Truyện kể mầm non truyện kể sự tích con cào cào

2 229 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:18

Truyện kể Sự tích cào cào cào xưa cô gái đẹp Tính cô thích ăn diện nhà nghèo nên cô chưa thỏa ý muốn Một hôm, nhà vua bị lạc cô công chúa sai quân lính tìm Lúc đó, cô gái đẹp kiếm củi gốc sấu lớn bên đường Tốp lính thứ qua, hỏi rằng: - Cô có thấy công chúa qua không? Cô gái nhìn thấy toán người có nhiều quần áo đẹp, bay gió lụa màu hồng Cô thích liền bảo: - Cho chiếc, rét lắm! Rồi đường cho Tốp lính cho cô áo theo hướng cô Một lúc sau, có tốp lính khác chạy qua, mặc toàn áo xanh màu Trông thấy cô gái, họ dừng lại hỏi: - Cô có thấy công chúa chạy qua không? Cô gái nghĩ: "Tốp trước cho ta áo hồng, tốp có áo xanh.Ta xin mặc cho đẹp" Nghĩ vậy, cô bảo họ: - Tôi rét lắm, ông cho áo cho Tốp lính bảo cho cô gái áo họ tiếp tục theo đường cô Ðược hai áo, cô thích quá, thầm nhà phải khen Khi cô chuẩn bị về, toán lính mặc toàn áo màu trắng nước suối Họ thấy cô gái lại hỏi công chúa Quen hai lần trước, cô đòi áo đường Thế cô có ba áo: hồng, trắng, xanh Cái đẹp Cô khoác ba vào, ngắm nghía, nhảy nhót tung tăng Bỗng trời có tiếng sét nổ dội, làm cành sấu rơi xuống đầu cô gái Cô bị bẹp đầu chết, hóa thành cào cào, suốt ngày tung tăng bay nhảy với áo ba màu
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non truyện kể sự tích con cào cào , Truyện kể mầm non truyện kể sự tích con cào cào , Truyện kể mầm non truyện kể sự tích con cào cào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay