Bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công PHẦN NGẦM dự án, tính toán hệ shoring

13 440 3
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:28

thuyết minh biện pháp thi công mặt đường láng nhựathuyết minh biện pháp thi công cống trònthuyết minh biện pháp thi công phòng cháy chữa cháythuyết minh biện pháp thi công công trình thủy lợithuyết minh biện pháp thi công mặt đường láng nhựathuyết minh biện pháp thi công cống trònthuyết minh biện pháp thi công phòng cháy chữa cháythuyết minh biện pháp thi công công trình thủy lợi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - o0o - THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN PHÚ DỰ ÁN: CAO ỐC CĂN HỘ TM DV AN PHÚ HẠNG MỤC: PHẦN NGẦM ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 7, TP.HCM MỤC LỤC MÔ HÌNH PLAXIS MÔ HÌNH ETABS TÍNH TOÁN HỆ CHỐNG 12 3.1 Hệ giằng 12 3.2 Hệ giằng 12 MÔ HÌNH PLAXIS Hình 1: Mô hình hố đào plaxis Hình 2: Các bước thi công Hình 3: Lực tác dụng vào hệ giằng 1: 38 T/m Hình 4: Lực tác dụng vào hệ giằng 1: 58 T/m 2 MÔ HÌNH ETABS Hình 5: Mô hình hệ giằng etabs Hình 6: Phần tử hệ giằng 1: H350x350x12x19 Hình 7: Phần tử hệ giằng 2: H400x400x13x21 Hình 8: Tải trọng tác dụng vào hệ giằng 1: 38 T/m Hình 9: Tải trọng tác dụng vào hệ giằng 1: 58 T/m Hình 10: Lực dọc tác dụng hệ giằng Hình 11: Lực dọc tác dụng hệ giằng TÍNH TOÁN HỆ CHỐNG 3.1 Hệ giằng Chọn có lực dọc chiều dài tính toán lớn 3.2 Hệ giằng Chọn có lực dọc chiều dài tính toán lớn Vậy chống thỏa điều kiện chịu lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công PHẦN NGẦM dự án, tính toán hệ shoring, Bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công PHẦN NGẦM dự án, tính toán hệ shoring, Bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công PHẦN NGẦM dự án, tính toán hệ shoring

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay