Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT sơn dương tuyên quang

54 173 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁỎ DỤC THÈ CHẤT HOÀNG VĂN LÝ LựA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT BÓNG CAO TAY CHÍNH DIỆN CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NỮ TRƯỜNG THPT SON DƯƠNG - TUYÊN QUANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư phạm GDTC Hướng dẫn khoa học: ThS Vũ Tuấn Anh LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hoàng Văn Lý Sinh viên lớp: K38B Khoa GDTC Tôi xin cam đoan đề tài “Lựa chọn tập nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sam Dưomg - Tuyên Quang” sản phẩm cá nhân tôi, chưa bảo vệ trước Hội đồng khoa học Toàn vấn đề đưa bàn luận, nghiên cứu mang tính thời sự, cấp thiết với thực tế khách quan trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Lý MUC LUC •• ĐẶT VẤN ĐÈ _ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu _ 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước GTDC Thể thao trường học 1.2 Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kĩ thuật phát bóng cao tay diện 1.3 Xu công bóng chuyền lứa tuổi THPT 10 1.4 Cơ sở tâm sinh lý học sinh THPT 11 1.5.Cơ sở lí luận giảng dạy hấn luyện kĩ thuật phát bóng cao tay diện 14 CHƯƠNG II: NHIỆM vụ - PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 17 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 2.3 Tổ chức nghiên cứu 19 CHƯƠNG m: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu _ 21 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC hiệu phát bóng cao tay diện đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 21 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá tập nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển nóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 27 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ _ 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC PHỦ LỦC DANH MỤC VIẾT TẮT GDTC : Giáo dục thể chất LVĐ NĐC : Lượng vận động : Nhóm đối chứng NTN NXB : Nhóm thực nghiệm : Nhà xuất STN TDTT : Sau thực nghiệm : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông THSC : Trung học sở TTN VĐV : Trước thực nghiệm : Vận động viên DANH MUC BẢNG BIỂU Bảng biểu Bảng 3.1 Nội Dung Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Son Trang 22 Dưong - Tuyên Quang Bảng 3.2 Bảng 3.3 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học 23 tập môn GDTC Thực trạng hiệu phát bóng cao tay diện đội 24 bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương Hội khoẻ Bảng 3.4 Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang năm 2016 Thực trạng sử dụng tập phát bóng cao tay diện 26 đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương Bảng 3.5 Bảng 3.6 Tuyên Quang Kết vấn lựa chọn ứng dụng tập nâng cao 29 -30 hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện (n=20) Kết vấn lựa chọn test đánh giá hiệu kỹ 34- 35 thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Bảng 3.7 (n=30) Kết kiểm tra đánh giá trước thực nghiệm (n = 20) 36 Bảng 3.8 Tiến trình thực nghiệm 38 Bảng 3.9 Kết kiếm tra sau tuần thực nghiệm 39 Biểu đồ Biểu diễn kết test phát bóng vào ô quy định 10 (vị 41 trí hàng sau, tính số quả) Biểu đồ Biểu diễn kết test phát bóng nhanh phút (tính số 42 Biểu đồ qủa) Biểu diễn kết test chống đẩy 30 giây (tính số lần) 42 ĐẶT VẨN ĐỀ • Thể dục thể thao (TDTT) phận văn hóa xã hội, mặt thiếu hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa coi phương tiện hữu hiệu giáo dục người phát triển toàn diện thể chất tinh thần, kết họp với mặt giáo dục khác TDTT yếu tố tạo nên sức mạnh cộng đồng Để kêu gọi toàn dân tập thể dục, chủ tịch Hồ Chí Minh viết “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sổng mới, việc cần có sức khỏe thành công Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần, người dân khỏe mạnh tức làm cho nước khỏe mạnh Dân cường nước thịnh Tôi mong đồng bào gắng tập thể dục Tự ngày tập ”[4], Giáo dục thể chất (GDTC) Thể thao trường học phận hữu mục tiêu giáo dục đào tạo, góp phần tạo hệ trẻ phát triển toàn diện: “Phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức ” đáp ứng yêu cầu xã hội, phục công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Bên canh đó, “TDTT trương hoc có ý nghĩa quan trọng đổi với việc phát , bôi dương nhân tai va nâng cao t hành tích thể thao ” Sẽ không thao thành tích cao thể thao trường học không phat triền” [7] Nhận thức vai trò tầm quan trọng TDTT công xây dựng đổi đất nước, nghiệp TDTT Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm Bên cạnh việc đầu tư cho môn thể thao mũi nhọn đạt thảnh tích cao thi đấu khu vực toàn giới khôi phục phát triển rộng rãi môn thể thao có bóng chuyền nhằm hướng tới TDTT đại chúng toàn diện Bóng chuyền môn thể thao đời Mỹ vào năm 1985 giáo viên thể dục tên Uy Lyam Mooc Gan sáng lập sau phát triến lan rộng toàn giới, Việt Nam Bóng chuyền bắt đầu xuất từ năm 1922 kỷ trước Tuy ừải qua nhiều khó khăn thăng trầm lịch sử đất nước môn Bóng chuyền không ngừng phát triển dần củng cố Vài năm gần đây, Bóng chuyền nước ta có nhũng bước phát triển rõ rệt, nhiều câu lạc thành lập, nhờ mà chất lượng giải đấu nước quốc tế cải thiện Song song với việc phát triển môn Bóng chuyền miền đất nước, đội Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang thành lập Cùng với phát triển môn thể thao, Bóng chuyền Sơn Dương quan tâm, đầu tư phát triển mạnh Đã thành lập câu lạc bộ, đội tuyển Bóng chuyền quan đặc biệt nhà trường trung học phổ thông Theo xu hướng Bóng chuyền đại ngày công dần chiếm ưu chiều cao, sức mạnh, trình độ kỹ thuật ý trí thi đấu ngày tốt Do muốn thi đấu đạt kết cao, VĐV phải có đầy đủ yếu tố kỹ thuật, chiến thuật, thể lực tốt, trạng thái tâm lý vững vàng Trong kỹ thuật Bóng chuyền, kỹ thuật phát bóng yếu tố coi trọng, phát bóng không mở đầu cho trận đấu, hiệp đấu mà mang tính chất công rõ rệt Trong thi đấu phát bóng không gây niềm tin cho đồng đội mà làm căng thẳng cho đối phương dẫn đến việc rối loạn chiến thuật tổ chức công đội bạn Trong thi đấu giành quyền phát bóng, người phát bóng có quyền sử dụng tối đa sở trường cá nhân Trong kỹ thuật công, phát bóng giữ vai ừò không phần quan trọng ừong việc góp phần giành thắng lợi trận đấu Việc lựa chọn số tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng vấn đề rộng lớn nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu như: Nguyễn Toàn Chung (năm 2010); Vũ Diệu Thơ ( năm 2015) Tuy nhiên chưa có tác giả nghiên cứu vê hịêu qua phát bóng cao diện cho nữ VĐV đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương -Tuyên Quang Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn tập nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Son Dưong Tuyên Quang” MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu Trên sở lý luận thực tiễn, qua nghiên cứu phân tích tổng họp tài liệu Chúng lựa chọn tập nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang GIẢ THIẾT KHOA HỌC Nếu việc lựa chọn áp dụng tập để nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển Bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang Phát bóng tốt làm cho đối phương khó kiểm soát bóng phối hợp công CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm đảng nhà nước GDTC thể thao trường học Sinh thòi, Bác Hồ quan tâm đến nghiệp phát triển TDTT sức khỏe nhân dân, Bác kêu gọi toàn dân thường xuyên rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực Bác Hồ tin yêu hệ trẻ, quan tâm chăm sóc đến phát triển thể chất hệ ừẻ, ngày thăm Trường Trung cấp TDTT Trung ương (nay Trường Đại học TDTT Bắc Ninh ), Bác dặn: " Các cháu học TD, TT để đạt ông kiện tướng này, bà kiện tướng Cái chỉnh người cán phục vụ đẳc lực cho nhân dân, đem hiểu biết hướng dẫn người tập luyện để nâng cao sức khỏe đẩy lùi bệnh tật " [8] Định hướng công tác giáo dục đào tạo khoa học công nghệ năm tới, Nghị Trung ương II khóa VIII khẳng định: "Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ phải thực trở thành quốc sách hàng đầu Chuẩn bị tốt hành trang cho hệ trẻ vào kỷ XXI Muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh phải có người phát triển toàn diện, không phát triển trí tuệ, sáng đạo đức lối sống mà phải người cường tráng thể chất Chăm lo cho người thể chất trách nhiệm toàn xã hội tất ngành đoàn thể, ữong có giáo dục đào tạo, y tế TDTT Trước tình hình mới, định hướng Đảng phát triển nghiệp TDTT: "Phát triển TDTT phận quan trọng sách phát triển kinh tế xã hội Đảng Nhà nước nhằm bồi dưỡng phát huy nhân tổ người công tác TDTT phải góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sổng lành mạnh làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, nâng cao suất lao động xã hội sức chiến đẩu lực lượng vũ trang" Trong văn Nghị Đảng khẳng định: Phải xây dựng TDTT có tính dân tộc, khoa học nhân dân, phát triển rộng rãi phong trào TDTT quàn chúng, thể thao thành tích cao tăng cường công tác GDTC nhà trường cấp với hiệu: "Khỏe để xây dựng bảo vệ Tổ quốc ” Cũng khẳng định phát triển TDTT trách nhiệm cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể nhân dân tổ chức xã hội Chỉ thị 36 CT/TW Ban Bí thư Trung ưomg Đảng nêu: "Mục tiêu lâu dài công tác TDTT hình thành TDTTphát triển tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe thể lực, đáp ủng nhu cầu văn hóa tinh thần nhân dân thực giáo dục thể chất tất trường học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sổng ngày hầu hết học sinh sinh viên" [1] Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi: "Quy định chế độ GDTC bắt buộc trường học" Điều khẳng định quan tâm đạo Đảng Nhà nước ta TDTT GDTC nhà trường, coi nhiệm vụ cấp thiết Đảng toàn dân, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển TDTT nước nhà [5] Chỉ thị 133 Thủ tướng phủ rõ “Bộ Giáo dục Đào tạo cần đặc biệt coi trọng việc giáo dục thể chất nhà trường Cải tiến nội dung giảng dạy TD,TT nội khóa, ngoại khóa, quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh cấp học, quy chế bắt buộc trường, trường đại học phải có sân bãi, phòng tập TDTT, có định biên hợp lý cỏ kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên TDTT đáp ứng nhu cầu tất cấp học" [3] Luật giáo dục khẳng định: "Giáo dục đường chủ yếu để chuẩn bị cho người cho phát triển bền vững đất nước điều kiện kinh tể thị trường cỏ định hướng xã hội chủ nghĩa Đó người có sức Phát bóng nhanh phút (tính số qua lưới, sân) Gõ bóng bật tường Phát bóng nhanh phút (tính số ừong sân) 35 19 95 15 75 50 Dựa vào kết vấn ừên, lựa chọn test có tỷ lệ từ 95% trở lên để sử dụng trình thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu tập bổ ừợ nhằm nâng cao hiệu phát bóng cao tay chinh diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang, test là: - Test 1: Phát bóng cao tay diện 10 vào ô quy định (vị trí hàng sau, tính số quả) - Test 2: Phát bóng nhanh phút (tính số qua lưới, sân) - Test 3: Chống đẩy 30 giây (tính số lần).: 3.2.2 ứng dụng đánh giá hiệu tập nâng cao hiệu phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Son Dưong Tuyên Quang 3.2.2.I Tổ chức thực nghiệm Do đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang phát bóng nên tiến hành thực nghiệm tuần từ tháng đến tháng năm 2016 Mỗi tuần tiến hành tập luyện buổi, buổi 90 phút (ừong giáo án tập luyện) Đối tượng gồm 20 VĐV đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Quá trình thực nghiệm chia thành nhóm: Cả nhóm có trình độ thể lực, kỹ thuật, số buổi tập, thời gian tập tập luyện theo tập khác 36 - Nhóm A (thực nghiệm) gồm: 10 VĐV tập tập lựa chọn - Nhóm B (đối chứng) gồm: 10 VĐV tập tập theo chương trình nhà trường áp dụng 3.2.2.2 Kết kiểm tra trước thực nghiệm Để đảm bảo tính khách quan cho việc đánh giá hiệu tập chia đối tượng thực nghiệm (20 VĐV đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang) thành nhóm: Nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng cách ngẫu nhiên tiến hành kiểm tra nhóm test lựa chọn Trước ứng dụng tập lựa ừọn cho đối tượng thực nghiệm, đánh giá đối tượng trước thực nghiệm Kết thu trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Kết kiểm tra đánh giá trước thực nghiệm (n = 20) Test Phát bóng vào ô quy Phát bóng nhanh Chống 30 giây phút hàng sau, tính số (tính số qủa qua X \^NhómX\ Các Thực nghiệm X số \ X ổ2 Ttính Tbảng p% (tính số lần) định 10 (vị trí quả) Đối chứng 4,7 4,4 lưới, sân) Thực Đối nghiệm Đối Thực chứng nghiệm 10.6 9.2 chứng 6.5 5.3 033 2.083 0.61 2.098 0.428 2.101 >0,05 2.101 >0.05 2.101 >0.05 2.078 - Test phát bóng vào ô quy định 10 (vị trí hàng sau, tính số quả) 37 - Ttính = 2.083 < T bảng = 2.101 -Test phát bóng nhanh phút (tính số qủa qua lưới, sân) - Ttính = 2.098 < Tbảng = 2.101 - Test chống đẩy 30 giây (tính số làn) - Ttính = 2.078 < Tbảng = 2.101 Từ kết ta kết luận nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm ý nghĩa ngưỡng p > 0.05 3.2.23 Xây dựng tiến hành thực nghiệm Căn vào trình độ đối tượng, vào nội dung, mục đích khối lượng yêu càu tập, đồng thời vào quỹ thời gian chưong trình huấn luyện Mặt khác, thông qua tham khảo vấn chuyên gia, giáo viên, HLV nhiều kỉnh nghiệm, nhóm tập lựa chọn xây dựng tiến trình huấn luyện tuần sau: 38 Bảng 3.8 Tiến trình thực nghiệm TT - Tuần — B I u ổ i II IV m 3 V VI 3 Nội dung -1 VĐV tập đứng khu vực phát bóng xác vào ô quy định sân Gõ bóng mạnh liên tục vào tường cự ly khác Tập luân phiên hai nhóm VĐV thực phát bóng cao tay diện Kiểm tra di chuyển đỡ đệm bóng ban Phát bóng cao tay diện chuẩn vào vị trí đầu Bài tập đứng phát bóng cách đường biên ngang cuối sân 45m Phát bóng cao tay diện vào ô quy định Bài tập với tạ nằm nâng tạ 15kg tốc độ cao (trong 30s) Sau chống đẩy 15 lần, thực phát bóng 10 lần Bật nhảy hố cát nâng cao đùi 10 Bài tập bụng thang dóng 12 Kéo dây cao su phiên hai tay Bài tập thi đấu 13 Bài phát bóng tính điếm 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3.2.2.4 Kết kiểm tra đánh giá sau thực nghiệm Sau tuần thực nghiệm, tiến hành kiểm tra thành tích hai nhóm: đối chứng thực nghiệm Kết kiểm tra trình bày bảng 3.9 X X X X X Kiểm tra kết thúc 39 Bảng 3.9 Kết kiếm tra sau tuần thực nghiệm \ Test Phát bóng vào Phát bóng nhanh Chống đẩy 30 giây ô quy định 10 phút (tính số qủa (vị trí hàng qua lưới, sân) (tính số lần) sau, tính số quả) N Nhóm Đối Đối Thực Đối chứng nghiệm chứng nghiệm chứng 15.3 12.6 Thực Các số \ nghiệm 8.9 X ỏ2 Ttính Tbảng p% 6.8 Thực 9.8 12 0.85 0.58 1,07 6.063 9.101 9.728 2.101 Tbảng = 2,101 Từ kết ta kết luận nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm có ý nghĩa ngưỡng p < 0.05 Sau tuần thực nghiệm, kết thu nhóm thực nghiệm nhóm thực có hiệu hom phát bóng tốt hom, kỹ thuật động tác hoàn thiện hơn, động tác thừa hạn chế nhiều so với nhóm đối chứng Qua đó, nhận thấy tập lựa chọn có đủ độ tin cậy để tiếp tục áp dụng cho nữ VĐV đội tuyển bóng chuyền trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 40 Từ kết nghiên cứu chứng minh việc vận dụng tập bổ trợ đem lại hiệu phù họp với trình độ tập luyện đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Đảm bảo độ tin cậy ngưỡng xác suất p < 0.05 Để giúp thấy rõ phát triển thành tích test đánh giá hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện, biểu diễn biểu đồ 41 Biểu đồ 3.1 : Biểu diễn kết test phát bóng vào ô quy định 10 (vị trí hàng sau, tính số quả) 42 Biểu đồ 3.2: Biểu diễn kết test phát bóng nhanh phút (tính số qủa) Biểu đồ 3.3: Biểu diễn kết test chống đẩy 30 giây (tính sổ lần) 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Từ kết nghiên cứu đề tài rút số kết luận sau: - Thực trạng huấn luyện kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển nhiều tồn bất cập nhu số tập ít, nội dung đơn điệu, chưa khoa học, thời gian phương pháp huấn luyện chưa phù họp Vì kỹ thuật phát bóng cao tay diện đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang thi đấu đạt hiệu thấp Qua thời gian nghiên cứu thử nghiệm tập nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang thu kết ừên Dựa ừên kết thu từ nghiên cứu tài liệu, lựa chọn 13 tập nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Các tập là: - Bài tập 1: VĐV tập đứng khu vực phát bóng xác vào ô quy định sân - Bài tập 2: Gõ bóng mạnh liên tục vào tường cự ly khác - Bài tập 3: Tập luân phiên hai nhóm VĐV thực phát bóng cao tay diện di chuyến đờ đệm bóng - Bài tập 4: Phát bóng cao tay diện chuẩn vào vị trí - Bài tập 5: - Bài tập đứng phát bóng cách đường biên ngang cuối sân 45m - Bài tập 6: Phát bóng cao tay diện vào ô quy định - Bài tập 7: Bài tập với tạ nằm nâng tạ 15kg tốc độ cao (trong 30s) - Bài tập 8: Sau chống đẩy 15 lần, thực phát bóng 10 lần 44 - Bài tập 9: Bật nhảy hố cát nâng cao đùi - Bài tập 10: Bài tập bụng thang dóng - Bài tập 11: Kéo dây cao su phiên hai tay - Bài tập 12: Bài tập thi đấu - Bài tập 13: Bài phát bóng tính điểm Sau tuần thực nghiệm tập mà lựa chọn, đạt hiệu thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Kiến nghị Sau nghiên cứu đề tài có số kiến nghị sau: - Phát bóng cao tay diện kỹ thuật khó hiệu ừong thi đấu lứa tuối THPT, đề nghị sử dụng nhiều cho đội, qua phải đầu tư thòi gian thích đáng ừong trình hoàn thiện kỹ thuật - Hệ thống tập nhằm nâng cao kỹ thuật phát bóng cao tay diện ứng dụng cho đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang, bước hoàn thiện, thực trạng nâng cao hiệu thi đấu Vì kết nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo áp dụng cho đội tuyển Bóng chuyền phạm vi rộng 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư TW Đảng (1994), Chỉ thị sổ 36/TW Ban Bỉ thư, ngày 24 tháng năm 1994 công tác TDTT giai đoạn Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Kim Minh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Đại Dương, GV Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Quang Hưng (2000), Giáo trình điền kinh dùng cho sinh viên trường Đại học TDTT, NXB TDTTHàNội Chính phủ CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 133-TTg Thủ tướng phủ ngày 07/3/1995 việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành TDTT đến năm 2012 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội 1995 Hồ Chí Minh: “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 27/03/1946 Luật Giáo dục (2005), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Luật Thể dục thể thao (2006), Nxb Tư pháp Hà Nội “Lựa chọn tập nâng cao hiệu đập bóng nhanh vị trí số cho đội tuyển bóng chuyền nữ THPT Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc ” Khóa luận Trường ĐHSP Hà Nội Lời dặn Bác Hồ thăm Trường Đại học TDTT I ngày 14-121946 (200) - Chỉ thị Hồ Chí Minh với TDTT, Nxb TDTT 10 Lưu Quang Hiệp - Phạm Thị Uyên (2003), Sinh lý TDTT Hà Nội 11 “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt cho đội tuyển Bóng chuyền Nam trường THPT Xuân Hoà - Vĩnh Phúc” Khóa luận Trường ĐHSP Hà Nội 12 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2006), Lý luận phương pháp TDTT, giáo trình dành cho sinh sinh viên trường ĐH TDTT, NXB TDTT Hà Nội 46 13 Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), Lý luận phương pháp GDTC trường học, NXB TDTT Hà Nội 14 Nguyễn Đức Văn (1998), Toán học thống kê, NXB TDTTHà Nội PHỤ LỤC Danh sách 20 Nữ yận động viên đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang *Nhóm thực nghiệm TT Họ Tên Chiều cao Cân nặng Dương Ngọc Anh lm65 50kg Nguyễn Thúy Hường lm60 48kg Trần Thị Thảo lm70 52kg Nguyễn Thanh Thúy lm68 50kg Hoàng Thị Hảo lm58 45kg Ma Thị Hạnh lm60 55kg Nguyễn Thị Hòa lm58 53kg Trần Thị Hạnh lm56 49kg Nguyễn Thị Mĩ Hoa lm53 52kg 10 Trần Thanh Hường lm56 50kg Chiều cao Cân nặng *Nhóm đối chứng TT Họ Tên Dương Ngọc Hoa lm55 48kg TrầnThúy Hường lm62 50kg Hoàng Thị Diệu Thảo lm60 52kg Nguyễn Thị Thúy Hường lm68 55kg Ma Thị Linh lm63 48kg Hoàng Thị Ngọc lm66 50kg Nguyễn Thị Hương lm55 50kg Trần Thúy Hường lm50 48kg Nguyễn Thị Huệ lm63 52kg 10 Nguyễn Thanh Hoa lm56 50kg PHỤ LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi đồng chí: Chức danh: Đơn vị công tác: Để hoàn thành đề tài với tên: Chúng mong muốn đồng chí bớt chút thời gian trả lời câu hỏi Khi trả lời đồng chí đánh dấu (X) vào ô trống ý thích họp Đồng thời xin đồng chí cho ý kiến bổ xung số tập nhằm nâng cao hiệu sử dụng kỹ thuật phát bóng thi đấu cho Nữ vận động viên Bóng chuyền trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Theo đồng chí tập tập giúp mang lại hiệu cao huấn luyện phát bóng * Nhóm 1: Các tập củng cố hoàn thiện kỹ thuật động tác I 11 Bài tập phát bóng điểm rơi ô quy định I 12 Bài tập gõ bóng vào tường cự ly khác CH3 Phát bóng vào vị trí hàng I 14 Bài tập phát bóng điều kiện quan tiền đình phải làm nhiệm vụ giữ thăng cho thể I 15 Tập luân phiên nhóm người thực phát bóng động đỡ đệm bóng CH6 Phát bóng cao tay diện mạnh vào vị trí CH7 Di động làm động tác tung bóng manh vào tường (có vẽ lưới thấp) n Ấ —1 Đứng phát bóng cách đường biên ngang cuôi sân - 5m CH9 Phát bóng mạnh xác vào ô quy định * Nhóm 2: Các tập phát triển thể lực chuyên môn I 110 Bài tập với tạ nằm nâng 15kg tốc độ cao (trong 30 giây) I |11 Sau chống đẩy 15 lần, thực phát bóng 10 lần I— 12 Bật nhảy hố cát nâng cao đùi 45s í [ 13 Bài tập bụng thang dóng 15 lần I 114 Kéo dây cao su phiên hai tay □ 15 Bật nhảy có mang trọng lượng phụ I 116 Phát bóng lúc thể mệt mỏi sau tập luyện □ 17 Tập ném bóng cao su, bóng ném, lựa chọn sử dụng 95% sức □ 18 Ném bóng nhồi cho nhịp độ tối đa > 12m * Nhóm 3: Nhóm tập thi đấu EU 19 Bài tập thi đấu I 120 Bài tập phát bóng tính điểm Theo đồng chí tập nên lựa chọn tập để đánh giá hiệu kỹ thuật phát bóng cao tay diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang ? *Nhóm Đánh giá thể lực HH Bật với có đà (cm) □ Bật với chỗ (cm) ũ Chống đẩy 30 giây (tính số lần) ũ Nằm ngửa gập bụng (20 lần) *Nhóm2 Đánh giá kỹ thuật ũ Phát bóng cao tay diện 10 vào ô quy định (vị trí hàng sau, tính số quả) HH Nhảy phát bóng (tính số quả) ũ Phát bóng nhanh phút (tính số qua lưới, sân) ũ Phát bóng nhanh phút (tính số sân) ũ Gõ bóng bật tường [...]... số bài tập bổ trợ nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang là việc hết sức cần thiết và cấp bách 3.2 Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Son Dương Tuyên Quang 3.2.1 Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cao tay chính. .. hiệu quả việc sử dụng kĩ thuật phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 3.1.3 Thực trạng việc sử dụng bài tập bỗ trợ nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang Để có cơ sở xác định thực ừạng việc sử dụng bài tập trong huấn luyện kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện của đôi tuyển bóng. .. cứu: - Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu: - Chủ thể: Bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện - Khách thể: Đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương- Tuyên Quang CHƯƠNG III 21 KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 3.1 Đánh giá thực trạng công tác GDTC và hiệu quả phá bóng cao tay chính diện của đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương- Tuyên Quang. .. trận thi đấu của đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT ở Tuyên Quang Từ đó thu thập số liệu thông tin để lựa chọn bài tập họp lí nhằm nâng cao hiệu quả phát 18 bóng cao tay chính diện cho đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Son Dương - Tuyên Quang 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm Chúng tôi đã sử dụng các test, bài tập, đấu tập của đội tuyển Bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang nhằm xác... chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang, chúng tôi tiến hành thu thập các nguồn tài liệu, phỏng vấn các HLV của đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang và đã có được nội dung bài tập của nhà trường đang áp dụng (Bảng 3.4) Bảng 3.4.Thực trạng sử dụng bài tập phát bóng cao tay chính diện của đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Khối lượng TT Nhóm bài tập. .. quan đề tài đang đề tài nghiên cứu - Điều tra công tác huấn luyện, hiệu quả phát bóng cao tay chính diện của đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang - Lựa chọn hệ thống bài - Nội dung các bài tập tập bổ trợ nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện - Kết quả nội dung các bài - ứng dụng và đánh giá tập bài tập 3 - Xử lý số liệu, hoàn thiện khoá luận, chuẩn Tháng 5/2016 - Khóa... vẩn lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Để đảm bảo tính khách quan trong quá trình lựa chọn các bài tập chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn các giáo viên, HLV Bóng chuyền nhiều kinh nghiệm, số phiếu phát ra 20, số phiếu thu về là 20 Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 3.5 Bảng 3.5 Kết quả phỏng vấn lựa. .. THPT Sơn Dương - Tuyên Quang Chúng tôi tiến hành quan sát 4 trận đấu, đều thi đấu 3 hiệp của các VĐV về hiệu quả thực hiện kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện tại Hội khỏe Phủ Đổng các trường THPT ở Tuyên Quang, được tổ chức tại trường THPT Tân Trào - Tuyên Quang năm 2016 Kết quả được trình bày ở bảng 3.3 Bảng 3.3: Thực trạng hiệu quả phát bóng cao tay chính diện của đội bóng chuyền Nữ trường THPT. .. làn phát bóng 25 - Số lần phát bóng hỏng là 17, chiếm 25% tổng số lần phát bóng Qua những kết quả trên ta có thể kết luận rằng thực trạng hiệu quả sử dụng lã thuật phát bóng cao tay chính diện của đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang còn thấp Như vậy vấn đề cần thiết đặt ra là phải nghiên cứu lựa chọn những bài tập ứng dụng hợp lí vào quá trình huấn luyện, nâng cao hơn nữa hiệu. .. 1: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất và hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Son Dưoug - Tuyên Quang Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền Nữ trường THPT Sơn Dương - Tuyên Quang 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết hai mục tiêu của đề tài chúng tôi sử dụng các phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT sơn dương tuyên quang , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT sơn dương tuyên quang , Lựa chọn bài tập nâng cao hiệu quả phát bóng cao tay chính diện cho đội tuyển bóng chuyền nữ trường THPT sơn dương tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay