Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

1 241 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 13:02

QTNS-BM10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Kính gửi: Phòng Quản trị Nhân sự Tôi tên: ………… ., sinh ngày:…………… . Quê quán: ……………………………… … . Hiện đang công tác tại :… .……………. thuộc . Chức danh/Chức vụ:……………………………… . Mã số ngạch: ………… Loại hợp đồng (Biên chế, HĐ trong BC, Hợp đồng, HĐ theo NĐ 68): .………… Lý do xin cấp lại thẻ: . .…………………………………………………………………………………………… Kính mong Phòng Quản trị Nhân sự xem xét và chấp thuận nhằm giúp cho tôi thuận lợi trong công tác. Xin chân thành cảm ơn! , ngày tháng năm PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KÍNH ĐƠN Ghi chú: - Ảnh 3x4 - Lệ phí khi làm thẻ( liên hệ: P.CTSV-HS) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN Kính gửi: Tôi tên: Mã số sinh viên: Ngày sinh: Hộ thường trú: Hiện học lớp (ngành): Khóa: Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) trường Lý xác nhận: xin cấp lại Tôi xin chân thành cảm ơn./ , ngày tháng năm Người làm đơn (Ký tên, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA KHOA Sử dụng Trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP Kính gửi: ……………………………………………. Tôi tên: . Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh (huyện, tỉnh): . Ngành và khóa học: . Mã số sinh viên: . Hệ đào tạo: . Nơi đào tạo: . Nay, tôi làm đơn này gởi đến phòng Giáo vụ trường …… xin được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp để bổ sung hồ sơ xin việc; Rất mong được sự chấp thuận của : . Tôi xin chân thành cảm ơn./. …., ngày tháng năm 20… Người làm đơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊNKính gởi: Tôi tên: Mã số sinh viên: Ngày sinh: Hộ khẩu thường trú: Hiện đang học lớp (ngành): Khóa: Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………………………Lý do xác nhận: xin cấp lại Tôi xin chân thành cảm ơn./. , ngày … tháng… năm … Người làm đơn(ký tên, ghi rõ họ tên)XÁC NHẬN CỦA KHOA Sử dụng trong Trườngđảng bộ PHNG YấN NINH Chi bộ TRNG THCS Vế TH SU NG CNG SN VIT NAM o0o Yờn Bỏi, ngày 1 tháng 8 năm 2013 Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên Kớnh gửi: Đảng uỷ phng Yờn Ninh Chi uỷ chi bộ trờng THCS Vừ Th Sỏu, Tên tôi là: ng Minh Hũa Ngy sinh: 15/ 09/ 1984 N Dõn tc: Kinh Nơi sinh: Hp Minh- Trn Yờn Yờn Bỏi. Trú quán: T 57 phng Yờn Ninh- TP Yờn Bỏi. Ngày vào Đảng: 27/ 9/ 2005 Ngày chính thức: 27/ 09/ 2006 Ni vo ng: ng b trng CSP Yờn Bỏi. Hin ang sinh hot ti chi b trng THCS Vừ Th Sỏu thuc ng b phng Yờn Ninh. Tôi làm đơn này trình bày một việc nh sau: Tôi đã đợc cấp thẻ Đảng viên theo quyt inh s: 177- Q/TV ngy 03/04/2007 ca ban thng v thnh y Yờn Bỏi. Song do gia ỡnh tụi chuyn ni c trỳ t phng Nguyn Thỏi Hc vo phng Yờn Ninh tụi ó sơ xuất lm mt th ng viờn. Bn thõn tụi xin nghiờm tỳc t kim im v sai sút ca mỡnh trc t chc ng. Tôi làm đơn ny xin đề nghị c cấp lại thẻ Đảng viên. Kớnh mong c xem xột gii quyt. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Ngời làm đơn ng Minh Hũa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Ảnh 3x4 ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ HỌC VIÊN Kính gửi : - Viện Đào tạo sau đại học - Trung tâm Mạng thông tin Họ tên học viên :………………………………… Mã HV :………… …… Ngày sinh :…………………Nơi sinh : ………………… Giới tính :………… Chuyên ngành: ………………………………………Lớp:….………………… Khóa : ……………………………………………… Điện thoại:……………… Lý xin cấp lại :…….…………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Rất mong lãnh đạo Viện Đào tạo sau đại học, Trung tâm Mạng thông tin xem xét giả Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Học viên XÁC NHẬN VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC năm 20…
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên, Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên, Mẫu đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay