Truyện kể mầm non truyện trí khôn của ta đây

1 222 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:18

Truyện Trí khôn ta Bác nông dân hàng ngày dắt trâu cày Con trâu trước kéo cày thật nặng theo sau Dù công việc nặng nhọc trâu ta vui vẻ làm Một hôm, sau buổi cày, lúc bác nông dân uống nước, trâu ăn cỏ, có cọp đến hỏi trâu rằng: "Này trâu, mày to xác mà lại thằng người bé nhỏ xỏ mũi kéo, đánh đập, mà mày chịu lép vế" Trâu trả lời cọp: "Tuy người bé nhỏ, có trí khôn" Vừa lúc ấy, bác nông dân trở lại Cọp chặn hỏi: "Nghe trâu nói người bé nhỏ có trí khôn Vậy trí khôn đâu, cho ta xem với" Bác nông dân đáp: "Trí khôn để nhà" Cọp bảo: "Hãy nhà lấy trí khôn cho ta xem" Bác nông dân trả lời: "Được Nhưng e lúc vắng mặt, ông cọp ăn trâu sao?" Cọp trả lời Bác nông dân thấy nói: "Vậy, cọp có lòng cho trói lại đã, nhà lấy trí khôn cho mà xem?" Cọp ta lòng Bác nông dân lấy dây thừng, cột cọp thật kỹ vào gốc cây, châm lửa đốt Bác vừa đốt, vừa nói rằng: "Trí khôn tao Trí khôn tao đây" Trâu thấy không nhịn cười, cười ngã nghiêng, đập hàm vào đất, gãy hàm Do đó, loài trâu sau không hàm Còn loài cọp bị rằn rện, lông có vết sọc đen dấu tích bị loài người đốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non truyện trí khôn của ta đây , Truyện kể mầm non truyện trí khôn của ta đây , Truyện kể mầm non truyện trí khôn của ta đây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay