Nghiên cứu ứng dụng phần mềm shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàu

40 179 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:44

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàuNghiên cứu ứng dụng phần mềm Shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàuNghiên cứu ứng dụng phần mềm Shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàuNghiên cứu ứng dụng phần mềm Shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàuNghiên cứu ứng dụng phần mềm Shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàu TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA ĐÓNG TÀU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SHIPCONSTRUCTOR 2014 TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC HÀN TRONG ĐÓNG TÀU Chủ nhiệm đề tài: THS VŨ TUẤN ANH Thành viên tham gia: THS NGUYỄN MINH VŨ Hải Phòng, tháng 04 /2016 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu .7 1.3 Phạm vi đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .8 2.1 Tổng quan phần mềm ShipConstructor 2.2 Ứng dụng phần mềm ShipConstructor 2014 quản lý hàn đóng tàu 11 2.2.1 Loại mối hàn (Weld Types) 12 2.2.2 Tiêu chuẩn hàn (Weld Standards) 16 2.2.3 Bảng danh mục hàn (Weld Schedules) 21 2.2.4 Trạng thái mối hàn (Weld Statues) 25 2.2.5 Nhãn hàn (Weld Tag) 26 2.2.6 Bản vẽ quản lý hàn (Weld Drawings) .27 2.2.7 Xuất vẽ lắp ráp .33 2.2.8 Xuất báo cáo .35 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .37 Trang I Kết luận .37 II Kiến nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO .38 Trang DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 2.1 Các giai đoạn trình đóng tàu 2.2 Mô đun Weld Management 10 2.3 Các loại mối hàn 13 2.4 Các thông số mối hàn góc 15 2.5 Cửa sổ Weld Standards 17 2.6 Lựa chọn loại mối hàn 18 2.7 Thông tin loại mối hàn tiêu chuẩn hàn 19 2.8 Chỉnh sửa ký hiệu tiêu chuẩn hàn 20 2.9 Bảng danh mục hàn Weld Schedules 21 2.10 Hộp thoại Edit Weld Schedule Locations 22 2.11 Hộp thoại Edit Weld Schedule Members 23 2.12 Hộp thoại Edit Weld Schedule Minimum Thickness 24 2.13 Cửa sổ Replace a Weld Standard 25 2.14 Cửa sổ Replace a Weld Statutes 26 2.15 Thiết lập Weld Tags Naming Convention 27 2.16 Tạo vẽ quản lý hàn 27 2.17 Cửa sổ Modified Part Information 28 2.18 Cửa sổ Weld Manager 29 2.19 Tạo liên kết hàn cho chi tiết 29 2.20 Mối hàn tạo thành 30 2.21 Lựa chọn mối hàn cần thiết lập 30 2.22 Lựa chọn tiêu chuẩn hàn thích hợp cho mối hàn 31 2.23 Các phân đoạn out-of-date 31 Trang 2.24 Tạo mối hàn sử dụng đường hàn người dùng định nghĩa 32 2.25 Tạo vẽ lắp ráp 33 2.26 Chọn loại vẽ lắp ráp (thông số hàn) 34 2.27 Chọn cụm chi tiết cần xuất đường hàn 34 2.28 Bản vẽ lắp ráp phần hàn 35 2.29 Báo cáo phần hàn 36 Trang PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Với phát triển mạnh cạnh tranh khốc liệt năm qua, tính chất ngành công nghiệp tàu thủy thay đổi Từ ngành công nghiệp nặng chủ yếu sử dụng nhân công, ngành công nghiệp tàu thủy trở thành ngành kỹ thuật công nghệ cao, đòi hỏi nguồn vốn lớn, thông tin đóng vai trò chủ chốt [1] Sự cạnh tranh thị trường đóng tàu ngày khắt khe đòi hỏi sở đóng tàu phải không ngừng cải tiến giải pháp quản lý, kỹ thuật để nâng cao kỹ năng, chất lượng thiết kế, đóng tàu Ba yếu tố định phải đạt khẳng định tồn phát triển sở đóng tàu, là: chất lượng, thời gian giá thành Ba yếu tố chìa khóa cho thành công cho cạnh tranh thị trường đóng tàu [2] Nhận thức điều nên nhà đóng tàu giới không ngừng áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, đặc biệt thành tựu tin học công nghệ CAD/CAM (Computer Aided Design/Manufacturing), CFD (Computer Fluid Dynamics), FEM (Finite Element Method), PDM (Product Data Management) PLM (Product Lifecycle Management) [2] Không nằm xu đó, ngành Đóng tàu Việt Nam năm gần sử dụng số phần mềm lĩnh vực thiết kế thi công AutoShip, NAPA, ShipConstructor, Nupas-Cadmatic, AVEVA Marine, bước đầu mang lại hiệu định Thời gian đóng tàu giảm đôi với chất lượng ngày nâng cao trở thành yếu tố quan trọng giúp giảm giá thành đóng tàu, tăng tính cạnh tranh thị trường Đóng tàu trình phức tạp bao gồm nhiều công đoạn khác Trong công tác hàn đóng vai trò quan trọng nhân tố định trực tiếp đến chất lượng tàu Trang Ban đầu hàn sử dụng tàu phương pháp để sửa chữa phận kim loại khác Trong suốt chiến tranh giới thứ nhiều tổ chức kết nối với đóng tàu, bao gồm đăng kiểm Lloy’s, đảm nhận nghiên cứu hàn vài trường hợp kết cấu hàn nguyền mẫu xây dựng Tuy nhiên, đinh tán tiếp tục phương pháp chiếm ưu dùng để nối phận tàu chiến thứ hai Trong sau chiến tranh việc sử dụng phát triển hàn cho mục đích đóng tàu lan rộng, hàn hoàn toàn thay đinh tán vào nửa cuối kỉ 20 Có nhiều ưu điểm sử dụng hàn đóng tàu thay cho kết cấu sử dụng đinh tán Những ưu điểm thể đóng tàu khai thác tàu Trong đóng tàu: - Hàn thích hợp với kỹ thuật tiền chế tạo; - Dễ dàng đạt kín nước kín dầu nhờ liên kết hàn; - Việc hình thành liên kết hàn nhanh hẳn; - Yêu cầu công nhân có kỹ thuật thấp Trong khai thác tàu: - Giảm khối lượng vỏ thép, tăng trọng tải; - Ít phải bảo dưỡng lỏng đinh tản, - Thân tàu trơn nhẵn loại bỏ liên kết chồng lên dẫn đến giảm lực cản ma sát, từ giảm giá thành nhiên liệu Trên tàu có nhiều loại mối hàn khác phụ thuộc vào loại vật liệu hàn, vị trí hàn, để đảm bảo chất lượng mối hàn ta phải có quản lý chặt chẽ kiểu mối hàn, hình dáng mối hàn, quy cách vát mép, phù hợp với vị trí kết cấu thân tàu Hiện có nhiều phần mềm chuyên nghiệp sử dụng để phục vụ cho quản lý hàn đóng tàu như: AVEVA, ShipConstructor, CATIA, Số lượng phần mềm chuyên dụng ngày nhiều, điều kiện nghiên cứu có hạn nên nghiên cứu hết Trong khuôn khổ đề tài này, chúng Trang trình bày sơ lược việc sử dụng phần mềm ShipConstructor 2014 quản lý hàn đóng tàu 1.2 Mục đích nghiên cứu Nắm rõ phương pháp thiết lập thư viện tiêu chuẩn loại mối hàn, tiêu chuẩn hàn, xây dựng vẽ quản lý đường hàn 1.3 Phạm vi đề tài Tìm hiểu mô đun Weld Management phần mềm ShipConstructor 2014 công tác quản lý hàn đóng tàu 1.4 Ý nghĩa đề tài Đề tài hoàn thành có ý nghĩa: - Nhóm tác giả nắm phương pháp ứng dụng phần mềm ShipConstructor 2014 vào công tác quản lý hàn đóng tàu; - Nội dung đề tài tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành “Đóng tàu công trình khơi” thuộc Khoa Đóng tàu Trang PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan phần mềm ShipConstructor Phần mềm ShipConstructor hãng ShipConstructor Software Inc xây dựng phần mềm AutoCad Trong trình phát triển ShipConstructor trải qua giai đoạn sau [2]:  1991: Phiên ShipCam chạy PC  1996: Chương trình đóng tàu CAD-Link chạy Autocad  1997: ShipConstructor phiên đời tích hợp ShipCAM, CAD-Link, NC-Pyros  2001: Thêm mô đun Pipe Equipment  2002: Thêm mô đun AutomaticNest, ProfileNest, BuildStrategy, FlyThrough  2003: Thêm mô đun HVAC Penetrations  2004: Thêm mô đun Hull, tích hợp Fairing Plate Expand vào AutoCAD  2008: Thêm chức Project Split & Merge  Từ năm 2008 đến nay: Phát triển mô đun Electrical Weld Management ShipConstructor phần mềm chuyên dụng cho thiết kế thi công đóng tàu thủy Vào tháng 4/2004 phần mềm chương trình nghiên cứu quốc gia đóng tàu Mỹ (NSRP) chọn làm phần mềm thiết kế thi công tiêu chuẩn cho nhà máy đóng tàu cấp Mỹ Tùy theo yêu cầu sử dụng, ShipConstructor hoạt động máy độc lập hệ thống mạng gồm nhiều máy tính kết nối với Đóng tàu trình có tính chất lâu dài, đa dạng trải qua nhiều giai đoạn khác (hình 2.1) Phần mềm ShipConstructor sử dụng giai đoạn Trang Hình 2.12 Hộp thoại Edit Weld Schedule Minimum Thickness - Chọn New nhập vào chiều dày tối thiểu cần tạo e) Ấn định tiêu chuẩn hàn Khi cửa sổ Weld Schedules xuất đồng thởi có cửa sổ nhỏ Weld Standards xuất – cửa sổ chứa tất tiêu chuẩn hàn mà ta tạo dự án Hộp thoại cho phép người dùng xem chỉnh sửa tiêu chuẩn hàn danh mục hàn - Chọn danh mục hàn cần ấn định; - Chọn chiều dày nhỏ danh mục hàn cần ấn định; - Lúc cột “Used” hộp thoại Weld Standards sáng lên, tích chọn vào tiêu chuẩn hàn áp dụng cho danh mục hàn mà ta lựa chọn f) Thay đổi tiêu chuẩn hàn Nếu xảy tình vài trường hợp tiêu chuẩn hàn cần thay tiêu chuẩn khác, điều hoàn toàn thực thao tác đơn giản Trang 24 - Trong cửa sổ Weld Schedules, lựa chọn tất danh mục cần thay đổi tiêu chuẩn hàn; - Chọn Replace Standards; - Cửa sổ Replace a Weld Standard xuất hiện; Hình 2.13 Cửa sổ Replace a Weld Standard - Lựa chọn tiêu chuẩn cần thay đổi cho tiêu chuẩn hành g) Sử dụng lọc Row Filters Trong dự án có nhiều danh mục hàn, điều gây khó khăn cho người dùng muốn tìm danh mục để chỉnh sửa bổ sung liệu cần thiết Tuy nhiên phần mềm ShipConstructor 2014 cung cấp công cụ hữu hiệu lọc Row Filters Ta cần gõ vài chữ tương ứng với danh mục (ví dụ lọc cột Location gõ “deck”, ) h) Nhập / xuất bảng danh mục hàn Cũng phần trước, để thuật tiện cho việc lưu trữ liệu thiết lập cho việc áp dụng vào dự án khác Ta xuất nhập bảng danh mục hàn có dạng file xml 2.2.4 Trạng thái mối hàn (Weld Statues) Trạng thái mối hàn danh sách trạng thái người dùng định nghĩa mà ấn định cho mối hàn Theo mặc định, tất dự án có trạng Trang 25 thái “tạo” (Created), “chấp nhận” (Approved) “từ chối” (Rejected) Danh sách mở rộng người dùng Bắt buộc phải có trạng thái mặc định, để mối hàn tạo dùng trạng thái mặc định đến trạng thái chúng thay đổi giá trị danh sách Mỗi trạng thái hàn có màu ấn định cho nó: màu ảnh hưởng tới cách mà mối hàn thể vẽ công nghệ Phụ thuộc vào lựa chọn thiết lâp vẽ Hình 2.14 Cửa sổ Replace a Weld Statutes 2.2.5 Nhãn hàn (Weld Tag) Tất mối hàn đề có nhãn kèm với để phục vụ cho mục đích nhận biết mối hàn Nhãn tạo việc khái niệm sử dụng Naming Convention Manager chỉnh sửa Mỗi mối hàn có nhãn riêng gán cho nó, nhãn mối hàn phải thiết lập Naming Convention trước tạo mối hàn Trang 26 Hình 2.15 Thiết lập Weld Tags Naming Convention 2.2.6 Bản vẽ quản lý hàn (Weld Drawings) Bản vẽ quản lý hàn đưa nhìn chi tiết cụm chi tiết lắp ráp lựa chọn để từ đưa miêu tả hình ảnh mối hàn tạo a) Tạo vẽ quản lý hàn Hình 2.16 Tạo vẽ quản lý hàn Trang 27 b) Cập nhật liệu vẽ Bản vẽ quản lý hàn cần luôn cập nhật thường xuyên, đặc biết có thay đổi tiêu chuẩn hàn danh mục hàn - Để thực cập nhận vẽ chọn Ribbon Structure > Weld > Update Drawing (hoặc gõ lệnh SCUPDATEDWG); - Shipconstructor xác định tất chi tiết cần cập nhật; - Cửa sổ Modified Part Information xuất hiện; Hình 2.17 Cửa sổ Modified Part Information - Cửa sổ chi tiết thay đổi trình cập nhật c) Weld Manager Weld Manager phần quan trọng vẽ quản lý hàn giúp người dùng tạo chỉnh sửa mối hàn dự án - Chọn Ribbon Structure > Weld > Manager (hoặc gõ lệnh SCWELDMAN); Trang 28 Hình 2.18 Cửa sổ Weld Manager Cửa sổ bên trái hiển thị lắp ráp Các chi tiết nhập vào bỏ nhập khỏi vẽ sử dụng lắp ráp ngược lại chi tiêt chọn lắp ráp tự động chọn vẽ d) Tạo mối hàn Trong lắp ráp lựa chọn cụm chi tiết phân đoạn cần tạo đường hàn Hình 2.19 Tạo liên kết hàn cho chi tiết Trang 29 Hình 2.20 Mối hàn tạo thành - Ngay sau tạo liên kết hàn chi tiết với nhau, bước ta phải thiết lập tiêu chuẩn hàn cho mối hàn; - Lựa chọn mối hàn cần thiết lập; Hình 2.21 Lựa chọn mối hàn cần thiết lập Trang 30 Hình 2.22 Lựa chọn tiêu chuẩn hàn thích hợp cho mối hàn e) Cập nhật mối hàn cho phân đoạn Nếu mối hàn cho phân đoạn tạo sau chi tiết phân đoạn bị thay bị loại bỏ khỏi phân đoạn nguyên nhân hay nguyên nhân khác, phân đoạn coi “out-of-date” có ký hiệu chấm than đặt phân đoạn (xem hình 2.23) Hình 2.23 Các phân đoạn out-of-date Trang 31 Các mối hàn cập nhật sau: - Trong lắp ráp lựa chọn phân đoạn cần phải cập nhật; - Chon Update Welds; - Lưu lại trạng thái Weld Manager thời điểm vừa cập nhật; - Ngay hoàn thành, mối hàn cập nhật Các mối hàn không cần thiết bị xóa bỏ, mối nối chi tiết bổ sung phân đoạn tạo thêm liên kết hàn cho chúng, chiều dài đường hàn toàn phân đoạn cập nhật f) Tạo mối hàn sử dụng đường hàn người dùng định nghĩa Khi mối hàn tạo sử dụng loại mối hàn mô tả giai đoạn trước, đường hàn tạo thành cách tự động dựa phần gối chi tiết có liên quan Tuy nhiên, người dùng muốn lựa chọn đường hàn cho mối hàn làm sau: Hình 2.24 Tạo mối hàn sử dụng đường hàn người dùng định nghĩa Trang 32 g) Sao chép mối hàn tồn Có nhiều trường hợp mối ghép đơn lại có nhiều đường hàn ấn định cho Ví dụ hai chi tiết có nhiều mối hàn liên kết chúng (ví dụ hai mối hàn hai phía khác loại nhau) Hoặc ví dụ liên kết hai phân đoạn, lại có nhiều chi tiết phân đoạn mà yêu cầu mối hàn liên kết chúng Trong trường hợp này, mối hàn cho cặp chi tiêt phải ấn định h) WeldManagement Drawing Options WeldManagement Drawing Options có điều chỉnh thể ảnh hưởng tới việc sản phẩm hàn hiển thị ve quản lý hàn Các lựa chọn thiết lập trước vẽ tiêu chuẩn Bất kỳ vẽ quản lý hàn tạo sử dụng vẽ tiêu chuẩn có sẵn thiết lập 2.2.7 Xuất vẽ lắp ráp Sau khởi tạo hoàn thiện tất mối ghép hàn phân đoạn thi công, ta cần xuất vẽ lắp ráp để kiểm tra trình thi công sau Hình 2.25 Tạo vẽ lắp ráp Trang 33 Hình 2.26 Chọn loại vẽ lắp ráp (thông số hàn) Hình 2.27 Chọn cụm chi tiết cần xuất đường hàn Trang 34 Hình 2.28 Bản vẽ lắp ráp phần hàn 2.2.8 Xuất báo cáo Để xuất báo cáo phần hàn ta sử dụng mô đun Report phần mềm ShipConstructor để có liệu chiều dài đường hàn, để từ ta có sở để tính toán dự trù khối lượng phần hàn dự án đóng tàu cụ thể Trang 35 Hình 2.29 Báo cáo phần hàn Trang 36 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Đề tài sau sau hoàn thành thực nội dung sau: - Nắm phương pháp thiết lập thư viện hàn phần mềm ShipConstructor 2014; - Tạo mối hàn liên kết hàn chi tiết kết cấu thân tàu với nhau; - Xuất báo cáo làm sở cho việc tính toán khối lượng hàn II Kiến nghị - Trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện sử dụng phần mềm ShipConstructor 2014; - Tác giả có ý tưởng xây dựng công cụ hỗ trợ tính tính toán khối lượng hàn cho toàn dự án cho phần mềm ShipConstructor Trang 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phan Vĩnh Trị (2006), “Tìm hiểu tình hình ứng dụng tin học ngành công nghiệp tàu thủy giới”, [trích dẫn ngày: 15/04/2013], URL: http://phanvinhtri.wordpress.com/2011/07/15/ung-dung-tin-hoc-trong-dong-tau/ [2] Đỗ Quang Khải (2011), “Đóng tàu, đòi hỏi xu phát triển”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, Số 26, Trường ĐHHH Việt Nam, tr 56-59 [3] Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Ngô Lê Thông, Chu Văn Khang (2006), Cẩm nang hàn, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Tiếng Anh [4] ARL - Albacore Research Ltd (2014), ShipConstructor 2014 Weld Management Trang 38 [...]... diện tích bề mặt (phục vụ cho tính diện tích sơn phủ, ), chiều dài đường hàn, Hình 2.2 Mô đun Weld Management Trang 10 2.2 Ứng dụng phần mềm ShipConstructor 2014 trong quản lý hàn trong đóng tàu Mô đun WeldManagement trong bộ phần mềm ShipConstructor 2014 cho phép định nghĩa, quản lý và cung cấp dữ liệu sản phẩm cho những mối hàn liên kết các kết cấu và các phân tổng đoạn khác nhau Quá trình này bao... 15 của mối hàn cho tương ứng với từng tàu và lưu lại dưới dạng file “*.xml” để có thể sử dụng tiếp về sau c) Nhập các loại mối hàn Nếu ở bước trên ta đã lưu lại ký hiệu loại mối hàn tương ứng với từng tàu, thì trong bước này khi sử dụng loại mối hàn cho tàu nào ta sẽ nhập tương ứng các loại mối hàn tương ứng với tàu đó dưới dạng file “*.xlm” Như đã nói ở trên trong phần mềm ShipConstructor 2014 ta không... và chỉnh sửa các đường hàn * Ấn định các tiêu chuẩn hàn Sau khi tạo ra đường hàn, người dùng cần quyết định sử dụng tiêu chuẩn hàn nào để ấn định cho các đường hàn riêng biệt phụ thuộc vào các chi tiết, chiều dày, vị trí, loại vật liệu được sử dụng tại các vị trí mà các mối hàn khác nhau được áp dụng * Bản vẽ quản lý hàn Bản vẽ quản lý hàn là một loại bản vẽ công nghệ đặc biệt đóng vai trò như một khung... thứ tự loại mối hàn có sẵn trong tiêu chuẩn hàn Mỗi tiêu chuẩn hàn có thể bao gồm nhiều loại mối hàn có sẵn trong tiêu chuẩn hàn khác nhau, thứ tự loại mối hàn có sẵn trong tiêu chuẩn hàn của mỗi tiêu chuẩn biểu thị thứ tự mà nó được áp dụng cho mối hàn Quá trình ở trên cùng danh sách sẽ được áp dụng đầu tiên, và những loại mối hàn có sẵn trong tiêu chuẩn hàn kế tiếp sẽ lần lượt áp dụng theo thứ tự... sơ thi công phục vụ cho việc đóng mới con tàu với đầu vào là hồ sơ kỹ thuật của con tàu đó Giai đoạn Đấu thầu Giai đoạn Thiết kế Giai đoạn Thi công Giai đoạn Sau thi công Hình 2.1 Các giai đoạn trong quá trình đóng tàu Những mô đun chính của phần mềm ShipConstructor 2014:  Manager: Tạo và cho phép người tham gia dự án thêm mới, điều chỉnh các thiết lập, các tiêu chuẩn trong các dự án đóng tàu Các... xác định trong bước này, và có thể được tùy biến hơn nữa về sau Các ký hiệu đại diện của loại mối hàn được khái niệm sử dụng trình soạn thảo loại mối hàn 18 loại mối hàn có sẵn trong phần mềm ShipConstructor [3]: Trang 12 Hình 2.3 Các loại mối hàn Backing: gia công lõm Bevel Groove: mối hàn vát mép chữ V (vát một bên) Brazed Joint: mối hàn vát mép (vát chéo) Edge: mối hàn tiếp mép Fillet: mối hàn góc... thiết lập một số dữ liệu trong thư viện như: kiểu mối hàn (Weld Types), tiêu chuẩn hàn (Weld Standards), bảng danh mục hàn (Weld Schedules) và trạng thái mối hàn (Weld Statues) * Tạo các đường hàn Ngay sau khi dự án được thiết lập, người sử dụng có thể bắt đầu tạo và quản lý các đường hàn Để tạo các đường hàn người dùng cần ở trong bản vẽ quản lý hàn (Weld Management Drawing) để có thể đưa ra hộp thoại... chọn loại vật liệu mối hàn trong cột Material; - Chọn màu hiển thị trong bản vẽ quản lý hàn cho tiêu chuẩn hàn; - Ghi các chú ý đặc biệt về mối hàn (nếu có) trong cột Tail Notes, khi đó ta phải đặt một giá trị khác 0 trong cột Tail Notes Size, nếu không chú thích sẽ không được hiển thị; - Bước tiếp theo ta phải lựa chọn loại mối hàn cho mỗi tiêu chuẩn hàn Lựa chọn một loại mối hàn trong Types list và... Flare-Bevel Groove: mối hàn gấp mép (gấp 1 bên) Flare-V Groove: mối hàn gấp mép Trang 13 J Groove: mối hàn giáp mối vát mép chữ J Plug: mối hàn cắt Projection: mối hàn nứt Seam: mối hàn đường (hàn áp lực) Slot: mối hàn cắt Spot: mối hàn điểm Square Groove: mối hàn giáp mối không vát mép Stud: mối hàn gu dông Surfacing: mối hàn đắp U Groove: mối hàn vát mép chữ U V Groove: mối hàn vát mép chữ V Trang... đích nhận biết mối hàn Nhãn này được tạo ra bằng việc khái niệm nó sử dụng Naming Convention trong Manager và không thể chỉnh sửa nó Mỗi mối hàn có một nhãn riêng được gán cho nó, các nhãn mối hàn phải được thiết lập trong Naming Convention trước khi tạo các mối hàn Trang 26 Hình 2.15 Thiết lập Weld Tags trong Naming Convention 2.2.6 Bản vẽ quản lý hàn (Weld Drawings) Bản vẽ quản lý hàn đưa ra một cái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàu, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàu, Nghiên cứu ứng dụng phần mềm shipconstructor 2014 trong quản lý công tác hàn trong đóng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay