độ bền động dây an toàn trước hết phải có hệ thống thiết bị đánh giá bao gồm: Cảm biến đo lực (sensor), máy thu phát khuyếch đại tín hiệu đo, máy tính phần mềm đo, máy in Như để đánh giá theo phương pháp phải tốn lớn kinh phí Do đề tài nghiên cứu đưa số mô hình hệ “Vật-dây mềm” kiểm tra độ bền số mẫu dây an toàn theo mô hình chọn Mục đích nghiên cứu đề tài Đưa phương pháp khác để kiểm tra độ bền động số mẫu dây bảo hiểm an toàn lao động Đồng thời làm sở cho việc xây dựng chương trình phần mềm thử nghiệm độ bền động dây an toàn máy tính Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài đưa mô hình hệ “Vật-dây mềm”, từ thiết lập phương trình chuyển động hệ vật dây sau khảo sát trình dao động hệ vật dây, dây buông thả hết chiều dài Lúc vật chịu tác dụng xung lực dao động tác dụng xung lực Ý nghĩa khoa học thực tiễn Đề tài đưa ba hướng khác để kiểm tra độ bền động dây bảo hiểm an toàn lao động Trong trình kiểm tra độ bền động dây bảo hiểm an toàn đề tài sử dụng phần mềm Matlab để tính toán mô số Chương MÔ HÌNH KHẢO SÁT VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG Mô hình khảo sát Cơ hệ khảo sát gồm vật-dây Vật xem chất điểm, coi vật điểm, có khối lượng m0, dây có chiều dài l, luôn trạng thái căng, có tiết diện ngang A không đổi theo suốt chiều dài dây, đồng chất, có khối lượng đơn vị dài =const Vật điểm chuyển động rơi theo phương thẳng đứng, dây nhả dần trạng thái căng Mô chấp nhận vật có khối tâm C buộc vào đầu dây bỏ qua chuyển động quay quanh khối tâm (tức vật chuyển động tịnh tiến theo phương thẳng đứng với khối tâm) Chuyển động hệ xảy qua hai giai đoạn Giai đoạn 1: Vật điểm rơi theo phương thẳng đứng, vị trí xác định nhờ tọa độ y(hình 1), phần dây buông thong có khối lượng tang(biến đổi) dây nhả dần Giai đoạn xảy dây chưa nhả hết chiều dài l Như khối lượng hệ giai đoạn M = m0 +m = m0 + y (1-1) Là đại lượng biến đổi với tốc độ biến đổi: dM dy =g = gy dt dt (1-2) Kí hiệu T thời để dây nhả hết chiều dài nó, vận tốc gia tốc vật điểm thời điểm dây nhả hết chiều dài v(T) = y(T) a(T) = y(T) (1-3) O O L O1 y z m0 m0 Hình Hình Giai đoạn 2: Khi dây nhả hết chiều dài l vật bị dừng đột ngột giá trị vận tốc vật có bước nhảy: (1-4) v(T) = y(T) Như thời điểm dây nhả hết chiều dài l, vật chịu tác dụng xung S (1-5) S = m0 y(T) Do tính đàn hồi dây vật dao động kích động tức thời xung S Để khảo sát chuyển động hệ giai đoạn ta xây dựng mô hình vật điểm – lò xo Đó vật điểm gắn vào đầu lò xo chịu tác dụng tức thời xung lực S Độ cứng lò xo thay tính theo công thức c F (1-6) t t độ dãn tĩnh dài dây chịu tác dụng lực tĩnh F tính theo công thức t  Fl EA (1-7) Trong E môđun đàn hồi kéo, l chiều dài A tiết diện ngang dây Khi thay (1-7) vào (1-6) ta dễ dàng nhận hệ số cứng thay C: c= EA l (1-8) Phương trình chuyển động Giai đoạn Trong trình dây chưa buông thả hết chiều dài l ta xem hệ gồm hai phần: Vật nặng có khối lượng m0 buộc vào đầu dây, điểm buộc dây trọng tâm vật phần dây buôn thả Giả sử thời điểm khảo sát t phần dây buông thả đoạn y kí hiệu khối lượng phần qua m = m(y) đại lượng biến đổi.Trong trình chuyển động dây xem luôn trạng thái căng không bị dãn Để viết phương trình chuyển động hệ “vật-dây” ta sử dụng phương trình động lượng theo trục thẳng đứng Oy dQ y dt   Fkye (1-9) Trong đó: - Hình chiếu động lượng hệ theo phương thẳng đứng Q y  Mv Cy  My C - Khối lượng hệ M = m0 +m = m0 + y - Ngoại lực gồm có trọng lực F e ky  (m0  m)g Toạ độ khối tâm C theo phương thẳng đứng xác định theo công thức sau yC  m k 1 k M yk y  ( 2m  m) y  m0  m 2(m  m) m0 y  m Giả thuyết dây đồng chất có khối lượng đơn vị  (1-10) Thay m = y vào (1-2) sau đạo hàm ta có v Cy  y C  v Cy m  d  (2m  y) y  (2m y  2yy )2m  2y   2m y  y 2y    dt  2m  y   2m  2y2   m  y  y 2(m  y) 2 Thay vào phương trình (1-1) ta thu kết sau m  (m  y) y  (2m  y) y y  2(m  y) g (m  y) (1-11) Phương trình (1-11) phương trình mô tả chuyển động hệ dây chưa nhả hết chiều dài Phương trình vừa nhận phương trình vi phân phi tuyến Khi giải phương trình (1-11) với điều kiện đầu y (0)  v y(0)=y0; (1-12) ta tìm y  y( t ) v  y (t ) a  y(t ) (1-13) Từ phương trình y(T) = l (1-14) Ta xác định khoảng thời gian T dây thả toàn chiều dài ta tính vận tốc gia tốc vật thời điểm này, cụ thể v(T )  y (T ) (1-15) a (T )  y(T ) Giai đoạn Do vật rơi bị dừng đột ngột, dây chịu tác dụng xung S  m y (T) (1-16) Gọi  khoảng thời gian xẩy va chạm, kỹ thuật thường lấy khoảng 20% chu kỳ dao động tiếp theo, lực va chạm đựơc tính theo công thức S m y (T)    Kiểm tra điều kiện bền dây tính theo công thức F (1-17) m y (T)   A (1-18) Trong  ứng suất cho phép kéo Khảo sát dao động dọc dây hệ Do vật bị dừng đột ngột, dây chịu tác dụng xung lực va chạm tính tương ứng theo công thức trên, thời gian va chạm  kỹ thuật thường lấy khoảng 20% chu kỳ dao động Dao động xem gây nên đặt đột ngột lực hiệu ứng quán tính, tính theo công thức P  m y(T) (1-19) y(T) tính theo công thức (1-5) Bài toán khảo sát mô hình sau Xem dây thẳng chiều dài l, có khối lượng m1 bị ngàm đầu, đầu có gắn vật nặng có khối lượng m0 chịu tác dụng đột ngột lực va chạm P tính theo công thức (1-11), (Hình 3) N z l dz dm=Adz M N+ ( a) Hình N )dz z b) Giả sử có tiết diện không đổi A mô đun đàn hồi E Dưới tác dụng xung, thực dao động u(z, t) dọc trục z Tương ứng với trạng thái dây vừa buông thả hết chiều dài l dây Trước hết ta thiết lập phương trình dao động tự Thanh dao động dọc trục z Áp dụng nguyên lý d’Alembert, xét phân tố chịu lực Hình 3b Phương trình chuyển động theo trục z phân tố có dạng 2u N Adz   N  ( N  dz ) t z  A  u N  t z (1-20) Từ giáo trình sức bền vật liệu, ta có u (1-21) z Thế biểu thức (1-13) vàophương trình (1-12) ta nhận phương trình dao động dọc tự thẳng đồng chất có tiết diện không đổi sau N  EA 2u   u  A  EA  t z  z   2u 2u   EA (1-22) t z Mặt khác thấy chịu tác dụng đột ngột lực P tương ứng dây chịu tác dụng xung Từ phương trình dao động dọc có vế phải  u EA  u P   1 (z  l)1 (t ) t  z  (1-23) c2  EA EAl   m1 1(u) hàm xung loại 1,  khối lượng đơn vị dài dây   m1 l 0 Voi u  1 (u )   u0 1 Nghiệm phương trình (1-14) tìm dạng  u (z, t )   Tk ( t ) Z k (z) (1-24) k 1 Sự khác toán toán dao động tự điều kiện biện tự Bài toán gọi toán có điều kiện biên không nhât Từ phương trình dao động tự (1-14)  2u  u  c 0 (1-25) t z Tìm nghiệm phương trình phương pháp Bernoulli Nghiệmn phương trình (1-17) có dạng u(z, t )  Z(z)T(t ) (1-26) Thế biểu thức (1-18) vào phương trình (1-17) ta nhận  (t ) Z(z) T c2  Z(z) T(t ) Do vế trái phương trình phụ thuộc vào z, vế phải phụ thuộc vào t, hai vế phải số Ở ta kí hiệu số  2 ta có  (t ) Z(z) T (1-27) c2   2 Z(z) T(t ) Từ ta nhận hai phương trình vi phân thường   Z(z)    Z(z)  c  ( t )  2 T( t )  T (1-28) (1-29) Nghiệm tổng quát phương trình có dạng   z  B k sin z c c T( t )  C k cos t  D k sin t Z(z)  A k cos (1-30) (1-23) Trong Ak, Bk, Ck, Dk ω đại lượng xác định từ điều kiện biên điều kiện đầu Vì tác dụng tải trọng đặt vào điều kiện biên mút ta xem lực căng dọc dao động cân với lực quán tính tải trọng Điều đưa đến điều kiện biên mút  2u   u  EA   m    z  z l  t  u l (1-31) u(0,t) = (1-32) Do mút gắn chặt ta có Điều kiện biên EAZ(l)  m 2 Z(l)  Z(0)  (1-33) Từ điều kiện (1-26)2 Thay vào (1-22) ta có Ak = Z(z) = Bksin  z c (1-34) Điều kiện đầu toán có dạng u(z,0)  u (z,0)  v  y (T) (1-35)  tg   (1-36) Từ điều kiện biên (1-26)1ta có tg  EA l c m c ak  k c   a kl  m l  m0 m0 (1-37) Phương trình (1-29) phương trình phi tuyến giải phương pháp số phương pháp đồ thị từ ta tìm , ứng với  ta có nghiệm riêng Zk(z) tương ứng k z  B k sin a k z c Từ tài liệu [5] ta đưa nghiệm nhỏ phương trình số giá trị tỷ số khối lượng khối lượng tải trọng Z k (z)  B k sin  0,01 0,10 0,30 0,50 0,70 1,50  1 0,10 0,32 0,52 0,65 0,75 0,86 0,98 1,08  Tương ứng với giá trị 1, ta có tần số nhỏ nhất(tần số bản) tính theo công thức 1  1 l EA  ( 1-38) Để tìm nhiệm phương trình có vế phải (1-15) Thế biểu thức (1-16) vào phương trình (1-15) ta có  T (t )Z  k k 1 k  (z)  c Tk ( t ) Zk (z)  P  ( z  l)  ( t )  (1-39) Chú ý đến biểu thức (1-20) phương trình viết  T (t )   T (t )Z  k k k 1 k k (z)  P  ( z  l)  ( t )  (1-40) Hàm 1 (z  l) hàm Delta-Dirac[1] xác định hệ thức 1 (z  l)       1 (z  l)dz   - zl zl (1-41)   f (z) (z  l)dz  f (l) Hàm có tính chất (1-42)  Bằng cách khai triển Fourier ta có  1 (z  l)   C n sin a k z (1-43) k 1 Nhân hai vế biểu thức với sinanz lấy tích phân vế phương trình theo toàn chiều dài Với ý tính trực giao hai hàm riêng 0  0 Z k (z)Z n (z)dz  0 sin a k z sin a n zdz   l  2 l nk nk l Ta thu l l 0 1 (z  l) sin a k zdz  Cn 2l C n   1 (z  l) sin a k zdz  sin a k l l0 l  (1-44) Thế biểu thức (1-37) vào biểu thức (1-36) ta  1 (z  l)   sin a k l sin a k z k 1 l (1-45) Thay biểu thức (1-38) vào phương trình (1-33) ta thu 2P  T (t )   T (t )sin a z   l sin a l sin a z  k 1  k k k k k 1 k k (1-46) Từ phương trình Tk(t) sau  ( t )  2 T ( t )  2P sin a l T k k k k l (1-47) Nghiệm tổng quát phương trình vi phân bao gồm nghiệm tổng quát phương trình vi phân nghiệm riêng phương trình vi phân không dạng sau Tk (t )  C k cos k t  D k sin k t  2P sin a k l l2k (1-48) Vậy nhiệm (1-16) viết dạng (1-42)   2P sin a k l   sin a k z u (z, t )    C k cos k t  D k sin k t  l2k  k 1  (1-49) Với Ck Dk số xác định từ điều kiện đầu (1-28) Sau tính toán ta thu kết Ck   2P sin a k l l2k Dk   2v cos a k l  1 k la k (1-50) Vậy nghiệm tổng quát phương trình viết dạng (1-42) với Ck Dk tìm từ (1-43) Khi z = l ta tìm dao động vật nặng gắn vào đầu mút  2P sin a k l   sin a k l u (z, t )    C k cos k t  D k sin k t  l2k  k 1   (1-51) Gia tốc vật nặng tính theo công thức a  x(l, t )   2k Ck cos k t  Dk sin k t sin a k l (1-52) Theo thực nghiệm ta biết thời gian va chạm  kỹ thuật lấy khoảng 20 chu kỳ dao động Gọi T’ chu kỳ dao động  = 0,2T’ mà T’ = 2 k  0,4 0,4 m1  k a k EAl (1-53) Như để kiểm tra độ bền theo tiêu chuẩn động học ta áp dụng công thức sau max m u(l, t ) A   (1-54) Phương trình khảo sát dao động hệ chịu tác dụng xung Khi dây nhả hết chiều dài L vật bị dừng đột ngột, dây chịu tác dụng xung S Do tính đàn hồi dây vật dao động kích động tức thời xung S Để khảo sát chuyển động hệ giai đoạn ta xây dựng mô hình vật điểm – lò xo Đó vật điểm gắn vào đầu lò xo chịu tác dụng tức thời xung lực S Độ cứng lò xo thay tính theo công thức EA (1-55) L E môđun đàn hồi kéo, L chiều dài A tiết diện ngang dây Phương trình dao động vật điểm (hình 2) Sau dây nhả hết chiều dài vật bị dừng đột ngột, tức vận tốc bị thay đối đột ngột lượng v  y (T) c Để đánh giá ảnh hưởng thay đổi vận tốc đến chuyển động ta khảo sát chuyển động tự có cản chất điểm, có dạng z  2nz  k z  đây: 2n  b ; m0 k2  (1-56) c , b hệ số cản nhớt biểu thức xác định lực cản m0 môi trường, tìm từ thực nghiệm: Fcản = bz Trong điều kiện lực cản bé (n 0 biểu thức ngoặc (1-64) có dạng bất định qui tắc Lôitang để khử dạng bất định z Bằng cách sử dụng 0 , ta nhận S nt e sin k * t * m0 k (1-66) Trong trường hợp sức cản môi trường yếu, tức n  0, k *  k , ta có z S sin kt m0 k (1-67) Khi vật dao động điều hoà vớichu kỳ T  a  z   Sk sin kt m0 2 , gia tốc tính theo biểu thức k (1-68) Giá trị lớn gia tốc a max  Sk m0 (1-69) Tính toán sức căng động cực đại xuất dây dao động với ý giá trị lớn gia tốc tính theo công thức (1-69), ta có 11 F  m a max  m S.k Sk m0 (1-70) Do tiêu chuẩn bền động lực dây  F Sk    A A (1-71) 12 Chương ÁP DỤNG SỐ CHO MỘT SỐ MẪU DÂY BẢO HIỂM AN TOÀN LAO ĐỘNG Việc kiểm tra độ bền động lực dây bảo hiểm an toàn lao động tiến hành theo ba hướng Hướng thứ 1: Tính toán theo công thức (1-10) m y (T)   A (2-1) Hướng thứ 2: Tính toán theo công thức (1-47) max m u(l, t ) A   (2-2) Hướng thứ 3: Tính toán theo công thức (1-64) với ý đến biểu thức (1-8) ta có S  m y (T)  F S k m y (T)k     A A A (2-3) Kiểm tra độ bền động với mẫu dây loại vật liệu polyester, có tiết diện chữ nhật A =3×45=135 mm2, E = 2845 N/mm2,   176 ,6 N/mm2 , m0 =75kG Đồ thị1 Đồ thị I Mẫu 1: Có chiều dài L1 = 1,2 m;  =0,82 kg/m Dựa vào phương trình (1-3) ta xác định y(t) y ( t ) Với điều kiện đầu: y(0) = y0 =0,1; y (0)  v  sử dụng phần mềm Matlab ta vẽ đồ thị Từ đồ thị ta xác định T = 0,473 (s), y (T)  4,65 m/s; 13 Thời gian va chạm   0,2T *  0,2   3,14  1,2  75  0,02 (s) 2845 135 Kiểm tra độ bền theo công thức (2-1)(tức theo phương pháp thứ 1) 75  4,65  141  10 N / m  134 ,34 N / mm    176 ,6 N / mm 6 135  10  0,02 Kiểm tra độ bền theo công thức (2-2)(tức theo phương pháp thứ 2) Với y (T)  4,65 m/s thay vào phương trình (1-3) ta thu y(T)  9,935 m/s2 Theo công thức (1-11), (1-31), (1-43) ta tính P  m y(T)  75  9,935  745 ,125 N  EA 0,11 2845  10 135 10 6 1    62,73 rad/s l  1,2 0,82 C1   2P sin   745 ,125  0,11   0,042 l1 1,2  0,82  62,73 D1   2v  y (T) (cos   1)   (cos   1)  8,15 10 3 1 1 Để kiểm tra độ bền theo phương pháp thứ ta tính thành phần thứ gia tốc(biên độ) a  max u(l, t )  12 C12  D12  62,73 (0,042 )  (8,15 10 3 )  168 ,4 m/s2 Vậy điều kiện bền  max m u(l, t ) A  75  168 ,4  94  10 N / m  94 N / mm    176 ,6 N / mm 6 135  10 Kiểm tra độ bền theo công thức (2-3)(tức theo phương pháp thứ 3) c EA 2845  10  135  10 6 k    65,32 (1/s) m0 m0l 75  1,2 Vậy điều kiện bền theo phương pháp thứ m y (T)k 75  4,65  65,32   169 N / mm    176 ,6 N / mm 6 A 135 10 II Mẫu 2: Có chiều dài L1 = 1,8 m;  =0,59 kg/m  Dựa vào phương trình (1-3) ta xác định y(t) y ( t ) Với điều kiện đầu: y(0) = y0 =0,1; y (0)  v  sử dụng phần mềm Matlab ta vẽ đồ thị Từ đồ thị ta xác định T = 0,59 (s); y (T)  5,82 m/s 1,8  75  0,023 (s) 2845 135 Kiểm tra độ bền theo công thức (2-1)(tức theo phương pháp thứ 1) Thời gian va chạm   0,2T*  0,2   3,14  14 75  5,82  141  10 N / m  141 N / mm    176 ,6 N / mm 6 135  10  0,023 Kiểm tra độ bền theo công thức (2-2)(tức theo phương pháp thứ 2) Với y (T)  5,82 m/s thay vào phương trình (1-3) ta thu y(T)  9,944 m/s2 Theo công thức (1-11), (1-31), (1-43) ta tính P  m y(T)  75  9,935  745 ,8 N 1   EA 0,12 2845 10 135 10 6   53,8 rad/s l  1,8 0,59 C1   2P sin   745,8  0,12   0,058 l1 1,8  0,59  53,8 D1   2v  y (T) (cos   1)   (cos   1)  0,013 1 1 Để kiểm tra độ bền theo phương pháp thứ ta tính thành phần thứ gia tốc(biên độ) a  max u(l, t )  12 C12  D12  53,82 (0,058 )  (0,013)  173 m/s2 Vậy điều kiện bền  max m u(l, t ) A  75  173  97  10 N / m  97 N / mm    176 ,6 N / mm 6 135  10 Kiểm tra độ bền theo công thức (2-3)(tức theo phương pháp thứ 3) c EA 2845  10  135  10 6 k    53,34 (1/s) m0 m0l 75  1,8 Vậy điều kiện bền theo phương pháp thứ  m y (T)k 75  5,82  53,34   173 N / mm    176 ,6 N / mm 6 A 135 10 III Kiểm tra điều kiện bền theo công thức Hiện tượng va chạm xuất có thay đổi đột ngột vận tốc chuyển động vật Để tính ứng suất, chuyển vị hệ chịu tải trọng va chạm cách đơn giản, kỹ thuật người ta xem hệ chịu tải trọng động có trị số tải trọng vật va chạm đặt cách tĩnh điểm va chạm, theo phương pháp va chạm nhân với hệ số động kd Pd  Pt  kd (2-1) Từ ta suy ứng suất động d có dạng  d   t  kd (2-2) Theo giáo trình sức bền vật liệu ta có công thức tính hệ số kd sau 15 kd    t  v2  k Q g 1  m  P1 P   P A (2-3) (2-4) Trong P- trọng lượng vật va chạm Q- trọng lượng vật bị va chạm km- hệ số tính đổi khối lượng hệ đàn hồi bị va chạm điểm va chạm Nếu bỏ qua trọng lượng than hệ đàn hồi km = v- vận tốc tương đối trước va chạm g- gia tốc trọng trường 1- chuyển vị đơn vị- chuyển vị lực đơn vị đặt điểm va chạm theo phương va chạm, trị số P  1   chuyển vị tĩnh tải trọng va chạm đặt cách tĩnh gây Khi không tính đến khối lượng vật bị va chạm Q = Q [...]... m0 (1-69) Tính toán sức căng động cực đại xuất hiện trong dây do dao động với chú ý giá trị lớn nhất của gia tốc được tính theo công thức (1-69), ta có 11 F  m 0 a max  m 0 S.k Sk m0 (1-70) Do đó tiêu chuẩn bền động lực của dây sẽ là  F Sk    A A (1-71) 12 Chương 2 ÁP DỤNG SỐ CHO MỘT SỐ MẪU DÂY BẢO HIỂM AN TOÀN LAO ĐỘNG Việc kiểm tra độ bền động lực của dây bảo hiểm an toàn lao động có thể... tả chuyển động của vật được duy trì do lực F Giả sử tại thời điểm t hệ chịu tác dụng của lực va chạm do tác dụng của lực va chạm tồn tại trong khoảng thời gian ( khoảng thời gian va chạm) Chuyển động của vật sau va chạm, 10 tức t   sẽ là tổng hợp từ hai chuyển động: chuyển động do tác dụng của lực va chạm F* tại thời điểm t được tính theo công thức (1-61), và chuyển động do tác dụng của lực va chạm... xuất bản giáo dục, 1998 3 Nguyễn Hữu Tình, Lê Tấn Hùng, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Lan Hương: Cơ sở Matlab và Ứng dụng, Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật, 1999 4 Đỗ Sanh, Triệu Quốc Lộc, Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Hữu Dĩnh: Tính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao động, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện khoa học công nghệ Việt Nam, 2005 17 ... coi dây có khối lượng không đáng kể vật nặng rơi tự do từ độ cao bằng l xuống với v  2gl 16 KẾT LUẬN Qua việc kiểm định một số mẫu cho thấy các kết quả theo các hướng đã trình bày trên có chênh lệch nhưng không lớn Từ đó gợi lên một điều là phương pháp nào có hiệu quả hơn và hiệu quả của các phương pháp này so với phương pháp đã được dùng để kiểm định độ bền động của dây bảo hiểm an toàn lao động. .. không tính đến khối lượng của vật bị va chạm Q = 0 hoặc Q
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao động, Tính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao động, Tính toán động lực học của dây bảo hiểm an toàn lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay