Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đột phá nâng cao số lượng bài báo trên tạp chí ISI của khoa điện – điện tử

32 149 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:54

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đột phá nâng cao số lượng bài báo trên tạp chí ISI của Khoa Điện – Điện tửNghiên cứu thực trạng và giải pháp đột phá nâng cao số lượng bài báo trên tạp chí ISI của Khoa Điện – Điện tửNghiên cứu thực trạng và giải pháp đột phá nâng cao số lượng bài báo trên tạp chí ISI của Khoa Điện – Điện tửNghiên cứu thực trạng và giải pháp đột phá nâng cao số lượng bài báo trên tạp chí ISI của Khoa Điện – Điện tử TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ NÂNG CAO SỐ LƯỢNG BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ ISI CỦA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Chủ nhiệm đề tài:TS PHẠM VIỆT HƯNG Thành viên tham gia:TS PHẠM TUẤN ANH Hải Phòng, tháng 4/2016 Mục lục Mục lục i Chương Công tác nghiên cứu khoa học công bố khoa học Khoa Điện – Điện tử 1.1 Giới thiệu tổng quan khoa Điện – Điện tử 1.1.1 Tổ chức nhân sở vật chất 1.2 Công tác đào tạo 1.3 Công tác nghiên cứu khoa học 1.4 Những kết nghiên cứu khoa học gần 1.4.1 Đề tài NCKH cấp trường 1.4.2 Đề tài NCKH cấp sở 1.4.3 Công bố khoa học 1.5 Những tồn nguyên nhân công tác NCKH 1.5.1 Những tồn công tác NCKH 1.5.2 Những nguyên nhân công tác NCKH 1.6 Kết luận Chương Tạp chí khoa học đạt chuẩn quốc tế 10 2.1 Bộ số đánh giá định lượng nghiên cứu khoa học 10 2.2.1 Chỉ số trích dẫn 11 2.2.2 Chỉ số ảnh hưởng 12 2.2.3 Chỉ số H 15 2.2 Hệ thống phân loại tạp chí 17 2.3.1 Phân loại ISI 17 2.3.2 Phân loại Scopus 18 2.3 Vai trò công bố quốc tế 19 Chương Giải pháp cải thiện công bố quốc tế khoa Điện – Điện tử 22 i 3.1 Nhóm giảng dạy – nghiên cứu (Teaching and Researching Team – TRT) 22 3.2 Cơ chế tài Đề tài NCKH quản lý đề tài NCKH 23 3.3 Hợp tác nghiên cứu khoa học 25 3.4 Nâng cao lực NCKH giảng viên 26 Kết luận 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 ii Chương Công tác nghiên cứu khoa học công bố khoa học Khoa Điện – Điện tử 1.1 Giới thiệu tổng quan khoa Điện – Điện tử Trải qua chặng đường dài xây dựng, trưởng thành phát triển, Khoa Điện – Điện tử không ngừng lớn mạnh đội ngũ nhân lực, sở vật chất ngày trang bị đại, quy mô đa dạng phù hợp với xu phát triển Khoa nói riêng trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói chung 1.1.1 Tổ chức nhân sở vật chất 1.1.2.1 Tổ chức nhân Đội ngũ CBGV CNV Khoa Điện – Điện tử bao gồm 58 người, biên chế, phân bổ vào môn bao gồm: + Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện : 13 CBGV + Bộ môn Điện tự động tàu thủy : 12 CBGV + Bộ môn Điện tự động công nghiệp : 16 CBGV + Bộ môn Điện tử – Viễn thông : 17 CBGV Trình độ học vấn giảng viên sau: + Phó Giáo sư : 07 + Tiến sỹ : 15 + Thạc sỹ : 40 + Giảng viên : 14 + Điện trưởng : 14 + Đài trưởng : 07 + Nghiên cứu sinh : 13 (trong nước: 05 nước ngoài: 08) 1.1.2.2 Xây dựng sở vật chất Để phục vụ công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học cho giảng viên học viên, học tập, thực tập, thực hành cho sinh viên, Khoa Điện – Điện tử trang bị phòng thí nghiệm tiên tiến, đại như: - Phòng thí nghiệm Hệ thống Tự động hóa - Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện tử - Phòng thí nghiệm Máy điện Cơ sở truyền động điện - Phòng thí nghiệm Đo lường kỹ thuật điện - Phòng thí nghiệm Điều khiển trình công nghệ - Phòng thí nghiệm Hệ thống tự động Trạm phát điện - Phòng thí nghiệm Lập trình điều khiển hệ thống - Phòng thí nghiệm Mô hình hóa Mô - Phòng thực hành Kỹ thuật điện tử - Phòng thực hành Máy điện Khí cụ điện - Phòng thực hành Bảng điện tàu thủy - Phòng thực hành khởi động - Phòng thí nghiệm mô hệ thống điện (đang xây dựng) - Phòng thí nghiệm cao áp (đang xây dựng) - Phòng thí nghiệm bảo vệ rơ le (đang xây dựng) - Phòng thí nghiệm anten siêu cao tần (đang xây dựng) - Phòng thí nghiệm Lập trình hệ thống (đang xây dựng) 1.2 Công tác đào tạo Theo mô hình tổ chức đào tạo Nhà trường, Khoa Điện – Điện tử giao đào tạo chuyên ngành đại học, phân công trách nhiệm phụ trách ngành môn khoa: - Chuyên ngành Điện tự động tàu thủy - Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp - Chuyên ngành Điện tử viễn thông - Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện Ngoài ra, đào tạo thêm bậc Cao đẳng hai chuyên ngành: Điện tự động công nghiệp tự động hóa hệ thống điện Đối với công tác đào tạo sau đại học: Khoa Điện Điện tử phụ trách chuyên môn 02 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Tự động hóa; đào tạo bậc Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động hóa Bên cạnh công tác đào tạo giảng dạy đại học sau đại học, Khoa Điện Điện tử tham gia công tác huấn luyện Sĩ quan Điện tàu thủy, sĩ quan Hàng hải, an toàn huấn luyện cho thuyền viên 1.3 Công tác nghiên cứu khoa học Theo Thông tư số 47/2014/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 (gọi tắt Thông tư 47) quy định chế độ làm việc giảng viên, điều rõ “Giảng viên phải dành 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học” Như vậy, với nhiệm vụ giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) nhiệm vụ hàng đầu bắt buộc giảng viên sở giáo dục đại học Hoạt động nghiên cứu khoa học có gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo, đặc biệt công tác đào tạo thạc sĩ, đào tạo tiến sĩ,… Phải khẳng định rằng, hoạt động NCKH góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ khoa học giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời nâng cao, khẳng định vị sở đào tạo với xã hội, với doanh nghiệp với đối tác nước, quốc tế Tuy nhiên, theo đánh giá chung, công tác kết nghiên cứu khoa học trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói chung khoa Điện – Điện tử nói riêng chưa cao 1.4 Những kết nghiên cứu khoa học gần Trong năm gần đây, công tác NCKH giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ Đảng bộ, Ban Chủ nhiệm khoa đạo sát sao, môn trọng thúc đẩy Ban Chủ nhiệm khoa thường xuyên yêu cầu tất giảng viên phải đảm bảo vượt số NCKH quy định 1.4.1 Đề tài NCKH cấp trường Đối với việc thực đề tài NCKH cấp trường, Ban CN khoa Bộ môn triển khai rộng rãi, mạnh mẽ đến giảng viên Với liệt Ban lãnh đạo cấp, năm học vừa qua, số lượng đề tài NCKH cấp trường đăng ký 20 đề tài Đi với số lượng đề tài đăng ký, đề tài triển khai thực nghiêm túc, báo cáo nghiệm thu tiến độ đạt kết tốt Bên cạnh đó, đề tài yêu cầu có kết báo khoa học đăng Nội san khoa Tạp chí KHCN Hàng hải So với cách chục năm, số lượng đề tài NCKH tăng lên đáng kể, chất lượng cải thiện rõ rệt Bên cạnh chủ nhiệm đề tài giảng viên có kinh nghiệm, có học hàm học vị, có nhiều đề tài chủ nhiệm giảng viên trẻ với kết đạt tốt có hàm lượng khoa học cao, có mô hình vật lý thử nghiệm có tính ứng dụng cao 1.4.2 Đề tài NCKH cấp sở Công tác NCKH cấp sở bao gồm: đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố, đề án, dự án trọng điểm Quốc gia Đây hướng tiếp cận đề tài cấp cao hơn, khó khăn tất mặt Tuy nhiên, ủng hộ, giúp đỡ BGH, phòng KH CN, BCN Khoa, năm có đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Thành phố có giảng viên khoa tham gia với tư cách thành viên Chủ nhiệm đề tài Đặc biệt, năm học này, số lượng đề tài tăng lên với nhiều đề tài có 02 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Thành phố Có thể khẳng định nỗ lực vượt bậc giảng viên khoa việc thực đề tài NCKH cấp cao với yêu cầu thời gian thực lâu hơn, tính ứng dụng hàm lượng khoa học nhiều Những kết có nhờ động viên, đạo sát BGH Nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa thân giảng viên làm Chủ nhiệm đề tài thành viên tham gia thực đề tài Những kết đạt đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Thành phố trước động lực to lớn tiền đề quan trọng để giảng viên khoa mạnh dạn, tự tin đề xuất đề tài năm với mong muốn kết đạt ngày tốt 1.4.3 Công bố khoa học Về báo công bố Tạp chí khoa học kỷ yếu hội nghị khoa học, tiêu chí quan trọng để đánh giá lực giảng viên công tác NCKH Đây nơi có đánh giá độ tin cậy, hiệu quả, hàm lượng khoa học uy tín công trình NCKH công bố Hàng năm, giảng viên Khoa công bố nhiều báo khoa học, đăng Tạp chí khoa học Tạp chí KH CN Hàng hải, Tạp chí KH CN trường đại học, số Tạp chí quốc tế Phải khẳng định rằng, tạp chí Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm công trình công bố nên có uy tín độ tin cậy Ngoài ra, giảng viên Khoa công bố nhiều báo cáo khoa học có chất lượng đăng kỷ yếu nhiều hội nghị Khoa học nước quốc tế có phản biện độc lập, có nhiều báo khoa học viết tiếng Anh, có tính quảng bá khoa học rộng rãi chất lượng tốt Đặc biệt, số giảng viên khoa trình làm NCS trường đại học nước Úc, Hàn Quốc có công bố đặc biệt xuất sắc đăng tạp chí khoa học có uy tín, có số ảnh hưởng cao Tuy thành tựu không nhiều coi nét tươi sáng công tác NCKH giảng viên khoa Những kết NCKH đạt cho thấy công tác NCKH Khoa Điện – Điện tử năm vừa qua có nhiều bước tiến rõ rệt Những kết đạt đáng mừng, tín hiệu vui khẳng định cho chiến lược phát triển trình độ giảng viên khoa, nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo khẳng định thương hiệu Khoa Nhà trường đạt từ ngày đầu thành lập Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, số tồn cần công tác NCKH Khoa 1.5 Những tồn nguyên nhân công tác NCKH 1.5.1 Những tồn công tác NCKH Bên cạnh kết đạt được, số vấn đề công tác NCKH giảng viên tồn Thứ nhất, số lượng chất lượng đề tài NCKH cấp trường tăng lên đáng kể thực tế nhiều đề tài có chất lượng chưa cao Bên cạnh đó, đề tài NCKH cấp trường thiếu đầu tư, nghiên cứu thực nghiêm túc nên kết đạt mang tính nhỏ lẻ với mục tiêu “hoàn thành nhiệm vụ” Nội dung nghiên cứu đề tài nhiều tính mới, độ tin cậy kết nghiên cứu để ngỏ Thứ hai, đề tài NCKH cấp cao có kết mang nặng tính ứng dụng mà thiếu tính hàn lâm kết nghiên cứu Việc thiếu tính hàn lâm đề tài hạn chế nhiều quảng bá khoa học đề tài độ tin cậy kết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cần đạt đề tài thiếu thành tựu đào tạo, báo cáo khoa học đăng tạp chí quốc tế kỷ yếu khoa học quốc tế có phản biện độc lập Việc thiếu hụt kết thành tựu đạt đề tài NCKH cấp cao làm giảm sức hút đề tài NCKH kết nó, lãng phí giảm kết nối chặt chẽ NCKH nâng cao chất lượng đào tạo Ngoài ra, từ hình thành ý tưởng ban đầu, trình triển khai đề tài, thiếu liên kết chặt chẽ hợp tác nghiêm túc giảng viên khoa có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực khác để có đề tài NCKH có giá trị hơn, có ý nghĩa có tính ứng dụng tính hàn lâm hàm lượng khoa học cao (tức đề tài có kinh phí thực lớn giá trị khoa học lớn hơn) Thứ ba, báo khoa học Như phân tích, kênh thông tin khoa học quan trọng Trong thời đại kỷ nguyên kỹ thuật số, công nghệ Internet, báo khoa học có chất lượng đăng tạp chí, kỷ yếu hội nghị có tính công khai cao (được số hóa truy cập, trích dẫn tải toàn văn từ Internet) sức lan tỏa chúng mạnh mẽ Sự lan tỏa khẳng định uy tín tác giả, khẳng định kết công trình công bố quảng bá hữu ích cho thương hiệu tác giả nói riêng đơn vị nơi tác giả nghiên cứu nói chung Đồng thời, công bố tạp chí quốc tế, kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế, quy chuẩn báo khoa học chặt chẽ nghiêm túc, làm e ngại cho thân tác giả gửi Tuy nhiên, phải thừa nhận đến Tạp chí KH CN Hàng hải chưa có điều trình hoàn thiện Vì vậy, nhiều báo giảng viên khoa đăng Tạp chí xếp theo thứ tự số trích dẫn, 15% báo đầu đóng góp 50% số trích dẫn, 50% đầu đóng góp 90% số trích dẫn, nhóm 50% đứng đầu có trích dẫn khoảng 10 lần nhóm 50% đứng cuối Rõ ràng, hệ số ảnh hưởng tạp chí không phản ánh xác ảnh hưởng cụ thể đăng tạp chí  Việc dùng trích dẫn thời gian năm sau công bố (citation window) để tính IF ngắn sớm số ngành, tức công thức chưa tính hệ số ảnh hưởng thật nhiều tạp chí (gần vài hệ thống JCR có đưa thêm vào hệ số ảnh hưởng tính thời gian năm, hệ số ảnh hưởng tạp chí số ngành tăng lên số ngành giảm rõ rệt)  Hệ số ảnh hưởng chưa tính đến tạp chí dùng không trích dẫn  Hệ số ảnh hưởng tạp chí biến động đáng kể từ năm qua năm khác, biến động nhiều tạp chí nhỏ (tuy hệ số ảnh hưởng hay nói đến giá trị không đổi) Thí dụ tạp chí Bioinformatics kể có IF năm 2003 lớn gần gấp đôi IF năm 2001  Chỉ phần nhỏ tạp chí tham gia vào việc tính hệ số ảnh hưởng Có tất khoảng 100 nghìn tạp chí loại đời ấn phẩm tạp chí chúng phải trích dẫn, hệ sở liệu ISI, Scopus, … chứa khoảng 10-15 nghìn tạp chí hàng đầu ngành Thêm nữa, tạp chí không xuất tiếng Anh tạp chí ngành “thiểu số” khả nằm số này, việc tính số trích dẫn hệ số ảnh hưởng rõ ràng chưa toàn vẹn 2.2.3 Chỉ số H 15 Nếu số trích dẫn dùng để “đo” báo hệ số ảnh hưởng “đo” tạp chí, người ta muốn có độ đo cho người làm nghiên cứu Một cách dựa số lượng ấn phẩm chất lượng chúng qua số trích dẫn ảnh hưởng nơi chúng công bố Một độ đo số H (h-index) đề nghị nhà vật lý J.E Hirsch vào năm 2005 [9], định nghĩa sau: Một người có số H N xuất N báo có số trích dẫn N, lại có số trích dẫn nhiều N Nếu người công bố 40 báo, có nhiều 10 trích dẫn, có 10 trích dẫn 26 lại có 10 trích dẫn, số H người 10 Ưu điểm số H việc tính đến cân số lượng chất lượng công trình người làm nghiên cứu, tính toán đơn giản Với ưu điểm này, số H nhanh chóng dùng phổ biến Tuy nhiên, có đặc điểm số H cần nhận biết rõ  Chỉ số H dựa số trích dẫn, chịu ảnh hưởng toàn hạn chế số trích dẫn nêu phần Trước hết khác biệt số trích dẫn ngành, số H có ý nghĩa với người thuộc ngành so sánh người khác ngành cần ý đến khác biệt Thêm cần ý tính tự động số H, độ xác khả tìm hết thường không cao Do trùng tên họ người châu Á phổ biến, số H tính (nếu không kiểm chứng kỹ) thường cao giá trị thật  Chỉ số H đánh giá thành nhà khoa học không phân biệt đóng góp khác tác giả công trình Đây chuyện không đơn giản Cách tính số H không phân biệt đóng góp tác giả, đặc biệt ngành có nhiều tác giả ấn phẩm 16  Chỉ số H không đánh giá tác giả có số công trình ảnh hưởng lớn, điều thường có với nhà khoa học trẻ xuất sắc  Chỉ số H không phân biệt trích dẫn phê bình Như trích dẫn lý phê phán không tăng mà giảm giá trị báo, tính thêm vào thành tích tác giả tính số H 2.2 Hệ thống phân loại tạp chí 2.3.1 Phân loại ISI Viện Thông tin khoa học (Institute for Scientific Information, ISI, Hoa Kỳ) xét chọn chất lượng tạp chí giới cách khắt khe kỹ lưỡng để đưa vào sở liệu họ Mặc dù có ý kiến chưa thống nhất, ISI cách phân loại thừa nhận sử dụng rộng rãi bàn luận chất lượng khoa học công trình nghiên cứu Liên hợp quốc, Chính phủ Tổ chức quốc tế thường sử dụng thống kê ISI quản lý hoạch định sách khoa học, kỹ thuật Các thống kê đánh giá khoa học, công nghệ kỹ thuật không theo ISI bị lệch so với thống kê quốc tế SCI (4.000) SSCI (2.000) A&HCI (1.200) SCIE (7.000) ISSN (1,3 triệu) ISI (10.000) ISBN 17 ISI lúc đầu (năm 1960) bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) với khoảng khoảng 4.000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ có chất lượng cao truyền thống lâu đời giới Về sau SCI mở rộng thành tập hợp SCIE (Science Citation Index Expanded) với khoảng 7.000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ xuất từ năm 1900 đến Hiện nay, ISI bao gồm tập hợp SSCI (Social Science Citation Index) với 2.000 tập chí xuất từ năm 1956 đến A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) với 1.200 tập chí xuất từ năm 1975 đến Như vậy, ISI tập hợp bao hàm SCI, SCIE, SSCI A&HCI với tổng cộng khoảng 10.000 tạp chí khoa học có chất lượng cao, tổng số hàng trăm nghìn tạp chí "thượng vàng hạ cám" giới Chất lượng tạp chí ISI chủ yếu đánh giá dựa qui trình kiểm duyệt để đăng thống kê số trích dẫn báo đăng tạp chí thông qua số ảnh hưởng (Impact Factor, IF) Các số khoa học từ nguồn ISI Tổ chức xếp hạng đại học Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung quốc) sử dụng để đánh giá số lượng, chất lượng nghiên cứu khoa học xếp hạng trường đại học giới Khi công bố kết nghiên cứu tạp chí ISI trường đại học, sở nghiên cứu khoa học không lọt vào bảng xếp hạng quốc tế 2.3.2 Phân loại Scopus Như nói trên, nay, bên cạnh phân loại ISI, nhiều tổ chức xếp hạng giới sử dụng sở liệu từ nguồn Scopus (được xây dựng từ tháng 11 năm 2004) Elsevier (Hà Lan) Để liệt kê vào danh sách Scopus, tạp chí lựa chọn nghiêm ngặt Số lượng tạp chí nằm Scopus gần gấp đôi số lượng nẳm ISI, không bao gồm tất mà chứa khoảng 70% 18 số lượng tạp chí ISI Tuy nhiên, nguồn Scopus bao gồm báo xuất từ năm 1995 trở lại Cách đánh giá chất lượng tạp chí Scopus dựa vào số ảnh hưởng IF Các số liệu Scopus SCIMAGO sử dụng để đánh giá, xếp hạng tạp chí khoa học sở khoa học Cho đến nay, Việt Nam chưa có tạp chí khoa học lọt vào danh sách ISI Bộ KH-CN, Viện KH-CN Việt Nam quan liên quan cố gắng giới thiệu số tạp chí khoa học ta quốc tế để có tạp chí khoa học đạt chuẩn quốc tế ISI Các quốc gia cộng đồng ASEAN Malaysia có 48 tạp chí Thái Lan có 21 tạp chí công nhận để xếp vào hệ thống Scopus Cần phải nhấn mạnh thêm rằng: Đối với nhiều nước giới, có Việt Nam, công bố quốc tế không đòi hỏi quan trọng nhà khoa học lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, mà lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, Gần đây, Trung Quốc tăng cường lấn chiếm Biển Đông, thấy rõ tầm quan trọng to lớn tiếng nói tài liệu có khoa học diễn đàn quốc tế nhà khoa học Việt Nam lĩnh vực khảo cổ, lịch sử, địa lý, biển đảo, luật quốc tế, ngoại giao, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc 2.3 Vai trò công bố quốc tế Trong công tác NCKH, công bố quốc tế có vai trò quan trọng Những kết NCKH công bố tạp chí uy tín, có số ảnh hưởng (IF) (SCI, SCIE, Scopus) đồng nghĩa với việc khẳng định độ tin cậy, chất lượng NCKH đạt đến chuẩn quốc tế Những tạp chí quốc tế có uy tín số ảnh hưởng, số trích dẫn cao quy trình đánh giá, phản biện báo khoa học phức tạp chặt chẽ, tỉ lệ chấp nhận đăng tạp 19 chí thấp Vì vậy, công bố quốc tế coi thước đo lực NCKH nhà khoa học, nhóm NCKH trường đại học toàn giới Những công bố khoa học đăng tạp chí quốc tế khẳng định số đặc điểm nghiên cứu: nội dung nghiên cứu đại, cách tiếp cận vấn đề phù hợp với xu hướng khoa học giới, có đủ giá trị có ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng nghiên cứu Ngoài ra, việc gửi đăng chấp nhận đăng công trình nghiên cứu tạp chí khoa học quốc tế cách để nhà khoa học, nhà nghiên cứu tương tác với cộng đồng nghiên cứu toàn giới, quảng bá thương hiệu, khả nghiên cứu thân nhóm nghiên cứu Khi kết nghiên cứu khẳng định tính đắn hội để nhà nghiên cứu mở rộng mối quan hệ, hợp tác nghiên cứu với nhà nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đơn vị khác trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức tài trợ nghiên cứu khoa học Bên cạnh đó, công bố quốc tế công cụ để quảng bá, khẳng định uy tín khoa học sở nghiên cứu, trường đại học Từ kết đó, hợp tác khoa học nghiên cứu mở rộng Trên sở hợp tác, quan hệ nâng cấp, sở đào tạo nước có nhiều hội để gửi giảng viên, cán nghiên cứu sang đào tạo, nâng cao trình độ, lực sở khoa học, nghiên cứu có uy tín giới Đây lại hội cho trường đại học, sở nghiên cứu nước tiếp tục nâng cao vị khoa học cán nghiên cứu có nhiều hội có công bố quốc tế dựa cải thiện đáng kể sở vật chất phục vụ nghiên cứu nước 20 Đối với nghiên cứu sinh, công bố quốc tế có chất lượng đánh giá, khẳng định có độ tin cậy kết nghiên cứu công bố luận án Tại số sở đào tạo, điều kiện bắt buộc để bảo vệ luận án hội đồng đánh giá cấp sở cấp trường Đối với cán nghiên cứu trẻ, công bố quốc tế mang đến hội để cử đào tạo nâng cao lực sở có uy tín nước ngoài, tiếp cận trao đổi học hỏi với giáo sư, nhà nghiên cứu có uy tín giàu kinh nghiệm giới Bên cạnh đó, công bố khoa học quốc tế giúp cho cán nghiên cứu trẻ có hỗ trợ nguồn kinh phí tổ chức hỗ trợ nghiên cứu khoa học NAFOSTED, hỗ trợ khoa học giáo sư, nhà nghiên cứu đầu ngành để hoàn thiện nâng cao lực nghiên cứu thân 21 Chương Giải pháp cải thiện công bố quốc tế khoa Điện – Điện tử 3.1 Nhóm giảng dạy – nghiên cứu (Teaching and Researching Team – TRT) Nhóm Giảng dạy – Nghiên cứu (TRT) mũi chủ công đơn vị việc đề xuất, thực đề tài NCKH cấp cao sở có khối lượng công việc NCKH lớn kinh phí thực cao Các nhóm TRT giống nhóm nghiên cứu chuyên sâu số hướng nghiên cứu như: - Hướng nghiên cứu lượng tái tạo, lượng xanh, tiết kiệm lượng - Hướng nghiên cứu điều khiển truyền thông hàng hải - Hướng nghiên cứu điều khiển tự động hàng hải Trên sở chủ công NCKH, nhóm TRT nhóm thực công bố khoa học dựa kết nghiên cứu đạt Để thực công bố khoa học, đề tài NCKH thực cần phải đảm bảo tính chất hàn lâm NCKH tính ứng dụng kết NCKH Vì vậy, nhóm TRT cần phải dẫn dắt, lãnh đạo nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu lĩnh vực liên quan Các nhà khoa học đầu ngành với uy tín khoa học lực quản lý khoa học có nhiều thuận lợi việc đề xuất nhiệm vụ NCKH cấp đảm bảo việc thực nhiệm vụ NCKH tiến độ chất lượng Tuy nhiên, để thực nhiệm vụ NCKH , nhóm TRT cần tập hợp giảng viên trẻ có trình độ ngoại ngữ, có niềm đam mê NCKH có khả năng, kỹ thực nhiệm vụ phân công NCKH, thống 22 việc triển khai NCKH Để thực điều này, bên cạnh kỹ ngoại ngữ chuyên môn, thành viên nhóm TRT cần phải có kỹ làm việc nhóm (team working), phối hợp hiệu quả, tối ưu trình thực nhiệm vụ NCKH 3.2 Cơ chế tài Đề tài NCKH quản lý đề tài NCKH Hiện nay, giang viên trẻ phải thực nhiều nhiệm vụ bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu giảng dạy Ngoài ra, tác động, yêu cầu khác sống ảnh hưởng nhiều đến niềm đam mê NCKH giảng viên trẻ.Vì vậy, để khuyến khích, động viên giảng viên có say mê NCKH, số chế tài Khoa đề xuất với cấp Trường như: - Điều chỉnh cách tính khối lượng giảng dạy NCKH cho giảng viên trẻ khác so với giảng viên có thâm niên Điều giúp cho giảng viên trẻ có nhiều động lực nhiệm vụ NCKH, hạn chế việc giảng dạy nhiều Có sách quy đổi từ NCKH sang giảng dạy công tác tính thừa vượt - Chính sách tài đặc biệt nhằm động viên, khích lệ kịp thời phù hợp với nhà nghiên cứu trẻ, giảng viên trẻ có công bố quốc tế (cụ thể báo đăng tạp chí có số SCI, SCIE, Scopus) Đăng tạp chí khoa học uy tín việc làm giảng viên trẻ việc góp phần công sức nhỏ bé để quảng bá, khẳng định thương hiệu trường khoa bình diện quốc tế Chính sách tài hỗ trợ, động viên giảng viên trẻ, có trình độ ngoại ngữ tham gia hội nghị khoa học quốc tế có uy tín Việc tham gia hội nghị khoa học uy tín hội để giảng viên trẻ có thêm hội tiếp cận với xu hướng nghiên cứu, giải pháp thực hiện, kết nghiên cứu khoa học 23 lĩnh vực liên quan Đây hội vô quý giá tiếp cận, trao đổi học hỏi kinh nghiệm NCKH kiến thức chuyên môn với nhà nghiên cứu đầu ngành, nhiều kinh nghiệm nước giới; hội trao đổi, thảo luận tranh luận khoa học với nhà nghiên cứu trẻ nhiều sở nghiên cứu có uy tín nước giới Đó mang đến hội hợp tác khoa học, trao đổi khoa học tương lai giải vấn đề khoa học vướng mắc - Cơ chế tài linh hoạt cho đề tài NCKH cấp trường: có kinh phí cấp cho đề tài NCKH cấp trường cao mức bình quân đề tài có kết nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao có tính thực tiễn cao thể số điểm sau: kết đăng hội nghị quốc tế có uy tín tạp chí quốc tế có uy tín Các kết đề tài ứng dụng triển khai thực tiễn ghi nhận, đánh giá từ thực tiễn Điều xuất phát từ thực tiễn, việc đề xuất xét duyệt đề tài NCKH cấp cao sở (cấp Sở, cấp Bộ,…) thường có số lượng giới hạn, chế phân bổ hạn chế thủ tục phức tạp Thông thường, năm, đơn vị khoa Điện – Điện tử phân bổ từ đến đề tài NCKH cấp Bộ Số lượng đề tài NCKH cấp Bộ hạn chế, hướng nghiên cứu không phù hợp với chuyên môn nên hạn chế nhiều nghiên cứu viên tham gia vào đề tài Hơn nữa, vướng mắc khâu hoàn thiện thủ tục giải ngân trình thực đề tài NCKH thách thức nằm khía cạnh chuyên môn mà giảng viên gặp phải triển khai đề tài NCKH Những điều làm ảnh hưởng nhiều đến động lực, đam mê tính thường xuyên, chuyên sâu công tác NCKH giảng viên trẻ - Các đề tài NCKH cần phải định hướng kết hợp tính khả thi mặt ứng dụng phải đảm bảo tính hàn lâm, tính giải pháp khoa 24 học Vì để công bố kết NCKH tạp chí quốc tế có uy tín, tính kết đạt tiêu chí xem xét Tính thể không trùng lặp với hầu hết công trình công bố nước giới Bên cạnh đó, tính đắn, tính hợp lý, tính xác mặt khoa học phải xem xét kỹ lưỡng Những điều cần phải phân tích, chứng minh cách chặt chẽ, rõ ràng dựa mô hình toán học đầy đủ, đắn Những yêu cầu mặt khoa học khó khăn trở ngại đề tài đặt nặng tính ứng dụng Hiện nay, Việt Nam, đề tài NCKH tài trợ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thường xem xét khía cạnh hàn lâm Các đề tài tài trợ nghiệm thu có kết NCKH công bố tạp chí nằm danh mục SCI SCIE 3.3 Hợp tác nghiên cứu khoa học Trong năm gần đây, khoa Điện – Điện tử cử số giảng viên, không nhiều làm nghiên cứu sinh nước có khoa học phát triển Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc Trong trình làm NCS, giảng viên trẻ bắt buộc phải có công bố quốc tế nằm danh mục ISI Scopus (số lượng tùy thuộc vào sở đào tạo) Tuy nhiên, việc gắn tên NCS với sở đào tạo công bố quốc tế rõ ràng Nhưng việc gắn tên giảng viên với đơn vị cử đào tạo (Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Hàng hải Việt Nam) gặp nhiều vướng mắc, phải đồng thuận người hướng dẫn NCS quy định sở đào tạo Vì vậy, việc quảng bá thương hiệu, nâng tầm thương hiệu NCKH Khoa với công trình công bố NCS làm nước không đầy đủ Tuy nhiên, giảng viên trẻ cầu nối để triển khai hợp tác khoa học khoa sở nghiên cứu có uy tín nước 25 Giữa NCS cá nhân khoa nước kết hợp nghiên cứu vấn đề khoa học thực riêng lẻ nước gặp nhiều khó khăn, hỗ trợ, đánh giá người hướng dẫn NCS nước nhà nghiên cứu có uy tín nước Bên cạnh đó, cần phải thừa nhận rằng, biên tạp viên (Editor) số tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thường không tin tưởng vào kết nghiên cứu báo gửi đăng nhóm tác giả báo xuất phát từ trường đại học Việt Nam Nguyên nhân tượng xuất phát từ không trung thực NCKH số tác giả dẫn đến việc “con sâu làm rầu nồi canh” Chính vậy, việc bổ sung thêm tác giả nhà nghiên cứu uy tín giới báo gửi đăng đảm bảo uy tín khoa học nhà nghiên cứu công trình gửi đăng Điều mang đến niềm tin cho Editor trước gửi báo cho phản biện để đánh giá kỹ lưỡng Như vậy, hợp tác mang đến kết NCKH đáng tin cậy, đủ hàm lượng khoa học để xuất ấn phẩm khoa học quốc tế uy tín Bên cạnh đó, nhờ cầu nối mặt khoa học này, khoa sở nghiên cứu nước đồng thực đề tài NCKH dạng đề tài Nghị định thư Những đề tài Nghị định thư thường có cân tính ứng dụng tính hàn lâm Đồng thời, hợp tác hai sở nghiên cứu mang đến kết NCKH chất lượng 3.4 Nâng cao lực NCKH giảng viên Bên cạnh giải pháp nêu trên, thân giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ cần phải nhận thức đầy đủ yêu cầu phải thực để nâng cao lực NCKH thân nói riêng nâng cao lực NCKH khoa nói chung 26 Một là, giảng viên cần phải có trình độ ngoại ngữ tốt Đây điều kiện bắt buộc để giảng viên thực NCKH công bố kết NCKH ấn phẩm quốc tế Hai là, giảng viên trẻ cần phải mạnh dạn đưa ý tưởng khoa học để thành viên nhóm TRT trao đổi, thảo luận để biến ý tưởng thành giải pháp có tính khả thi đạt kết có chất lượng Trên sở ý tưởng, giải pháp đưa kết đạt được, đánh giá khoa học phải thực nghiêm túc để xem xét, định công bố nội dung ấn phẩm khoa học Bổ sung thêm kết kiểm chứng giải pháp kỹ lưỡng để nâng cao chất lượng kết NCKH đạt nhằm hướng đến mục tiêu công bố kết NCKH kỷ yếu hội nghị khoa học uy tín tạp chí khoa học quốc tế Ba là, giảng viên đặc biệt giảng viên trẻ cần phải tích cực tham gia hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành Đồng thời, thường xuyên cập nhật tìm hiểu báo khoa học quốc tế tạp chí uy tín để cập nhật kiến thức chuyên ngành để nắm bắt xu hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đại, kết NCKH công bố Việc làm thường xuyên giúp cho giảng viên trang bị kiến thức đầy đủ hơn, rộng hơn, sâu hơn, đồng thời đề xuất ý tưởng khoa học đưa giải pháp hiệu để giải vấn đề khoa học vướng mắc Bốn là, giảng viên trẻ cần xây dựng cho chiến lược rõ ràng, chi tiết việc nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm NCKH, thành tựu NCKH Đồng thời, phải có kế hoạch cụ thể, liệt để thực chiến lược mục tiêu đề Các giảng viên trẻ cần phải tìm kiếm hội, học bổng để đào tạo ngắn hạn, dài hạn sở NCKH uy tín nước 27 Kết luận Công tác nghiên cứu khoa học nhiệm vụ bắt buộc giảng viên, đơn vị nghiên cứu khoa học, trường đại học Kết công tác NCKH đánh giá dựa nhiều tiêu chí, việc công bố ấn phẩm khoa học (tạp chí khoa học) thuộc danh mục ISI Scopus tiêu chí quan trọng có chất lượng Trong năm qua, công tác NCKH khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đẩy mạnh đạt nhiều kết khả quan Tuy nhiên, số lượng công bố tạp chí thuộc danh mục ISI Scopus tương đối Vì vậy, giải pháp đề xuất đề tài thúc đẩy công tác NCKH khoa Điện – Điện tử ngày mạnh mẽ có chất lượng Đồng thời, kết công tác NCKH đảm bảo yêu cầu chất lượng để công bố tạp chí ISI Scopus Từ kết đó, thương hiệu NCKH khoa Điện – Điện tử nói riêng trường đại học Hàng hải Việt Nam nói chung ngày nâng lên 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hien, Pham Duy "A comparative study of research capabilities of East Asian countries and implications for Vietnam." Higher Education 60.6 (2010): 615-625 [2] Bakkalbasi, Nisa, et al "Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science." Biomedical digital libraries 3.1 (2006): [3] Seglen, Per O "Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research." BMJ: British Medical Journal 314.7079 (1997): 498 [4] Kling, Rob, and Geoffrey McKim "Scholarly communication and the continuum of electronic publishing." arXiv preprint cs/9903015 (1999) [5] Bollen, Johan, et al "Toward alternative metrics of journal impact: A comparison of download and citation data." Information Processing & Management 41.6 (2005): 1419-1440 [6] Bauer, Kathleen, and Nisa Bakkalbasi "An examination of citation counts in a new scholarly communication environment." D-Lib magazine (2005) [7] Klingner, Janette K., David Scanlon, and Michael Pressley "How to publish in scholarly journals." Educational researcher 34.8 (2005): 14-20 [8] http://www.vimaru.edu.vn/khoa-donvi/751 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đột phá nâng cao số lượng bài báo trên tạp chí ISI của khoa điện – điện tử, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đột phá nâng cao số lượng bài báo trên tạp chí ISI của khoa điện – điện tử, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đột phá nâng cao số lượng bài báo trên tạp chí ISI của khoa điện – điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay