Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu Thordon

45 240 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:18

Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu ThordonNghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu ThordonNghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu ThordonNghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu ThordonNghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu Thordon TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA MÁY TÀU BIỂN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BẠC TRỤC CHONG CHÓNG BẰNG VẬT LIỆU THORDON Chủ nhiệm đề tài: THS TRƯƠNG TIẾN PHÁT Thành viên tham gia: THS ĐỖ THỊ HIỀN THS PHAN TRUNG KIÊN Hải Phòng, tháng 5/2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Kết đạt đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI BẠC NHỰA ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM BẠC TRỤC CHONG CHÓNG TÀU THỦY 1.1 Đặc tính kỹ thuật bạc nhựa tổng hợp 1.2 Kết cấu bạc nhựa tổng hợp 1.2.1 Bạc lót dạng ống .4 1.2.2 Bạc lót tách rời 1.2.3 Bạc lót có mặt bích (dạng trụ nguyên tách đôi) .6 1.2.4 Dạng ghép .6 1.3 Mối lắp ghép có độ dôi 1.4 Khe hở làm việc 1.5 Độ giãn nở chất lỏng 1.6 Độ co ngót nhiệt .10 CHƯƠNG ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU THORDON .12 2.1 Các thuộc tính tính nhựa Thordon 12 2.2 Áp lực 13 2.3 Ma sát 13 2.4 Tự bôi trơn 13 i 2.5 Ảnh hưởng nước 13 2.6 Ảnh hưởng nhiệt độ 14 2.7 Độ cứng vật liệu 14 2.8 Khả tương thích hóa học 15 2.9 Đặc tính vật lý đặc trưng Thordon .16 CHƯƠNG TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BẠC TRỤC CHONG CHÓNG BẰNG VẬT LIỆU THORDON 18 3.1 Phân tích 18 3.2 Áp lực tác dụng lên bạc đỡ 18 3.3 Vận tốc 19 3.4 Đồ thị PVT 20 3.5 Tỉ lệ chiều dài / Đường kính (L/D) .24 3.6 Chiều dày bạc .26 3.7 Rãnh nước làm mát .27 3.8 Dung sai chế tạo 28 3.9 Khe hở lắp đặt tối thiểu ban đầu 29 3.10 Hệ số giãn nở nhiệt cho phép 30 3.11 Hệ số hấp thụ cho phép .30 KẾT LUẬN 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO .33 PHỤ LỤC 34 ii DANH SÁCH BẢNG BIỂU Stt Tên bảng biểu Bảng 1.1 Đặc tính kỹ thuật Feroform T14: Bảng 1.2 Độ giãn nở nhiệt feroform Trang 10 iii DANH SÁCH HÌNH ẢNH Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tên hình ảnh Hình 1.1 Hình ảnh minh họa bạc nhựa Hình 1.2 Bạc nhựa dạng ống Hình 1.3 Bạc nhựa dạng ống tách đôi Hình 1.4 Bạc nhựa dạng ghép Hình 1.5 Độ dôi dung sai chế tạo cho bạc feroform loại “T” Hình 1.6 Bảng tính độ dôi lắp ép bạc nhựa Thordon Hình 1.7 Đồ thị khe hở làm việc bạc nhựa Thordon trục chong chóng Hình 1.8 Dung sai đường kính bạc feroform RCmin Hình 1.9 Đồ thị biểu diễn co ngót nhiệt bạc nhựa Thordon Hình 2.1 Giá trị modun nén đàn hồi (Eo) Hình 2.2 Khả tương thích hóa học nhựa Thordon Hình 2.3 Đặc tính vật lý đặc trưng nhựa Thordon Hình 3.1 Áp lực bạc đỡ Hình 3.2a 3.2b Đồ thị PVT Hình 3.2c 3.2d Đồ thị PVT Hình 3.2e 3.2f Đồ thị PVT Hình 3.3 Chiều dày tối thiểu bạc Thordon Hình 3.4 Khe hở làm việc tối thiểu bạc nhựa Thordon Hình 3.4 Yếu tố hấp thụ nước Trang 7 8 10 13 14 15 16 20 21 22 25 27 28 iv DANH SÁCH THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Trang Chữ viết tắt, chữ đầy đủ, nghĩa, chữ từ v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Hiện ngành công nghiệp đóng tàu sử dụng nhiều vật liệu phi kim để chế tạo bạc trục chong chóng, vật liệu Thordon sử dụng phổ biến Do tác giả muốn nghiên cứu phương pháp tính toán, thiết kế bạc nhựa làm vật liệu Thordon để giúp cho làm chủ việc tính toán, thiết kế chế tạo bạc nhựa Thordon Vì đề tài “Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng vật liệu Thordon” có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Hiện lĩnh vực thiết kế chế tạo thành phần hệ trục tàu thủy có nhiều nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn thiết kế chế tạo bạc phi kim Tuy nhiên tài liệu đưa phương pháp thiết kế, chế tạo chung cho loại bạc phi kim Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính vật liệu Thordon Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng vật liệu Thordon Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Vận dụng lý thuyết chuyên ngành, tài liệu đặc tính vật liệu Thordon, kinh nghiệm thực tế trình thiết kế, chế tạo lắp ráp bạc nhựa nhà máy đóng tàu khu vực Hải Phòng Từ nghiên cứu đưa phương pháp tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng vật liệu nhựa Thordon Kết đạt đề tài Đề tài có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, đưa phương pháp tính toán thiết kế bạc trục chong chóng vật liệu Thordon phục vụ cho công tác thiết kế, chế tạo bạc trục chong chóng sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI BẠC NHỰA ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM BẠC TRỤC CHONG CHÓNG TÀU THỦY 1.1 Đặc tính kỹ thuật bạc nhựa tổng hợp Hiện có nhiều loại vật liệu nhựa tổng hợp sử dụng làm bạc trục chong chóng ngành hàng hải như: Caprong, Feroform, thordon, tectolit, vesconite… Hình 1.1 Hình ảnh minh họa bạc nhựa Các loại vật liệu kỹ thuật cao tiên tiến lập tiêu chuẩn cho việc chống mài mòn, tính đa tin cậy loại bạc trục dùng ngành Hàng Hải Bạc nhựa có đủ khả đáp ứng yêu cầu người thiết kế, chủ phương tiện, người vận hành, nhà máy đóng sửa chữa tàu với thuận lợi, tiết kiệm chi phí cách đáng kể Đó nhờ có thành phần đa dạng cơ, lý, hóa Đặc điểm loại vật liệu là: - Sức bền học cao - Tính chống mòn cao - Ma sát thấp, chịu va đập, không trượt dính - Khoảng nhiệt độ làm việc cao Trang - Hệ số giãn nở ngâm nước thấp ( không nở dầu, mỡ) - Chịu tải trọng ma sát khô, ma sát giới hạn - Bôi trơn với nhiều chất bôi trơn như: nước, dầu bôi trơn, mỡ công nghiệp… - Bền vững tốt hóa chất Bảng 1.1- Đặc tính kỹ thuật Feroform T14: Tính chất Đơn vị đo T14 g/cm3 1,32 MPa 310 MPa 75 KJ/m2 55 MPa 85 HB 25 20°C 0,2 80°C 1,0 Khô 0,13-0,18 Ướt 0,16-0,22 KN chiều dầy: 6,4 2,7 10¯ 6/ºC bình thường 70 ºC 100 ºC 120 Trọng lượng riêng Độ bền nén Áp suất làm việc bình thường Độ bền va đập Độ bền kéo Độ cứng Brinell % độ giãn nở nước Hệ số ma sát Độ bền dính Hệ số giãn nở nhiệt Nhiệt độ tối đa làm việc liên tục Nhiệt độ tối đa làm việc gián đoạn Trang Nhờ tính kỹ thuật độc đáo này, loại nhựa tổng hợp sử dụng rộng rãi trong: - Kết cấu vỏ, ống bao giá đỡ trục chong chóng, bánh lái, thiết bị giảm lắc, phận chong chóng biến bước, chong chóng mũi… - Các thiết bị boong như: ổ trượt nắp hầm hàng, tời, xuồng cứu sinh… - Các thiết bị, phụ tùng tàu thủy, giàn khoan… 1.2 Kết cấu bạc nhựa tổng hợp Tất hình dạng bạc lót từ trước đến sử dụng dạng thành phẩm, sẵn sàng để lắp đặt; bán thành phẩm để gia công tinh xưởng đóng tàu Trong trường hợp kích thước trục vỏ bao xác định trước trường hợp tàu đóng mới, bạc lót cung cấp cách hoàn chỉnh sẵn sàng cho lắp đặt (không cần thiết phải gia công) Nhưng trường hợp hệ trục hay vỏ tàu phải thay đổi, hoán cải lại làm thêm ống lót , bạc lót bán hoàn chỉnh kích thước xác tiến hành xưởng đóng tàu theo giá trị số liệu thực tế hệ trục vỏ tàu 1.2.1 Bạc lót dạng ống Thông thường, loại hình dạng khuyến nghị sử dụng việc gia công khí, lắp đặt cố định bạc, tất thực cách dễ dàng với chi tiết mà thôi: – Gia công khí cần thực với hai công việc: gia công đường kính OD gia công đường kính ID – Cố định bạc thực mối lắp có độ dôi đơn giản – Việc lắp ráp tiến hành cách làm lạnh Trang – Diện tích mặt cắt ngang thích hợp để việc phân bố áp suất bạc cách hợp lý – Dễ dàng cho thực việc chỉnh tâm (bạc dài việc chỉnh tâm khó) – Diện tích bề mặt bên phù hợp phép cố định bạc cách lắp có độ dôi – Phân bố áp suất tốt suốt chiều dài bạc – Cho phép hình thành lớp bôi trơn dễ dàng bền vững trình hoạt động Trong ngành đóng tàu tỉ số L/D thường sử dụng với giá trị lớn hơn, giá trị cho sau: – Đối với hệ trục chong chóng bôi trơn dầu nhờn, tỉ số L/D khoảng từ 1,5/1 2/1 – Đối với hệ trục chong chóng bôi trơn nước, tỉ số L/D khoảng từ 2/1 4/1 – Đối với bạc trục lái, tỉ số L/D khoảng từ 1,8/1 2/1 Những khoảng tỉ số nhằm trì áp suất thấp bạc Theo kinh nghiệm thiết kế tác giả, nên chọn tỉ số L/D thấp Tuy nhiên phải tuân thủ điều khoản Quy phạm Tuy nhiên, trọng lượng lớn chong chóng, phân bố áp suất có xu hướng tập trung ổ đỡ trục chong chóng phía sau ổ đỡ trục phía trước gần không chịu tải tải trọng âm Trong trình hoạt động, tỷ lệ L / D cao có xu hướng tạo ma sát cao miết trục Điều ổ đỡ phía trước không đỡ trục tạo gián đoạn không cần thiết nước làm mát Thậm chí có tiếp xúc trục bạc phía bên ổ đỡ phía trước Tỷ lệ L / D 2: bạc trục chong chóng Thordon thử nghiệm điều kiện tương tự 4: cho thấy lực ma sát tạo Trang 25 Trong hầu hết trường hợp, tải trọng bạc thống nhất, tỷ lệ L / D cao làm giảm áp lực cải thiện tuổi thọ bạc Việc định tâm khó khăn hơn, áp lực cao, gia tăng tỷ lệ L / D cần thiết Đối với bạc nhựa trục chong chóng, tỷ lệ L / D không nên lớn 3: Giới hạn đưa lo ngại nguồn cung cấp nước làm mát đủ để làm mát toàn chiều dài bạc với tốc độ tương đối cao 3.6 Chiều dày bạc Nếu chiều dày bạc Thordon lớn, bạc sử dụng kết hợp với lớp cốt bạc kim loại lót trục Một phương pháp cho phép giảm độ dày thành bạc Nếu lớp lót trục sử dụng, kết có lợi - đường kính hiệu trục đường kính bạc tăng lên, áp lực giảm Mức độ hao mòn cho phép bạc trước bạc bị mòn yếu tố định độ dày bạc Khe hở làm việc tối đa cho phép yếu tố bên khác tham gia vào việc xem xét Đối với rãnh nước làm mát, độ mòn tối đa cho phép nên nhỏ độ sâu rãnh làm mát Do tính chất đàn hồi vật liệu, bạc Thordon phải đỡ dọc theo toàn chiều dài Bạc không đỡ hoạt động tải Nếu độ dày bạc quy định thiết kế, thường thích hợp để sử dụng bạc mỏng Khe hở làm việc dung sai giảm, tản nhiệt cải thiện tải trọng cho phép tối đa lớn Độ dày tối thiểu theo khuyến cáo bạc Thordon quy định Hình 3.3 Các giá trị hiển thị dựa áp lực tiếp xúc bạc ổ đỡ Tăng chiều dày bạc số lượng tiếp xúc làm tăng áp lực tiếp xúc Trong hai ổ trục có rãnh rãnh, độ dày bạc chịu lực hình thành lớp liên tục ổ đỡ vật liệu coi cho mục đích phù hợp can thiệp Đối với bạc, chiều dày bạc tối thiểu lớn so với bạc rãnh Trang 26 số lượng chiều sâu rãnh chiều dày sau rãnh xem xét tính toán áp lực tiếp xúc Đối với bạc Thordon Composite, độ dày vật liệu lớp vỏ bên màu vàng nên xem xét xác định độ dày bạc tối thiểu Các vật liệu bề mặt bạc (GM2401) mềm để đóng góp vào áp lực tiếp xúc Hình 3.3 Chiều dày tối thiểu bạc Thordon 3.7 Rãnh nước làm mát Đối với bạc Thordon bôi trơn làm mát cưỡng nước dầu, rãnh bôi trơn gia công đúc vào bạc để hỗ trợ dòng chảy chất bôi trơn làm mát qua toàn chiều dài bạc Các rãnh cung cấp kênh cho phép hạt mài li ti thoát qua cách dễ dàng nhanh chóng qua bạc trục Số lượng rãnh chiều sâu họ thay đổi chiều rộng với kích thước ổ dỡ, độ dày thành bạc có sẵn Rãnh nước làm mát thường sâu 7mm (0.27 ") trục có đường kính 400mm (16") lớn hơn, không nên lớn nửa độ dày thành bạc Chiều rộng rãnh Trang 27 thường giống chiều sâu, tăng lên rãnh nông để đảm bảo đủ lưu lượng nước làm mát Ghi chú: Không bố trí rãnh vị trí cho bạc trục chong chóng 3.8 Dung sai chế tạo Thordon, loại vật liệu phi kim loại, gia công với dung sai xác giống đồng vật liệu kim loại khác Đồng thời, dung sai kim loại không cần thiết để có hiệu suất tối ưu Dung sai gia công tiêu chuẩn cho đường kính ngoài, đường kính trong, chiều dày chiều dài bạc Thordon sau: - Đường kính bạc lên đến 330mm (13.00 ") Đường kính ngoài: + 0.13mm, -0.00mm (0,005 ", -0,000") Đường kính trong: + 0.13mm, -0.00mm (0,005 ", -0,000") - Đường kính bạc từ 330 đến 530mm (13.00 "và 21.00") Đường kính ngoài: + 0.18mm, -0.00mm (0,007 ", -0,000") Chiều dày thành bạc (W.T.): + 0.00mm, -0.13mm (0,000 ", -0,005") Đường kính (với Composite): + 0.18mm, -0.00mm (0,007 ", -0,000") - Đường kính bạc lớn 530mm (21.00 ") Đường kính ngoài: + 0.25mm, -0.00mm (0,010 ", -0,000") Chiều dày thành bạc: + 0.00mm, -0.13mm (0,000 ", -0,005") Đường kính (với Composite): + 0.25mm, -0.00mm (0,010 ", -0,000") - Dung sai chiều dài bạc: Đối với bạc ngắn 500mm (20 "): + 0.00mm, -0.50mm (0,000 ", -0,020") Đối với bạc dài 500mm (20 "): + 0.00mm, -1.00mm (0,000 ", -0,040") Trang 28 3.9 Khe hở lắp đặt tối thiểu ban đầu Khe hở lắp đăt ban đầu bạc Thordon thường lớn khe hở làm việc, chủ yếu khe hở lắp đặt ban đầu bao gồm hấp thu độ giãn nở nhiệt cho phép Sự gia tăng biến trình hoạt động bạc, điều thời gian Đề xuất khe hở làm việc cho bạc Thordon, tất vật liệu phi kim loại khác, thường lớn quy định cho loại bạc kim loại Khe hở làm việc cần thiết cho việc thiết lập lớp màng bôi trơn lỏng thỏa đáng Điều đảm bảo an toàn phép giảm ma sát nhiệt độ phát sinh trình hoạt động Hình 3.4 minh họa cho khe hở làm việc chép phép loại bạc Thordon công nghiệp hàng hải Khe hở làm việc khác biệt hoàn toàn kích thước việc lắp đặt với đường kính ổ đỡ sau tính toán tác động hấp thụ nhiệt độ nước, đường kính trục Hình 3.4 Khe hở làm việc tối thiểu bạc nhựa Thordon Trang 29 3.10 Hệ số giãn nở nhiệt cho phép Hệ số giãn nở nhiệt cho phép (Ct) khe hở bổ sung phải đưa vào tính toán bạc hoạt động nhiệt độ lớn nhiệt đô môi trường xung quanh Các hệ số Ct tính dựa hệ số giãn nở nhiệt Thordon sử dụng công thức sau Ct (diametrical) = W.T  (T0 - Ta)  = Hệ số nở nhiệt Thordon sau: Đối với phạm vi nhiệt độ từ °C đến 30 °C (32 °F đến 86 °F) XL Composite:  = 0.000148 / °C (0.000082 / °F) SXL compac:  = 0.000151 / °C (0.000084 / °F) 3.11 Hệ số hấp thụ cho phép Hình 3.4 Yếu tố hấp thụ nước Thordon thường hấp thụ chất lỏng với tốc độ 1,3% khối lượng, chất lỏng ấm việc giãn nở thể tích đạt tỷ lệ 2% Mặc dù đáng kể so với hầu hết sản phẩm phi kim loại khác, giãn nở phải đưa vào tính toán làm giảm đường kính doa làm tăng chút độ dôi Hệ số hấp thụ (Cs) tính theo công thức sau Trang 30 Cs (diametrical) = W.A.F x W.T Trong đó: W.A.F yếu tố hấp thụ nước xác định từ Hình 3.5 cho nhiệt độ hoạt động tối đa gần W.T độ dày thành bạc Trang 31 KẾT LUẬN Đề tài “Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng vật liệu Thordon” góp phần bổ xung phát triển sở lý thuyết, phương pháp tính toán thiết kế bạc trục chong chóng Việt nam, giúp kỹ sư có thêm tài liệu để tham khảo tính toán thiết kế bạc trục chong chóng vật liệu phi kim Đề tài góp phần giúp cho nhà nghiên cứu, kỹ sư sinh viên theo học ngành mày tàu thủy làm chủ hoàn toàn việc tính toán thiết kế bạc trục chong chóng, thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu Đăng kiểm Các nghiên cứu đề tài này, sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, đào tạo Trang 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO Selutrenco Sửa chữa lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy Nhà xuất Lêningrat¬ – 1974 Nguyễn Đăng Cường, Hà Tôn Lắp ráp sửa chữa thiết bị tàu thủy Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 1998 Quy trình công nghệ nhà máy đóng sửa chữa tàu Tiêu chuẩn Việt nam, TCVN (2003), Qui phạm phân cấp đóng tàu biển vỏ thép, Hà nội Engtex group Bạc lót Feroform, tài liệu thiết kế, gia công lắp đặt ThorPlas_Engineering_Manual Marine_Bearing_Installation_Manual Trang 33 PHỤ LỤC VÍ DỤ TÍNH TOÁN: Dữ liệu ban đầu: - Loại hình khai thác: Bạc nhựa trục chong chóng tàu thủy - Đường kính trục: 250mm +0.00 / - 0.10mm - Đường kính cốt bạc: 300mm + 0.10 / -0.00mm - Chiều dài cốt bạc: 1000mm - Nhiệt độ khai thác: Min -2oC Max 30oC - Nhiệt độ môi trường: 21oC Tính đường kính ngoài: Bước 1: Độ dôi lắp ép đường kính cốt bạc 300mm nhiệt độ môi trường 23oC tra đồ thị hình 20a 1.85mm Bước 1.1: Đường kính bạc O.D = Đường kính lớn cốt bạc + độ dôi lắp ép = 300.10 +1.85 = 301.95mm Theo tiêu chuẩn dung sai chế tạo bạc, đường kính bạc sau: O.D = 301.95 +0.13/-0.00mm Tính đường kính bạc: Bước 2: Hệ số doa hình 23 = 1.147 Hệ số doa thực tế = Độ dôi trung bình x hệ số doa Độ dôi trung bình = Độ dôi (bước 1) + 50% dung sai chế tạo cốt bạc đường kính bạc = 1.85 + (0.10 + 0.13)/2 = 1.97mm Hệ số doa thực tế là: 1.97 x 1.147 = 2.26mm Bước 3: Trang 34 Khe hở làm việc trục chong chóng đường kính 250mm tra hình 25 0.96mm Bước 4: Hệ số giãn nở nhiệt (Ct) = 2W(To - Ta) Ct = x 25 x 0.000151 x = 0.07mm Bước 5: Hệ số hấp thụ: Cs = W.A.F (trong hình 27) x chiều dày thành bạc Cs = 0.0124 x 25 = 0.31mm Tổng khe hở làm việc cho phép = Bước + Bước + Bước + Bước = 3.6mm Bước 6: Đường kính I.D = Đường kính lớn trục + Tổng khe hở làm việc cho phép = 250 + 3.6mm = 253.60mm Với dung sai chế tạo +0.13/-0.00mm Đường kính bạc I.D = 253.6 + +0.13/-0.00mm Khe hở lắp đặt nhỏ = Bước + Bước + Bước = 1.34mm Tính chiều dài bạc: Bước 1: Hệ số giãn nở nhiệt theo chiều dài bạc: Ct = 1000 x 0.000151 x = 1.36mm Bước 2: Hệ số hấp thụ theo chiều dài bạc Cs = 0.005 x 1000 = 5.00mm Bước 3: Trang 35 Chiều dài gia công bạc = chiều dài cốt bạc – hệ số giãn nở nhiệt theo chiều dài cho phép – hệ số hấp thụ theo chiều dài cho phép = 1000 – 1.36 – 5.00 = 99.3.64mm Với dung sai chế tạo theo chiều dài bạc: L = 993.64 +0.00/-1.00mm Trang 36 ĐỒ THỊ TRA CỨU KHI TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Trang 37 Trang 38 Trang 39 [...]... THIẾT KẾ BẠC TRỤC CHONG CHÓNG BẰNG VẬT LIỆU THORDON 3.1 Phân tích Các thông tin sau đây cần được xem xét khi tính toán và thiết kế bạc bằng vật liệu Thordon: • Kích thước trục và cốt bạc; • Áp lực tác dụng lên bạc đỡ; • Tốc độ quay của trục; • Chế độ mài mòn và độ mài mòn; • Loại dầu bôi trơn - bôi trơn tốc độ trung bình và dòng chảy 3.2 Áp lực tác dụng lên bạc đỡ Áp lực danh nghĩa được tính bằng cách... ảnh hưởng đến hệ số ma sát hoặc các thuộc tính tự bôi trơn Áp lực thiết kế tối đa 31 MPa (4500psi) của vật liệu thordon là đủ cao mà vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo như bạc trục Ma sát thấp và hấp thụ nước thấp làm cho nó trở thành một vật liệu lý tưởng để chế tạo bạc trục Bạc Thordon hoạt động được trong điều kiện bôi trơn kém, nó rất phù hợp để làm bạc trục tàu thủy và ứng dụng trong công nghiệp... hồi của vật liệu Hình 2.1 cho giá trị của Modun nén đàn hồi (Eo) cho vật liệu khác nhau thường được sử dụng để chế tạo bạc Trong tính toán kỹ thuật, độ cứng của kết cấu bạc thường nằm trong phạm vi giữa 0,5-1,00 MN/mm (2,8-5,7 x 106 lbs./inch) Điều này là ít hơn nhiều so với độ cứng đặc trưng của vật liệu bạc 5,0-20,0 MN/mm (28,0-112,0 x 106 lbs./in.) Kết quả là, độ cứng của vật liệu bạc như Thordon. .. 20 F363 45 15 F36 41 13 F61 16 8 F71 100 100 T11/T12/T14 50 45 Loại vật liệu Trang 10 Hình 1.9 Đồ thị biểu diễn sự co ngót do nhiệt của bạc nhựa Thordon Trang 11 CHƯƠNG 2 ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU THORDON 2.1 Các thuộc tính chính và các tính năng của nhựa Thordon Các thuộc tính chính và các tính năng của Thordon là: • Một lớp duy nhất, kết tinh, kỹ thuật bôi trơn nhiệt dẻo • Chịu hao mòn / kháng mài mòn... tính toán dao động xoắn 2.8 Khả năng tương thích hóa học Khả năng tương thích hóa học của nhựa Thordon được thể hiện trong hình 2.2 Trang 15 Hình 2.2 Khả năng tương thích hóa học của nhựa Thordon 2.9 Đặc tính vật lý đặc trưng của Thordon Đặc tính vật lý đặc trưng của nhựa Thordon được thể hiện trong hình 2.3 Trang 16 Hình 2.3 Đặc tính vật lý đặc trưng của nhựa Thordon Trang 17 CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN, THIẾT... dày bạc Các tính chất vật lý được xem như là Modun nén đàn hồi (Eo) của vật liệu bạc, modun này bằng với ứng suất nén chia cho biến dạng nén Độ cứng vật liệu có thể được tính như sau: Độ cứng = (L x D x Eo) / t Trong đó: L = Chiều dài bạc: mm; D = Đường kính bạc: mm; Eo = Modun nén đàn hồi: Mpa; t = Chiều dày bạc (W.T.): mm Trang 14 Hình 2.1 Giá trị modun nén đàn hồi (Eo) Đối với bạc thì độ cứng của bạc. .. tâm bạc đỡ cho diện tích tiếp xúc giữa trục và bạc (phần gạch chéo trong hình 3.1) Hình 3.1 Áp lực bạc đỡ Trang 18 Diện tích tiếp xúc giữa trục và bạc được xác định bằng cách nhân đường kính bên trong (ID) của bạc với chiều dài bạc (L), như trong Hình 4 Việc sử dụng ID đường kính trong của bạc nhân với chiều dài bạc (L) là một phương pháp tính trong các cách tính diện tích tiếp xúc giữa trục và bạc. .. bộ chiều dài bạc với tốc độ tương đối cao 3.6 Chiều dày của bạc Nếu chiều dày của bạc Thordon sẽ là quá lớn, bạc có thể được sử dụng kết hợp với một lớp cốt bạc bằng kim loại hoặc lót trên trục Một trong những phương pháp này sẽ cho phép giảm độ dày thành của bạc Nếu một lớp lót trục được sử dụng, một kết quả có lợi hơn nữa - như là đường kính hiệu quả của trục và đường kính trong của bạc tăng lên,... 1000 1100 1200 D [mm] Trang 9 Hình 1.8 – Dung sai đường kính trong bạc feroform RCmin 1– Khe hở với bạc trục bôi trơn bằng nước 2– Khe hở với bạc trục bôi trơn bằng dầu nhờn 1.6 Độ co ngót do nhiệt Hệ số giãn nở do nhiệt của mỗi loại vật liệu chế tạo bạc có sự khác biệt nhất định Tuy nhiên, hệ số giãn nở do nhiệt độ của vật liệu chế tạo bạc nhựa bình thường nằm trong khoảng từ 20x10–6/0C đến 20x10-5/0C.. .Bạc lót dạng ống là dạng được dùng phần lớn làm bạc lót bánh lái và trục chong chóng Hình 1.2 Bạc nhựa dạng ống 1.2.2 Bạc lót tách rời Loại bạc lót tách rời thường được sử dụng cho những hệ trục có kết cấu tại những nơi cần đến khả năng thay thế bạc lót mà không cần phải rút trục Trong những trường hợp như thế có thể dùng những phương pháp cơ khí để cố định bạc hoặc dùng một mối
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu Thordon, Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu Thordon, Nghiên cứu tính toán, thiết kế bạc trục chong chóng bằng vật liệu Thordon

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay