Tiểu luận cao học Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng cho cản bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta

40 629 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:13

1.Tính cấp thỉết của đề tàiTrong cách mạng nước ta, cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước nói riêng, đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Trong điều kiện hiện nay, trước những biển động lớn lao đầy phức tạp trên thể giới, cũng như yêu cầu phát triển của đất nước, vai trò này càng trở nên to lớn hơn bao giờ hết.Để lãnh đạo quản lý nhà nước thúc đẩy đất nước phát triển theo mục tiêu Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có cả đức lẫn tài trong đó đức là gốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân 32, 253.Sau hơn 10 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo số đông cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước luôn trau dồi và giữ vững được phẩm chất đạo đức cách mạng: yêu nước, yêu CNXH, chí công vô tư, có lối sống lành mạnh, giữ gìn được phẩm chất của người cán bộ cách mạng.Tuy nhiên, trước những sự tác động tiêu cực của kinh tể thị trường, không ít cán bộ đã bị thoái hóa, biển chất, sự sa sút về đạo đức của một bộ phận cán bộ này thể hiện ở chủ nghĩa cá nhân phát triển mạnh: kèn cựa địa vị, lợi dụng chức quyền trục lợi, tha hóa về lối sống... Đáng chú ý sự suy thoái về phẩm chất này trong cán bộ đang có chiều hướng gia tăng, làm xói mòn bản chất cách mạng của đội ngũ cán bộ, làm suy giảm uy tín của Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ.Sự sa sút về phẩm chất đạo đức của người cán bộ lãnh đạo quản lý, một mặt do sự tác động tiêu cực của nền kinh tể thị trường, nhưng mặt khác cũng phải thấy rằng do trong một thời gian dài chúng ta chưa chú ý đúng mức vấn đề giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, buông lỏng việc quản lý cán bộ và ít tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển đạo đức.Vậy việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ nói chung, cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước nói riêng đang là một Yấn đề hết sức bức bách hiện nay.Chính vì lý do đó, tôi chọn đề tài vẩn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cản bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta làm đề tài mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước hiện nay. MỞ ĐẦU Tính cấp thỉết đề tài Trong cách mạng nước ta, cán nói chung cán lãnh đạo quản lý nhà nước nói riêng, đóng vai trò quan trọng phát triển đất nước Trong điều kiện nay, trước biển động lớn lao đầy phức tạp thể giới, yêu cầu phát triển đất nước, vai trò trở nên to lớn hết Để lãnh đạo quản lý nhà nước thúc đẩy đất nước phát triển theo mục tiêu Đảng nhân dân ta lựa chọn, người cán lãnh đạo, quản lý phải có đức lẫn tài đức gốc Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng: "Người cán cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân" [32, 253] Sau 10 năm đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo số đông cán lãnh đạo quản lý nhà nước trau dồi giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng: yêu nước, yêu CNXH, chí công vô tư, có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất người cán cách mạng Tuy nhiên, trước tác động tiêu cực kinh tể thị trường, không cán bị thoái hóa, biển chất, sa sút đạo đức phận cán thể chủ nghĩa cá nhân phát triển mạnh: kèn cựa địa vị, lợi dụng chức quyền trục lợi, tha hóa lối sống Đáng ý suy thoái phẩm chất cán có chiều hướng gia tăng, làm xói mòn chất cách mạng đội ngũ cán bộ, làm suy giảm uy tín Đảng, suy giảm niềm tin nhân dân chế độ Sự sa sút phẩm chất đạo đức người cán lãnh đạo quản lý, mặt tác động tiêu cực kinh tể thị trường, mặt khác phải thấy thời gian dài chưa ý mức vấn đề giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, buông lỏng việc quản lý cán tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển đạo đức Vậy việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán nói chung, cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhà nước nói riêng Yấn đề bách Chính lý đó, chọn đề tài " vẩn đề nâng cao đạo đức cách mạng cho cản lãnh đạo, quản lý nhà nước giai đoạn nước ta " làm đề tài mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán lãnh đạo quản lý nhà nước Tình hình nghiên cứu Vấn đề đạo đức người cán cách mạng thu hút nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, nhiên vấn đề lớn không phần phức tạp Vấn đề đặt trước nhiều khía cạnh cần tiếp tục làm rõ đòi hỏi phải có tính thiết thực Hơn thực tể luận án, báo xung quanh đề tài thường nghiên cứu góc độ xây dựng Đảng, nghiên cứu phương diện triết học, chưa sâu vào khảo sát loại cán cụ thể Mục đích nhỉệm vụ luận văn - Mục đích: Trên sở yêu cầu đạo đức thực trạng đạo đức cán lãnh đạo, quản lý nhà nước, luận văn làm rõ cấp thiết việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo, quản lý nhà nước, từ đề xuất giải pháp chủ yểu nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo, quản lý nhà nước điều kiện - Để thực mục tiêu đỏ, đề tài cỏ nhiệm vụ sau: + Vạch yêu cầu đạo đức cách mạng người cán lãnh đạo, quản lý nhà nước giai đoạn + Đánh giá thực trạng đạo đức đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhà nước (trên sở khảo sát tỉnh Kiên Giang), từ nêu đòi hỏi khách quan việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo, quản lý nhà nước giai đoạn cách mạng + Nêu số giải pháp chủ yểu nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo, quản lý nhà nước điều kiện Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, đạo đức học Mác - Lênin; quan điểm đạo đức Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sở lý luận nghiên cứu, thực luận văn - Đề tài kết hợp chặt chẽ lý luận thực tiễn, lôgíc lịch sử, phân tích tổng hợp, kể thừa có chọn lọc thành nghiên cứu có Cáỉ mói luận văn - Luận văn bước đầu xác định số yêu cầu đạo đức cán lãnh đạo, quản lý nhà nước tình hình - Phân tích góp phần làm rõ thêm số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo quản lý nhà nước nước ta nói chung, Kiên Giang nói riêng điều kiện ý nghĩa lý luận thực tỉễn - Với kết đạt được, luận văn góp phần nhỏ bé vào nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo, quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu công đổi đất nước - Luận văn dùng tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy môn đạo đức học Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương, tiết Chương Đạo đức cán lãnh đạo, Quản lý nhà nước nước ta thực trạng vấn đề nảy sinh 1.1 Yêu cầu đạo đức người cán lãnh đạo, Quản lý nhà nước gỉaỉ đoạn hỉện 1.1.1 Vaỉ trò đạo đức cách mạng ngưcrỉ cán tư tưởng Hồ Chí Minh Vấn đề đạo đức người giai cấp, xã hội, thời đại quan tâm Ngay từ chế độ cộng sản nguyên thủy, đạo đức xuất hiện, từ phát triển hoàn thiện sở phát triển hình thái kinh tể - xã hội nối tiếp từ thấp đến cao Giống hình thái ý thức xã hội khác, đạo đức bị quy định điều kiện kinh tể - xã hội luôn kể thừa phát triển để tiến không ngừng Từ thể kỷ XVI trước công nguyên, Khổng Tử khuyên học trò "Tiên học lễ, hậu học văn" Ông mong muốn xã hội phát triển bình ổn, gia đình sống hạnh phúc, người giữ đạo lý Để thực ý tưởng đó, ông đề nguyên tắc vua tôi, ông, bà, cha mẹ, cháu phải theo luật nước, phép nhà Tuy người bàn đến đạo đức, công lao ông tổng kết kinh nghiệm thực tiễn đời sống xã hội, sở xây dựng nên học thuyết đạo đức, chứa đựng nhiều nội dung: Đó ý thức với thân, ý thức với xã hội, đặt mối quan hệ người mối tương quan xã hội, cách ứng xử hành vi người Trong xã hội ấn Độ cổ đại, học thuyết đạo phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập đề cập nhiều đến vấn đề đạo đức Cái cốt lõi hệ thống đạo đức Phật giáo khuyên người sống thiện, biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, tránh điều ác Trong xã hội Hy Lạp - La Mã cổ đại, người ta đề cao giá trị đạo đức, tính trung thực, lòng dũng cảm, sáng cao thượng tình bạn, tình yêu nước ta, vấn đề đạo đức đề cập sớm, từ truyền thuyết, ca dao, tục ngữ nhân dân ta xây dựng nguyên tắc, chuẩn mực giá trị đạo đức nhằm giáo dục người, chăm làm, chăm học để nâng cao trí tuệ, thương yêu giúp đỡ lẫn có nhân cách cao đẹp sống Theo quan điểm mácxít, đạo đức hình thái ý thức xã hội đặc biệt, bao gồm hệ thống quan điểm, quan niệm, quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội Nó đời tồn biển đổi từ nhu cầu xã hội Nhờ nó, người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc người tiến xã hội mối quan hệ người với người, cá nhân với xã hội Trong đời sống xã hội loài người có mối quan hệ phức tạp, đa dạng, chúng tồn đan xen nhau: quan hệ huyết tộc, nhân chủng, giới, thể hệ, giai cấp mặt khác, trình độ nhận thức người khác nhau, nên tập tục, lợi ích, văn hóa, trình độ phát triển khác Đe trì tồn phát triển, xã hội đòi hỏi phải xây dựng nguyên tắc, chuẩn mực sống, sở người tự ý thức, hành động Nói cách khác nguyên tắc xây dựng sở tính tự nguyện, tự giác người; biển thành ý thức xã hội để người tự giác tuân theo Đạo đức nhu cầu tất yểu khách quan, lại vấn đề có tính lịch sử Xã hội cần hình thành nguyên tắc sống để người tự nguyện tuân theo, nhằm đảm bảo trật tự xã hội, trì tồn tại, phát triển xã hội cá nhân Trong sống, có nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức chung cho thời đại (sống thiện, yêu quí lao động, trung thực) có nguyên tắc, chuẩn mực phù hợp với giai đoạn lịch sử định Từ xã hội cộng sản nguyên thủy, đến xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, yểu tố đạo đức tiến hình thành ngày phát triển Đó say mê lao động, sáng tạo, đề cao tính trung thực, khiêm tốn, phẩm hạnh, danh dự người, căm ghét áp tàn bạo, ghét dối trá, tương trợ hợp tác lẫn nhau, nguyên tắc bình đẳng lợi ích lao động Những yểu tố đạo đức tốt đẹp đối lập với chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, hiểu danh, lười biếng, ăn bám, xa hoa, lãng phí Như đạo đức tượng phổ biển xã hội, thời đại Nó tồn cách tất yểu khách quan nhằm điều chỉnh ý thức, hành vi, quan hệ ứng xử người với xã hội đâu có người có quan hệ đạo đức, người có nhu cầu hướng tới giá trị đạo đức, sống thiện, có ích, nhân đạo, làm tròn nghĩa vụ đạo đức xã hội Những giá trị đạo đức hình thành người có tác động trở lại xã hội theo chiều hướng tốt đẹp Đạo đức giúp cho người hoàn thiện nhân cách Những người có nhân cách có phẩm chất đạo đức cao quý Trong tiêu chuẩn giá trị làm nên đẹp người, lựa chọn nhân dân hướng đến giá trị đạo đức "Cái nết đánh chết đẹp", "Tốt gỗ tốt nước sơn" Đạo đức nhu cầu, cội nguồn hạnh phúc Một xã hội hạnh phúc chỗ xã hội tạo người có ý thức, có lực thực tiễn hành động người khác Một người có lòng vị tha hay giúp đỡ người khác thân "làm phúc" cho người cảm thấy hạnh phúc Những người gặp hoàn cảnh éo le hạnh phúc biết nhường người khác giúp đỡ vô tư Nhờ có hành vi đạo đức tốt, người đem lại hạnh phúc cho người khác Chủ thể đạo đức thực hành vi đạo đức trở nên hạnh phúc Người giúp đỡ người khác cảm thấy sống trở nên tốt đẹp hơn, có ý nghĩa Người hạnh phúc người biết đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác Lịch sử chứng minh đạo đức có vai trò tích cực đời sống xã hội, động có sức mạnh thúc người đấu tranh chống lại ác, xấu ngược lại lợi ích xã hội; giữ gìn phát triển tốt, thiện, làm cho xã hội ngày phát triển Trong thời đại ngày nay, đạo đức đóng vai trò quan trọng đấu tranh hòa bình, dân chủ, độc lập dân tộc tiến xã hội Đạo đức tham gia tích cực vào đấu tranh quyền người, chống lại chủ nghĩa vô nhân đạo, bảo vệ môi sinh, chống nghèo đói, tạo khả điều kiện thuận lợi để người thực nhu cầu Đạo đức tiêu chuẩn giá trị cao đời sống người, loại bỏ thấp hèn, vị kỷ, đê tiện, xấu xa, hướng người tới tốt đẹp, thiện tiến Đối với người, đạo đức sở, tảng để xây dựng lý tưởng sống, hướng người xác định mục đích sống Trong sống, người đặt cho câu hỏi: sống thể nào, mục đích gì? Tồn để làm gì? Nói chung, người có đạo đức người sống xã hội, sống hạnh phúc người khác, sống để cống hiển đem lại lợi ích nhiều cho xã hội Điều nghĩa quên lợi ích cá nhân Bởi vì, cá nhân có xã hội, nên tồn cá nhân tất yểu khách quan Những điều kiện tồn cá nhân bỏ qua, tất Do đó, người sống phải lợi ích chung xã hội người khác, nhận thức đầy tính nhân văn cách mạng Nó thể quan niệm, tồn người mục đích đơn phương tiện kẻ vụ lợi tham lam Đạo đức giúp cho người sáng tạo hạnh phúc Neu người sinh biết hưởng thụ, sống thụ động, trách nhiệm cải tự nhiên bị nghèo nàn, khô kiệt khan hiểm dần đi; giá trị văn hóa, vật chất, tinh thần không nảy sinh, họ nhìn đời mắt chán chường, cảm thấy sống thừa, vô vị Còn người xác định sống phải có lý tưởng để cống hiển tài cho xã hội, người tích cực tự giác làm việc, đem lại thành có ích cho xã hội, lúc người tạo giá trị cao cho Hạnh phúc chân biểu mối quan hệ hài hòa lợi ích cá nhân lợi ích xã hội Mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau, làm cho người xã hội ngày phát triển Đạo đức làm cho người biết giữ gìn phẩm giá, danh dự sống cao cả, biết hòa nhập, gắn bó với tập thể; tránh tư tưởng bè phái, cục bộ, vị kỷ, cá nhân thói đạo đức giả Đạo đức đem lại cho người niềm lạc quan yêu đời, phát huy khơi dậy người tính tích cực tự giác, kiên trì khắc phục khó khăn, khát khao vươn tới sống chân, thiện, mỹ Trải qua trình lao động sáng tạo cải biển xã hội, người thấy rõ giá trị to lớn đạo đức Đạo đức không đóng vai trò điều chỉnh ý thức hành vi người mà có tác dụng cảm hóa người, giúp người nhận thức hành động theo lẽ phải, trì mối quan hệ tốt đẹp người người Đồng thời, đạo đức làm thức dậy người tình cảm tốt đẹp, lòng nhân ái, tính trung thực thẳng thắn Cùng với tiến lên xã hội, đạo đức có mặt lĩnh vực đời sống xã hội, giúp người có khả lựa chọn, đánh giá tượng xã hội, đánh giá tư cách, ý thức hành vi thân mình, làm cho hoạt động người phù hợp với lợi ích xã hội, cộng đồng Xã hội muốn ổn định phát triển, đòi hỏi phải xây dựng chuẩn mực đạo đức để giúp cho người điều chỉnh hành vi nhằm đáp ứng yêu cầu chung đạo đức xã hội Chế độ xã hội ý quan tâm đến cán bộ, liên quan đến vận mệnh hưng thịnh chế độ, mồi quốc gia nước ta, thời kỳ cách mạng, cán vấn đề lên hàng đầu giữ vai trò trọng yểu Nó có ý nghĩa định công tác xây dựng Đảng việc tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, mà nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ; cán "vừa người lãnh đạo lại vừa người đầy tớ trung thành nhân dân" Đảng muốn lãnh đạo cách mạng phải có đường lối trị đắn Nhưng để xây dựng đường lối làm cho đường lối trở thành thực sinh động sống thiết phải có đội ngũ cán vững vàng, có phẩm chất đạo đức sáng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Cán gốc công việc" [30, 269] "Công việc thành công thất bại cán tốt kém", cán dây chuyền máy dây chuyền không tốt không chạy động dù tốt toàn máy bị tê liệt Cán nhân tố định việc thực lãnh đạo Đảng Kiên trì lãnh đạo Đảng bảo đảm thành công nghiệp đổi mới, để thực lãnh đạo Đảng, tự giác nhận thức, lãnh đạo quản lý nhà nước phải gương "liêm" Cán lãnh đạo, quản lý không nghiêm, vi phạm thói xấu tham ô, móc ngoặc, hối lộ, tư lợi bất minh không mang lại niềm tin cho quần chúng, làm suy yểu xã hội Đây vấn đề nhức nhối nước ta mà Chính phủ xem tệ nạn xã hội Nhiều cán lãnh đạo quản lý trở thành tội phạm danh lợi bất minh, bất "liêm" "Chính" việc phải dù nhỏ làm, việc trái dù nhỏ tránh Tức đòi hỏi cán phải có tính thẳng thắn, trung thực, làm theo lẽ phải, đấu tranh chống giả dối, không trung thực, hội, lợi dụng chức quyền làm việc bất minh Đó phẩm chất tư cách tốt người cán lãnh đạo quản lý nhà nước Ngày nay, điều kiện kinh tể thị trường, cán lãnh đạo quản lý nhà nước cần phải giáo dục, rèn luyện phẩm chất "Chí công vô tư" điều kiện kinh tể thị trường hiểu với nghĩa quyền lợi nghĩa vụ người gắn với xã hội, không tách rời, cô lập cách tuyệt đối khỏi lợi ích xã hội Hoạt động cá nhân phải sở tảng xã hội, xã hội có quyền lợi trực tiếp thân Trong nhiệm vụ cụ thể, người phải lấy lợi ích chung tập thể, quốc gia, dân tộc đặt lên lợi ích cá nhân Cán lãnh đạo quản lý không quyền lợi (nhất quyền lợi không đáng) riêng thân mà vi phạm tới lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia Chí công vô tư với nghĩa phải nội dung giáo dục xây dựng đạo đức cho cán lãnh đạo quản lý nhà nước nước ta Thực tể cho thấy, hiểu biết kết hợp với nhiệt tình cách mạng sở, điều kiện tạo nên hành động đắn người cán Chính hành động, việc làm cụ thể, gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cán thuyết phục, quy tụ, tổ chức người xung quanh thực tốt chủ trương, sách Đảng Nhà nước Sẽ giả dối lý thuyết suông cán "nói đằng làm nẻo", nói điều viển vông trừu tượng mà không ý giải công việc đời thường Có người thường dạy dỗ người khác điều to tát phải ủng hộ lẽ phải, bảo vệ lợi ích chân cho người cụ thể, mà việc đụng chạm đến lợi ích, địa vị họ lại né tránh, làm họ tự đánh làm lòng tin tín nhiệm người Người Việt Nam giàu tình cảm thực tể, họ coi gương sáng người cán bộ, có giá trị gấp trăm, gấp nghìn lần lời lẽ tuyên truyền đẹp đẽ lại không thực tể Phẩm chất đạo đức có sức thuyết phục người cán gương, hành vi gương mẫu, lòng trung thực họ Khi người cán không sáng, phẩm chất đạo đức giảm sút, hành động không xuất phát từ trách nhiệm phục vụ nhân dân, mà đặt quyền lợi cá nhân lên hết, tất yểu dẫn đến hành vi tham nhũng, vụ lợi, vị kỷ, vô trách nhiệm Thứ tư, Cán có tinh thần nỗ lực học tập, cần cù, có chí tiến thủ Công đổi đất nước ta nghiệp to lớn khó khăn, đòi hỏi cán phải học hỏi nắm vững kiến thức, mà trước hết kiến thức lĩnh vực hoạt động mình, khắc phục chủ nghĩa giáo điều chủ nghĩa kinh nghiệm Đảng ta coi việc nỗ lực học tập, cầu tiến cán phẩm chất đạo đức cách mạng Đảng ta cho rằng: "Học tập nghĩa vụ bắt buộc cán bộ, đảng viên phải quy định thành chế độ Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận thông tin mới, hiểu biết mới, biểu thoái hóa" [5, 141] Nếu người cán ngại học tập, thỏa mãn với trí thức có dẫn đến lạc hậu, không tiên phong trí tuệ, không đủ khả để lãnh đạo quần chúng nhân dân vượt qua thử thách Thứ năm, Người cán phải có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có ý thức tự phê bình phê bình, giữ gìn thống Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe ý kiến nhân dân Người cán có đạo đức cách mạng người có ý thức tổ chức kỷ luật cao, không độc đoán cá nhân, tự cho phép cao tổ chức, tự cho phép đứng kỷ luật, ý thức tổ chức kỷ luật người cán phải thể suy nghĩ lẫn hành động, cách nói lẫn giao tiếp ứng xử hàng ngày; đồng thời phải thể ý thức tự phê bình phê bình cao Có đảm bảo cho Đảng thống tư tưởng, quan điểm mà thống tổ chức hành động, làm cho toàn Đảng khối thống Trong điều kiện đổi nay, Đảng đòi hỏi người cán phải nêu cao tinh thần sáng tạo, song điều nghĩa vượt qua nguyên tắc, vi phạm quy chế Đảng Cán phải chấp hành nghiêm sách, pháp luật Nhà nước, tôn trọng quy định quan Nhà nước, gắn bó quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, khéo léo tổ chức lãnh đạo nhân dân; thành tâm học hỏi quần chúng nhân dân, kiên trì dựa vào quần chúng, giáo dục phát động quần chúng thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước, phải chăm lo đến đời sống quần chúng Thứ sáu, Phẩm chất đạo đức người cán biểu lòng trung thành với quyền lợi giai cấp công nhân quốc tể phong trào cách mạng thể giới Cách mạng Việt Nam phận cách mạng thể giới; cách mạng nước có ảnh hưởng, tác động lẫn mối quan hệ tương hỗ, nước đoàn kết giúp đỡ lẫn sở bình đẳng, có lợi tôn trọng điều ước quốc tể Ngày nay, trước biển động phức tạp tình hình quốc tể, trung thành với chủ nghĩa quốc tể giai cấp công nhân phong trào cách mạng thể giới coi phẩm chất cao quý người cán cách mạng Các cán lãnh đạo quản lý nhà nước phải thể phẩm chất đạo đức hành động cách mạng phấn đấu thực thắng lợi công đổi mới, tăng cường đoàn kết với phong trào đấu tranh cách mạng giới, làm thất bại âm mưu "diễn biển hòa bình" kẻ thù, nhằm góp phần đấu tranh mục tiêu thời đại hòa bình, độc lập, dân chủ tiến xã hội Tóm lại, tình hình nay, việc tu dưỡng đạo đức phải việc thường xuyên người cán lãnh đạo, quản lý nhà nước Việc rèn luyện đạo đức điều kiện thuận lợi thường phức tạp lúc khó khăn; lúc sung sướng khó lúc gian khổ, hòa bình khó chiến tranh; đặc biệt tình hình thực xây dựng kinh tể thị trường việc rèn luyện nâng cao đạo đức người cán lãnh đạo quản lý nhà nước khó khăn nhiều Vì không chủ quan cho đạo đức đủ, tự mãn nghĩ hiểu biết có thừa, mà cán phải không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh ra: "Ngọc mài sáng, vàng luyện trong" 1.2 Thực trạng đạo đức cán lãnh đạo, Quản lý nhà nước nguyên nhân Sau mười năm năm đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhà nước ta vượt qua khó khăn thử thách để lãnh đạo quản lý đất nước vững bước tiến lên số đông cán lãnh đạo quản lý nước ta rèn luyện trình đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ có lĩnh trị vững vàng, kiên định mục tiêu đường Đảng, Bác Hồ nhân dân ta lựa chọn, hăng hái thực đường lối, chủ trương, sách đổi Đảng Nhà nước Trước khó khăn khủng hoảng kinh tể - xã hội đất nước, trước đổ vỡ chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu, trước âm mưu "diễn biển hòa bình" thâm độc thể lực thù địch, phần đông cán vững vàng, động, sáng tạo, góp phần đưa đất nước vượt qua khủng hoảng tiếp tục tiến lên Chuyển từ môi trường chế kể hoạch hóa tập trung bao cấp sang môi trường kinh tể hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường mở cửa với bên ngoài, thay đổi lớn Hoạt động môi trường phức tạp mẻ, số đông cán nước ta trau dồi giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, yêu nước, yêu CNXH, chí công YÔ tư, có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất người cán cách mạng Điều góp phần vô to lớn quan trọng cho thành công việc phát triển kinh tể - xã hội, ổn định trị, giữ vững an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Tuy nhiên, làm thể để xây dựng cho đội ngũ cán lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất lực ngang tầm với nhiệm vụ công việc phức tạp nặng nề Đảng ta Trước biển động phức tạp thể giới điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đội ngũ cán lãnh đạo quản lý nhà nước ta nhiều điều bất cập Họ người động, cố gắng để thích ứng nhanh với chế mới, nhiệm vụ cách mạng Nhưng kinh nghiệm ít, lực hạn chế, tổ chức kinh doanh hiệu quả, quan hệ với nước nhiều sơ hở cảnh giác Không cán chưa quán triệt đầy đủ đường lối, sách Đảng, nặng kinh doanh đơn thuần, số tham nhũng thoái hóa, biển chất, xa hoa, lãng phí công, làm giàu phi pháp Sự sa sút đạo đức đội ngũ cán thể chủ nghĩa cá nhân phát triển mạnh, tính tự tư tự lợi, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền; tệ tham nhũng quyền lực sa sút phẩm chất đạo đức xảy với cán lãnh đạo quản lý tất cấp, từ sở đến trung ương, tất ngành từ kinh tể đến hành nghiệp, từ tổ chức đoàn thể tới đơn vị lực lượng vũ trang Đánh giá tình trạng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng ta rõ: tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc quản lý lợi dụng sơ hở chế quản lý lấy cắp công, ăn hối lộ, buôn lậu làm giàu bất chính, vi phạm đạo đức lối sống có chiều hướng tăng lên, cán hoạt động l ĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý nhà nước Thậm chí nay, đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ra, "những tượng suy thoái đạo đức lối sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính, tham vọng cá nhân, kèn cựa địa vị có mặt tiếp tục phát triển, gây hậu nghiêm trọng" [8, 44-45] Chuyển từ kinh tể tập trung, bao cấp sang kinh tể thị trường có quản lý điều tiết Nhà nước kéo theo biển đổi tương ứng đạo đức người cán nói chung người cán lãnh đạo quản lý nhà nước nói riêng Kinh tể thị trường "mảnh đất màu mỡ" cho chủ nghĩa cá nhân nảy sinh, phát triển Chủ nghĩa cá nhân mâu thuẫn với chủ nghĩa tập thể, kẻ thù chủ nghĩa tập thể, mà chủ nghĩa tập thể chuẩn mực giá trị người đích thực, nội dung cốt lõi đạo đức cách mạng, đạo đức người cán lãnh đạo quản lý nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị kỷ cực đoan đẩy người cán lãnh đạo quản lý nhà nước rơi vào tình trạng thoái hóa biển chất, lợi dụng chức quyền mưu lợi ích riêng, dùng quyền lực mím tư lợi Thực kinh tể thị trường nguyên nhân gây tình trạng này, phải thấy kinh tể thị trường, thời kỳ chuyển đổi từ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp sang, tức kinh tể thị trường xây dựng chưa hoàn chỉnh, mang nặng tính tự phát lại vận hành hành Nhà nước cồng kềnh, nặng nề, chứa đựng nhiều qui định, nhiều thủ tục gây phiền hà chưa cải cách cách ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng Nếu chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp tượng lợi dụng chức quyền, lợi dụng địa vị quản lý để mưu lợi ích riêng tượng cá biệt, mức độ quy mô hạn chế, giai đoạn đầu kinh tể thị trường thực tể năm qua tình trạng trở nên nghiêm trọng phổ biển Khi đánh giá tình trạng này, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương (khóa VIII) rằng, ảnh hưởng kinh tể thị trường "sự suy thoái đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có cán có chức, quyền Nạn tham nhũng, dùng tiền Nhà nước tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đọa không ngăn chặn có hiệu Hiện tượng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, kèn cựa địa vị, cục địa phương, bè phái đoàn kết phổ biến" [7, 46-47] Kinh tể thị trường nước ta vận hành dựa hành chỉnh nhiều yểu tổ quan liêu, thiểu dân chủ yểu tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu cực phát triển cán Sự thừa nhận tồn nhiều hình thức sở hữu, xây dựng kinh tể nhiều thành phần tạo nên đa dạng, phong phú hoạt động sản xuất kinh doanh Tham gia quan hệ kinh tể, doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã có nhiều doanh nghiệp tư nhân, công ty, doanh nghiệp liên doanh với nước Vì doanh nghiệp tận dụng tiềm năng, hội, sử dụng biện pháp hợp pháp để kinh doanh có hiệu quả, có lãi Tuy nhiên, có không chủ doanh nghiệp hoạt động bất chấp pháp luật đạo lý, dùng thủ đoạn phi pháp để tranh giành lợi nhuận Họ dùng tiền để gạ gẫm, mua chuộc hạ gục cán có chức, có quyền máy Nhà nước Những người cán không cưỡng lại trước cám dồ hối lộ có giá trị gấp hàng chục, hàng trăm lần đồng lương tương đối thấp họ, luồn qua lỗ hổng, lách qua chưa rõ ràng pháp luật, lợi dụng yểu công tác quản lý sử dụng quyền hạn giao để trục lợi Những người cán trở thành "trợ thủ đắc lực" tiếp tay cho kẻ làm ăn bất lương, giúp cho chúng có "ưu thể" cạnh tranh với đơn vị kinh doanh lành mạnh hợp pháp Chuyển sang chế thị trường, hệ thống tiêu pháp lệnh kinh tể kể hoạch hóa quan liêu bị loại bỏ; quản lý nhà nước tách dần khỏi quản lý kinh doanh, quyền chủ động doanh nghiệp Nhà nước mở rộng Các quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, tài chính, lao động doanh nghiệp có phần nới rộng, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu vốn, tài sản Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước phân tán chưa rõ ràng, trách nhiệm tập thể, chế "xin, cho" tồn Các doanh nghiệp nhà nước vận hành môi trường pháp lý lỏng lẻo, nhiều sơ hở lại thiểu kiểm tra, tra thường xuyên, chặt chẽ Những hạn chế, thiểu sót việc quản lý doanh nghiệp nhà nước tạo điều kiện cho nhiều cán (như giám đốc, kế toán ) tham ô, bòn rút tài sản công Của cải toàn dân bảo vệ, giữ gìn hàng rào pháp lý dễ dàng tạo điều kiện cho cán tham lam, xà xẻo, đục khoét Một số sách quản lý đất đai, nhà vừa theo chế thị trường lại vừa trì theo chế độ bao cấp; số quan, đơn vị, tổ chức vừa có nhiệm vụ quản lý, hoạt động công ích, lại vừa kinh doanh, theo đuổi mục đích lợi nhuận, vừa ngành dọc cấp cấp kinh phí lại hồ trợ quyền địa phương Tình trạng đan xen, trộn lẫn hai chế tạo sơ hở điều kiện cho nhiều cán tham nhũng Nhiều người dân, tổ chức, nhà đầu tư nhu cầu sinh sống, làm ăn, công việc kinh doanh phải đến "gõ cửa" quan nhà nước Trước rối rắm thủ tục hành nhiều tầng, nấc, lại gặp phải thái độ vô trách nhiệm, tệ cửa quyền, hạch sách, vòi vĩnh không cán nhà nước họ phải dùng cách biểu xén để giải nhanh yêu cầu, quyền lợi Cũng không người cho với thể chế hành quà biểu đường ngắn để cá nhân, tổ chức nhận được, thực quyền lợi ích Trước tác động phức tạp phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiểu tu dưỡng đạo đức thân, phai nhạt lý tưởng, cảnh giác, giảm sút ý chí, tổ chức kỷ luật, sa đọa đạo đức, lối sống "Một số thoái hóa trị, hoạt động họ gây hậu xấu" [5, 137] Bên cạnh nguyên nhân khách quan nêu trên, yểu đạo đức đội ngũ cán lãnh đạo quản lý bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan Một là, Sự thiểu ỷ thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tư cách người cán cách mạng cản lãnh đạo quản lý nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: "Đạo đức cách mạng trời rơi xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong" [35, 293] Đạo đức cách mạng tự nguyện, tự giác phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân với thúc nội tâm người Do phương châm là: tự tu dưỡng, tự rèn luyện Muốn có đạo đức cách mạng sáng trước hết định phải thắng "kẻ thù bên trong" mồi người, chủ nghĩa cá nhân Do đó, điều cốt yểu cán phải tự giác nồ lực rèn luyện, khắc phục chủ nghĩa cá nhân Người biết tự tu dưỡng rèn luyện hoàn cảnh giữ vững phẩm chất Trong cách mạng dân tộc dân chủ trước có gương đạo đức cách mạng Hiện trước cám dỗ tiền tài, vật chất, trước đòn công hiểm độc thể lực thù địch nhiều cán giữ vững phẩm chất đạo đức, gương sáng ngời đạo đức cách mạng Do nói nguyên nhân suy thoái đạo đức phận cán bộ, điều không nói tới nguyên nhân thiểu tu dưỡng, tự rèn luyện Nhiều cán quản lý thiểu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nên nhu cầu hợp lý trở thành đòi hỏi phi lý; nhu cầu vật chất đáng trở thành ham muốn đáng, thành mục đích, thành dục vọng sống Vì họ trở nên thoái hóa, biển chất, sa đọa đạo đức, lối sống Do thiểu rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng nên số cán quản lý chủ nghĩa cá nhân, tính tự tư, tự lợi, lòng tham sai khiển nhân cách Chủ nghĩa cá nhân, tính tự tư, tự lợi lòng tham biện hộ cho họ việc lợi dụng chức quyền, lợi dụng kẽ hở pháp luật, sách để làm giàu bất chính, làm ăn phi pháp, đục khoét tài sản Nhà nước nhân dân Do thiểu rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng họ sa ngã trước cám dỗ tiền tài, vật chất kinh tể thị trường, trước đòn công hiểm độc thể lực phản động trở thành người sa đọa đạo đức, chí trở thành kẻ tiếp tay cho kẻ thù phá hoại Đảng ta từ bên Hai là, coi nhẹ giáo dục xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán lãnh đạo quản lý: Bước vào thời kỳ đổi mới, mặt phải tập trung toàn sức lực để ổn định phát triển kinh tể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tể - xã hội, mặt khác ảnh hưởng kinh tể thị trường xuất tư tưởng coi trọng lợi ích vật chất, xem nhẹ giáo dục lý tưởng, nhấn mạnh chiều lực, xem nhẹ đạo đức, nên xuất khuynh hướng coi nhẹ công tác giáo dục đạo đức, công tác giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán lãnh đạo quản lý Khi nói tình trạng năm đổi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng khẳng định: "Đảng chưa ý mức vấn đề giáo dục, rèn luyện phẩm chất trị đạo đức cán bộ, đảng viên" [5, 137] Quả thật kiểm điểm lại năm đổi vừa qua, có lúc coi nhẹ, không muốn nói buông lỏng công tác giáo dục đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nói chung, cho cán lãnh đạo quản lý nói riêng Đã xuất khuynh hướng sai lầm cho rằng, cần giáo dục đạo đức cách mạng cho quần chúng, giáo dục đạo đức truyền thống cho thể hệ trẻ gia đình, nhà trường xã hội, cán lãnh đạo quản lý không cần Đã cán "vừa hồng, vừa chuyên" cần phải giáo dục đạo đức Đó lệch lạc, lẽ mặt công tác tuyển chọn, bố trí đề bạt cán lúc đảm bảo không để "lọt lưới" kẻ hội; mặt khác, cán người, thần thánh họ không hoàn toàn "miễn dịch" trước ảnh hưởng tiêu cực kinh tể thị trường, thời kỳ mở cửa giao lưu làm ăn với nước tư Hiện tượng chưa ý mức vấn đề giáo dục đạo đức bắt nguồn từ quan niệm giản đơn cho rằng: phát triển kinh tể trình độ đạo đức xã hội nói chung người cán quản lý nói riêng tự nâng lên Từ cho trước mắt làm tốt công tác kinh tể, phát triển kinh tể, sau tính đến vấn đề giáo dục đạo đức v.v Do quan niệm sai lầm lệch lạc nêu nên công tác giáo dục đạo đức truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo quản lý đơn điệu hình thức, thiểu tính thiết thực thực tể nội dung Chính có giáo dục đạo đức mang tính hình thức, tính thuyết phục hiệu thấp Tình trạng suy thoái phẩm chất đạo đức, tình trạng xa rời đạo đức cách mạng, đạo đức truyền thống dân tộc số không cán lãnh đạo quản lý hậu thật đau lòng việc coi nhẹ công tác giáo dục đạo đức cho đội ngũ Ba là, Việc buông lỏng kiểm tra, giám sát, quản lỷ cẩp, ngành đổi với cản bộ, đổi với công tác cán bộ, việc xử lỷ tượng cản thoải hỏa biển chẩt chưa kịp thời nghiêm minh Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật cán nói chung, cán lãnh đạo quản lý nhà nước nói riêng thời gian qua có phần bị buông lỏng: thiểu chương trình kể hoạch rõ ràng cụ thể, cán tra cấp chưa đào tạo, bồi dưỡng kỹ Do công tác kiểm tra có hiệu quả: hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật cán quản lý chậm phát Vả lại có phát xử lý không kịp thời, thiểu nghiêm minh, có xử lý xuê xoa cho qua chuyện Sự phân hóa giàu nghèo diễn đội ngũ cán bộ, đảng viên, số giàu lên không bình thường tăng nhanh không địa phương, đơn vị, lợi ích cá nhân lấn át lợi ích tập thể, lợi ích cục lấn át lợi ích toàn cục Đã có nhiều cán bộ, đảng viên vừa làm việc cho quan Nhà nước vừa xin vào làm việc cho quan đại diện công ty liên doanh với nước ngoài, xin việc Nhà nước để làm sở kinh tể người nước công ty Điều đáng ý biểu tiêu cực có chiều hướng phát triển, làm xói mòn chất cách mạng đội ngũ cán bộ, làm suy giảm uy tín Đảng, suy giảm niềm tin nhân dân chế độ Nhiều cán lãnh đạo không nghiêm túc tự phê bình phê bình tiếp thu ý kiến phê bình, tính chiến đấu Có tình trạng nể nang, né tránh, không nói thẳng, nói thật với nhau, mặt không lòng Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương (khóa VIII) nhận định "nhìn chung đội ngũ cán xét chất lượng, số lượng cấu chưa ngang tầm YỚi đòi hỏi thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa" Nguyên Tổng Bí thư Đổ Mười nhấn mạnh: Uy tín không cán ngày giảm sút, không công bộc dân, chí trù dập ức hiếp dân Nếu để kéo dài phát triển tình hình dẫn đến nguy không lường hết Ngoài điểm chung mồi loại cán có điểm yểu riêng Một số cán lãnh đạo quản lý nhà nước có biểu chủ quan, thiểu dân chủ Cán quyền số sở tỏ quan liêu, dân chủ với dân, không nghiêm túc lắng nghe tiếp thu ý kiến phê bình dân Nhiều cán không giữ phẩm chất đạo đức tốt đẹp người đảng viên Cộng sản, chạy theo lợi ích cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy định Đảng Nhà nước Một số cán lãnh đạo quản lý xã tham nhũng đất đai, kinh phí nhân dân đóng, số cán giàu lên nhanh chóng nhờ làm ăn bất Nhiều vụ việc rõ ràng không giải kịp thời, ghi nhận giải nội Một phận lãnh đạo lực lượng vũ trang chủ yểu lực lượng làm kinh tể giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ pháp luật lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để buôn lậu, sách nhiễu, gây hậu nghiêm trọng Cán quản lý kinh doanh không người chưa quán triệt đầy đủ đường lối, sách Đảng, nặng kinh doanh đơn thuần, số tham nhũng, thoái hóa, biển chất, xa hoa lãng phí công, làm giàu bất hợp pháp Tệ tham nhũng tiếp tục xảy lĩnh vực Những năm trước tham nhũng thường xảy lĩnh vực kinh tể tài chính, ngân hàng, thương mại, vật tư đơn vị có nhiệm vụ sản xuất, buôn bán xí nghiệp, nhà máy, công ty, hợp tác xã, cửa hàng Hiện tham nhũng, nhận hối lộ lây lan sang lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tể, thương mại, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an ninh có kẻ lợi dụng hài cốt liệt sĩ để tham ô, có người ăn chặn tiền viện trợ cho trẻ em tàn tật, không nơi nương tựa Tình trạng tham nhũng ngày lớn tinh vi, trước tham nhũng vài cá nhân lẻ tẻ, tiến hành với cách thức đơn giản giám đốc thông đồng với kế toán tham ô; công nhân lái máy cày, chạy máy bơm nước vòi vĩnh gà, vài chục cân gạo HTX tham nhũng cấu kết thành dây, liên kết từ địa phương đến trung ương, từ nước nước Một số kẻ "chân gỗ", "cò mồi" bên cấu kết với cán quan Nhà nước, lợi dụng kẻ hở, mập mờ chế, sách, pháp luật, thói YÔ trách nhiệm buông lỏng kiểm tra người quản lý để thực phi vụ thu lợi hàng trăm triệu đồng, hàng chục nghìn đôla Mỹ Kẻ tham nhũng sử dụng quà biểu, hoa hồng, tiền thưởng, hợp đồng để đạt mục đích vụ lợi Ngoài phong bì mỏng dần (nhưng giá trị lại tăng) nhiều người dùng đến chuyển tham quan, du lịch nước, học, chữa bệnh để hối lộ Tham nhũng không loại trừ quan bảo vệ pháp luật, tài chính, ngân hàng Một số cán tư pháp điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán dùng quyền tố tụng giao để tham nhũng, cảnh sát giao thông ngang nhiên nhận hối lộ tài xể thứ lộ phí đương nhiên, điều đáng ý l ĩnh vực tài chính, ngân hàng, tình trạng phổ biển cán ngân hàng vi phạm nguyên tắc tín dụng, cho vay chấp thể chấp không đúng, bảo vệ cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng cách tùy tiện, không kiểm tra tình trạng sử dụng vốn nên dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị vay ngân hàng khả toán đến hàng chục tỷ đồng, có số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước Trong doanh nghiệp Nhà nước xảy nhiều tiêu cực, tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đáng ý số quan, đơn vị cố ý làm trái pháp luật trốn thuế, cấu kết với tư nhân rút tiền Nhà nước cấu kết với tham ô, đưa nhận hối lộ gây thiệt hại lớn đến tài sản quốc gia Trong phạm vi nước, từ năm 1993 - 9/1996, với hàng vạn tra giải khiếu nại tố cáo công dân phát 4.903 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với số tiền tài sản bị thiệt hại lên tới 1.222 tỷ 708 triệu đồng 34 triệu đôla Trong số này, tiền tham ô 92 tỷ 483 triệu đồng, hối lộ 8,6 tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng cho cản bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, Tiểu luận cao học Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng cho cản bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, Tiểu luận cao học Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng cho cản bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay ở nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay