Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trường THPT hợp thanh

107 148 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:55

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN NGỌC THANH NHU CẦU TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT HỢP THANH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN NGỌC THANH NHU CẦU TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT HỢP THANH Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: 60 31 04 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN HỮU THỤ Hà Nội - 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu Việt Nam 1.2 Lý luận Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT 13 1.2.1 Nhu cầu 13 1.2.2 Tư vấn 16 1.2.3 Hướng nghiệp .18 1.2.4 Tư vấn hướng nghiệp 19 1.2.5 Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp 21 1.2.6 Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT .22 1.3 Biểu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT 27 1.3.1 Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT biểu qua nhận thức tầm quan trọng tư vấn hướng nghiệp .27 1.3.2 Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT thể qua nội dung 28 1.3.3 Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT thể qua đối tượng 29 1.3.4 Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT thể qua hình thức tư vấn hướng nghiệp 31 1.4 Một số yếu tố tác động đến nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT 33 1.4.1 Một số yếu tố chủ quan .33 1.4.2 Một số yếu tố khách quan 34 Tiểu kết chương 35 Chương TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 37 2.2 Tổ chức nghiên cứu 38 2.2.1 Tiến trình nghiên cứu .38 i Comment [U1]: 2.2.2 Tổ chức nghiên cứu lý luận 39 2.2.3 Tổ chức nghiên cứu thực tiễn 40 2.3 Phương pháp nghiên cứu 40 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn 40 2.3.2 Phương pháp vấn sâu .41 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 42 2.3.4 Phương pháp quan sát 42 2.3.5 Phương pháp điều tra phiếu hỏi .42 2.4 Tiêu chí thang đánh giá nhu cầu tư vấn hướng nghiệp 44 Tiểu kết chương 46 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHU CẦU TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT HỢP THANH 48 3.1 Đánh giá chung mức độ biểu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh trường THPT Hợp Thanh 48 3.2 Thực trạng nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh trường THPT Hợp Thanh 49 3.2.1 Thực trạng nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh trường THPT biểu qua mặt nhận thức tầm quan trọng hoạt động tư vấn hướng nghiệp 49 3.2.2 Thực trạng nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh trường trung học phổ thông Hợp Thanh thể qua nội dung 56 3.4 Các yếu tố tác động đến nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh Trường THPT Hợp Thanh 70 3.4.1 Các yếu tố chủ quan tác động đến nhu cầu tư vấn nghề nghiệp học sinh Trường THPT Hợp Thanh 70 3.4.2 Các yếu tố khách quan tác động đến nhu cầu tư vấn nghề nghiệp học sinh Trường THPT Hợp Thanh 72 3.5 Một số biện pháp tâm lý giáo dục nhằm nâng cao nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh THPT 73 Tiểu kết chương 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 85 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Thanh iii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ tận tình chu đáo cán bộ, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội Trước tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Hữu Thụ, giảng viên khoa Tâm lý học - Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn tới cán bộ, giảng khoa Tâm lý học - Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội, tận tình giúp đỡ việc tiếp cận, thu thập tài liệu cần thiết phục vụ cho trình nghiên cứu Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội, thư viện khoa Tâm lý học hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để có nguồn tư liệu tốt phục vụ cho việc thực đề tài Đặc biệt xin gửi lời tri ân tới Ban Giám hiệu thầy cô, em học sinh trường Trung học phổ thông Hợp Thanh tạo điều kiện cho thực đề tài Tuy dành nhiều thời gian tâm huyết cho luận văn, kiến thức kỹ hạn chế nên đề tài nhiều thiếu sót, kính mong nhận giúp đỡ thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2015 Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ TVHN Tư vấn hướng nghiệp HS Học sinh GV Giáo viên THPT Trung học phổ thông NCTVHN Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng đánh giá chung mức độ biểu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh trường THPT Hợp Thanh 48 Bảng 3.2 Nhận thức học sinh trung học phổ thông tầm quan trọng công tác tư vấn hướng nghiệp 54 Bảng 3.3 Nội dung mong muốn tư vấn hướng nghiệp học sinh Trường THPT Hợp Thanh 56 Bảng 3.4 Những nội dung học sinh Trường THPT Hợp Thanh tư vấn hướng nghiệp 58 Bảng 3.5 Mức độ hiểu biết học sinh Trường THPT Hợp Thanh yêu cầu nghề 59 Bảng 3.6 Sự hiểu biết ngành nghề học sinh trường THPT Hợp Thanh 62 Bảng 3.7 Hình thức tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp mà học sinh Trường THPT Hợp Thanh mong muốn 66 Bảng 3.8 Mức độ thỏa mãn hoạt động tư vấn hướng nghiệp học sinh Trường THPT Hợp Thanh (1 không hài lòng; không hài lòng; hài lòng; hài lòng; hài lòng) 68 Bảng 3.9 Mức độ thỏa mãn với nội dung tư vấn hướng nghiệp học sinh Trường THPT Hợp Thanh (1 không hài lòng; không hài lòng; hài lòng; hài lòng; hài lòng) 69 Bảng 3.10 Tác động yếu tố chủ quan đến lựa chọn nghề nghiệp học sinh Trường THPT Hợp Thanh 71 Bảng 3.11 Tác động yếu tố khách quan đến lựa chọn nghề nghiệp học sinh Trường THPT Hợp Thanh 72 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Dự định tương lai học sinh THPT Hợp Thanh……49 Biểu đồ 3.2 Nhận thức học sinh THPT Hợp Thanh hoạt động tư vấn nghề nghiệp………………………………………………………………….52 Biểu đồ 3.3 Đối tượng tham gia công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Hợp Thanh………………………………………………… 64 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhu cầu mong muốn, đòi hỏi tất yếu mà người thấy cần thoả mãn để tồn phát triển Trong giai đoạn đời cá nhân có mong muốn, đòi hỏi cần đáp ứng, thỏa mãn Trong giai lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, nhu cầu cấp thiết không nói đến nhu câu tư vấn thông tin nghề nghiêp, hướng dẫn chọn nghề phù hợp với lực, sở trường, đam mê thân Nếu nhu cầu học sinh đáp ứng cách tốt giúp học sinh chọn nghề phù hợp nhằm phát huy khả thân công việc, tìm thấy niềm vui, ý nghĩa nghĩa lao động, để từ đóng góp cho phát triển chung đất nước Ngược lại, học sinh lựa chọn nghề nghiệp không phát triển thân mà trở thành gánh nặng cho gia đình xã hội Một khảo sát Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn tâm lý trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội 75,6% sinh viên không thoả mãn với nghề nghiệp chọn Đây số đáng để lưu ý Tình trạng học sinh loay hoay trước việc lựa chọn nghề nghiệp, hay sinh viên bỏ trường chọn nhầm ngành nghề, thâm chí, sinh viên trường phải bỏ dở công việc không phù hợp diễn phổ biến Thực tế xuất phát từ nguyên nhân Một là, trước lựa chọn nghề nghiệp em không nhận thức tầm quan trọng nên nhu cầu tư vấn định hướng chọn nghề đắn Hai em có nhu cầu không nhận tư vấn, hỗ trợ tốt Thực trạng gây lãng phí thời gian, tiền cá nhân, mà ảnh hưởng tới phát triển xã hội Nước ta nước phát triển với công đổi Đảng đề từ năm 1986, kinh tế phát triển theo hướng kinh tế thị trường với 14 Nguyễn Quang Uẩn, Tâm lý học đại cương, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2008 Tiếng anh 15 John Arnold (2004), Tâm lý học lao động (work psychology), Nxb Prentice Hall Mỹ 16 Holland J.L (1985) , “Lý thuyết tính cách nghề nghiệp môi trường lao động englewood clifs”, Tạp chí Lựa chọn nghề nghiệp, NJ: prentice hall, 17 Holland J.L (1993), “Lý thuyết nghề nghiệp nghiên cứu tự định hướng”, Tạp chí Tâm lý tư vấn nghề nghiệp, englewood clifs NJ: prentice hall 84 PHỤ LỤC 85 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Nhằm tìm hiểu nhu cầu tư vấn hướng nghiệp học sinh trường THPT Hợp Thanh, để từ giúp em có nhận thức đắn đầy đủ việc chọn nghề nghiệp tương lai, mời em tham gia đóng góp ý kiến cách trả lời đầy đủ câu hỏi Câu 1: Dự định tới em tương lai gì? (khoanh tròn vào số thứ tự mà em lựa chọn) Tiếp tục học Đại học, Cao đẳng, THCN Học nghề Đi làm Vừa học nghề vừa làm việc Làm kinh tế gia đình Chưa có dự định Dự định khác (ghi cụ thể) : Câu 2: Em cho biết mức độ đồng ý tầm quan trọng yếu tố sau có ảnh hưởng tới việc xác định nghề nghiệp học sinh THPT? (Đánh dấu X vào ô mà em lựa chọn) STT Không Nội dung Việc nghề định đồng ý hướng nghiệp quan trọng giúp em tập trung 86 Đồng ý phần Đồng ý Rất đồng ý Hoàn toàn đồng ý vào việc học tập Việc xác định nghề nghiệp sớm giúp em học tập tốt mà giúp em khẳng định thân có thu nhập tốt sau Với em việc xác định nghề nghiệp chưa quan trọng, sau vào Đại học xác định sau Với học sinh THPT việc xác định nghề nghiệp không quan trọng cần tập trung vào học Câu : Em tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp trước ? (Đánh dấu X vào ô mà em lựa chọn Trong đó: Rất thường xuyên; thường xuyên; bình thường; thỉnh thoảng; không bao giờ) 87 STT Các hoạt động Hoạt động tư vấn hướng nghiệp nhà trường thông qua học ngoại khóa chương trình hoạt động ngoại khóa Hoạt động tư vấn phương tiện truyền thông Ví dụ chương trình tư vấn hướng nghiệp kênh phát truyền hình Hoạt động tư vấn hướng nghiệp cá nhân, tổ chức đoàn thể Toạ đàm với doanh nghiệp Hoạt động tư vấn chuyên gia Em chủ động tìm hiểu thông tin thông qua Internet 88 Câu 4: Em hiểu hoạt động tư vấn hướng nghiệp (Khoanh tròn vào ý kiến mà em cho đúng) Hoạt động tư vấn nghề nghiệp nhà trường thông qua ngoại khóa Hoạt động tư vấn nghề nghiệp thầy cô giáo Hoạt động tư vấn nghề nghiệp phương tiện thông tin đại chúng Hoạt động tư vấn chuyên gia tư vấn hướng nghiệp Ý kiến khác……………………………………………………………… Câu 5: Em vui lòng cho biết quan điểm nói tầm quan trọng tư vấn hướng nghiệp? (Đánh dấu X vào ô mà em lựa chọn) STT Không Các yếu tố Tư vấn Đúng phần hướng nghiệp cung cấp thông tin nghề nghiệp Tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh khám phá khả năng, sở trường thân để chọn nghề phù hợp Tư vấn hướng nghiệp giúp lựa 89 Đúng Rất Hoàn toàn chọn nghề nghiệp phù hợp với đam mê yêu thích cuả thân Tư vấn hướng nghiệp giúp lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện sức khỏe thân Tư vấn hướng nghiệp giúp lựa chọn nghề Nghề nghiệp phù hợp với tiềm lực, điều kiện kinh tế gia đình Câu 6: Đối với nghề lựa chọn, em đánh yêu cầu nghề (phẩm chất, kỹ ) người lao động? (Đánh dấu X vào ô mà em lựa chọn) Rất STT Yêu cầu Cần cần thiết thiết Yêu cầu phẩm chất Trung thực Tự tin 90 Bình Không Không thường cần rõ thiết Nhanh nhẹn Cẩn thận Quyết đoán Yêu câu kỹ Kỹ giao tiếp Kỹ thuyết trình Kỹ làm việc độc lập Kỹ làm việc độc lập Kỹ định Câu 7: Em vui lòng đánh giá hiểu biết thông tin có liên quan tới ngành nghề chọn? (Đánh dấu X vào ô mà em lựa chọn) Hoàn toàn STT Thông tin cần biết chưa biết Trường đào tạo ngành nghề mà em chọn Các yêu cầu phẩm chất lực Cơ hội việc làm Mức thu nhập Cơ hội thăng tiến 91 Hiểu biết Tương đối hiểu biết Hiểu rõ Câu 8: Khi lựa chọn ngành học nghề em mong muốn tư vấn nội dung đây? (Khoanh tròn vào nội dung em lựa chọn) STT Thông tin cần biết Không Ít mong Bình Mong Rất mong muốn thường muốn mong muốn muốn Yêu cầu nghề phẩm chất, lực Cơ hội có việc làm sau trường Cơ hội thăng tiến tương lai Mức lương bình quân việc làm sau trường Địa vị xã hội nghề Câu 9: Đánh giá nội dung mà em tư vấn, tìm hiểu qua người thân, bạn bè, gia đình nào? (Đánh dấu X vào ô mà em lựa chọn) STT Nội dung tư vấn Tư vấn Có tư Chỉ tư Không đầy đủ vấn vấn tư vấn phần Yêu cầu nghề 92 nghiệp lực, phẩm chất Khả có việc làm mức độ thu nhập Yêu cầu nghề nghiệp kỹ cần có Mức độ phù hợp ngành nghề với tình cách sở thích thân Yêu cầu ngành nghề tiềm lực kinh tế gia đình trình học tập Câu 10: Khi lựa chọn nghề cho thân, em thường nhận tư vấn từ đối tượng em cần tư vấn đối tượng lựa chọn nghề nghiệp nào? (Đánh dấu x điểm yếu tố Trong đó: không ảnh hưởng; ảnh hưởng; tương đối ảnh hưởng; có ảnh hưởng; ảnh hưởng nhiều nhất) STT Đối tượng ảnh hưởng Bố mẹ Thầy, cô Bạn bè Các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp 93 5 Các phương tiện thông tin đại chúng Đối tượng khác… Câu 11: Em mong muốn hình thức tư vấn hướng nghiệp nào? (Đánh dấu X vào ô mà em lựa chọn) TT Các hình thức Không Ít mong Bình Mong Rất mong muốn thường muốn mong muốn muốn Trung tâm tư vấn hướng nghiệp nhà trường Cơ sở đào tạo nghề, hướng nghiệp Trung tâm tư vấn hướng nghiệp nhà trường Internet phương thông tiện tin đại chúng 94 Câu 12 Đánh giá mức độ hài lòng em hoạt động tư vấn mà em tiếp cận thời gian qua? (Đánh dấu x điểm yếu tố Trong đó:1 không hài lòng; không hài lòng; hài lòng; hài lòng; hài lòng) TT Yếu tố Trung tâm tư vấn hướng nghiệp nhà trường Cơ sở đào tạo nghề, hướng nghiệp Trung tâm tư vấn hướng nghiệp nhà trường Internet phương tiện thông tin đại chúng Câu 13 Đánh giá mức độ hài lòng em nội dung tư vấn thời gian qua? (Đánh dấu x điểm yếu tố Trong đó:1 không hài lòng; không hài lòng; hài lòng; hài lòng; hài lòng) TT Yếu tố 1 Yêu cầu nghề nghiệp lực, phẩm chất Khả có việc làm mức độ thu nhập Yêu cầu nghề nghiệp kỹ cần có Mức độ phù hợp ngành nghề với tình cách 95 sở thích thân Yêu cầu ngành nghề tiềm lực kinh tế gia đình trình học tập Câu 14 Khi lựa chọn nghề nghiệp em cho chịu ảnh hưởng yếu tố sau nào? (Đánh dấu x điểm yếu tố Trong đó: không ảnh hưởng; ảnh hưởng; tương đối ảnh hưởng; có ảnh hưởng; ảnh hưởng nhiều nhất) STT Yếu tố ảnh hưởng Yếu tố chủ quan Thái độ học sinh việc lựa chọn nghề nghiệp Định hướng giá trị nghề nghiệp Sở thích, đam mê Yếu tố khách quan Bố mẹ Thầy cô Bạn bè Các phương tiện thông tin đại chúng 96 Câu 15: Để em có định đắn việc lựa chọn nghề nghiệp em mong muốn hỗ trợ nào? Về phía gia đình: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Về phía nhà trường:………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Về phía xã hội:……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Em cho biết vài thông tin cá nhân: Giới tính Dân tộc Lớp: Trường: Học lực trung bình: Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Yếu Trình độ học vấn cha: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn mẹ: Nghề nghiệp: 97 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU (Phỏng vấn giáo viên) Ngày tháng năm 2015 Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Thanh Người vấn: Phần I Thông tin cá nhân Độ tuổi: Giới tính: Nghề nghiệp: Nơi ở: Phần II Nội dung vấn  Là giáo viên giảng dạy nhà trường xin thầy (cô) cho biết nhà trường có thường xuyên tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh hay không?  Thầy (cô) có nhận xét nhận thức học sinh vấn đề tư vấn hướng nghiệp?  Thây (cô) thường nhận băn khoăn, thắc mắc từ học sinh vấn đề lựa chọn nghề nghiệp?  Thầy (cô) có tư vấn cho học sinh việc lựa chọn nghề nghiệp không?  Thầy (cô) thường tư vấn cho em thông tin để giúp em định hướng nghề nghiệp tốt nhất?  Học sinh cảm thấy hài lòng sau nhận tư vấn từ thầy (cô)? 98
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trường THPT hợp thanh , Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trường THPT hợp thanh , Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trường THPT hợp thanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay