Tính toán ổn định công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển việt nam

37 156 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:34

Tính toán ổn định Công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển Việt NamTính toán ổn định Công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển Việt NamTính toán ổn định Công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển Việt NamTính toán ổn định Công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển Việt NamTính toán ổn định Công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển Việt Nam MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………… CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TRÌNH BIỂN BÁN CHÌM 1.1 Quá trình hình thành phát triển công trình biển bán chìm 1.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng tự động hóa tính toán ổn định công trình biển bán chìm CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH BIỂN BÁN TIỀM THỦY 2.1 Khái niệm ổn định công trình biển bán tiềm thủy- giàn bán chìm 2.1.1 Ổn định góc nhỏ 2.1.2 Ổn định góc lớn 2.1.3 Đường cong cánh tay đòn hồi phục 14 2.1.4 Mô men hồi phục 16 2.2 Bài toán ổn định công trình biển bán chìm 19 2.3 Kết luận 25 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CHO GIÀN KHOAN BÁN CHÌM TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 26 3.1 Xây dựng mô hình tính toán 26 3.1.1 Xây dựng mô hình tính toán phần mềm ANSYS 26 3.1.2 Xây dựng điều kiện biên tính toán 27 3.1.3 Kết phân tích chuyển động giàn 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 1.Kết luận 36 2.Kiến nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1-1: Quá trình hình thành phát triển giàn bán chìm……………………5 Bảng 3-1: Thông số hình học dàn bán chìm……………………………………23 Bảng 3-2: Thông số khí tượng thủy hải văn……………………………………24 Bảng 3-3: Kết tính toán ổn định giàn bán chìm……………………………26 DANH SÁCH HÌNH ẢNH Hình 1-1: …………………………………………………….……………………5 Hình 2-1: ……………………………………………………………………… 10 Hình 2-2: …………………………………………………………………………11 Hình 2-3: …………………………………………………………………………13 Hình 2-4: ……………………………………………………………………… 14 Hình 2-5: ……………………………………………………………………… 16 Hình 2-6: …………………………………………………………………………17 Hình 2-7: ……………………………………………………………………… 18 Hình 2-8: ……………………………………………………………………… 19 Hình 2-9: ……………………………………………………………………… 20 Hình 2-10: ………………………………………………………………………21 Hình 3-1………………………………………………………………………….23 Hình 3-2: ……………………………………………………………………… 24 Hình 3-3: ……………………………………………………………………… 25 Hình 3-4: …………………………………………………………………………26 Hình 3-5: ……………………………………………………………………… 27 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công trình biển dạng bán tiềm thủy (bán chìm) công trình ứng dụng rộng rãi việc khai thác dầu khí nước phát triển: Mỹ, Brazil, Nauy…Việc tính toán ổn định dạng kết cấu tương đối phức tạp, đa dạng tải trọng tác động lên trình khai thác Trên giới, có nhiều công trình, báo khoa học nghiên cứu đánh giá độ ổn định dạng kết cấu này, nhiên kết phù hợp với vùng biển định Ở Việt Nam chúng ta, tài liệu công trình khoa học đánh giá ổn định hoạt động dàn bán chìm tương đối hạn chế Chúng ta có công trình giàn khoan Đại Hùng, nhiên số liệu thu thập để tính toán chưa đầy đủ, khối lượng tính toán phức tạp Do đó, cần phải có đánh giá cụ thể độ ổn định công trình điều kiện biển Việt Nam để áp dụng vào khai thác thực tiễn Mục đích Nghiên cứu, đánh giá độ ổn định công trình biển bán chìm trình khai thác, chịu tác động tải trọng sóng, gió biển Đông- Việt Nam Từ đó, đưa kết luận để tối ưu tính ổn định kết cấu Nội dung phương pháp nghiên cứu Trình bày tổng quan công trình biển dạng bán chìm, lý thuyết tính toán ổn định, kết phân tích điều kiện biển Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Áp dụng mô hình toán học đại (module ANSYSAQWA) dựa sở phương pháp phần tử hữu hạn phương pháp đồ thị theo Tiêu chuẩn Qui phạm Thiết kế Công trình biển di động để tính toán [1] Ý nghĩa khoa học thực tiễn Xây dựng mô hình toán học để đánh giá độ ổn định công trình biển bán chìm, đồng thời sở kiểm nghiệm cho mô hình vật lý sau Kết đề tài áp dụng vào thiết kế công trình biển dạng bán chìm CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TRÌNH BIỂN BÁN CHÌM 1.1 Quá trình hình thành phát triển công trình biển bán chìm Giàn khoan bán chìm công trình biển dùng thăm dò khai thác dầu khí Nó có dạng bè mảng nửa chìm, nửa nên tự ổn định môi trường biển đại dương Khi khai thác xa bờ, giàn bán chìm dùng chủ yếu chức khoan khai thác Loại giàn khoan tiết kiệm chi phí ổn định Giàn khai thác bán chìm Argyll FPF chuyển từ giàn khoan bán tiềm thủy Transworld 58 vào năm 1975 sử dụng cho mỏ dầu Argyll Hamilton Brothers North Sea [1] Dàn khoan sử dụng cho độ sâu 150 mét nước Khi ngành công nghiệp dầu khí vươn tới vùng biển xa hơn, khắc nghiệt hơn, dàn khoan bán chìm chuyên dụng chuyên nghiệp đưa vào sử dụng Thập niên 1980-1990, nhiều công ty lớn Brazil thiết kế dàn bán chìm có độ sâu nước 300m, giàn P-15 Pirauna Brazil 243 m nước, P-09 Corvina 230 mét nước Giai đoạn 1990-2000, với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, đặc biệt phát triển mạnh mẽ công cụ tính toán đại, công ty thiết kế công trình biển thiết kế giàn bán chìm hoạt động độ sâu tới gần 1000m nước Có thể kể đến giàn P-18 Marlim 910 m nước, Innovator Marlim 914m nước Thập niên kỷ 21, ngành khoa học công trình biển tiến bước dài việc thiết kế giàn bán chìm Tiên phong nước Brazil, Mexico Nauy Lần lượt giàn khoan hoạt động độ sâu 2000m nước vào hoạt động đạt hiệu cao Ví dụ: Dàn Blind Faith – 1980m nước; Independence Hub- 2015m nước [2] Bảng 1.1 Sự phát triển giàn bán chìm STT Tên giàn ArgyII FPU Mỏ ArgyII Khu vực Biển Bắc thuộc UK Độ sâu Năm bắt đầu hoạt (m) động 150 1975 P15 Pirauna Brazil 243 1983 P20 Marlim Brazil 625 1993 P18 Marlim Brazil 910 1994 5 Innovator Marlim Brazil 914 1996 Atlantis PQ Atlantis Vịnh Mexico 2156 2006 10 fields Vịnh Mexico 2015 2007 Blind Faith Vịnh Mexico 1980 2008 Roncador Brazil 1707 2012 Oil Field Independence Hub Blind Faith P-55 a) b) c) Hình 1-1 Giàn bán chìm P-52 Brazil Chiều sâu nước làm việc 1800m a)- Toàn cảnh giàn P52; b) Vị trí làm việc: c) Chân đế giàn P52 1.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng tự động hóa tính toán ổn định công trình biển bán chìm Ngày lĩnh vực xây dựng có nhiều công cụ phục vụ việc ứng dụng tự động hóa công tác tư vấn thiết kế tính toán cho giàn bán chìm: - Sử dụng chương trình phần mềm Excel, Flow-3D, MASP 1.0… - Sử dụng module AQWA- ANSYS Mỗi chương trình phầm mềm nêu có ưu nhược điểm riêng, phạm vi đề tài sâu vào giới thiệu ứng dụng module AQWA- ANSYS R.17 để phân tích ổn định cho giàn bán chìm http://sfmarinausa.com/floating-breakwaters/ CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH BIỂN BÁN TIỀM THỦY 2.1 Khái niệm ổn định công trình biển bán tiềm thủy- giàn bán chìm Các công trình biển di động có nhiều ưu điểm trình khai thác, song gặp nhiều bất lợi trước tác động yếu tố môi trường, giàn bán chìm Do vậy, việc nghiên cứu tác động môi trường đến giàn bán chìm trình khai thác di chuyển nhu cầu cấp thiết, đặt từ lâu đến chưa có điểm dừng Mối quan hệ thể rõ nét qua ứng xử giàn với môi trường Ứng xử giàn bán chìm có nhiều nội dung, ổn định nội dung quan trọng Việc tính toán ổn định giàn bán chìm, thừa hưởng từ việc tính toán ổn định tàu Tuy nhiên đặc trưng cấu tạo mà ổn định giàn bán chìm có nhiều điểm khác biệt Đối với giàn nói chung, lực tương đương với trọng lượng nước bị chiếm chỗ đặt trọng tâm thể tích khối chất lỏng bị chiếm chỗ Thể tích chia làm n phần [9]: n V  Vi (2.1) i 1 Với tọa độ trọng tâm tương ứng (xi, yi, zi) so với đáy sống giàn K, xác định tâm B0(xB; yB; zB): n xB0  n  Vi xi i 1 V ; yB0  n Vi yi i 1 V ; zB0  V z i 1 i i V Lực tác dụng lên tâm B0 với phương tác dụng qua trọng tâm G Trong trạng thái cân tĩnh, lực trọng lực cân ngược chiều nhau, tác dụng theo phương thẳng đứng 2.1.1 Ổn định góc nhỏ Nếu giàn từ vị trí cân xoay theo trục ngang góc nhỏ  làm thay đổi thể tích chiếm nước tâm thay đổi vị trí Phương tác dụng lực vị trí giao với phương tác dụng lực vị trí trước tâm nghiêng M Cánh tay đòn ổn định tĩnh hay hồi phục h= GZ0 Mô men hồi phục: M R   g.V GZ  .g.V GM sin  (2.2) xoay giàn trở vị trí ban đầu tâm nghiêng nằm trọng tâm, GM >0 Nếu tâm nghiêng nằm trọng tâm GM âm giàn ổn định Chính mà chiều cao tâm nghiêng ban đầu gọi chiều cao ổn định ban đầu GM Vì vậy, GM thước đo ổn định giàn phạm vi góc nghiêng nhỏ Hình 2.1- Ổn định giàn bán chìm 2.1.2 Ổn định góc lớn Tại góc nghiêng lớn, điểm giao phương tác dụng lực kề không năm trục đối xứng dọc giàn Tâm nghiêng thay đổi vị trí Phương tác dụng lực giao với mặt phẳng đối xứng giàn tâm nghiêng N Hình vẽ thể đường cong vị trí tâm tâm nghiêng thay đổi đường nước tương ứng dàn có mạn đứng Vì tâm giao hai phương tác dụng liên tiếp lực đường cong M  lũy tích tiêu điểm đường cong B , nghĩa đường pháp tuyến bao đường cong Trong trường hợp giàn có mạn đứng đường cong B đơn giản đường parabol Với góc nghiêng lớn mô men hồi phục MR xác định công thức sau: M R   g.V GZ   .g.V GN sin   .g.V GM  M N  sin  (2.3) GN  GM  M N tâm nghiêng biểu kiến nằm tâm nghiêng ban đầu M0 Điều giải thích tâm không dịch chuyển vuông góc với mặt phẳng đối xứng mà chuyển động nâng lên song song với Hình 2.2- Ổn định góc nghiêng lớn Xác định chiều cao tâm nghiêng ổn định góc lớn [1] Chiều cao tâm nghiêng xác định phương trình sau: GN  KB0  B0 M  M N  KG (2.4) Trong trường hợp giàn có mạn đứng thì chiều cao tâm nghiêng bên tâm ban đầu B0 N xác định từ mô men hồi phục giàn nghiêng, nghĩa từ mô men hai thể tích hình nêm, lên chìm xuống Trên hình 2.2 trọng tâm Si Se nằm vị trí (2/3; 1/3) hình tam giác Với thể tích: B B B2 dV  dVe  ( )( tan  ) dl  tan  dl 2 (2.5) Cả hai hình nêm tạo nên mô men hồi phục cho giàn dẫn đến dịch chuyển tâm Bằng cách tích phân đường nước l, chiều rộng B thay đổi theo chiều dài giàn, ta thu liên hệ sau từ phương trình mô men: Chuyển vị ngang yB: l l B B3 yBV   (dVi  dVe ) ( )  tan   dl 12 0 (2.6) B tan  B3 zBV   (dVi  dVe ) ( )  dl 2 0 12 (2.7) Chuyển vị dọc zB: l l 10 Các bước mô tựa động miền thời gian: Giai đoạn phân tích tĩnh: Các tải trọng trung bình tác dụng lên công trình đưa công trình đến vị trí cân tĩnh Giai đoạn phân tích tựa động: Bài toán lặp theo thời gian + Phản ứng tần số thấp: Tính động phần công trình (tức tính tựa động dây xét cho điểm đầu dây), thời điểm t bão, tác dụng lực tần số thấp (lực bậc QTF), giải phương trình (2.25) cho dịch chuyển tần số thấp δLF + Phản ứng tần số sóng (hiệu ứng bậc nhất): Thêm vào dịch chuyển bậc gây sóng (thông tin RAO): δWF Dịch chuyển tổng cộng là: δtot= δWF+ δLF - Xác định lực căng tương ứng điểm đầu dây thời điểm t Lặp lại vòng lặp t=3 giờ, ghi lại mô lực căng dây theo thời gian Các quy ước tính toán miền thời gian theo phương pháp Monte Carlo: Giả định: Các tượng tần số thấp tần số sóng xảy độc lập với Tín hiệu sóng: Phương pháp Monte Carlo cho phép biểu diễn tập hợp sóng ngẫu nhiên (mật độ phổ sóng) N (100- 5000) sóng đơn Airy  (t )   cos(it  i )   m   M N ai2  S ( ) ;0  i  2 Trong đó:  (t ) : Mặt đường nước thời điểm t; ; i ; i : Các thông số sóng Airy thứ i; S (i ) : Mật độ phổ tần số ωi; Các thông số tính toán: Một mô tựa động kéo dài giờ, bước thời gian thường lấy giây; thời điểm bắt đầu ghi lại mô phỏng: sau dây bị đứt hệ cân 23 Hình 2.11- Mô lực căng dây neo Hình 2.12- Hàm mật độ phổ sóng Airy Xác định lực căng thiết kế dây neo theo miền thời gian Đối với trạng thái biển tính toán phải thực n lần mô phỏng, lần Các mô lực căng dây neo xây dựng theo bước thời gian Mỗi mô cho giá trị lực căng lớn nhất, từ tính giá trị trung bình độ lệch chuẩn n lực căng lớn tính lực căng lớn thiết kế dây sau: n TD  TM  aTs , với: TM   Tk n k 1 n (Tk  TM )2  Và Ts  n  k 1 Trong đó: TD: Lực căng thiết kế dây; 24 n: Số lần mô phỏng; Tk: Trị lực căng lớn đầu dây đạt mô thứ k; TM: Giá trị trung bình Tk sau n mô phỏng; Ts: Độ lệch chuẩn (n-1) mô phỏng; a: Hệ số phụ thuộc vào n phương pháp phân tích [6]; [7] Động lực học dây neo- Phân tích đầy đủ miền thời gian Phương pháp áp dụng cho việc neo giữ vùng nước sâu điều kiện thời tiết khắc nghiệt Trong phần nghiên cứu này, tác giả sử dụng module chương trình Hydrodynamics Response- ANSYS- AQWA Bước thời gian tính động 0,02 giây cần thiết để đạt tín hiệu đầu tốt lực căng động dây neo, chí cần phải giảm thêm trường hợp đặc biệt Hệ số an toàn tính bền dây neo: SF  TBr   SF  (2.27) TD Trong đó: TBr lực đứt tới hạn dây cho số liệu đầu vào; [SF] hệ số an toàn nhỏ lấy theo quy phạm [3] Trong toán [SF]= 1,67 Lực căng thiết kế dây neo theo miền thời gian TD, phải tính toán thực mô (10800 giây) trạng thái biển tính toán 2.3 Kết luận Tính toán ổn định giàn bán chìm phức tạp do: - Trong trình hoạt động, giàn có ba mớn nước đặc trưng khác nhau: mớn nước di chuyển, mớn nước vận hành mớn nước nguy hiểm - Trong trình dằn, bề mặt chất lỏng tự gây ảnh hưởng lớn đến ổn định - Các chiều cao kích thước giàn lớn, có dịch chuyển trọng tâm vật, biển đổi vị trí trọng tâm theo phương dọc hay ngang lớn Điều quan trọng công tác vận hành thiết bị nâng - Ổn định động hay tựa động hệ neo thời gian khai thác định ổn định công trình 25 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CHO GIÀN KHOAN BÁN CHÌM TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 3.1 Xây dựng mô hình tính toán 3.1.1 Xây dựng mô hình tính toán phần mềm ANSYS Trong chương này, tác giả tập trung phân tích, tính toán ổn định công trình biển dạng bán tiềm thủy điều kiện biển Việt Nam Tác giả không tham vọng tiến hành phân tích tất trạng thái giàn, mà tập trung nghiên cứu tính toán ổn định động hệ neo giàn khoan bán tiềm thủy (bán chìm) điều kiện hoạt động tác dụng sóng gió bão Công trình nghiên cứu có kết cấu sau: Hình 3.1- Mô hình giàn khoan bán tiềm thủy Tác giả sử dụng module AQWA- ANSYS 17 để xây dựng mô hình tính toán Các thông số hình học giàn bán chìm cho bảng sau: Bảng 3.1 Thông số hình học giàn bán chìm Chiều dài giàn (m) 86.92 Chiều rộng giàn (m) 86.92 Chiều cao giàn (m) 32 Mớn nước điều kiện hoạt động (m) 22 Trọng lượng giàn (DWT) 42200 Dạng giàn Bán chìm Chiều sâu nước hoạt động (m) 1829 Chiều dài dây neo (m) 2140 Đường kính xích neo (m) 0,0762 26 Hình 3.2 Lưới phần tử hữu hạn cho mô hình giàn ANSYS Hình 3.3 Sơ đồ bố trí hệ thống neo cho công trình biển 3.1.2 Xây dựng điều kiện biên tính toán Điều kiện biên tính toán cho mô hình bao gồm: chiều sâu khu nước (m); điều kiện khí tượng thủy hải văn, hệ thống dây neo (trong điều kiện hoạt động) Chiều sâu hoạt động cho loại giàn 1829m nước, điều kiện khí tượng thủy văn cho bảng sau: Bảng 3.2 Thông số khí tượng thủy văn Thông số sóng Thời gian Hs (m) Hmax Ts (s) Gió Tz (s) (m) Tốc độ (m/s) lấy số liệu 27 Hướng Dòng chảy Tốc độ Hướng (m/s) (o) (năm) 100 14.9 24.9 14.7 12.2 65.9 67.5 2.75 247.5 Hình 3.4 Phổ sóng P_M Hình 3.5 Đường mặt sóng theo thời gian 3.1.3 Kết phân tích chuyển động giàn Sử dụng kết tính toán để phân tích chuyển động giàn theo thời gian trường hợp hướng sóng trùng với chiều dọc thân giàn: Hình 3.6 Chuyển động giàn theo phương X (Surge) 28 Hình 3.7 Chuyển động xoay giàn quanh trục X (Roll) Hình 3.8 Chuyển động giàn theo phương Y (Sway) Hình 3.9 Chuyển động xoay giàn quanh trục Y (Pitch) 29 Hình 3.10 Chuyển động giàn theo phương Z (Heave) Hình 3.11 Chuyển động xoay giàn theo phương Z (Yaw) Từ kết cho thấy, hoạt động điều kiện bão biển ứng với thông số bão cực hạn 100 năm, chuyển động dạt ngang dàn theo phương X lớn Giá trị dạt ngang theo phương X giàn lên tới 614,343 m Đồng thời, chuyển động xoay quang trục Y lớn đạt 18,41o (Pitch) Phân tích ổn định dàn dựa vào lực căng hệ neo 30 Lực căng cáp (N) 1200000 1000000 800000 600000 Lực căng cáp (N) 400000 200000 505 1040 1529 2023 2546 3035 3521 4007 4493 4979 5465 5951 6437 6923 7409 7895 8381 8867 9353 9839 10325 Hình 3.12 Lực căng cáp theo thời gian (Tmin= 4,88 N; Tmax= 1129514,375 N) Lực căng cáp 1-1 800000 700000 600000 500000 400000 Lực căng cáp 1-1 300000 200000 100000 470 940 1410 1880 2350 2820 3290 3760 4230 4700 5170 5640 6110 6580 7050 7520 7990 8460 8930 9400 9870 10340 Hình 3.13 Lực căng cáp 1-1 theo thời gian (Tmin= 3,89 N; Tmax=704930,1 N) 31 Hình 3.14 Lực căng cáp theo thời gian (Tmin= 8,16 N; Tmax=195356 N) Lực căng cáp 2-2 (N) 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 Lực căng cáp 2-2 (N) 800000 600000 400000 200000 514.5 1029 1543.5 2058 2572.5 3087 3601.5 4116 4630.5 5145 5659.5 6174 6688.5 7203 7717.5 8232 8746.5 9261 9775.5 10290 Hình 3.13 Lực căng cáp 2-2 theo thời gian (Tmin= 25,73 N; Tmax=1723104,5 N) 32 Hình 3.15 Lực căng cáp theo thời gian (Tmin= 189,55 N; Tmax=12114905 N) Hình 3.16 Lực căng cáp 3-3 theo thời gian (Tmin= 97,25 N; Tmax=1847831 N) 33 Lực căng cáp (N) 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 Lực căng cáp (N) 4000000 3000000 2000000 1000000 491 982 1473 1964 2455 2946 3437 3928 4419 4910 5401 5892 6383 6874 7365 7856 8347 8838 9329 9820 10311 Hình 3.17 Lực căng cáp theo thời gian (Tmin= 83,95 N; Tmax=7713908 N) Hình 3.18 Lực căng cáp theo thời gian (Tmin= 26,61 N; Tmax=3569329 N) 34 Bảng 3.3 Kết tính toán lực căng hệ neo hệ số an toàn SF Cáp 1_1 2_2 3_3 4_4 Lực căng (N) MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX Lực căng (N) 4.88 1129514.38 3.89 704930.10 8.16 195356 25.73 1723104.50 189.55 12114905.00 97.25 1847831.00 83.95 7713908.00 26.61 3569329.00 TD (N) SF 564759.63 3.53 352467.00 3.48 97682.08 2.69 861565.12 3.56 6057547.28 1.08 923964.13 3.05 3856995.98 1.69 1784677.81 3.65 Nhìn vào bảng 3.3 ta thấy răng, giàn trạng thái hoạt động; cáp số không đảm bảo an toàn bị đứt, dẫn đến giàn bị trôi dạt theo phương X xấp xỉ 615 m 35 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Đề tài trình bày tổng quan công trình biển bán chìm, cở sở lý thuyết đánh giá độ ổn định loại công trình điều kiện biển Việt Nam xảy bất lợi thời tiết Tác giả đề tài sử dụng mô hình toán học đại, module ANSYSAQWA 17 phương pháp đồ thị để phân tích ổn định hệ neo công trình theo Tiêu chuẩn Qui phạm hành, từ đánh giá chung ổn định công trình biển điều kiện thời tiết biển khắc nghiệt Kết thu cho thấy rằng, công trình biển bán tiềm thủy không ổn định điều kiện bão biển Việt Nam, với thông số lấy cho bão cực đại 100 năm 2.Kiến nghị Từ kết tính toán phân tích ổn định động hệ neo, ta thấy cần phải nghiên cứu giải pháp tăng cường ổn định cho hệ neo, ví dụ: gắn thêm đối trọng, tăng đường kính đoạn xích gần điểm neo… công trình hoạt động bình thường khu nước từ 1000m đến 2000m nước, đảm bảo suất khai thác dầu khí nói riêng an ninh quốc phòng nói chung đạt hiệu cao 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công trình biển di động- Qui phạm phân cấp chế tạo- Phân cấp TCVN 5309- 2001 [2] Công trình biển di động- Qui phạm phân cấp chế tạo- Ổn định TCVN 5312-2001 [3] Triantafyllon M.S “Preliminary Design of Mooring Systems”, Journal of Ship Research, Vol.26, No.1, March 1982 [4] N.Takarada, T.Nakajima, R.Inoue “A phenomenon of large steady tilt of a semisubmersible Platform in combined environmental Loadings” Third International Conference of Stability of ship and Ocean Vehicles, Gdansk, September 1986 [5] PGS TS Nguyễn Hữu Đẩu- BS 6349: Part6: 1991- Tiêu chuẩn Thực hành kết cấu neo ven bờ kết cấu 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán ổn định công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển việt nam, Tính toán ổn định công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển việt nam, Tính toán ổn định công trình biển dạng bán tiềm thủy trong điều kiện biển việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay