Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừa

42 155 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:45

Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừaNghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừaNghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừaNghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừaNghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừa CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CẢNG BIỂN 1.1 Tổng quan 1.1.1 Cảng biển 1.1.1.1 Khái niệm cảng biển Cảng biển khu vực bao gồm vùng đất cảng vùng nước cảng, xây dựng kết cấu hạ tầng lắp đặt trang thiết bị cho tàu biển vào hoạt động để xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách thực dịch vụ khác ( điều 59 – Luật HHVN) 1.1.1.2 Phân loại cảng biển (Theo Bộ luật HHVN quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030) + Theo quy mô ý nghĩa cảng biển phân thành: - Cảng biển loại 1: cảng biển đặc biệt quan trọng, có quy mô lớn phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội nước liên vùng - Cảng biển loại 2: cảng biển quan trọng, có quy mô vừa phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội vùng, địa phương - Cảng biển loại 3: cảng biển có quy mô nhỏ phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp + Theo tính chất cảng biển chia thành; - Cảng mở: tàu biển mở cho tàu biển nước vào hoạt động thương mại phải xin phép nước có cảng - Cảng đóng: cảng có tầm quan trọng an ninh, Quốc phòng, nước có cảng không cho tàu nước vào hoạt động thương mại + Theo địa lý, khu vực cảng biển chia thành: - Nhóm 1: Nhóm cảng biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình - Nhóm 2: Nhóm cảng biển khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh - Nhóm 3: Nhóm cảng khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi - Nhóm 4: Nhóm cảng khu vực Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận - Nhóm 5: Nhóm cảng biển khu vực Đông Nam Bộ (bao gồm Côn Đảo khu vực sông Soài Rạp thuộc tỉnh Long An) - Nhóm 6: Nhóm cảng biển khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long (bao gồm đảo Phú Quốc đảo Tây Nam) + Theo công dụng cảng biển chia thành: - Cảng thương mại tổng hợp: cảng bốc xếp nhiều loại hàng hóa khác hàng khô, hàng bách hóa, bao kiện, thiết bị, container - Cảng chuyên dụng: Cảng phục vụ cho mặt hàng mang tính chất riêng biệt cảng dầu, cảng container, cảng than,… 1.1.1.3 Vai trò cảng biển + Đối với ngoại thương: Cảng nhân tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đội tàu buôn cho phép không bị lệ thuộc vào kiểm soát nước khác Ngoài cảng đóng vai trò quan trọng việc phát triển giữ vững quan hệ thương mại với nước khác + Đối với công nghiệp: Cảng nơi tác động việc xuất nhập máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu + Đối với nông nghiệp: tác động cảng mang tính chất hai chiều, xuất lúa gạo nông sản, nhập phân bón, máy móc thiết bị phục vụ cho nông nghiệp + Đối với nội thương: Cảng phục vụ xếp dỡ hàng hóa cho phương tiện vận tải nội địa, vận tải ven biển, vận tải cảnh, nhân tố tăng cường hoạt động nhiều quan kinh doanh dịch vụ khác + Đối với thành phố cảng: Cảng tiền đề cho thành phố cảng trở thành khu trung tâm công nghiệp lớn tạo công ăn việc làm cho nhân dân thành phố 1.1.1.4 Chức cảng biển (Điều 61-BLHHVN) - Đảm bảo an toàn cho tàu biển ra, vào hoạt động - Cung cấp phương tiện thiết bị cần thiết cho tàu biển neo đậu, bốc dỡ hàng hóa đón trả hành khách - Cung cấp dịch vụ vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho bãi bảo quản hàng hóa kho bãi - Để tàu biển phương tiện vận tải thủy trú ẩn, sửa chữa, bảo dưỡng thực dịch vụ cần thiết trường hợp khẩn cấp - Cung cấp dịch vụ khác cho tàu biển, người hàng hóa 1.1.2 Hoạt động khai thác cảng biển 1.1.2.1 Các tác nghiệp cảng Khu vực xếp dỡ hàng hóa cảng bao gồm:  Khu vực cầu bến: chuyển tải hàng hoá trực tiếp từ tàu lên bờ ngược lại  Khu vực kho bãi: nơi lưu trữ kho, bảo quản hàng hóa Nơi hàng hóa bảo quản trước xếp dỡ lên tàu để vận chuyển trước hàng khỏi cảng  Khu vực chuyển tải: vùng nước cảng biển cho phép tàu thuyền neo đậu thực chuyển tải hàng hóa, hành khách 1.1.2.2 Các phương án xếp dỡ cảng Hình 1-1 Một số phương án xếp dỡ hàng cầu bến (1)- Tàu – cẩu tàu – xe nâng vào bãi (2)- Tàu – cẩu tàu – đầu kéo – xe nâng/ hạ bãi (3)- Tàu – cẩu bở - xe nâng hạ bãi (4)- Tàu – cẩu bờ - đầu kéo – xe nâng hạ bãi (5)- Tàu – cẩu tàu – xe tải chủ hàng (phương án chuyển thẳng ) (6)- Tàu – cẩu bờ - xe tải chủ hàng (7)- Ngoài ra, xếp/dỡ hàng khu vực chuyển tải vùng nước cảng, có phương án: Tàu – cẩu tàu – Salan ngược lại 1.2 Cơ sở lý luận an toàn hoạt động khai thác cảng biển 1.2.1 Phân loại hoạt động khai thác cảng 1.2.1.1 Phân loại hoạt động khai thác theo chức cảng - Xếp dỡ hàng hóa: Đây chức vốn có cảng, hoạt động thể việc xếp dỡ hàng hóa tuyến cầu tàu (tuyến tiền phương) tuyến bãi (tuyến hậu phương) Hoạt động xếp dỡ thực thiết bị giới có tính chuyên dụng, số cảng đại xếp dỡ bãi thực theo phương án tự động hóa sở ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông đại với hệ thống phần mềm quản lý khai thác bãi - Lưu kho, bãi hàng hóa: Lưu kho bãi hàng hóa qua cảng chức quan trọng cảng, để khai thác chức này, cảng chuẩn bị diện tích mặt bằng, áp dụng công nghệ quản lý khai thác bãi khoa học để thực tốt chức phục vụ khách hàng Các bãi cảng thường chia theo tiêu thức khác nhau: - Theo chiều hàng: Bãi xuất, bãi nhập - Theo chủ hàng - Theo lượng hàng chứa container: container có hàng; container rỗng - Theo kích thước container”: loại 20’ 40’ hay 60’ - Theo đặc thù hàng hóa chứa container: container bách hóa, container đông lạnh, container lỏng, container khí Thời gian lưu bãi lưu kho hàng hóa khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan bao gồm: thủ tục liên quan đến hải quan, công nghệ bảo quản khai thác kho bãi, điều kiện mặt bằng, trang thiết bị, sách khai thác Và ý muốn chủ quan người gửi hay nhận hàng (MTO) - Đóng, rút hàng container kho CFS: Container vận tải đa phương thức gồm hai loại, cont chủ (FCL- Full Container Load), loại khác cont chung chủ (LCL- Less than Container Load) Đối với trường hợp thứ hai, trước xuất tàu (đối với cont xuất) sau dỡ khỏi tàu (đối với cont nhập), cont phải qua kho CFS thực công đoạn đóng rút hàng container - Hoạt động giao nhận hàng hóa: Hoạt động liên quan trực tiếp đến dòng hàng hóa vào cảng Hoạt động giao nhận công đoạn (hàng xuất) công đoạn cuối (hàng nhập) toàn trình hàng hóa cảng để xếp xuống tàu hay dỡ từ tàu Nó hoạt động quan trọng, mang tính pháp lý chuyển giao trách nhiệm từ người gửi hàng người nhận hàng (MTO) với cảng, cần thiết kiểm tra, kiểm soát kỹ lưỡng thông tin hàng hóa giao nhận đối tượng đưa hàng đến giao nhận với cảng Hoạt động diễn cổng vào khu giao nhận bãi Để đảm bảo hàng hóa giao nhận xác, an toàn nhanh chóng, nhiều cảng cont giới áp dụng công nghệ quản lý, khai thác, kiểm tra, kiểm soát tiên tiến cổng khu vực bãi - Hoạt động khác: Ngoài hoạt động khai thác trên, cảng cont có số hoạt động khác bảo dưỡng sửa chữa container, vận chuyển nội địa hàng hóa theo yêu cầu chủ hàng, cung ứng thực phẩm, nước ngọt, vệ sinh cont, vệ sinh tàu 1.2.1.2 Phân loại hoạt động khai thác theo quy trình phục vụ tàu hàng: - Quy trình phục vụ tàu: + Quy trình tiếp nhận tàu: Bước 1: Nhận thông báo tàu đến Bước 2: Lập kế hoạch bố trí cầu bến gửi thông báo “ Thông báo chấp nhận tàu” cho đại diện hãng tàu Bước 3: Công tác manơ cập cầu bến + Quy trình giải phóng tàu: Bước 1: Nhận chứng từ hàng hóa để lên kế hoạch làm hàng cho tàu Bước 2: Lập kế hoạch giải phóng tàu, xác định rõ thời gian làm hàng, triển khai kế hoạch đến đầu mối liên quan đến quy trình phục vụ Bước 3: Cập nhật thông tin vào hệ thống (hàng hóa, tàu, cảng xếp cảng dỡ ngày tàu tàu đến ) để phục vụ hoàn tất hồ sơ cho hãng tàu sau phục vụ quản lý khai thác Bước 4: Phát hành chứng từ phục vụ quản lý cont qúa trình làm hàng Bước 5: Làm hàng Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ làm hàng - Quy trình phục vụ container bãi: + Quy trình cảng nhận conainer hàng xuất Bước 1: Xác định trọng lượng cont trạm cân Bước 2: Làm thủ tục thương vụ cấp phiếu giao nhận (EIR- Equipment Interchange Receipt) cho lái xe (đại diện người gửi cont -MTO) Bước 3: Kiểm tra kiểm soát cho xe vào cổng Bước 4: Xếp dỡ nhận cont hàng xuất Bước 5: Cho xe rời khỏi bãi xuất hướng theo cổng khỏi cảng (sau hoàn tất thủ tuc hải quan –nếu cần) + Quy trình cảng giao nguyên cont hàng nhập: Bước 1: Làm thủ tục thương vụ cho khách hàng (đại diện người nhận hàng –MTO) Bước 2: Kiểm tra kiểm soát cho xe qua cổng vào bãi nhập Bước 3: Xếp dỡ, bàn giao cont bãi nhập cho khách hàng Bước 4: Kiểm tra kiểm soát cổng sau hoàn tất thủ tục hải quan hàng hóa nhập Ngoài quy trình trên, tuỳ theo cảng xây dựng quy trình khác phục vụ công tác điều hành sản xuất quản lý (quy trình cảng cấp cont rỗng cho khách hàng, quy trình nhận container hàng nhập từ cảng khác ) Trong thực tế, tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố (trang thiết bị xếp dỡ, tình hình nhân lực, mức giới hóa tự động hóa khai thác, mức độ ứng dụng công nghệ quản lý khai thác ) mà cảng xây dựng quy trình cho tác nghiệp cụ thể, nhằm đạt hiệu khai thác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng Cơ sở lý luận đảm bảo an toàn lao động an toàn giao thông cảng biển 1.2.2 Cơ sở lý luận sở pháp lý an toàn lao động 1.2.2.1 An toàn lao động ý nghĩa an toàn lao động hoạt động sản xuất kinh doanh “An toàn để sản xuất, Sản xuất phải an toàn”, hiệu không nhắc nhở, hướng dẫn chung cho tất đối tượng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định tổng quát trách nhiệm nghĩa vụ người lao động, người sử dụng lao động trình hoạt động sản xuất kinh doanh An toàn sản xuất kinh doanh trước hết nói đến việc đảm bảo tính mạng sức khỏe người lao động không bị tổn hại lý tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh An toàn sản xuất kinh doanh gắn liền đến việc bảo đảm sở vật chất kỹ thuật, tài sản chủ sở sản xuất kinh doanh, khách hàng đối tượng tham gia trình sản xuất kinh doanh An toàn sản xuất kinh doanh phải trọng đến việc môi trường nơi tổ chức sản xuất kinh doanh môi trường xung quanh sở sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng trình sản xuất kinh doanh gây ảnh hưởng việc xả khói, bụi chất thải không qua xử lý quy định gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, kể việc gây tiếng ồn ảnh hưởng đến hoạt động hay sức khỏe người tham gia trình sản xuất kinh doanh dân cư chịu ảnh hưởng trình sản xuất kinh doanh Như nói, an toàn sản xuất kinh doanh hoạt động đối tượng tham gia trình sản xuất kinh doanh để đảm bảo không gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản người tham gia trình sản xuất kinh doanh môi trường liên quan đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh *) Ý nghĩa việc bảo đản an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh: + An toàn sản xuất kinh doanh đảm bảo quyền lợi cho người lao động: Lợi ích người lao động đảm bảo họ đảm đảm tính mạng, sức khỏe không bị ảnh hưởng trình tham gia sản xuất kinh doanh Gia đình người thân người lao động có hạnh phúc đảm bảo sống người lao động tránh tai nạn, bệnh tật mắc phải tham gia hoạt động sản xuất Người lao động bị tai nạn tử vong, tàn tật mắc bệnh tham gia hoạt động sản xuất trở thành gánh nặng kinh tế tinh thần cho gia đình mình, đứa trẻ, người lao động bị nạn hội nuôi dưỡng, học hành để có sống ổn định đóng góp cho xã hội + An toàn sản xuất kinh doanh đảm bảo lợi ích cho chủ doanh nghiệp Bất xảy tình tai nạn lao động cố an toàn sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khắc phục cố, bồi thường thiệt hại Quá trình giải cố phát sinh chi phí không đáng có đồng thời gây thiệt hại giảm sản lượng, giảm suất lao động phải ngừng hoạt động Những cố xảy trình sản xuất, vụ tai nạn, nạn nhân chịu hậu từ cố nhân tố làm xấu hình ảnh doanh nghiệp thương trường + An toàn sản xuất kinh doanh đảm bảo lợi ích cho toàn xã hội Mọi trường hợp an toàn sản xuất ảnh hưởng xấu đến xã hội Người lao động bị tổn thương tử vong luôn gánh nặng cho xã hội trách nhiệm thân nạn nhân, người thân gia đình họ Dù trực tiếp hay gián tiếp gia đình 10 nạn nhân gặp khó khăn ảnh hưởng từ vụ tai nạn Người già, trẻ nhỏ người thân nạn nhân có sống bình thường vật chất tinh thần, họ người chịu ảnh hưởng nhiều từ vụ tai nạn xảy cách gián tiếp Nhiều trường hợp đứa trẻ, nạn nhân, không người nuôi dưỡng chính, lớn lên điều kiện thiếu thốn vật chất, tinh thần giáo dục mà trở thành gánh nặng cho toàn xã hội Những trường hợp an toàn sản xuất gây tổn hại đến môi trường sống xã hội Cháy, nổ, rò rỉ hóa chất, xả thải rác bẩn, độc hại môi trường, gây tổn hại môi trường đất, nước, không khí… mà xã hội phải nhiều công sức, tiền để khắc phục Nhiều trường hợp phá hoại môi trường sinh thái, gây hậu nghiêm trọng, lâu dài cho xã hội Tóm lại, bảo đảm an toàn cho sản xuất đảm bảo lợi ích trước mắt lâu dài kinh tế, xã hội, môi trường… cho đối tượng không cho người lao động, người sử dụng lao động mà cho toán xã hội Vì vậy, đảm bảo an toàn hoạt động người nói chung, hoạt động sản xuất nói riêng trách nhiệm, đạo lý mà toàn xã hội phải nghiêm túc thực 1.2.2.2 Nội dung công tác bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất Việc nhận thức đầy đủ nội dung công tác bảo đảm an toàn lao động sản xuất kinh doanh giúp cho người lao động, người sử dụng lao động xây dựng đầy đủ quy trình phòng chống cố an toàn sản xuất kinh doanh Có thể nói, hoạt động người nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng ẩn chưa nguy an toàn Tuy nhiên, để hệ thống hóa, phân loại thành nhóm nguy an toàn nguyên nhân gây sau: Căn theo ý thức người sản xuất kinh doanh, có loại nguy nguyên nhân sau: + Mất an toàn nguyên nhân chủ quan + Mất an toàn nguyên nhân khách quan Phần lớn trường hợp cố an toàn sản xuất kinh doanh xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, từ nhận thức ý thức trách nhiệm người sử dụng lao động người lao động Vì nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa an toàn sản xuất kinh doanh mà người sử dụng lao động chưa xây dựng đầy đủ quy trình phòng chống rủi ro an toàn, đồng thời việc kiểm tra, đảm bảo thực quy trình, quy tắc an toàn hoạt động không thực thường xuyên đầy đủ 11 Về phía người lao động, nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ an toàn lao động, chưa huấn luyện hợp lý để thực quy trình quy tắc an toàn lao động, đồng thời chưa giám sát, nhắc nhở, xử lý thường xuyên, thích hợp từ người sử dụng lao động mà ý thức họ chưa tốt, lao động làm trái, bỏ qua cac bước hợp lý quy trình quy tắc an toàn lao động Những nguyên nhân khách quan gây an toàn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không Thiên tai xảy như: bão lũ, lốc, xoáy, động đất, sóng thần, với tượng thời tiết cực đoan ngày xuất nhiều khốc liệt hơn, làm cho công tác bảo đảm an toàn sản xuất kinh doanh phải đầu tư thực đầy đủ có khả hạn chế thiệt hại cao Ngoài ra, số trường hợp đầu tư công nghệ mới, kỹ thuật chưa kiểm nghiệm thực tế đầy đủ gây cố an toàn Một vài trường hợp xảy cố phá hoại lực thù địch hay tổ chức cực đoan đòi hỏi người lao động sử dụng lao động phải tăng cường cảnh giác phòng chống phá hoại Căn vào tính chất thiệt hại, chia thành nguy an toàn về: + An tính mạng, sức khỏe người + An toàn tài sản, trang thiết bị + An toàn môi trường + An toàn hỗn hợp Thông thường cố an toàn xảy gây thiệt hại kép người, tài sản môi trường Căn theo trách nhiệm pháp lý cố an toàn, chi thành: + Mất an toàn người lao động + Mất an toàn người sử dụng lao động + Mất an toàn bên thứ ba Nhiều trường hợp an toàn xảy lỗi ba bên nói Căn vào tính chất cố an toàn, chia thành: + Mất an toàn đổ, gãy, vỡ, va đập (Cơ học) + Mất an toàn rò rỉ, cháy, nổ hóa chất (Hóa chất) + Mất an toàn chất cháy, nổ (Cháy, nổ) 12 + Mất an toàn cố điện (Điện) + Mất an toàn cố cấp, thoát nước (Nước) + Mất an toàn chất xả, thải (Xả, thải) + an toàn giao thông + Tính chất khác Căn theo hướng tác động gây cố an toàn, chia thành: + Sự cố tác động lực từ bên + Sự cố lỗi ẩn tỳ, nội tỳ hàng hóa, tài sản… 1.2.2.3 Một số nội dung quy định pháp luật an toàn lao động Tại chương V, Nghị định 05/2015/NĐ-C.P ký ngày 12 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn thi hành Luật lao động ban hành năm 2012, Chính Phủ quy định rõ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trật tự, an toàn, vệ sinh lao động a Quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động Người sử dụng lao động phải quy định thời làm việc bình thường 01 ngày, 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm (nếu có); làm thêm trường hợp đặc biệt; thời điểm đợt nghỉ ngắn thời gian nghỉ giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm Đối với công việc có tính chất đặc biệt lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, thăm dò khai thác dầu khí biển; làm việc biển; lĩnh vực nghệ thuật; sử dụng kỹ thuật xạ hạt nhân; ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần; công việc thợ lặn, công việc hầm lò; công việc sản xuất có tính thời vụ công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng; công việc phải thường trực 24/24 bộ, ngành quản lý quy định cụ thể thời làm việc, thời nghỉ ngơi sau thống với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội phải tuân thủ quy định Điều 108 Bộ luật này.[1, Điều 115; 116;117] b Quy định kỷ luật lao động: Kỷ luật lao động quy định việc tuân theo thời gian, công nghệ điều hành sản xuất, kinh doanh nội quy lao động.[1, Điều 118] Kỷ luật lao động không áp dụng người lao động mà áp dụng cho người sử dụng lao động Cụ thể là: 13 * Nhóm yếu tố gây nguy hiểm điện Theo mức điện áp cách tiếp xúc tạo nguy điện giật, điện phóng, điện từ trường, làm tê liệt hệ hô hấp, tim mạch, thần kinh gây cháy, bỏng người lao động Ngoài ra, có nguy cháy chập điện, phóng điện * Nhóm yếu tố nguy hiểm cháy, nổ - Nổ vật lý: Xảy áp suất môi chất thiết bị chịu áp lực, bình chứa khí nén, khí hóa lỏng vượt giới hạn bền cho phép vỏ bình thiết bị bị rạn nứt, phồng móp, bị ăn mòn sử dụng Khi thiết bị nổ sinh công lớn phá vỡ vật cản gây tai nạn cho người lao động - Nổ hóa học: biến đổi mặt hóa học chất diễn thời gian ngắn, với tốc độ lớn tạo lượng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ cao áp lực lớn làm hủy hoại vật cản, gây tai nạn cho người lao động phạm vi vùng nổ Các chất gây nổ hóa học bao gồm khí cháy bụi, chúng hòa trộn với không khí đạt đến tỷ lệ định gây nổ Ví dụ khí amoniac axetylen sinh hầm chứa chất thải gia súc để sản xuất biogas gây nổ Nổ vật liệu nổ (nổ chất nổ): sinh công lớn, đồng thời gây sóng xung kích không khí gây chấn động bề mặt đất phạm vi bán kính định Nổ kim loại nóng chảy: xảy rót kim loại lỏng vào khuôn bị ướt, thải xỉ vào bãi đất có nước * Nhóm yếu tố nguy hiểm hóa chất Nhóm yếu tố nguy hiểm hóa chất gây nhiễm độc cấp tính ôxit carbon (CO), amoniac (NH3), loại axit mạnh (H2SO4, HCl ) * Các yếu tố có hại sản xuất Những yếu tố điều kiện lao động không thuận lợi, không đảm bảo giới hạn tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép, làm giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh nghề nghiệp yếu tố có hại sản xuất Các yếu tố có hại sản xuất bao gồm loại: điều kiện vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, phóng xạ, ánh sáng, bụi, hóa chất nguy hại, hơi, khí độc, vi sinh vật có hại * Điều kiện vi khí hậu 31 Trạng thái vật lý không khí khoảng không gian nơi làm việc bao gồm yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, xạ nhiệt, tốc độ không khí điều kiện vi khí hậu ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động Các yếu tố điều kiện vi khí hậu phải đảm bảo giới hạn định, phù hợp với sinh lý người Vi khí hậu nóng nơi có nhiệt độ lớn 320C (đối với lao động nhẹ: 340C; lao động nặng: 300C) Vi khí hậu lạnh nơi có nhiệt độ nhỏ 180C (đối với lao động nhẹ: 200C, lao động nặng: 160C) Nhiệt độ cao gây bệnh thần kinh, tim mạch, bệnh da, say nóng, say nắng Nhiệt độ thấp tiêu chuẩn cho phép làm tê liệt vận động, làm tăng mức độ nguy hiểm sử dụng máy móc thiết bị Nhiệt độ thấp gây bệnh hô hấp, bệnh thấp khớp, khô niêm mạc, cảm lạnh v.v Nguồn phát sinh nhiệt môi trường lao động thường nhiệt từ lò đốt, lò sấy, ánh nắng mặt trời, thời tiết lạnh mùa đông, … Độ ẩm cao dẫn đến tăng độ dẫn điện vật cách điện, thể người khó tiết mồ hôi Các yếu tố tốc độ gió, xạ nhiệt cao thấp tiêu chuẩn vệ sinh cho phép ảnh hưởng đến sức khỏe, gây bệnh tật giảm khả lao động người * Tiếng ồn rung động Làm việc điều kiện có tiếng ồn rung động giới hạn cho phép, mặt sinh lý gây nên bệnh nghề nghiệp điếc, viêm dây thần kinh thực vật, rối loạn cảm giác, tổn thương xương khớp cơ; mặt tâm lý, làm giảm khả tập trung lao động sản xuất, giảm khả nhạy bén, làm cho người lao động mệt mỏi, cáu gắt, buồn ngủ dễ dẫn đến tai nạn lao động * Bức xạ phóng xạ Một số nguồn xạ mặt trời phát xạ hồng ngoại, tử ngoại; lò thép hồ quang, nấu đúc thép hàn cắt kim loại phát xạ tử ngoại Người lao động bị say nắng, giảm thị lực (do xạ hồng ngoại), đau đầu, chóng mặt, giảm thị lực, bỏng (do xạ tử ngoại) dẫn đến tai nạn lao động mắc bệnh nghề nghiệp Phóng xạ dạng đặc biệt xạ Tia phóng xạ phát biến đổi bên hạt nhân nguyên tử số nguyên tố khả ion hóa vật chất Các tia phóng xạ gây tác hại đến thể người lao động dạng rối loạn chức thần kinh trung ương, bị bỏng rộp đỏ vị trí nơi phóng xạ chiếu vào, quan tạo máu bị tổn thương gây thiếu máu, vô sinh ung thư * Bụi 32 Bụi tập hợp nhiều hạt có kích thước nhỏ bé tồn không khí Khi người lao động hít vào trình làm việc, bụi vào phổi làm tổn thương phổi gây bệnh bụi phổi Bụi hạt rắn, nhỏ thường có đường kính 75 àm (ISO 4225-1994), đáng lưu ý bụi hô hấp có kích thước àm vào tới phế nang, đọng lại gây bệnh bụi phổi nghề nghiệp Trong lao động nông nghiệp, chủ yếu tiếp xúc với bụi hỗn hợp hóa chất nông nghiệp, bụi hữu bụi sinh học * Hóa chất nguy hại Hóa chất ngày sử dụng nhiều phát sinh ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chì, asen, benzen, khí bụi, dung dịch axit, bazơ, loại muối Chất độc hóa học trạng thái rắn, lỏng, khí, bụi tùy thuộc điều kiện nhiệt độ áp suất Hóa chất xâm nhập vào thể qua đường: - Đường hô hấp: Khi hít thở, hóa chất theo không khí vào mũi miệng, qua họng, xuống khí quản, vào tới phổi lắng đọng phổi qua thành mạch máu vào máu - Đường da: Hóa chất dây dính lên da, xâm nhập qua da tốc độ thâm nhập nhanh qua chỗ da bị tổn thương - Đường tiêu hóa: Hóa chất xâm nhập vào thể qua đường tiêu hóa ăn, uống hút thuốc tay bị nhiễm bẩn, ăn uống thực phẩm bị nhiễm độc bụi hóa chất không khí, hít thở phải hạt bụi hóa chất vào họng nuốt nó, ăn uống nhầm phải hóa chất, … * Các yếu tố Egonomic Các yếu tố egonomic lao động bao gồm yếu tó liên quan đến tổ chức lao động, tư lao động, … ảnh hưởng lớn đến an toàn sức khỏe NLĐ gây tai nạn lao động, gây dau mỏi lưng, đau cột sống, … Do yêu cầu công nghệ tổ chức lao động mà người lao động phải lao động với cường độ cao mức theo ca, kíp; tư làm việc gò bó thời gian dài, mang vác nặng động tác lao động đơn điệu, làm việc với trách nhiệm cao gây căng thẳng thần kinh Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động gây an toàn lao động - Tổ chức lao động: 33 Phân công lao động, bố trí thời lao động nghỉ gnơi không hợp lý dẫn đến phải làm việc sức, làm việc trời điều kiện thời tiết khắc nghiệt dễ gây mệt mỏi TNLĐ - Tư lao động: Cúi khom để quét dọn, với tay cao tầm, vươn người xa đuổi bắt vật nuôi, sử dụng máy, tư không thỏa mái, gây mệt mỏi cho NLĐ 1.4.2 Các nguy yếu tố ảnh hưởng đến công tác an toàn tiêu chí an toàn hoạt động khai thác cảng biển 1.4.2.1 Các nguy yếu tố ảnh hưởng đến công tác an toàn, vệ sinh lao động hoạt động khai thác cảng biển Có nhiều nguy yếu tố ảnh hưởng đến công tác an toàn, vệ sinh lao động khai thác cảng biển Những nguy thường xuất hoạt động cảng biển như: Cháy, nổ, đâm va phương tiện vận tải, xếp dỡ, đổ vỡ hàng hoá, phát thải chất độc hại… Những rủi ro gây thiệt hại cho công trình cảng biển, phương tiện, máy móc thiết bị, hàng hoá tính mạng người hoạt động cảng Không gây hại phạm vi địa lý cảng mà cố xảy gây hại đến môi trường nước, không khí, ảnh hưởng đến hoạt động, tài sản, tính mạng người cảng Về yếu tố ảnh hưởng đến công tác an toàn, vệ sinh lao động hoạt động khai thác cảng biển, ta phân chia thành nhiều loại, vào nhiều tiêu chí khác nhau: - Nếu vào tính chất yếu tố ảnh hưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động, chia thành: + Những yếu tố khách quan: Thiên tai, địch hoạ, trường hợp bão, lốc, động đất, sóng thần hay phá hoại tổ chức phản động, thù địch… Đây yếu tố gây thảm hoạ cho số cảng biển giới Tuy nhiên, với nỗ lực cộng đồng quốc tế phòng chống thiên tai, địch hoạ với tiến khoa học kỹ thuật làm tăng khả phòng ngừa, làm giảm nguy thiệt hại cho cảng + Những yếu tố chủ quan: Phần lớn cố xảy an toàn vệ sinh khai thác cảng biển ý thức chủ quan người Việc nhận thức không đầy đủ vai trò, ý nghĩa việc bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh lao động hoạt động cảng đưa đến việc không xây dựng xây dựng không đầy đủ quy tắc 34 đảm bảo an, an toàn vệ sinh lao động cho hoạt động Bên cạnh đó, thiếu nhận thức đầy đủ an ninh, an toàn vệ sinh lao động người liên quan đến trình hoạt động cảng dẫn đến thiếu tôn trọng, chí vi phạm nghiêm trọng quy tắc gây hậu xấu - Nếu vào nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động, chia thành + Nguyên nhân cháy Trong khu vực cảng có nhiều chất dễ cháy nguồn nhiệt dễ gây hoả hoạn Cần phải coi trọng công tác phòng cháy, chữa cháy Luôn phải giáo dục ý thức trách nhiệm phòng cháy cho toàn thể cán bộ, công nhân, nhân viên người đến làm việc, tham quan, học tập cảng + Nguyên nhân nổ Hàng hoá vật liệu nổ, hoá chất, khí gas, khí gas hoá lỏng… nguồn gây nổ quy tắc người làm việc cảng không tuân thủ quy tắc quy trình phòng, chống nổ + Nguyên nhân đâm,va Đâm va thường xảy đối phương tiện giao thông đến cảng, phương tiện, thiết bị xếp dỡ với phương tiện khác với hàng hoá Các phương tiện vận chuyển, xếp dỡ hoạt động cảng người điều khiển bắt buộc phải tuân thủ luật giáo thông đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn quy trình sử dụng loại trang thiết bị, phương tiện vận tải + Nguyên nhân cố máy móc thiết bị Sự cố kỹ thuật nguyên nhân gây an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị phương tiện cần tuân thủ quy trình quy tắc để hạn chế tối đa cố kiểu + Nguyên nhân rò rỉ hoá chất độc, hại, dịch bệnh Một số loại hàng hoá, nhiên liệu, vật liệu phương tiện vận tải đến cảng… gây hậu xấu đến người, tài sản môi trường bị rò, rỉ, lan truyền + Nguyên nhân cố tai nạn điện Hệ thống điện khu vực cảng tương đối phức tạp, hoạt động sử dụng điện tiến hành thường xuyên nên người lao động người quản lý không trọng quy tắc quy trình sử dụng điện dễ gây cố cháy, nổ, chập điện, giật điện… + Nguyên nhân khác: Có thể gây từ cố an toàn bên cảng gây ảnh hưởng đến cảng 1.4.2.2 Hệ thống tiêu chí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động khai thác cảng biển 35 - Tiêu chí 1: Văn đầy đủ Tất văn Nội quy, Quy tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động phải đầy đủ, cập nhật quản lý theo quy trình Quản lý chất lượng ISO - Tiêu chí 2: Quy trình đầy đủ, hợp lý Quy trình sử dụng loại phương tiện, thiết bị, quy trình thực nghiệp vụ sản xuất kinh doanh cảng phải xây dựng chi tiết cho phương tiện, thiết bị, quy trình thực nghiệp vụ Các quy trình xây dựng sở khoa học Thông tư hướng dẫn quan chức quản lý ngành, Nhà nước - Tiêu chí 3: Phương tiện kỹ thuật đầy đủ, đại, tin cậy Tiêu chí đánh giá đầy đủ, chất lượng độ tin cậy loại phương tiện, thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động như: Trang bị phòng hộ lao động, hệ thống báo cháy, hệ thống biển hiệu, tín hiệu, hệ thống cứu hoả, trang thiết bị cứu hộ… - Tiêu chí Tập huấn đầy đủ, đảm bảo chất lượng Quy trình tập huấn công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động với kế tập huấn theo định kỳ cho CBCNV, quy trình thực việc hướng dẫn, tập huấn cho người đến làm việc, tham quan, học tập cảng tiêu chí để đánh giá việc thực công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cảng - Tiêu chí 5: Tổ chức máy nhân đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đủ lực có trách nhiệm Việc tổ chức máy đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tuân thủ theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo đủ số người, nhân lực có cấp chuyên môn lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu công tác - Tiêu chí 6: Chương trình kế hoạch kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động toàn diện, hợp lý Công tác kiểm tra lập kế hoạch năm, quý, tháng có phối hợp ban an toàn cảng quan chức quản lý nhà nước lĩnh vực có liên quan như: cảnh sát giao thông, cảnh sát môi trường, y tế, vệ sinh dịch tễ… - Tiêu chí 7: Chế tài xử lý vi phạm quy định an toàn, vệ sinh lao động 36 Một chế tài cụ thể để xử lý tình vi phạm quy trình, quy tắc an toàn, vệ sinh lao động phải xây dựng đầy đủ, phù hợp với quy phạm pháp luật hành phải phổ biến rộng rãi đến cán công nhân viên cảng người đến công tác, làm việc, học tập cảng.Bên cạnh chế tài phạt, chế tài thưởng phải xây dựng Để thực việc thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cần phải xây dựng hệ thống tiêu đánh giá chất lượng công tác Một số tiêu đánh giá thành tích việc thực công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cảng: + Mức giảm thiểu cố, tai nạn, thiệt hại - Tính theo số lượng vụ - Tính theo giá trị thiệt hại + Mức chi phí bình quân cho công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động - Tính bình quân theo lao động - Tính bình quân đơn vị sản phẩm Các tiêu nhỏ phản ánh chất lượng, hiệu công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tốt 37 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG BIỂN 2.1 Các nguyên nhân Trong trình khai thác vận hành hoạt động cảng biển có nhiều nhiều nhân dẫn đến việc khai thác cầu cảng bị gián đoạn thời gian dài cháy nổ, tai nạn cầu cảng v.v… nguyên nhân khác gây gián đoạn thời gian ngắn 2.1.1 Mất an toàn lao động 38 39 Các nguyên gây vụ tai nạn lao động nguyên nhận chủ quan khách quan gây Trong đó, nguyên nhân chủ quan như: thực thao tác sai quy trình, sơ suất lúc làm việc.v.v… nguyên nhân khách quan như: bị hàng hoá lăn đè vào người v.v… 2.1.2 Mất an toàn giao thông cảng Việc an toàn giao thông cảng dễn đến nhiều nguyên nhân như: biển báo giao thông thiếu bố trí sai vị trí, ý thức tham gia giao thông người làm chủ phương tiện vận tải, người vận hành thiết bị coi thường cacschir tiêu an toàn cần thiết,… 2.1.3 Mất an toàn trình xếp dỡ hàng hóa 40 Trong trình xếp dỡ hàng hoá, có nhiều cố xảy rơi vãi hàng hoá gây nguy hiểm chết người vận hành thiết bị bốc xếp sai quy cách vận hành dẫn đến tai nạn không đáng có 2.1.4 Sự cố cháy nổ ô nhiễm môi trường Với tính chất nguy hại cao, cố cháy nổ ô nhiễm môi trường đặc biệt cần lưu ý việc vận hành khai thác cảng cố để lại hậu khôn lường 2.2 Sự cố đâm va cầu cảng tàu nguy an toàn 2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật cập tàu vào cảng 2.2.2 Sự cố đâm va tác động đến cầu cảng 41 Việc khai cảng bị tạm dừng hoạt động phải dừng thời gian lâu dài để khắc phục cố đâm va Sự cố đâm va xảy thuyền trưởng cập cảng sai quy định, neo tàu sai quy cách 2.3 Tai nạn hàng hải vùng nước cảng biển 42 43 44 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP Nhằm đánh giá đưa giải pháp giảm thiểu rủi ro hoạt động khai thác cảng biển gồm có : - Kiểm soát quy trình hoạt động khai thác cảng biển như: + hoạt động bốc xếp hàng hoá ; + hoạt động vận chuyển hàng hoá từ tàu lên bờ; + đưa quy trình đầy đủ cho việc vận chuyển hàng hoá cảng - Lập hệ thống biển báo hiệu trước sau cảng - Tăng cường ý thức trách nhiệm mở khoá đào tạo cho cán công nhân viên, lái xe thành phần tham gia vào trình vận hành khai thác cảng - Lập quy trình bảo trì khai thác, vận hành đảm bảo an toàn phóng chống rủi ro ảnh hưởng đến việc khai thác cảng 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình khai thác cảng biển và đề xuất các biện pháp phòng ngừa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay