Nghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển việt nam

50 159 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:25

Nghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển Việt NamNghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển Việt NamNghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển Việt NamNghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển Việt NamNghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển Việt Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu .1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN TẢI VÀ VẬN TẢI SÔNG PHA BIỂN 1.1 Khái niệm, phân loại vận tải .4 1.1.1 Khái niệm vận tải 1.1.2 Phân loại .5 1.1.3 Vai trò vận tải phát triển kinh tế đất nước 1.2 Vận chuyển hàng hoá tàu sông pha biển 1.2.1 Khái niệm tàu tàu sông pha biển 1.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật vận chuyển hàng hoá tàu sông pha biển .8 1.3 Vận chuyển hàng container tàu sông pha biển 1.3.1 Khái niệm phân loại container 1.3.2 Tiêu chuẩn hóa ký mã hiệu container .12 1.3.4 Vận chuyển container tàu sông pha biển 18 1.3.5 Điều kiện vận chuyển container tàu sông pha biển 19 Chương THỰC TRẠNG VẬN TẢI CONTAINER TUYẾN VEN BIỂN KHU VỰC PHÍA BẮC 21 2.1 Giới thiệu khu vực kinh tế phía Bắc 21 2.2 Thực trạng công tác quy hoạch 22 2.3 Thực trạng hệ thống sở pháp lý, quản lý nhà nước vận tải sông pha biển 25 2.3.1 Chế độ đăng ký tàu sông pha biển 25 2.3.2 Công tác tổ chức máy quản lý .26 2.3.3 Công tác tra, kiểm tra .26 2.3.4 Công tác đào tạo cấp phép 27 2.4 Thực trạng vận tải container đội tàu vận tải thuỷ nội địa 27 2.4.1 Thực trạng nhu cầu vận chuyển container 28 2.4.2 Thực trạng khối lượng hàng container vận chuyển 31 2.5 Thực trạng hệ thống cảng bốc dỡ container 32 2.6 Thực trạng hệ thống luồng lạch 34 Chương PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU sông pha biển VẬN TẢI CONTAINER KHU VỰC PHÍA BẮC 36 3.1 Định hướng pháp triển vận tải ven biển 36 3.1.1 Định hướng phát triển lĩnh vực vận tải sông pha biển đến năm 2030 .36 3.1.2 Nhu cầu vận chuyển hàng container 37 3.2 Biện pháp phát triển đội tàu sông pha biển vận chuyển container tuyến 37 3.2.1 Hoàn thiện sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát hoạt động vận tải sông pha biển 37 3.2.2 Đẩy mạnh tái cấu ngành vận tải thuỷ nội địa theo hướng cổ phần hoá khuyến khích đầu tư tư nhân 39 3.2.3 Xây dựng phát triển hệ thống cảng đồng để bốc dỡ container .41 3.2.4 Cải tạo, nạo vét luồng cửa sông tới cảng 42 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .45 Kết luận .45 Kiến nghị 45 ii DANH SÁCH BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển .23 Bảng 2.2 Các tuyến bến cảng nội thuỷ 30 Bảng 2.3 Khối lượng hàng vận chuyển tàu sông pha biển 31 Bảng Các cảng sông khu vực phía Bắc .32 Bảng 2.5 Tình trạng luồng vào cảng sông phía Bắc 34 Bảng 3.1 Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 36 Bảng 3.2 Nhu cầu vận chuyển hàng tàu sông pha biển 37 DANH SÁCH HÌNH ẢNH Hình 1.1 Cấu trúc loại container 10 Hình 1.2 Container chở hàng rời tự dỡ 11 Hình 1.3 Hệ thống ký mã hiệu container 13 Hình 1.4 Mã số dăng ký nhận dạng container .14 Hình: 2.1 Bộ máy tổ chức quản lý hoạt động vận tải thuỷ nội địa 26 Hình 2.2 Các tuyến vận tải sông pha biển 35 DANH SÁCH CÁC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT WTO DWT ISO KTTĐ VTS GTVT ĐTNĐ TEU ICD ODA PPP BOT World Trade Organization Dead Weight Ton International Standard Organization Kinh tế trọng điểm Vận tải sông Giao thông vận tải Đường thuỷ nội địa Tweenty Equivalent Unit Inland Clearance Depot Official Development Assistant Public – Private Partner Build Operation Transfer trang trang trang trang 20 trang 25 trang 27 trang 29 trang 30 trang 32 trang 42 trang 42 trang 42 iii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế Việt Nam năm gần phát triển mạnh nhiều lĩnh vực, phải kể tới lượng hàng hoá xuất nhập Biểu rõ nét phát triển kinh tế lượng hàng hoá qua cảng tới khu vực kinh tế đất nước Hiện nay, hầu hết hàng hoá vận chuyển qua cảng sâu vào đất liền đóng container tiêu chuẩn Khối lượng hàng hoá vận chuyển container liên tục tăng trưởng đạt 14% năm, điều làm cho mật độ giao thông đường tăng lên nhanh chóng dẫn tới tình trạng ách tắc giao thông, số nơi, địa phương tình trạng trở nên nghiêm trọng, kìm hãm phát triển kinh tế, xã hội Trong lượng hàng hoá vận chuyển nội địa lượng hàng container đến cảng không ngừng tăng hệ thống đường giao thông chưa mở rộng, nâng cấp Nhiều tuyến đường xuống cấp tình trạng xe tải gây nên Hệ thống đường sắt đảm nhận chưa đến 10% hàng hoá vận chuyển đến cảng Tất hạn chế kìm hãm phát triển kinh tế đất nước Trong hệ thống giao thông vận tải ngày căng thẳng hệ thống vận tải đường thuỷ, hình thức vận tải tiềm với chi phí thấp mà Việt Nam có lợi thế, lại chưa khai thác phát huy, đặc biệt hình thức vận tải ven biển kết nối cảng biển khu công nghiệp gần cảng sông Việc đề xuất “Nghiên cứu phát triển đội tàu sông pha biển vận tải container ven biển Việt Nam” thực cấp thiết có tính thời bối cảnh hệ thống vận tải trở nên tải Việt Nam nói chung khu vực phía Bắc, nói riêng Đề tài sở tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành kinh tế thuỷ, ngành đưa vào giảng dạy khoa Kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài tập trung vào lĩnh vực sau: - Hệ thống hoá sở lý luận vận tải vận tải hàng container đường thuỷ hình thức vận tải tàu sông pha biển; - Đánh giá thực trạng tiềm hội vận chuyển container tuyến Bắc – Nam, khu vực kinh tế phía Bắc đội tàu sông pha biển Việt Nam nay; - Đề xuất biện pháp phát triển đội tàu sông pha biển để vận chuyển container tuyến Bắc – Nam khu vực kinh tế phía Bắc Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động vận chuyển container nội địa đường thuỷ ven biển Việt Nam Tuy vậy, thời gian kinh phí bị hạn chế, đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu hoạt động vận chuyển container đội tàu sông pha biển cho khu vực kinh tế phía Bắc tỉnh lân cận Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh Các biện pháp phát triển đội tàu sông pha biển đề xuất gồm ngắn hạn dài hạn, làm định hướng cho lĩnh vực vận chuyển Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài tổng hợp từ phương pháp dùng phổ biến nghiên cứu như: Phương pháp vật biện chứng, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp mô hình hóa, phương pháp phân tích thống kê Các phương pháp cho phép xử lý số liệu, chọn lọc nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu đề tài Nội dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào nội dung sau: - Hệ thống hoá sở lý luận vận dụng lý luận vào điều kiện thực tiễn Việt Nam thông qua hình thức vận tải mới, hình thức vận tải lai biển sông vận tải container; - Đánh giá thực trạng tiềm vận tải container đội tàu lai sông pha biển mà Việt Nam triển khai thực hiện; - Đề xuất biện pháp nhằm phát triển đồng đội tàu sông pha biển nhằm vận chuyển hàng container phạm vi khu vực kinh tế phía Bắc, qua giảm áp lực vận chuyển hàng đường tải Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN TẢI VÀ VẬN TẢI SÔNG PHA BIỂN 1.1 Khái niệm, phân loại vận tải 1.1.1 Khái niệm vận tải Vận tải ngành sản xuất vật chất đặc biệt, dịch chuyển hàng hoá, hành khách không gian nhằm thoả mãn nhu cầu người Tuy nhiên, theo khái niệm Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) vận tải ngành dịch vụ thực việc dịch chuyển hàng hoá, hành khách từ địa điểm đến địa điểm khác nhằm thoả mãn nhu cầu người Theo WTO, dịch vụ vận tải chia thành loại sau: - Dịch vụ vận chuyển hàng hoá, hành khách; - Dịch vụ bốc, dỡ hàng; - Dịch vụ kho bãi; - Hoa tiêu, lai dắt; - Cung cấp lương thực, thực phẩm nhiên liệu nước; - Thu gom nước nước dằn thải; - Phao tiêu báo hiệu; - Các dịch vụ bờ cần thiết cho hoạt động tàu, bao gồm thông tin liên lạc, cung cấp điện nước; - Trang thiết bị sửa chữa khẩn cấp; - Dịch vụ neo đậu, cập cầu neo buộc tàu; - Tiếp cận dịch vụ đại lý hàng hải Như nói dịch vụ vận tải gồm nhiều hoạt động khác có liên quan đến hàng hoá, phương tiện vận tải ra, vào cảng Vận tải có vai trò đặc biệt phát triển kinh tế quốc gia Thực tiễn cho thấy, để phát triển kinh tế, ngành vận tải phải trước bước sở hạ tầng vận tải đến hệ thống phương tiện vận tải, bốc xếp hàng hoá Cụ thể, ngành vận tải đóng vai trò quan trọng thể qua khía cạnh sau: - Vận tải góp phần phát triển thương mại dịch vụ Vận tải đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, đưa nguyên vật liệu tới nơi sản xuất góp phần lưu thông đẩy mạnh mối quan hệ tiền – hàng kinh tế; - Vận tải góp phần mở rộng quan hệ quốc tế nước với phần lại giới, qua mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế quốc gia; - Vận tải góp phần thúc đẩy gìn giữ chủ quyền đất nước củng cố an ninh quốc phòng quốc gia 1.1.2 Phân loại Vận tải có nhiều loại, nhiều phương thức vận chuyển khác Căn vào số tiêu chí bản, phân loại vận tải theo tiêu sau: Căn vào đối tượng vận chuyển, vận tải chia thành - Vận tải hành khách: Là hình thức vận chuyển mà đối tượng hành khách Các hình thức vận tải khách chủ yếu thấy vận tải hành không, vận tải sắt, vận tải đường bộ, vận tải thuỷ; - Vận tải hàng hoá: Là hình thức vận tải mà đối tượng vận chuyển hàng hoá, thành phẩm trính sản xuất than, gỗ, hàng bách hoá, v.v Căn vào môi trường vận tải, chia vận tải thành - Vận tải thuỷ: Là hình thức vận chuyển mà sử dụng môi trường nước để vận chuyển hàng hoá, hành khách Loại vận tải gồm có vận tải viễn dương, vận tải ven biển vận tải thuỷ nội địa Vận tải thuỷ có ưu lớn vận chuyển lượng lớn hàng hoá với loại hàng cồng kềnh, siêu trường, siêu trọng với chi phí thấp hình thức vận tải; - Vận tải sắt: Là hình thức vận tải sử dụng hệ thống đường sắt vận chuyển hàng hoá toa xe Vận tải đường sắt thích hợp với lượng hàng có khối lượng lớn vận chuyển cự ly dài chi phí thấp; - Vận tải đường bộ, hình thức vận tải sử dụng phương tiện vận tải ô tô vận chuyển hàng cự ly ngắn chi phí hợp lý Vận tải có ưu điểm lớn tính linh hoạt thực cự ly gần với khối lượng hàng nhỏ vừa; - Vận tải hàng không: Hình thức vận chuyển có ưu điểm lớn hình thức vận tải tốc độ cao Những loại hàng có giá trị cần vận chuyển nhanh sử dụng hình thức hợp lý; - Vận tải đường ống, hình thức vận tải sử dụng để vận chuyển hàng lỏng Căn vào phối hợp phương thức vận chuyển chia vận tải thành: - Vận tải đơn thức: Là hình thức vận vận tải dụng loại phương thức để vận chuyển hàng hoá từ địa điểm đến địa điểm khác Trách nhiệm người vận chuyển kết thúc hàng hoá đến địa điểm đích theo thoả thuận hợp đồng vận chuyển Nếu người thuê vận chuyển có nhu cầu vận chuyển tới địa điểm khác sử dụng phương thức vận tải khác hợp đồng thoả thuận ký kết hàng đến địa điểm cuối - Vận tải đa phương thức: Là hình thức vận chuyển có sử dụng hai dạng phương tiện vận tải để vận chuyển hàng hoá từ nơi gửi đến nơi nhận hàng cuối hợp đồng, trách nhiệm đơn giá cước 1.1.3 Vai trò vận tải phát triển kinh tế đất nước Ý nghĩa vận tải thuỷ - Vận tải ngành sản xuất thiếu đươc phát triển kinh tế quốc gia - Vận tải đảm bảo thoả mãn nhu cầu lại người dân cầu phát triển văn hoá xã hội khác - Vận tải thuỷ có ý nghĩa lớn việc bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ độc lập chủ quyền biển đảo, xác định chủ quyền dân tộc vùng nước, vùng biển - Vận tải thuỷ tạo điều kiện cho khu vực kinh tế nước phát triển đồng đều, xoá bỏ ranh giới nông thôn, thành thị, tạo điều kiện khai thác tiềm đất nước; - Vận tải thuỷ tạo điều kiện mở rộng quan hệ liên doanh, liên kết kinh tế, trị, văn hoá, quân sự, ngoại giao với nước giới 1.2 Vận chuyển hàng hoá tàu sông pha biển 1.2.1 Khái niệm tàu tàu sông pha biển Tàu biển, theo điều 13 Luật Hàng hải Việt Nam, phương tiện di động chuyên dùng hoạt động biển Tàu biển quy định Bộ luật không bao gồm tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ Tàu sông pha biển tàu thiết kế chạy vùng nước biển ven bờ sâu vào sông Đây loại tàu vừa chạy sông vừa chạy biển khơi Mặc dù chưa có định nghĩa rõ ràng tàu sông pha biển, từ đặc tính loại tàu đưa định nghĩa tàu sông pha biển sau: Là phương tiện thiết kế để chở hàng hoá, hành khách an toàn sông ven biển Vận chuyển hàng hoá tàu sông pha biển dịch chuyển hàng hoá, hành khách tàu sông pha biển từ địa điểm đến địa điểm khác Đặc điểm vận chuyển hàng hoá tàu sông pha biển tầu qua hai môi trường nước ngọt, sông, nước mặn, biển Các tàu sông pha biển có quy phạm thiết kế an toàn tương tự tàu biển sâu vào đất liền qua cửa sông mớn nước đầy tải tàu tính toán thiết kế phù hợp với cửa sông Vận tải tàu sông pha biển hình thức vận tải sáng tạo Việt Nam Do đặc thù hình dáng Việt Nam trải dài từ Bắc đến Nam với chiều dài gần 2000Km bở biển dài trền 3200Km Do có địa hình dốc từ Tây Bắc nghiên Đông Nam nên sông Việt Nam thường bắt nguồn từ vùng 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31 36 39 41 42 Cảng Mễ Sở Cảng Sơn Tây Cảng Hồng Vân Cảng Nam Định Cảng Tân Đệ Cảng Thái Bình Cảng Như Trác Cảng Cầu Yên Cảng Đáp Cầu Cảng A Lữ Cảng Cống Câu Cảng Sở Dầu Cảng Tuyên Quang Cảng Vạn Yên Cảng Bến Ngọc Cảng Đò Lèn Hưng Yên Hà Tây Hà Tây Nam Định Thái Bình Thái Bình Hà Nam Ninh Bình Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Hải Phòng Tuyên Quang Sơn La Hòa Bình Thanh Hóa 1.000 300 400 1.000 1.000 500 600 400 200 200 600 600 200 200 200 1.000 350 400 300 1.000 200 500 200 200 500 600 500 1.500 300 150 300 1.000 Nguồn: Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, Bộ GTVT 2013 Theo bảng thấy, đa số cảng sông cảng nhỏ, có 14 cảng cho phép tàu từ 600 – 1000DWT trở lên vào cảng có cảng Ninh Phúc, Ninh Bình cho phép tàu 3000DWT vào điều kiện bình thường Hầu hết cảng trạng quy hoạch cảng tổng hợp cảng bốc dỡ hàng rời nên thiết bị bốc xếp trang bị phù hợp với loại hàng truyền thống Hiện có cảng bốc dỡ hàng container trang thiết bị xếp dỡ hầu hết có nâng trọng thấp, khó khăn vướng mắc lớn việc vận chuyển hàng container tàu sông pha biển cảng sông Việt Nam, nói chung, khu vực phía Bắc, nói riêng Ngoài vấn đề việc kết nối cảng sông với khu công nghiệp hệ thống cảng cạn (ICD) điều quan trọng điều sống cảng sông hoạt động đội tàu sông pha biển Trong hầu hết cảng trên, cảng có kết nối với ICD khu công nghiệp hạn chế, hệ thống giao thông chưa đáp ứng với yêu cầu việc vận chuyển hàng container Ngoài cảng Ninh Phúc, Ninh Bình quy hoạch xây dựng đồng lại cảng khác thiếu 33 không đủ điều kiện Để khắc phục tình trang trên, công tác tu, nạo vét luồng phải tiến hành cách thường xuyên vào trọng tải tàu vào cảng để tiến hành thực 2.6 Thực trạng hệ thống luồng lạch Hệ thống luồng lạch vào cảng sông khu vực phía Bắc, theo quy hoạch thực tiễn thể theo bảng Bảng 2.5 Tình trạng luồng vào cảng sông phía Bắc Hiện Tuyễn vận tải sông TT Tình trạng Độ sâu Cỡ tàu pha biển luồng (m) DWT Cạn Cửa Vạn Gia 0,8 400 Cửa Sông Chanh 2,8 1500 - Cửa Nam Triệu 1,0 1500 Cạn Cửa Trà Lý 1,6 1000 - Cửa Lạch Giang 1,0 600 Cạn Cửa Đáy 3,8 3000 - Nguồn: Quy hoạch vận tải thuỷ khu vực kinh tế phía Bắc, Bộ GTVT Có thể nhận thấy luồng vào cảng sông hầu hết bị hạn chế độ sâu luồng Tình trạng cạn phổ biến hạn chế lực vận chuyển đội tàu sông pha biển Hiện có cảng có độ sâu luồng cho phép tàu 1000DWT vào cảng điều kiện bình thường Để cho tàu vào việc nạo vét luồng điều không thực 34 Hình 2.2 Các tuyến vận tải sông pha biển 35 Chương PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU sông pha biển VẬN TẢI CONTAINER KHU VỰC PHÍA BẮC 3.1 Định hướng pháp triển vận tải ven biển 3.1.1 Định hướng phát triển lĩnh vực vận tải sông pha biển đến năm 2030 Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng vận tải thuỷ việc vận chuyển hàng hoá nhằm giảm áp lực hệ thống vận tải đường bộ, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 làm cứ, sở cho chiến lược phát triển ngành vận tải thuỷ nội địa Nội dung chiến lược phát triển vận tải sông pha biển khu vực miền Bắc thể đây: Bảng 3.1 Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Quy hoạch đến Hiện 2030 Tuyến vận tải TT Độ sâu Độ sâu sông pha biển Cỡ tàu Cỡ tàu luồng luồng DWT DWT (m) (m) Cửa Vạn Gia 0,8 400 2,0 600 Cửa Sông Chanh 2,8 1500 2,8 1500 Cửa Nam Triệu 1,0 1500 1,0 1500 Cửa Trà Lý 1,6 1000 3,2 2000 Cửa Lạch Giang 1,0 600 4,5 3000 Cửa Đáy 1,3 1000 2,8 2000 Nguồn: Quy hoạch phát triển vận tải thuỷ nội địa đến năm 2030, Bộ GTVT Quy hoạch đưa tuyến vận chuyển từ Cửa Vạn Gia, Quảng Ninh tới Cửa Đáy vào cảng Ninh Phúc, Ninh Bình cho tàu có trọng tải từ 400 đến 3000DWT Đối với tàu chở container có khả vận chuyển từ 36 đến 200TEU Tổng trọng tải tàu container 1,2 đến 1,3 triệu đến năm 2030 từ 1,8 đến 1,9 triệu để vận chuyển hàng container khu vực kinh tế phía Bắc 36 3.1.2 Nhu cầu vận chuyển hàng container Lợi lớn vận tải thuỷ vận chuyển lượng hàng lớn, hàng siêu trường, siêu trọng với giá thành hợp lý Với lới Bộ Giao thông vận tải, sở lợi khu vực kinh tế phía Bắc có hệ thống sông thuận tiện, lập Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Theo Quy hoạch, nhu cầu vận chuyển hàng hoá hàng container nước khu vực kinh tế phía Bắc thể qua bảng đây: Bảng 3.2 Nhu cầu vận chuyển hàng tàu sông pha biển TT Nhu cầu vận chuyển 2020 2030 Tổng lương hàng (triệu tấn) 17,1 30,3 Hàng container (TEU) 9.500 12.300 - Hàng hoá khu vực phía Bắc (Triệu tấn) 3,4 12,3 - Hàng container khu vực phía Bắc (TEU) 3.200 5.100 Trong Nguồn: Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2030, Bộ GTVT Với nhu cầu vận chuyển cao nhu cầu cao cảng Lạch Huyện vào khai thác Nhằm chuẩn bị tốt sở hạ tầng cho ngành vận tải thuỷ nội địa vận tải sông pha biển công tác chuẩn bị đội tàu, hệ thống cảng, luồng lạch vào cảng sở khác cho lĩnh vực phải chu đáo trước bước sẵn sàng cho hoạt động vận chuyển container đường thuỷ nội địa, chia tải bớt áp lực cho ngành vận tải tương lai gần, nâng cao sức cạnh tranh hình thức vận tải khác 3.2 Biện pháp phát triển đội tàu sông pha biển vận chuyển container tuyến 3.2.1 Hoàn thiện sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát hoạt động vận tải sông pha biển Có thể nói quy phạm pháp luật điểu chỉnh hoạt động tàu biển, tàu sông quy định luật hoá rõ ràng phù hợp với quy 37 định tập quán vận tải quốc tế Tuy vậy, hình thức vận tải sông pha biển hình thức mới, chủ yếu phát triển Việt Nam năm gần lại chưa có sở pháp lý để điều chỉnh cho phù hợp Một số văn luật ban hành chưa theo kịp với phát triển loại hình vận tải sông pha biển Do vậy, văn pháp lý điểu chỉnh hoạt động vận tải sông pha biển, quy định quy phạm, tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện nghĩa vụ, trách nhiệm người vận chuyển hàng hoá hàng bị tổn thất, thiệt hại Theo quy định nay, tàu sông pha biển chạy vùng nước nội thuỷ, nghĩa phạm vi 12 hải lý ven biển, nhiên, yêu cầu thuyền trưởng chưa rõ cụ thể Một số cảng vụ yêu cầu kiểm tra thuyền trưởng loại tàu sông pha biển thuyền trường tàu biển Đây chồng chéo gây nhiều phức tạp cho hoạt động tàu pha sông biển Để tạo diều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải pha sông biển để điều chỉnh hoạt động vận tải pha sông biển giải pháp hợp lý Bộ Giao thông vận tải phải thống thuyền trưởng tàu pha sông biển áp dụng theo quy phạm tàu sông cho phù hợp với đặc điểm tình hình đội ngũ thuyền trưởng doanh nghiệp vận tải pha sông biển Tuy vậy, để bảo đảm an toàn cho tàu pha sông biển hoạt động hàng hải khác loại tàu phải giám sát chặt chẽ không để tàu chạy vùng biển quốc tế ảnh hưởng tới hoạt động tàu biển hoạt động tuyến hàng hải quốc tế Để làm điều này, tàu pha sông biển phải gắn thiết bị giám sát hành trình tự động thiết bị giám sát hành trình (AIS), hệ thống thông tin liên lạc sóng ngắn (VHF) Sửa đổi xoá bỏ số quy định có tính bất cập dẫn tới chồng chéo việc cấp phép, kiểm tra số thủ tục hành khác xảy trung ương địa phương Các thủ tục cấp phép rời bến cần đơn giản hoá, áp dụng tàu biển hình thức vận tải nội địa mang tính liên vùng sông biển Đối với thủ tục tầu đến, tàu rời cảng áp dụng công nghệ thông tin thông 38 qua thư điện tử, hệ thống tin nhắn hình thức liên lạc khác để thông báo cho quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu định, thời hạn định để tàu đến cảng Sau hệ thống tin nhắn, thư điện tử tới phận xử lý tàu phép vào cảng, thủ tục tàu thực cảng Điều cho phép tàu hoạt động liên tục, tránh trường hợp tàu phải chờ thủ tục, nhiều trường hợp tàu bị hội vào cảng tác động thuỷ triều Đối với công tác đào tạo đội ngũ sỹ quan thuyền viên tàu sông pha biển, nhà nước cần có chế hỗ trợ thoả đáng đặc biệt địa phương có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn Đối với quan đăng kiểm cần có quy định cụ thể phân cấp, thiết kế kiểm tra loại phương tiện vận tải sông pha biển Các quy định cần phải rõ ràng minh bạch, phân định rõ cấp quản lý từ trung ương đến địa phương, tạo đồng bộ, quán hoạt động từ thiết kế, đóng mới, cấp phép đến hoạt động tra, kiểm tra, nhằm tránh trường hợp chồng chéo quan chức năng, trung ương với địa phương tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hoạt động 3.2.2 Đẩy mạnh tái cấu ngành vận tải thuỷ nội địa theo hướng cổ phần hoá khuyến khích đầu tư tư nhân “Ngày 05/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg quy định chế, sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Trong quy định rõ chế, sách: Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Về khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa; Về hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải dịch vụ vận tải thủy nội địa; Về hỗ trợ đào tạo người lái phương tiện thủy nội địa Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2015” Như thấy chế, sách hoạt động phát triển vận tải thuỷ nội địa nói chung vận tải sông pha biển nói riêng Chính phủ quan tâm Bộ Giao thông vận tải triển khai cụ thể Tuy vậy, để đẩy 39 nhanh hoạt động tái cấu phát huy tiềm lực ngành khắc phục hạn chế thời gian qua, nhóm nghiên cứu đề tài đề xuất: Thoái vốn Tổng công ty vận tải đường sông nhà nước, cụ thể Tổng Công ty vận tải sông miền Bắc không nắm giữ cổ phần chi phối Tổng Công ty thành lập kinh doanh đơn vị độc lập nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp tư nhân Nhà nước vai trò quản lý kiến tạo môi trường kinh doanh, kịp thời điều chỉnh biểu méo mó kinh tế thị trường; Coi trọng khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân lĩnh vực vận tải sông pha biển phát triển Ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển đội tàu sông pha biển vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hàng container Điều vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, vừa mang lại lợi ích cho xã hội giảm mật độ giao thông đường tượng xe tải, qua khổ thường xuyên xảy gây nguy hiểm cho xã hội công trình sở hạ tầng Các hoạt động quản lý đoạn sông, đặc biệt cửa sông dẫn tới cảng, trước quản lý nhà nước quản lý, cổ phần hoá trao quyền quản lý, khai thác cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động sở luật pháp Điều cho phép giảm gánh nặng chi phí cho đơn vị quản lý nhà nước, đồng thời phát huy hiệu nguồn lực tiềm tàng nhân dân; Đối với cảng sông, sở quy hoạch, quan quản lý nhà nước quản lý số lượng, vị trí theo quy hoạch nhằm thống với quy hoạch khu công nghiệp đầu mối gom hàng địa phương Toàn hoạt động xây dựng, khai thác cảng dành cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư khai thác Một số cảng nhà nước năm cổ phần chi phối cần thoái vốn nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp với Điều mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp chuẩn bị vật chất tinh thần cho cam kết hội nhập mà Việt Nam ký kết với 40 nước ASEAN theo lộ trình đến năm 2020 có hiệu lực “Về quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, khuyến khích áp dụng hình thức xã hội hóa thực dự án nạo vét tuyến đường thủy nội địa không sử dụng ngân sách nhà nước; việc kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét thực theo quy định hành Áp dụng phương thức đấu thầu hạn chế để lựa chọn nhà thầu thực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa tuyến lòng hồ nhằm huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động vận tải thuỷ nội địa vận tải sông pha biển” 3.2.3 Xây dựng phát triển hệ thống cảng đồng để bốc dỡ container Mặc dù Quy hoạch hệ thống cảng sông Bộ Giao thông vận tải ban hành quy hoạch chủ yếu đề cập tới cảng bách hoá, cảng than, số hàng hoá khác, chưa có quy hoạch cảng bốc xếp container Tất nhiên, cảng sông chuyên dụng bốc xếp hàng container mà cần có cảng có đủ điều kiện cần thiết để lắp đặt thiết bị chuyên dụng để bốc dỡ container Các cảng sông phải xây dựng sở kết nối chặt chẽ khu công nghiệp kết nối đồng với đầu mối thu gom hàng (ICD) Như vậy, cảng, khu công nghiệp ICD liên kết với thông qua hệ thống đường Và định hướng mục 3.2.2 đề cập tới việc phát triển hệ thống cảng sông Sau Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch định hướng cho việc phát triển ngành vận tải thuỷ nội địa nhà nước mà cụ thể Cục đường thuỷ quản lý số lượng, vị trí cảng sông sở đồng phát triển khu công nghiệp, hệ thống cảng cạn (ICD) hệ thống giao thông phạm vi toàn khu vực, toàn việc đầu tư, quản lý khai thác cảng xã hội hoá thông qua hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty liên doanh Đối với cảng phải thiết kế xây dựng cho phép tiếp nhận tàu cỡ 3000DWT với trang thiết bị bốc xếp hàng thiết bị chuyên dụng cho hàng container Trước mắt số cảng chưa tiếp nhận tàu container phải có 41 phương án dự phòng kết cấu cầu bến, không gian cần thiết có điều kiện lượng hàng container đủ lớn việc mở rộng nâng cấp cảng thuận lợi đỡ tốn kém, đảm bảo phát triển lâu dài cho hệ thống cảng 3.2.4 Cải tạo, nạo vét luồng cửa sông tới cảng Do điều kiện hệ thống sông ngòi nước, nói chung, khu vực phía Bắc, nói riêng, bị sa bồi với lượng nước phí thượng nguồn hạn chế hệ thống thuỷ điện, nên luồng vào cửa sông đến cảng cọn bị hạn chế Độ sâu luồng (như bảng 3.1) cho phép tàu có trọng tải từ 400 đến 1000DWT vào điều kiện có thuỷ triều Để phát huy lợi vận tải thuỷ, hệ thống luồng cần phải tu, nạo vét tối thiểu cho tàu cỡ 1500DWT vào phát huy hiệu Các cửa sông cần nạo vét Cửa Đáy dẫn tới cảng Ninh Phúc, cảng đầu mối khu vực Ninh Binh Bắc Thanh Hoá, Cửa Lạch Giang dẫn tới cảng Tân Đệ, khu vực trung tâm ba tỉnh Thái Bình, Nam Định Hà Nam Các cửa sông Văn Úc, Bạch Đằng Sông Chanh trạng tương đối tốt, nhiên tau sông pha biển sâu vào đất liền tới khu công nghiệp Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh việc nạo vét luồng phải tiến hành thực đoạn sông thuộc khu vực Chí Linh, Kinh Môn, Đáp Cầu để độ sâu luồng đạt từ 2,8 đến 3,5m tàu vận chuyển container tới cảng phát huy hiệu kinh tế Về nguồn vốn để nạo vét, tu luồng lạch, theo Quy hoạch định hướng Chính phủ huy động từ ba nguồn sau đây: Nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn ưu tiên cho khu vực đặc biệt nhằm phát triển kinh tế khu vực khó khăn khu vực Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình để nạo vét luồng Cửa Đáy Cửa Lạch Giang Đây khu vực có lượng nạo vét không lớn lại có tốc độ tăng lưu lượng hàng vận chuyển container cao, đồng thời việc vận chuyển container tuyến có hiệu kinh tế cao so với tuyến khác cự ly vận chuyển hợp lý, trọng tải tàu tuyến cao (36 đến 120 42 TEU) tuyến vận chuyển đường từ địa điểm tới cảng ngõ quốc tế Lạch Huyện hạn chế Nguồn vốn vay ODA kênh huy động vốn cho phát triển sở hạ tầng phủ nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Bỉ cam kết tài trợ cho Việt Nam Chính phủ nước cấp vốn ODA cho Việt Nam có nhiều kinh nghiệm mạnh việc phát triển vận tải thuỷ nội địa vận tải container đội tàu ven biển Về nguyên tắc, nguồn vốn ODA kết hợp với đơn vị đối tác tham gia hoạt động nạo vét luồng địa phương kết hợp với mô hình hợp tác công tư (PPP) có thực chế xã hội hoá hoạt động động đầu tư Theo phương pháp này, nhà nước cho đầu thầu đoạn sông cần nạo vét, vốn phần nhà thầu, phần vay ưu đãi theo diện ODA Các sản phẩm nạo vét gồm đất, cát thuộc nhà thầu, nhà thầu có quyền bán cho công trình khác nhằm phục vụ cho mục đích nạo vét luồng; Nguồn vốn từ doanh nghiệp tư nhân Theo giải pháp này, gắn lợi ích nhà thầu tư nhân với việc quản lý luồng vào cảng hai hình thức BOT đấu thầu sản phẩm nạo vét Huy động nguồn vốn hình thức BOT, nghĩa nhà đầu tư nạo vét luồng quyền thu phí từ phương tiện vào tuyến quản lý quan nhà nước có thẩm quyền Sau khoảng thời gian định, tuỳ thuộc vào tính chất điều kiện tuyến nhà nước quy định từ 20 đến 30 năm nhà đầu tư phải chuyển giao quyền quản lý nhà nước Huy động nguồn vốn thông qua hình thức đấu thầu sản phẩm nạo vét tài nguyên cát Theo hình thức huy động vốn này, nhà nước kết hợp việc nạo vét luồng với việc khai thác tài nguyên cát lòng sông Chủ đầu tư toàn quyền sở hữu tài nguyên cát lòng sông nạo vét luồng Toàn chi phí nạo vét nhà đầu tư tư nhân chịu, nhà nước ưu tiên chế giảm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, đồng thời nhà đầu tư phải cam kết trì độ sâu luồng lạch tới mức độ định, ví dụ 3m, khoảng thời gian định, ví dụ, 20 năm Với cách nhà nước vừa có 43 thể huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động nạo vét luồng vừa quản lý nguồn tài nguyên lòng sông nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế 44 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Vận tải ngành dịch vụ có vai trò định tới phát triển kinh tế quốc gia Mỗi phương thức vận tải có ưu, nhược điểm định vận tải thuỷ ngày sử dụng rộng rãi để vận chuyển hàng hoá có vận tải hàng container Khu vực kinh tế phía Bắc có tốc độ phát triển nhanh điều gây áp lực cho hệ thống vận tải đường bộ, vốn bị xuống cấp ngày trở nên tải, ảnh hưởng không nhỏ tới nghiệp phát triển kinh tế đất nước Vận tải sông pha biển hình thức vận tải mẻ không Việt Nam mà giới vận dụng phát triển Việt Nam vùng kinh tế phía Bắc Đề tài hệ thống hoá sở lý luận vận tải đường thuỷ vận tải container tàu sông pha biển Đề tài đánh giá thực trạng hoạt động vận tải thuỷ nội địa nói chung vận chuyển container tàu sông pha biển, nói riêng tiềm loại hình vận tải mẻ Việt Nam giới Bằng việc đề xuất loại hình vận tải sông pha biển vận chuyển hàng container khu vực phía Bắc góp phần giảm tải cho hệ thống đường vậy, phát triển đội tàu vận tải sông pha biển nhằm vận tải hàng container hướng mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người vận chuyển chủ hàng Để phát triển đội tàu vận tải hàng container, đề tài đề xuất nhóm biện pháp vừa thúc đẩy hoạt động vận tải, vừa góp phần làm giảm giá thành vận chuyển thông qua kết nối cảng ven biển khu công nghiệp, qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Bắc Kiến nghị Để giải pháp phát huy cách có hiệu quả, đề tài đề xuất số kiến nghị: 45 Các biện pháp phát triển đội tàu phải triển khai cách đồng quản lý thống nhà nước, cụ thể Cục Đường thuỷ; Ưu tiền nguồn vốn từ ngân sách hoạc vốn vay Chính phủ để nạo vét cửa sông để tàu vận tải cỡ lớn tới 3000DWT vào cảng sông để vận chuyển hàng container Các cửa sông tu, bảo dưỡng nhằm bảo đảm an toàn cho tàu phương tiện khác; Các cảng sông cần quy hoạch cách thống sở mạng lưới vận chuyển đường bộ, sắt kết nối với khu công nghiệp đầu mối thu gom hàng (ICD) tạo kết nối liên hoàn nhằm phát huy hiệu việc sử dụng sở hạ tầng; Nhà nước cần phải có sách quan việc cấp phép, kiểm tra hoạt động đội tàu sông pha biển 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Dương Văn Bạo (2013), Giao nhận vận tải quốc tế, Nhà xuất Hàng hải, Hải Phòng; PGS.TS Phạm Văn Cương (2010), Quản lý khai thác tàu, Nhà xuất Kỹ thuật, Hà Nội http://viwa.gov.vn/tin-tuc-su-kien-noi-bat//asset_publisher/Q3vNsTWHXMFb/content/cach-nao-tang-gap-oi-vantai-uong-song-pha-bien4 http://viwasouth.gov.vn/co-che-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-giaothong-van-tai-duong-thuy-noi-dia.html 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển việt nam, Nghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển việt nam, Nghiên cứu phát triển đội tàu biển pha sông vận tải container ven biển việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay