Nghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên

26 199 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:34

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viênNghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viênNghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viênNghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An toàn mục tiêu quan trọng vận tải biển Để đảm bảo mục tiêu này, IMO ban hành số quy tắc, nhiều thông tư hỗ trợ tiêu chuẩn quản lý an toàn, khai thác an toàn bảo dưỡng an toàn tàu Để thực tiêu chuẩn này, trang thiết bị huấn luyện đào tạo phát triển áp dụng chương trình huấn luyện đào tạo cho người biển, phù hợp với yêu cầu việc nâng cao kỹ làm việc nhận thức an toàn biển cho thuyền viên, đáp ứng tiêu chuẩn Công ước STCW78/2010 quy tắc quan trọng khác Ngoài ra, công ty vận tải biển áp dụng tiêu chuẩn chất lượng hệ thống quản lý an toàn theo quy định Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế International Management (ISM Code) tiêu chuẩn khác có liên quan Tất nỗ lực nhằm đạt mục tiêu an toàn biển Tuy nhiên, số liệu thống kê tai nạn hàng hải, đặc biệt tai nạn lao động giai đoạn gần thực tế rằng, an toàn lao động biển vấn đề đau đầu cho chủ tàu, người quản lý tàu người khai thác tàu Hiện nay, hệ thống quản lý an toàn cho tàu biển thường bao gồm quy trình cho hầu hết hoạt động tàu, nhằm đảm bảo hiệu khai thác tàu, đảm bảo an toàn sách bảo vệ môi trường đáp ứng với tình khẩn cấp Ngoài ra, hệ thống quản lý an toàn chủ sở hữu tàu phải đảm bảo rằng, thông tin an toàn, tai nạn hàng hải, tai nạn lao động cảnh báo rộng rãi đến tàu khác Câu hỏi đặt là: làm để đảm bảo tính thực chất hiệu công tác đào tạo, huấn luyện biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên? Là người tham gia vào công tác giáo dục, đào tạo hàng hải làm việc biển nhiều năm, tác giả nhận thức vai trò quan trọng huấn luyện, đào tạo, đặc biệt huấn luyện đào tạo tàu để đảm bảo an toàn biển Huấn luyện đào tạo biển quan trọng cần thiết, nhiều Chủ tàu, Người Quản lý tàu Thuyền trưởng chưa có quan tâm mức đến công tác vậy, tính thực chất công tác đào tạo huấn luyện biển không đảm bảo, dẫn đến tai nạn cho thuyền viên liên tục xảy ra, mà nhiều lỗi không đáng có thực tế Mục đích nghiên cứu đề tài Với đánh giá công tác đào tạo huấn luyện biển khâu cuối trực tiếp trình đào tạo huấn luyện việc đảm bảo an toàn, tác giả nêu vấn đề cần thiết phải tìm giải pháp để đảm bảo tính thực chất hiệu công tác đào tạo, huấn luyện biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên, qua khuyến nghị cho Chủ tàu, Người Quản lý tàu giải pháp để sử lý vấn đề cách đồng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề an toàn hàng hải, tập trung chủ yếu vào tai nạn lao động thuyền viên tàu trình thực nhiệm vụ; Nghiên cứu vai trò quan trọng công tác đào tạo biển việc đảm bảo an toàn chung phòng tránh tai nạn cho thuyền viên trình thực công việc chuyên môn; Nghiên cứu tình hình thực tế công tác quản lý an toàn số Hệ thống quản lý Chủ tàu, Người quản lý tàu để tìm vấn đề cần khắc phục công tác đảm bảo an toàn Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu dựa việc tham khảo số Hệ thống quản lý an toàn Chủ tàu, Người Quản lý tàu nghiên cứu báo cáo đánh giá, phân tích tình hình tai nạn lao động số Chủ tàu, Người quản lý tàu, Quản lý thuyền viên có uy tín nước Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài hệ thống hóa phân tích vấn đề thuộc trình đào tạo, huấn luyện nói chung việc đảm bảo an toàn biển, đồng thời vai trò quan trọng công tác đào tạo huấn luyện an toàn biển khâu yếu trình đào tạo huấn luyện làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn lao động cho thuyền viên Đề tài đề xuất giải pháp cho Chủ tàu, người Quản lý tàu, Quản lý thuyền viên thuyền viên công tác đào tạo huấn luyện tàu nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN HÀNG HẢI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO THUYỀN VIÊN 1.1 Tổng quan vấn đề an toàn hàng hải An toàn vấn đề quan tâm hàng đầu lĩnh vực vận tải biển An toàn với thành công kinh doanh định phát triển bền vững Chủ tàu toàn ngành vận tải đường biển giới Trong nhiều năm qua, IMO không ngừng đưa giải pháp nhằm nâng cao khả đảm bảo an toàn hoạt động hàng hải Nhiều Bộ luật, quy tắc, hướng dẫn thực ban hành cho mục tiêu đảm bảo an toàn Về mặt Chủ tàu, đòi hỏi ngày tăng điều ước quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia mang cờ mà Chủ tàu phải tuân thủ nên họ quan tâm cách thực chất đến tiêu chuẩn an toàn áp dụng cho tàu thuyền viên Thống kê phân tích Allianz Global Corporate & Specialty xuất năm 2015 an toàn vận tải biển cho thấy năm 2014 tổng số tàu bị tổn thất 75 phạm vi toàn giới số thấp khoảng mười năm trở lại Trên thực tế số vụ tàu giới theo thống kê giảm khoảng 32% so với năm 2013 (110 tàu) Hơn phần ba số tàu bị tổn thất thuộc hai khu vực hàng hải Năm 2013 vùng biển Nam Trung hoa, Đông dương, Indonesia Phi lippines có số tàu bị tổn thất lớn (17 tàu), vùng biển Nhật Bản, Hàn Quốc Bắc Trung quốc (12 tàu) Một phần ba số tàu bị tổn thất tàu hàng (25 tàu) tàu cá (17 tàu) Cũng theo báo cáo Allianz Global Corporate & Specialty, năm 2014 có tổng cộng 2773 vụ tai nạn khu vực Địa Trung hải Biển Đen điểm nóng với 490 vụ, tăng 5% hàng năm,Quốc đảo Anh quốc, Biển Bắc, kênh Anh, Vịnh Biscay xảy 465 vụ tai nạn tăng 29% [4] Hình Tổng số vụ tai nạn 10 vùng biển Thế giới Source: Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics Analysis: AGCS Hình Tổng số tàu bị tổn thất 10 vùng biển giới Source: Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics Analysis: AGCS Hình Tàu bị tổn thất toàn giai đoạn từ 01/1/2014 – 31/12/2014 Hình Tổng số tai nạn bao gồm tổn thất toàn top 10 vùng biển Thế giới giai đoạn từ 2005 đến 2014 Báo cáo Ủy ban An toàn Hàng hải Châu Âu năm 2015 tai nạn cố hàng hải (European Maritime Safety Agency – EMSA: Annual overview of marine casualties and incidents -2015 ) quốc gia thành viên thuộc Cộng đồng Châu Âu cho thấy, năm 2014 xảy 3025 vụ tai nạn, có 99 vụ tai nạn nghiêm trọng; liên quan đến 3399 tàu, 51 tàu bị tổn thất toàn bộ; làm 1075 người bị thương, tổn thất sinh mạng lên đến 136 người Thống kê cho thấy thực tế đáng lưu ý số lượng tai nạn hàng hải tăng liên tục kể từ năm 2011 đến năm 2014 (năm 2011: 1271 vụ, năm 2012: 2117 vụ, năm 2013: 2767 vụ, năm 2014: 3025 vụ ước tính năm 2015 xảy khoảng 3500 đến 4000 vụ tai nạn) [5] 2047 876 433 978 898 891 684 373 2011 2012 2013 2014 : Tai nạn lao động : Tai nạn tàu biển Hình Thống kê tai nạn từ năm 2011 đến năm 2014 (EMSA: Annual overview of marine casualties and incidents -2015) Tàu khác 5% Tàu phục vụ: 15% Tàu hàng: 44% Tàu đánh cá: 13% Tàu khách: 23% Hình Tỷ lệ chủng loại tàu có xảy tai nạn giai đoạn từ 2011-2014 với tổng số10439 tàu liên quan (EMSA: Annual overview of marine casualties and incidents -2015) 2014 3025 2267 2013 2117 2012 2011 1271 Hình Số lượng tai nạn cố hàng hải báo cáo giai đoạn 2011-2014 (EMSA: Annual overview of marine casualties and incidents -2015) Các báo cáo điều tra tai nạn hàng hải Ban an toàn giao thông vận tải Nhật Bản năm từ 2008 đến cuối năm 2014 (Transport Safety Board – Marine accident/Incident investigation report 2008-2014) cho thấy, nhiều tai nạn hàng hải xảy tai nạn lao động chiếm số đáng kể, gây hậu thương tật chết người thuyền viên công nhân cảng [2] Theo báo cáo điều tra tai nạn Chi nhánh điều tra tai nạn hàng hải Anh (Marine Accident Investigation Branch-UK - current investigations – 2015) rằng, từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2015, Cơ quan tiến hành điều tra 26 vụ tai nạn hàng hải vùng nước Anh, hầu hết gây thương tật chết người cho thuyền viên công nhân cảng [3] 1.2 Thực trạng tai nạn hàng hải vấn đề an toàn lao động cho thuyền viên Việt Nam Theo báo cáo tổng kết tình hình tai nạn hàng hải năm 2015 Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy năm 2015 xảy 23 vụ tai nạn hàng hải tăng 07 vụ so với kỳ năm 2014 (23/16 vụ), làm chết tích 07 người, giảm 03 người so với năm 2014 (7/10 người), 06 người chết tai nạn lao động hàng hải Có 06 vụ tai nạn liên quan đến tàu nước ngoài, 01 vụ tai nạn làm chìm xà lan vùng nước cảng biển, có 17 tàu Việt Nam liên quan đén vụ tai nạn 07 tàu cá bị tàu biển đâm phải Trong nhiều trường hợp, tàu biển đâm va với tàu cá không dừng lại hỗ trợ cứu thuyền viên tàu cá bị nạn mà tiếp tục hành trình [6] Tuy nhiên, theo số liệu thống kê khác số vụ tai nạn hàng hải có liên quan đến thuyền viên Việt Nam làm việc tàu Chủ tàu Việt Nam Quốc tế thực tế lớn nhiều Qua khảo sát Công ty quản lý thuyền viên Chủ tàu Việt Nam Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc sử dụng thuyền viên Việt Nam cho thấy, tình trạng an toàn lao động hoạt động hàng hải kể từ đầu năm 2014 đến hết năm 2015 có chiều hướng tăng lên nghiêm trọng, gây lo ngại lớn cho Chủ tàu, ảnh hưởng nhiều đến hiệu kinh doanh họ Thuyền viên Việt Nam làm việc cho Chủ tàu nước nước gặp phải tai nạn lao động đáng tiếc mà lẽ tai nạn khó xảy lỗi sơ đẳng thân thuyền viên Kết luận Chương Những thống kê, nghiên cứu tổng hợp nguồn liệu báo cáo cho thấy thực trạng vấn đề an toàn hàng hải mà đặc biệt an toàn lao động cho thuyền viên thực vấn đề nan giải, phúc tạp, gây đau đầu cho Chủ tàu, Công ty quản lý tàu quản lý thuyền viên, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh họ Vấn đề đặt yêu cầu phải có nghiên cứu đánh giá để tìm nguyên nhân giải pháp phù hợp để giảm thiểu tình trạng 10 Quản lý tàu, Người Quản lý thuyền viên Thuyền viên tàu nhiều vấn đề cần phải giải 2.2 Khảo sát, phân tích số tai nạn điển hình thuyền viên qua xác định mối liên hệ trực tiếp đào tạo huấn luyện biển việc đảm bảo an toàn lao động cho thuyền viên Trên sở tham khảo nhiều báo cáo, phân tích đánh giá nguyên nhân tai nạn hàng hải, đặc biệt tai nạn lao động xảy thuyền viên thời gian gần số Chủ tàu lớn Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan Việt Nam, tác giả xin dẫn số vụ tai nạn điển hình vấn đề an toàn hàng hải an toàn lao động lặp lặp lại nhiều lần sau: Trường hợp Một công ty quản lý thuyền viên có thuyền viên bị tai nạn lao động dây cua roa mô tơ máy nén kho lạnh thực phẩm kẹt vào puly dẫn đến đứt đốt ngón tay trỏ Nguyên nhân sau sửa chữa xong, lắp dây cua roa, thấy mô tơ máy nén chưa chạy nên bất cẩn dùng tay kéo mồi dây cua roa Mô tơ chạy dây cua roa quấn nhanh, lôi ngón tay thuyền viên kẹt vào Puly, dẫn đến tai nạn Một năm sau, công ty thuyền viên ấy, thuyền viên khác tàu khác bị tai nạn tương tự sửa chữa mô tơ máy nén kho lạnh thực phẩm bị đốt ngón tay trỏ Nguyên nhân tai nạn thuyền viên mô tả lại giống trường hợp ban đầu Tai nạn tương tự xảy tàu hãng tàu khác trường hợp Thợ tàu bị thương ngón tay làm việc xưởng buồng máy có liên quan đến việc sử dụng máy tiện để sửa chữa trục động Sau tái tạo xong trục lắp lại, Thợ cho động chạy dùng tay ép giấy giáp vào trục động để đánh bóng trục quay với tốc độ cao Hậu Thợ bị thương ngón tay không may găng tay bị quấn vào trục 12 Trường hợp Năm 2014, tai nạn đáng tiếc xảy thủy thủ Việt Nam làm việc tàu Chủ tàu Hàn Quốc mở lỗ lên xuống hầm hàng để kiểm tra theo lệnh Đại phó lúc bơm nước dằn vào hầm hàng Nắp đậy lỗ lên xuống bị nén áp suất cao bật mạnh đập vào đầu thuyền viên này, làm ngã xuống sàn tàu, sau tử vong Trường hợp Gần đây, đội tàu biển Việt Nam xảy nhiều tai nạn lao động làm chết người mà nguyên nhân bất cẩn lúc kiểm tra hàng hóa, mở nắp hầm hàng dẫn đến rơi xuống hầm hàng Có báo cáo Công ty khác việc thuyền viên bị tai nạn nghiêm trọng rơi xuống hầm hàng gây hậu chết người Một trường hợp báo cáo Thủy thủ trưởng có thâm niên biển làm việc tàu hàng rời cỡ lớn (Capesize) rơi xuống hầm hàng từ độ cao khoảng 25 mét boong bất cẩn thao tác davit cẩu rác dọn hầm hàng trình dọn vệ sinh hầm hàng dẫn đến tử vong Trường hợp Trong năm 2015, tai nạn xảy làm nhiều Cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam có Cục Hàng hải, Cục Quản lý Lao động nước phải trực tiếp vào kiểm tra báo cáo Cơ quan quản lý cấp vụ tai nạn làm cho 03 thuyền viên thuộc Công ty Xuất thuyền viên Việt Nam bị ngộ độc khí tử vong xuống kiểm tra hầm hàng tàu mang cở nước hoạt động vùng biển Malaisia Họ vào kiểm tra hầm hàng đóng kín mà biện pháp an toàn phù hợp trước phải làm việc không gian kín Loại tai nạn tương đối điển hình, số lần mắc phải tương đối nhiều trường hợp cảnh báo nhiều yêu cầu huấn luyện an toàn 13 Trường hợp Một tai nạn lao động điển hình hay lặp lại nhiều đội tàu Việt Nam Quốc tế tai nạn xảy lúc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống tời neo, tời làm dây công tác làm dây Những tai nạn trường hợp thường gây hậu nghiêm trọng cho sức khỏe tính mạng thuyền viên Trong báo cáo tai nạn khuyến nghị Chủ tàu cho thuyền viên, loại tai nạn đề cập đến nhiều Trường hợp Cuối năm 2015 tai nạn nghiêm trọng trình bảo dưỡng, sửa chữa máy làm đứt cánh tay thuyền viên Việt Nam làm việc tàu Chủ tàu Nhật Bản, lỗi bất cẩn đáng tiếc Trường hợp Xuất nhiều cảnh báo tai nạn lao động Chủ tàu lớn Nhật Bản cho thấy kể từ đầu năm 2015 đến xảy nhiều trường hợp bị bỏng số nguyên nhân khác Vụ thứ nhất: sỹ quan điện bị bỏng điện giật làm việc với nguồn điện áp cao (3.300 V) bảng điện chân vịt mũi Nguyên nhân sỹ quan điện đủ kiến thức kinh nghiệm làm việc với điện áp cao; Cả sỹ quan điện máy trưởng không tuân thủ quy trình an toàn Công ty; Không có thiết bị liên lạc hiệu làm việc trang bị dụng cụ cách điện phù hợp Vụ thứ hai: xảy hai trường hợp bỏng dầu nhiệt độ cao vào mặt tay Trong trình vệ sinh ống thủy đồng hồ đo dầu Settling Tank Trong trường hợp gây bỏng độ 2, trường hợp gây bỏng mặt độ 2, bỏng tay độ Vụ thứ ba: Hai thuyền viên (Oiler Wiper) thuộc đội tàu Công ty Vận tải biển lớn Nhật Bản bị bỏng nặng bất cẩn vận hành thiết bị đối rác để đốt dầu cặn giẻ dầu buồng máy 14 Hậu Oiler bị bỏng mặt hai cánh tay, phải nghỉ làm việc điều trị 10 ngày, Wiper bị bỏng nặng mặt, sau sơ cứu phải hồi hương Trường hợp Cảnh báo gia tăng tai nạn lao động cho thuyền viên đội tàu MOL quản lý, đặc biệt tai nạn gây thương tích bàn tay, ngón tay thuyền viên lỗi bất cẩn, chủ quan không tuân thủ quy định an toàn thực công việc boong, buồng máy sinh hoạt, thực số công việc đơn Trường hợp cảnh báo tồn công tác bảo đảm an toàn Trường hợp Tai nạn thuyền viên tàu đánh cá xảy nhiều, đặc biệt đáng lo ngại truường hợp tai nạn xảy chết người rơi xuống biển phổ biến chưa có chiều hướng giảm Tai nạn thuyền viên tàu cá tăng lên đội tàu cá nước Việt Nam [1], [9] Trong hầu hết trường hợp tai nạn kể trên, điều tra, phân tích nghiên cứu sau tiến hành cẩn trọng kết luận rút số nguyên nhân bất cẩn, cẩu thả, chủ quan, lại nguyên nhân thuyền viên không nắm vững không tuân thủ quy trình làm việc an toàn tàu tiến hành công việc phân công, phối hợp liên lạc tốt người có trách nhiệm giám sát người thực Để trả lời câu hỏi lý tai nạn hàng hải tai nạn lao động xảy nhiều xây dựng áp dụng nhiều tiêu chuẩn an toàn đào tạo huấn luyện quy trình kỹ thuật để tìm khâu yếu trình đào tạo huấn luyện, tác giả tiến hành vấn nhiều sỹ quan, thuyền viên thực hợp đồng thuyền viên với Chủ tàu Việt Nam Chủ tàu nước (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc) nhiều năm để tìm hiểu thực tế công tác đào tạo huấn luyện tàu 15 Kết phản hồi cho thấy: công tác đào tạo huấn luyện tàu, đặc biệt đào tạo không quan tâm mức bị nhãng Có nhiều sỹ quan thuyền viên trả lời họ không đào tạo tàu mà tham gia huấn luyện, thực tập tàu Ngay nhiều hãng tàu lớn có uy tín xảy nhiều trường hợp, Thuyền trưởng không quan tâm đến công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên tàu Nhiều sỹ quan hoàn thành hợp đồng trở báo cáo việc hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện tàu máy tính (CBT) Khi có cố, tai nạn hàng hải xảy ra, Chủ tàu gửi thông tin vụ việc qua phân tích nguyên nhân, biện pháp phòng tránh cho tàu theo quy định Hệ thống quản lý an toàn chất lượng Tuy nhiên, việc phổ biến cách đầy đủ thông tin đến thuyền viên tàu lại không nhiều thuyền trưởng quan tâm mức, thông tin với mục đích để thuyền viên học tập, rút kinh nghiệm, không mắc phải sai lầm tương tự lại không đạt hiệu cao Khi vấn Thuyền trưởng vấn đề đào tạo, huấn luyện tàu, nhiều thuyền trưởng trả lời kế hoạch chạy tàu công tác quản lý tàu bận rộn nên quan tâm hết công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên tàu, giao cho sỹ quan quyền lại không kiểm soát thực chất công việc thực Cũng có số thuyền trưởng khác coi đào tạo, huấn luyện trách nhiệm Chủ tàu, Công ty quản lý thuyền viên làm nhiệm vụ chuyên môn Từ thống kê, phân tích kể trên, tác giả nhận định tai nạn lao động xảy cho thuyền viên làm việc tàu có liên quan rõ đến việc tuân thủ quy trình an toàn, khả hiểu biết ghi nhớ thuyền viên quy tắc an toàn Có thể khẳng định rằng, thân thuyền viên không tự hình thành cho ý thức làm việc an toàn Họ cần phải đào tạo, huấn luyện cách đầy đủ, 16 thường xuyên từ Nhà trường, Trung tâm huấn luyện, đến Chủ tàu Công ty quản lý thuyền viên trước xuống tàu làm việc tàu Khi thuyền viên làm việc tàu lúc họ đối mặt với thực tiễn, trực tiếp tham gia vào trình khai thác bảo dưỡng tàu giai đoạn họ cần phải thường xuyên đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, kỹ làm việc Về phía Chủ tàu, thông qua khảo sát thấy, hầu hết Chủ tàu có uy tín quan tâm đầu tư nhiều cho công tác đào tạo huấn luyện, bao gồm đầu tư trang thiết bị, sở đào tạo huấn luyện chương trình, phần mềm đào tạo huấn luyện Các Chủ tàu có chương trình huấn luyện nghiệp vụ, an toàn cho thuyền viên thời gian thuyền viên nghỉ phép trước thuyền viên nhập tàu Ngoài Chủ tàu kết hợp với Công ty quản lý thuyền viên thực công tác đào tạo huấn luyện cho thuyền viên Thông qua số thực hiện, Chủ tàu đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng thuyền viên tính phù hợp Công ty Quản lý thuyền viên sách Chủ tàu Như vậy, vấn đề đảm bảo an toàn biển phòng tránh tai nạn cho thuyền viên phụ thuộc chủ yếu vào khâu sau đây: a Xây dựng ban hành đầy đủ hệ thống văn pháp luật hàng hải quốc tế quốc gia liên quan đến an toàn; b Các sở đào tạo, huấn luyện quốc gia triển khai chương trình đào tạo, huấn luyện người biển theo tiêu chuẩn chấp nhận rộng rãi; c Các Chủ tàu, Công ty quản lý thuyền viên triển khai áp dụng hệ thống văn pháp luật hàng hải quốc gia quốc tế an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh cách cụ thể hóa Hệ thống Quản lý An toàn Chất lượng Môi trường Công ty; 17 d Sự thực thuyền viên tàu để đảm bảo mục tiêu an toàn Hệ thống Quản lý An toàn Chất lượng Môi trường Chủ tàu Trong khâu nêu trên, tác giả cho khâu thực thuyền viên tàu khâu cần đặc biệt quan tâm với mục tiêu cao đảm bảo tuân thủ thuyền viên tàu việc thực tiêu chuẩn an toàn Vai trò đào tạo huấn luyện khâu (đào tạo huấn luyện biển) đặc biệt quan trọng đối có liên hệ trực tiếp đến việc bảo đảm an toàn hàng hải nói chung an toàn cho thuyền viên nói riêng Thuyền viên đào tạo huấn luyện cách bờ trước nhập tàu, Tuy nhiên, làm việc tàu, sức ép công việc lớn, môi trường làm việc biển khó khăn, họ dễ dàng bỏ qua chí quên yêu cầu an toàn làm việc Chính vậy, thuyền viên cần phải tiếp tục đào tạo huấn luyện để ghi nhớ tạo thành ý thức làm việc an toàn giảm tai nạn lao động Kết luận chương Thông qua khảo sát, phân tích tình hình tai nạn thuyền viên số trườn hợp điển vấn trực tiếp thuyền viên, tác giả nhận định rằng, vấn đề đảm bảo an toàn cho thuyền viên có liên hệ trực tiếp đến việc tổ chức thực công tác đào tạo huấn luyện biển Xét tất khâu trình đào tạo huấn luyện hàng hải, tác giả nhận định đào tạo huấn luyện biển trình cần phải thực cách liên tục, thường xuyên, phù hợp với chủng loại tàu, đặc điểm công việc phải kiểm soát thực chất 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM TÍNH THỰC CHẤT VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN TRÊN BIỂN NHẰM GIẢM THIỂU TAI NẠN LAO ĐỘNG CHO THUYỀN VIÊN 3.1 Giải pháp Chủ tàu, Người Quản lý tàu Quản lý thuyền viên Nghiên cứu số Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng Môi trường sô Chủ tàu Việt Nam Chủ tàu nước ngoài, tác giả nhận thấy Quy trình an toàn quản lý công tác đào tạo huấn luyện tàu thể hiện, nhiên có thực tế chưa thực thể kiểm soát thực chất công tác Trong Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng Môi trường, vấn đề đào tạo huấn luyện tàu thể việc thiết lập quy trình đào tạo huấn luyện tàu, loại đào tạo huấn luyện phải thực hiện, thời lượng đào tạo huấn luyện, tàu gửi báo cáo việc thực công tác đào tạo huấn luyện cho Công ty theo thời gian quy định Hệ thống thực tế, nhiều tàu gửi báo cáo mà không thực công việc thực không đầy đủ Hiện tại, Chủ tàu lớn quốc tế áp dụng giải pháp công nghệ để quản lý thuyền viên, có việc giám sát trình đào tạo huấn luyện tàu thuyền viên đào tạo huấn luyện thời gian nghỉ bờ (Ví dụ sử dụng Chương trình quản lý SHIPNET chương trình ứng dụng khác) Một hình thức Chủ tàu cần xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá Chỉ số thực hiệ (KPI) phối hợp Chủ tàu Công ty Quản lý thuyền viên để đánh giá hiệu công tác quản lý thuyền viên, có vấn đề an toàn thuyền viên Do tác giả đề xuất số giải pháp để đảm bảo tính thực chất hiệu công tác đào tạo huấn luyện biển sau: - Chủ tàu cần phát triển quy trình thực quy trình kiểm soát Hệ thống Quản lý An toàn, Chât lượng Môi trường để đảm bảo hiệu việc đào tạo huấn luyện an toàn tàu, tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể đội tàu công ty 19 Cụ thể triển khai áp dụng chương trình quản lý thuyền viên tiên tiến để kiểm soát cách chắn trình đào tạo huấn luyện, tự bồi dưỡng thuyền viên tàu thông qua chương trình đào tạo, huấn luyện trực tuyến với mã số riêng cho thuyền viên Khi áp dụng chương trình quản lý tiên tiến (ví dụ SHIPNET), Chủ tàu hoàn toàn biết thuyền viên có tham gia vào việc đào tạo huấn luyện, lần thực hiệu đợt đào tạo huấn luyện Cần thiết phải kết hợp hệ thống đào tạo huấn luyện theo CBT (Computer Base Training) triển khsi thực tế - Chủ tàu cần thiết lập (hoặc sửa đổi, bổ sung) Hệ thống Quản lý An toàn Chất lượng Môi trường quy định rõ ràng chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện đào tạo an toàn trách nhiệm thuyền trưởng để nâng cao nhận thức an toàn người biển, giảm thiểu tai nạn hàng hải tai nạn lao động cho người biển – Chủ tàu cần xây dựng chương trình kiểm tra đánh giá Chỉ số thực (KPI) phối hợp Chủ tàu Công ty Quản lý thuyền viên để đánh giá hiệu quản lý thuyền viên có vấn đề an toàn thuyền viên Tác giả giới thiệu mẫu KPI Công ty NYK Nhật Bản để tham khảo [9] KPI INDICATORS EXPLANATION Total Crew Onboard [Cadets are excluded] Total On-Signers [Cadets are excluded] 2.1 Results in Months Total No Of Crew On board in that Month - - Total No of Onsigners in that month - - Fatal Accident Medical Repatriation: 2 months: Below 0.4% vis-à-vis the number of ON-SIGNERS (SICKNES CASES) Medical Cases -Doctor visit (sick & injury - not repatriated) : [...]... của công tác đào tạo, huấn luyện đối với việc bảo đảm an toàn hàng hải và an toàn lao động trên biển, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của công tác đào tạo huấn luyện trên biển Đào tạo huấn luyện trên biển là khâu cuối cùng của quá trình đào tạo, huấn luyện cho thuyền viên và cũng là khâu quyết định hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện đối với an toàn trên biển Thông qua đề tài, tác giả đề xuất Chủ... chức thực hiện công tác đào tạo huấn luyện trên biển Xét trên tất cả các khâu của quá trình đào tạo huấn luyện hàng hải, tác giả nhận định đào tạo huấn luyện trên biển là quá trình cần phải được thực hiện một cách liên tục, thường xuyên, phù hợp với chủng loại tàu, đặc điểm công việc và phải được kiểm soát thực chất 18 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM TÍNH THỰC CHẤT VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, HUẤN... Chỉ số thực hiệ (KPI) phối hợp giữa Chủ tàu và Công ty Quản lý thuyền viên để đánh giá hiệu quả của công tác quản lý thuyền viên, trong đó có vấn đề an toàn của thuyền viên Do vậy tác giả đề xuất một số giải pháp để đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo huấn luyện trên biển như sau: - Chủ tàu cần phát triển các quy trình thực hiện và quy trình kiểm soát trong các Hệ thống Quản lý... TẠO, HUẤN LUYỆN TRÊN BIỂN NHẰM GIẢM THIỂU TAI NẠN LAO ĐỘNG CHO THUYỀN VIÊN 3.1 Giải pháp đối với Chủ tàu, Người Quản lý tàu và Quản lý thuyền viên Nghiên cứu một số Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng và Môi trường của một sô Chủ tàu Việt Nam và Chủ tàu nước ngoài, tác giả nhận thấy các Quy trình an toàn và quản lý công tác đào tạo huấn luyện trên tàu đều đã được thể hiện, tuy nhiên có một thực tế là... hợp và có tính thực tiễn cao cả ở trên bờ và dưới tàu Thực hiện tốt công tác đào tạo, huấn luyện mà đặc biệt là đào tạo, huấn luyện trên tàu sẽ góp phần hình thành ý thức làm việc an toàn cho thuyền viên cũng như sự thành thạo về kỹ năng nghề nghiệp và kết quả là sẽ làm giảm thiểu sự cố, tai nạn trên biển, nâng cao an toàn hàng hải Đề tài đã thống kê, phân tích và làm rõ tầm quan trọng của công tác đào. .. hoạt động then chốt của tàu Thuyền trưởng chủ trì và giám sát công tác đào tạo huấn luyện trên tàu bao gồm các vấn đề chủ yếu sau: a Đào tạo, huấn luyện trên tàu theo yêu cầu của Công ước SOLAS, MARPOL; Đây là các loại đào tạo huấn luyện về cứu sinh, cứu hỏa, máy lái sự cố và chống ô nhiễm dầu tràn, chống cướp biển b Đào tạo, huấn luyện trên tàu theo quy định của Bộ Luật Quản lý An toàn Quốc tế và Hệ... thực tế là vẫn chưa thực sự thể hiện được sự kiểm soát thực chất công tác này Trong các Hệ thống Quản lý An toàn, Chất lượng và Môi trường, vấn đề đào tạo huấn luyện trên tàu chỉ thể hiện ở việc thiết lập các quy trình đào tạo huấn luyện trên tàu, loại đào tạo huấn luyện phải thực hiện, thời lượng đào tạo huấn luyện, tàu gửi báo cáo về việc thực hiện công tác đào tạo huấn luyện cho Công ty theo thời... được công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên trên tàu, hoặc đã giao cho sỹ quan dưới quyền nhưng lại không kiểm soát được thực chất công việc này được thực hiện ra sao Cũng có một số thuyền trưởng khác coi đào tạo, huấn luyện là trách nhiệm của Chủ tàu, của Công ty quản lý thuyền viên còn mình chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn Từ những thống kê, phân tích kể trên, tác giả nhận định rằng tai nạn lao động. .. nhiều cho công tác đào tạo huấn luyện, bao gồm đầu tư trang thiết bị, cơ sở đào tạo huấn luyện cũng như chương trình, phần mềm đào tạo huấn luyện Các Chủ tàu đều có chương trình huấn luyện nghiệp vụ, an toàn cho thuyền viên trong thời gian thuyền viên nghỉ phép cũng như trước khi thuyền viên nhập tàu Ngoài ra Chủ tàu cũng kết hợp với các Công ty quản lý thuyền viên thực hiện công tác đào tạo huấn luyện. .. quản lý an toàn chất lượng của Công ty; Đây là loại đào tạo huấn luyện đã được ấn dịnh trong hệ thống quản lý an toàn chất lượng phù hợp với đặc điểm của đội tàu và đặc điểm khai thác tàu của Chủ tàu c Đào tạo, huấn luyện cho một số loại công việc cụ thể và các hoạt động then chốt trên tàu để ngăn ngừa tai nạn lao động cho thuyền viên; Trên từng con tàu, tùy vào hoàn cảnh cụ thể sẽ có một số loại công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên, Nghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên, Nghiên cứu giải pháp đảm bảo tính thực chất và hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện trên biển nhằm giảm thiểu tai nạn lao động cho thuyền viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay