Tìm hiểu công nghệ NFC

15 455 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:09

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ NFC 1.1 Lịch sử phát triển NFC 1.2 Công nghệ NFC gì? 1.3 Thông số kỹ thuật CHƯƠNG II: CẤU TRÚC THIẾT BỊ THU PHÁT NFC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 2.1 Trường gần trường xa 2.2 Sử dụng lưỡng cực từ 2.2.1 Từ trường lưỡng cực điện 2.2.2 Từ trường vòng lưỡng cực từ 2.3 Mã hóa điều chế 2.3.1 Mã Manchester 2.3.2 Mã Miller sửa đổi 2.4 Bản chất công nghệ NFC 2.5 Nhãn NFC phát đáp 2.6 Bộ đọc NFC 2.7 Nguyên lý hoạt động công nghệ NFC CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ NFC 3.1 Thẻ mô 3.2 Chế độ đọc 3.3 Chế độ P2P Tìm hiểu Công nghệ NFC 4 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tìm hiểu Công nghệ NFC LỜI MỞ ĐẦU NFC công nghệ giao tiếp không dây Được coi công nghệ giao tiếp không dây tầm gần, NFC cung cấp kết nối đơn giản trực quan thiết bị điện tử Những người sử dụng thiết bị có NFC đơn giản chạm thiết bị họ vào thành phần có NFC khác môi trường để kết nối với họ, giúp cho việc ứng dụng sử dụng liệu trở nên dễ dàng tiện lợi Với công nghệ NFC, việc kết nối diễn thiết bị tích hợp NFC đưa lại gần vài xăng-ti-mét với thiết bị NFC thẻ NFC Lợi việc giao tiếp tầm gần hạn chế việc nghe phiên giao tiếp sử dụng NFC Công nghệ NFC mở kỷ nguyển sử dụng thú vị cho thiết bị di động Giao tiếp NFC công nghê giao tiếp tầm ngắn không dây Được dựa nhân dạng tần số vô tuyến NFC, sử dụng trường cảm ứng từ để kết nối thiết bị điện tử Số ứng dụng tầm gần cho công nghệ NFC phát triển liên tục, xuất tất các lĩnh vực sống Đặc biệt việc sử dụng kết hợp với điện thoại di động cho ta hội tuyệt vời Một mục đích công nghệ NFC tạo lợi ích kết nối vô tuyến tầm ngắn sử dụng người tiêu dùng toàn cầu Nền tảng công nghệ RF tồn tới phát triển nhiều yêu cầu thương mại, logictic theo dõi hàng hóa Trong công nghệ đằng sau NFC tìm thấy ứng dụng có việc công nghệ sử dụng cung cấp cho người tiêu dùng Tìm hiểu Công nghệ NFC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NFC 1.1 Lịch sử phát triển NFC: NFC (Near-Field Communications) phát triển dựa nguyên lý nhận dạng đối tượng sóng vô tuyến (Radio-frequency identification RFID) RFID cho phép đầu đọc gửi sóng radio đến thẻ điện tử thụ động để nhận dạng theo dõi Phát minh gắn liền với công nghệ RFID cấp cho Charles Walton vào năm 1983 1.2 Công nghệ NFC gì? NFC (Near-Field Communications) công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn khoảng cách cm, sử dụng cảm ứng từ trường để thực kết nối thiết bị có tiếp xúc trực tiếp hay để gần NFC phát triển dựa nguyên lý nhận dạng tín hiệu tần số vô tuyến (Radiofrequency identification - RFID), hoạt động dải băng tần 13.56 MHz tốc độ truyền tải liệu tối đa 424 Kbps Do khoảng cách truyền liệu ngắn nên giao dịch qua công nghệ NFC xem an toàn.Thiết bị trang bị NFC thường điện thoại di động, giao tiếp với thẻ thông minh, đầu đọc thẻ thiết bị NFC tương thích khác Ngoài ra, NFC kết hợp nhiều công nghệ sử dụng hệ thống công cộng bán vé, toán hóa đơn… 1.3 Thông số kỹ thuật: - NFC hoạt động tần số 13,56 MHz tốc độ truyền tải khoảng từ 106 kbit/s đến 848 kbit/s - NFC sử dụng cảm ứng từ anten lắp đặt mặt tiếp xúc hoạt động tần số 13,56 MHz, cự ly hoạt động anten khoảng cm NFC hỗ trợ tốc độ truyền tải liệu theo mức từ 106, 212, 424 đến 848 kbit/s Tìm hiểu Công nghệ NFC CHƯƠNG II CẤU TRÚC THIẾT BỊ THU PHÁT NFC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 2.1 Trường gần trường xa: Các thuật ngữ “trường xa” trường gần” để mô tả trường xung quanh ăng – ten hay nói chung bất kỹ nguồn điện từ xạ Tên gọi hàm nghĩa hai khu vực có ranh giới tồn chúng xung quanh ăng – ten Trên thực tế, có đến ba khu vực tồn hai ranh giới Những ranh giới không cố định không gian Thay vào đó, ranh giới di chuyển gần hay xa ăng – ten, phụ thuộc vào hai tần số xạ lượng lỗi ứng dụng chịu Để nói số lượng này, cần cách để mô tả khu vực ranh giới Một tóm tắt tư liệu tham khảo mang thuật ngữ cho hình Các thuật ngữ áp dụng cho mô hình hai vùng ba vùng Hình 2: Mô hình vùng mô tả vùng xung quanh nguồn điện từ 2.2 Sử dụng lưỡng cực từ: Xác định ranh giới trường từ gần trường từ xa, sử dụng phương pháp đại số Chúng ta cần phương trình mà mô tả hai khái niệm quan trọng bao gồm: Từ trường từ thành phần – ăng – ten lưỡng cực điện nhỏ từ thành phần từ trường ăng – ten vòng dây SK Schelkunoff lấy phương trình sử dụng phương trình Maxwell Chúng đại diện cho ăng – ten lưỡng cực điện lý tưởng thành phần dòng ngắn độ dài định Tìm hiểu Công nghệ NFC 2.2.1 Từ trường lưỡng cực điện: (1) (2) (3) 2.2.2 Từ trường vòng lưỡng cực từ (4) (5) (6) Trong đó: I cường độ dòng điện, l chiều dài (đơn vị mét); tần số góc bước sóng radian/s hay 2f số điện môi không gian tự độ từ thẩm không gian tự hay 410 -7 H/m; góc từ điểm trục dây tới điểm cần tính f tần số tính hertz, c tốc độ ánh sáng 3.108 m/s r khoảng cách từ nguồn tới điểm cần tính, đơn vị đo mét Trong phương trình từ tới bao gồm số hạng 1/R, 1/R 2, 1/R3 Trong trường từ gần, số hạng 1/R chiếm ưu phương trình Như khoảng cách tăng lên số hạng 1/R3, 1/R2 giá trị giảm nhanh chóng kết số hạng 1/R chiếm ưu trường xa Xác định ranh giới trường, kiểm tra kiểm mà số hạng cuối Đây điểm mà tác động số hạng thứ giảm dần số hạn cuối bắt đầu chiếm ưu Tìm hiểu Công nghệ NFC phương trình Thiết lập độ lớn số hạng phương trình nhau, với sử dụng số đại số, đưa r ranh giới mà cần tìm Và Chú ý phương trình tìm ranh rới bước sóng, bao hàm ý ranh giới di chuyển không gian với tần số ăng – ten phát Đánh giá từ tài liệu có, khoảng cách nơi / R 1/R ranh giới trường từ gần/trườn từ xa phổ biến trích dẫn 2.3 Mã hóa điều chế: Sự khác thiết bị NFC chủ động thụ động cách liệu truyền Thiết bị thụ động mã hóa liệu với mã Manchester 10% ASK Thay vào đó, thiết bị chủ động phân biệt giẵ mã Miller sửa đổi với 100% điều chế tốc độ liệu 106 kbps, mã Manchester sử dụng tỷ lệ điều chế 10% tốc độ liệu lớn 106 Kbps Tỷ lệ điều chế sử dụng mã sửa đổi Miller có tầm quan trọng cao khả bảo mật truyền liệu NFC 2.3.1 Mã Manchester: Mã Manchester phụ thuộc vào hai trình chuyển đổi trung điểm chu kỳ Một trình chuyển đổi từ thấp tới cao thể bit 0, trình chuyển đổi từ cao đến thấp thể bít Do đó, chu kỳ bit có trình chuyển đổi Chuyên tiếp bắt đầu chu kỳ ta không xem xét Mã hóa Manchester Tìm hiểu Công nghệ NFC 2.3.2 Mã Miller sửa đổi Dòng mã đặc trưng tạm dừng xảy sóng mang vị trí khác chu kỳ Tùy thuộc vào thông tin truyền đi, bit mã hóa hình Trong số luôn mã hóa theo cách, mã hóa số xác định sở bit trước 2.4 Bản chất công nghệ NFC Một hệ thống NFC tạo thành phần phát đáp đọc Bộ phát đáp thành phần mà gắn sản phầm thiết bị nhận dạng, đọc thành phần mà đọc liệu từ phát đáp đọc/ghi từ phát đáp - Bộ phát đáp bao gồm cặp phần tử (cuộn dây, anten sóng cực ngắn) IC chứa liệu thực Bộ phát đáp thực nhãn NFC Bộ phát đáp bị động hay chủ động Khi phát đáp dải NFC đọc, cấp lượng tín hiệu đến - Bộ đọc điển hình bao gồm máy thu phát (hay module tần số cao) với giải mã phân giải liệu, điều khiển ăng – ten Nhiều đọc NFC phù hợp với giao diện bổ sung cho phép chúng chuyển tiếp liệu nhận từ nhiều hệ thống khác 2.5 Nhãn NFC phát đáp Như đề cập, nhãn NFC mạch tích hợp nhỏ với cặp phần tử Chúng có lưu trữ lượng lớn liệu Nhãn NFC thụ động có IC gắn vào ăng – ten nguồn cung cấp lượng Tín hiệu tần số cao đến cung cấp lượng cho để khởi động IC nhãn phát đáp ứng Bởi nguồn lượng hỗ trợ hay pin, nhãn NFC thụ động có kích thước nhỏ Trong điều kiện kích thước vậy, chúng thay đổi kích thước tem thư thẻ Mặc dù chúng đọc khoảng cách ngắn, khoảng cách đọc biến thiên từ khoảng 10cm vài mét Khoảng cách Tìm hiểu Công nghệ NFC thực phụ thuộc vào tần số sóng vô tuyến kết nối, thiết kế ăng – ten kích thước Nhãn thụ động NFC sử dụng cho giới hạn ứng dụng định nguồn cấp lượng đọc khoảng cách ngắn Thẻ thụ động NFC đọc thời gian dài sản phẩm thương mại có chứa thẻ NFC thụ động bán Những thẻ sản xuât với giá thành rẻ 2.6 Bộ đọc NFC: Một đọc NFC thiết bị sử dụng để chất vấn thẻ NFC Như đề cập ban đầu, chứa phát đáp, điều khiển ăng – ten Ăng – ten phát sống vô tuyến đọc bắt tín hiệu truyền từ thẻ qua chuyển giao tới hạ tần sau sử lý Ví dụ lấy lại nội dung kết nối đồng số thẻ Bộ đọc có khả khác đọc lựa chọn tần số đọc đa giao thức đọc hầu hết băng có sẵn 2.7 Nguyên lý hoạt động công nghệ NFC Nguyên lý hoạt động quan trọng công nghệ NFC kết nối cảm ứng Theo phần phát đáp kết nối cảm ứng bao giồm liệu điện tử mang điện, sử dụng vi mạch đơn vùng cuộn dây lớn với chức anten Bộ phát đáp kết nối cảm ứng hay thẻ thụ động nói chung nguồn cấp lượng riêng Do chúng sử dụng trong hợp trường gần Điều có nghĩa tất lượng để cấp cho vi mạch thẻ tạo đọc NFC trình vi mạch hoạt động Cho mục đích này, ăng – ten đọc NFC phát cảm ứng điện từ tần số cao Từ trường thẩm thấu vào mặt cắt ngang khu vực cuộn dây ăng – ten khu vực xung quanh cuộn dây Chiều dài bước sóng dải tần số lớn nhiều lần so với khoảng cách ăng – ten đọc NFC thẻ thụ động NFC Trường điện từ coi từ trường xoay chiều đơn giản Hình 2.1: Kết nối cảm ứng Tìm hiểu Công nghệ NFC Khi thẻ NFC đặt cảm ứng điện từ đọc NFC phát đáp nhận lượng từ trường Nguồn lượng tiêu thụ mô tả giảm điện áp trở kháng nội ăng – ten đọc NFC thông qua viêc cung cấp dòng điên cho ăng – ten đọc NFC Như vậy, chuyển đổi mở ngắt điện trở tải (hoặc điều biến tải) ăng – ten phát đáp có tác dụng thay đổi điện áp ăng – ten đọc NFC Nếu chuyển bật tắt điều biến tải điều khiển liệu, tiếp liệu truyền từ thẻ NFC tới đọc NFC Dữ liệu truyền dẫn theo dạng gọi điều biến tải - Công nghệ NFC có chế độ truyền liệu: chủ động (active) thụ động (passive) - Trong chế độ thụ động: thiết bị nguồn phát phát từ trường đến nguồn đích Trong chế độ này, nguồn đích trạng thái bị động trả lời nhận tín hiệu từ nguồn phát - Trong chế độ chủ động: thiết bị nguồn phát thiết bị đích truyền liệu cách tạo từ trường riêng Một giao dịch diễn NFC theo bước: - phát (Discovery) - Xác thực (Authentication) - Trao đổi (Negotiation) - Truyền liệu (Transfer) - Xác nhận từ phía nhận liệu (Acknowledgment) Tìm hiểu Công nghệ NFC CHƯƠNG III ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ NFC Công nghệ NFC sử dụng với mục đích chủ yếu cho điện thoại di động Có trường hợp sử dụng NFC: • Thẻ mô phỏng: thiết bị NFC hoạt động thẻ không tiếp xúc • Chế độ đọc: thiết bị NFC chủ động đọc thẻ NFC thụ động, ví dụ quảng cáo tương tác • Chế độ P2P (Peer-To-Peer): thiết bị NFC giao tiếp trao đổi thông tin với 3.1 Thẻ mô phỏng: Đây chế độ mà Google Wallet tất loại dịch vụ toán khác dựa vào để hoạt động, Card Emulation chế độ biến điện thoại thành thẻ toán Chế độ sử dụng loại thẻ MasterCard Visa Ngoài ra, với việc lưu trưc thông tin người dùng, thay cho hành loạt loại thẻ khác Tìm hiểu Công nghệ NFC • Thay cho thẻ ATM: Thay phải mang theo nhiều loại thẻ ATM khác nhau, ta sử dụng điện thoại có hỗ trợ NFC để rút tiền máy ATM Cách thức hoàn toàn đơn giản, ta cần chạm điện thoại vào máy ATM, nhập mã pin rút tiền • Vận chuyển công cộng: Có thể coi phần toán di động nên đề cập riêng Các phương tiện vận chuyển công cộng thành phố lớn cần phương thức toán tiện lợi NFC, thực tế số thành phố Nice Pháp cho khách hàng trả tiền xe bus, tàu điện ngầm hay xe điện qua điện thoại NFC • Mua vé: Có thể mua loại vé với điện thoại NFC, từ vé phim, vé ca nhạc, sân vận động hay chí thay cho việc làm thủ tục sân bay Với công nghệ ta không cần rút mà thực thao tác lướt điện thoại qua thiết bị toán 3.2 Chế độ đọc: • Poster thông minh: poster thông minh post mà có đặt thẻ NFC Mỗi thẻ NFC có chứa thông tin Khi điện thoại cho phép NFC chạm vào thẻ poster, thông tin thẻ đọc điện thoại Tuỳ thuộc vào loại thông tin đọc, điện thoại bắt đầu mở đoạn video, mở trình duyệt web hay thao tác Tìm hiểu Công nghệ NFC • Khoá điện tử: Với việc sử dụng NFC, tất bạn cần làm chạm nhẹ vào cửa nhà, văn phòng hay khách sạn, khởi động xe… • Nhận diện hàng giả: Đây công dụng NFC, công ty có tên gọi Inside Secure vừa cho mắt tag nhằm xác thực sản phẩm hàng giả hay hàng thật Ví dụ, bạn nhìn thấy mặc hàng mà hàng thật hay hàng giả, việc đưa điện thoại đến sát túi xách nhận (tất nhiên việc thực mà túi xách có chip NFC nhúng sẵn) • So sánh sản phẩm mua sắm: Bất mua gì, bạn việc vẫy nhẹ điện thoại xem thông tin, đánh giá hay giá sản phẩm từ cửa hàng khác Hiện thường dùng mã vạch (barcode) để làm việc NFC giúp thứ nhanh nhiều • Check-in đánh giá địa điểm đó: Điện thoại người dùng lưu giữ thông tin thân tên, số điện thoại, nơi sinh sống, giống chứng minh thư cá nhân Khi ta đến nơi công cộng sân bay, trường học, khách sạn, bệnh viện, dự kiện…các thiết bị an ninh có hỗ trợ NFC tương tác với điện thoại để kiểm tra thông tin người dùng 3.3 Chế độ P2P Hai điện thoại hỗ trợ NFC trao đổi thông tin cách sử dụng NFC Khi người sử dụng chon thông tin cần chia sẻ, điện thoại gửi tín hiệu radio tới điện thoại lại phạm vi sóng vô tuyến NFC bắt đầu truyền thông ngang hàng Thông tin chia sẻ định dạng liệu NFC thiết bị Tìm hiểu Công nghệ NFC • Chuyển hình ảnh, video nhạc qua lại thiết bị Trước đây, muốn chuyển hình ảnh hay video từ thiết bị sang thiết bị khác, người dùng hay sử dụng thiết bị trung gian máy tính Mọi thứ chép sang máy tính USB từ máy tính sang thiết bị khác cáp chuyên dụng Việc làm thời gian, Bluetooth 4.0 đời hỗ trợ tốt cho công việc Tuy nhiên, chuyện đơn giản hóa công nghệ NFC ứng dụng vào thực tiễn Người dùng cần chạm hai thiết bị vào để chuyển tải liệu qua lại Chiếc điện thoại Galaxy S III Samsung hỗ trợ tốt việc thông qua tính gọi S Beam Hiện nay, thị trường xuất nhiều thiết bị điện tử có trang bị kết nối NFC để người dùng dễ dàng thực công việc smartphone, máy ảnh, laptop chí TV Bạn chia sẻ nhiều thứ như: ứng dụng (không phải chia sẻ file APK, thay vào đó, bên nhận nhận đường dẫn đến ứng dụng Google Play), đường dẫn URL trang web, đường dẫn video YouTube, danh bạ (được chia sẻ thông qua tài khoản Google), hình ảnh, video có sẵn • Chơi game di động Kết nối hay nhiều thiết bị để chơi game, đặc biệt game đối kháng đua xe Điều thực mà cần điện thoại hỗ Tìm hiểu Công nghệ NFC trợ NFC chạm vào đặt gần Điều hữu ích số lượng điện thoại hỗ trợ công nghệ có nhiều thị trường Tìm hiểu Công nghệ NFC [...]... cùng chơi game, đặc biệt là các game đối kháng hoặc đua xe Điều này được thực hiện mà chỉ cần các điện thoại hỗ Tìm hiểu Công nghệ NFC trợ NFC chạm vào nhau hoặc đặt gần nhau Điều này rất hữu ích khi số lượng các điện thoại hỗ trợ công nghệ này đã có rất nhiều trên thị trường Tìm hiểu Công nghệ NFC ... các post mà trong đó có đặt các thẻ NFC Mỗi thẻ NFC có chứa thông tin Khi chiếc điện thoại cho phép NFC chạm vào thẻ trên poster, thông tin trên thẻ sẽ được đọc bởi điện thoại Tuỳ thuộc vào loại thông tin được đọc, chiếc điện thoại có thể bắt đầu mở một đoạn video, mở 1 trình duyệt web hay một thao tác nào đó Tìm hiểu Công nghệ NFC • Khoá điện tử: Với việc sử dụng NFC, tất cả những gì bạn cần làm là... 3.3 Chế độ P2P Hai chiếc điện thoại hỗ trợ NFC có thể trao đổi thông tin bằng cách sử dụng NFC Khi người sử dụng chon thông tin cần chia sẻ, chiếc điện thoại sẽ gửi tín hiệu radio tới điện thoại còn lại trong phạm vi sóng vô tuyến NFC và bắt đầu truyền thông ngang hàng Thông tin được chia sẻ dưới định dạng dữ liệu NFC bởi cả 2 thiết bị Tìm hiểu Công nghệ NFC • Chuyển hình ảnh, video và nhạc qua lại...CHƯƠNG III ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ NFC Công nghệ NFC hiện đang được sử dụng với mục đích chủ yếu là cho điện thoại di động Có 3 trường hợp chính sử dụng NFC: • Thẻ mô phỏng: các thiết bị NFC hoạt động như 1 thẻ không tiếp xúc hiện tại • Chế độ đọc: thiết bị NFC chủ động và đọc 1 thẻ NFC thụ động, ví dụ như quảng cáo tương tác • Chế độ P2P (Peer-To-Peer): 2 thiết bị NFC giao tiếp và trao đổi thông tin... khác Tìm hiểu Công nghệ NFC • Thay thế cho thẻ ATM: Thay vì luôn phải mang theo nhiều loại thẻ ATM khác nhau, ta có thể sử dụng điện thoại có hỗ trợ NFC để rút tiền ở máy ATM Cách thức hoàn toàn đơn giản, ta chỉ cần chạm điện thoại vào máy ATM, nhập mã pin và rút tiền • Vận chuyển công cộng: Có thể coi đây là 1 phần của thanh toán di động nhưng nó cũng nên được đề cập riêng Các phương tiện vận chuyển công. .. tốt hơn cho công việc này Tuy nhiên, mọi chuyện có thể được đơn giản hóa hơn nữa khi công nghệ NFC được ứng dụng vào thực tiễn Người dùng chỉ cần chạm hai thiết bị vào nhau để chuyển tải dữ liệu qua lại Chiếc điện thoại Galaxy S III của Samsung đã hỗ trợ rất tốt việc này thông qua một tính năng gọi là S Beam Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều thiết bị điện tử có trang bị kết nối NFC để người... phố lớn rất cần những phương thức thanh toán tiện lợi như NFC, thực tế thì một số thành phố như Nice ở Pháp đã cho khách hàng trả tiền xe bus, tàu điện ngầm hay xe điện qua điện thoại NFC • Mua vé: Có thể mua bất cứ loại vé nào với điện thoại NFC, từ vé phim, vé ca nhạc, các sân vận động hay thậm chí thay cho việc làm thủ tục ở sân bay Với công nghệ này ta không cần rút vì mà có thể thực hiện chỉ bằng... diện hàng giả: Đây là công dụng mới nhất của NFC, một công ty có tên gọi Inside Secure vừa cho ra mắt những tag nhằm xác thực sản phẩm là hàng giả hay hàng thật Ví dụ, bạn nhìn thấy một mặc hàng mà không biết là hàng thật hay hàng giả, chỉ việc đưa điện thoại đến sát chiếc túi xách thì nó sẽ nhận được ngay (tất nhiên là việc này chỉ thực hiện được khi mà các túi xách đều có chip NFC được nhúng sẵn) •... để làm việc này nhưng NFC giúp mọi thứ nhanh hơn rất nhiều • Check-in và đánh giá về một địa điểm nào đó: Điện thoại của người dùng sẽ lưu giữ những thông tin về bản thân như tên, số điện thoại, nơi sinh sống, giống như một chiếc chứng minh thư cá nhân vậy Khi ta đến những nơi công cộng như sân bay, trường học, khách sạn, bệnh viện, đi dự sự kiện…các thiết bị an ninh có hỗ trợ NFC sẽ tương tác với điện... S III của Samsung đã hỗ trợ rất tốt việc này thông qua một tính năng gọi là S Beam Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện nhiều thiết bị điện tử có trang bị kết nối NFC để người dùng dễ dàng thực hiện công việc như smartphone, máy ảnh, laptop và thậm chí cả TV Bạn có thể chia sẻ rất nhiều thứ như: ứng dụng (không phải là chia sẻ file APK, thay vào đó, bên nhận sẽ nhận được đường dẫn đến ứng dụng trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu công nghệ NFC, Tìm hiểu công nghệ NFC, Tìm hiểu công nghệ NFC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay