Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

5 214 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 12:02

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ KIỂM TRA GIỮA KỲ II Môn: Vật Lý 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ. Câu 2 (2 điểm): Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 100kg trượt không ma sát trên sàn nhà bằng một lực tác dụng có độ lớn bằng 150N. a. Tính công của lực đó khi hòm đi được 20m. b. Tính công suất trung bình của lực kéo hòm gỗ. Câu 3 (2 điểm): Một cái bơm chứa 100 cm 3 không khí ở nhiệt độ 27 0 C và áp suất 1(atm). Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 40cm 3 và nhiệt độ tăng lên tới 37 0 C. Câu 4 (3 điểm): Một vật có khối lượng m=4kg được thả rơi tự do từ độ cao H=20m. Lấy g=10m/s 2 . Chọn mốc thế năng tại mặt đất. a. Tính thế năng của vật tại vị trí thả rơi? b. Tìm vận tốc của vật khi vật chạm đất? c. Xác định vận tốc và độ cao của vật tại vị trí thế năng bằng động năng? Câu 5 (1 điểm): Nêu nguyên tắc hoạt động của máy bay sử dụng động cơ phản lực và động cơ cánh quạt? Hết Đáp án vật lý 10 Câu 1: - Nêu quá trình đẳng tích 1 điểm - Nêu định luật có kèm theo biểu thức 1 điểm Câu 2: a. Công A = Fs = 3000J 0,5 điểm b. F = ma; S = at 2 /2 từ đó tính ra t = 5,16 s 1 điểm P = A/t = 581W 0,5 điểm Câu 3: - Phương trình trạng thái khí lí tưởng Error: Reference source not found 1 điểm - Tính ra p 2 = 2,58atm 1 điểm Câu 4: a. W t = mgH = 800J 1 điểm b. Error: Reference source not found 1 điểm c. 1 điểm Câu 5: - Nguyên tắc máy bay phản lực: Động cơ máy bay phụt lượng khí ra phía sau (phần còn lại của hệ) máy bay chuyển động về phía trước. 0,5 điểm - Nguyên tắc máy bay cánh quạt: Khi cánh quay, do cấu tạo xoắn của nó mà một luồng không khí bị đẩy về phía sau với vận tốc lớn. Theo định luật III Niutơn, phản lực do luồng khí tác dụng lên cánh quạt sẽ đẩy máy bay về phía trước. 0,5 điểm / h 10m v 10 2m s = = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Đa Phúc KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2015-2016 Môn: Vật lý - Lớp 11 Mã đề: VL02 Thời gian: 45 phút (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (0,5 đ/câu) Câu 1: Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo Câu 2: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1(H), cường độ dòng điện ống dây giảm đặn từ 2(A) khoảng thời gian 4(s) Suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian là: A 0,03V B 0,04V C 0,05V D 0,06V Câu 3: Đơn vị đo từ thông là: A Tesla (T) B Henry (H) C Vêbe (Wb) D Tesla.giây (T.s) Câu 4: Lăng kính có góc chiết quang A = 60 , chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu Dm = 420 Chiết suất lăng kính gần giá trị là: A n = 1,55 B n = 1,43 C n = 1,50 D n = 1,33 Câu : Phát biểu sai : Suất điện động tự cảm có giá trị lớn A dòng điện tăng nhanh B dòng điện giảm nhanh C dòng điện có giá trị lớn D dòng điện biến thiên nhanh Câu : Tỉ số sau có giá trị chiết suất tỉ đối n12 môi trường (1) môi trường (2) (các kí hiệu có ý nghĩa thường dùng học)? sin i A B sin r n21 n C D Bất kì biểu thức số A, B, C n1 Phần II: Tự luận Bài (3,0 diểm): Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có diện tích 0,04m đặt vào từ trường cảm ứng từ B = 0,5T cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với véc tơ cảm ứng từ  a) Chọn véc tơ pháp tuyến vòng dây hướng với B , tính từ thông qua mặt phẳng giới hạn vòng dây b) Gỉa thiết cảm ứng từ nơi đặt vòng dây giảm đặn từ giá trj thời gian giây, tính suất điện động cảm ứng xuất vòng dây khoảng thời gian từ trường biến đổi nói c) Trình bày cách làm để tạo suất điện động cảm ứng vòng dây nằm từ trường Bài (4,0 điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f1 = 10cm đặt không khí, vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với truc thấu kính cách thấu kính khoảng d1 (điểm A nằm trục thấu kính) a) Tính độ tụ thấu kính f1 b) Cho d = 20cm, xác định vị trí ảnh A1B1 vật AB tạo thấu kính f1, số phóng đại ảnh chiều cao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT ĐAK SONG NĂM HỌC 2016 – 2017 Đề thức MÔN: VẬT LÝ - KHỐI: 11 Đề gồm: 30 câu - Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách khoảng không đổi Lực tương tác lớn đặt chúng A Chất khí B Dầu hỏa C Nước D Không khí C Công tơ điện D Ampe kế Câu 2: Cường độ dòng điện đo A Tĩnh điện kế B Vôn kế Câu 3: Hai cầu kim loại mang điện tích q1 = -2.10–9 C q2 = 4.10–9 C đặt không khí cách khoảng d chúng hút lực 4.10–5 N Nếu cho chúng tiếp xúc sau tách khoảng d lúc ban đầu chúng A Hút lực 5,0.10–5 N B Hút lực 0,5.10–5 N C Đẩy lực 0,5.10–5 N D Đẩy lực 5,0.10–5 N Câu 4: Biểu thức định luật Jun – Lenxơ có dạng A Q = R²It B Q = RIt C Q = RI²t D Q = RIt² Câu 5: Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mắc với điện trở R = r tạo thành mạch điện kín, cường độ dòng điện mạch I Nếu ta thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc nối tiếp cường độ dòng điện mạch A 1,5I B 3I C I/3 D 2I Câu 6: Ba tụ điện giống hệt nhau, tụ có điện dung C = F , mắc nối tiếp với Điện dung tụ bằng: A F B F C F D Một giá trị khác Câu 7: Một mạch điện có nguồn gồm nguồn giống mắc nối tiếp; nguồn có suất điện động 3V; điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở R1 = R2 = R3 = Ω mắc song song Công suất tỏa nhiệt R1 A 12 W B 36 W C 18 W D W Câu 8: Theo định luật Ôm cường độ dòng điện mạch tỉ lệ thuận với VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Điện trở mạch B Suất điện động nguồn điện C Tổng trở toàn mạch D Điện trở nguồn điện Câu 9: Đơn vị hiệu điện A Vôn (V) B ampe (A) C niutơn (N) D fara (F) Câu 10: Một điện trở R1 mắc vào hai cực nguồn điện có điện trở r = 4 dòng điện chạy mạch có cường độ I1 = 1,2A Nếu mắc thêm điện trở R2 = 2 nối tiếp với điện trở R1 dòng điện chạy mạch có cường độ I2 = 1A Giá trị điện trở R1 A 6 B 7 C 8 D 5 Câu 11: Công lực điện trường không phụ thuộc vào A Độ lớn điện tích dịch chuyển B Hiệu điện hai đầu đoạn đường C Hình dạng đường D Vị trí điểm đầu điểm cuối đường Câu 12: Dòng điện không đổi dòng điện: A Có chiều không thay đổi B Có cường độ không đổi C Có chiều cường độ không đổi D Có số hạt mang điện chuyển qua không đổi Câu 13: Tại điểm có cường độ điện trường thành phần vuông góc với có độ lớn 3000 V/m Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp A E = 6000 V/m B E = V/m C E = 4242,64V/m D E = 2121,32 V/m Câu 14: Mối liên hệ hiệu điện UMN hiệu điện UNM là: A UMN = - UNM C UMN = U NM B UMN = UNM D UMN=  U NM Câu 15: Hiện tượng đoản mạch xảy A Sử dụng dây dẫn ngắn để mắc mạch điện VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Dùng pin (hay ác quy) để mắc mạch điện kín C Không mắc cầu chì cho mạch điện kín D Nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ Câu 16: Hai điện tích điểm q1 q2 dấu đặt cách khoảng r lực tương tác chúng lực A Đẩy, có độ lớn F12 = F21 B Hút, có độ lớn F12 = 2F21 C Đẩy, có độ lớn F12 = 2F21 D Hút, có độ lớn F21 = F12 Câu 17: Hai bóng đèn có số ghi Đ1: 120V – 100W; Đ2: 120V – 25W Mắc nối tiếp hai bóng vào hiệu điện 120V tỷ số công suất P1/P2 (coi điện trở không thay đổi) A P1/P2 = B P1/P2 = 1/4 C P1/P2 = 16 D P1/P2 = 1/16 Câu 18: Cho mạch điện kín, bỏ qua điện trở dây nối, nguồn điện có điện trở 2, mạch có điện trở 20 Hiệu suất nguồn điện A 90,9% B 90% C 98% D 99% Câu 19: Câu phát biểu sau đúng? A Nguyên tử trung hòa điện B Electron hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 C C Hạt nơ tron nằm hạt nhân nên mang điện dương D Độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.1019 Câu 20: Cho mạch điện gồm nguồn điện (E, r) mắc vào mạch gồm biển trở R Bỏ qua điện trở dây nối, r = 1,1 Phải chọn R để công suất tiêu thụ R cực đại? A 1,6 B 1,4 C 1,1 D 1,2 C V D N Câu 21: Đơn vị cường độ điện trường là: A J B N C Câu 22: Cho dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẫn, biết hiệu điện hai đầu dây dẫn 20V Trong phút điện tiêu thụ mạch A 2,4 kJ B 1200 J C 24 kJ D 4000 J VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 23: Hai điện tích điểm q1 = +3 (μC) q2 = -3 (μC),đặt dầu (ε = 2) cách khoảng r = (cm) Lực tương tác hai điện tích là: A Lực đẩy với độ lớn F = 90 (N) B Lực hút với độ lớn F = 45 (N) C Lực hút với độ lớn F = 90 (N) D Lực đẩy với độ lớn F = 45 (N) Câu 24: Khi ghép n nguồn điện song song, nguồn có suất điện động E điện trở r suất điện động điện trở nguồn A nE r/n B E r/n C nE nr D E nr Câu 25: Cho nguồn gồm pin mắc hình vẽ, suất điện động điện trở pin giống Eo, r0 Ta thay nguồn nguồn có Eb rb A E b = 7E o; rb = 7r0 B E b = 5E o; rb = 7r0 C E b = 7E 0; rb = 4r0 D E b = 5E o; rb = 4r0 Câu 26: Cách biểu diễn lực tương tác hai điện tích đứng yên sau sai? A B C D Câu 27: Cho mạch điện hình vẽ, bỏ qua điện trở dây nối, biết E1 = 3V; r1 = 1; E = 6V; r2 = 1; cường độ dòng điện qua nguồn 2A Điện trở mạch có giá trị A 2 B 2,4 E1, r1 E2, r2 R C 4,5 D 2,5 Câu 28: Cho mạch điện hình vẽ, bỏ qua điện trở dây nối biết E1 = 3V; r1 = E = 6V; R = 4 Hiệu điện hai đầu điện trở R A 0,5V B 1V C 2V E1, r1 R E2, r2 r2 = 1; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu ...SỞ GD ĐT BÌNH THUẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG PTDTNT TỈNH NĂM HỌC: 2011 – 2012 MÔN: Vật lý Khối: 11 (chương trình cơ bản) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ: Câu 1: (1,5 điểm) Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật Jun-Lenxơ. Câu 2: (3,0 điểm) Cho hai điện tích q 1 = 8.10 -9 (C), q 2 = -6.10 -9 (C) được đặt tại hai đỉnh A và B của tam giác ABC vuông tại C trong không khí. Biết AC= 8cm, BC= 6cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại C. Câu 3: (1,5 điểm) Nêu kết luận về bản chất của dòng điện trong chất khí. Câu 4: (4,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau ghép nối tiếp với nhau. Mỗi pin có suất điện động e o = 5V, điện trở trong r o = 0,75Ω. Mạch ngoài có R=5Ω, đèn Đ ghi (4V- 4W) Bình điện phân chứa dung dịch AgNO3, anốt làm bằng bạc, có điện trở R b = 6Ω (Cho Ag: A = 108; n = 1); R x là một biến trở. 1.Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn 2. Khi R x = 3,4Ω a.Đèn Đ sáng bình thường không? Tại sao? b. Tính khối lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây. 3 Điều chỉnh biến trở R x để đèn Đ sáng bình thường. Xác định giá trị của R x . HẾT Đ R b R R x Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. SỞ GD ĐT BÌNH THUẬN ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI TRƯỜNG PTDTNT TỈNH NĂM HỌC: 2011 – 2012 MÔN: Vật lý Khối: 11 (chương trình cơ bản) CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 -Phát biểu đúng nội dung định luật Jun-Lenxơ. 1,0 điểm 1 2 viết đúng biểu thức định luật Joul – Lenz: Q = RI 2 t 0,5 điểm 1 Xác định được các vector cường độ điện trường thành phần C1 E và C2 E do q 1 và q 2 gây ra tại C: + điểm đặt: tại C; phương chiều (hình vẽ) + Độ lớn: - E 1C = k 2 1 AC q = 1,125.10 4 (V/m) - E 2C = k 2 2 BC q = 1,5.10 4 (V/m) nhận xét được: C1 E  C2 E và E 2C > E 1C 2,0điểm 2 2 Xác định vector cường độ điện trường tổng hợp do q 1 và q 2 gây ra tại C: Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường: C E = C1 E + C2 E C E : - Có điểm đặt tại C; Phương, chiều như hình vẽ - Độ lớn: E C = 2 C2 2 C1 EE  = 1,875.10 4 (V/m) 1,0 điểm 3 -Nêu đúng kết luận về bản chất của dòng điện trong chất khí. 1,5 điểm 1 * Tìm bộ nguồn tương đương: - E b = 4e o = 20V - r b = 4r o = 3 * Lập được sơ đồ mạch điện: [R ntRđ)//R b ]ntR x ; R đ = dm 2 dm P U = 4 0,5 điểm 0,5 điểm a.Xác định độ sáng của đèn: 2.1.Xác định điện tương đương mạch ngoài: R N = db db RRR )RR.(R   + R x = 3,6 + 3,4 = 7 2.2. Cường độ dòng điện trong mạch chính tuân theo định luật Ohm cho toàn mạch: I = bN b rR  E = 2A 3.3. Tìm ra I đ và I b : Ta có:          3 2 RR R I I A2III d b b d bd , giải ra ta được: I đ = 0,8A và I b =1,2A => hiệu điện thế hai đầu bóng đèn: U đ = I đ .R đ = 3,2V: đèn sáng yếu hơn bình thường; 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25điểm 0,5 điểm 4 2 b. Tìm khối lượng bạc bám vào âm cực: B A C C1 E C2 E C2 E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo định luật Faraday: m(g) = tI. n A . 100 . 965 1 b Thay các giá trị vào ta tìm được: m = 1,296g 0,5điểm 3 Tìm giá trị R x để đèn Đ sáng bình thương: Để đèn Đ sáng bình thường thì U đ = U đm = 4V => I ' d = 1A Khi đó: 3 2 RR R I I d b ' b ' d    => I ' b = 1,5A Lúc này cường độ dòng điện trong mạch chính: I’ = I ' d + I ' b = Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trường THPT Thăng Long- Lâm Hà Họ và tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KHỐI 11 NĂM HỌC 2014-2015 Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ: 628 Câu 1: ( 3 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới? “Anh Mịch nhăn nhó, nói: - Lạy ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông Nghị, kẻo ông ấy đánh chết. Ông Lý cau mặt, lắc đầu, giơ roi to bằng ngón chân cái lên trời, dậm dọa: - Kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu sổ đinh, thì lần này đến lượt mày rồi. - Cắn cỏ con lạy ông trăm nghìn mớ lạy, ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ”. (Tính thần thể dục - Nguyễn Công Hoan) A.Văn bản trên sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì? (0.75 điểm) B. Hãy nêu nội dung chính của văn bản? (0.75 điểm) C. Từ văn bản trên hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày về lòng cảm thông trong cuộc sống? (1.5 điểm) Câu 2. (7.0 điểm ) Cảm nhận của em về cảnh đưa tang trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (Sổ đỏ - Vũ Trọng Phụng) …………………………………………HẾT………………………………………… GỢI Ý ĐÁP ÁN Câu 1: 3.0 điểm Đọc văn bản và trả lời câu hỏi. a. Nghệ thuật: Ngôn ngữ mộc mạc dễ hiểu ,từ địa phương, lời nói tái hiện,cường điệu. b. Nội dung :Thái độ hách dịch ,thể hiện quyền uy của ông lí và nỗi khốn cùng , thấp cổ bé họng của người dân lao động trước CMT8 c. viết một đoạn văn ngắn trình bàỳ về lòng cảm thông trong cuộc sống ? -Cảm thông có nghĩa là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó. Đó không có nghĩa là cảm thấy thương hại họ, nói những lời đãi bôi giả dối, mà là nhận biết và hiểu được cảm nhận của họ, những gì họ đã phải trải qua, cả niềm vui và đau khổ… -Học cách thông cảm là cách tốt nhất để trở thành một người dễ mến, sâu sắc, lôi cuốn và hạnh phúc hơn. Để thông cảm với một ai là việc không hề khó, chỉ cần sẵn lòng đặt mình vào đỉa vị của người đó. -Phê phán những người không biết cảm thong, chia sẻ trong cuộc sống 0.75 0.75 1.5 Câu 2 (7.0 điểm) Cảm nhận của em về cảnh đưa tang trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) MB :Giới thiệu vài nét về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung tác phẩm. 0.5 TB -Bên ngoài trạng trọng , “gương mẫu” nhưng thật chất chẵng khác gì đám rước nhố nhăng: +Đám ma to tát, đi đến đâu làm huyên náo đến đấy. Đám ma nhưng chẳng khác nào đám rước . +Có sự phối hợp cà Ta-Tàu-Tây : “Kèn Ta, kèn Tây, kèn Tàu lần lượt thi nhau mà rộn lên” +Mọi người thi nhau chụp ảnh như hội chợ +Ai cũng tỏ ra bộ mặt nghiêm chỉnh nhưng kì thực họ đang thì thầm với nhau về chuyện gia đình, riêng tư. +Là dịp để chim nhau, cười tình với nhau , bình phẩm nhau, chê bai nhau , ghen tuông , hẹn hò nhau ,bằng vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma “con bé nhà ai kháu thː …ch˪ng gʵy thː thì mˤc s ng mʳt ! vân vân….” -Cậu Tú Tân yêu cầu mọi người tạo dáng để chụp ảnh , con cháu tự nguyện trở thành những diễn viên đại tài +Cụ Cố Hồng ho khạc , khóc mếu và ngất đi +Đặc biệt “màn kịch siêu hạng” của Phán mọc sừng cứ oặt người khóc ngất với những âm thanh lạ Hứt ! Hứt ! Hứt ! -Nghệ thuật : +Tạo tình huống bất ngờ thú vị +Phát hiện những chi tiết đối lập gay gắt cùng tồn tại trong một con người, sự vật, sự việc +Miêu tả biến hóa , linh hoạt 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5 1.0 KB : Khẳng định lại vấn đề: giá trị nội dung và nghệ thuật 0.5 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trường THPT Thăng Long- Lâm Hà Họ và tên:………………. Lớp:…… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KHỐI 11 NĂM HỌC 2014-2015 Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ 789: I. PHẦN 1: Đọc –Hiểu Văn bản ( 3 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới ? - Hắn đấy! - Đâu phải! - Đúng mà! Anh đã bảo là chính hắn đấy. - Chắc thật à ? Em thì em đã thấy hắn ở trường đua, trông hắn có vẻ nhút SỞ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TP.HCM ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THCS, THPT ĐÔNG DU MÔN: VẬT LÝ - LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (3.0 điểm) - Phát biểu định luật Cu - Lông - Viết biểu thức nêu tên gọi, đơn vị đại lượng Câu (3.0 điểm) - Nêu định nghĩa công thức tính SỞ GD – ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN TIẾNG ANH 12 (Thời gian làm 45 phút) ĐỀ CHẴN Dành cho thí sinh mang số báo danh chẵn I LISTENING (2p) Part 1: Listen and fill in the gaps: I work for a market research (1) We research for companies that are planning to develop new (2) I (3) people and ask them questions about products they are using now Sometimes I invite people to come to meetings I’ve been doing it for nearly (4) years now, and I have no plans to change jobs Part 2: Listen and choose the best answer: People are talking about their part-time jobs What they like best about their jobs? A She works outdoor B She meets interesting people C She travels to South America D She can speak Chinese A The salary is good B He has flexible hours C He has nice co-workers D He can go out a lot A It’s relaxing work B He is well-paid C He enjoys working with children D He works outdoors A The hours are long B Her co-workers are terrific C She is well-paid D She has a free flat II LANGUAGE USE (2,5p) Part 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently (0,5p) A wanted B needed C acquainted D picked A influences B thoughts C lamps D photographs Part 2: Choose the best answer (2,0) The secretary _ on the report for more than three hours She hopes she will have finished it by the lunch time A works B has worked C worked D will work The child's arm was swollen because he by a bee A stung B had stung C had been stung D had being stung He is the man _ car was stolen last week A whom B who C which D whose Mai is a She seldom feels sad or disappointed with her life A pessimist B pessimistic C optimistic D optimist Many large are wiped out in an economic depression A buildings B departments C corporations D countries What would you if you a wallet in the street ? A found B have been found C had found D Find _ Monday, Jim often goes to school by bus A With B In C On D Of John _ away before his parents punished him A went B is going C had gone D has gone III READING Part 1: Choose the correct word for each of the blanks ( 1,0) What you well? What you enjoy doing? Your answers to these two questions will help you identify your (1) _ An employer will consider you seriously for a (2) when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied Sometimes it is difficult to know what your weaknesses are Clearly not everyone is equally good (3) _ everything You may need to improve yourself and so taking courses in that field could turn a weakness into strength You will need to (4) _ some time on your self-assessment Your honesty and the desire for self-improvement will lead to success in getting the right job Explore the following seven areas to start to get to know yourself: your aptitude, your skills, your personality, the level of responsibility you feel comfortable with, your interests and your needs A strong B strength C strengthen D strengthened A position B location C spot D room A upon B in C at D for A use B make C lose D spend Part : Read the passage carefully and answer the following questions ( 2,0) One of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water Having clean drinking water is a basic human right But acid rain, industrial pollution and garbage have made many sources of water undrinkable Lakes, reservoirs and even entire seas have become vast pools of poison Lake Baikal in Russia is one of the largest lakes in the world It contains a rich variety of animals and plants, including 1,300 rare species that not exist anywhere else in the world But they are being destroyed by the massive volumes of industrial wastes which pour into the lake every day Even where law existed, the government did not have the power to enforce them Most industries simply ignores the regulations The Mediterranean Sea occupies 1% of the world’s SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ KIỂM TRA GIỮA KỲ II Môn: Vật Lý 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ. Câu 2 (2 điểm): Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 100kg trượt không ma sát trên sàn nhà bằng một lực tác dụng có độ lớn bằng 150N. a. Tính công của lực đó khi hòm đi được 20m. b. Tính công suất trung bình của lực kéo hòm gỗ. Câu 3 (2 điểm): Một cái bơm chứa 100 cm 3 không khí ở nhiệt độ 27 0 C và áp suất 1(atm). Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 40cm 3 và nhiệt độ tăng lên tới 37 0 C. Câu 4 (3 điểm): Một vật có khối lượng m=4kg được thả rơi tự do từ độ cao H=20m. Lấy g=10m/s 2 . Chọn mốc thế năng tại mặt đất. a. Tính thế năng của vật tại vị trí thả rơi? b. Tìm vận tốc của vật khi vật chạm đất? c. Xác định vận tốc và độ cao của vật tại vị trí thế năng bằng động năng? Câu 5 (1 điểm): Nêu nguyên tắc hoạt động của máy bay sử dụng động cơ phản lực và động cơ cánh quạt? Hết Đáp án vật lý 10 Câu 1: - Nêu quá trình đẳng tích 1 điểm - Nêu định luật có kèm theo biểu thức 1 điểm Câu 2: a. Công A = Fs = 3000J 0,5 điểm b. F = ma; S = at 2 /2 từ đó tính ra t = 5,16 s 1 điểm P = A/t = 581W 0,5 điểm Câu 3: - Phương trình trạng thái khí lí tưởng Error: Reference source not found 1 điểm - Tính ra p 2 = 2,58atm 1 điểm Câu 4: a. W t = mgH = 800J 1 điểm b. Error: Reference source not found 1 điểm c. 1 điểm Câu 5: - Nguyên tắc máy bay phản lực: Động cơ máy bay phụt lượng khí ra phía sau (phần còn lại của hệ) máy bay chuyển động về phía trước. 0,5 điểm - Nguyên tắc máy bay cánh quạt: Khi cánh quay, do cấu tạo xoắn của nó mà một luồng không khí bị đẩy về phía sau với vận tốc lớn. Theo định luật III Niutơn, phản lực do luồng khí tác dụng lên cánh quạt sẽ đẩy máy bay về phía trước. 0,5 điểm / h 10m v 10 2m s = = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Đa Phúc KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2015-2016 Môn: Vật lý - Lớp 11 Mã đề: VL02 Thời gian: 45 phút (Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào làm) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (0,5 đ/câu) Câu 1: Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật D Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo Câu 2: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1(H), cường độ dòng điện ống dây giảm đặn từ 2(A) khoảng thời gian 4(s) Suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian là: A 0,03V B 0,04V C 0,05V D 0,06V Câu 3: Đơn vị đo từ thông là: A Tesla (T) B Henry (H) C Vêbe (Wb) D Tesla.giây (T.s) Câu 4: Lăng kính có góc chiết quang A = 60 , chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu Dm = 420 Chiết suất lăng kính gần giá trị là: A n = 1,55 B n = 1,43 C n = 1,50 D n = 1,33 Câu : Phát biểu sai : Suất điện động tự cảm có giá trị lớn A dòng điện tăng nhanh B dòng điện giảm nhanh C dòng điện có giá trị lớn D dòng điện biến thiên nhanh Câu : Tỉ số sau có giá trị chiết suất tỉ đối n12 môi trường (1) môi trường (2) (các kí hiệu có ý nghĩa thường dùng học)? sin i A B sin r n21 n C D Bất kì biểu thức số A, B, C n1 Phần II: Tự luận Bài (3,0 diểm): Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có diện tích 0,04m đặt vào từ trường cảm ứng từ B = 0,5T cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với véc tơ cảm ứng từ  a) Chọn véc tơ pháp tuyến vòng dây hướng với B , tính từ thông qua mặt phẳng giới hạn vòng dây b) Gỉa thiết cảm ứng từ nơi đặt vòng dây giảm đặn từ giá trj thời gian giây, tính suất điện động cảm ứng xuất vòng dây khoảng thời gian từ trường biến đổi nói c) Trình bày cách làm để tạo suất điện động cảm ứng vòng dây nằm từ trường Bài (4,0 điểm): Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f1 = 10cm đặt không khí, vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với truc thấu kính cách thấu kính khoảng d1 (điểm A nằm trục thấu kính) a) Tính độ tụ thấu kính f1 b) Cho d = 20cm, xác định vị trí ảnh A1B1 vật AB tạo thấu kính f1, số phóng đại ảnh chiều cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay