Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non

21 289 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:50

UBND HUYỆN ĐỨC THỌPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NONNĂM HỌC 2016 – 2017 Lĩnh vực: Quản lý Tên tác giả:……………………………….. Chức vụ: Giáo viên mần nonHà Tĩnh tháng 11 năm 2016 PHẦN I: LÝ LỊCH Tên tác giả: Chức vụ: Giáo viên mần non Đơn vị công tác: Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Đức Thọ Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non Phần I: MỞ ĐẦUI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1. Lý do khách quanĐội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non vì vậy bất kỳ người quản lý nào không thể bỏ qua việc bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất, trình độ, năng lực đề cao lương tâm và nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái tận tuỵ thương yêu trẻ, thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng cải tiến nội dung phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tham gia tích cực Bản thân mỗi người quản lý đều suy nghĩ: làm thế nào để đơn vị mình trở thành một đơn vị tốt. Muốn thế trước hết phải có đội ngũ mạnh. Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Đất nước Việt Nam tiến tới năm 2020 với sự thay đổi của nền kinh tế, xã hội và công nghệ cùng với nó là hình ảnh người công dân Việt Nam mới với trình độ học vấn cao, năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý thông tin cao, có khả năng tự lựa chọn và giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Trách nhiệm này đặt trên vai ngành Giáo dục đòi hỏi ngành phải có những nội dung chương trình phù hợp, đổi mới phương pháp dạy và học một cách tích cực. Giáo dục không chỉ hoàn thành việc đào tạo những con người thích ứng với xã hội mà còn đào tạo ra những con người đủ phẩm chất và trí tuệ để đón đầu sự phát triển của xã hội.Giáo dục mầm non là tiền đề cho giáo dục tiểu học với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 đến 5 tuổi một lứa tuổi vô cùng quan trọng. Nhà tâm lý học người Nga Ma Ca Ren Cô đã nói: Những cái không có được ở trẻ em trước 5 tuổi thì sau này rất khó hình thành và nhân cách đã sai lệch từ nhỏ thì sau này khó cải tạo. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên một cách toàn diện. Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung Ương Đảng khoá VIII đã nêu: “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài. phải được đào tạo bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để trở thành đội ngũ giáo viên có chất lượng cao, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hóa¸ để nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên.” Trẻ ở tuổi mầm non ngoài sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ đến trường mầm non là đội ngũ giáo viên mầm non.Từ nhận thức trên là một cán bộ quản lý tôi đã xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mình không được phép sao nhãng, phải bằng mọi cách để xây dựng một đội ngũ có đủ trình độ năng lực, sức khỏe mẫu mực, có đủ khả năng chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay. Tôi càng thấm nhuần sâu sắc câu: Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. 2. Lý do chủ quanTrong những năm gần đây bậc học mầm non được Đảng và Nhà nước quan tâm chuyển đổi loại hình tử trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập nên đội ngũ giáo viên đã đi vào ổn định không có sự thay đổi như trước. Tuy nhiên về chất lượng đội ngũ thì vẫn còn hạn chế, một số giáo viên nâu năm trình độ nghiệp vụ tay nghề hạn chế, nhiều giáo viên trẻ ra trường nhưng chưa lên lớp giảng lần nào, vì không được đào tạo bài bản tại các trường Cao đẳng sư phạm mà chỉ học thứ bẩy, chủ nhật ở các trung tâm nên trình độ chuyên môn chưa cập nhật theo yêu cầu đổi mới của ngành; hơn nữa số giáo viên cũ vì trình độ đào tạo trước đây là sơ cấp và cấp tốc, nâng chuẩn. Với trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên quá khập khểnh, chưa đồng đều, Như thế mọi công tác triển khai chỉ đạo, nhất là công tác giáo dục , chăm sóc và tuyên truyền trẻ mầm non gặp nhiều khó khăn; không đáp ứng với nhu cầu giáo dục hiện nay. Trước thực trạng như vậy, là một c¸n bé qu¶n lý chØ ®¹o chuyªn m«n toµn bËc häc mÇm non t«i suy nghÜ việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ là công việc thường xuyên của người quản lý;bản thân tôi quyết định tìm ra một số biện pháp để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của đơn vị và cũng là lý do tôi chọn “§ề tài Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non”.II. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở và thực trạng tìm ra những biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non HuyÖn Đức ThọIII. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu1.Đối tượng : Đội ngũ giáo viên MÇm non huyện Đức Thọ2. Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện được nhiệm vụ của đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Phương pháp nghiên cứu thực tiễn ( điều tra thực trạng, phỏng vấn trực tiếp giáo viên, phân loại giáo viên, tổng hợp) Phương pháp thông kê số liệuIV. Thời gian nghiên cứu: Đề tài tôi tiến hành nghiên cứu từ tháng 82016đến tháng 112016. PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non 1. Cơ sở lý luận: 1.1 Khái niệm Phát triển đội ngũ giáo viên là vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực GDĐT, là vấn đề cần thiết, cần được quan tâm của các nước trong xu thế hội nhập; GDĐT được xem là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho GDĐT là đầu tư cho phát triển; Đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục. Phát triển đội ngũ giáo viên cần quan tâm thực hiện tốt việc tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thanh tra, xây dựng chuẩn nghề nghiệp GV, xây dựng các chế độ, chính sách đối với GV. Chất lượng nguồn nhân lực: Theo bài viết của TS. Vũ Thị Mai thì “ Chất lượng nguồn nhân lực là mức độ đáp ứng về khả năng làm việc của người lao động với yêu cầu công việc của tổ chức và đảm bảo cho tổ chức thực hiện tháng lợi mục tiêu cũng như thỏa mãn cao nhất nhu cầu của người lao động” Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực: là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, là mấu chốt quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cần phải thực hiện một cách có tổ chức và có kế hoạch. Bồi dưỡng: Là các hoạt động bổ xung tri thức, làm tăng thêm trình độ hiện có về kiến thức, kỹ năng thái độ nhằm giúp cho cán bộ giáo viên thực hiện công việc đạt kết quả tốt hơn. Phát triển: là các hoạt động nhằm chuẩn bị cung cấp lực lượng lao động yêu cầu phát triển số lượng và chất lượng về cơ cấu dựa trên cơ sở những định hướng phát triển của toàn bậc học. Từ điển giáo dục học định nghĩa: Đội ngũ giáo viên là: Tập hợp những người đảm nhận công tác giáo dục và dạy học có đủ tiêu chuẩn đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ quy định. 1. 2. Mục đích của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Mục đích của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Trong những năm gần đây thực hiện đổi mới công tác giáo dục theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ IX Nghị quyết 40 của Quốc Hội và Chỉ thị 14 của Thủ Tướng Chính phủ. Để thực hiện tốt yêu cầu của đổi mới giáo dục và đi đến thành công thì điều đầu tiên cần có là những người thầy phải chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, vững vàng về trình độ chuyên môn. Chính vì lẽ đó nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên hiện nay là mục tiêu hàng đầu của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.Bồi dưỡng giáo viên là công việc mang tính chiến lược, phải được làm thường xuyên, liên tục và lâu dài thì mới xây dựng được đội ngũ giáo viên có chất lượng tốt. mặt khác, công tác bồi dưỡng giáo viên còn mang tích cấp bách bởi yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục Việt Nam. Năm học 20152016 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, chuyên đề phát triển vận động, tổng kết 5 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Vì vậy công tác bồi dưỡng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển về chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên. Giáo viên tích cực tham giao vào các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn sẽ giúp cho giáo viên thuận lợi khi tiếp cận với những thay đổi mới, mặt khác, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn sẽ góp phần khuyến khích giáo viên làm việc chăm chỉ, tự giác, tích cực hơn. Thông qua bồi dưỡng chuyên môn giúp cho giáo viên học hỏi lẫn nhau, nhận xét, đánh giá được khả năng hoàn thành công việc và sự tiến bộ trong công tác của bản thân.2. Cơ sở thực tiễn:Để thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên mầm non và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đã để lại: Dạy mẫu giáo là thay mẹ dạy trẻ, Muốn làm được thì trước hết phải thương yêu trẻ , các cháu nhỏ hay quấy khóc, phải bền bỉ, chịu khó mới nuôi dạy được các cháu, dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu mới trở thành người tốt. Ngành học này lấy phương thức giáo dục là người mẹ, tình cảm của mẹ để giáo dục các cháu. ThËt đúng như vậy; Giáo viên mầm non không chỉ là nhà giáo đơn thuần mà là ca sĩ, nghệ sĩ và là người mẹ hiền thứ hai của trẻ, lứa tuổi mầm non còn non nớt, chưa phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý, dễ nhạy cảm với mọi hoạt động xung quanh cho nên chúng ta phải có một vốn kiến thức cơ bản để hướng các cháu đi đúng mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra là chăm sóc trẻ trước 6 tuổi một cách chất lượng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ trên cơ sở một chương trình nuôi dạy trẻ khoa học, một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề và hiểu biết nghiệp vụ, một hệ thống trường lớp phù hợp với các loại hình đa dạng và một cơ sở giáo dục mầm non chuẩn mực, một mạng lưới phổ biến kiến thức và tư vấn nuôi dạy trẻ đến từng gia đình, kể cả các vùng nông thôn , vùng sâu vïng xa, có chính sách đầu tư và đãi ngộ hợp lý những giáo viên mầm non ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào Dân tộc thiểu số… Muốn thực hiện được như vậy, đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng về năng khiếu như đàn, hát, múa, vẽ, và phương pháp nghệ thuật giảng dạy trên lớp để thu hút trẻ, tạo cho trẻ hứng thú trong giờ học, lôi cuốn trẻ vào hoạt động học tập một cách , tích cực ,nhẹ nhàng, qua các biện pháp giáo dục linh hoạt, khéo léo thông qua con đường chơi mà học, học mà chơi, lồng ghép các môn học vào chương trình một cách phù hợp, Đặc biệt là giáo viên phải dịu dàng, giàu tình cảm, ngôn ngữ phải dễ hiểu, biết thương yêu, tôn trọng và công bằng đối với trẻ như con em của chính mình. Để thực hiện được các yêu cầu trên, người giáo viên mầm non phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt thật sự là tấm gương sáng cho các cháu noi theo. Vì vậy phải tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn mạnh về công tác quản lý lớp và các hoạt động phong trào, đạo đức lối sống tốt, để hoàn thành chiến lược giáo dục mầm non đến năm 2020 mà Đảng ta đã khẳng định.Chương 2: Thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đức Thọ1. Đặc điểm tình hình 1.1. Thuận lợi. Mạng lưới giáo dục mầm non huyện Đức Thọ phát triển khá toàn diện và đồng bộ, các xã, thị trấn đều có trường mầm non (trong đó có 22 trường công lập và 01 trường tư thục), vì vậy đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ ra lớp. Tỷ lệ huy động trẻ ngày càng tăng, nhất là độ tuổi nhà trẻ. Riêng trẻ em năm tuổi huy động tối đa 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp. 100% Số trường tổ chức cho trẻ ăn bán trong năm học. Vì vậy chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng có chuyển biến tốt, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ giảm. Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều văn bản tạo môi trường pháp lý để địa phương tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo bậc học phát triển vững chắc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương đã quan tâm hơn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường mầm non nên giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non, nhất là đảm bảo cho việc thực hiện đại trà chương trình giáo dục mầm non mới. UBND tỉnh ban hành quyết định số 052013QĐUBND ngày 1432013 về chuyển đổi 21 trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập và biên chế cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Ngày 14012014 UBND huyện Ân thi ban hành quyết định số 30QĐUBND về việc phê chuẩn kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp viên chức các trường mầm non thuộc UBND Huyện Đức Thọ cho 314 giáo viên và 21 nhân viên y tế trường học đủ điều kiện. Năm 2014 và 2015 đã tuyển dụng thêm 77 viên chức giáo viên mầm non. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non cơ bản đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, trẻ hóa, đảm bảo trình độ chuyên môn đạt chuẩn, chất lượng khá tốt. Tỷ lệ giáo viên học nâng cao trình độ trên chuẩn khá cao. Trình độ đào tạo và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao; tỷ lệ giáo viên đứng lớp được đảm bảo theo qui định. Chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường được nâng lên rõ rệt. Kỷ cư¬ơng, nề nếp các nhà trường luôn luôn đ¬ược giữ vững, đặc biệt chất lượng đạo đức 1.2. Khó khăn: Điều kiện kinh tế của huyện, của các địa phương trong huyện còn khó khăn nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị cho các nhà trường, nhiều trường mầm non chưa có khu tập trung còn nhiều điểm lẻ, các phòng học diện tích không đảm bảo, các phòng chức năng còn thiếu rất nhiều, các công trình vệ sinh, nước sạch cho cô và trẻ sử dụng có nhưng không đảm bảo theo quy định…. Đội ngũ giáo, viên nhân viên còn thiếu so với quy định tại Thông tư số 062015, giáo viên trình độ không đồng đều, nhất là những giáo viên có tuổi, giáo viên trẻ mới vào nghề, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của việc thực hiện nội dung, chương trình đổi mới phương pháp dạy học, nên chất lượng giảng dạy chưa cao. Nhiều giáo viên không biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, việc cập nhật các kiến thức mới còn hạn chế vẫn theo nối mòn cũ.2. Thực trạng đội ngũ 2.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên năm học 2014 – 2015 và 2015 – 2016Năm học 20142015:Tổng số cán bộ, giáo viên mầm non toàn huyện là 429 đồng chí trong đó:+Trình độ: Đạt chuẩn là 424429 đạt 98,8% , Trên chuẩn là 315429 đạt 73,4% Dưới chuẩn là 5 GV tỷ lệ 1,2%. Trong đó CBQL trên chuẩn là 5863 đạt 92,1%, GV trực tiếp đứng lớp đạt trình độ trên chuẩn là 257366 đạt 70,4% : + Trình độ chuẩn, trên chuẩn của CBQL, GV trường MN Tư thục 77tỷ lệ 100%+ Số giáo viên biên chế 358 ;Trong đó mới tuyển trong năm 2014 là 47 giáo viên, hợp đồng 3 giáo viên: Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên : 366 GV366GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp; Xếp loại tốt 316366 đạt 86,3%; xếp loại khá 50 GV đạt 13,7%. Các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Trong năm học mở 6 lớp ; 100% CBQL.GV tham dự tập huấn các nội dung Bộ chuẩn, Chuyên đề PTVĐ, BDTX, phổ cập xóa mù chữ, tin học, phần mềm quản lý. Đặc biệt việc tổ chức tập huấn 10 Modun theo Sở chỉ đạo toàn huyện có 430430 CB,GV tham gia tập huấn, các trường mầm non đều xây dựng kế hoạch cụ thể việc học tập BDTX, đến tháng 52015 các trường hoàn thiện hồ sơ BDTX và gửi danh sách, tờ trình đề nghị công nhận kết quả BDTX cho giáo viên.Năm học 20152016Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn bậc học là 567 cô ( trong đó có 10 CBQL, giáo viên Nhân viên trường MN tư thục và cơ sở tư thục, 34 cô hợp đồng nấu ăn, 42 hợp đồng bảo vệ) Trong đó biên chế 472 ( 20 Hiệu trưởng, 42 Hiệu phó , 387 giáo viên, 23 nhân viên trường công lập)+ Số hợp đồng là : 4 cô Trình độ chuyên môn của giáo viên: Đại học 236 cô; Cao Đẳng 102 cô; trung cấp là 113 cô, sơ cấp là 02 cô Số lớp bồi dưỡng chuyên môn: Tổng số 6 lớp, thời gian là 9 ngày, nội dung bồi dưỡng là: Xây dựng kế hoạch giáo dục, chuyên đề phát triển vận động, Đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, Chăm sóc vệ sinh, dinh dưỡng... Tổng số cán bộ giáo viên tham dự là 453 người, thành phần tất cả CBQL, giáo viên các trường mầm non trong huyện.Tổng hợp thành các bảng sau: Trình độ chuyên môn của cán bô, giáo viên: Năm họcTổng sốĐại họcCao đẳngTrung cấpSơ cấp2014 20154292221099352015 20164532361021132 Danh hiệu thi đua:Năm họcChiến sỹ thi đua Giáo viên giỏi cấp huyệnLao động tiên tiếncấp cơ sởCấp tỉnh2014 20151501451502015 2016180265185Sáng kiến kinh nghiệm:Năm học Tổng số Xếp loại AXếp loại BXếp loại CKhôngXếp loại HuyệnTỉnhHuyệnTỉnhHuyệnTỉnhHuyệnTỉnh2014 20151051203443661122015 20161121538359SKKN gửi tỉnh nhưng chưa có kết quả chấm. Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên:Năm họcTổng sốXuất sắckháTrung bìnhYếu2014 20153662201301602015 2016396257126130 Nhìn chung đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác, yêu nghề mến trẻ.Tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn cố gắng phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên cũng còn những phần hạn chế đó là: Trình độ văn hoá cũng như trình độ chuyên môn không đồng đều, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ năm học chưa được đồng bộ, kết quả chăm sóc giáo dục trẻ chưa cao . Xuất phát từ thực tiễn trên bản thân tôi đã trăn trở để tìm ra những phương pháp, biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường.Với mong muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đưa chất lượng nhà trường ngày một đi lên. 2.2. Nhận xét về chất lượng đội ngũ giáo viên: Ưu điểm: Đội ngũ giáo viên luôn yên tâm công tác, yêu nghề mến trẻ. Đa số giáo viên nhà trường còn trẻ, khoẻ luôn nhiệt tình, cố gắng học tập phấn đấu để vươn lên tự khẳng định mình. Qua khảo sát tình hình thực tế tôi nhận thấy rằng cần phải có những biện pháp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Từ đó xây dựng ý thức học tập, giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới, bổ sung những kiến thức kỹ năng thiếu hụt. Giúp đội ngũ giáo viên luôn sẵn sàng tiếp cận với những đổi mới trong chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành học. Có như vậy mới tạo được đội ngũ giáo viên hoàn thiện về nhân cách, có đủ trình độ về kiến thức chuẩn, tay nghề được nâng cao, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ.Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa đa dạng, chưa sâu sát, các tiết dạy mẫu còn hạn chế. Chưa xây dựng được mô hình lớp điểm để nhân rộng ra toàn huyện. Chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên trước khi thực hiện đề tài:Sè gi¸o viªn ®­îc kh¶o s¸tQuy chÕ chuyªn m«nNghiÖp vô tay nghÒTètKh¸T. b×nhYÕuTètKh¸T. b×nhYÕuSL15636685521908149260%42,654,533,312,2051,931,416,70Để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên mầm non phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên theo hình thức :+ Học tại chức : Cao đẳng, Đại học tại chức, từ xa, vừa học vừa làm+ Bồi dưỡng chuyên đề trong hè: Bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.+ Bồi dưỡng qua các hội thi : Thi GV giỏi, đồ dùng đồ chơi tự tạo, thi dinh dưỡng...+ Bồi dưỡng qua thanh tra kiểm tra: Dự giờ nhận xét đánh giá góp ý.+ Bồi dưỡng thông qua hội thảo.+ Bồi dưỡng thông qua tự học bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết 1 năm họcĐến nay chất lượng đội ngũ giáo viên đã được nâng cao, trình độ của giáo viên mầm non đạt chuẩn hiện nay là tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non đạt 100%, vì thế công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của gia đình và của xã hội.Tuy nhiên một số giáo viên trẻ mới ra trường chưa giầu kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ qua thực tế. 2.3. Một số tồn tại: Trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên thực tế còn có những giáo viên hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến chất lượng giờ dạy chưa cao, chưa linh hoạt sáng tạo. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên còn hạn chế chưa phát huy được tính tích cực chủ động của trẻ, chưa thực sự lấy trẻ làm trung tâm nhiều giáo viên vẫn sử dụng các phương pháp cũ để dạy trẻ, Nhiều giáo viên không biết sử dụng công nghệ thông tin vào trong gời dạy nên chất lượng chưa cao. Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho tiết dạy cũng như trong các hoạt động của trẻ còn hạn chế dẫn tới chất lượng chưa cao, việc sử dụng đồ dùng vào các hoạt động chưa khoa học. Từ thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trong huyện. Tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chuyên môn nhằm mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong năm học 20152016 ở huyện như sau: Chương 3: .Một số biện pháp tổ chức thực hiệnI. Một số biên pháp1. Xây dựng kế hoạch Đứng trước thực trạng tình hình giáo viên trình độ chuyên môn chưa đồng đều. ngay từ đầu năm học tôi phân loại giáo viên và lập kế hoạch bồi dưỡng Khảo sát, thống kê tình hình đội ngũ. Tìm hiểu nghiên cứu những mô hình xây dựng đội ngũ đạt kết quả ở đơn vị bạn. Họp thông báo đăng ký các nhu cầu học tập nâng cao trình độ bằng các hình thức:+Học nâng trình độ cao trình độ chuyên môn:( Cao đẳng; Đại học).+Học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại phòng GDĐT trong năm học.+ Học Tin học A để soạn giảng trên máy vi tính, và áp dụng CNTT vào bài giảng trên lớp.+ Tự học bồi dưỡng thường xuyên 120 tiếtnămCăn cứ vào số liệu đăng ký tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức cho giáoviên học tập. 2. Nâng cao tư tưởng và nhận thức cho giáo viên: Tổ chức lớp tập huấn hè kết hợp với học tập và bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ giáo viênĐầu năm học ,Phòng GDĐT tổ chức học tập nội dung các cuộc vận động như “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Học tập các nghị quyết của Tỉnh của Huyện. đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nướcTổ chức triển khai nhiệm vụ năm học mới của ngành, của huyện. Xây dựng kỷ cương, nhiệm vụ thực hiện Lấy đánh giá chuẩn nghề nghiệp làm thước đo cho giáo viên. Tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong huyện. Phát động phong trào giỏi việc trường đảm việc nhà, yêu cầu cho đăng ký phong trào gia đình văn hoá.Có 2222 trường MN đã có tổ chức công đoàn chăm lo đời sống động viên tinh thần cho giáo viên yên tâm học tập công tác, 3 Nâng cao trình độ chuyên môn qua các chuyên đềĐầu năm học, phòng giáo dục tổ chức chuyên đề, hướng dẫn cho giáo viên của mình thống nhất về phương pháp lên lớp, hướng dẫn và thống nhất làm hồ sơ sổ sách, Xây dựng kế hoạch năm học, tháng tuần; trong đó có kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ…Xây dựng các tết mẫu để giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm, học tập.Hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền các bậc cha mẹ nuôi dạy con theo khoa học. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động góc trong ngày và cách xây dựng kế hoạch chơi theo chủ điểm. Thống nhất việc trang trí lớp theo chủ điểm quy định, Dần dần qua kiểm tra, thao giảng đã thấy giáo viên có nhiều tiến bộ, áp dụng được vào chương trình dạy. 4. Nâng cao Hoạt động của mạng lưới kiểm tra và mạng lưới chuyên mônĐể thúc đẩy phong trào giáo dục Mầm non, công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của từng năm học. Đầu năm xây dựng công tác kiểm tra cụ thể chi tiết. 100% số trường trong huyện kiểm tra đột toàn diện hoặc chuyên đề hay đột xuất trong năm học. Kiểm tra khoảng 13 giáo viên trong toàn huyện toàn diện. Củng cố và Bổ sung các thanh tra viên vào đầu năm học. Yêu cầu các thanh tra viên phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đã qua giảng dạy có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; phải là giáo viên dạy giỏi Khi tiến hành kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình và các bước tiến hành kiểm tra. Tổ chức thực hiện kiểm tra theo đúng kế hoạch. Nắm chắc yêu cầu khi tiến hành kiểm tra. Có kết luận về kiểm tra sau kiểm tra. Nhờ có việc tổ chức kiểm tra thường xuyên theo đúng quy trình đã tác động cho đội ngũ giáo viên ý thức chấp hành các nội quy về quy chế chuyên môn.Tay nghề được nâng lên sau mỗi lần được kiểm tra Mạng lưới chuyên môn hoạt động đều thường xuyên củng cố. Đi sâu các chuyên đề Bộ, Sở, Phòng triển khai. Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức thao giảng hàng tháng, góp ý, xếp loại công khai, dân chủ; quy định những sai lầm thiếu sót mắc phải sẽ không lặp lại ở mỗi thành viên Xây dựng các tiết dạy mẫu hay để giáo viên dự học tập.Nhờ vậy mà chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên. 5. Tổ chức tốt Hoạt động thi đua khen thưởng Tổ chức phát động và đăng ký thi đua: Phối hợp tốt với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hội thi các cấp như: Giáo viên dạy giỏi. Chỉ đạo cụ thể, có xếp loại đánh giá thi đua khen thưởng bằng nhiều hình thức tiền mặt hoặc hiện vật cho tập thể và cá nhân. Ngoài ra còn tổ chức tốt các hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm Đầu năm cho giáo viên tự viết đăng ký thi đua thực hiện. Hàng tháng, học kỳ có đánh giá, nhắc nhở thường xuyên theo quy chế thi đua; biểu điểm đánh giá xếp loại , nêu những mặt tồn tại, những thành tích cá nhân và được tuyên dương…Hàng năm có đánh giá xếp loại thi đua rõ ràng đối với từng cá nhân. Và yêu cầu phải có phiếu tự đánh giá thi đua cụ thể cuối năm. Nhà trường kịp thời khen thưởng động viên, Kiểm tra học kỳ có biểu điểm đánh giá toàn diện (Biểu điểm được thông qua bàn bạc thống nhất trong cuộc họp,dựa trên cơ sở quy định của ngành ). Các đợt thi đua được tổ chức có kế hoạch nhờ vậy mà phong trào thi đua đã thật sự có tác dụng thúc đẩy nâng chất lượng hoạt động chuyên môn cho giáo viên.6 Nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho giáo viên Tổ chức thật tốt hoạt động của công đoàn trong trường để chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên Tham mưu với các đoàn thể chăm lo xây dựng đến giáo dục Mầm non như phối hợp, ủng hộ trong công tác chăm sóc GDMN, Hằng năm, Nhà trường phối hợp với Ban chấp hành công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tốt chuyến du lịch, tham quan mô hình GDMN điển hình của các tỉnh ,để mở rộng tầm nhìn , nâng cao nhận thức, trách nhiệm tăng thêm lòng yêu nghề mến trẻ… Luôn giải quyết chế độ lương, các phụ cấp khác kịp thời đầy đủ,công khai dân chủ ; không để đội ngũ giáo viên gây nghi ngờ, thắc mắc; đây là nguyên nhân xây dựng mối đoàn kết, hạn chế đơn thư khiếu nại…Nhờ có sự quan tâm đúng mức , kịp thời nên đội ngũ giáo viên an tâm công tác, Nhiệt tình bám trường bám lớp, Hoàn thành tốt công tác do cấp trên giao và nâng cao chất lượng giảng dạy ở các nhà trường. 7 Nâng cao trình độ chuyên môn qua thi viết Sáng kiến kinh nghiệm Đầu năm đăng ký đề tài. Tổ chức thi viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm vào đợt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt nam 2011; thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm để chọn sáng kiến hay vào cuối năm. Tổ chức học tập những sáng kiến kinh nghiệm ở tập san. Bình chọn và khen thưởng những sáng kiến đạt kết quả cao . Có báo cáo điển hình những sáng kiến hay để học tập. Sau mỗi chuyên đề hoặc tổng kết thi đua khen thưởng.Nhờ có việc tổ chức thi viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm mà những kinh nghiệm hay đã được phổ biến áp dụng, chất lượng giảng dạy trong trường ngày một tốt hơn.8 Bồi dưỡng qua phong trào thi giáo viên dạy giỏiHàng năm, huyện tổ chức phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp trường,cấp huyện, cấp tỉnh, giáo viên dạy 2 hoạt động chung, đồng thời tổ chức thi lý thuyết cho giáo viên. Thực tế cho thấy rằng việc tổ chức phong trào thi giáo viên dạy giỏi có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên; bởi vì khi tham gia thi giáo viên dạy giỏi đòi hỏi giáo viên phải suy nghĩ nghiên cứu nội dung chương trình kỹ hơn, tìm tòi những phương pháp, biện pháp lên lớp thật linh hoạt, sáng tạo trong khi lên lớp, tạo những tình huống mới lạ để trẻ tập trung chú ý hơn , hứng thú trong giò học, Bên cạnh đó giáo viên đầu tư nhiều hơn về việc làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ cho hoạt động vui chơi, đồ dùng có nhiều sáng tạo để tham gia dự thi đạt kết quả cao. Và một điều quan trọng hơn đây là đợt sinh hoạt, giao lưu học hỏi, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ. Cứ sau mỗi lần tổ chức thi , thì số giáo viên tham gia nhanh chóng nắm vững chuyên môn, tạo được uy tín đối với đồng nghiệp với các bậc cha mẹ các cháu.9.Bồi dưỡng qua hướng dẫn kỹ năng làm đồ dùng đồ chơiĐồ dùng đồ chơi đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục Mầm non, nó là phương pháp hữu hiệu nhất để truyền thụ kiến thức cho trẻ.Vì đặc điểm của lứa tuổi này là thông qua con đường chơi mà học, học mà chơi. Qua vui chơi trẻ có thể tiếp thu kiến thức của bài học nhanh nhất , lớn nhất. Thực tế qua vui chơi giúp trẻ phát huy được tính tò mò, ham hiểu biết, giúp trẻ nảy sinh nhiều ý sáng tạo, trẻ rất thích chơi vơi đồ dùng đồ chơi và đồ chơi được luôn luôn thay đổi sẽ thu hút trẻ vào cuộc chơi lâu hơn, hứng thú trong khi chơi hơn. Trong điều kiện địa phương còn nghèo nàn, cha mẹ các cháu không có tiền để mua thêm đồ chơi cho các cháu học. Nhà trường đã hướng dẫn cho giáo viên tận dụng một số phế liệu, vật sẳn có tại địa phương để làm ra đồ dùng đồ chơi đẹp mắt cho các cháu và phục vụ dạy học.Qua giờ dạy có chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi nên việc truyền thụ kiến thức cho các cháu dễ dàng hơn, vì lứa tuổi này phương pháp quan trọng nhất là trực quan, hình ảnh, sinh động. Cho nên việc bồi dưỡng một số kỹ năng làm Đồ dùng dạy học là một trong những yêu cầu quan trọng giúp cho giáo viên nâng cao được chất lượng giờ dạy, tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình 10. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí:Trong sự nghiệp giáo dục, Lênin đã nói: “Sự nhất trí trong một tập thể sư phạmlà yếu tố quyết định mọi sự thành công trong nhà trường”. Do đó, muốn xây dựng tập thể đoàn kết, thì mỗi Hiệu trưởng phải là trung tâm xây dựng khối đoàn trong nhà trường. Xác định được yêu cầu trên, Hiệu trưởng phải thực sự là con chim đầu đàn, gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, đầu tư nghiên cứu để tạo được niềm tin thật sự của tập thể, luôn gần gũi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng giáo viên để có những giúp đỡ, giải quyết phù hợp, chân tình, giải toả những mâu thuẫn để tránh “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Phối hợp với các đoàn thể trong trường, địa phương để làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng đơn vị thực sự là tổ ấm, trao đổi giúp đỡ nhau trong công tác, trong chuyên môn, trong đời sống để từ đó tình cảm gắn bó và yên tâm công tác. Để làm được việc trên, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng giúp đỡ những khó khăn vưỡng mắc của cán bộ , giáo viên trong công tác, đời sống, biết lắng tai nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng giáo viên qua đồng nghiệp, qua các đợt kiểm tra, qua các lớp bồi dưỡng hay gặp mặt…, Để có biện pháp giải quyết, giúp đỡ phù hợp. Thường xuyên thăm hỏi động viên nhau cùng công tác tốt và điều quan trọng là phải tạo được uy tín, niềm tin đối với từng cán bộ giáo viên về mọi mặt nhất là những hiểu biết về chuyên môn, về quản lý, về tham gia học tập v.v… Đồng thời tạo điều kiện để cùng thăm hỏi, quan tâm giúp đỡ nhau tạo thành một tập thể yêu thương, tôn trọng nhau, cùng chung sức và hoàn thành nhiệm vụ.II. Kết quả Nhờ các biện pháp nêu trên, trong những năm qua đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt về nhận thức, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng tập thể. Đặc biệt là đội ngũ đã thực sự gắn bó với nghề, xem nhà trường, lớp học là tổ ấm đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng trường vững mạnh làm cho phong trào Mầm non ngaỳ càng ổn định về số lượng và chất lượng ngày càng cao Về trình độ chính trị: Đã có 195 giáo viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng, và đã thành lập được 1822 chi bộ độc lập, tách ra từ chi bộ trường THCS, TH, y tế. Trong năm qua đạt 1818 Chi bộ trong sạch vững mạnh ; 100% chị em yên tâm công tác. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Toàn huyện có 453 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đạt trình độ chuẩn 451cô; trình độ trên chuẩn 338 cô. Đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng Giáo dục trẻ từ chỗ rất ít giáo viên dạy giỏi, nay phong trào dạy giỏi qua các hội thi đã sôi nổi; 100% giáo viên tham gia hội giảng trường, mạnh dạn đăng ký phấn đấu giáo viên giỏi các cấp ; cụ thể cấp trường 256 cô, cấp huyện 65cô dự thi đạt 65 cô số cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học tăng lên đáng kể, chất lượng SKKN cao hơn trước.2323 trường dự thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp huyện đều đạt giải; có nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ.Sau khi áp dụng các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn. Tôi nhận thấy chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên đã được thay đổi một cách rõ rệt. Cụ thể là 100% giáo viên nắm vững chương trình giáo dục mầm non, biết tổ chức các hoạt động theo phương pháp tích hợp với nội dung đa dạng phong phú có sức nôi cuốn trẻ tham gia vào các hoạt động, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ nét cụ thể:Bảng đánh giá xếp loại giáo viên như sau: Số liệu khảo sát sau khi thực hiện đề tài:Thời gian khảo sátSố giáo viên được khảo sátQuy chế chuyên mônNghiệp vụ tay nghềTốtKháTBYếuTốtKháTBYếuTrước khi thực hiện đề tàiSố lượng15636685521908149260Tỷ lệ42,654,533,312,2051,931,416,70Sau khi thực hiện đề tàiSố lượng156366955380925590Tỷ lệ42,66133,95,105935,25,80 Nhìn vào bảng trên so sánh chúng ta thấy chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đã tăng lên rõ rệt, điều này lại khẳng định cho chúng ta một lần nữa rằng “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của các nhà trường”III. Bài học kinh nghiệm: Từ những kết quả đạt được, tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:1. Phải nắm vững đặc điểm tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên về mọi mặt: tư tưởng, tình cảm, chuyên môn nghiệp vụ ,trên cơ sở đó có biện pháp bồi dưỡng cụ thể 2. Phải có kế hoạch cụ thể, sâu sát và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả.3. Coi trọng việc xây dựng mạng lưới nghiệp vụ của huyện, và phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của các thành viên.4. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng thật thiết thực và có chất lượng, hướng dẫn kỹ giáo viên nắm vững chuyên môn, 5. Chỉ đạo và xây dựng hệ thống trường điểm để làm điển hình nhân ra diện rộng.6. Trong công tác bồi dưỡng đội ngũ phải chú ý xây dựng bằng được nền nếp, phong cách làm việc nghiêm túc, tạo sự công bằng trong tập thể qua kiểm tra dự giờ, đánh giá khen thưởng, phát huy tinh thần tự học, tự rèn về chuyên môn, phẩm chất đạo đức ở mỗi cán bộ giáo viên Mầm non.7. Nội dung các chuyên đề đưa ra bồi dưỡng đội ngũ phải phù hợp với yêu cầu giáo dục, với chỉ đạo của ngành giáo dục, của ngành học Mầm non, với tình hình thực tế của đơn vị mình, các hình thức tổ chức phải chặt chẽ làm đến nơi đến chốn, có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. 8. Phải làm tốt công tác tham mưu với các cấp để tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần thực hiện tốt chế độ chính sách và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ ,giáo viên đi học để nâng cao trình độ.9. Vai trò của người quản lý hết sức quan trọng, phải thực sự gương mẫu, phải giỏi về chuyên môn, có uy tín, phải xây dựng được sự tin yêu và tin tưởng đối với đội ngũ.Những biện pháp tôi đã áp dụng trên đây đã đem lại những kết quả nhất định và trở thành kinh nghiệm của bản thân trong công tác quản lý. Do đó phương hướng tới là tiếp tục áp dụng những biện pháp trên và nâng cao yêu cầu để buộc GV của đơn vị mình, phải luôn luôn rèn luyện và hành động, phát huy những biện pháp tốt mang lại hiệu quả cao. Đồng thời cũng rút ra những hạn chế trong các biện pháp, luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi suy nghĩ, phát hiện những điều hay, những cái mới của các lớp tập huấn, của đồng nghiệp để vận dụng tốt hơn vào công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.Ngoài ra, tôi không ngừng học hỏi, tìm hiểu thực tế, học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp đã làm tốt công tác này để nghiên cứu, vận dụng vào tình hình của đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác xây dựng và bồi dưỡng giáo viên Phần III. KẾT LUẬN1. Kết luận.Giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội . Trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu rõ: Giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển lâu dài của đất nước.. . Vì thế những người làm công tác giáo dục cần có nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của ngành, nhất là giáo dục mầm non ngành học đặt nền móng đầu tiên cho quá trình giáo dục con người.Để thích ứng với sự phát triển về kinh tế, xã hội hiện nay của đất nước ta, những người lao động và nhất là đội ngũ giáo viên mầm non phải thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội có nghĩa là phải năng động, sáng tạo, học tập, suy nghĩ để vận dụng kiến thức vào thực tế và phải có thái độ đúng đắn, truyền thụ cho học sinh những cái xã hội cần theo yêu cầu của sự phát triển. Muốn vậy trước hết người hiệu trưởng phải luôn gương mẫu về mọi mặt, có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác giảng dạy, luôn đi sâu đi sát trong việc kiểm tra chuyên môn, biết đánh giá đúng thực trạng đội ngũ giáo viên.Trên cơ sở đó có phương hướng, biện pháp bồi dưỡng thích hợp, kịp thời, cụ thể. Người quản lý cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau : 1.1. Nắm vững chương trình nội dung, phương pháp giảng dạy một cách đầy đủ và toàn diện: Cán bộ quản lý phải nắm được phương pháp lên lớp từng loại tiết của các bộ môn, kể cả các thủ thuật kinh nghiệm lên lớp tốt nhất. Có như thế mới tham gia giúp đỡ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên có năng lực chuyên môn hạn chế. Muốn vậy cán bộ quản lý phải có kế hoạch nghiên cứu thêm tài liệu chuyên môn, tự bồi dưỡng về lý luận và học tập các kinh nghiệm điển hình tiên tiến. Đó là cái vốn quí mà người cán bộ quản lý nào cũng phải trang bị cho mình để hoàn thành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.Để làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên người người cán bộ quản lý phải luôn có ý thức vươn lên, tự học, tự rèn để kịp thời nắm bắt những kiến thức mới, chọn lọc cho phù hợp, vận dụng một cách sáng tạo vào công tác bồi dưỡng, vững vàng trong chuyên môn để giáo viên tin cậy và là chỗ dựa vững chắc cho giáo viên.1.2 . Phải có kế hoạch và phương thức bồi dưỡng cụ thể : Để nâng dần trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên thì phải : Nắm chắc khả năng trình độ của giáo viên sau đó lên kế hoạch bồi dưỡng cụ thể.Trang bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ giảng dạy như : Tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phân phối chương trình, đồ dùng dạy học.Có kế hoạch cử giáo viên tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, thăm quan học tập kinh nghiệm ở các trường điểm.Xây dựng mạng lưới giáo viên nòng cốt giúp ban giám hiệu nhà trường trong việc nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng trong toàn trường.Tăng cường công tác bồi dưỡng tại chỗ: Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn. Có kế hoạch triển khai các chuyên đề, xây dựng lớp điểm, tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập, bồi dưỡng.Tổ chức tốt các hội thi nhằm khai thác hết tiềm năng bên trong của mỗi giáo viên. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên phải là một qui trình khép kín từ bồi dưỡng lý luận đến thao tác tay nghề là một quá trình lâu dài và phức tạp không thể nóng vội, không thể có kết quả trong ngày một, ngày hai. vì vậy người Hiệu trưởng phải kiên trì và có quyết tâm cao, có như vậy mới đi đến thành công. 2. Đề xuất, kiến nghị.Đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm hơn tới đội ngũ cán bộ giáo viên mầm non, định biên đủ số lượng giáo viên trên nhóm lớp để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt hơn.Tăng cường mở các lớp tập huấn tin học, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ giáo viên.Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non để có đủ điều kiện và phương tiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi, rất mong hội đồng xét duyệt thi đua các cấp xét và bổ sung những ý kiến để bản sáng kiến kinh nghiệm này được hoàn thiện và áp dụng rộng rãi. Tôi cam đoan sáng kiến này là của tôi viết không sao chép của ai. Người viết XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌCPHÒNG GDĐT HUYỆN ĐỨC THỌ Tổng điểm …………. Xếp loại ……….. TM PHÒNG GD ĐT ĐỨC THỌ TRƯỞNG PHÒNG Lê Chí Thành Mục lụcPhần I: Mở đầu I. Lý do chọn đề tài 1. lý do khách quan 2. Lý do chủ quan II. Mục đích nghiên cứu III. Đối tượng, cơ sở và phương pháp nghiên cứu 1. Đối tượng 2. Phương pháp nghiên cứuIV. Thời gian nghiên cứu Phần II. NỘI DUNG CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận 1. Cơ sở lý luận. 2. Cơ sở thực tiễn CHƯƠNG II. Thực trạng đội ngũ giáo viên1.Đặc điểm tình hình2.Thực trạng đội ngũ giáo viên CHƯƠNG III. Một số giải pháp tổ chức thực hiệnI. Một số biên pháp1. Xây dựng kế hoạch2. Nâng cao tư tưởng và nhận thức cho giáo viên3. Nâng cao trình độ chuyên môn qua các chuyên đề4. Nâng cao hoạt động của màng lưới kiểm tra và màng lưới chuyên môn5 Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng6. Nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho giáo viên7. Nâng cao TĐCM qua thi viết SKKN8. Bồi dưỡng qua phong trào thi giáo viên dạy giỏi9. Bồi dưỡng qua hướng dẫn kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi10. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí.II. Kết quảIII. Bài học kinh nghiệmPhần III. Kết luận. 1. Kết Luận. 2. Những đề xuất kiến nghị Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non UBND HUYN C TH PHềNG GIO DC V O TO SNG KIN KINH NGHIM MT S BIN PHP CH O NNG CAO CHT LNG I NG GIO VIấN MM NON NM HC 2016 2017 Lnh vc: Qun lý Tờn tỏc gi: Chc v: Giỏo viờn mn non H Tnh thỏng 11 nm 2016 PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non PHN I: Lí LCH Tờn tỏc gi: Chc v: Giỏo viờn mn non n v cụng tỏc: Phòng Giáo dục Đào tạo c Th ti: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non Phn I: M U PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non I Lí DO CHN TI Lý khỏch quan i ng cỏn b giỏo viờn cú vai trũ quyt nh vic chm súc giỏo dc tr cỏc trng mm non vỡ vy bt k ngi qun lý no khụng th b qua vic bi dng lc lng cỏn b giỏo viờn Mc tiờu ca cụng tỏc bi dng l nhm hon thin quỏ trỡnh o to, khc phc nhng thiu sút lch lc cụng tỏc ging dy, v quan im, ni dung phng phỏp giỏo dc ng thi theo kp nhng yờu cu ca xó hi phc v cho nhim v chm súc giỏo dc tr ũi hi ngi giỏo viờn mm non phi cú phm cht, trỡnh , nng lc cao lng tõm v nhõn cỏch nh giỏo, lũng nhõn ỏi tn tu thng yờu tr, th hin tinh thn t hc, t bi dng ci tin ni dung phng phỏp chm súc giỏo dc tr tham gia tớch cc Bn thõn mi ngi qun lý u suy ngh: lm th no n v mỡnh tr thnh mt n v tt Mun th trc ht phi cú i ng mnh Th k 21 l th k ca trớ tu, l th k ca nn kinh t trớ thc t nc Vit Nam tin ti nm 2020 vi s thay i ca nn kinh t, xó hi v cụng ngh cựng vi nú l hỡnh nh ngi cụng dõn Vit Nam mi vi trỡnh hc cao, nng ng, sỏng to, cú kh nng x lý thụng tin cao, cú kh nng t la chn v gii quyt cỏc t cuc sng, thớch ng vi s bin i khụng ngng ca xó hi Trỏch nhim ny t trờn vai ngnh Giỏo dc ũi hi ngnh phi cú nhng ni dung chng trỡnh phự hp, i mi phng phỏp dy v hc mt cỏch tớch cc Giỏo dc khụng ch hon thnh vic o to nhng ngi thớch ng vi xó hi m cũn o to nhng ngi phm cht v trớ tu ún u s phỏt trin ca xó hi Giỏo dc mm non l tin cho giỏo dc tiu hc vi nhim v chm súc giỏo dc tr t n tui mt la tui vụ cựng quan trng Nh tõm lý hc ngi Nga Ma Ca Ren Cụ ó núi: Nhng cỏi khụng cú c tr em trc tui thỡ sau ny rt khú hỡnh thnh v nhõn cỏch ó sai lch t nh thỡ sau ny khú ci to Vỡ vy mun nõng cao cht lng ca ngnh hc, mang tớnh chin lc hng u l phi nõng cao cht lng i ng giỏo viờn mt cỏch ton din Ngh quyt hi ngh ln th II Ban chp hnh Trung ng ng khoỏ VIII ó nờu: Giỏo viờn l nhõn t quyt nh cht lng ca giỏo dc v c xó hi tụn vinh Giỏo viờn phi cú c, ti phi c o to bi dng v t bi dng tr thnh i ng giỏo viờn cú cht lng cao, thc hin chng trỡnh giỏo dc thng xuyờn, bi dng chun húaá nõng cao phm cht v nng lc cho i ng giỏo viờn. Tr tui mm non ngoi s chm súc dy d ca ụng b, cha m tr gia ỡnh thỡ yu t quan trng quyt nh ln v s phỏt trin ton din ca nhng tr n trng mm non l i ng giỏo viờn mm non PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non T nhn thc trờn l mt cỏn b qun lý tụi ó xỏc nh vic xõy dng i ng giỏo viờn l mt nhng nhim v quan trng m mỡnh khụng c phộp nhóng, phi bng mi cỏch xõy dng mt i ng cú trỡnh nng lc, sc khe mu mc, cú kh nng chm súc giỏo dc tr theo yờu cu hin Tụi cng thm nhun sõu sc cõu: i ng giỏo viờn l nhõn t quyt nh cht lng giỏo dc Lý ch quan Trong nhng nm gn õy bc hc mm non c ng v Nh nc quan tõm chuyn i loi hỡnh t trng mm non bỏn cụng sang trng mm non cụng lp nờn i ng giỏo viờn ó i vo n nh khụng cú s thay i nh trc Tuy nhiờn v cht lng i ng thỡ cũn hn ch, mt s giỏo viờn nõu nm trỡnh nghip v tay ngh hn ch, nhiu giỏo viờn tr trng nhng cha lờn lp ging ln no, vỡ khụng c o to bi bn ti cỏc trng Cao ng s phm m ch hc th by, ch nht cỏc trung tõm nờn trỡnh chuyờn mụn cha cp nht theo yờu cu i mi ca ngnh; hn na s giỏo viờn c vỡ trỡnh o to trc õy l s cp v cp tc, nõng chun Vi trỡnh chuyờn mụn ca i ng giỏo viờn quỏ khp khnh, cha ng u, Nh th mi cụng tỏc trin khai ch o, nht l cụng tỏc giỏo dc , chm súc v tuyờn truyn tr mm non gp nhiu khú khn; khụng ỏp ng vi nhu cu giỏo dc hin Trc thc trng nh vy, l mt cán quản lý đạo chuyên môn toàn bậc học mầm non suy nghĩ vic bi dng, nõng cao cht lng i ng l cụng vic thng xuyờn ca ngi qun lý;bn thõn tụi quyt nh tỡm mt s bin phỏp bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn ca n v v cng l lý tụi chn Đ ti Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn mm non II Mc ớch nghiờn cu Trờn c s v thc trng tỡm nhng bin phỏp nõng cao trỡnh chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn mm non Huyện c Th III i tng nghiờn cu v phng phỏp nghiờn cu 1.i tng : i ng giỏo viờn Mầm non huyn c Th Phng phỏp nghiờn cu thc hin c nhim v ca ti ny, tụi ó s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu sau: - Phng phỏp nghiờn cu lý thuyt - Phng phỏp nghiờn cu thc tin ( iu tra thc trng, phng trc tip giỏo viờn, phõn loi giỏo viờn, tng hp) - Phng phỏp thụng kờ s liu IV Thi gian nghiờn cu: ti tụi tin hnh nghiờn cu t thỏng 8/2016n thỏng 11/2016 PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non PHN II: NI DUNG Chng 1: C s lý lun v cht lng i ng giỏo viờn mm non C s lý lun: 1.1 Khỏi nim Phỏt trin i ng giỏo viờn l phỏt trin ngun nhõn lc lnh vc GD&T, l cn thit, cn c quan tõm ca cỏc nc xu th hi nhp; GD&T c xem l quc sỏch hng u, u t cho GD&T l u t cho phỏt trin; i ng giỏo viờn cú vai trũ quan trng, quyt nh cht lng giỏo dc Phỏt trin i ng giỏo viờn cn quan tõm thc hin tt vic tuyn chn, s dng, o to, bi dng, tra, xõy dng chun ngh nghip GV, xõy dng cỏc ch , chớnh sỏch i vi GV - Cht lng ngun nhõn lc: Theo bi vit ca TS V Th Mai thỡ Cht lng ngun nhõn lc l mc ỏp ng v kh nng lm vic ca ngi lao ng vi yờu cu cụng vic ca t chc v m bo cho t chc thc hin thỏng li mc tiờu cng nh tha cao nht nhu cu ca ngi lao ng - o to, bi dng v phỏt trin ngun nhõn lc: l cỏc hot ng trỡ v nõng cao cht lng i ng giỏo viờn, l mu cht quan trng nõng cao cht lng giỏo dc nh trng Vỡ vy, cụng tỏc o to, bi dng v phỏt trin ngun nhõn lc cn phi thc hin mt cỏch cú t chc v cú k hoch - Bi dng: L cỏc hot ng b xung tri thc, lm tng thờm trỡnh hin cú v kin thc, k nng thỏi nhm giỳp cho cỏn b giỏo viờn thc hin cụng vic t kt qu tt hn - Phỏt trin: l cỏc hot ng nhm chun b cung cp lc lng lao ng yờu cu phỏt trin s lng v cht lng v c cu da trờn c s nhng nh hng phỏt trin ca ton bc hc - T in giỏo dc hc nh ngha: i ng giỏo viờn l: Tp hp nhng ngi m nhn cụng tỏc giỏo dc v dy hc cú tiờu chun o c, chuyờn mụn nghip v quy nh Mc ớch ca vic nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mc ớch ca cụng tỏc bi dng l nhm hon thin quỏ trỡnh o to, khc phc nhng thiu sút lch lc cụng tỏc ging dy, v quan im, ni dung phng phỏp giỏo dc ng thi theo kp nhng yờu cu ca xó hi Trong nhng nm gn õy thc hin i mi cụng tỏc giỏo dc theo tinh thn Ngh quyt ca i hi ng ln th IX Ngh quyt 40 ca Quc Hi v Ch th 14 ca Th Tng Chớnh ph thc hin tt yờu cu ca i mi giỏo dc v i n thnh cụng thỡ iu u tiờn cn cú l nhng ngi thy phi chun mc v phm cht o c, vng vng v trỡnh chuyờn mụn Chớnh vỡ l ú nhim v o to, bi dng, phỏt trin i ng giỏo viờn hin l mc tiờu hng u ca ng, Nh nc v ton xó hi Bi dng giỏo viờn l cụng vic mang tớnh chin lc, phi c lm thng xuyờn, liờn tc v lõu di thỡ mi xõy dng c i ng giỏo viờn cú cht lng tt mt khỏc, cụng tỏc bi dng giỏo viờn cũn mang tớch cp bỏch bi yờu cu ca cụng cuc i mi ton din v cn bn giỏo dc Vit Nam Nm hc PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non 2015-2016 l nm hc tip tc trin khai thc hin ỏn ph cp giỏo dc mm non cho tr em tui, thc hin B chun phỏt trin tr tui, chuyờn phỏt trin ng, tng kt nm thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non, i mi phng phỏp giỏo dc ly tr lm trung tõm Vỡ vy cụng tỏc bi dng s gúp phn thỳc y s phỏt trin v chuyờn mụn nghip v v nõng cao cht lng ging dy ca giỏo viờn Giỏo viờn tớch cc tham giao vo cỏc hot ng bi dng chuyờn mụn s giỳp cho giỏo viờn thun li tip cn vi nhng thay i mi, mt khỏc, y mnh cụng tỏc bi dng chuyờn mụn s gúp phn khuyn khớch giỏo viờn lm vic chm ch, t giỏc, tớch cc hn Thụng qua bi dng chuyờn mụn giỳp cho giỏo viờn hc hi ln nhau, nhn xột, ỏnh giỏ c kh nng hon thnh cụng vic v s tin b cụng tỏc ca bn thõn C s thc tin: thc hin tt nhim v ca giỏo viờn mm non v thc hin li dy ca Bỏc H ó li: Dy mu giỏo l thay m dy tr, Mun lm c thỡ trc ht phi thng yờu tr , cỏc chỏu nh hay quy khúc, phi bn b, chu khú mi nuụi dy c cỏc chỏu, dy tr nh tt thỡ sau ny cỏc chỏu mi tr thnh ngi tt Ngnh hc ny ly phng thc giỏo dc l ngi m, tỡnh cm ca m giỏo dc cỏc chỏu Thật ỳng nh vy; Giỏo viờn mm non khụng ch l nh giỏo n thun m l ca s, ngh s v l ngi m hin th hai ca tr, la tui mm non cũn non nt, cha phỏt trin hon thin v tõm sinh lý, d nhy cm vi mi hot ng xung quanh cho nờn chỳng ta phi cú mt kin thc c bn hng cỏc chỏu i ỳng mc tiờu m i hi ng ó l chm súc tr trc tui mt cỏch cht lng tr phỏt trin ton din v th cht tỡnh cm, trớ tu thm m trờn c s mt chng trỡnh nuụi dy tr khoa hc, mt i ng giỏo viờn tõm huyt vi ngh v hiu bit nghip v, mt h thng trng lp phự hp vi cỏc loi hỡnh a dng v mt c s giỏo dc mm non chun mc, mt mng li ph bin kin thc v t nuụi dy tr n tng gia ỡnh, k c cỏc vựng nụng thụn , vựng sõu vùng xa, cú chớnh sỏch u t v ói ng hp lý nhng giỏo viờn mm non khu vc vựng sõu vựng xa, vựng ng bo Dõn tc thiu s Mun thc hin c nh vy, i ng giỏo viờn phi c bi dng v nng khiu nh n, hỏt, mỳa, v, v phng phỏp ngh thut ging dy trờn lp thu hỳt tr, to cho tr hng thỳ gi hc, lụi cun tr vo hot ng hc mt cỏch , tớch cc ,nh nhng, qua cỏc bin phỏp giỏo dc linh hot, khộo lộo thụng qua ng chi m hc, hc m chi, lng ghộp cỏc mụn hc vo chng trỡnh mt cỏch phự hp, c bit l giỏo viờn phi du dng, giu tỡnh cm, ngụn ng phi d hiu, bit thng yờu, tụn trng v cụng bng i vi tr nh em ca chớnh mỡnh thc hin c cỏc yờu cu trờn, ngi giỏo viờn mm non phi cú trỡnh chuyờn mụn vng vng, cú phm cht o c tt tht s l tm gng sỏng cho cỏc chỏu noi theo Vỡ vy phi trung lm tt cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn gii v chuyờn mụn mnh v cụng tỏc qun lý lp v cỏc hot ng phong tro, o c li sng tt, hon thnh chin lc giỏo dc mm non n nm 2020 m ng ta ó khng nh PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non Chng 2: Thc trng i ng giỏo viờn mm non huyn c Th c im tỡnh hỡnh 1.1 Thun li Mng li giỏo dc mm non huyn c Th phỏt trin khỏ ton din v ng b, cỏc xó, th trn u cú trng mm non (trong ú cú 22 trng cụng lp v 01 trng t thc), vỡ vy ỏp ng c nhu cu gi tr lp T l huy ng tr ngy cng tng, nht l tui nh tr Riờng tr em nm tui huy ng ti a 100% s tr tui lp 100% S trng t chc cho tr n bỏn nm hc Vỡ vy cht lng chm súc, nuụi dng cú chuyn bin tt, t l suy dinh dng tr gim Trong nhng nm qua, ng v nh nc ó ban hnh nhiu bn to mụi trng phỏp lý a phng thỏo g khú khn, ch o bc hc phỏt trin vng chc Cỏc cp y ng, chớnh quyn, nhõn dõn a phng ó quan tõm hn, tng cng u t c s vt cht, trang thit b cho cỏc trng mm non nờn giỏo dc mm non cú nhiu chuyn bin tớch cc ỏp ng yờu cu nõng cao cht lng giỏo dc, chm súc, nuụi dng tr mm non, nht l m bo cho vic thc hin i tr chng trỡnh giỏo dc mm non mi UBND tnh ban hnh quyt nh s 05/2013/Q-UBND ngy 14/3/2013 v chuyn i 21 trng mm non bỏn cụng sang trng mm non cụng lp v biờn ch cho cỏn b qun lý, giỏo viờn v nhõn viờn - Ngy 14/01/2014 UBND huyn n thi ban hnh quyt nh s 30/Q-UBND v vic phờ chun kt qu trỳng tuyn viờn chc s nghip viờn chc cỏc trng mm non thuc UBND Huyn c Th cho 314 giỏo viờn v 21 nhõn viờn y t trng hc iu kin Nm 2014 v 2015 ó tuyn dng thờm 77 viờn chc giỏo viờn mm non i ng cỏn b qun lý, giỏo viờn cỏc trng mm non c bn m bo s lng, c cu hp lý, tr húa, m bo trỡnh chuyờn mụn t chun, cht lng khỏ tt T l giỏo viờn hc nõng cao trỡnh trờn chun khỏ cao Trỡnh o to v chuyờn mụn nghip v ca i ng giỏo viờn ngy cng c nõng cao; t l giỏo viờn ng lp c m bo theo qui nh Cht lng giỏo dc ton din cỏc nh trng c nõng lờn rừ rt K cng, n np cỏc nh trng luụn luụn c gi vng, c bit cht lng o c 1.2 Khú khn: - iu kin kinh t ca huyn, ca cỏc a phng huyn cũn khú khn nờn ớt nhiu nh hng n cụng tỏc xõy dng c s vt cht trang thit b cho cỏc nh trng, nhiu trng mm non cha cú khu trung cũn nhiu im l, cỏc phũng hc din tớch khụng m bo, cỏc phũng chc nng cũn thiu rt nhiu, cỏc cụng trỡnh v sinh, nc sch cho cụ v tr s dng cú nhng khụng m bo theo quy nh - i ng giỏo, viờn nhõn viờn cũn thiu so vi quy nh ti Thụng t s 06/2015, giỏo viờn trỡnh khụng ng u, nht l nhng giỏo viờn cú tui, giỏo viờn tr mi vo ngh, nng lc chuyờn mụn, nghip v s phm cũn hn ch, cha ỏp ng c yờu cu ca vic thc hin ni dung, chng trỡnh i mi PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non phng phỏp dy hc, nờn cht lng ging dy cha cao Nhiu giỏo viờn khụng bit ng dng cụng ngh thụng tin ging dy, vic cp nht cỏc kin thc mi cũn hn ch theo ni mũn c Thc trng i ng 2.1 Thc trng i ng giỏo viờn nm hc 2014 2015 v 2015 2016 *Nm hc 2014-2015: Tng s cỏn b, giỏo viờn mm non ton huyn l 429 ng ú: +Trỡnh : - t chun l 424/429 t 98,8% , - Trờn chun l 315/429 t 73,4% - Di chun l GV t l 1,2% Trong ú CBQL trờn chun l 58/63 t 92,1%, GV trc tip ng lp t trỡnh trờn chun l 257/366 t 70,4% : + Trỡnh chun, trờn chun ca CBQL, GV trng MN T thc 7/7t l 100% + S giỏo viờn biờn ch 358 ;Trong ú mi tuyn nm 2014 l 47 giỏo viờn, hp ng giỏo viờn: - Kt qu ỏnh giỏ chun ngh nghip giỏo viờn : 366 GV/366GV c ỏnh giỏ chun ngh nghip; Xp loi tt 316/366 t 86,3%; xp loi khỏ 50 GV t 13,7% - Cỏc lp bi dng chuyờn mụn nghip v: Trong nm hc m lp ; 100% CBQL.GV tham d hun cỏc ni dung B chun, Chuyờn PTV, BDTX, ph cp xúa mự ch, tin hc, phn mm qun lý c bit vic t chc hun 10 Modun theo S ch o ton huyn cú 430/430 CB,GV tham gia hun, cỏc trng mm non u xõy dng k hoch c th vic hc BDTX, n thỏng 5/2015 cỏc trng hon thin h s BDTX v gi danh sỏch, t trỡnh ngh cụng nhn kt qu BDTX cho giỏo viờn *Nm hc 2015-2016 Tng s cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn ton bc hc l 567 cụ ( ú cú 10 CBQL, giỏo viờn Nhõn viờn trng MN t thc v c s t thc, 34 cụ hp ng nu n, 42 hp ng bo v) * Trong ú biờn ch 472 ( 20 Hiu trng, 42 Hiu phú , 387 giỏo viờn, 23 nhõn viờn trng cụng lp) + S hp ng l : cụ - Trỡnh chuyờn mụn ca giỏo viờn: i hc 236 cụ; Cao ng 102 cụ; trung cp l 113 cụ, s cp l 02 cụ * S lp bi dng chuyờn mụn: Tng s lp, thi gian l ngy, ni dung bi dng l: Xõy dng k hoch giỏo dc, chuyờn phỏt trin ng, m bo an ton phũng trỏnh tai nn thng tớch cho tr, Chm súc v sinh, dinh dng Tng s cỏn b giỏo viờn tham d l 453 ngi, thnh phn tt c CBQL, giỏo viờn cỏc trng mm non huyn *Tng hp thnh cỏc bng sau: PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non - Trỡnh chuyờn mụn ca cỏn bụ, giỏo viờn: Nm hc Tng s i hc Cao ng Trung cp S cp 2014- 2015 429 222 109 93 2015 - 2016 453 236 102 113 - Danh hiu thi ua: Nm hc Chin s thi ua Giỏo viờn gii cp Lao ng tiờn tin huyn cp c s Cp tnh 2014- 2015 15 01 45 150 2015 - 2016 18 02 65 185 - Sỏng kin kinh nghim: Nm hc Tng Xp loi A s Huyn Tnh 2014- 2015 105 12 2015 - 2016 112 15 Xp loi B Xp loi C KhụngXp loi Huyn Tnh Huyn Tnh Huyn Tnh 34 36 11 38 35 SKKN gi tnh nhng cha cú kt qu chm - Xp loi chun ngh nghip giỏo viờn: Nm hc Tng s Xut sc 2014- 2015 366 220 2015 - 2016 396 257 khỏ 130 126 Trung bỡnh 16 13 Yu 0 - Nhỡn chung i ng giỏo viờn nhit tỡnh cụng tỏc, yờu ngh mn tr.Tớch cc hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v Luụn c gng phn u lờn Tuy nhiờn cng cũn nhng phn hn ch ú l: Trỡnh hoỏ cng nh trỡnh chuyờn mụn khụng ng u, dn n vic thc hin nhim v nm hc cha c ng b, kt qu chm súc giỏo dc tr cha cao - Xut phỏt t thc tin trờn bn thõn tụi ó trn tr tỡm nhng phng phỏp, bin phỏp bi dng chuyờn mụn cho i ng giỏo viờn nh trng.Vi mong mun nõng cao cht lng i ng giỏo viờn, t ú nõng cao cht lng chm súc giỏo dc tr, a cht lng nh trng ngy mt i lờn 2.2 Nhn xột v cht lng i ng giỏo viờn: - u im: i ng giỏo viờn luụn yờn tõm cụng tỏc, yờu ngh mn tr a s giỏo viờn nh trng cũn tr, kho luụn nhit tỡnh, c gng hc phn u lờn t khng nh mỡnh Qua kho sỏt tỡnh hỡnh thc t tụi nhn thy rng cn phi cú nhng bin phỏp bi dng chuyờn mụn, nghip v cho i ng giỏo viờn T ú xõy dng ý thc hc tp, giỳp i ng giỏo viờn cp nht kin thc, k nng mi, b sung nhng kin thc k nng thiu ht Giỳp i ng giỏo viờn luụn sn sng tip cn PHềNG GD T C TH NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non vi nhng i mi chuyờn mụn, nghip v, ng dng cụng ngh thụng tin ging dy ỏp ng yờu cu phỏt trin ca ngnh hc Cú nh vy mi to c i ng giỏo viờn hon thin v nhõn cỏch, cú trỡnh v kin thc chun, tay ngh c nõng cao, vng vng v chuyờn mụn nghip v Cụng tỏc bi dng chuyờn mụn cho giỏo viờn cha a dng, cha sõu sỏt, cỏc tit dy mu cũn hn ch Cha xõy dng c mụ hỡnh lp im nhõn rng ton huyn - Cht lng chuyờn mụn ca i ng giỏo viờn trc thc hin ti: Số giáo viên đQuy chế chuyên môn Nghiệp vụ tay nghề ợc khảo sát SL Tốt 156/366 85 % 42,6 Khá 52 54,5 33,3 T bình 19 Yếu Tốt 81 Khá 49 12,2 51,9 31,4 T bình Yếu 26 16,7 nõng cao trỡnh chuyờn mụn cho giỏo viờn mm non phũng Giỏo dc v o to huyn ó t chc bi dng cho giỏo viờn theo hỡnh thc : + Hc ti chc : Cao ng, i hc ti chc, t xa, va hc va lm + Bi dng chuyờn hố: Bi dng chớnh tr, bi dng chuyờn mụn nghip v + Bi dng qua cỏc hi thi : Thi GV gii, dựng chi t to, thi dinh dng + Bi dng qua tra kim tra: D gi nhn xột ỏnh giỏ gúp ý + Bi dng thụng qua hi tho + Bi dng thụng qua t hc bi dng thng xuyờn 120 tit/ nm hc n cht lng i ng giỏo viờn ó c nõng cao, trỡnh ca giỏo viờn mm non t chun hin l tt nghip trung hc s phm mm non t 100%, vỡ th cụng tỏc nuụi dng, chm súc, giỏo dc tr mm non c nõng lờn, ỏp ng nhu cu ca gia ỡnh v ca xó hi.Tuy nhiờn mt s giỏo viờn tr mi trng cha giu kinh nghim chm súc, giỏo dc tr qua thc t 2.3 Mt s tn ti: - Trong vic bi dng nõng cao trỡnh chuyờn mụn cho giỏo viờn thc t cũn cú nhng giỏo viờn hn ch v chuyờn mụn nghip v dn n cht lng gi dy cha cao, cha linh hot sỏng to Vic i mi phng phỏp ging dy ca giỏo viờn cũn hn ch cha phỏt huy c tớnh tớch cc ch ng ca tr, cha thc s ly tr lm trung tõm nhiu giỏo viờn s dng cỏc phng phỏp c dy tr, Nhiu giỏo viờn khụng bit s dng cụng ngh thụng tin vo gi dy nờn cht lng cha cao - dựng chi phc v cho tit dy cng nh cỏc hot ng ca tr cũn hn ch dn ti cht lng cha cao, vic s dng dựng vo cỏc hot ng cha khoa hc PHềNG GD T C TH 10 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non T thc trng cht lng i ng giỏo viờn mm non huyn Tụi ó mnh dn a mt s bin phỏp ch o thc hin chuyờn mụn nhm mc ớch ci thin v nõng cao cht lng giỏo dc tr nm hc 2015-2016 huyn nh sau: Chng 3: Mt s bin phỏp t chc thc hin I Mt s biờn phỏp Xõy dng k hoch - ng trc thc trng tỡnh hỡnh giỏo viờn trỡnh chuyờn mụn cha ng u t u nm hc tụi phõn loi giỏo viờn v lp k hoch bi dng - Kho sỏt, thng kờ tỡnh hỡnh i ng - Tỡm hiu nghiờn cu nhng mụ hỡnh xõy dng i ng t kt qu n v bn - Hp thụng bỏo ng ký cỏc nhu cu hc nõng cao trỡnh bng cỏc hỡnh thc: +Hc nõng trỡnh cao trỡnh chuyờn mụn:( Cao ng; i hc) +Hc bi dng chuyờn mụn nghip v ti phũng GD&T nm hc + Hc Tin hc A son ging trờn mỏy vi tớnh, v ỏp dng CNTT vo bi ging trờn lp + T hc bi dng thng xuyờn 120 tit/nm Cn c vo s liu ng ký tụi ó xõy dng k hoch c th t chc cho giỏoviờn hc Nõng cao t tng v nhn thc cho giỏo viờn: * T chc lp hun hố kt hp vi hc v bi dng chớnh tr cho ton th cỏn b giỏo viờn u nm hc ,Phũng GD&T t chc hc ni dung cỏc cuc ng nh Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc Hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh v nhim v trng tõm nm hc Hc cỏc ngh quyt ca Tnh ca Huyn ng li chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca nh nc T chc trin khai nhim v nm hc mi ca ngnh, ca huyn * Xõy dng k cng, nhim v thc hin * Ly ỏnh giỏ chun ngh nghip lm thc o cho giỏo viờn * Tuyờn truyn nhng tm gng tiờu biu huyn * Phỏt ng phong tro gii vic trng m vic nh, yờu cu cho ng ký phong tro gia ỡnh hoỏ Cú 22/22 trng MN ó cú t chc cụng on chm lo i sng ng viờn tinh thn cho giỏo viờn yờn tõm hc cụng tỏc, Nõng cao trỡnh chuyờn mụn qua cỏc chuyờn PHềNG GD T C TH 11 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non u nm hc, phũng giỏo dc t chc chuyờn , hng dn cho giỏo viờn ca mỡnh thng nht v phng phỏp lờn lp, hng dn v thng nht lm h s s sỏch, Xõy dng k hoch nm hc, thỏng tun; ú cú k hoch tuyờn truyn, k hoch bo m an ton tuyt i cho trXõy dng cỏc tt mu giỏo viờn d gi rỳt kinh nghim, hc tp.Hng dn t chc cụng tỏc tuyờn truyn cỏc bc cha m nuụi dy theo khoa hc Hng dn t chc cỏc hot ng gúc ngy v cỏch xõy dng k hoch chi theo ch im Thng nht vic trang trớ lp theo ch im quy nh, Dn dn qua kim tra, thao ging ó thy giỏo viờn cú nhiu tin b, ỏp dng c vo chng trỡnh dy Nõng cao Hot ng ca mng li kim tra v mng li chuyờn mụn thỳc y phong tro giỏo dc Mm non, cụng tỏc kim tra phi c tin hnh thng xuyờn v cú k hoch, cn c vo nhim v v yờu cu c th ca tng nm hc - u nm xõy dng cụng tỏc kim tra c th chi tit - 100% s trng huyn kim tra t ton din hoc chuyờn hay t xut nm hc - Kim tra khong 1/3 giỏo viờn ton huyn ton din - Cng c v B sung cỏc tra viờn vo u nm hc Yờu cu cỏc tra viờn phi gii v chuyờn mụn nghip v ó qua ging dy cú nhiu kinh nghim cụng tỏc ging dy; phi l giỏo viờn dy gii - Khi tin hnh kim tra phi thc hin ỳng quy trỡnh v cỏc bc tin hnh kim tra - T chc thc hin kim tra theo ỳng k hoch - Nm chc yờu cu tin hnh kim tra - Cú kt lun v kim tra sau kim tra - Nh cú vic t chc kim tra thng xuyờn theo ỳng quy trỡnh ó tỏc ng cho i ng giỏo viờn ý thc chp hnh cỏc ni quy v quy ch chuyờn mụn.Tay ngh c nõng lờn sau mi ln c kim tra - Mng li chuyờn mụn hot ng u thng xuyờn cng c - i sõu cỏc chuyờn B, S, Phũng trin khai - T chc chuyờn theo k hoch ó - T chc thao ging hng thỏng, gúp ý, xp loi cụng khai, dõn ch; quy nh nhng sai lm thiu sút mc phi s khụng lp li mi thnh viờn - Xõy dng cỏc tit dy mu hay giỏo viờn d hc Nh vy m cht lng ging dy ca i ng giỏo viờn ngy cng c nõng lờn T chc tt Hot ng thi ua khen thng - T chc phỏt ng v ng ký thi ua: Phi hp tt vi Ban chp hnh cụng on c s t chc tt cỏc hi thi cỏc cp nh: Giỏo viờn dy gii - Ch o c th, cú xp loi ỏnh giỏ thi ua khen thng bng nhiu hỡnh thc tin mt hoc hin vt cho th v cỏ nhõn PHềNG GD T C TH 12 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non - Ngoi cũn t chc tt cỏc hi thi dựng, chi t lm u nm cho giỏo viờn t vit ng ký thi ua thc hin Hng thỏng, hc k cú ỏnh giỏ, nhc nh thng xuyờn theo quy ch thi ua; biu im ỏnh giỏ xp loi , nờu nhng mt tn ti, nhng thnh tớch cỏ nhõn v c tuyờn dng Hng nm cú ỏnh giỏ xp loi thi ua rừ rng i vi tng cỏ nhõn V yờu cu phi cú phiu t ỏnh giỏ thi ua c th cui nm Nh trng kp thi khen thng ng viờn, - Kim tra hc k cú biu im ỏnh giỏ ton din (Biu im c thụng qua bn bc thng nht cuc hp,da trờn c s quy nh ca ngnh ) - Cỏc t thi ua c t chc cú k hoch nh vy m phong tro thi ua ó tht s cú tỏc dng thỳc y nõng cht lng hot ng chuyờn mụn cho giỏo viờn Nõng cao i sng tinh thn, vt cht cho giỏo viờn - T chc tht tt hot ng ca cụng on trng chm lo i sng cho cỏn b giỏo viờn - Tham mu vi cỏc on th chm lo xõy dng n giỏo dc Mm non nh phi hp, ng h cụng tỏc chm súc GDMN, - Hng nm, Nh trng phi hp vi Ban chp hnh cụng on, on Thanh niờn t chc tt chuyn du lch, tham quan mụ hỡnh GDMN in hỡnh ca cỏc tnh , m rng tm nhỡn , nõng cao nhn thc, trỏch nhim tng thờm lũng yờu ngh mn tr - Luụn gii quyt ch lng, cỏc ph cp khỏc kp thi y ,cụng khai dõn ch ; khụng i ng giỏo viờn gõy nghi ng, thc mc; õy l nguyờn nhõn xõy dng mi on kt, hn ch n th khiu ni Nh cú s quan tõm ỳng mc , kp thi nờn i ng giỏo viờn an tõm cụng tỏc, Nhit tỡnh bỏm trng bỏm lp, Hon thnh tt cụng tỏc cp trờn giao v nõng cao cht lng ging dy cỏc nh trng Nõng cao trỡnh chuyờn mụn qua thi vit Sỏng kin kinh nghim - u nm ng ký ti - T chc thi vit sỏng kin kinh nghim hng nm vo t cho mng ngy Nh Giỏo Vit nam 20-11; thi giỏo viờn dy gii cp huyn - T chc chm sỏng kin kinh nghim chn sỏng kin hay vo cui nm - T chc hc nhng sỏng kin kinh nghim san - Bỡnh chn v khen thng nhng sỏng kin t kt qu cao - Cú bỏo cỏo in hỡnh nhng sỏng kin hay hc Sau mi chuyờn hoc tng kt thi ua khen thng Nh cú vic t chc thi vit sỏng kin kinh nghim hng nm m nhng kinh nghim hay ó c ph bin ỏp dng, cht lng ging dy trng ngy mt tt hn PHềNG GD T C TH 13 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non Bi dng qua phong tro thi giỏo viờn dy gii Hng nm, huyn t chc phong tro thi giỏo viờn dy gii cp trng,cp huyn, cp tnh, giỏo viờn dy hot ng chung, ng thi t chc thi lý thuyt cho giỏo viờn Thc t cho thy rng vic t chc phong tro thi giỏo viờn dy gii cú tỏc dng rt ln vic nõng cao nng lc chuyờn mụn cho giỏo viờn; bi vỡ tham gia thi giỏo viờn dy gii ũi hi giỏo viờn phi suy ngh nghiờn cu ni dung chng trỡnh k hn, tỡm tũi nhng phng phỏp, bin phỏp lờn lp tht linh hot, sỏng to lờn lp, to nhng tỡnh mi l tr trung chỳ ý hn , hng thỳ giũ hc, Bờn cnh ú giỏo viờn u t nhiu hn v vic lm dựng dy hc, chi phc v cho hot ng vui chi, dựng cú nhiu sỏng to tham gia d thi t kt qu cao V mt iu quan trng hn õy l t sinh hot, giao lu hc hi, trao i v chuyờn mụn nghip v C sau mi ln t chc thi , thỡ s giỏo viờn tham gia nhanh chúng nm vng chuyờn mụn, to c uy tớn i vi ng nghip vi cỏc bc cha m cỏc chỏu Bi dng qua hng dn k nng lm dựng chi dựng chi úng mt vai trũ rt quan trng vic giỏo dc Mm non, nú l phng phỏp hu hiu nht truyn th kin thc cho tr Vỡ c im ca la tui ny l thụng qua ng chi m hc, hc m chi Qua vui chi tr cú th tip thu kin thc ca bi hc nhanh nht , ln nht Thc t qua vui chi giỳp tr phỏt huy c tớnh tũ mũ, ham hiu bit, giỳp tr ny sinh nhiu ý sỏng to, tr rt thớch chi vi dựng chi v chi c luụn luụn thay i s thu hỳt tr vo cuc chi lõu hn, hng thỳ chi hn Trong iu kin a phng cũn nghốo nn, cha m cỏc chỏu khụng cú tin mua thờm chi cho cỏc chỏu hc Nh trng ó hng dn cho giỏo viờn tn dng mt s ph liu, vt sn cú ti a phng lm dựng chi p mt cho cỏc chỏu v phc v dy hc Qua gi dy cú chun b y dựng chi nờn vic truyn th kin thc cho cỏc chỏu d dng hn, vỡ la tui ny phng phỏp quan trng nht l trc quan, hỡnh nh, sinh ng Cho nờn vic bi dng mt s k nng lm dựng dy hc l mt nhng yờu cu quan trng giỳp cho giỏo viờn nõng cao c cht lng gi dy, to iu kin cho giỏo viờn hon thnh nhim v ca mỡnh 10 Xõy dng on kt nht trớ: Trong s nghip giỏo dc, Lờnin ó núi: S nht trớ mt th s phml yu t quyt nh mi s thnh cụng nh trng Do ú, mun xõy dng th on kt, thỡ mi Hiu trng phi l trung tõm xõy dng on nh trng Xỏc nh c yờu cu trờn, Hiu trng phi thc s l chim u n, gng mu cụng tỏc, sinh hot, u t nghiờn cu to c nim tin tht s ca th, luụn gn gi tỡm hiu tõm t, nguyn vng, hon cnh tng giỏo viờn cú nhng giỳp , gii quyt phự hp, chõn tỡnh, gii to nhng mõu thun trỏnh bng mt nhng khụng bng lũng Phi hp vi cỏc PHềNG GD T C TH 14 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non on th trng, a phng lm tt cụng tỏc giỏo dc t tng, xõy dng n v thc s l t m, trao i giỳp cụng tỏc, chuyờn mụn, i sng t ú tỡnh cm gn bú v yờn tõm cụng tỏc lm c vic trờn, bn thõn luụn nờu cao tinh thn trỏch nhim, lp trng t tng vng vng, sn sng giỳp nhng khú khn vng mc ca cỏn b , giỏo viờn cụng tỏc, i sng, bit lng tai nghe, tỡm hiu tõm t, nguyn vng, hon cnh ca tng giỏo viờn qua ng nghip, qua cỏc t kim tra, qua cỏc lp bi dng hay gp mt, cú bin phỏp gii quyt, giỳp phự hp Thng xuyờn thm hi ng viờn cựng cụng tỏc tt v iu quan trng l phi to c uy tớn, nim tin i vi tng cỏn b giỏo viờn v mi mt nht l nhng hiu bit v chuyờn mụn, v qun lý, v tham gia hc v.v ng thi to iu kin cựng thm hi, quan tõm giỳp to thnh mt th yờu thng, tụn trng nhau, cựng chung sc v hon thnh nhim v II Kt qu Nh cỏc bin phỏp nờu trờn, nhng nm qua i ng giỏo viờn ó cú nhiu chuyn bin tt v nhn thc, cú ý thc trỏch nhim cao, cú tinh thn xõy dng th c bit l i ng ó thc s gn bú vi ngh, xem nh trng, lp hc l t m ó úng gúp rt ln vic xõy dng trng vng mnh lm cho phong tro Mm non nga cng n nh v s lng v cht lng ngy cng cao - V trỡnh chớnh tr: ó cú 195 giỏo viờn c ng hng ng ca ng, v ó thnh lp c 18/22 chi b c lp, tỏch t chi b trng THCS, TH, y t Trong nm qua t 18/18 Chi b sch vng mnh ; 100% ch em yờn tõm cụng tỏc - Trỡnh chuyờn mụn nghip v: Ton huyn cú 453 cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn, t trỡnh chun 451cụ; trỡnh trờn chun 338 cụ - i ng giỏo viờn ó cú nhiu chuyn bin tt cụng tỏc chm súc, nuụi dng - Giỏo dc tr t ch rt ớt giỏo viờn dy gii, phong tro dy gii qua cỏc hi thi ó sụi ni; 100% giỏo viờn tham gia hi ging trng, mnh dn ng ký phn u giỏo viờn gii cỏc cp ; c th cp trng 256 cụ, cp huyn 65cụ d thi t 65 cụ s cỏn b, giỏo viờn tham gia nghiờn cu khoa hc tng lờn ỏng k, cht lng SKKN cao hn trc 23/23 trng d thi dựng, chi t to cp huyn u t gii; cú nhiu dựng, chi p, hp dn tr PHềNG GD T C TH 15 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non Sau ỏp dng cỏc bin phỏp bi dng chuyờn mụn Tụi nhn thy cht lng chuyờn mụn ca i ng giỏo viờn ó c thay i mt cỏch rừ rt C th l 100% giỏo viờn nm vng chng trỡnh giỏo dc mm non, bit t chc cỏc hot ng theo phng phỏp tớch hp vi ni dung a dng phong phỳ cú sc nụi cun tr tham gia vo cỏc hot ng, cht lng i ng giỏo viờn c nõng lờn rừ nột c th: Bng ỏnh giỏ xp loi giỏo viờn nh sau: S liu kho sỏt sau thc hin ti: Thi gian S giỏo viờn Quy ch chuyờn mụn Nghip v tay ngh kho sỏt c kho sỏt TB TB Tt Khỏ Yu Tt Khỏ Yu Trc thc hin ti Sau thc hin ti 52 19 81 49 26 54,5 42,6 156/366 95 33,3 53 12,2 0 51,9 92 31,4 55 16,7 0 42,6 33,9 5,1 59 35,2 5,8 S lng 156/366 T l S lng T l 85 61 Nhỡn vo bng trờn so sỏnh chỳng ta thy cht lng chuyờn mụn ca i ng giỏo viờn v cht lng chm súc giỏo dc tr ó tng lờn rừ rt, iu ny li khng nh cho chỳng ta mt ln na rng Giỏo viờn l nhõn t quyt nh cht lng giỏo dc ca cỏc nh trng III Bi hc kinh nghim: T nhng kt qu t c, tụi ó rỳt c nhng bi hc kinh nghim sau: Phi nm vng c im tỡnh hỡnh i ng cỏn b - giỏo viờn v mi mt: t tng, tỡnh cm, chuyờn mụn nghip v ,trờn c s ú cú bin phỏp bi dng c th Phi cú k hoch c th, sõu sỏt v ch o thc hin k hoch nghiờm tỳc, cú hiu qu Coi trng vic xõy dng mng li nghip v ca huyn, v phỏt huy ht chc nng, nhim v ca cỏc thnh viờn T chc sinh hot chuyờn mụn hng thỏng tht thit thc v cú cht lng, hng dn k giỏo viờn nm vng chuyờn mụn, Ch o v xõy dng h thng trng im lm in hỡnh nhõn din rng Trong cụng tỏc bi dng i ng phi chỳ ý xõy dng bng c nn np, phong cỏch lm vic nghiờm tỳc, to s cụng bng th qua kim tra d gi, ỏnh giỏ khen thng, phỏt huy tinh thn t hc, t rốn v chuyờn mụn, phm cht o c mi cỏn b- giỏo viờn Mm non Ni dung cỏc chuyờn a bi dng i ng phi phự hp vi yờu cu giỏo dc, vi ch o ca ngnh giỏo dc, ca ngnh hc Mm non, vi tỡnh hỡnh PHềNG GD T C TH 16 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non thc t ca n v mỡnh, cỏc hỡnh thc t chc phi cht ch lm n ni n chn, cú kim tra, ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim Phi lm tt cụng tỏc tham mu vi cỏc cp tranh th s quan tõm, h tr v vt cht cng nh tinh thn thc hin tt ch chớnh sỏch v to iu kin i ng cỏn b ,giỏo viờn i hc nõng cao trỡnh Vai trũ ca ngi qun lý ht sc quan trng, phi thc s gng mu, phi gii v chuyờn mụn, cú uy tớn, phi xõy dng c s tin yờu v tin tng i vi i ng Nhng bin phỏp tụi ó ỏp dng trờn õy ó em li nhng kt qu nht nh v tr thnh kinh nghim ca bn thõn cụng tỏc qun lý Do ú phng hng ti l tip tc ỏp dng nhng bin phỏp trờn v nõng cao yờu cu buc GV ca n v mỡnh, phi luụn luụn rốn luyn v hnh ng, phỏt huy nhng bin phỏp tt mang li hiu qu cao ng thi cng rỳt nhng hn ch cỏc bin phỏp, luụn c gng tỡm tũi, hc hi suy ngh, phỏt hin nhng iu hay, nhng cỏi mi ca cỏc lp hun, ca ng nghip dng tt hn vo cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn Ngoi ra, tụi khụng ngng hc hi, tỡm hiu thc t, hc kinh nghim ca cỏc ng nghip ó lm tt cụng tỏc ny nghiờn cu, dng vo tỡnh hỡnh ca n v mỡnh nhm nõng cao hiu qu, cht lng ca cụng tỏc xõy dng v bi dng giỏo viờn Phn III KT LUN Kt lun Giỏo dc úng vai trũ c bit quan trng vic thỳc y s phỏt trin ca xó hi Trong Ngh quyt i hi ng ln th VIII ó nờu rừ: "Giỏo dc l quc sỏch hng u chin lc phỏt trin lõu di ca t nc " Vỡ th nhng ngi lm cụng tỏc giỏo dc cn cú nhn thc sõu sc v vai trũ, v trớ ca ngnh, nht l giỏo dc mm non ngnh hc t nn múng u tiờn cho quỏ trỡnh giỏo dc ngi thớch ng vi s phỏt trin v kinh t, xó hi hin ca t nc ta, nhng ngi lao ng v nht l i ng giỏo viờn mm non phi thớch ng vi s phỏt trin kinh t xó hi cú ngha l phi nng ng, sỏng to, hc tp, suy ngh dng kin thc vo thc t v phi cú thỏi ỳng n, truyn th cho hc sinh nhng cỏi xó hi cn theo yờu cu ca s phỏt trin Mun vy trc ht ngi hiu trng phi luụn gng mu v mi mt, cú nhn thc ỳng n v tm quan trng, ý ngha ca cụng tỏc ging dy, luụn i sõu i sỏt vic kim tra chuyờn mụn, bit ỏnh giỏ ỳng thc trng i ng giỏo viờn.Trờn c s ú cú phng hng, bin phỏp bi dng thớch hp, kp thi, c th Ngi qun lý cn phi thc hin tt cỏc nhim v sau : 1.1 Nm vng chng trỡnh ni dung, phng phỏp ging dy mt cỏch y v ton din: PHềNG GD T C TH 17 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non Cỏn b qun lý phi nm c phng phỏp lờn lp tng loi tit ca cỏc b mụn, k c cỏc th thut kinh nghim lờn lp tt nht Cú nh th mi tham gia giỳp , bi dng, nõng cao trỡnh tay ngh cho giỏo viờn, c bit l giỏo viờn cú nng lc chuyờn mụn hn ch Mun vy cỏn b qun lý phi cú k hoch nghiờn cu thờm ti liu chuyờn mụn, t bi dng v lý lun v hc cỏc kinh nghim in hỡnh tiờn tin ú l cỏi quớ m ngi cỏn b qun lý no cng phi trang b cho mỡnh hon thnh tt trỏch nhim, ngha v ca mỡnh lm tt cụng tỏc bi dng giỏo viờn ngi ngi cỏn b qun lý phi luụn cú ý thc lờn, t hc, t rốn kp thi nm bt nhng kin thc mi, chn lc cho phự hp, dng mt cỏch sỏng to vo cụng tỏc bi dng, vng vng chuyờn mụn giỏo viờn tin cy v l ch da vng chc cho giỏo viờn 1.2 Phi cú k hoch v phng thc bi dng c th : nõng dn trỡnh v nng lc chuyờn mụn nghip v ca i ng giỏo viờn thỡ phi : Nm chc kh nng trỡnh ca giỏo viờn sau ú lờn k hoch bi dng c th Trang b c s vt cht, cỏc iu kin phc v ging dy nh : Ti liu tham kho, sỏch giỏo khoa, phõn phi chng trỡnh, dựng dy hc Cú k hoch c giỏo viờn tham gia cỏc lp o to nghip v, cỏc lp bi dng ngn hn, thm quan hc kinh nghim cỏc trng im Xõy dng mng li giỏo viờn nũng ct giỳp ban giỏm hiu nh trng vic nghiờn cu, ch o chuyờn mụn theo hng i mi v nõng cao cht lng ton trng Tng cng cụng tỏc bi dng ti ch: T chc tt cỏc bui sinh hot chuyờn mụn Cú k hoch trin khai cỏc chuyờn , xõy dng lp im, to iu kin cho giỏo viờn t hc tp, bi dng T chc tt cỏc hi thi nhm khai thỏc ht tim nng bờn ca mi giỏo viờn Bi dng nõng cao cht lng chuyờn mụn, nghip v cho i ng giỏo viờn phi l mt qui trỡnh khộp kớn t bi dng lý lun n thao tỏc tay ngh l mt quỏ trỡnh lõu di v phc khụng th núng vi, khụng th cú kt qu ngy mt, ngy hai vỡ vy ngi Hiu trng phi kiờn trỡ v cú quyt tõm cao, cú nh vy mi i n thnh cụng xut, kin ngh ngh cỏc cp, cỏc ngnh cn tip tc quan tõm hn ti i ng cỏn b giỏo viờn mm non, nh biờn s lng giỏo viờn trờn nhúm lp m bo cht lng chm súc, giỏo dc tr c tt hn Tng cng m cỏc lp hun tin hc, bi dng trỡnh chuyờn mụn nghip v, lý lun cho i ng giỏo viờn PHềNG GD T C TH 18 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non Tip tc u t kinh phớ xõy dng c s vt cht, mua sm trang thit b cho cỏc trng mm non cú iu kin v phng tin nõng cao cht lng chm súc giỏo dc tr Trờn õy l sỏng kin kinh nghim ca tụi, rt mong hi ng xột duyt thi ua cỏc cp xột v b sung nhng ý kin bn sỏng kin kinh nghim ny c hon thin v ỏp dng rng rói Tụi cam oan sỏng kin ny l ca tụi vit khụng chộp ca Ngi vit PHềNG GD T C TH 19 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non XC NHN CA HI NG KHOA HC PHềNG GD&T HUYN C TH Tng im Xp loi TM PHềNG GD& T C TH TRNG PHềNG Lờ Chớ Thnh PHềNG GD T C TH 20 NM HC 2016 2017 Sỏng kin kinh nghim: Mt s bin phỏp ch o nõng cao cht lng i ng giỏo viờn Mm non Mc lc Phn I: M u I Lý chn ti lý khỏch quan Lý ch quan II Mc ớch nghiờn cu III i tng, c s v phng phỏp nghiờn cu i tng Phng phỏp nghiờn cu IV Thi gian nghiờn cu Phn II NI DUNG CHNG I: C s lý lun C s lý lun C s thc tin CHNG II Thc trng i ng giỏo viờn c im tỡnh hỡnh Thc trng i ng giỏo viờn CHNG III Mt s gii phỏp t chc thc hin I Mt s biờn phỏp Xõy dng k hoch Nõng cao t tng v nhn thc cho giỏo viờn Nõng cao trỡnh chuyờn mụn qua cỏc chuyờn Nõng cao hot ng ca mng li kim tra v mng li chuyờn mụn T chc hot ng thi ua khen thng Nõng cao i sng tinh thn, vt cht cho giỏo viờn Nõng cao TCM qua thi vit SKKN Bi dng qua phong tro thi giỏo viờn dy gii Bi dng qua hng dn k nng lm dựng chi 10 Xõy dng on kt nht trớ II Kt qu III Bi hc kinh nghim Phn III Kt lun Kt Lun Nhng xut kin ngh PHềNG GD T C TH 21 NM HC 2016 2017 [...].. .Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non Từ thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trong huyện Tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chuyên môn nhằm mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong năm học 2015-2016 ở huyện như sau: Chương 3: Một số biện pháp tổ chức thực hiện I Một số biên pháp 1 Xây... 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐỨC THỌ Tổng điểm ………… Xếp loại ……… TM PHÒNG GD& ĐT ĐỨC THỌ TRƯỞNG PHÒNG Lê Chí Thành PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ 20 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non Mục lục Phần I: Mở đầu... ĐỨC THỌ 15 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non Sau khi áp dụng các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn Tôi nhận thấy chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên đã được thay đổi một cách rõ rệt Cụ thể là 100% giáo viên nắm vững chương trình giáo dục mầm non, biết tổ chức các hoạt động theo phương pháp tích hợp với nội dung đa dạng... biên đủ số lượng giáo viên trên nhóm lớp để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt hơn Tăng cường mở các lớp tập huấn tin học, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ giáo viên PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ 18 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua... tổ chức thi viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm mà những kinh nghiệm hay đã được phổ biến áp dụng, chất lượng giảng dạy trong trường ngày một tốt hơn PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ 13 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non 8 Bồi dưỡng qua phong trào thi giáo viên dạy giỏi Hàng năm, huyện tổ chức phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp... công đoàn chăm lo đời sống động viên tinh thần cho giáo viên yên tâm học tập công tác, 3 Nâng cao trình độ chuyên môn qua các chuyên đề PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ 11 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non Đầu năm học, phòng giáo dục tổ chức chuyên đề, hướng dẫn cho giáo viên của mình thống nhất về phương pháp lên lớp, hướng dẫn và thống... đề đưa ra bồi dưỡng đội ngũ phải phù hợp với yêu cầu giáo dục, với chỉ đạo của ngành giáo dục, của ngành học Mầm non, với tình hình PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ 16 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non thực tế của đơn vị mình, các hình thức tổ chức phải chặt chẽ làm đến nơi đến chốn, có kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm 8 Phải làm... phương hướng, biện pháp bồi dưỡng thích hợp, kịp thời, cụ thể Người quản lý cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau : 1.1 Nắm vững chương trình nội dung, phương pháp giảng dạy một cách đầy đủ và toàn diện: PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ 17 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non Cán bộ quản lý phải nắm được phương pháp lên lớp từng loại... tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng giáo viên để có những giúp đỡ, giải quyết phù hợp, chân tình, giải toả những mâu thuẫn để tránh “bằng mặt nhưng không bằng lòng” Phối hợp với các PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ 14 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non đoàn thể trong trường, địa phương để làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng đơn... thưởng bằng nhiều hình thức tiền mặt hoặc hiện vật cho tập thể và cá nhân PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non - Ngoài ra còn tổ chức tốt các hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm Đầu năm cho giáo viên tự viết đăng ký thi đua thực hiện Hàng tháng, học kỳ có đánh giá, nhắc nhở thường xuyên theo quy chế thi đua;
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay