Tiểu luận coa học đấu tranh chống tình trạng tham nhũng quan liêu, tham ô, lãng phí của một số bộ phận đảng viên hiện nay

18 665 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:59

MỞ ĐẦUTrong đời sống xã hội hiện nay vấn đề quan liêu, tham ô, lãng phí một tệ nạn gây nhức nhôi và nó gắn liền với nhiều tệ nạn khác như buôn lậu ...Quan liêu, tham ô là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu nhân dân , ăn hối lộ tiền ,của nhân dân và ăn cắp tài sản của nhà nước .Hầu hết các đối tượng tham ô đều ở vị trí nắm giữ cơ sở vật chất nhà nước ,người có chức vụ quyền hạn cụ thể là cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước .Các tổ chức xã hội dựa vào chức quyền của mình để làm việc phi pháp .Từ nhiều năm qua Đảng và nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này , nhiều nghị quyết ,chĩ thị, quyết định được ban hành nhằm vận động chấn chỉnh làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng . Đồng thời xác định những nguy cơ đang tác động lớn đến công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà biểu hiện của nó đang diễn ra hằng ngày , hằng giờ đó là bệnh quan liêu, tham ô , lãng phí.Thực tế trong những năm qua công tác đấu tranh chông quan liêu,tham ô , lãng phí đã đạt được những kết qủa nhất định. Các vụ vi phạm ngày càng được phát hiện nhiều hơn, thu hồi một phần tài sản không nhỏ của nhà nước và nhân dân, xử lý nghiêm minh những vi phạm đúng với hậu qủa ,tội trạng mà các đối tượng đã gây ra .Mặt khác tác động lổn đến sự nhận thức của các cấp ủy , chính quyền , đảng viên ngày một khá hơn .Tuy nhiên cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham ô , lãng phí còn nhiều hạn chế , tình hình ngăn chặn phát hiện và xử lý nhiều nơi còn chưa phản ánh đúng thực tế .Tham ô ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức ,có tổ chức và được bao che thậm chí nhiều lúc gây khó khăn không nhỏ trong công tác điều tra xử ly, nhiều vụ phát hiện sau nhưng hậu qủa thì lại cao hơn vụ trước. Tệ quan liêu , tham ô đã gây hậu qủa lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ,làm suy yếu hệ thông chính tậ, làm tha hóa biến chất một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng viên và là một nguy cơ thách thức cho một xã hội và quốc gia trên con đường phát triển .Do đó việc chống quan liêu , tham ô , lãng phí phải dược thực hiện một cách kiên quyết,triệt để trong toàn bộ máy ở tất cả các cấp ,các ngành từ trung ương đến địa phương cơ sở và xem đây là vấn đề nóng bỏng , bức bách nhất hiện nay . MỞ ĐẦU Trong đời sống xã hội vấn đề quan liêu, tham ô, lãng phí tệ nạn gây nhức nhôi gắn liền với nhiều tệ nạn khác buôn lậu Quan liêu, tham ô lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu nhân dân , ăn hối lộ tiền ,của nhân dân ăn cắp tài sản nhà nước Hầu hết đối tượng tham ô vị trí nắm giữ sở vật chất nhà nước ,người có chức vụ quyền hạn cụ thể cán bộ, nhân viên quan nhà nước Các tổ chức xã hội dựa vào chức quyền để làm việc phi pháp Từ nhiều năm qua Đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề , nhiều nghị ,chĩ thị, định ban hành nhằm vận động chấn chỉnh làm nâng cao sức chiến đấu tổ chức Đảng Đồng thời xác định nguy tác động lớn đến công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam mà biểu diễn ngày , bệnh quan liêu, tham ô , lãng phí Thực tế năm qua công tác đấu tranh chông quan liêu,tham ô , lãng phí đạt kết qủa định Các vụ vi phạm ngày phát nhiều hơn, thu hồi phần tài sản không nhỏ nhà nước nhân dân, xử lý nghiêm minh vi phạm với hậu qủa ,tội trạng mà đối tượng gây Mặt khác tác động lổn đến nhận thức cấp ủy , quyền , đảng viên ngày Tuy nhiên đấu tranh chống quan liêu, tham ô , lãng phí nhiều hạn chế , tình hình ngăn chặn phát xử lý nhiều nơi chưa phản ánh thực tế Tham ô ngày tinh vi nhiều hình thức ,có tổ chức bao che chí nhiều lúc gây khó khăn không nhỏ công tác điều tra xử ly", nhiều vụ phát sau hậu qủa lại cao vụ trước Tệ quan liêu , tham ô gây hậu qủa lớn đến công xây dựng bảo vệ tổ quốc ,làm suy yếu hệ thông tậ, làm tha hóa biến chất phận không nhỏ cán , đảng viên nguy thách thức cho xã hội quốc gia đường phát triển Do việc chống quan liêu , tham ô , lãng phí phải dược thực cách kiên quyết,triệt để toàn máy tất cấp ,các ngành từ trung ương đến địa phương sở xem vấn đề nóng bỏng , bách CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm Tham nhũng, tham ô, lãng phí theo tư tưởng HCM Bác Hồ rõ: Bệnh quan liêu nguy hiểm Những người quan mắc phải bệnh “có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững”(l) Nguy hiểm hơn, bệnh quan liêu ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí Có nạn tham ô, lãng phí có bệnh quan liêu Nơi bệnh quan liêu nặng nơi nhiều lãng phí, tham ô Bệnh quan liêu đơn sai lầm tác phong, phương pháp công tác mà bệnh nguy hiểm, tác động đến lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến tồn vong Đảng Nhà nước Nó làm “biến dạng” tổ chức đảng quan nhà nước dẫn đến cửa quyền, coi thường quần chúng, làm khó cho họ Do tác hại to lớn mà Bác Hồ lên án tham ô, lãng phí bệnh quan liêu kẻ thù nhân dân, “giặc lòng”, “giặc nội xâm”, tội ác Bác rõ: Những cán quan mắc bệnh quan liêu thường không sâu, sát phong trào, không nắm tình hình cụ thể đơn vị, địa phương mình, không gần gũi học hỏi quần chúng Họ ngại xuống sở để hiểu thực tế Bác bảo: Biểu bệnh quan liêu nhiều, bộc lộ rõ xa rời quần chúng xa rời thực tế Bác rõ sô" nguyên nhân dẫn đến bệnh quan liêu: Do tâm người cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước không sáng, động vào Đảng không rõ ràng, giác ngộ Đảng thấp, quan điểm quần chúng lệch lạc 1.2 Quan điểm đảng tham nhũng Nghị Trung ương (khóa IX) nhấn mạnh: “Bức xúc tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng, tn phẩm chất đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên ” Mới đây, Kết luận số 04/TƯ Ban đạo TƯ (2) nêu: Trong năm qua, vận động xây dựng, chỉnh đôn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tạo chuyển biến tích cực, chưa đạt yêu cầu, chưa tạo chuyển biến bản, chưa chặn đứng đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí Trong thực tế tượng quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã, diễn phức tạp Theo ông Trần Bạch Đằng “ quan liêu sản phẩm chế lấy đẳng cấp làm chuẩn , lấy quyền lực làm phương châm hành xử , lấy hư danh làm xúc cảm Người ta thường đổ cho chế độ phong kiến vỗ béo bệnh quan liêu Quả vua chúa gây tai nạn có vua chúa , chế độ tư sản quan liêu không Ngay nước mà vua chúa, tư gói từ lâu , bệnh quan liêu lại Không “muôn tâu bệ hạ ” , “ khép nép kính trình ông chủ ” mà gọi đồng chí nơi nơi khác với “ báo cáo với anh ” chứa vi trùng quan liêu Có quan liêu thời bao cấp có quan liêu thời kinh tế thị trường Những thủ tục , lề lối phê duyệt, thông qua , xét đơn , duyệt dự án , dự án sô" sơ đồ hành trình quan liêu Đôi quan liêu không đồng nghĩa với tham nhũng , song hấp hàm , quắc mắt , trịch thượng trí giá không vụ ăn hội lộ Đồng bào ta tham phiền có việc đến cửa công Những cán trẽ tiếp dân lạnh “ gió mùa đông bắc ” Những người không cần biết nhu cầu xúc dân nói đến khổ dân Guồng máy Đảng Nhà nước tắc nghẽn từ nhân vật: người gác cổng , người thư kí riêng thủ trưởng ” (2) Tệ quan liêu biểu mệnh lệnh , hách dịch , cửa quyền , ức hiếp , đàn áp quần chúng , độc đoán chuyên nghề , đặc quyền , đặc lợi ; sợ dân chủ công khai Ngoài quan liêu phô trương , hình thức , thích tăng quan tiến chức , thích địa vị , thích chức vụ , muôn máy tổ chức cồng kềnh nhiều tầng nấc , nhiều biên chế, máy hiệu lực, máy ăn bám Quan liêu vô trách nhiệm , bảo thủ , trì trệ , sợ trách nhiệm lẫn tránh vấn đề thực tiễn đặt Như biết Quốc hội quan quyền lực cao mà phải phát biểu trưởng cần nghiêm túc vấn đề chất vấn , trưởng công tác lúc chất vấn du ngoạn Bộ trưởng khác nhận kiến nghị nhân dân tháng sau trả lời, trả lời sai nặng nề (3) Ây quan liêu vô trách nhiệm mà trưởng lẩn tránh vấn đề Quốc hội chất vấn , ngược lại dân chủ , xem thường kiến nghị nhân dân Chính Thủ Tướng Phan Văn Khải kì họp Quốc Hội cuối năm 1999 có nêu vấn đề sách đắn Chính phủ bị méo mó biến dạng qua tầng lớp qua liêu Và quan liêu mà niềm tin nhân dân vào Đảng suy giảm hình ảnh “Đảng đạo đức ” có suy giảm tronglòng nhân dân , phận cán , đảng viên mắc vào quan liêu, tham nhũng Họ số họ lại sô" người có chức , có quyền nên tác hại không nhỏ ”(4) Đó trăn trở day dứt phận nội Đảng Chính quyền hư hỏng , thoái hoá làm ảnh hưởng đến uy tín Đảng nhà nước Bệnh quan liêu máy hành gây trắc trở thông tin người lãnh đạo với sở , với dân tồn máy Đảng nhà nước ta (5) Chúng ta thấy tệ quan liêu tai hại , phải tìm biện pháp để chống chủ nghĩa quan liêu vấn đề , định thực chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ; hoàn thiện hình thức dân chủ đại diện Thí dụ Quốc hội phải quan quyền lực cao nghĩa dân bầu có quyền bãi nhiệm thành viên Chính phủ làm việc lực Thu hút nhân dân lao động vào việc tham gia quản lý nhà nước , quản lý kinh tế, phát triển hình thức dân chủ, nhân dân trực tiếp quản lý Kế đến vấn đề cải cách máy tổ chức nhà nước , cấu tổ chức chế quản lý nhà nước ; định rõ chức lãnh đạo Đảng quản lý nhà nước ; định rõ chức lãnh đạo Đảng quản lý nhà nước Tinh giảm máy nhà nước cho gọn nhe bớt cồng kềnh Chúng ta thấy hai vấn đề , thực chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa cải cách máy tổ chức hai phạm trù độc lập gắn bó mật thiết với Theo chủ tịch Trần Đức Lương cải cách hành phải tập trung vào ba tuyến chủ yếu : phải thực cho quyền dân chủ nhân dân , dân chủ sở Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực quyền dân chủ để xoá quan liêu , khắc phục xa cách hệ thống quyền , công chức Nhà nước với nhân dân Chúng ta có quy chế , có nhiều kinh nghiệm quý báu , cần triển khai cách sâu rộng Hai phải tập trung chống tham nhũng , chống tiêu cực , chống sách nhiễu cán , công chức dân Tất Nghị trung ương lần 2, pháp lệnh chông tham nhũng , pháp lệnh thực hành tiết kiệm chông lãng phí cần tổ chức thực cách có hiệu qủa ba phải tiếp tục hoàn thiện hệ thông sách ,hoàn thiện hệ thống luật pháp , quốc hội làm, khắc phục cho bất hợp lý , tránh chồng chéo hướng dẫn thi hành cho sát với scf, sát với người dân, để công dân ,mọi tổ chức xã hội ta am hiểu pháp luật , chủ động chấp hành pháp luật Đó điều qúa trình thúc đẩy cải cách hành nước ta Ngoài , để cải cách hành chánh vừa cồng kềnh , nặng nề vừa hiệu qủa phải xem xét thêm ba mặt : hệ thống tổ chức ,hai chế độ trách nhiệm ba chế vận hành tổ chức Chỉ xem xét giải riêng vấn đề máy cồng kềnh không chưa đủ ,còn chế độ trách nhiệm yếu tô" quan trọng, nhiều chủ trương sách thực không tốt trách nhiệm không rõ Vì vừa phải giải hệ thống tổ chức máy ,làm cho bớt chồng chéo ,bổt xa cách với dân , vừa phải tăng cường xác định rõ ràng chế độ trách nhiệm cán bộ,công chức chế vận hành ,hiện có cấp quan liêu mà tệ quan liêu ,xa cách dân nặng nề nhiều sở ,nên phải tiến hành cải cách , đổi từ cấp sở trở (6) CHƯƠNG II THƯC TRANG THAM NHŨNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHI: 2.1 Thực trạng Hiện Đảng, đội ngũ cán đương giữ trọng trách lãnh đạo quản lý có phận không thực lời Bác Hồ dạy "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", tệ tham nhũng, lợi dụng chức quyền để làm giàu bất Hậu làm giảm niềm tin nhân dân Đảng, chất sức chiến đấu Đảng bị tổn thương, nội Đảng đoàn kết, đảng viên chân chính, trung thực với đảng viên hội, làm giàu bất chính; đảng viên có chức có quyền không với đảng viên thường, đảng viên nghỉ hưu Vì vậy, chống tham nhũng không nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa xúc việc làm cụ thể, thiết thực để bảo vệ Đảng, bảo vệ đoàn kết thống Đảng Từ nước ta thực kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, với thành tựu to lổn đạt tham nhũng diễn biến phức tạp Trong đó, tập trung nhiều lĩnh vực đầu tư xây dựng bản, quản lỷ sử dụng đất, quản lý doanh nghiệp nhà nước, thu, chi ngân sách nhà nước sử dụng tài sản công lĩnh vực đầu tư xây dựng bản, tình trạng “chạy”, “xin” dự án, gian lận đấu thầu, mua bán thầu, định thầu, mua bán lại quyền thi công, khai không vật tư, thiết bị, khôi lượng đào, đắp, dùng vật liệu chất lượng, bớt xén vật tư, nguyên liệu so với thiết kế xảy nhiều dự án Theo kết điều tra nhiều đoàn tra tỉ lệ thất thoát xây dựng thường lên tới 10%, cá biệt có công trình đến 30 - 40% tổng giá trí công trình Mỗi năm, Nhà nước đầu tư cho xây dựng lên tới hàng trăm nghìn tỉ đồng số tiền tham nhũng bao nhiêu? Trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất, tham nhũng xảy giao, cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng, sai thẩm quyền, sai quy hoạch Đất tài sản lớn quốc gia, nhiều địa phương, quan, đơn vị coi đất “vô chủ”, để cán có chức, quyền lấn chiếm, cấp không, bán rẻ cho bán cho người khác với giá thấp để nhận hối lộ Trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, tham nhũng xảy ký kết hợp đồng kinh tế, đấu thầu dự án, mua, bán thiết bị máy, nguyên, vật liệu đánh giá tài sản doanh nghiệp cổ phần hoá, cán ngân hàng móc nối với doanh nghiệp cho vay sai nguyên tắc, sai quy trình với khoản vốn lổn, phân phối hạn ngạch xuất khẩu, kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu, hoàn thuế giá trí gia tăng Trong khu vực sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công, tham nhũng xảy xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, sử dụng ô tô, trang thiết bị phục vụ công tác, tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị v.v Ngoài ra, tham nhũng xuất lĩnh vực nhạy cảm thực sách xã hội Đã có không vụ, việc cán bộ, công chức nhận hối lộ để làm hồ sơ thương binh giả chiếm đoạt tiền chương trình xoá đói, giảm nghèo, tiền cứu trợ, ủng hộ đồng bào bão lụt Thậm chí, hoạt động quan bảo vệ luật pháp xuất hối lộ, tông tiền khâu điều tra, truy tô", xét xử Tham nhũng trở thành vấn đề xã hội xúc, giặc nội xâm nguy hiểm cần loại trừ khỏi xã hội ta Ngày xưa vào thời phong kiến ,tệ quan liêu tham nhũng đè nặng đầu người dân ,nhưng có vi vua có lòng thương dân cải trang thành dân thường để tìm hiểu dân tình Chuyện kể vua Lê Thánh Tông thích vi hành để tai nghe mắt thấy chuyện vui , buồn sướng khổ dân,ngõ hầu điều chỉnh chủ trương ,chính sách làm cho quốc thái dân an (7) Ay thông tin liên lạc ,vua phải tự vi hành để tìm hiểu trực tiếp dân tình, để bớt xa cách dân Nếu võng lọng ,tiền hô hậu ủng chẳng biết khổ dân Và thời phong kiến ,người dân bị điều oan ức gióng trông kêu oan sân chầu nhà vua Trong thời đại thời đại dân chủ, thông tin liên lạc đại,không cần cải trang vi hành mà biết xảy khắp đất nước Thế có người dân bị ức hiếp tỉnh Thái Bình ,như tĩnh Kiên Giang ông nông dân theo đuổi kiện cáo 15 năm để đòi đất bị chiếm Hay xung quanh vụ tham ô ông Nguyễn văn Toản, nguyên giám đ ố c doanh nghiệp nhà nước osc Việt Nam, tọa lạc sô" đường Lê Lợi thành phô" Vũng Tàu Thời điểm osc Việt Nam sở hữu nhiều tài sản mà có sô" khách sạn coi sang trọng Vũng Tàu :Grand, Thái Bình Dương , Rex Trong suốt qúa trình ông Toản làm giám đốc xảy sô" sai phạm quản lý chi tiêu mà cụ thể kỷ hợp đồng khống ,nâng giá cao giá trị thật để rút tiền chia Bên cạnh ông sử dụng danh nghĩa osc Việt Nam để mua thẻ hội viên ,loại VIP giá 12.000 USD sân golt Vũng Tàu Paradise,nhưng thẻ lại mang tên cá nhân ông , mua ô tô hiệu Toyota công ty đông Sài Gòn bỏ túi 131 triệu đồng 10% tổng xe mà công ty khuyến Chưa hết sai phạm tiếp sai phạm ông ký hợp đồng vẽ biển quảng cáo giải tennics với gía 55 triệu Tuy nhiên biển chưa xuất hợp đồng thực chất hợp đồng không Đặc biệt việc làm khó tin có thật ông Toản ký hợp đồng khống với tiến sĩ M, chủ nhiệm khoa du lịch với tổng sô" 150 triệu để nâng cao tay nghề cho sô" cán, hoàn toàn hợp đồng không Hay theo sổ nhật ký chi tiêu phòng kế toán tháng mà tiền mua kẹo cao su cho giám đốc nhai chơi triệu đồng Nếu tính theo giá thị trường ,một phong kẹo nghìn triệu mua trăm phong Mỗi phong có nên vị chi ngày giám đ ố c Tỏan nhai hết 83 kẹo cao su Thực trạng đơn vị xã,phường tư cách cán nạn quan liêu sách nhiễu sô" cán chủ chốt,gây không bất bình dân chúng Ví dụ quy định quan làm việc ngày sáng, thực người dân có công việc đến liên hệ có gần mà cán tiếp dân chưa đến quan Nên người dân trình giấy tờ nhiều chủ tịch ,phó chủ tịch vắng gây không khó khăn cho họ phải xếp thời gian cho lần liên hệ sau họ người công nhân trực tiếp khai thác vườn cây.Hay nguyên tắt cứng nhắc đáng lỷ phải thay đổi cho phù hợp theo hoàn cảnh cán cố tình làm khó dân Đó chuyện có thật địa phương xảy vào đêmngày 7/1/2006 có niên đến báo quyền xã,kẻ gian vừa lấy trộm xe tẩu thoát ,nhưng trực ban trả lời anh nên báo với công an thôn Điều có không mà quyền xã có đầy đủ phương tiện liên lạc với xã lân cận phôi hợp truy bắt đối tượng công an thôn Bản thân Hiệu trưởng trường,đóng địa bàn xã nên qúy thường có báo cáo cho quyền địa phương Khi nộp báo cáo phận có trách nhiệm tiếp nhận ký vào sổ công văn nhà trường, sau lại làm thất lạc cho nhà trường không thực đòi phát văn khiển trách Thiết nghĩ việc làm vô trách nhiệm cán xã đâu phải nhà trường, may quan nên có sổ công văn làm chứng từ để giải trình, dân hậu qủa mà họ phải gánh chịu lường hết Với thực trang nguyên nhân quan liêu ,tham nhũng có nhiều, song xin nêu sô" nguyên nhân chủ yếu sau: * Một là, nước ta thực kinh tế thị trường định hướng XHCN, chế quản lý kinh tế - xã hội chưa hoàn thiện, không sơ hở Cơ chế “xin - cho” chương trình, dự án, nguồn vốn đầu tư, vốn tín dụng ưu đãi, vốn ODA tồn không nơi Cơ chế quản lý đầu tư xây dựng bản, quản lý đất, vốn, tài sản nhà nước, tài sản doanh nghiệp, hoạt động xuất, nhập chưa chặt chẽ Chức năng, nhiệm vụ không quan chồng chéo chưa rõ ràng Quyền hạn, trách nhiệm tập thể cá nhân, người đứng đầu không nơi chưa xác định rõ Việc thực chế độ, sách thiếu công khai, minh bạch Hoạt động thu, chi tài chính, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán chưa nghiêm Việc thực Quy chế dân chủ sở quan, đơn vị chưa tốt Nhiều thủ tục hành phiền hà chậm xoá bỏ * Hai là, phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái phẩm chất đạo đức, sa ngã trước cám dỗ vật chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi để gia đình, người thân làm trái pháp luật Nhiều cấp uỷ đảng, quyền người đứng đầu quan chưa kiên đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái đạo đức phận cán bộ, đảng viên thuộc cấp quản lý không nơi chưa tập trung cao cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Nhiều tổ chức đảng đảng viên tự phê bình phê bình nể nang, né tránh nên nơi tìm tham nhũng, tiêu cực từ sinh hoạt chi * Ba là, ban cán đảng cấp ủy quan bảo vệ pháp luật (công an, kiểm sát, án, tra, kiểm tra, kiểm toán) chưa quan tâm mức đến lãnh đạo hoàn thiện cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế đơn vị ngành mình; chưa tăng cường mức cán có lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao vào vị trí chủ chốt đơn vị, ngành Một số không vụ việc tham nhũng dư luận, báo chí phát chậm xem xét, kết luận xử lý không triệt để, chưa tạo đồng tình cao nhân dân, chưa bảo đảm công minh pháp luật Một sô" cán ngành vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống chưa xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm * Bốn là, công tác tuyên truyền, giáo dục đấu tranh chống tham nhũng chưa cấp ủy đạo thường xuyên, chưa huy động sức mạnh toàn xã hội tô" giác hành vi tham nhũng, chưa tạo dư luận xã hội phê phán, lên án mạnh mẽ cán có chức, có quyền tham nhũng Việc biểu dương người tốt, việc tốt, người có công đấu tranh chống tham nhũng làm chưa tốt 2.2 Giải pháp kiến nghị A/ Giải pháp : * Việc đấu tranh ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải tiến hành thường xuyên, liên tục Thực tế cho thấy, tệ quan liêu ,tham nhũng, lãng phí tượng xã hội, mặt trái hoạt động tổ chức hệ thống trị, nơi vào thời điểm nào, tổ chức hệ thống trị, tổ chức đảng lơi lỏng, chủ quan, không tiến hành biện pháp đấu tranh chống tiêu cực, sai trái nơi xuất tệ quan liêu ,tham nhũng, lãng phí Bài học "xây" "chống", phát triển nhân tô" loại bỏ điều lỗi thời phải tiến hành đồng thường xuyên Nội dung cụ thể việc chông tệ quan liêu ,tham nhũng, lãng phí rõ văn pháp luật Nhà nước, Điều lệ Đảng, Quy định "những điều đảng viên không làm" Bộ Chính trị Tuỳ theo thực tế tình hình, cấp uỷ có thẩm quyền ban hành quy định cụ thể để điều chỉnh loại hành vi cụ thể (chẳng hạn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp có Chỉ thị sô" 01 ngày 16-2-2001 việc tiếp tục nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sông cán bộ, đảng viên theo Nghị Trung ương (lần 2), chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên tiếp khách nhà hàng, cửa hàng ăn uống) * Chỉ đạo việc tổ chức tự phê bình phê bình chặt chẽ, nghiêm túc, thực chất biết chọn trọng điểm, trọng tâm Cấp uỷ cấp phải đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp tiến hành tự phê bình phê bình nghiêm túc Tổ chức sạch, đảng viên dám nói thẳng, nói tự phê phê bình có chất lượng, nơi có vấn đề cộm, ban thường vụ cấp uỷ phải thảo luận để gợi ý nội dung kiểm điểm thường trực cấp uỷ ủy viên ban thường vụ cấp uỷ phụ trách trực tiếp tham dự để tham gia đóng góp ý kiến Nếu người tự phê bình chưa tự giác nói rõ chất khuyết điểm tập thể thường trực cấp uỷ phải nêu vấn đề để tập thể xem xét vấn đề cốt lõi tự phê bình phê bình phải phát huy tính tự giác chủ thể tự phê bình phê bình, xem việc tự phê bình phê bình đảng sạch, vững mạnh, tiến người, giúp đỡ lẫn tình thương yêu đồng chí Qua tự phê bình phê bình, hành vi sai trái phải phân tích, xử lý nghiêm minh, không bao che, nể nang có lý, có tình phải công tâm Việc xử lý mực nâng cao ý thức tự giác Đảng * Lãnh đạo chủ chốt cấp uỷ người đứng đầu quan phải nêu gương Các quy định Đảng, Nhà nước chống quan liêu ,tham nhũng, lãng phí có tác dụng răn đe, cảnh báo nên cần phải tổ chức học tập thường xuyên nhiều hình thức khác Những gương tốt, mẫu mực có sức thuyết phục, cảm hoá dẫn dắt lớn Thực tế sống khẳng định thêm lời dạy Bác Hồ: "Một gương sống có giá tn trăm diễn văn tuyên truyền"(l) Ớ địa phương, đơn vị mà người đứng đầu liêm, trực có tượng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Người lãnh đạo mà nói đôi với làm, không lãng phí cán cấp không dám chi xài phung phí Do đó, việc chọn người có đức, tài làm cán lãnh đạo, quản lý địa phương, đơn vị vấn đề có ý nghĩa định nhiều mặt, có việc ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí * Phát huy dân chủ, nghiên cứu khai thác kênh thông tin trì chế độ kiểm tra, tra Một thực tế đáng lo ngại phần lớn đơn vị cá nhân bị phát có tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tự đánh giá sạch, vững mạnh có trường hợp đề nghị khen thưởng cao! đơn vị này, tập thể lãnh đạo, kể tập thể chi không tính chiến đấu Do đó, việc phát huy dân chủ kiểm tra việc thi hành Quy chế dân chủ quan trọng Các quan lãnh đạo, tham mưu phải ý nghiên cứu, khai thác, phân tích kênh thông tin, nhận thông tin đáng tin cậy phải làm rõ đồng thời trì chế độ kiểm tra theo quy định Tiến hành đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải thường xuyên, liên tục lâu dài với nhiều biện pháp tổng hợp Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiến hành thường xuyên, góp phần ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nội quan đảng, nhà nước xã hội B / Kiến nghi : * Các cấp ủy Đảng cần bám sát dự luật chống quan liêu, tham nhũng mà quốc hội vừa ban hành để xây dựng nghị quyết, quản lý sở tốt * Các quan bảo vệ pháp luật cần thường xuyên phối hợp, sớm kết luận, đưa truy tô" vụ án tham nhũng phát mà quần chúng quan tâm.Việc xét xử phải người, tội,đúng pháp luật.Những người bao che biết người không tốt mà đề bạt dẫn đến sai trái phải xử lý * Cần nghiên cứu chế độ tiền lương để thu hút nhân tài vào máy nhà nước Tạo yên tâm cho đội ngũ cán công chức sống thu nhập đáng * Những trường hợp cán giàu lên đột biến so với thu nhập hợp pháp có dấu hiệu tham nhũng cần đặt dấu hỏi, kiểm tra,kê khai tài sản * Thường xuyên kiểm tra, giám sát ngành dễ có khả tham nhũng, chẳng hạn hải quan, ngân hàng Mặt khác phải thực khơi dậy phong trào quần chúng (trước hết cán hưu trí, cựu chiến binh, ngưởi lao động tố t ) để người hiến kế,vạch mặt sâu quan liêu, tham ô, lãng phí đưa cán tốt xuống sở tiếp xúc cử tri để dân dám phản ánh điều dân biết * Cán lãnh đạo xuống sở nên đến với dân, xóa bỏ cách thức đưa đón ngoại giao hình thức,như có xe công an dẫn đường dân khó gần cán bộ,bệnh quan liêu nặng KẾT LUẬN Khi Đảng xác định quan liêu ,tham nhũng, lãng phí nguy cơ, trở thành "quốc nạn" phải coi nhiệm vụ chống tham nhũng chống dịch, người ai, giữ chức vụ dính đến tham nhũng phải xử lý, không “nhẹ trên, nặng dưới" Thời gian qua, vụ tham nhũng cán bộ, đảng viên phanh phui xử lý nghiêm nhờ có phát quần chúng nhân dân, nhờ quan công an điều tra, kết luận tham gia tích cực công luận Vì vậy, muốn chống tham nhũng với việc phát huy vai trò, trách nhiệm quan chức năng, công luận, cần sớm thực chế dân quyền giám sát cán bộ, đảng viên Dân người biết rõ kẻ tham nhũng, cần tổ chức đảng quyền cấp thực chịu nghe tiếng nói dân, đạo kiểm tra, xác minh, kết luận rõ ràng, xử lí nghiêm minh đơn thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên định chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí có hiệu Trước mắt giúp cho công tác lựa chọn nhân phục vụ đại hội đảng cấp, tiến tới Đại hội X Đảng, không để cán dính đến tham nhũng, hội, suy thoái đạo đức, lối sống lọt vào cấp ủy đảng cấp Đó việc làm có ý nghĩa để bảo vệ Đảng thực sạch, vững mạnh, xứng đáng đảng cầm quyền, lãnh đạo nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu, đẹp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO HỒ Chí Minh tuyển tập,tập /1980 trang 506 - 517 Hồ Chí Minh toàn tập ,NXBCTQG ,H.2002 tập trang 490 Trần Bạch Đằng ,tạp chí văn nghệ số 5,6,7 /2000 trang 14 Trích lời thủ tướng Phan Văn Khải kỳ họp quốc hội cuối năm Trích lời chủ tịch nước Trần Đức Lương kỳ họp quốc hội PGS.TS Nguyễn Văn Thạo phó văn phòng trung ương Đảng Nghị TW lần 1999
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận coa học đấu tranh chống tình trạng tham nhũng quan liêu, tham ô, lãng phí của một số bộ phận đảng viên hiện nay, Tiểu luận coa học đấu tranh chống tình trạng tham nhũng quan liêu, tham ô, lãng phí của một số bộ phận đảng viên hiện nay, Tiểu luận coa học đấu tranh chống tình trạng tham nhũng quan liêu, tham ô, lãng phí của một số bộ phận đảng viên hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay