Nghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu

42 219 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:52

Nghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầuNghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầuNghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầuNghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầuNghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA ĐÓNG TÀU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG Đề tài: NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÓNG TÀU TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BAN ĐẦU Chủ nhiệm đề tài: Ths PHẠM THỊ THANH HẢI Thành viên tham gia: Ths TRẦN VĂN DUYÊN Hải Phòng, tháng 05 /2016 Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài 1 Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÓNG TÀU TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BAN ĐẦU 1.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá thành đóng tàu 1.2 Các phương pháp tính toán giá thành đóng giai đoạn thiết kế ban đầu 1.2.1 Phương pháp tham số 1.2.2.Tính toán giá thành đóng sở xác định giá thành theo chi phí thành phần 1.2.3 Tính toán giá thành đóng tàu dựa việc phân chia nhóm khối lượng 10 1.2.4 Cách tính toán giá thành đóng tàu đơn vị thiết kế sở đóng tàu Việt Nam 15 Chương CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐỂ GIẢM GIÁ THÀNH ĐÓNG TÀU 17 2.1 Khái niệm tính công nghệ 17 2.2 Đơn giản hóa tuyến hình tàu 18 2.3 Tiêu chuẩn hóa thống hóa giải pháp thiết kế 23 KẾT LUẬN 35 Kết luận 35 Hướng phát triển đề tài 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 Trang i DANH SÁCH BẢNG BIỂU Tên bảng Bảng 1.1 Sai số tính toán giá thành đóng tàu, % Bảng 2.1 Các thông số kỹ thuật hai phương án thiết kế tàu có vỏ bao giản đơn Trang 13 20 Trang ii DANH SÁCH HÌNH ẢNH Tên hình Hình 1.1 Mức biến động giá tàu container giai đoạn từ năm 2005-2010 phụ thuộc vào sức chở container tàu Hình 1.2 Sự phân bố giá thành đóng tàu theo chiều dài tàu Trang Hình 2.1 Ảnh hưởng chiều dài đoạn thân ống đến thời gian gia công thân tàu 19 Hình 2.2 Tuyến hình tàu loại “Pioneer” 21 Hình 2.3 Serri tàu cá việc đánh cá chủ động bị động 28 15 vùng 200 hải lý thuộc vùng viễn đông Nga, tàu thiết kế sở nguyên lý sàn đa Hình 2.4 Seri tàu vận tải thiết kế sở phương pháp mô hình sở tích hợp thực viện thiết kế tàu «Шельф» Hình 2.5 Cách phân chia ước lệ tàu thành mô-đun chức lớn 30 32 Trang iii MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Một vấn đề chủ tàu đặt nhà thiết kế tàu việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề nhà thiết kế cần phải tính toán sơ giá thành đóng tàu, đề xuất giải pháp thiết kế nhằm hạ giá thành đóng tàu Để thỏa mãn yêu cầu chủ tàu, đòi hỏi nhà thiết kế cần phải phải thiết lập mối quan hệ đặc trưng chủ yếu tàu đến chi phí đóng Đây vấn đề có tính thời nhà thiết kế Tuy nhiên, tài liệu có nước đề cập đến vấn đề khiêm tốn nhìn chung dừng lại mức giới thiệu qua chưa nêu phương pháp cụ thể dùng cho việc tính toán giải pháp thiết kế nhằm giảm giá thành đóng tàu Trên sở vấn đề nêu trên, nhóm tác giả nhận thấy việc nghiên cứu phương pháp xác định giá thành đóng tàu giai đoạn thiết kế ban đầu có tính thời có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sơ đồ tính toán giá thành đóng tàu giai đoạn thiết kế ban đầu áp dụng phổ biến viện thiết kế tàu, sở đề xuất số giải pháp thiết kế nhằm giảm giá thành đóng tàu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu tàu vận tải có lượng chiếm nước (tàu thấp tốc) Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phân tích cách có hệ thống phương pháp luận lý thuyết thiết kế tàu Ý nghĩa đề tài Đề tài tài liệu tham khảo thiết thực phục vụ cho sinh viên ngành Thiết kế thân tàu thủy, giảng viên khoa Đóng tàu tìm Trang hiểu phương pháp xác định giá thành đóng tàu giai đoạn thiết ban đầu Trang CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÓNG TÀU TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BAN ĐẦU 1.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá thành đóng tàu Việc tính toán giá thành đóng tàu công việc việc xây dựng luận chứng kinh tế-kỹ thuật cho tàu thiết kế Trong điều kiện kinh tế thị trường, việc xác định giá thành tàu toán phức tạp, giá trị tàu hợp đồng ký kết nhà máy chủ tàu chịu ảnh hưởng yếu tố [6], [16]: - Thực trạng thị trường vận tải hàng hóa thị trường đóng tàu; - Mức độ cân nhu cầu tàu thị trường khả đóng (đáp ứng) nhà máy; - Chi phí riêng nhà máy việc đóng tàu; - Tỷ giá hối đoái đồng nội tệ đồng ngoại tệ chính; - Các loại thuế liên quan đến nhập vật liệu thiết bị phục vụ cho việc đóng tàu, chi phí vay vốn lưu động, điều kiện cung ứng tàu toán tiền đóng (thời hạn cung ứng, điều kiện toán,v.v.); - Các tiêu chất lượng kinh tế kỹ thuật tàu đóng, đặc điểm kết cấu, hệ thiết bị lượng, thiết bị tàu, thiết bị buồng phòng cho thuyền viên; - Xây dựng-kỹ thuật công nghệ - chế tạo Mối quan hệ tương tác yếu tố với thực trạng kinh tế toàn cầu tạo nên biên độ giao động lớn giá sản phẩm ngành công nghiệp đóng tàu Ví dụ thấy hình 1.1 mức biến động giá tàu container có sức chở khác giai đoạn từ năm 2005 đến 2010 [26] Trang Hình 1.1 Mức biến động giá tàu container giai đoạn từ năm 2005-2010 phụ thuộc vào sức chở container tàu 1.2 Các phương pháp tính toán giá thành đóng giai đoạn thiết kế ban đầu Việc xác định giá đóng tàu giai đoạn thiết kế ban đầu có nhiều sai số lớn Tuy nhiên, việc xác định giá thành đóng tàu giai đoạn lại có ý nghĩa cần thiết công cụ để so sánh khác phương án thiết kế Do vậy, kết tính toán giá thành tàu không quan trọng số lượng mà chất lượng Kết tính toán giá thành tàu cần phải phản ánh mối quan hệ mặt nguyên tắc đặc trưng kỹ thuật tàu thiết kế với giá thành chế tạo Khi lựa chọn phương pháp tính toán giá thành đóng tàu giai đoạn thiết kế ban đầu, ta cần phải tính đến đặc điểm giá thành đặc trưng ngành đóng tàu như: - Số lượng serri đóng tàu; - Sự phức tạp kỹ thuật đóng mức độ chi phí cao việc chế tạo chúng; - Tỷ trọng chi tiết cần phải mua tổng giá thành sản phẩm; Trang - Sự khác biệt mức chi phí chế tạo sản phẩm tương tự nhà máy khác seri khác Việc xác định giá thành đóng tàu có tính đến đặc điểm trình đóng tàu xác định phương pháp khác Trong tài liệu [22] giới thiệu số nhóm phương pháp tính toán giá thành tàu sau: - Tính toán giá thành đóng sở sử dụng phương pháp hình thành giá tham số; - Tính toán giá thành đóng sở xác định giá thành theo chi phí thành phần; - Tính toán giá thành đóng tàu dựa việc phân chia nhóm khối lượng 1.2.1 Phương pháp tham số Trong giai đoạn thiết kế ban đầu, có nhiều thông tin mang tính bất định cao, người ta sử dụng phương pháp tham số việc xác định giá thành đóng Khi đó, giá thiết lập hàm thông số kỹ thuật tàu dựa sở liệu thống kê phương pháp tham số bao gồm phương pháp phương pháp số riêng, phương pháp phân tích hồi quy, phương pháp tổng hợp phương pháp điểm Phương pháp số riêng Phương pháp áp dụng để phân tích giá sản phẩm độ phức tạp lớn Đây phương pháp gần giống với phương pháp áp dụng lý thuyết thiết kế tàu tính chuyển từ tàu mẫu: Gs  Gi' xi (1.1) Trong đó: Gs – giá phận; Gi' – giá ”đơn vị” phận i tàu; xi – thông số, xác định giá trị tàu (thường lượng chiếm nước trọng tải) Trang Ở ta sử dụng công thức (1.1) điều kiện so sánh tàu thiết kế tàu mẫu đặc điểm kết cấu, đặc trưng công nghệ đóng tàu cấu trúc chi phí nhà máy Do chi phí tính theo thành phần khối lượng tàu không thay đổi theo quy luật chung, nên phương pháp có giới hạn áp dụng có tác động bước chuẩn bị để sử dụng phương pháp khác Phương pháp điểm Đây phương pháp xây dựng sở đánh giá giám định Mỗi thông số linh kiện gán điểm định Việc tổng hợp điểm cho phép ta thu đánh giá mức độ kinh tế-kỹ thuật linh kiện, việc nhân tổng điểm với với giá thành điểm gọi giá sơ chung kinh kiện Gs  gd  Di xi , (1.2) Trong đó: Gs – giá phận; Di – điểm tương ứng với thông số thứ i; xi – thông số, xác định giá trị tàu (thường lượng chiếm nước trọng tải) Phương pháp phân tích hồi quy Phương pháp thiết lập dựa công thức thực nghiệm mối quan hệ giá sản phẩm với thông số kỹ thuật khai thác tàu Ví dụ giá thành trung bình tàu chở hàng khô với số thứ tự i seri, với mức tự động hóa cấp A1 buồng máy (không cần người trực buồng máy) xác định theo công thức sau [20] (đã tính chuyển theo thời giá năm 2005): Gsi  465.(6827  2700  3570 / i  105Ps  4,7 P ) USD, (1.3) Trong đó: ∆0– lượng chiếm nước tàu không, nghìn tấn; Ps – công suất máy chính, kW; P – tổng sức nâng phương tiện làm hàng, t; Trang bố trí chung khác kích thước khác từ số lượng có giới hạn môđun kết cấu mô-đun chức Thiết kế tàu theo mô-đun xem xét áp dụng thiết kế đội tàu có chức sở thống giải pháp kỹ thuật Các thuật ngữ liên quan đến vấn đề thiết kế mô-đun trình bày cụ thể tài liệu [7] [23] Mô-đun kết cấu – mô-đun kết cấu phẳng kết cấu khối hoàn chỉnh công nghệ (không yêu cầu công việc chuẩn bị kỹ thuật bổ sung), đơn vị lắp ghép tiêu chuẩn hay quy cách tiêu chuẩn dùng để tạo nên thân tàu Mỗi kiểu kiến trúc bố trí chung tàu ghép từ hàng loạt loại mô-đun kết cấu tiêu chuẩn sử dụng để tạo vùng khác phần thân thượng tầng Như vậy, mô-đun kết cấu đặc trưng hoán đổi lẫn kết cấu Mô-đun chức – đơn vị lắp ráp tiêu chuẩn hay quy cách tiêu chuẩn hoàn chỉnh kết cấu công nghệ - phận tàu (đã bao gồm trang thiết bị hệ thống tàu), dùng để thực một vài chức đảm bảo hoạt động tàu Các mô-đun chức liên kết với cách dễ dàng để tạo nên hệ phức tạp tàu, mô-đun chức phân tách thay nhằm mục đích thu hệ với thành phần khác sửa chữa hay đại hóa Như vậy, mô-đun chức đặc trưng hoán đổi lẫn chức Mô-đun chức chia thành hai loại: mô-đun chức lớn mô-đun chức nhỏ Việc phân chia hoàn toàn mang tính ước lệ chúng có điểm chung sản phẩm hoàn thiện kiểm tra sẵn sàng phục vụ cho việc lắp ghép lên tàu Trang 24 Mô-đun chức lớn tương ứng với đơn vị gắp ghép, có kích cỡ từ đến vài block, mô-đun dùng để thực (sau lắp ghép vào tàu) một vài chức Ví dụ mô-đun chức lớn: - Phần mũi tàu với tất thiết bị, thiết bị neo, ; - Phần đuôi tàu với tổ hợp thiết bị lượng tổ hợp bánh lái thiết bị đẩy; - Thượng tầng Mô-đun chức nhỏ tương ứng với đơn vị lắp ghép có kích cỡ không vượt khoang két tàu hay tổ hợp máy, mô-đun dùng để tự hoàn thiện chức riêng tàu với mô-đun chức nhỏ khác tạo nên mô-đun chức lớn Ví dụ mô-đun chức nhỏ: - Mô-đun khoang két tàu hoàn thiện thiết bị buồng phòng: buồng ở, buồng công vụ, v.v - Mô-đun tổ hợp máy thiết kế nguyên tắc mô-đun Trong công trình [23] người ta phân mô-đun chức thêm thành loại mô-đun khác sau: - Các mô-đun hàng hóa – tổ hợp đơn vị làm hàng đợn vị hàng vận chuyển dạng container, ô tô kéo, xà lan, v.v.; - Các mô-đun người ở; - Các mô-đun tổ hợp máy; - Các mô-đun mở rộng; Các mô-đun tạo nên phân cấp mức cấu tạo hệ thống ”tàu” Một ưu điểm cách tiếp cận mô-đun việc giải toán thiết kế [18]: Trang 25 - Có thể chuẩn bị từ trước chế tạo mô-đun với chi phí nhỏ nhất, việc áp dụng mô-đun đẩy nhanh trình đóng tàu tiết kiệm chi phí đóng tàu; - Đẩy nhanh việc thiết kế quản lý trình thiết kế hiệu Việc giải hàng loạt yêu cầu chi tiết hóa vấn đề thực cách nhanh chóng việc lựa chọn nhanh mô-đun giải pháp hay mô-đun giải pháp kia; - Có khả làm trước việc tối ưu hóa tất thông số đối tượng mô-đun sở nâng cao hiệu tàu thiết kế - Mở rộng phạm vi sử dụng giải pháp kết cấu công nghệ sử dụng số lượng lớn đối tượng; - Đảm bảo hoán đổi lẫn tương ứng thuận tiện sửa chữa mô-đun nút mô-đun khác tàu; - Có khả đại hóa cách thay mô-đun thành mô-đun mang tính cải tiến hơn, có tính chất bản; - Có tương thích tốt giải pháp mô-đun với hệ thống tự động hóa thiết kế tàu với sản xuất tự động linh hoạt Tất niên, cách tiếp cận mô-đun có số nhược điểm như: - Cần thiết phải tiến hành công việc liên quan đến việc thống hóa tiêu chuẩn hóa sản phẩm; - Cần phải nghiên cứu thay đổi vòng đời phận thuộc tiểu hệ thống sở có tính đến yếu tố lão hóa vật lý lão hóa vô hình; - Sự cần thiết phải từ bỏ vài phương án kết hợp tối ưu đó; - Cần chi thời gian cho việc xây dựng phác thảo hàng loạt tiêu chuẩn cho đối tượng mô-đun hóa; - Cần phải có quản lý sản xuất chuyên nghiệp việc sản xuất đối tượng mô-đun Trang 26 Một ảnh hưởng xấu nhược điểm nêu làm tăng chi phí ban đầu chi phí kèm, chúng bù lại phạm vi sử dụng đối tượng mô-đun đủ lớn Ngoài ra, việc tăng kích thước khối lượng đối tượng mô-đun dẫn đến sụt giảm khai thác gián tiếp dạng giảm tốc độ, giảm sức chở hàng dạng công suất yêu cầu tăng lên đồng thời với dẫn đến sụt giảm lợi nhuận hay làm tăng chi phí đóng tàu, từ làm tăng thời gian hoàn vốn dự án [18] Giải pháp thiết kế tàu theo mô-đun cần phải tiếp nhận sở cách tiếp cận mang tính hệ thống hệ ”đội tàu” công ty vận tải, tàu phần hệ thống Chỉ giải toán mức độ đội tàu cho phép ta tính đến điều kiện khai thác tương tác tàu, khả thực tế việc đóng mới, giới hạn nguyên vật liệu phương tiện phục vụ cho việc đóng tàu, cần phải đảm bảo thống hóa loại kích cỡ tàu, nghĩa cấu trúc tối ưu đội tàu sở tàu mô-đun hiệu Tất nhiên, tránh khỏi không tối ưu số loại tàu chúng sử dụng điều kiện khác nhau, nhiên xét khía cạnh tổng thể nâng cao hiệu kinh tế đội tàu Trong công trình [5] xem xét nguyên tắc thực hóa tiếp cận mô-đun gồm: - Mô hình sở; - Nền đa năng; - Mô hình sở tích hợp; - Các mô-đun đơn vị mức khác (mô-đun kết cấu, mô-đun công nghệ, mô-đun chức năng); - Mô-đun chức block mũi đuôi tàu Việc lựa chọn mô hình sở, sàn đa mô hình sở tích hợp cần phải tiến hành hành sở có tính đến yêu cầu như: Trang 27 - Đảm bảo chuyển đổi từ việc thiết kế đơn vị tàu sang thiết kế họ tàu (đội tàu) có thống chung giải pháp kỹ thuật; - Có khả sử dụng phiên biến thể tàu tương lai; - Đảm bảo tồn lại cách lâu dài khai thác tương ứng với chủng loại kích thước tàu không làm xấu thông số khai thác-kỹ thuật chúng cách nâng cao yêu cầu thiết kế việc thay mô-đun theo tốc độ lão hóa vật lý lão hóa vô hình chúng Để thực hóa phương pháp thiết kế theo mô-đun, ta cần phải tiến hành thống hóa bước thiết kế trung gian sở xây dựng hàng loạt tham số mô hình sở, sàn đa mô hình sở tích hợp, chúng trước hết trở thành sở để ta xây dựng tiêu chuẩn mô-đun kết cấu, mô-đun công nghệ, mô-đun chức mô-đun chức block mũi đuôi tàu Sau thiết lập lên ngân hàng liệu mô-đun tiêu chuẩn mô-đun hợp quy cách mức khác nhau, từ cho phép ghép tàu có đặc điểm kiểu kiến trúc bố trí chung khác từ việc lựa chọn mô-đun ngân hàng Ví dụ việc thực hóa phương pháp thiết kế tàu sở sàn đa thể hình 2.3, phương pháp mô hình sở tích hợp thể hình 2.4 Hình 2.3 Serri tàu cá việc đánh cá chủ động bị động vùng 200 hải lý thuộc vùng viễn đông Nga, tàu thiết kế sở nguyên lý sàn đa (L = 35,4 m, B = 8,6 m, D = 4,2 m); thiết kế viện thiết kế ”Лениская кузница» [5] Trang 28 Khi lựa chọn loại mô hình (mô hình sở, sàn đa hay mô hình sở tích hợp) tác giả [5] đề xuất số quy tắc sau: 1) Họ tàu, thiết kế sở sử dụng mô hình sở có thống chung giải pháp kỹ thuật mức độ kết cấu thân tàu hệ thiết bị lượng để đảm bảo việc tạo hàng loạt mô-đun kết cấu mô-đun chức Khi đó: - Đối với tàu có công dụng khác (các loại tàu khác có lượng chiếm nước tuyến nhau) sử dụng hệ thống kết cấu thân tàu việc xây dựng mô-đun kết cấu chí mô-đun công nghệ phụ thuộc vào chức tàu; - Đối với tàu có chức (một loại tàu có lượng chiếm nước khác nhau) thay đổi chiều dài đoạn thân ống cần phải đảm bảo thay đổi số lượng mô-đun kết cấu (dưới dạng môđun kết cấu block mô-đun kết cấu tổng đoạn), cần phải đảm bảo thay phần mô-đun công nghệ, phụ thuộc vào kích thước tàu - Đối với tàu có công dụng khác (các loại tàu khác có lượng chiếm nước tuyến nhau) sử dụng phần hệ thống kết cấu thân tàu (ví dụ, có hệ thống kết cấu dàn đáy dàn mạn nhau) việc xây dựng mô-đun-phân đoạn, mô-đun – panel mô-đun-các nút chí mô-đun công nghệ không phụ thuộc vào chức tàu; Trang 29 Hình 2.4 Seri tàu vận tải thiết kế sở phương pháp mô hình sở tích hợp thực viện thiết kế tàu «Шельф» [5] 2) Họ tàu thiết kế dựa sở sàn đa có thống chung giải pháp kỹ thuật mức độ tổ hợp chức hoàn chỉnh tổ hợp thiết bị tàu để đảm bảo tạo nên mô-đun chức Khi xuất khả diện tàu yêu cầu khai thác khác Để đảm bảo hoán đổi mô-đun chức năng, ta cần phải tiêu chuẩn hóa kích thước block tương giao chúng dựa việc tính đến kết cấu tiêu chuẩn, kết cấu tiêu chuẩn giáp mối chuyên dụng 3) Họ tàu thiết kế dựa sở mô hình sở tích hợp có thống chung giải pháp kỹ thuật mức độ mà block tàu gắn toàn thiết bị hệ thống, điều đảm bảo cho việc tạo nên mô-đun chức block mũi đuôi tàu Trên sở mô hình sở tích hợp người ta xây dựng số lượng mô-đun chức block mũi đuôi tàu, kết hợp khác chúng đảm bảo cho việc tạo nên họ tàu Ví dụ, thiết kế tàu hàng khô, tàu chở Trang 30 ghỗ tàu chở hàng rời sở mô hình sở tích hợp Trong trường hợp khoang hàng với thiết bị, hệ thống thiết kế dạng thay đổi chức phụ thuộc vào chức tàu, phần mũi đuôi tàu coi mô-đun chức thống Một ví dụ khác việc sử dụng mô hình sở tích hợp viện thiết kế «Балтсудопроект» LB Nga, dựa sở thân tàu (hay phần thân tàu) hệ thiết bị lượng nhau, Viện thiết kế tàu có công dụng khác nhau: tàu container chuyên dụng có sức chở 218 TEU, tàu ghỗ kết hợp chở container có trọng tải 6700 tấn, tàu chở hàng khô tổng hợp có trọng tải 7700 tấn, tàu container chuyên dụng có sức chở 320 TEU, hai biến thể tàu dùng để nghiên cứu đại dương [15] Trong công trình [22] đưa đánh giá hiệu việc áp dụng phương pháp mô-đun thiết kế đóng tàu dân dụng (theo giới hạn dưới): Nguồn tiết kiệm Tiết kiệm % Giảm chi phí việc thiết kế 0,7 Giảm chi phí việc đóng tàu 10,1 Trong có: Giảm chi phí thời gian chế tạo chi tiết, công lắp ráp-hàn dựa việc nâng cao đồng kết cấu-công nghệ sản 3,2 phẩm (chỉ tính riêng phần công việc liên quan đến vỏ tàu) 3,7 Giải phóng vốn lưu động 2,5 Giảm chi phí việc chế tạo thượng tầng từ mô-đun 0,7 Giảm chi phí khai thác 3,5 Tổng 14,3 Trang 31 2.4 Bài toán xây dựng chuỗi kích thước mô-đun Khi thiết kế tàu theo phương pháp mô-đun xuất hàng loạt vấn đề mà lý thuyết thiết kế tàu chưa gặp Trên thực tế ta xây dựng dãy kích thước nhờ việc thiết lập mô-đun kích thước Ví dụ công trình [8] nghiên cứu khả mô-đun hóa tàu container chuyên dụng sở tính đến đặc điểm tàu container sau: - Các tàu container chuyên dụng thường làm việc tuyến cố định (chuyên tuyến) nên không trang bị thiết bị làm hàng; - Các khoang hàng có dạng hình hộp kích thước cần phải bội số kích thước container tiêu chuẩn theo chiều tương ứng; - Thân tàu chia thành phần mô-đun số mô-đun tạo nên phần thân gồm: Mô-đun chức phần mũi tàu; hai môđun chức chuyển tiếp đoạn mũi đuôi tàu; mô-đun đoạn thân ống mô-đun chức phân đuôi tàu Mô-đun thứ mô-đun chức phần thượng tầng Khoang hoàng bố trí mô-đun chức chuyển tiếp đoạn mũi đuôi tàu mô-đun chức đoạn thân ống (Xem hình 2.5) Hình 2.5 Cách phân chia ước lệ tàu thành mô-đun chức lớn Trang 32 - Với kiểu kiến trúc bố trí chung lựa chọn buồng máy nằm phía đuôi tàu Điều cho phép bố trí mô-đun ”hệ thiết bị lượng” block – block chức đuôi tàu - Đối với tuyến hình sở sử dụng tuyến hình serri 60 Trên sở thống hóa mô-đun tuyến hình việc kết hợp phần mũi đuôi tàu sở với đoạn thân ống có chiều dài xác định Điều cho phép tăng dung tích tàu nhờ vào việc tăng (đến giới hạn kích thước định) chiều dài đoạn thân ống không làm thay đổi tính di động tàu; - Đối với máy chính, sử dụng máy hãng Man Giai đoạn thứ nhất: xây dựng hàng loạt mô-đun chức đoạn thân ống Ở giai đoạn mô-đun hàng hóa ta sử dụng container tiêu chuẩn 20 ft Điều cho phép ta xác định loại kích thước đoạn thân ống theo chiều dài tàu Nó có tất ba kích thước: 7,5 m, 15,0 m, 30,0 m (từ mô-đun ta thiết lập phần khoang hàng với chiều dài tùy ý) Tiếp theo ta tiến hành tính toán thông số khác mô-đun chức đoạn thân ống chiều cao khoang hàng, chiều cao mạn, chiều rộng khoang hàng, chiều rộng đoạn thân ống (chiều rộng tàu) Trong tính toán cần để ý đến tỷ số kích thước D/T B/T ảnh hưởng số lớp số dãy container khoang hàng đến kích thước chúng Các yêu cầu bổ sung khác bao gồm: chiều rộng tàu thu cần phải nhỏ giới hạn chiều rộng tàu qua kênh đào (ví dụ kênh đào Paramax việc lựa chọn thông số từ dãy số ưu tiên Ở giai đoạn cuối tiến hành hiệu chỉnh việc tính toán dựa kết tính toán so sánh tỷ số B/T với giá trị cho phép tàu nói chung Kết bước ta thu chuỗi đoạn thân ống Giai đoạn 2: Việc xây dựng chuỗi mô-đun chức chuyển tiếp mô-đun chức mũi đuôi tàu Việc xem xét đồng thời mô-đun chức nhóm có liên quan đến yêu cầu việc xây dựng tuyến hình tàu Ở giai đoạn xuất Trang 33 phức tạp việc xác định chiều rộng mô-đun chức vùng giáp mối với mô-đun chức mũi đuôi tàu, chiều rộng vùng giáp mối với mô-đun chức đoạn thân ống xác định giai đoạn trước Khi tính toán, ta sử dụng tàu sở tàu có hệ số béo 0,6 đoạn thân ống Các phân tích rằng, vùng giáp mối mô-đun chức mũi và mô-đun chức chuyển tiếp phần mũi tàu nằm đường sườn lý thuyết số số hai Khi xác định vị trí giáp mối mô-đun chức đuôi mô-đun chức chuyển tiếp phần đuôi ta chọn số bốn đường sườn lý thuyết sau: 14, 15, 16, 17 Các kết thu nhập vào bảng phân tích Trước tiên ta loại trừ phương án có chiều dài hai đường vuông góc số nguyên, điều tạo nên phức tạp tính toán Ở ta thay đổi chiều dài đoạn thân ống giới hạn định mà không dẫn đến thay đổi tính di động tàu Tiếp theo số phương án lại, ta lựa chọn phương án mà chiều dài block chúng tương ứng với dãy số ưu tiên hay vùng giáp mối nằm đường sườn lý thuyết Đối với phương án lại, người ta tiến hành bước tính toán xác hóa để đánh giá phương án có dung tích chứa container lớn loại bỏ tiếp phương án không thức tế Tiếp sau tiến hành việc đánh giá vận tốc tiến tàu để loại trừ tiếp phương án có vận tốc chạy tiến nhỏ Giai đoạn thứ Xây dựng chuỗi mô-đun chức thượng tầng Ở trước hết ta cần phải xác định số lượng thuyền viên phương án sở, sau thể tích cần thiết thượng tầng Trong tính toán ta giả thiết tất tàu áp dụng loại thượng tầng Các kết thu thể số dạng bảng Các kết thu việc tính toán thông số mô-đun chức cho phép ta đưa vào sở liệu thông tin khối lượng, thể tích thông tin cần thiết khác phục vụ cho công tác tính toán thiết kế tính toán kiểm tra Trang 34 KẾT LUẬN Kết luận Trên sở tổng hợp phân tích cách có hệ thống phương pháp xác định giá thành đóng giải pháp thiết kế nhằm giảm giá thành đóng tàu, đề tài thu kết sau:  Đã phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá thành đóng tàu;  Đã tổng hợp phương pháp xác định giá thành đóng giai đoạn thiết kế ban đầu;  Đã giới thiệu giải pháp thiết kế nhằm giảm giá thành đóng  Ngoài giải pháp thiết kế để nâng cao tính công nghệ giúp cho giảm giá thành đóng tàu đơn vị sản xuất cần chủ động việc chuẩn bị cho dự án sản xuất là: - Tích lũy kinh nghiệm thị trường để đàm phán mua vật tư, thiết bị với giá hợp lý, - Tích lũy kinh nghiệm sản xuất để tránh mua nhầm, mua thiếu, mua thừa vật tư, thiết bị, - Nên xây dựng sở liệu để theo dõi đánh giá xu hướng tăng, giảm giá thành loại vật tư, thiết bị - Chủ động việc hợp tác với đơn vị chuyên cung cấp vật tư, thiết bị để không bị chậm tiến độ thiếu vật tư Hướng phát triển đề tài Hướng phát triển đề tài nghiên cứu thêm phương pháp khác có độ cậy cao việc xác định khối lượng thân tàu giai đoạn thiết kế ban đầu tìm hiểu sâu giải pháp thiết kế nhằm giảm giá thành đóng giảm chi phí trình khai thác tàu Trang 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chneekluth, H Ship Design for Efficiency and Economy Aachen University of Technology, 1987 Apostolos Papanikolaou Ship Design Methodologies of Preliminary Design National Technical University of Athens Zografou—Athens Attiki Greece, 2014 Гайкович А.И Теория проектирования водоизмещающих кораблей и судов В т Изд-во НИЦ МОРИНТЕХ, 2014 Адлештейн Л Ц и др Основные направления работ по сокращению объема пригонки на стапеле// Судостроение – 1978 - №7 – С.46-49 Барабанова М.Н О межпректной унификации судов при модульном проектировании// Судостроение 1994 - № 5-6 – С.31-33 Белозеров C.B Модели определения цены танкера с учетом маркетинговых факторов// Морской вестник 2012 №1 – С 106-109 Васильев А.Л Модульное судостроение Термины и определения – Л.: Изд ЛКИ, 1981 – 14с Гайкович А И и др Принципы проектирования судна модульной конструкции//труды 2-й международной конференции по морским интеллектуальным технологичиям МОРИНТЕХ-97 СПб Т.1 – С.132137 Глозман М.К Технологичность конструкции корпуса морских судов – Л.: судостроение, 1978 – 296 с 10 Глозман М.К Технологичность конструкций корпуса судна – Л.: судостроение, 1971 – 279 с 11 Готман А.Ш Проектирование обводов судов с развертывающейся обшивкой – Л.: Судостроение, 1979 – 192 12 Заварихин Н.М Верланов Ю.Ю Методы определения себестоимости постройки судов при их проектировании – Л.: Судостроение, 1979 – 112 с Trang 36 13 Иконников А.Ф определение стоимости морских судов с учетом новых технических требований// Судостроение – 2000 №2 – С 47-50 14 Кругов В.Н Отработка проектирования//Сб технологичности тезисов докладов судов на Региональной стадии научно- технической конференции – Изд СПбГМТУ, 1998 Ч.1 – С.73-74 15 Круклов В.Н Отработка технологичности судов на стадии проектирования// Сб тезисов докладов Региональной научно- технической конференции Изд СПбГМТУ 1998 Ч.1 – С.73-74 16 Логачев С.И., Чугунов В.В Мировое судостроение Современное состояние и перспективы развития – СПб.: Мор Вест, 2009 – 544 с 17 Любушин Н.П Экономическая эффективность проектных решений в судокорпусостроении – Л.: Судостроение, 1982 – 112 с 18 Модульная постройка судов/ Под ред М.К Глозмана – Л.: судостроение, 1983 320 с 19 Моров Б Г Особенности проектирования и строительства кораблей концепции МЕКО/FES западногерманской компании BLOHM und VOSS AG// Судостроение зарубежом – 1984 № 11 С 15 – 48 20 Определение цен и нормативов чистой продукции на отдельные типы судов на начальных стадиях проектирования параметрическими методами: Методика 299011-92-М-84 Л Изд ЦНИИ «Румб», 1984 35 21 Писмо минэконоразвития России от октября 2010 г № 18736- АК/ДОЗ [Электронный ресурс]// URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 22 Экономическое обоснование проектных решений Пособие для конструктора судостроителя/ Н.И Третников, и др – Л Судостроение 1990, - 216с 23 Царев Б.А Модульные задачи в проектировании судов – Л.: Изд ЛКИ 1986 – 96с 24 Gallin C Probefahrt des Schiffs “Jag Dev” und Vergluch mit den Modellversuchen – Schiff und Hafen 1970 Jahrg., 20 - №11 Trang 37 25 Kiss R.K Aspects of simplified hull form – past, present and future – “marine technology” - 1972 Vol.9 – P.4 26 World Container and General Cargo Shipping ISL “Shipping Statistic and Market Review” 2011, vol 55 - №5.6 – 16p 27 Поздюнин В.Л Теория проектирования судов Ч.1.общие вопросы проектирования Л., М ОНТИ, НКТП, 1965 108 с 28 Материалы сайта фирмы Blohm + Voss GmbH [Электронный ресурс]// URL: http://212.72.173.53/en/page.php?page_id=PG-70 29 Тимофеева В.Е Пространственный анализ изменения затрат по судну // модульное судостроение и стандартизация: труды ЛКИ – 1980 – С 105-107 Trang 38 [...]... chính xác hóa tất cả các tính toán giá thành trong ngành đóng tàu là không cao Trong bảng 1.1 trình bày việc đánh giá sai số của các phương pháp tính toán giá thành đóng mới khác nhau [12] Bảng 1.1 Sai số tính toán giá thành đóng mới tàu, % Phương pháp tính Phương pháp sử dụng các chỉ số riêng Phương pháp hồi quy Phương pháp dựa trên các chi phí thành phần Xây dựng nhiệm Thiết kế Thiết kế vụ thư thiết kế. .. lớn của thiết bị lên và ngược lại Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục cố gắng tìm ra các công thức đơn giản nhất trong việc xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu Ví dụ trong công trình [13] đã đề xuất công thức xác định giá thành đóng mới (theo thời giá năm 2000) theo các công thức sau: Giá của phần vỏ thép và bệ máy: Trang 11 gvt  1395(mvt / 1000)0,97 (103 usd), (1.23) trong đó:... Trang 14 Hình 1.2 Sự phân bố giá thành đóng tàu theo chiều dài tàu 1.2.4 Cách tính toán giá thành đóng tàu của các đơn vị thiết kế và các cơ sở đóng tàu tại Việt Nam Giá thành đóng mới một con tàu tại Việt Nam thường được tính theo hai cách là phân nhóm hoặc từ các chi phí thành phần - Theo phương pháp phân nhóm, giá thành của tàu gồm ba nhóm chính: 1 Chi phí cho vật liệu và thiết bị phải mua: kim loại;... 15 35 Phương pháp dựa trên việc phân chia các nhóm khối lượng Phương pháp tính toán trực tiếp - Trang 13 Một vấn đề chung đối với tất cả các phương pháp tính toán giá thành đóng mới tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu đó là cần thiết phải biết được giá của tàu mẫu ở thời điểm đang xét, bởi vấn đề lạm phát hay khủng hoảng kinh tế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá trị tuyệt đối của giá thành đóng tàu Một... áp dụng phương pháp nhóm trong việc gia công các nút và phân đoạn sẽ làm tăng được số lượng các kết cấu có sự giống nhau về dấu hiệu kết cấu công nghệ 2.3 Tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa các giải pháp thiết kế Một trong những phương pháp nâng cao hiệu quả quá trình đóng tàu đó chính là việc tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa các giải pháp thiết kế Mức độ thống nhất hóa trong thiết kế tàu và các tiểu... mang tính bí mật và có thể nhà thiết kế sẽ khó tiếp cận đặc biệt là trong giai đoạn thiết kế ban đầu Đối với các nước Tư bản, giá thành đóng tàu được xác định theo các chi phí thành phần sau [2]: Gtàu= Сvt +Сtb+Сht+Сtbnl+Сkhác+Сql+Сln,+ Сchu tau , $ (1 5) trong đó: Сvt, Сtb ,Сht và Сtbnl – tương ứng là giá trị phần vỏ tàu, thiết bị, hệ thống và thiết bị năng lượng; Сkhac – các chi phí khác; Сql – chi... thác, đóng và thiết kế cho phép; - Việc giải quyết các vấn đề về tính công nghệ cần phải dựa trên cách tiếp cận một cách có hệ thống Một trong những phương pháp chính trong việc nâng cao tính công nghệ của tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu đang được sử dụng bao gồm: - Đơn giản hóa hình dáng vỏ bao thân tàu (tuyến hình tàu giản đơn) và kết cấu tàu; - Tiêu chuẩn hóa và thống nhất hóa kết cấu thân tàu; ... hợp giá thành của từng thành phần kết cấu riêng của tàu Phương pháp này rất hiệu quả trong trường hợp, khi sản phẩm là sự kết hợp của nhiều bộ phận kết cấu mà giá của chúng đã biết 1.2.2.Tính toán giá thành đóng mới trên cơ sở xác định giá thành theo các chi phí thành phần Phương pháp này dựa trên nguyên lý công nghệ Trước tiên nó sẽ tính đến các chi phí liên quan đến quá trình công nghệ chế tạo các. .. a3mtbh3 )mthb , usd (1.28) trong đó: mtbh – khối lượng các thiết bị và hệ thống trên tàu; a0 đến a1 – là các hệ số phụ thuộc vào đặc điểm của tàu và năng suất của nhà máy Giá phần thiết bị hệ thống sau giai đoạn thiết kế ban đầu sẽ được xác định một cách chi tiết dựa trên calolog của nhà chế tạo và bản kê giá của nhà cung ứng cho nhà máy Giá thành đóng tàu thường dao động trong biên độ rất lớn, bởi...Tuy nhiên phương pháp này sẽ mang đến sai số tuyệt đối tương đối lớn do một số nguyên nhân sau: - Do khi thiết lập phương trình hồi quy ta sử dụng các số liệu thống kê về các tàu đã được đóng không có khả năng đánh giá các giải pháp kết cấu mới - Phương pháp này chưa tính đến khả năng thay đổi giá thành đóng tàu sảy ra sau khi thu được các công thức tính Phương pháp tổng hợp Phương pháp được xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu, Nghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu, Nghiên cứu các phương pháp xác định giá thành đóng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay