Truyện kể mầm non truyện cáo thỏ và gà trống

3 176 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:16

Truyện cáo thỏ gà trống Ngày xửa khu rừng có Cáo Thỏ Cáo có nhà băng, Thỏ có nhà gỗ Mùa xuân đến, nhà Cáo tan thành nước, nhà Thỏ nguyên vẹn Cáo xin sang nhà Thỏ sưởi nhờ đuổi Thỏ Thỏ vừa vừa khóc Một lát sau Thỏ gặp bầy Chó Bầy Chó hỏi Thỏ: - Tại Thỏ khóc? - Làm mà không khóc được? Tôi có nhà gỗ, Cáo có nhà băng Mùa xuân đến nhà Cáo tan thành nước, Cáo xin sang nhà sưởi nhờ đuổi khỏi nhà Hu, hu - Thỏ , đừng khóc - Bầy chó an ủi Thỏ - Chúng ta đuổi Cáo đi, bầy Chó Thỏ nhà Thỏ Bầy Chó nói: - Gâu! Gâu! Gâu! Cáo cút đi! Cáo ngồi bệ lò sưởi nói vọng ra: - Ta mà nhảy chúng mày tan xác! Bầy Chó sợ chạy Thỏ ngồi bụi khóc Một Gấu qua, Gấu hỏi: - Tại Thỏ khóc? - Làm mà không khóc được? Tôi có ngồi nhà gỗ, Cáo có nhà băng Mùa xuân đến, nhà Cáo tan thành nước, Cáo xin sang nhà sưởi nhờ đuổi khỏi nhà Huuuu - Thỏ đừng khóc nữa? Gấu nói - Ta đuổi Cáo đi! - Không! Bác Gấu ơi, Bác không đuổi đâu Chó đuổi không bác đuổi được? - Ðuổi chứ! Gấu nói giọng cương Gấu Thỏ đến nhà Thỏ, Gấu gầm lên : - Cáo cút ngay! Cáo ngồi bệ lò sưởi nói vọng ra: - Ta mà nhảy chúng mày tan xác! Gấu sợ chạy Thỏ lại ngồi bụi khóc Một gà trống mào đỏ qua, vai vác hái Gà trống thấy Thỏ khóc, hỏi: - Tại Thỏ khóc? - Làm không khóc được? Tôi có nhà gỗ, Cáo có nhà băng Mùa xuân đến nhà Cáo tàn thành nước, Cáo xin sang nhà sưởi nhờ đuổi khỏi nhà Hu, hu, hu - Ta nhà đi, đuổi Cáo - Không! Anh không đuổi đâu Chó đuổi không được, Gấu đuổi không anh đuổi được! - Thế mà đuổi đấy, đi! Gà trống Thỏ nhà Thỏ Gà trống cất tiếng hát: Cúc cù cu Ta vác hái vai Ði tìm cáo gian ác Cáo đâu ! Cáo sợ bảo: - Tôi mặc quần áo Gà trống lại hát: Cúc cù cu Ta vác hái vai Ði tìm cáo gian ác Cáo đâu ngay! Cáo nói: - Cho cho mặc áo đã! Lần gà quát lên: Cúc cù cu Ta vác hái vai Ði tìm cáo gian ác Cáo đâu ngay! Cáo từ nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào rừng Từ đó, Thỏ lại sống nhà Và Gà trống trở thành bạn thân thiết Thỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện kể mầm non truyện cáo thỏ và gà trống , Truyện kể mầm non truyện cáo thỏ và gà trống , Truyện kể mầm non truyện cáo thỏ và gà trống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay