THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ AGRIBANK

94 841 2
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:56

Trụ sở Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và PTNT Tỉnh Đắk Lắk là khối nhà làm việc gồm 1 tầng hầm và 10 tầng trên (chiều cao 42,6m). Hệ kết cấu của công trình bao gồm cột, dầm sàn, cầu thang máy và cầu thang bộ bằng Bêtông cốt thép đổ toàn khối, tường mang tính chất bao che xây gạch kết hợp vách kính cường lực trang trí. Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk CễNG TY CP T VN THIT K CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM S: c lp T Hnh Phỳc / TMTKTC , ngy thỏng nm 2013 THUYT MINH THIT K K THUT THI CễNG CễNG TRèNH: TR S CHI NHNH NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN TNH K LK a im : S 51 Nguyn Tt Thnh, TP Buụn Ma Thut Ch u t : Ngõn hng NN&PTNT Vit Nam n v T : Cụng ty Ch nhim ỏn : Ch trỡ cỏc b mụn : Kin trỳc : Kt cu : in in nh : Nc : Kinh t xõy dng : CH U T N V T VN NGN HNG NN & PTNN VIT NAM CễNG TY Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk CễNG TY CP T VN THIT K CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh Phỳc S: / TMTKTC , ngy thỏng nm 2013 THUYT MINH THIT K K THUT THI CễNG CễNG TRèNH: TR S CHI NHNH NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN TNH K LK CHNG I: V TR A IM KHU T XY DNG I V TR KHU T: - a im: S 51 Nguyn Tt Thnh, thnh ph Buụn Ma Thut, tnh k Lk - Khu t hin trng cú din tớch 2.381 m2, cú cỏc mt tip giỏp nh sau: + Phớa ụng Nam : Giỏp ng Nguyn Tt Thnh + Phớa ụng Bc : Giỏp ng quy hoch v khu dõn c + Phớa Tõy Bc : Giỏp ng quy hoch v khu dõn c + Phớa Tõy Nam : Giỏp S Cụng thng - Cụng trỡnh cao 10 tng ni v tng hm cú tm nhỡn bn mt, vi yờu cu hin i, kt cu thớch hp vi nh cao tng II HIN TRNG KHU T XY DNG: Hin trng khu t xõy dng cụng trỡnh ó c n bự v gii ta, thuc quyn s hu ca Ch u t Mt bng tng i bng phng, cú dc chờnh cao bỡnh quõn khong 1,0m Tuy vy, mt bng trc õy l khu dõn c buụn bỏn v sinh sng lõu ngy (t sau nm 1975) vy mt bng l ni cha cỏc cht thi xõy dng cú lng khỏ ln cn phi san i v chuyn i ni khỏc III IU KIN T NHIấN: iu kin khớ hu: Do c im v trớ a lý, a hỡnh nờn khớ hu va chu s chi phi ca khớ hu nhit i giú mựa, va mang tớnh cht ca khớ hu cao nguyờn mỏt du Song chu nh hng mnh nht ch yu l khớ hu Tõy Trng Sn, ú l nhit trung bỡnh khụng cao, hố ma nhiu ớt nng bc chu nh hng ca giú Tõy Nam, ụng ma ớt Khớ hu tnh k Lk c chia thnh hai tiu vựng: Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - Vựng phớa Tõy Bc cú khớ hu nng núng, khụ hanh v khụ - Vựng phớa ụng v phớa Nam cú khớ hu mỏt m, ụn ho Khớ hu sinh thỏi nụng nghip ca Tnh c chia thnh tiu vựng - Tiu vựng bỡnh nguyờn Ea Sỳp : 28,43% din tớch t nhiờn - Tiu vựng cao nguyờn Buụn Mờ Thut- Ea HLeo : 16,17% din tớch t nhiờn - Tiu vựng i nỳi v cao nguyờn Mrk : 15,82% din tớch t nhiờn - Tiu vựng t ven sụng Krụng Ana Sờrờpụk : 14,51% din tớch t nhiờn - Tiu vựng nỳi cao Ch Yang Sin : 98% din tớch t nhiờn - Tiu vựng nỳi Rlang Dja : 3,88% din tớch t nhiờn Khớ hu khỏc gia cỏc dng a hỡnh v gim dn theo cao: - Vựng di 300m : quanh nm nng núng - T 400 800m : khớ hu núng m - Trờn 800m : khớ hu mỏt Tuy nhiờn, ch ma theo l mt hn ch i vi phỏt trin sn xut nụng sn hng hoỏ Nhit : Nm vựng t Tõy Nguyờn mang c trng khớ hu ca vựng t ny + Nhit trung bỡnh hng nm : 23,80C + Nhit cao nht trung bỡnh : 260C vo thỏng giờng + Nhit thp nht trung bỡnh : 21,30C vo thỏng t Nng: S gi nng trung bỡnh nm l 2.392 gi (khong gn 100 ngy) m trung bỡnh: 82%, cho nờn du khỏch n Buụn Ma Thut luụn cú cm giỏc mỏt m Nhỡn chung thi tit chia lm khỏ rừ rt, ma t thỏng n thỏng 10 kốm theo giú Tõy Nam thnh hnh, cỏc thỏng cú lng ma ln nht l thỏng 7,8,9, lng ma chim 80-90% lng ma nm Riờng vựng phớa ụng chu nh hng ca ụng Trng Sn nờn ma kộo di hn ti thỏng 11 Mựa khụ t thỏng 11 n thỏng nm sau, ny m gim, giú ụng Bc thi mnh, bc hi ln, gõy khụ hn nghiờm trng a tng khu t: 2.1 a cht: - Cn c theo Bỏo cỏo kt qu khoan kho sỏt a cht cụng trỡnh Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn tnh k Lk Trung tõm thớ nghim Las-XD83 thc hin Trờn c s kho sỏt 03 l khoan sõu t 37.8 n 43.4 m kt hp vi kt qu thớ nghim ti hin trng v phũng cho thy a tng khu t cú cu to khỏ phc tp, gm nhiu lp vi nhiu kh nng chu ti khỏc Cỏc thụng s c trng cho thnh phn, trng thỏi, mu sc T trờn xung di c phõn cỏc lp t nh sau: Lp t s 1: sột, mm n cng - Cú mu nõu ; - Ti mt s v trớ trờn mt ln nhiu ỏ dm, r cõy Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - m Trng thỏi mm n cng - B dy lp thay i t 4.3m n 5.0m - c trng c lý trung bỡnh ca lp t nh sau: - m t nhiờn, W (%) = 49.1 - Dung trng t nhiờn, w (g/cm3) = 1.641 - Dung trng khụ, c (g/cm3) = 1.101 - T trng, = 2.76 - H s rng t nhiờn, o = 1.509 -Gii hn nhóo, WI (%) = 58.7 -Gii hn do, WP (%) = 43.2 -Ch s do, IP (%) = 15.5 - H s nộn lỳn, a1-2 (cm2/kG) = 0.040 - Modul bin dng, E (kG/cm2) (mk = 2.0) (1) = 79.7 - Lc dớnh kt, C (kG/cm2) = 0.209 - Gúc ni ma sỏt, () = 15o23 - N30 (SPT) = 11 Modul bin dng tham kho, c tớnh theo cụng thc: +e0 E = mk a12 Trong ú: h s ph thuc vo bin dng ngang v c ly theo tng loi t nh sau: = 0.40 cho t sột = 0.62 cho t ỏ sột = 0.74 cho t ỏ cỏt = 0.80 cho t cỏt eo : h s rng t nhiờn ca t a1-2 : h s nộn lỳn khong ti trng 1-2 kG/ cm2 mk : h s chuyn i modul bin dng phũng theo modul bin dng bng theo TCXD 45:78 v 20TCN 74:87 Lp t s 2: sột, na cng - Cú mu nõu - m Trng thỏi na cng - Xut hin sõu 4.3m n 5.0m; - Kt thỳc sõu 6.5m n 8.5m; - B dy lp thay i t 2.1m n 4.1m - c trng c lý trung bỡnh ca lp t nh sau: - m t nhiờn, W (%) = 44.7 c tra Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - Dung trng t nhiờn, w (g/cm3) = 1.750 - Dung trng khụ, c (g/cm3) = 1.209 - T trng, = 2.89 - H s rng t nhiờn, o = 1.394 -Gii hn nhóo, WI (%) = 53.5 -Gii hn do, WP (%) = 42.8 -Ch s do, IP (%) = 10.6 - H s nộn lỳn, a1-2 (cm /kG) = 0.029 - Modul bin dng, E (kG/cm2) (mk = 2.5) = 126.5 - Lc dớnh kt, C (kG/cm2) = 0.243 - Gúc ni ma sỏt, () = 19o56 - N30 (SPT) = 18 Lp t s 3: sột, cng n na cng - Cú mu nõu n xỏm vng; - m n bóo ho nc Trng thỏi cng n na cng - Xut hin sõu 6.5m n 8.5m; - Kt thỳc sõu 20.5m n 22.3m; - B dy lp thay i t 12.1m n 15.8m - c trng c lý trung bỡnh ca lp t nh sau: - m t nhiờn, W (%) = 51.8 - Dung trng t nhiờn, w (g/cm3) = 1.715 - Dung trng khụ, c (g/cm3) = 1.127 - T trng, = 2.88 - H s rng t nhiờn, o = 1.555 -Gii hn nhóo, WI (%) = 61.1 -Gii hn do, WP (%) = 48.4 -Ch s do, IP (%) = 12.7 - H s nộn lỳn, a1-2 (cm /kG) = 0.034 - Modul bin dng, E (kG/cm2) (mk = 2.5) = 116.7 - Lc dớnh kt, C (kG/cm2) = 0.277 - Gúc ni ma sỏt, () = 18o30 - N30 (SPT) Lp t s 4: sột, na cng n cng - Cú mu nõu xỏm n xỏm vng, ln ớt dm sn - Bóo ho nc Trng thỏi na cng n cng = 16 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - Xut hin sõu 20.5m n 22.3m; - Kt thỳc sõu 28.4m n 32.9m; - B dy lp thay i t 7.9m n 12.1m - c trng c lý trung bỡnh ca lp t nh sau: - m t nhiờn, W (%) - Dung trng t nhiờn, w (g/cm3) - Dung trng khụ, c (g/cm3) - T trng, - H s rng t nhiờn, o -Gii hn nhóo, WI (%) -Gii hn do, WP (%) -Ch s do, IP (%) - H s nộn lỳn, a1-2 (cm2/kG) - Modul bin dng, E (kG/cm2) (mk = 3.0) - Lc dớnh kt, C (kG/cm2) - Gúc ni ma sỏt, () - N30 (SPT) = = = = = = = = = = = = = 44.0 1.789 1.244 2.90 1.330 52.9 43.5 9.5 0.027 159.5 0.366 20o28 42 Lp t s 5: cỏt dm sn, na cng n cng - Cú mu xỏm nht n xỏm vng; - Ngun gc phong hoỏ hon ton t lp ỏ Bazan bờn di - m Trng thỏi na cng n cng - Xut hin sõu 28.4m n 32.9m; - Kt thỳc sõu 34.8m n 38.7m; - B dy lp thay i t 5.4m n 6.4m - c trng c lý trung bỡnh ca lp t nh sau: - m t nhiờn, W (%) = 31.6 - Dung trng t nhiờn, w (g/cm3) = 1.877 - Dung trng khụ, c (g/cm3) = 1.425 - T trng, = 2.90 - H s rng t nhiờn, o = 1.032 -Gii hn nhóo, WI (%) = 38.0 -Gii hn do, WP (%) = 32.5 -Ch s do, IP (%) = 5.5 - H s nộn lỳn, a1-2 (cm2/kG) = 0.021 - Modul bin dng, E (kG/cm2) (mk = 3.0) = 216.2 - Lc dớnh kt, C (kG/cm2) = 0.327 - Gúc ni ma sỏt, () = 25o20 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - N30 (SPT) > 57 Lp t s 6a: ỏ Bazan b phong húa mnh - Cú mu xỏm en n xỏm vng; - Cú nhiu khe nt v l rng, thuc loi ỏ na cng - Xut hin sõu 34.8m n 38.7m; - Kt thỳc sõu 35.6m n 39.7m; - B dy lp thay i t 0.8m n 1.2m - Kt qu thớ nghim ch tiờu c lý ca cỏc mu ỏ theo TCVN 7572-1-20:2006 nh sau: Mu s 1: LK02, ký hiu mu 2.20, sõu t 38.0 n 38.5m - Cng khỏng ộp khụ, daN/cm2 = 397.53 - Cng khỏng ộp bóo hũa, daN/cm2 = 264.01 - H s hoỏ mm = 0.66 Lp t s 6: ỏ Bazan - Cú mu xỏm xanh n xỏm en; ỏ cũn nguyờn khi, ớt b phong húa - Khoan dựng mi kim cng, tc khoan chm u; - T l thu hi mu t 50 n 70%, thuc loi ỏ cng - Xut hin sõu 35.6met n 39.7m; Cha khoan ht lp, dng khoan sõu 37.8m n 43.4m Kt qu thớ nghim ch tiờu c lý ca cỏc mu ỏ theo TCVN 7572-1-20: 2006 nh sau: Mu s 2: LK01, ký hiu mu 1.18, sõu t 36.0 n 36.5m - Cng khỏng ộp khụ, daN/cm2 = 947.58 - Cng khỏng ộp bóo ho, daN/cm2 = 729.85 - H s hoỏ mm = 0.77 Mu s 3: LK02, ký hiu mu 2.21, sõu t 39.5 n 40.0m - Cng khỏng ộp khụ, daN/cm2 = 948.21 - Cng khỏng ộp bóo ho, daN/cm2 = 737.57 - H s hoỏ mm = 0.78 Mu s 4: LK03, ký hiu mu 3.20, sõu t 40.5 n 41.0m - Cng khỏng ộp khụ, daN/cm2 = 969.92 - Cng khỏng ộp bóo ho, daN/cm2 = 754.62 - H s hoỏ mm = 0.78 2.2 Nc di t: - Nc di t õy l nc ngm, thi gian kho sỏt mc nc ngm n nh cỏc l khoan t 7.9m n 8.3m so vi b mt a hỡnh hin ti - Khoan n sõu 43.4m khụng phỏt hin cỏc tng cha nc cú ỏp v nc di t õy tn ti ch yu cỏc l rng ca trm tớch ht ri v khe nt ca ỏ - Mc nc ngm õy dao ng theo v thi tit Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk * KT LUN V KIN NGH: - Khu t xõy dng Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn tnh k Lk cú nhng c im sau: + Nn ỏ gc nm khỏ sõu v thay i khụng u t 34.8m (LK1) n 38.7m(LK3); + Lp t ph bờn trờn cú cu to ch yu l sột, bao gm nhiu lp vi kh nng chu ti t trung bỡnh n tt; + Mc nc ngm xut hin v n nh rt sõu (t 7.9m n 8.3m); + Tựy theo quy mụ v ti trng ca cụng trỡnh nờn chn cỏc lp t s (2), (3), (4), (5) v (6) lm lp chu ti chớnh cho cụng trỡnh; + Trong thi cụng nờn chn thi tit nng rỏo thi cụng trỏnh phỏ hy kt cu t nhiờn ca t Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk CHNG II: GII PHP THIT K CễNG TRèNH I C S THIT K: - Tuyn Tiờu chun Xõy dng Vit Nam ban hnh theo Quyt nh 408/Q-BXD - Quyt nh 260/2006/Q-TTg ngy 14 thỏng 11 nm 2006 v vic sa i b sung Quyt nh s 147/1999/Q-TTg ngy 05 thỏng 07 nm 1999 ca Th tng Chớnh ph quy nh v Tiờu chun, nh mc s dng Tr s c quan lm vic ti cỏc c quan Nh nc, n v s nghip - Quyt nh s 21/2007/Q- BXD ngy 28 thỏng nm 2007 ca B xõy dng v vic ban hnh Quy nh cỏc yờu cu tiờu chun xõy dng cụng s cỏc c quan Nh nc - Quyt nh s 147/1999/Q-TTg ngy 05 thỏng 07 nm 1999 ca Th tng Chớnh ph quy nh v Tiờu chun, nh mc s dng Tr s c quan lm vic ti cỏc c quan Nh nc, n v s nghip - Tiờu chun Xõy Dng TCXDVN 276: 2003, cụng trỡnh cụng cng nguyờn tc c bn thit k - QCXDVN 01: 2002: Quy chun xõy dng cụng trỡnh m bo cho ngi tn tt tip cõn v s dng - TCXDVN 264 2002; 266 2002: Nh v cụng trỡnh Nguyờn tc c bn xõy dng cụng trỡnh m bo cho ngi tn tt tip cõn v s dng thit k cỏc hng mc cụng trỡnh m bo tt nht cho ngi tn tt tip cn v s dng; - QCXDVN 05-2008/ BXD: Quy chun xõy dng Vit Nam Nh v cụng trỡnh cụng cng An ton sinh mng v sc khe; - Tiờu chun Vit Nam TCVN 3905-1984, tiờu chun thit k nh v cụng trỡnh cụng cng, thụng s hỡnh hc; - TCXD 16/1986 : Tiờu chun thit k chiu sỏng - TCXD 25/1991 : Tiờu chun thi cụng lp t thit b - TCXD 27/1991 : Tiờu chun thit k v tớnh toỏn h thng in - IEC 60364 : Phn thit k mng h ỏp cỏc to nh - IEC 60947-2 : Tiờu chun v thit b in mng h th - TCXDVN 394-2007: Tiờu chun thit k, lp t trang thit b in cỏc cụng trỡnh xõy dng Phn an ton in - Tiờu chun Vit Nam TCVN 4513-88 cp nc bờn cụng trỡnh; -Tiờu chun Vit Nam TCVN 4474-87 thoỏt nc bờn cụng trỡnh Tiờu chun thit k; - ISO 11801:2002: Tiờu chun h thng cỏp chung cho tũa nh; - TIA/EIA 568-B: tiờu chun v h thng cỏp vin thụng tũa nh thng mi; - Tiờu chun tng thớch in t (EMC) thit b vin thụng yờu cu chung v phỏt x; - TCVN-68-174-1998: thit k h thng chng sột v tip t cho cụng trỡnh vin thụng; Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - Tiờu chun truyn dn Data cú th ỏp ng hin nh: Ethernet 10Base-T, 100BaseTX, 1000Base-T, 1000Base-TX, 10Gbase-T, ATM; - Tiờu chun Vit Nam: Thit k Thụng giú, iu ho khụng khớ v si m TCVN 5687 1992 - Tiờu chun Vit Nam: Ch to lp t v nghim thu h thng Thụng giú, iu ho khụng khớ v Cp lnh TCVN 232 - 1999 - Tiờu chun Vit Nam: S liu khớ hu dựng xõy dng TCVN 4088 - 1997 - Quy chun xõy dng Vit Nam BXD-1997 - Tiờu chun Vit Nam TCXDVN 175:2005: Mc n ti a cho phộp cỏc cụng trỡnh cụng cng - Tiờu chun thit k - Cn c TCVN 2622 -1995 "Tiờu chun Vit Nam - Phũng chỏy v cha chỏy cho nh v cụng trỡnh - Yờu cu thit k"; - Cn c TCVN 5760 - 1993 "H thng cha chỏy yờu cu chung v thit k, lp t v s dng"; - Tiờu chun Vit Nam TCVN 6102 - 1995: (H thng phũng chỏy cha chỏy, cht chỏy bt, khớ); - Cn c theo TCVN 4513-1988 "Cp nc bờn trong, tiờu chun thit k"; - TCVN 6160 - 96 H thng cha chỏy Yờu cu chung v thit k, lp t v s dng; - TCVN 6160 - 96 Phũng chỏy cha chỏy nh cao tng yờu cu thit k; - TCVN 4513 - 88 Cp nc bờn tiờu chun thit k; - TCVN 7336 2003 Phũng chỏy cha chỏy Sprinkler t ng yờu cu thit k v lp t; - TCVN 3890 2009 Phng tin phũng chỏy-cha chỏy cho nh v cụng trỡnh-trang b ,kim tra,bo dng; - Trng hp cỏc tiờu chun Vit nam khụng qui nh thỡ dng theo cỏc tiờu chun sau: - Tiờu chun NFPA 13 v Sprinkler tiờu chun Chõu u tng ng; - Tiờu chun NFPA 231 v bỡnh dp la hoc tng ng; - NFPA: Hi ng phũng chỏy quc gia ca M - EN: Tiờu chun chõu õu - UL: Tiờu chun kim nh cht lng M - Tiờu chun Vit Nam TCVN 2622 - 1995: (Phũng chỏy, chng chỏy cho nh v cụng trỡnh yờu cu thit k); - Tiờu chun Vit Nam TCVN 5738 - 2001: (H thng bỏo chỏy t ng yờu cu thit k); - Tiờu chun Vit Nam TCVN 5760 - 1993: (H thng pccc yờu cu chung v thit k lp t v s dng); - Tiờu chun Vit Nam TCVN 6102 - 1995: (H thng phũng chỏy cha chỏy, cht chỏy bt); - Ngoi cũn tham kho cỏc tiờu chun khỏc NFPA, VdS 10 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - Tiờu chun NFPA 13 v Sprinkler tiờu chun Chõu õu tng ng - Tiờu chun NFPA 231 v bỡnh dp la hoc tng ng * NFPA: Hi ng phũng chỏy quc gia ca M * EN: Tiờu chun chõu õu * UL: Tiờu chun kim nh cht lng M - Cn c vo cỏc cụng thc, phng phỏp tớnh toỏn v thy ng lc hc tớnh toỏn, phõn b lu lng v tớnh tn tht nng lng mng ng ng cung cp nc cha chỏy ca h thng Sau nghiờn cu c im kin trỳc, qui mụ, tớnh cht s dng v mc nguy him ca cụng trỡnh, gii phỏp thit k h thng cha chỏy thit k bao gm: H thng cha chỏy bng nc gm: + H thng cha chỏy t ng Sprinkler + H thng cha chỏy hng nc vỏch tng Cỏc phng tin cha chỏy ban u: Phng tin cha chỏy ban u s dng cỏc bỡnh cha chỏy xỏch tay ABC loi kg bt, bỡnh khớ CO2 loi 2kg cho cỏc phũng k thut in H thng cha chỏy bng nc 2.1 H thng cha chỏy t ng Sprinkler: Kh nng cha chỏy t ng bng cỏc u phun t ng Sprinkler Chc nng t ng cha chỏy nhit ti khu vc bo v t n ngng lm vic ca u phun Phng phỏp b trớ u phun Sprinkler: H thng cha chỏy s dng cỏc u Sprinkler hng xung lờn c lp t cho cỏc khu vc phũng Khong cỏch gia cỏc u phun l 2,8- m, khong cỏch n tng m (Bn v thit k) - Cỏc khu vc cú nhit mụi trng t < 400C b trớ u phun cú nhit lm vic 680C * Cng phun theo tng khu vc: - Cụng trỡnh c s dng lm phũng lm vic nờn thuc cỏc c s cú nguy c chỏy thp: Ib: Cng phun tiờu chun: 0,12l/m2.s FV: Din tớch c bo v bi 01 u phun: 12 m2 F: Din tớch bo v cựng mt lỳc h thng lm vic 240 m2 Thi gian cha chỏy nh nht 30 phỳt 2.2 Phng phỏp b trớ v thit k h thng cha chỏy hng nc vỏch tng 80 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk H thng cha chỏy hng nc vỏch tng õy l h thng cha chỏy c bn bt buc phi cú cho cỏc cụng trỡnh hin bng cỏc cun vũi, lng phun kt hp vi hng cha chỏy c nh v kh nng cha chỏy cú hiu qu cao Tuy nhiờn, chc nng cha chỏy ch c thc hin cú ngi - c tớnh toỏn vi hai hng cha chỏy ng thi - Lu lng thit k mi hng : 2.5 l/s - ỏp lc ti mi hng : 2,5 at ( 25 m.c.n) - Th tớch nc phc v cha chỏy v lm mỏt gi vi lu lng 2,5l/s: MVT = 2,5 x x x 3,6 = 54 m3 - Bỏn kớnh mi hng dm bo ti bt k im no to nh cng phi cú hai hng phun ti - Hng nc cha chỏy c b trớ bờn nh cnh li vo, cu thang, hnh lang, ni d nhỡn thy, d s dng Cỏc hng c thit k m bo bt k im no ca cụng trỡnh cng c vũi ti tõm hng nc c b trớ cao 1,25m so vi mt sn Mi hng nc c trang b mt cun vũi vi cao su ng kớnh D50mm di 20m v mt lng phun ng D50mm v cỏc khp ni, lu lng phun 2,5l/s v ỏp lc cỏc hng m bo chiu cao ct nc c >=6m Cn c vo kin trỳc thc t ca cụng trỡnh ta b trớ m bo cỏc ỏm chỏy bt k khu vc no cụng trỡnh u c phun nc dp tt, bỏn kớnh hot ng n 25m Thụng s k thut yờu cu: + Van gúc D50: - ng kớnh : DN50 - p sut lm vic : 16 Bar - Liờn kt : ren - Tiờu chun : TCVN * Cun vũi cha chỏy v lng phun D50: - Vũi dõy mm : Vi gai lp cao su - Chiu di : L = 20m - ng kớnh : DN50 - p sut lm vic : 08 Bar 2.3 H thng cha chỏy ngoi nh H thng cha chỏy ngoi nh theo tiờu chun TCVN2622-1995 cụng trỡnh phi cú lu lng nc cha chỏy ngoi nh l 5l/s II.3 Cu trỳc h thng v nguyờn lý hot ng ca h thng cha chỏy bng nc: b Nguyờn tc hot ng: 81 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk Vic cp nc v to ỏp cho mi h thng cha chỏy bng t hp bm cú cu to nh sau: + 01 mỏy bm cha chỏy ng c in thng trc + 01 mỏy bm cha chỏy ng c diesel d phũng + 01 mỏy bm bự ỏp nhm trỡ ỏp lc cho mng ng ng ( Chi tit c th hin trờn bn v thit k ) Vic ng v tt mỏy bm cú th hon ton t ng hoc bng tay Mỏy bm ch t ng thụng qua cỏc cụng tc ỏp sut v van chuyờn dng (Alarm valve) Trong iu kin lm vic bỡnh thng h thng cha chỏy c trỡ ỏp lc thu tnh vi ỏp lc tng ng vi ỏp lc cha chỏy ca h thng trỡ ỏp lc thng xuyờn h thng phi cú mỏy bm bự ỏp v bỡnh ỏp lc Mỏy bm bự ỏp ch hot ng ỏp lc trỡ ca h thng b tt xung rũ r ng ng, gin n ng ng nhit v bt khớ h thng Mỏy bm bự t ng chy phm vi ỏp lc c ci t cho riờng nú vỏ cú Rle khng ch thi gian chy ti thiu c gn vo h thng iu khin trỏnh trng hp mỏy bm bự khụng b ng liờn tc Mỏy bm cha chỏy s c ng ỏp lc h thng tt xung n ngng ci t Khi mỏy bm cha chỏy chớnh c ng ỏp lc h thng b tt xung mỏy bm khụng chy hoc mỏy bm chy khụng cú nc lờn thỡ h thng t ng ng mỏy bm d phũng ch bng tay cú th ng ti t iu khin bm Riờng h thng mỏy bm chuyn tip c cú cu to bao gm 02 mỏy bm ng c in Vic ng mỏy bm thụng qua van phao hoc cụng tc mc nc b Ngun in cp cho mỏy bm ly t ngun u tiờn (u trc cu dao tng), ng thi c cp bng ngun in mỏy phỏt ca tũa nh thụng qua b chuyn i ngun t ng ATS Trng thỏi ca mỏy bm luụn c cp nht v th hin ti trung tõm bỏo chỏy l mỏy bm hot ng hay khụng hot ng II.4 Tớnh toỏn thu lc h thng cha chỏy Sprinkler v la chn u phun: a La chn im tớnh toỏn: Cn c vo cng phun cho tng khu vc v v trớ ca tng khu vc theo thit k kin trỳc cụng trỡnh thỡ vic tớnh toỏn thy lc cho h thng c tớnh cho cỏc v trớ bt li nht v lu lng v ỏp lc Vic tớnh toỏn thy lc c tin hnh da trờn tiờu chun phũng chỏy cha chỏy Vit Nam hin hnh v a trờn hng dn tớnh toỏn ca Giỏo trỡnh bỏo chỏy v cha chỏy t ng Trng i Phũng chỏy Cha chỏy phỏt hnh 2006 b Tớnh toỏn thy lc h thng cha chỏy t ng: - Xỏc nh lu lng nc cn thit q ct ca h thng: 82 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk qCT = Ib F + qvt Trong : qvt: Lu lng cha chỏy hng nc vỏch tng, qvt= l/s F: Din tớch ti cựng mt lỳc h thng lm vic m2 I b : Cng phun nc cha chỏy, l/s.m2 c xỏc nh trờn nguy c chỏy theo bng TCVN 7336 2003 - Xỏc nh lu lng thoỏt t vũi phun: qV = K + Trong ú: Hv: ỏp lc u vũi phun ( m.c.n) K: H s lu lng qua vũi phun, ( (l / s.m ming vũi phun theo bng TCVN 7336 2003 1/ ) c xỏc nh theo ng kớnh Sau la chn c u phun cho phự hp vi tng khu vc ta tin hnh cỏc bc tip theo Khi ú ỏp lc v lu lng ca vũi phun ó chn c dựng tớnh toỏn i vi vũi sau thỡ ỏp lc ca nú bng tng ỏp lc vũi phun trc ú cng vi ỏp lc tn tht trờn on ng ng gia chỳng H sau V =H truúc V qd2 ld + Kt Trong ú: HVsau : ỏp lc ming vũi phun sau cn tớnh (m.c.n) HVtruúc : ỏp lc ca vũi phun trc ó tớnh (m.c.n) qd : Lu lng chy qua on ng (l/s) ld : Chiu di ca on ng ng (m) Kt : Ph thuc vo ng kớnh ng ly theo bng TCVN7336 - 2003 - Xỏc nh lu lng bt k nhỏnh no ( nu tt c cỏc nhỏnh u ging nhau) qn bit ỏp lc u nhỏnh H n qn = Trong ú: B1 = q12 H1 q1 : lu lng u nhỏnh th nht, (l/s) H1 : p lc u nhỏnh th nht, (m.c.n) Da vo cụng thc trờn ta tin hnh tớnh toỏn cho n lỳc s lng cỏc vũi phun m bo to nờn lu lng nc cn thit q ct tin li cho vic tớnh toỏn ta lp bng tớnh toỏn thy lc cho h thng - Xỏc nh ỏp lc cn thit thit ca ngun cung cp nc cha chỏy cho h thng Sprinkler: H nc 83 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk p lc cn thit ca ngun cung cp nc cha chỏy l ỏp lc ti thiu ti u vo ca mng ng ng cp nc h thng ang phun nc cha chỏy, c tớnh theo cụng thc: H nc = H tt + Z Trong ú: + H tt = H cd + A.H d (Tng giỏ tr tn tht trờn ton b h thng c xỏc nh theo bng tớnh toỏn) Hcd: p lc vũi ch o, m.c.n (Tra bng TCVN 7336-2003) Hd: Tn tht ct ỏp theo chiu di ng ng, m.c.n Hd = qd2 ld Kt + A = 1,1 1H s tn tht ct ỏp (cú tớnh n tn tht cc b bng 10% tn tht dc ng); + Z : L chiu cao ca vũi phun ch o so vi trc bm, m La chn mỏy bm cha chỏy: Sau khớ ỏp dung cụng thc tớnh toỏn tn tht ỏp lc v lu lng cn thit Mỏy bm cha chỏy phi cú cỏc thụng s k thut nh sau: + Mỏy bm in: (mỏy bm thng trc v mỏy d phũng) - in ỏp: 220v/380v-50Hz - Khi cha chỏy : Q = 15 l/s v H = 60 m.c.n trỡ ỏp lc thng xuyờn mng ng ng chn 01 mỏy bm bự ỏp: in ỏp : 220v/380v-50Hz Ct ỏp : 65 m.c.n Lu lng l/s 2.4 Dung tớch b nc phũng chỏy cha chỏy: Dung tớch b phũng chỏy cha c tớnh toỏn theo nguyờn tỏc cụng dn cỏc tớch cha chỏy: 162 m3 III H thng cỏc bỡnh cha chỏy: - Theo c im v tớnh cht ca mc tiờu bo v ca cụng trỡnh, cha chỏy thớch hp vi loi ỏm chỏy cho tng tng, chỳng tụi chn cht cha chỏy ban u l bt hoỏ hc tng hp ABC loi 4kg bt, bỡnh CO2 loi kg khớ cho tt c cỏc tng Cỏc bỡnh c b trớ cho cỏc tng c th hin trờn bn v Bỡnh cha chỏy c t cnh hng nc cha chỏy v chung cựng hp hng nc cha chỏy - Bỡnh xỏch tay bt tng hp ABC kg Thụng s k thut: 84 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - Trng lng cht cha chỏy : kg - Bt húa hc khụ : 40% : BS, EN hoc UL NFPA ABC - Tiờu chun BN V THIT K K THUT THI CễNG LP T: Bn v thit k thi cụng s c trin khai trờn c s kớch thc bn v thit k k thut vi thit b ó c la chn tho cỏc tiờu chun yờu cu, trỡnh ch u t phờ duyt trc thc hin lp t, bn v bao gm cỏc s dõy im ni im v tt c cỏc hỡnh v b trớ ng dn trờn cỏc v trớ t thit b Bn v c thc hin trờn c s s liu ca chng trỡnh tớnh toỏn ca hóng cung cp tho tiờu chun UL hoc FM (s chp chng trỡnh tớnh toỏn s liu ca hóng sn xut cung cp trỡnh ch u t trc lp t) CHUYN GIAO V DCH V BO HNH 4.1 Chuyn giao cụng ngh: - Sau lp t h thng s c kim tra ci t thụng s bi cỏc chuyờn gia ca hóng sn xut hoc ngi c u quyn, ngi c o to theo ti liu ngh ca hóng sn xut cú giy chng nhn ó c o ti ca hóng sn xut thit b - Bng kim tra ci t h thng phi c s dng ln kim tra ln cui Hon thin v ng ký bn kim tra ny l bt buc cho bt c bo hnh no trờn sn phm v h thng - T chc hng dn cho ch u t (bờn s dng) s dng thnh tho h thng theo ti liu hng dn s dng hnh h thng - Cung cp cho ch u t h s hon cụng, ti liu k thut, bng s liu tớnh toỏn ca h thng 4.2 Bo hnh v Dch v sau bỏn hng - Nu c chn nh thu bo m cho mi nhc im li k thut (tr nhng hng húc hnh sai qui trỡnh, thiờn tai, phỏ hoi) ca h thng thit b v dch v thi gian 12 thỏng k t ngy ton b h thng i vo hot ng - Sn sng ký dch v bo trỡ hng nm ht hn bo hnh - Nu c chn nh thu s cam kt cung cp nhng thit b, vt t thay th ớt nht nm k t ngy ht hn bo hnh.(trng hp cú s thay i nhng vt t thit b t nh sn xut thỡ s cú vt t, thit b tng ng) 85 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk H thng Bỏo chỏy: I Các thiết kế - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 - 1995: (Phòng cháy, chống cháy cho nhà công trình yêu cầu thiết kế) - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738 - 2001: (Hệ thống báo cháy tự động yêu cầu thiết kế) - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5760 - 1993: (Hệ thống pccc yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng) - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6102 - 1995: (Hệ thống phòng cháy chữa cháy, chất cháy bột) - Ngoài tham khảo tiêu chuẩn khác NFPA, VdS II Yêu cầu hệ thống PCCC cho công trình Căn vào tính chất nguy hiểm cháy nổ công trình nhà điều dỡng luân phiên hệ thống PCCC cho công trình phải đảm bảo yêu cầu sau: Yêu cầu phòng cháy - Phải áp dụng giải pháp phòng cháy đảm bảo hạn chế tối đa khả xảy hoả hoạn Trong trờng hợp xảy hoả hoạn phải phát đám cháy nhanh để cứu chữa kịp thời không để đám cháy lan khu vực khác sinh cháy lớn khó cứu chữa gây hậu nghiêm trọng - Biện pháp phòng cháy phải đảm bảo cho có cháy ngời tài sản nhà dễ dàng sơ tán sang khu vực an toàn cách nhanh chóng - Trong điều kiện xảy cháy vị trí dễ xảy cháy nh ga xe khu vực kỹ thuật, phòng bệnh, khối văn phòng, hội trờng, phải phát đợc nơi phát sinh cháy để tổ chức cứu chữa kịp thời Yêu cầu chữa cháy Trang thiết bị chữa cháy công trình phải đảm bảo yêu cầu sau: - Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng chế độ thờng trực, xảy cháy phải sử đợc dụng - Thiết bị chữa cháy phải loại phù hợp chữa cháy có hiệu đám cháy xảy công trình - Thiết bị chữa cháy trang bị cho công trình phải loại dễ sử dụng, phù hợp với công trình điều kiện nớc ta - Thiết bị phải có thông số kỹ thuật đáp ứng đợc tiêu chuẩn Việt nam, tiêu chuẩn nớc tiên tiến 86 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - Thiết bị chữa cháy phải loại chữa cháy không làm h hỏng dụng cụ, thiết bị khác khu vực chữa cháy thiệt hại thứ cấp - Trang thiết bị hệ thống PCCC đợc trang bị phải đảm bảo điều kiện đầu t tối thiểu nhng đạt hiêụ tối đa Hệ thống báo cháy tự động Căn đặc điểm mục tiêu bảo vệ, tính chất quan trọng công trình tiêu chuẩn TCVN 5738-2001 "Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu thiết kế", thiết kế hệ thống báo cháy cho công trình hệ thống báo cháy tự động nhằm phát cháy nhanh chóng, xác, để thông báo kịp thời đám cháy phát sinh Sau nghiên cứu đặc điểm kiến trúc, qui mô, tính chất hoạt động nh mức độ nguy hiểm mục đích sử dụng công trình Giải pháp thiết kế công trình đợc đề nh sau: - Do đặc điểm, mục đích sử dụng công trình thiết kế hệ thống báo cháy gồm 01 trung tâm báo cháy đợc đặt phòng lễ tân - Trung tâm báo cháy 35 Zone quản lý toàn nhà khối 10 tầng Các kênh đợc đấu vào hộp nối tầng đợc cáp dẫn trung tâm báo cháy đặt phòng lễ tân - Do đặc điểm công trình sử dụng đèn báo cháy phòng phòng để xác định xác địa điểm cháy Tại tầng có lắp đặt tổ hợp chuông đèn nút ấn khẩn vị trí cầu thang Hệ thống báo cháy bao gồm: Đầu báo cháy tự động Trung tâm báo cháy Tổ hợp báo cháy bao gồm: nút ấn, đèn, chuông báo cháy Đèn báo cháy phòng Đầu báo cháy tự động: Căn vào tính năng, tác dụng, thông số kỹ thuật đầu báo cháy bảng hớng dẫn lựa chọn đầu báo cháy theo tính chất chất cháy Chúng chọn 02 loại đầu báo cháy là: + Đầu báo cháy khói quang + Đầu báo cháy nhiệt - Do tính chất đặc thù khu vực, tuỳ thuộc vào diện tích bảo vệ thiết kế kiến trúc khu vực mà bố trí số lợng đầu, loại đầu báo thích hợp 87 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk - Đầu báo cháy lắp đặt khu vực có cấu kiện dầm xà nhô đến 0,4m diện tích bảo vệ đầu báo cháy giảm 25% a Đầu báo cháy khói quang : Đây loại đầu báo cháy có độ bền độ nhậy cao, làm việc dựa hiệu ứng quang điện Bên buồng hút khói đầu báo có đèn Led phát tia hồng ngoại Diod quang điện Xilic thu nhận hồng ngoại Bình thờng Diod quang điện không nhận đợc tia hồng ngoại đèn Led phát Khi có khói xâm nhập vào buồng tụ khói, hạt khói phản xạ tia hồng ngoại hớng khác nhau, số tia phản xạ tới Diod quang điện Khi nồng độ khói đặc có nhiều tia phản xạ tức Diod quang điện nhận đợc nhiều tia hồng ngoại chiếu tới Khi nồng độ khói đạt đến ngỡng 10% trở lên lợng sáng mà Diod nhận đợc đủ để thông dòng điện đóng rơle truyền tín hiệu trung tâm báo cháy b Đầu báo cháy nhiệt gia tăng : Các đầu báo cháy nhiệt đợc lắp đặt vùng cần bảo vệ, cách trần không 0,3m kể kích thớc đầu báo, cách tờng [...]... 195 1997: Nh cao tng Thit k cc khoan nhi - TCVN 198-1997: Nh cao tng Thit k kt cu bờtụng ct thộp ton khi - TCVN 2737 1995: Ti trng v tỏc ng Tiờu chun thit k - TCVN 356 2005: Kt cu Bờtụng v Bờtụng ct thộp Tiờu chun thit k - TCXD 375 2006: Thit k cụng trỡnh chu ng t - TCXD 45 1978: Tiờu chun thit k nn múng cụng trỡnh - Da theo H s kho sỏt a cht do Cụng ty CP t vn thit k XD Nng - Da theo... Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk Chiu cao nh H = 42,6m, do vy s k n trng hp ti trng c bit, bao gm thnh phn ng ca ti trng giú v ti trng ng t a im xõy dng cụng trỡnh ti TP Buụn Ma Thut Tnh k Lk, cú Gia tc nn ag: 0,0127 (Theo TCXD 375 2006:Thit k cụng trỡnh chu ng t Cụng trỡnh cú gia tc nn ag < 0,04g l Cụng trỡnh nm trong vựng cú ng t rt yu nờn khụng cn thit...Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk II GII PHP KIN TRC: 1 Gii phỏp quy hoch tng mt bng: : 2.381 m2 - Din tớch khu t xõy dng Trong ú: - Diện tích đất trụ sở :2128.5m2 - Diện tích đất thuộc quy hoạch đờng : 252.5m2 - Din tớch t xõy dng cụng trỡnh : 868m2 - Din tớch... 506.6 Cu to tng Ti tng phõn b trờn 1m di 22 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk d2 Tng xõy gch dy 100: (m) (kg/m3) g (kg/m2) n qtt (kg/m2) Hai lp trỏt 0.03 1800 64.8 1.3 84.24 Gch xõy 0.1 1600 192 1.1 211.2 qtt = 295.44 Cu to tng Ti tng phõn b trờn 1m di 1.4 Trng lng cỏc thit b c nh 2 HOT TI: + Hot ti do ngi s dng v thit b khụng gn kt c nh ptt ptc (kg/m2) n Phũng... Trong ú: Wtt giỏ tr tớnh toỏn thnh phn ng ca ti trng giú 32 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk Wp giỏ tr tiờu chun thnh phn ng ca ti trng giú - h s tin cy i vi ti trng giú, ly 1,2 - h s iu chnh ti trng giú theo thi gian s dng gi nh ca cụng trỡnh, xỏc nh theo bng 6 TCXD229-1999 Ly = 1 (thi gian s dng cụng trỡnh gi nh l 50 nm) Bng tớnh tng giú theo phng... món cụng thc: hs 1 Ln 40 La chn vt liu: Cụng trỡnh c thit k vi h khung bờ tụng ct thộp chu lc, múng cc khoan nhi, tng xõy gch kt hp vỏch kớnh cng lc: - Bờtụng ct, dm, sn: S dng cp bn B22,5 (Rb = 13,0 MPa) - Bờtụng tng hm: S dng cp bn B22,5 cú ph gia chng thm - Ct thộp chu lc: S dng nhúm: CI, AI (Rs = Rsc = 225 MPa) 17 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk :... - Bung thang mỏy c thit k theo Tiờu chun Quc t, cú th dựng thit b thang mỏy ca cỏc hóng khỏc nhau trng lng ch 800 kg 4.5 Ca: - Tt c cỏc mng tng kớnh v lam ng bao quanh cụng trỡnh dựng hp kim nhụm cao cp (chi tit xem bn v ca).Kớnh dựng loi kớnh an ton cng lc dy 10.38 li - Tt c ca i chớnh, ca snh chớnh, ca s dựng ca khung nha lừi thộp (UPPC) euro window 4.6 Thit b v vinh: - Tt c cỏc thit b v sinh u dựng... Trn matic sn nc Thit b v sinh 22 qtt = Tng cng 169.49 c Sn Mỏi: Sn Mỏi Cu to sn (m) (kg/m3) g (kg/m2) n qtt (kg/m2) 1 Lp gch i Hip cỏch nhit 200x200x10 0.01 1800 18 1.2 21.6 1 Lp gch 200x200x20 0.02 1500 30 1.2 36 0.02 1800 36 1.2 43.2 2.5 1.3 3.25 110 1.2 132 lỏ nem Lp va XM M75 2 lp chng MAPELASTIC thm BT ỏ 10x20 M250 to dc 1% v 0.05 hai phớ Sn BTCT 19 2200 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s... thờm sinh ng, vỳt cao v c ỏo, phự hp vi yờu cu v quy hoch cnh quan kin trỳc khu vc xõy dng 11 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk 2 Gii phỏp b trớ mt bng: Mt bng tng hm: S = 674 m2 , cao 3m - Ch yu xe p, xe mỏy cho Cỏn b nhõn viờn - Li dn xung tng hm rng 4,6m, c thit k c lp, kớn ỏo v m bo dc Mt bng tng 1: S = 668m2, cao 4,2m - Khu vc snh chớnh v giao dch ngõn... khụng gian vng chc 16 Thuyt minh thit k k thut thi cụng: Tr s Chi nhỏnh Ngõn hng NN & PTNN tnh kLk *S kt cu ca cụng trỡnh: Vi mt bng kt cu cụng trỡnh Khi tớnh toỏn ta vn chn s tớnh kt cu ca cụng trỡnh l s khung khụng gian gm cú ct, dm chớnh, dm ph v sn I CHN S B TIT DIN, CHN VT LIU: Chn s b tit din: Da vo yờu cu v kin trỳc (thm m, yờu cu s dng), kt cu (m bo bn v n nh) v thi cụng (thun tin cho lp
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ AGRIBANK, THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ AGRIBANK, THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ AGRIBANK, VỊ TRÍ ĐỊA ĐIỂM KHU ĐẤT XÂY DỰNG, Địa tầng khu đất:, GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH, III. GIẢI PHÁP KẾT CẤU:, Hệ thống cấp thoát nước:, Hệ thống cấp điện:, Hệ thống điều hòa không khí:, 1 Giới thiệu chung về hệ thống mạng:, - Tại vị trí đấu nối MDF trung tâm, hệ thống cáp CAT3 nhiều đôi được thiết kế dành cho trục chính của tòa nhà, do đó mỗi tầng sẽ trang bị cáp CAT3 nhiều đôi (tương ứng với số nút cắm mỗi tầng)., Hệ thống chữa cháy bằng nước:, Hệ thống Báo cháy:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay