Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân cấp xã ( nghiên cứu trường hợp cac xã trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương)

129 183 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ========================== NGUYỄN THỊ CHÍN XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ Hà Nội, 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ========================== NGUYỄN THỊ CHÍN XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ MÃ SỐ: THÍ ĐIỂM Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đặng Ngọc Dinh Hà Nội, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Tôi, số liệu Luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan, khoa học, nội dung Luận văn không trùng lặp với công trình nghiên cứu trước Các số liệu, kết trực tiếp tác giả thu thập, thống kê xử lý Các nguồn liệu khác tác giả sử dụng luận văn có ghi nguồn trích dẫn xuất xứ Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Chín LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu đề tài, từ hoàn thành đề cương đến giai đoạn viết thực Luận văn, nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp Những giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi động lực để hoàn thành Luận văn theo kế hoạch Cho đến thời điểm này, Luận văn thạc sĩ với đề tài: “Xây dựng số đánh giá hiệu cải cách Thủ tục hành Ủy ban nhân dân cấp xã (nghiên cứu trường hợp xã địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương)” hoàn thành Với tất biết ơn sâu sắc tình cảm chân thành nhất, xin bày tỏ lời cảm ơn PGS.TS Đặng Ngọc Dinh, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, đồng thời, xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất thầy cô giáo, giảng viên Khoa Khoa học quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ suốt thời gian qua Kính chúc thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt Cùng với đó, trân trọng cảm ơn hỗ trợ phối hợp lãnh đạo huyện Kim Thành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để trình khảo sát địa phương thực thuận lợi hiệu Đặc biệt cám ơn 100 cán bộ, công chức xã 200 người dân lựa chọn ngẫu nhiên từ tầng lớp dân cư tham gia vào trình trả lời vấn, điều tra khảo sát trình thực đề tài luận văn chia sẻ kinh nghiệm thực tế trình tương tác giải thủ tục hành với máy hành nhà nước địa phương, đồng thời nêu lên ý kiến để công tác cải cách thủ tục hành địa phương tốt Luận văn có hạn chế định, vậy, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp, bạn khóa cao học người quan tâm đến vấn đề đề cập Luận văn Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Chín DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC Cán bộ, công chức CCHC Cải cách hành TTHC Thủ tục hành CCTTHC Cải cách thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân HCNN Hành Nhà nước QLNN Quản lý Nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ CNTT Công nghệ thông tin DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.3a: Biểu đồ so sánh đánh giá hiệu CCTTHC người dân xã Bình Dân với hiệu hoàn hảo 71 Biểu đồ 3.3b: Biểu đồ so sánh đánh giá hiệu CCTTHC CBCC xã Bình Dân với hiệu hoàn hảo 72 Biểu đồ 3.3c: Biểu đồ thể đánh giá người dân 73 Biểu đồ 3.3d: Biểu đồ thể đánh giácủa CBCC CCTTHC UBND xã địa bàn huyện Kim Thành 75 Biểu đồ 3.3e: Biểu đồ xếp hạng hiệu CCTTHC theo đánh giá người dân xã huyện Kim Thành 78 Biểu đồ 3.3g: Biểu đồ xếp hạng hiệu CCTTHC theo đánh giá CBCC xã huyện Kim Thành 79 Biểu đồ 3.3h: Biểu đồ xếp hạng tổng hợp số hiệu CCTTHC 79 xã huyện Kim Thành 79 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: 10 Phạm vi nghiên cứu 10 Mẫu khảo sát : 10 Câu hỏi nghiên cứu: 11 Giả thuyết khoa học 11 Phương pháp nghiên cứu 12 Kết cấu luận văn 12 PHẦN NỘI DUNG 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP XÃ 13 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 13 1.1.1 Khái niệm đánh giá số đánh giá 13 1.1.2 Ủy ban nhân dân cấp xã 15 1.2.Thủ tục hành 17 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa thủ tục hành 17 1.2.2 Phân loại thủ tục hành 22 1.2.3 Các nguyên tắc thủ tục hành 25 1.3.Cải cách thủ tục hành 28 1.3.1 Mục tiêu cải cách thủ tục hành 28 1.3.2 Yêu cầu cải cách thủ tục hành 29 1.3.3 Ý nghĩa cải cách thủ tục hành 31 Tiểu kết Chương 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG 36 2.1 Khái quát chung huyện Kim Thành 36 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên xã hội 36 2.1.2 Thành tựu bật định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 37 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành UBND cấp xã địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh hải Dương 41 2.3 Thực trạng công tác đánh giá hiệu cải cách thủ tục hành UBND cấp xã địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 47 2.4 Những khó khăn, vướng mắc người dân làm thủ tục hành UBND xã 50 2.5 Sự cần thiết việc xây dựng số đánh giá hiệu cải cách TTHC UBND xã địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương 53 2.5.1 Các số đánh giá liên quan đến TTHC áp dụng huyện Kim Thành, Hải Dương 53 2.5.2 Sự cần thiết xây dựng số đánh giá hiệu cải cách TTHC cấp xã địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương 54 Tiểu kết Chương 57 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG 58 3.1 Tổng quan lý thuyết xây dựng số đánh giá 58 3.1.1 Mục tiêu phương thức đánh giá theo số 58 3.1.2 Tổng quan số đánh giá liên quan đến TTHC Việt Nam 58 3.2 Chỉ số đánh giá hiệu cải cách TTHC cấp xã, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 64 3.2.1 Mục tiêu phương thức đánh giá 64 3.2.2 Nội dung số đánh giá 66 3.2.3 Chọn mẫu khảo sát 68 3.2.4 Lượng hóa xử lý kết 68 3.3 Áp dụng số trường hợp xã thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 69 3.3.1 Kết cụ thể xã Bình Dân 69 3.3.2 Tổng hợp kết 10 xã thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 72 3.3.3 Xếp hạng xã theo hiệu tổng hợp CCTTHC 78 3.4 Ý nghĩa số đánh giá hiệu CCTTHC cấp xã 80 Tiểu kết chương 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 quý I, III, tháng, năm) Đủ số lượng báo cáo: điểm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Có báo cáo không đủ số lượng: điểm Không đủ số lượng báo cáo: điểm 2,2 Nội dung báo cáo CCTTHC Đầy đủ, chi tiết, rõ ràng: điểm Câu 2,0 Đầy đủ không chi tiết, rõ ràng: điểm Không đầy đủ: điểm 2,3 Tất báo cáo gửi thời gian quy định Đúng thời gian theo quy định: điểm Câu 1 1 1 1 1 1,0 2 2 2 2 2 2,0 2 2 2 2 2 Không thời gian theo quy định: điểm Thực hoạt động tuyên truyền CCTTHC đến cán bộ, công chức, nhân dân Câu (Có thực hiện: điểm/ Không thực hiện: điểm) 4,1 Rà soát, đánh giá, cập nhật 10 giải TTHC Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC Ban hành (riêng lồng ghép) quý I: điểm Câu 2,0 Ban hành sau quý I: điểm Không ban hành: điểm Mức độ thực rà soát, 4,2 đánh giávà cập nhật thủ tục hành Câu 2,1 Thực hoàn thành 90% kế hoạch:3 điểm 108 Thực hoàn thành từ 70% đến 90% kế hoạch:2 2 2 2 2 điểm Thực hoàn thành từ 50% đến 70% kế hoạch:1 điểm Thực hoàn thành 50% kế hoạch:0 điểm Mức độ xử lý kiến nghị 4,3 xử lý vấn đề phát qua thực rà soát, đánh giá cập nhật TTHC Trên 90% :3 điểm Từ 70% đến 90% :2 Câu 2,1 điểm 2 2 2 2 Từ 50% đến 70% : điểm Dưới 50% :0 điểm Xử lý kiến nghị xử lý phản ánh, kiến nghị 4,4 cá nhân, tổ chức TTHC thuộc thẩm quyền giải 100% vấn đề phát qua kiểm tra xử lý kiến nghị xử lý: điểm Từ 70% đến 100% vấn đề phát qua kiểm tra xử lý kiến nghị xử Câu 10 2 2 2 2 2,1 lý: điểm Từ 50% đến 70% vấn đề phát qua kiểm tra xử lý kiến nghị xử lý: điểm Dưới 50% vấn đề phát xử lý kiến nghị xử lý: điểm 5,1 Công khai thủ tục hành Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm Câu 1,55 109 quyền giải công 11 khai Trên 90% số TTHC công khai đầy đủ, quy định: điểm Từ 70% đến 90% số TTHC công khai đầy 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 đủ, quy định: 1,5 điểm Từ 50% đến 70% số TTHC công khai đầy đủ, quy định: điểm Dưới 50% số TTHC công khai đầy đủ, quy định: 0,5 điểm Không công khai TTHC : điểm 5,2 Hình thức công khai TTHC Đăng tải Website quan, đơn vị Đăng tải phương tiện thông tin báo, đài, đài phát Câu 12 1,0 1 Niêm yết phận tiếp nhận trả kết Thực chế cửa 1 1 1 1 0 0 0 0 Thực chế cửa (Có 6,1 phận cửa: điểm/ Câu Không có phận cửa: 13 0,0 điểm) 6,2 Ban hành quy chế hoạt động phận “một cửa” Câu Có ban hành : 1điểm 0,0 14 Không ban hành : điểm 6,3 Phòng làm việc phận cửa Câu 0 0 0 0 0,0 15 Có bố trí phòng riêng: điểm 110 Không bố trí phòng riêng lồng ghép: điểm 6,4 Bố trí CBCC làm việc 0 0 0 0 phận cửa Bố trí đủ chức danh bảo đảm trình độ, lực chuyên môn :1 điểm Bố trí đủ chức danh không bảo đảm trình độ, Câu lực chuyên môn :0,5 điểm 16 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bố trí không đủ chức danh bảo đảm trình độ, lực chuyên môn : 0,5 điểm Chưa bố trí đầy đủ : điểm 6,5 Chất lượng phục vụ phận cửa Chất lượng phục vụ tốt, chuyên nghiệp, đại: điểm Chất lượng phục vụ tốt Câu 0,4 17 0,5 chưa đại: 0,5 điểm Chất lượng phục vụ chưa tốt : 0 điểm 0,5 Tỷ lệ TTHC giải 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 hẹn Từ 95% đến 100% số lượng TTHC giải hẹn :3 điểm Từ 70% đến 95% số lượng TTHC giải hẹn: điểm Câu lượng TTHC giải hẹn: điểm Không hẹn: điểm Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị mức độ 2 2 2,2 23 Từ 50% đến 70% số đại hoá Bộ phận 111 giải TTHC 8,1 Về sở vật chất, trang thiết bị Có bàn/ghế : 0,5 điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Có quạt máy: 0,5 điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Có điều hòa: 0,5 điểm Câu 2,5 25 Có nước uống: 0,5 điểm Có tủ đựng hồ sơ, giấy tờ: 0,5 điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Có bảng niêm yết công khai TTHC: 0,5điểm Không có : điểm 8,2 Nơi đón tiếp công dân, tổ chức Sạch sẽ, ngăn nắp, thuận tiện: 2 điểm Sạch không thuận Câu tiện: điểm 24 1 26,5 27,0 1 1 27,0 26,0 26,5 1,4 Chưa sẽ: điểm TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CBCC 28,0 26,5 28,0 28,0 33,5 (Nguồn: Kết khảo sát bảng hỏi 10 CBCC xã Bình Dân tác giả thực hiện) 112 27,7 PHỤ LỤC Bảng 3.3 Danh mục tiêu chí thành phần quan trọng thuộc tiêu đánh giá CBCC xã Bình Dân S LĨNH VỰC/ TIÊU T CHÍ/ TIÊU CHÍ T THÀNH PHẦN CHỈ A TIÊU Câu hỏi khảo Điểm tối đa Phiế Phiế Phiế Phiế Phiế Phiế Phiế Phiế Phiế Phiế Điểm u hỏi u hỏi u hỏi u hỏi u hỏi u hỏi u hỏi u hỏi u hỏi u hỏi trung 10 bình 3 3 3 3 3 sát ĐÁNH GIÁ TỪ NỘI TẠI HỆ 40 THỐNG Ban hành kế hoạch CCTTHC kịp thời (trong Quý I năm kế hoạch) Ban hành quý IV năm trước liền kề: điểm Ban hành tháng 01 năm đánh giá: điểm Câu 3,0 Ban hành tháng 02 năm đánh giá: điểm Ban hành tháng 03 năm đánh giá: điểm Ban hành sau Quý I không ban hành: điểm Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC Ban hành (riêng Câu lồng ghép) quý I: 5 5 điểm Ban hành sau quý I: 113 5 5 5 5,0 điểm Không ban hành: điểm Thực chế cửa (Có phận cửa: điểm/ Không có phận cửa: Câu 13 0 0 0 0 0 0,0 điểm) Ban hành quy chế hoạt động phận “một cửa” Câu Có ban hành : 5điểm 14 Không ban hành : 0 điểm 0,0 0 0 0 0 Chất lượng phục vụ phận cửa Chất lượng phục vụ tốt, chuyên nghiệp, đại: điểm Câu Chất lượng phục vụ tốt 17 2,4 chưa đại: 3 3 3 3 điểm Chất lượng phục vụ 0 chưa tốt : điểm Số lượng giấy tờ cần có giải TTHC Số lượng không nhiều: Câu điểm 18 Bình thường: điểm 3 5 3 3 3,2 Số lượng nhiều: điểm Thông tin TTHC cần làm Rõ ràng : điểm Câu 20 Bình thường : điểm 114 3 3 4,00 Không rõ ràng : điểm Nhận kết lịch hẹn Đúng lịch hẹn: điểm Câu 23 Không lịch hẹn: điểm TỔNG ĐIỂM ĐÁNH 0 0 0 0 16,0 19,0 19,0 14,0 17,0 17,0 17,0 17,0 5 1,0 24,0 26,0 18,6 GIÁ CỦA CBCC (Nguồn: Kết khảo sát bảng hỏi 10 CBCC xã Bình Dân tác giả thực hiện) 115 PHỤ LỤC Bảng 3.4 Danh mục số thành phần thuộc tiêu đánh giá từ người dân xã huyện Kim Thành Câu Trục Mô tả trục nội dung hỏi tiêu khảo nội dung sát Tỷ lệ người dân biết đến chương trình cải cách TTHC Thang điểm Điểm trung bình tiêu xã Tối Tối Bình Cẩm Đồng Tam Kim Liên Kim Kim Phúc Phú thiểu đa Dân La Gia Kỳ Tân Hòa Anh Xuyên Thành Thái 5 5 5 5 5 2,85 2,95 2,05 2,55 2,35 3,45 4,5 2,85 3,4 3,1 3,7 3,65 3,2 4,1 2,9 3,85 4,9 3,5 3,9 3,45 4,2 4,2 4,25 4,15 3,9 4,3 3,65 4,5 4,4 3,05 3,45 3,7 3,75 2,45 3,6 2,65 3,7 3,6 4,25 4,5 4,75 4,5 4,5 4,5 5 4,25 4,25 5 4,75 4,75 4,75 5 2,95 3,3 2,9 3,35 2,85 3,85 2,2 2,8 3,4 3,05 1,75 4,25 1,75 3,25 5 3,95 4,1 4,3 4,3 3,8 4,1 4,9 4,5 5 3,75 3,5 4,25 4,7 2,95 4,05 4,8 3,65 4,7 4,3 3,25 3,3 3,8 3,55 3,15 3,4 4,7 2,1 4,2 3,76 60 42,95 38,2 47,7 48,2 38,85 44,6 56 42,7 52,05 50,66 Câu Câu Không nhiều giấy tờ Nội dung dễ khai Thông tin rõ ràng thủ Câu tục cần làm Thời gian giải Câu TTHC nhanh Được hẹn rõ ngày nhận Câu TTHC 5 kết Câu Nhận kết Câu 10 lịch hẹn Phí dịch vụ để giải Câu 11 TTHC thấp Câu Có phận “một cửa” Công chức có trình độ 10 nghiệp vụ Câu 17 CBCC làm TTHC Hài lòng với dịch vụ 12 Câu 19 nhận TỔNG Câu 16 Thái độ làm việc 11 12 ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN (Nguồn: Kết khảo sát bảng hỏi 200 người dân 10 xã, thị trấn địa bàn huyện Kim Thành tác giả thực hiện) 116 PHỤ LỤC Bảng 3.5 Danh mục số thành phần thuộc tiêu đánh giá CBCC xã huyện Kim Thành ST T LĨNH VỰC/ TIÊU CHÍ/ TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN CHỈ A TIÊU Câu Thang hỏi điểm Điểm trung bình tiêu xã khảo Tối Tối Bình Cẩm Đồng Tam Kim Liên Kim Kim Phúc Phú sát thiểu đa Dân La Gia Kỳ Tân Hòa Anh Xuyên Thành Thái 40 2 1,85 3 2,8 2,5 2,4 1,9 1,6 1,45 1,2 1,8 5 1,4 1,75 1,65 2 2 2 2 1,5 2 2 1,8 1,9 2 2 2 1,9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ĐÁNH GIÁ TỪ NỘI TẠI HỆ THỐNG Kế hoạch cải cách TTHC năm Ban hành kế hoạch 1.1 CCTTHC kịp thời (trong Quý I năm Câu kế hoạch) Mức độ triển khai thực 1.2 kế hoạch CCTTHC Báo cáo cải TTHC cáo quý I, III, tháng, năm) 2.2 Nội dung báo cáo CCTTHC Câu Câu Tất báo cáo 2.3 cách Số lượng báo cáo (báo 2.1 Câu gửi thời gian quy định Câu 1,4 Thực hoạt động tuyên truyền CCTTHC đến cán bộ, công chức, nhân dân Câu (Có thực hiện: điểm/ Không thực hiện: điểm) 117 Rà soát, đánh giá, cập nhật giải 10 2 2 1,8 1,9 1,9 2 2,1 2,8 2,6 2,3 2,8 2,5 2,1 2,9 2,9 2,9 2,4 2,6 2,4 2,1 2,8 2,9 2,8 2,1 2,1 2,8 2,3 1,55 1,55 1,95 1,7 1,95 2,7 1 1 1 1 1 0,1 0,2 0,2 1 1 0,1 1 0,8 1 1 0,1 0,1 1 0,7 0,2 TTHC 4.1 Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC Mức độ thực rà 4.2 Câu soát, đánh giávà cập nhật thủ tục hành Câu Mức độ xử lý kiến nghị xử lý vấn 4.3 đề phát qua thực rà soát, đánh giá Câu cập nhật TTHC Xử lý kiến nghị xử lý phản ánh, 4.4 kiến nghị cá nhân, Câu tổ chức TTHC 10 thuộc thẩm quyền giải Công khai thủ tục hành Tỷ lệ TTHC thuộc 5.1 thẩm quyền giải công khai 5.2 Câu 11 Hình thức công khai Câu TTHC 12 Thực chế cửa 1,9 1,9 Thực chế cửa (Có phận 6.1 cửa: điểm/ Không có phận cửa: Câu 13 điểm) Ban hành quy chế hoạt 6.2 động phận “một cửa” 6.3 Phòng làm việc Câu 14 Câu 118 6.4 6.5 phận cửa 15 Bố trí CBCC làm việc Câu phận cửa 16 Chất lượng phục vụ Câu phận cửa 17 Tỷ lệ TTHC giải Câu hẹn 23 0,9 0,5 0,55 1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,2 2,9 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 1,4 1,5 1,9 40 28,3 27,9 35,8 0,9 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,3 2,9 2,9 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,9 1,9 1,9 1,3 36,1 36,2 32,3 35,4 35,3 37,8 33,2 0,7 Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị mức độ đại hoá Bộ phận giải TTHC 8.1 8.2 Về sở vật chất, trang Câu thiết bị 25 Nơi đón tiếp công dân, Câu tổ chức 24 TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CBCC (Nguồn: Kết khảo sát bảng hỏi 100 CBCC 10 xã, thị trấn huyện Kim Thành tác giả thực hiện) 119 PHỤ LỤC Bảng 3.6 Danh mục số thành phần quan trọng thuộc tiêu đánh giá CBCC xã huyện Kim Thành Trục nội dung Câu Mô tả trục nội dung hỏi tiêu khảo sát Có ban hành kế hoạch CCTTHC Câu Có đánh giá, rà soát, cập nhật TTHC Câu Có phận “một cửa” Câu 13 Có quy chế hoạt động Câu phận "một cửa" 14 Chất lượng phục vụ Câu phận "một cửa" 17 Không nhiều giấy tờ Câu 18 Thông tin rõ ràng thủ Câu tục cần làm 20 Nhận kết Câu lịch hẹn 23 TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CBCC Thang điểm Điểm trung bình tiêu xã Tối Tối Bình Cẩm Đồng Tam Kim Liên Kim Kim Phúc Phú thiểu đa Dân La Gia Kỳ Tân Hòa Anh Xuyên Thành Thái 3,0 3,0 2,8 5,0 5,0 4,6 5,0 4,0 3,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 4,8 5,0 4,8 5,0 5,0 0,0 0,5 5,0 1,0 5,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,4 3,0 4,4 3,2 4,8 3,2 3,0 4,0 3,0 3,0 3,2 3,6 3,0 3,2 2,3 4,4 3,0 4,0 4,8 3,8 4,0 3,8 3,9 5,0 4,8 4,6 5,0 4,4 4,8 4,2 1,0 3,2 4,5 5,0 4,5 1,5 5,0 4,5 5,0 5,0 40 18,6 22,6 33,6 32,4 36,0 28,1 36,0 35,7 36,4 36,0 (Nguồn: Kết khảo sát bảng hỏi 100 CBCC 10 xã, thị trấn huyện Kim Thành tác giả thực hiện) 120 PHỤ LỤC 10 Bảng 3.7 Chỉ số đánh giá hiệu cải cách TTHC UBND xã huyện Kim Thành Điểm đánh giá Xếp hạng Xã Cơ quan Người Tổng PNV điểm Chỉ số % tự đánh dân đánh đạt giá đánh giá giá Kim Anh 35,4 56,0 91,4 91,4 Phúc Thành 37,8 52,1 89,9 89,9 Tam Kỳ 36,1 48,2 84,3 84,3 Phú Thái 33,2 50,7 83,9 83,9 Đồng Gia 35,8 47,7 83,5 83,5 Kim Xuyên 35,3 42,7 78,0 78,0 Liên Hòa 32,3 44,6 76,9 76,9 Kim Tân 36,2 38,9 75,1 75,1 Bình Dân 28,3 43,0 71,3 71,3 10 Cẩm La 27,9 38,2 66,1 66,1 Ghi (Nguồn: Kết khảo sát bảng hỏi 100 CBCC 200 người dân 10 xã, thị trấn huyện Kim Thành tác giả thực hiện) 121 PHỤ LỤC 11 Hình 1: Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế “một cửa” xã Tam Kỳ Hình 2: Bảng niêm yết TTHC UBND xã Tam Kỳ 122
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân cấp xã ( nghiên cứu trường hợp cac xã trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương) , Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân cấp xã ( nghiên cứu trường hợp cac xã trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương) , Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân cấp xã ( nghiên cứu trường hợp cac xã trên địa bàn huyện kim thành, tỉnh hải dương)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay