Truyện kể mầm non vì sao mèo kêu meo meo

1 248 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:18

Vì mèo kêu meo meo Mèo suốt ngày biết ăn, ngủ rong chơi Bố mẹ Mèo tay săn chuột giỏi nên Mèo nghĩ: “Lúc lớn lên, giống bố mẹ Bắt chuột nghề dòng họ, cần chi phải học” Thế nhưng, đến bố mẹ đi, Mèo tự không vồ bắt chuột nào, Mèo hối hận nghĩ: “Giá mà ngày bé, chịu học hành, tập tành bắt chuột đâu meo.” Mèo tha thẩn khắp nhà, khắp vườn than thở: “Đói meo đói meo ” Đến mệt quá, Mèo kêu: “Meo meo ” để nhắc phải siêng học hành, luyện tập Phan Thị Thảo Quyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non vì sao mèo kêu meo meo , Truyện kể mầm non vì sao mèo kêu meo meo , Truyện kể mầm non vì sao mèo kêu meo meo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay