Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

4 187 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:02

SỞ GD&ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NINH HẢI ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: Ngữ Văn 11 Thời gian: 90 phút ( không kể phát đề) Câu 1: (2.0 điểm) Đọc thơ “Chạy giặc” Nguyễn Đình Chiểu cho biết: a/ Hoàn cảnh sáng tác thơ b/ Văn cảnh thơ cho ta hiểu từ “loạn” nào? c/ Thái độ nhà thơ hai câu kết? CHẠY GIẶC Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, Một bàn cờ phút sa tay Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, Mất ổ bầy chim dáo dác bay Bến Nghé tiền tan bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây Hỏi trang dẹp loạn đâu vắng, Lỡ để dân đen mắc nạn này? Câu 2:(2.0 điểm): Trước có tên “Chí Phèo”, tác phẩm có hai nhan đề khác Anh/ chị cho biết nhan đề có nhận xét nhan đề tác phẩm? Câu 3: (6.0 điểm) Diễn biến tâm tâm lí Chí Phèo (trong tác phẩm tên Nam Cao) từ gặp thị Nở đến kết thúc đời Sự thay đổi Chí Phèo cho ta thấy điều từ sức mạnh tình người? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ VĂN 11 NĂM 2015 – 2016 MÔN NGỮ VĂN 11 Câu 1: – Hoàn cảnh đời: thực dân Pháp công vào Sài Gòn – Gia Định (0,5đ) – Từ loạn dùng văn cảnh: tình cảnh rối ren thực dân Pháp bắn giết, cướp bóc khiến nhân dân phải chạy trốn (0,75đ) – Thái độ nhà thơ: bất bình, lên án triều đình nhà Nguyễn; xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh người dân… (0,75đ) Câu – Nhan đề: Cái lò gạch cũ; Đôi lứa xứng đôi; (0,5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Cái lò gạch cũ: Phản ánh tượng tàn bạo mang tính quy luật xã hội cũ: người nông dân bị đẩy vào đường bần dẫn đến tha hóa, lưu manh hóa cuối bị đẩy khỏi xã hội loài người/ Sự bế tắc người nông dân… (0,5đ) – Đôi lứa xứng đôi: Nhấn mạnh tính mối tình Chí Phèo – thị Nở, tạo tính giật gân, gây tò mò hàm ý mỉa mai, miệt thị người có số phận bất hạnh… (0,5đ) – Chí Phèo: Tính điển hình hóa số phận nhân vật (0,5đ) => Mỗi nhan đề 0.25 đ (đúng tả), phần ý nghĩa 0.5 đ phải đảm bảo ý Câu 3: a/ Mở bài: Đảm bảo yêu cầu phần mở (ngắn gọn, có cảm xúc, nêu vấn đề) (0,5đ) b/ Thân bài: * Khái quát đời Chí Phèo trước gặp thị Nở -> nạn nhân xã hội phi nhân tính (0,5đ) * Sau gặp thị Nở: (0,5đ) – Nhận biết dấu hiệu sống – Ăn cháo hành -> khao khát hoàn lương – Bị tuyệt tình: ban đầu sửng sốt, sau hiểu đau khổ, tuyệt vọng quay lại kiếp sống cầm thú nên định trả thù tìm đến chết (2,0đ) * Nghệ thuật: biệt tài phát miêu tả tâm lí nhân vật; giọng văn bình thản, tự nhiên chất chứa yêu thương, phẫn… -> lòng nhân đạo nhà văn * Sức mạnh tình người: – Khi không xem Chí người -> quỷ – Khi gặp thị, đối xử tốt -> sống ác, muốn sống lương thiện (1,0đ) => tình người có sức mạnh cảm hóa, “con người ta xấu xa trước mắt hoảnh phường ích kỉ” (Nam Cao) Hãy đối xử với tình người: chân thành, biết yêu thương, biết cảm thông, chia sẻ với số phận bất hạnh… (1,5đ) c/ Kết bài: Đánh giá lại vấn đề bàn luận (0,5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lưu ý: – Học sinh phải làm sáng tỏ nội dung chính: Tâm lí nhân vật từ gặp thị Nở – Cần có nhận xét, đánh giá trước thay đổi Chí – Nếu học sinh kể lại theo văn cho tối đa 50% số điểm (của phần phân tích) – Phần đánh giá sức mạnh tình người: phải trình bày thành đoạn văn riêng Nếu gộp chung với phần kết không tính điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT ĐAK SONG NĂM HỌC 2016 – 2017 Đề thức MÔN: HÓA HỌC - KHỐI: 11 Đề gồm: 30 câu - Thời gian làm bài: 45 phút (Cho nguyên tử khối: N = 14, S = 32, Mg = 24, Fe = 56, O = 16, H = 1, Na = 23, K = 39, Cu = 64) Câu 1: Cho kết luận sau: (a) NH3 có mùi khai (b) NH3 tan nhiều nước (c) dd NH3 làm quỳ hóa xanh (d) NH3 có tính bazo yếu Số kết luận A B C D Câu 2: Cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Vai trò HNO3 phản ứng A Chất oxi hóa B Chất khử C axit D bazo Câu 3: Nhiệt phân muối KNO3, sản phẩm thu A K2O, NO2, O2 B K, NO2, O2 C KNO2, O2 D K, O2 Câu 4: Loại phân giúp xanh tốt, phát triển nhanh , cho nhiều hạt, củ, A phân kali B phân đạm C phân lân D phân vi lượng Câu 5: Cho phản ứng: Cu + HNO3( loãng) → Cu(NO3)2 + NO + H2O Hệ số chất phản ứng A 4, 8, 4, 2, B 2, 4, 2, 1, C 3, 8, 3, 2, D 4, 6, 5, 7, Câu 6: Ứng dụng sau photpho? A Sản xuất axit H3PO4 B Sản xuất diêm, pháo hoa C Sản xuất đạn cháy, bom quân D Bảo quản thực phẩm Câu 7: Cho kết luận sau: (a) P trắng P đỏ hai dạng thù hình photpho (b) P trắng phát quang bóng tối nhiệt độ thường (c) Diêm lấy lửa làm từ photpho trắng (d) P hoạt động hóa học mạnh N2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Số kết luận A B C D Câu 8: Kim loại phản ứng với dung dịch axit HNO3 đặc, nguội A Au B Fe C Al D Zn Câu 9: Có ba lọ nhãn đựng ba dung dịch không màu: Na3PO4, HCl, HNO3 Thuốc thử nhận biết ba dung dịch A Dung dịchAgNO3 B Qùy tím C Dung dịch BaCl2 D Dung dịch NaOH Câu 10: Cho 12 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Fe, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng, dư Sau phản ứng thu 11,2 lít khí NO2 Khối lượng muối thu A 43 gam B 42 gam C 41 gam D 44 gam Câu 11: Tính chất hóa học P A Tính axi hóa B Tính oxi hóa khử C tính axit D Tính Khử Câu 12: Thuốc thử dùng để nhận biết ion photphat (PO43-) A dung dịch BaCl2 B Qùy tím C Dung dịch phenolphthalein D Dung dịch AgNO3 Câu 13: Khí Nitơ tương đối trơ t thường A Nguyên tử Nitơ có độ âm điện lớn nhóm Nitơ B Trong phân tử N2 ,mỗi nguyên tử Nitơ cặp e chưa tham gia tạo liên kết C Trong nguyên tử N2 có liên kết ba bền D Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ Câu 14: Khi cho 0,1mol H3PO4 tác dụng với 0,1 mol NaOH, ta thu muối sau đây: A NaH2PO4 B Na3PO4 C NaH2PO4 Na3PO4 D Na2HPO4 Câu 15: Cho 7,2 gam Mg tác dụng với axit HNO3 loãng Sau phản ứng thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất- đktc) Giá trị V A 2,24 lit B 3,36 lit Câu 16: Số oxi hóa P P2O3 C 4,48 lit D 6,72 lit VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A +2 B +5 C -3 D +3 Câu 17: Độ dinh dưỡng phân đạm tính A %C B %N C %O D %N2O Câu 18: Cho m gam muối FeSO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NH3 dư (trong điều kiện oxi) Sau phản ứng thu gam kết tủa Gía trị m A 16,1 gam B 11,6 gam C 25,2 gam D 15,2 gam Câu 19: Nhiệt phân NH4NO3 thu nước khí A N2O B N2 C NO D NO2 Câu 20: Nhiệt phân hoàn toàn 8,5 gam NaNO3 Sau phản ứng thu V lít khí (ở đktc) Gía trị V A 2,24 lít B 4,48 lít C 3,36 lít D 1,12 lít Câu 21: Cần dùng lít khí nito để điều chế 17 gam NH3 Biết hiệu suất phản ứng 25% (thể tích khí điều kiện tiêu chuẩn) Thể tích khí nito A 44,8 lít B 22,4 lít C 3,36 lít Câu 22: Vai trò N2 phản ứng: N2 + 3H2 A Bazơ B Axit Câu 23: Cho phản ứng: P + HNO3(đặc) D 11,2 lít → 2NH3 C Chất oxi hóa D Chất khử → A (hợp chất P có số oxi hóa +5) + B(màu nâu) + H2O A, B A P2O5, NO B H3PO4, NO C H3PO4, NO2 D P(NO3)5, NO2 Câu 24: Hiện tượng xảy sau đây, cho Cu tác dụng với axit HNO3 đặc? A Dung dịch có màu xanh, khí NO thoát B Dung dịch có màu xanh, khí NO2 thoát C Cu không tan D Dung dịch có màu xanh, khí H2 thoát Câu 25: Dung dịch HNO3 có môi trường A Trung tính B Lưỡng tính C Axit D Bazo Câu 26: Công thức phân tử phân đạm ure A NH4Cl B (NH2)2CO C NH4NO3 D NaNO3 Câu 27: Khi cho S nung nóng vào dung dịch HNO3 đặc thu sản phẩm có VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hợp chất X (S có số oxi hóa +6) X A SO2 B H2SO4 C SO3 D H2S Câu 28: Chất không nên bón với phân đạm A Vôi B Phân chuồng C Phân lân D Phân kali Câu 29: Chất phản ứng với dung dịch H3PO4 A NaOH B NaNO3 C HCl D Cu C +2 D +3 Câu 30: Số oxi hóa N NH3 A +5 B -3 SỞ GD ĐT BÌNH THUẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG PTDTNT TỈNH NĂM HỌC: 2011 – 2012 MÔN: Vật lý Khối: 11 (chương trình cơ bản) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ: Câu 1: (1,5 điểm) Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật Jun-Lenxơ. Câu 2: (3,0 điểm) Cho hai điện tích q 1 = 8.10 -9 (C), q 2 = -6.10 -9 (C) được đặt tại hai đỉnh A và B của tam giác ABC vuông tại C trong không khí. Biết AC= 8cm, BC= 6cm. Xác định cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra tại C. Câu 3: (1,5 điểm) Nêu kết luận về bản chất của dòng điện trong chất khí. Câu 4: (4,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn gồm 4 pin giống nhau ghép nối tiếp với nhau. Mỗi pin có suất điện động e o = 5V, điện trở trong r o = 0,75Ω. Mạch ngoài có R=5Ω, đèn Đ ghi (4V- 4W) Bình điện phân chứa dung dịch AgNO3, anốt làm bằng bạc, có điện trở R b = 6Ω (Cho Ag: A = 108; n = 1); R x là một biến trở. 1.Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn 2. Khi R x = 3,4Ω a.Đèn Đ sáng bình thường không? Tại sao? b. Tính khối lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây. 3 Điều chỉnh biến trở R x để đèn Đ sáng bình thường. Xác định giá trị của R x . HẾT Đ R b R R x Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. SỞ GD ĐT BÌNH THUẬN ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI TRƯỜNG PTDTNT TỈNH NĂM HỌC: 2011 – 2012 MÔN: Vật lý Khối: 11 (chương trình cơ bản) CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM 1 -Phát biểu đúng nội dung định luật Jun-Lenxơ. 1,0 điểm 1 2 viết đúng biểu thức định luật Joul – Lenz: Q = RI 2 t 0,5 điểm 1 Xác định được các vector cường độ điện trường thành phần C1 E và C2 E do q 1 và q 2 gây ra tại C: + điểm đặt: tại C; phương chiều (hình vẽ) + Độ lớn: - E 1C = k 2 1 AC q = 1,125.10 4 (V/m) - E 2C = k 2 2 BC q = 1,5.10 4 (V/m) nhận xét được: C1 E  C2 E và E 2C > E 1C 2,0điểm 2 2 Xác định vector cường độ điện trường tổng hợp do q 1 và q 2 gây ra tại C: Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường: C E = C1 E + C2 E C E : - Có điểm đặt tại C; Phương, chiều như hình vẽ - Độ lớn: E C = 2 C2 2 C1 EE  = 1,875.10 4 (V/m) 1,0 điểm 3 -Nêu đúng kết luận về bản chất của dòng điện trong chất khí. 1,5 điểm 1 * Tìm bộ nguồn tương đương: - E b = 4e o = 20V - r b = 4r o = 3 * Lập được sơ đồ mạch điện: [R ntRđ)//R b ]ntR x ; R đ = dm 2 dm P U = 4 0,5 điểm 0,5 điểm a.Xác định độ sáng của đèn: 2.1.Xác định điện tương đương mạch ngoài: R N = db db RRR )RR.(R   + R x = 3,6 + 3,4 = 7 2.2. Cường độ dòng điện trong mạch chính tuân theo định luật Ohm cho toàn mạch: I = bN b rR  E = 2A 3.3. Tìm ra I đ và I b : Ta có:          3 2 RR R I I A2III d b b d bd , giải ra ta được: I đ = 0,8A và I b =1,2A => hiệu điện thế hai đầu bóng đèn: U đ = I đ .R đ = 3,2V: đèn sáng yếu hơn bình thường; 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25điểm 0,5 điểm 4 2 b. Tìm khối lượng bạc bám vào âm cực: B A C C1 E C2 E C2 E Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo định luật Faraday: m(g) = tI. n A . 100 . 965 1 b Thay các giá trị vào ta tìm được: m = 1,296g 0,5điểm 3 Tìm giá trị R x để đèn Đ sáng bình thương: Để đèn Đ sáng bình thường thì U đ = U đm = 4V => I ' d = 1A Khi đó: 3 2 RR R I I d b ' b ' d    => I ' b = 1,5A Lúc này cường độ dòng điện trong mạch chính: I’ = I ' d + I ' b = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ Năm học 2014 - 2015 Môn: Tiếng Anh 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề) Họ tên: …………………………… SBD: ………………… Lớp: ………………Phòng thi: ……… Mã đề: 161 A MULTIPLE CHOICE (6 pts) Q Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: Many people go to the pagoda to pray ……… … a happy year A about B for C on D at Q Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: Jane said: "Let me pay for the coffee, I really want " A Jane suggested paying for the coffee B Jane is asked to pay for the coffee C Jane insisted on paying for the coffee D Jane told me to pay for the coffee Q Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: Pat: "Would you like something to eat?" - Kathy: "………… I'm not hungry now " A Yes, it is B Yes, I would C No, thanks D No, no problem Q Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: They ………… small cups of coffee after they ………… dinner A drank- had finihsed B had drunk - finished C drank - finished D were drinking - finished Q Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: He was not asked to leave, he went A volunteer B volunteers C voluntary D voluntarily Q Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: I expect ………… at the airport by my uncle A meeting B meet C to be met D to meet Q Choose the word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: English -speaking contests in schools can help students improvement their speaking skills in English A B C D Q Choose the best option (A, B, C or D) that has the same meaning as the underlined word in the following sentence: I had a glance at the article, but I haven't read it yet A close look B furtive look C quick look D direct look Q Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: We always celebrate our wedding with dinner in an expensive restaurant every year A cake B ring C party D anniversary Q 10 Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: They were obviously wrong to put their ………… in her She is not reliable A selfishness B enthusiasm C trust D loyalty Q 11 Choose the word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting: Nearly everyone on the Internet use e-mail to communicate with each other A B C D Q 12 Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: - "I've passed my driving test" - "……………… " A It's nice of you to say so B Do you? C That's a good idea D Congratulations! Q 13 Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from that of the rest A angry B party C candle D gather Q 14 Choose the best option (A, B, C or D) that has the same meaning as the sentence below: He can not find a good job because he doesn't know how to use a computer A If he had known how to use a computer, he could find a good job B If he knew how to use a computer, he could find a good job C If he had known how to use a computer, he could have found a good job D If he knows how to use a computer, he can find a good job Q 15 Choose the word (A, B, C or D) that has the stress pattern different from that of the rest A affect B humour C shortage D lunar Q 16 Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: ……… their farm work, the farmers returned home A Having finished B Having been finished C Finished D Being finished Q 17 Choose the word (A, B, C or D) that has the stress pattern different from that of the rest A decorate B stimulate C volunteer D sympathy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Q 18 Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from that of the rest A twist B twenty C twice D two Q 19 Choose the best option (A, B, C or D) to complete the following sentence: Tet, people ……………the streets with coloured lights and SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU ĐỀ THI KSCL LẦN I KHỐI 10 NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) I PHẦN ĐỌC- HIỂU Câu (2 điểm): Đọc ca dao sau thực yêu cầu nêu Thương thay thân phận tằm Kiếm ăn phải nằm nhả tơ Thương thay kiến li ti Kiếm ăn phải tìm mồi Thương thay hạc lánh đường mây Chim bay mỏi cánh biết ngày Thương thay quốc trời Dầu kêu máu có người nghe Bài ca dao có hình ảnh gì? Hình ảnh khắc họa có đặc điểm chung? Tác giả dân gian sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng việc sử dụng phép tu từ Chủ đề ca dao gì? Anh / chị đặt nhan đề cho ca dao II PHẦN TỰ LUẬN Câu (3 điểm): Nhạc sĩ thiên tài người Đức Beethoven nói: “Trong sống, cao quý tốt đẹp đem lại hạnh phúc cho người khác” Anh / chị trình bày suy nghĩ ý kiến Câu (5 điểm): Vẻ đẹp anh hùng sử thi qua số đoạn trích: “Chiến thắng Mtao Mxây” - Trích “Sử thi Đăm Săn” “Uy- lít- xơ trở về”- Trích “Sử thi Ô- đi- xê” ………………………………… Hết………………………………… Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh…………………….Số báo danh…………………… SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN KSCL LẦN I KHỐI 10 NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU MÔN: NGỮ VĂN Đáp án gồm: 04 trang A YÊU CẦU CHUNG Giám khảo nắm mục đích, yêu cầu đề bài; vận dụng linh hoạt đáp án biểu điểm, sử dụng thang mức điểm hợp lý; trân trọng viết sáng tạo có chất văn; giống tài liệu không đánh giá điểm trung bình; điểm toàn để lẻ đến 0,5 điểm B ĐÁP ÁN Câu (2 điểm) Yêu cầu kỹ - Thí sinh có kỹ đọc hiểu văn - Diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp Yêu cầu kiến thức Ý (0,5 điểm) + Bài ca dao có hình ảnh sau: Con tằm, kiến, chim hạc, quốc + Hình ảnh khắc họa qua hành động chúng (tằm- nhả tơ; kiến- tha mồi, chim hạc- bay, quốc- kêu…) + Đặc điểm chung: Nhỏ bé, yếu ớt siêng năng, chăm cần mẫn Ý (0,5 điểm) + Tác giả dân gian sử dụng thành công phép điệp ngữ ẩn dụ + Điệp ngữ: Lặp lại cấu trúc than thân “Thương thay” + Ẩn dụ: Dùng hình ảnh vật nhỏ bé, yếu ớt chăm chỉ, siêng để nói người dân lao động thấp cổ, bé họng + Tác dụng: Nhấn mạnh vào nỗi bất hạnh, phải chịu nhiều áp bức, bất công, bị bóc lột cách tàn nhẫn người lao động nghèo xã hội cũ Ý (0,5 điểm) + Chủ đề ca dao: Nỗi thống khổ, thân phận người nông dân xã hội cũ Ý (0,5 điểm) + Nhan đề: Có thể đặt theo nhiều cách khác phải ngắn gọn thể chủ đề văn Gợi ý: Ca dao than thân, khúc hát than thân… Câu (3 điểm) 1/ Yêu cầu nội dung: Học sinh trình bày khác song cần giới thiệu câu nói Beethoven, hiểu quan niệm sống cao quý mà nhạc sĩ nêu lên, khẳng định ca ngợi quan niệm sống hướng cống hiến, vị tha; phê phán quan niệm sống ích kỉ, hưởng thụ cá nhân… Giải thích: (0,5 điểm) - Hạnh phúc: Cuộc sống tốt đẹp; niềm vui, thỏa mãn mặt tinh thần, tình cảm người… - Câu nói thể quan niệm sống đẹp, vị tha… Bình luận: (2,0 điểm) - Trong sống, tìm kiếm hạnh phúc quan niệm hạnh phúc người khác Có người coi thỏa mãn vật chất, tình cảm riêng hạnh phúc Nhưng có không người quan niệm hạnh phúc cống hiến, trao tặng Đối với họ, sống có ý nghĩa người biết hi sinh cho hạnh phúc nhân loại Beethoven quan niệm - Những người biết sống người khác, đem lại hạnh phúc cho người khác, người có lòng nhân hậu; có sống đầy ý nghĩa cao cả, đáng trân trọng… Nêu dẫn chứng làm rõ luận điểm - Phê phán lối sống vị kì, nhân quần, xã hội (Như Victor Hugo nói: “Kẻ mà sống kẻ vô tình chết với người khác” - Liên hệ thân: (0,5 điểm) 2/ Cho điểm: - Cho điểm tối đa làm diễn đạt ý rõ ràng, mạch lạc, không sai tả, ngữ pháp - Sai lỗi tả, ngữ pháp tuỳ mức độ trừ từ 0,25 điểm đến 1,5 điểm…) Lưu ý: Độ dài văn có tính tương đối, điểm Câu (5 điểm) I Yêu cầu kỹ - Biết cách làm văn nghị luận văn học - Vận dụng tốt thao tác lập luận - Không mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp - Khuyến khích viết sáng tạo II Yêu cầu kiến thức Mở bài: 0,5 điểm - Giới thiệu Sử thi anh hùng - Khái quát vẻ đẹp nhân vật anh hùng sử thi qua hai đoạn trích Thân bài: 4,0 điểm - Giống nhau: 2,0 điểm + Vẻ đẹp ngoại hình: Hai anh hùng có tầm vóc đẹp đại diện cho cộng đồng sánh ngang với thần Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trường THPT Thăng Long- Lâm Hà Họ và tên: Lớp: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KHỐI 11 NĂM HỌC 2014-2015 Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ: 628 Câu 1: ( 3 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới? “Anh Mịch nhăn nhó, nói: - Lạy ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông Nghị, kẻo ông ấy đánh chết. Ông Lý cau mặt, lắc đầu, giơ roi to bằng ngón chân cái lên trời, dậm dọa: - Kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu sổ đinh, thì lần này đến lượt mày rồi. - Cắn cỏ con lạy ông trăm nghìn mớ lạy, ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ”. (Tính thần thể dục - Nguyễn Công Hoan) A.Văn bản trên sử dụng thủ pháp nghệ thuật gì? (0.75 điểm) B. Hãy nêu nội dung chính của văn bản? (0.75 điểm) C. Từ văn bản trên hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày về lòng cảm thông trong cuộc sống? (1.5 điểm) Câu 2. (7.0 điểm ) Cảm nhận của em về cảnh đưa tang trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (Sổ đỏ - Vũ Trọng Phụng) …………………………………………HẾT………………………………………… GỢI Ý ĐÁP ÁN Câu 1: 3.0 điểm Đọc văn bản và trả lời câu hỏi. a. Nghệ thuật: Ngôn ngữ mộc mạc dễ hiểu ,từ địa phương, lời nói tái hiện,cường điệu. b. Nội dung :Thái độ hách dịch ,thể hiện quyền uy của ông lí và nỗi khốn cùng , thấp cổ bé họng của người dân lao động trước CMT8 c. viết một đoạn văn ngắn trình bàỳ về lòng cảm thông trong cuộc sống ? -Cảm thông có nghĩa là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó. Đó không có nghĩa là cảm thấy thương hại họ, nói những lời đãi bôi giả dối, mà là nhận biết và hiểu được cảm nhận của họ, những gì họ đã phải trải qua, cả niềm vui và đau khổ… -Học cách thông cảm là cách tốt nhất để trở thành một người dễ mến, sâu sắc, lôi cuốn và hạnh phúc hơn. Để thông cảm với một ai là việc không hề khó, chỉ cần sẵn lòng đặt mình vào đỉa vị của người đó. -Phê phán những người không biết cảm thong, chia sẻ trong cuộc sống 0.75 0.75 1.5 Câu 2 (7.0 điểm) Cảm nhận của em về cảnh đưa tang trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) MB :Giới thiệu vài nét về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nội dung tác phẩm. 0.5 TB -Bên ngoài trạng trọng , “gương mẫu” nhưng thật chất chẵng khác gì đám rước nhố nhăng: +Đám ma to tát, đi đến đâu làm huyên náo đến đấy. Đám ma nhưng chẳng khác nào đám rước . +Có sự phối hợp cà Ta-Tàu-Tây : “Kèn Ta, kèn Tây, kèn Tàu lần lượt thi nhau mà rộn lên” +Mọi người thi nhau chụp ảnh như hội chợ +Ai cũng tỏ ra bộ mặt nghiêm chỉnh nhưng kì thực họ đang thì thầm với nhau về chuyện gia đình, riêng tư. +Là dịp để chim nhau, cười tình với nhau , bình phẩm nhau, chê bai nhau , ghen tuông , hẹn hò nhau ,bằng vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma “con bé nhà ai kháu thː …ch˪ng gʵy thː thì mˤc s ng mʳt ! vân vân….” -Cậu Tú Tân yêu cầu mọi người tạo dáng để chụp ảnh , con cháu tự nguyện trở thành những diễn viên đại tài +Cụ Cố Hồng ho khạc , khóc mếu và ngất đi +Đặc biệt “màn kịch siêu hạng” của Phán mọc sừng cứ oặt người khóc ngất với những âm thanh lạ Hứt ! Hứt ! Hứt ! -Nghệ thuật : +Tạo tình huống bất ngờ thú vị +Phát hiện những chi tiết đối lập gay gắt cùng tồn tại trong một con người, sự vật, sự việc +Miêu tả biến hóa , linh hoạt 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5 1.0 KB : Khẳng định lại vấn đề: giá trị nội dung và nghệ thuật 0.5 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trường THPT Thăng Long- Lâm Hà Họ và tên:………………. Lớp:…… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KHỐI 11 NĂM HỌC 2014-2015 Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ 789: I. PHẦN 1: Đọc –Hiểu Văn bản ( 3 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới ? - Hắn đấy! - Đâu phải! - Đúng mà! Anh đã bảo là chính hắn đấy. - Chắc thật à ? Em thì em đã thấy hắn ở trường đua, trông hắn có vẻ nhút SỞ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT TP.HCM ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THCS, THPT ĐÔNG DU MÔN: VẬT LÝ - LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút Câu (3.0 điểm) - Phát biểu định luật Cu - Lông - Viết biểu thức nêu tên gọi, đơn vị đại lượng Câu (3.0 điểm) - Nêu định nghĩa công thức tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay