Điều hoang đường 10000 giờ

3 203 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:23

Điều hoang đường 10,000 access_timeNov 20, 2016 personRubi folder_open Kiến Thức Tâm Lý Nhận Thức Nghiên cứu phát thấy thực tế, có nhiều người nỗ lực lĩnh vực họ không trở nên xuất sắc Nhiều sách tâm lý học phổ biến vài năm qua lừa thông điệp đơn giản cần làm để trở nên thành thạo việc gì: luyện tập Nó biết đến quy tắc 10,000 giờ: đánh giá bạn tốn để trở thành chuyên gia Nhưng nghiên cứu hoài nghi điều Brooke Macnamara đại học Princeton đồng nghiệp xem xét 88 nghiên cứu việc luyện tập thành tích qua lĩnh vực giáo dục, nghề nghiệp, thể thao, trò chơi âm nhạc (Macnamara et al., 2014) Tất nghiên cứu bao gồm người học kĩ mới, họ luyện tập nhiều họ trở nên giỏi giang Các kết bao gồm tin tức gây bất ngờ, rõ ràng từ đầu: luyện tập quan trọng Con người nhìn chung không trở nên giỏi không luyện tập Điều gây bất ngờ việc luyện tập giải thích cho 12% khác biệt cá nhân thành tích qua tất lĩnh vực khác Sau số mức độ khác người mà việc luyện tập giải thích cho lĩnh vực cá nhân: Trò chơi: 25% Thể thao: 18% Giáo dục: 4% Thành tích nghề nghiệp: 1% luyện tập luyện luyện luyện tập tập tập Các kết họ khác biệt so với tuyên bố nhiều tác giả sách tự giúp thân, người phóng đại tầm quan trọng việc luyện tập Một số người chí nói hoàn thành 10,000 lĩnh vực họ xuất sắc lĩnh vực Nghiên cứu phát thấy thực tế, có nhiều người nỗ lực lĩnh vực họ không trở nên xuất sắc Ví dụ, loạt nghiên cứu người học piano, số người tập luyện tương đối đạt đến trình độ cao, người khác luyện tập nhiều không đạt đến trình độ tương tự Brooke Macnamara nói: “Không nghi ngờ việc luyện tập có chủ tâm quan trọng, từ quan điểm lý thuyết theo thống kê Nó quan trọng so với người thảo luận Đối với nhà khoa học, câu hỏi quan trọng là, điều quan trọng?” Một số yếu tố quan trọng: Bạn bắt đầu sớm sống Trí thông minh Tính cách Khả trí nhớ ngắn hạn Từ bỏ thử thứ Thật dễ dàng để thấy thông điệp làm việc họ nỗ lực đủ phổ biến Thật không may điều không Một thông điệp tốt là, bạn cần luyện tập để trở nên thành thạo, việc luyện tập nhiều không làm cho bạn thành thạo được, có lẽ đến lúc thử thứ 10 năm khoảng thời gian dài để lãng phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều hoang đường 10000 giờ , Điều hoang đường 10000 giờ , Điều hoang đường 10000 giờ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay