Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược hậu giang

103 168 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:44

GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế nay, Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế thông qua tổ chức hiệp định thương mại giới Bên cạnh hội mở rộng thị trường kinh doanh thách thức đặt cho doanh nghiệp nước để tồn phát triển điều kiện kinh tế ngày có cạnh tranh gây gắt với doanh nghiệp nước lớn Trước tình hình đó, để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn phát triển, nhà quản trị doanh nghiệp việc nắm bắt nhu cầu thị trường phải không ngừng nâng cao trình độ lực quản lý, đồng thời nắm vững tình hình tài doanh nghiệp để đưa định đắn, xác kịp thời, nhằm đảm bảo thực chiến lược sản xuất kinh doanh có hiệu mang tính bền vững Muốn đạt điều này, doanh nghiệp cần phải thực định kỳ việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài cách nghiêm túc đầy đủ Từ phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế hoạt động tài doanh nghiệp, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến mặt đề xuất giải pháp cần thiết để cải thiện hoạt động tài tạo tiền đề để tăng hiệu sản xuất kinh doanh Do thấy, phân tích tình hình tài việc làm vô quan trọng cần thiết Phân tích tình hình tài nhằm đánh giá đầy đủ xác tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng quản lý nguồn vốn doanh nghiệp, vạch rõ xu hướng phát triển doanh nghiệp Phân tích tình hình tài công cụ vô quan trọng cho công tác quản lý nhà quản trị doanh nghiệp Hiểu rõ tầm quan trọng thiết thực việc phân tích tài doanh nghiệp, em chọn đề tài “Phân tích tình hình tài công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” chuyên đề báo cáo khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Quá trình phân tích tình hình tài doanh nghiệp nhằm vào hai mục tiêu chủ yếu sau:  Nắm bắt số liệu thể tình hình tài nhằm hiểu rõ thực trạng tài doanh nghiệp  Từ nhận định thực trạng tài doanh nghiệp, đưa biện pháp nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: Đề tài sử dụng phương pháp thông kê, mô tả số liệu doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, báo cáo thường niên thông tin khác công ty công bố Phương pháp xử lý số liệu: Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối tiêu báo cáo qua năm đồng thời sử dụng số phân tích để đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh thay đổi dòng tiền công ty qua năm Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu chuyên đề:  Về không gian: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  Về thời gian: Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014  Về nội dung: Nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp, khả hoạt động, khả sinh lợi, đánh giá thực trạng tài xu hướng phát triển doanh nghiệp, từ đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung đề tài gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tình hình tài doanh nghiệp phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình tài Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang Chương 3: Nhận xét, giải pháp kiến nghị Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Thầy Ngô Hoàng Điệp giúp em hoàn thành khóa luận Do thân em nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên báo cáo em không tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý bổ sung Thầy để giúp em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp củng cố kiến thức thân SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp Theo điều 4, Luật Doanh nghiệp năm 2005 định nghĩa: “Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh” Như ta hiểu: Doanh nghiệp tổ chức kinh tế thực hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng nhằm mục đích sinh lời 1.1.1.2 Khái niệm tài Tài vận động vốn tiền tệ, diễn chủ thể xã hội Nó phản ánh tổng hợp mối quan hệ kinh tế nảy sinh phân phối nguồn tài thông qua việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu khác chủ thể xã hội Trong đó: Nguồn tài khả tài mà chủ thể xã hội khai thác, sử dụng nhằm thực mục đích Nguồn tài tồn dạng tiền, tài sản vật chất phi vật chất Sự vận động nguồn tài phản ánh vận động phận cải xã hội hình thức giá trị Nguồn tài thể khả sức mua định Kết trình phân phối nguồn tài hình thành sử dụng quỹ tiền tệ định Qũy tiền tệ lượng định nguồn tài huy động để sử dụng cho mục đích định Các quỹ tiền tệ, hình thành sử dụng chúng có đặc điểm sau:  Thứ nhất, quỹ tiền tệ luôn biểu quan hệ sở hữu Khi kết thúc giai đoạn vận động quỹ chủ thể hình thức sở hữu hay hình thức sở hữu khác nhận cho phần nguồn lực tài SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Việc sử dụng quỹ tiền tệ phụ thuộc quyền sở hữu tùy thuộc vào quy ước, nguyên tắc sử dụng quỹ, ý chí chủ quan người sở hữu trình phân phối  Thứ hai, quỹ tiền tệ thể tính mục đích Đây đặc điểm chủ yếu quỹ tiền tệ Phần lớn quỹ tiền tệ có mục đích sử dụng cuối tích lũy tiêu dùng  Thứ ba, tất quỹ tiền tệ vận động thường xuyên, tức chúng luôn sử dụng bổ sung Quan hệ tài quan hệ kinh tế chủ thể xã hội phân phối nguồn tài trình phân phối cải xã hội hình thức giá trị 1.1.1.3 Khái niệm tài doanh nghiệp Xét hình thức: Tài doanh nghiệp quỹ tiền tệ trình tạo lập, phân phối, sử dụng vận động gắn liền với hoạt động doanh nghiệp Về chất, tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp trình hoạt động doanh nghiệp Xét mặt nội dung: Tài doanh nghiệp mặt hoạt động doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu doanh nghiệp đề Các hoạt động gắn liền với việc tạo lập, phân phối, sử dụng vận động chuyển hóa quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài doanh nghiệp 1.1.1.4 Đặc điểm tài doanh nghiệp Hoạt động tài gắn liền với trình hình thành, sử dụng nguồn vốn quỹ tiền tệ có tính đặc thù: doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn tài trợ vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, phát hành cổ phiếu, mua sắm thiết bị mới, vật tư hàng hóa, tìm kiếm lao động…phân phối thu nhập, thực nghĩa vụ Nhà nước, trả lương công nhân viên Hoạt động tài doanh nghiệp thể vận động vốn doanh nghiệp với chủ thể khác 1.1.2 Chức tài doanh nghiệp 1.1.2.1 Chức huy động vốn Để thực sản xuất kinh doanh điều kiện chế thị trường có hiệu đòi hỏi doanh nghiẹp phải có vốn có phương án tạo lập, huy động vốn cụ thể Thứ nhất, phải xác định nhu cầu vốn (vốn cố định vốn lưu động) cần thiết cho trình sản xuất kinh doanh SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Thứ hai, phải xem xét khả đáp ứng nhu cầu vốn giải pháp huy động vốn:  Nếu nhu cầu lớn khả doanh nghiệp phải huy động thêm vốn, tìm kiếm nguồn tài trợ với chi phí sử dụng vốn thấp bảo đảm có hiệu  Nếu khả lớn nhu cầu doanh nghiệp mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tham gia vào thị trường tài đầu tư chứng khoán, cho thuê tài sản, góp vốn liên doanh Thứ ba, phải lựa chọn nguồn vốn phương thức toán nguồn vốn cho chi phí doanh nghiệp phải trả thấp khoảng thời gian hợp lý 1.1.2.2 Chức phân phối thu nhập Thu nhập tiền từ bán sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ, lợi tức cổ phiếu, lãi cho vay, thu nhập khác doanh nghiệp tiến hành phân phối sau:  Bù đắp hao phí vật chất, lao động tiêu hao trình sản xuất kinh doanh bao gồm: - Chi phí vật tư nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, công cụ lao động nhỏ… - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí tiền lương khoản trích theo lương - Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền (kể khoản thuế gián thu)  Phần lại lợi nhuận trước thuế phân phối tiếp sau: - Nộp thuế TNDN theo luật định - Bù lỗ năm trước không trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có) - Trừ khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ - Chia lãi cho đối tác góp vốn - Trích vào quỹ doanh nghiệp 1.1.2.3 Chức giám đốc tài Tình hình tài doanh nghiệp phản ánh cách xác hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thông qua số liệu tiêu tài thể hiện, nhà quản lý dễ dàng nhận thấy trạng kinh doanh doanh nghiệp, đưa đánh giá khái quát kiểm soát hoạt động doanh nghiệp, phát kịp thời vướng mắc, tồn để đưa định phù hợp nhằm điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp để đạt mục tiêu định Bên cạnh đó, đối tượng khác quan tâm đến doanh nghiệp nhiều mục đích khác thông qua chức kiểm soát doanh nghiệp để có SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp nhìn chuẩn trạng doanh nghiệp, từ có định phù hợp với mục đích Tóm lại, Ba chức quan hệ mật thiết với nhau, chức kiểm tra tiến hành tốt sở quan trọng cho định hướng phân phối tài đắn tạo điều kiện cho sản xuất liên tục Việc tạo vốn phân phối tốt khai thông luồng tài chính, thu hút nhiều nguồn vốn khác tạo nguồn tài dồi đảm bảo cho trình hoạt động doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho chức kiểm tra 1.1.3 Các mối quan hệ tài doanh nghiệp 1.1.3.1 Quan hệ doanh nghiệp với nhà nước Tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải thực nghĩa vụ tài nhà nước (nộp thuế cho ngân sách nhà nước) Ngân sách nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước cấp vốn với công ty liên doanh cổ phần (mua cổ phiếu) cho vay (mua trái phiếu) tuỳ theo mục đích yêu cầu quản lý ngành kinh tế mà định tỷ lệ góp vốn, cho vay nhiều hay 1.1.3.2 Quan hệ doanh nghiệp với chủ kinh tế khác  Quan hệ doanh nghiệp với tổ chức trung gian tài chính: Các trung gian tài (chủ yếu ngân hàng) cầu nối người có vốn tạm thời nhàn rỗi với người cần vốn để đầu tư kinh tế Quan hệ phát sinh doanh nghiệp vay vốn tổ chức tín dụng đồng thời trả chi phí cho việc sử dụng vốn vay  Quan hệ doanh nghiệp với thị trường: Với tư cách chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp có quan hệ với thị trường cung cấp yếu tố đầu vào thị trường phân phối đầu Thông qua thị trường, doanh nghiệp xác định nhu cầu sản phẩm dịch vụ cung ứng, từ doanh nghiệp xác định số tiền đầu tư cho kế hoạch sản xuất tiêu thụ nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội thu lợi nhuận tối đa với lượng chi phí bỏ thấp nhất, đứng vững liên tục mở rộng thị trường môi trường cạnh tranh khốc liệt Trong kinh tế thị trường, yếu tố nêu trên, doanh nghiệp phải tiếp cận với thị trường vốn Doanh nghiệp tạo nguồn vốn dài hạn việc phát hành chứng khoán kỳ phiếu, cổ phiếu, đồng thời kinh doanh chứng khoán để kiếm lời thị trường SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp 1.1.3.3 Quan hệ nội doanh nghiệp Gồm quan hệ kinh tế doanh nghiệp với phòng ban, phân xưởng tổ đội sản xuất việc nhận toán tạm ứng, toán tài sản Gồm quan hệ kinh tế doanh nghiệp với cán công nhân viên trình phân phối thu nhập cho người lao động hình thức tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt lãi cổ phần Những quan hệ kinh tế biểu vận động tiền tệ thông qua việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ, thường xem quan hệ tiền tệ Những quan hệ mặt phản ánh rõ doanh nghiệp đơn vị kinh tế độc lập, chủ thể quan hệ kinh tế, đồng thời phản ánh rõ nét mối liên hệ tài doanh nghiệp với khâu khác hệ thống tài nước ta 1.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm ý nghĩa việc phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài hiểu trình kiểm tra, xem xét số liệu tài hành khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính rủi ro, tiềm tương lai phục vụ cho định tài doanh nghiệp, người ta thường dựa vào số liệu Bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh để phân tích Ngoài để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, người ta dùng tỷ số tài để đánh giá như: tỷ số toán, tỷ số hoạt động, tỷ số đòn bẩy, tỷ số lợi nhuận Đối với công ty cổ phần người ta dùng thêm tỷ số giá thị trường để đánh giá 1.2.1.2 Mục đích ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp Mục đích phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tình hình tài doanh nghiệp nhằm mục đích đánh giá, dự tính rủi ro tiềm năng, khả sinh lãi doanh nghiệp tương lai nhằm phục vụ cho việc định cách thích hợp Tùy theo đối tượng sử dụng mà kết phân tích tài có ý nghĩa vai trò khác - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Các hoạt động nghiên cứu tài doanh nghiệp gọi phân tích tài nội Khác với phân tích tài bên nhà phân tích doanh nghiệp tiến hành Do thông tin đầy đủ hiểu rõ doanh nghiệp, nhà phân tích tài doanh nghiệp có nhiều lợi để phân tích tài tốt Vì nhà quản trị doanh nghiệp phải quan tâm đến nhiều mục tiêu khác tạo công ăn việc SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp làm cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, hạ chi phí thấp bảo vệ môi trường Doanh nghiệp đạt mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh có lãi toán nợ Như hết nhà quản trị doanh nghiệp cần có đủ thông tin nhằm thực cân tài chính, nhằm đánh giá tình hình tài qua để tiến hành cân đối tài chính, khả sinh lời, khả toán, trả nợ, rủi ro tài doanh nghiệp Bên cạnh định hướng định ban giám đốc tài chính, định đầu tư, tài trợ, phân tích lợi tức cổ phần - Đối với nhà đầu tư: Mối quan tâm họ chủ yếu vào khả hoàn vốn, mức sinh lãi, khả toán vốn rủi ro Vì mà họ cần thông tin điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết kinh doanh tiềm doanh nghiệp Các nhà đầu tư quan tâm đến việc điều hành hoạt động công tác quản lý Những điều tạo an toàn hiệu cho nhà đầu tư - Đối với chủ nợ ngân hàng, công ty tài chính, trái chủ: Mối quan tâm họ hướng đến khả trả nợ doanh nghiệp Qua việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp, họ đặc biệt ý tới số lượng tiền tài sản chuyển đổi thành tiền nhanh để từ so sánh biết khả toán tức thời doanh nghiệp Giả sử đặt vào trường hợp người cho vay điều đầutiên ý số vốn chủ sở hữu, ta thấy không chắn khoản cho vay đựoc toán trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro số vốn bảo hiểm cho họ Đồng thời ta quan tâm đến khả sinh lời doanh nghiệp sở việc hoàn trả vốn lãi vay - Đối với quan nhà nước quan thuế, tài chính, quan chủ quản…: Trên sở phân tích tình hình tài doanh nghiệp quan thuế tiến hành xác định xác mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp; quan chủ quản, tài thông qua phân tích tình hình tài doanh nghiệp có biện pháp quản lý hiệu Ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp Hoạt động tài có mối quan hệ chặt chẽ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, có ý nghĩa định việc hình thành, tồn phát triển doanh nghiệp Do vậy, tình hình tài nói chung việc phân tích tài nói riêng nhận nhiều quan tâm nhiều đối tượng khác SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Mà ý nghĩa việc phân tích báo cáo tài đối tượng khác nhau, cụ thể là:  Đối với doanh nghiệp: Qua phân tích tình hình tài đánh giá đầy đủ, xác tình hình phân phối, sử dụng quản lý nguồn vốn, thấy rõ khả vốn doanh nghiệp Trên sở giúp doanh nghiệp củng cố tốt hoạt động tài đề biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Phân tích tình hình tài có ý nghĩa vai trò quan trọng, yếu tố then chốt thiếu nhà quản lý  Đối với đối tượng bên doanh nghiệp: Phân tích cấu trúc tình hình tài phục vụ cho công tác quản lý cấp trên, quan tài chính, ngân hàng như: Đánh giá tình hình thực chế độ, sách tài Nhà nước, xem xét việc vay vốn… 1.2.2 Nguồn tài liệu sử dụng phân tích Báo cáo tài dùng để cung cấp thông tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh nguồn tiền doanh nghiệp Hệ thống báo cáo định kì theo quy định có loại:     Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng thuyết minh báo cáo tài Đặc biệt loại báo cáo tài công ty niêm yết công bố thị trường chứng khoán có ý nghĩa quan trọng nhà đầu tư muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán phương tiện chủ yếu giúp họ đánh giá mức độ sinh lời triển vọng công ty trước họ định có nên đầu tư hay không Các báo cáo tài năm doanh nghiệp nguồn thông tin tài quan trọng Các thành phần báo cáo năm là: Phân tích hoạt động năm vừa qua nhà quản trị, báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo, báo cáo kiểm toán tóm tắt hoạt động năm 10 năm 1.2.2.1 Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN) Bảng cân đối kế toán báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn giá trị tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý doanh nghiệp Số liệu bảng cân đối kế toán cho biết toàn giá trị tài sản có doanh nghiệp theo cấu tài sản; nguồn vốn cấu hình thành tài sản SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Thông qua bảng cân đối kế toán nhận xét, nghiên cứu đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp Trên sở đó, phân tích tình hình sử dụng vốn vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các thành phần bảng cân đối kế toán gồm:  Phần tài sản: Phản ánh toàn giá trị tài sản có thuộc quyền quản lý sử dụng doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo Căn vào số liệu đánh giá cách tổng quát quy mô tài sản kết cấu loại vốn doanh nghiệp có tồn hình thái vật chất Xét mặt pháp lý, số lượng CHỈ TIÊU bên phần tài sản thể số vốn thuộc quyền quản lý sử dụng doanh nghiệp  Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý sử dụng vào thời điểm lập báo cáo Về mặt kinh tế, xem xét phần nguồn vốn nhà quản trị biết trách nhiệm pháp lý doanh nghiệp tài sản quản lý sử dụng doanh nghiệp 1.2.2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tình hình kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Số liệu báo cáo cung cấp thông tin tổng hợp tình hình kết sử dụng tiềm vốn, lao động, kỹ thuật kinh nghiệm quản lý kinh doanh doanh nghiệp Kết cấu báo cáo kết kinh doanh bao gồm:  Phần I: Lãi, lỗ: Phần phản ánh kết kinh doanh doanh nghiệp sau kỳ hoạt động Các tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí hoạt động tài nghiệp vụ bất thường để xác định kết loại hoạt động toàn kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Phần II: Tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước: Phản ánh tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước thuế khoản phải nộp khác 1.2.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03-DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ báo cáo doanh nghiệp Dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người phân tích đánh giá khả tạo tiền, biến động tài sản doanh nghiệp, khả toán doanh nghiệp dự đoán luồng tiền kỳ Nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm phần:  Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh  Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư  Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 10 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp 2.2.4.4.2 Doanh lợi tiêu thụ (ROS) Doanh lợi tiêu thụ (ROS) = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu Bảng 4.14: Bảng tính Doanh lợi tiêu thụ Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 Lợi nhuận sau thuế 491.293 593.252 533.772 2.931.076 3.527.357 3.912.518 16.76% 16.82% 13.64% Doanh lợi tiêu thụ IMEXPHARM 9.49% 7.21% 9.56% Doanh lợi tiêu thụ TRAPHACO 9.15% 10.18% 9.90% Doanh thu Doanh lợi tiêu thụ DHG Doanh lợi tiêu thụ công ty giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 liên tục có thay đổi Cụ thể vào năm 2012, doanh lợi tiêu thụ công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 16.76% có nghĩa 100 đồng doanh thu tạo 16.76 đồng lợi nhuận sau thuế Vào năm 2013, công ty đạt mức sinh lợi cao giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 16.82%, tăng 0.06% so với năm trước Sở dĩ năm 2013 có doanh lợi tiêu thụ tăng năm công ty thực chuyển nhượng nhãn hiệu tất sản phẩm dược thực phẩm chức “Eugica” cho Mega Lifesciences Limited công ty thu khoản lợi nhuận lớn, làm cho lợi nhuận sau thuế công ty năm tăng mạnh khiến cho doanh lợi tiêu thụ cuả công ty năm 2013 tăng Năm 2014, tỷ số ROS công ty giảm 3.18%, 13.64% - tức 100 đồng doanh thu công ty năm tạo 13.64 đồng lợi nhuận sau thuế Trong năm này, công ty có doanh thu tăng 10.92% mức chi phí tăng công ty năm nhiều, đặc biệt chi phí bán hàng năm tăng 42.65% so với năm trước, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15.52% Trong năm 2014, công ty không trọng vào việc thực sách ưu đãi cho khách hàng khoản “chiết khấu thương mại” mà thay vào chủ yếu tập trung vào hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm dịch vụ chăm sóc khách hàng, làm cho chi phí công ty năm tăng cao SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 89 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp Nhìn vào bảng so sánh trên, có thấy thấy doanh lợi tiêu thụ công ty Cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 cao nhiều so với công ty khác ngành, đặc biệt công ty Cổ phần TRAPHACO – công ty có quy mô vốn chủ sở hữu tương đương với DHG, tỷ số công ty Cổ phần TRAPHACO giai đoạn từ - 10.5% Điều cho thấy rằng, so với công ty khác ngành công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có sách quản lý chi phí hiệu hợp lý để nhằm tăng lợi nhuận sau thuế công ty 2.2.4.4.3 Doanh lợi tài sản (ROA) Doanh lợi tài sản (ROA) = Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Bảng 4.15: Bảng tính doanh lợi tài sản Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản Doanh lợi tài sản DHG Doanh lợi tài sản IMEXPHARM Doanh lợi tài sản TRAPHACO 2012 2013 2014 491.293 593.252 533.772 2.378.265 3.080.620 3.482.718 20.66% 19.26% 15.33% 8.33% 6.97% 8.67% 13.23% 15.74% 14.43% Doanh lợi tài sản công ty qua năm nhìn chung có xu hướng giảm Vào năm 2012, công ty có mức doanh lợi tài sản 20.66% sang đến năm 2013 tỷ số 19.26% - tức 100 đồng tài sản công ty bỏ để đầu tư tạo 19.26 đồng lợi nhuận sau thuế Sở dĩ tỷ số công ty năm 2013 giảm công ty giai đoạn đẩy mạnh việc đầu tư tài sản cố định để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, khiến cho tổng tài sản cố định công ty năm tăng mạnh Vào năm 2014, doanh lợi tài sản công ty giảm mạnh 3.93% - 15.33% so với năm trước lợi nhuận sau thuế công ty năm giảm 10.03% so với năm trước Do năm 2013, công ty bắt đầu có khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng với mức vay 100 tỷ đồng Sang đến năm 2014, để nhằm tài trợ cho nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất công ty tiếp tục vay ngắn hạn ngân hàng, điều khiến cho chi phí lãi vay công ty năm 2014 tăng cao so với năm 2013 – với tỷ lệ tăng 113.21% SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 90 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp Tuy vậy, doanh lợi tiêu thụ công ty từ năm 2012 đến năm 2014 cao nhiều so với công ty khác ngành IMEXPHARM TRAPHACO Điều cho thấy công ty có kế hoạch sử dụng tài sản cách hiệu Đặc biệt, với công ty có loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần DHG tỷ số doanh lợi tài sản cao cổ phiếu công ty có sức hấp dẫn với nhà đầu tư, tỷ số cho biết khả sinh lời từ nguồn tài sản hoạt động công ty 2.2.4.4.4 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) = Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu Bảng 4.16: Bảng tính doanh lợi vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU Lợi nhuận sau thuế 2012 2013 2014 491.293 593.252 533.772 1.687.719 1.981.365 2.276.795 28.84% 29.67% 23.27% Doanh lợi vốn chủ sở hữu IMEXPHARM 10.87% 8.35% 10.77% Doanh lợi vốn chủ sở hữu TRAPHACO 25.02% 22.74% 18.76% Vốn chủ sở hữu Doanh lợi vốn chủ sở hữu DHG Vào năm 2013,ROE công ty đạt 29.67% cao giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 cao hẳn so với công ty khác ngành IMEXPHARM (8.35%) TRAPHACO (22.74%) Năm 2013 giai đoạn công ty bắt đầu kế hoạch để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, trang thiết bị để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh mình, công ty năm thực trích lập khoản lớn cho quỹ đầu tư phát triển – tương đương 210.260 triệu đồng, ứng với tỷ lệ tăng 42.81% so với năm trước Vào năm 2014, doanh lợi vốn chủ sở hữu công ty năm giảm đáng kể so với năm trước đó, từ 29.94% vào năm 2013 xuống 23.27% năm 2014 Để nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh mình, năm công ty phát hành thêm 21.787.901 cổ phiếu làm cho vốn cổ phần công ty năm tăng lên đáng kể Và năm này, công ty tiếp tục trích lập thêm 80.680 triệu đồng cho quỹ đầu tư phát triển Do năm 2014, mức lợi nhuận sau thuế công ty giảm 10.03% so với năm SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 91 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp trước đó, vốn chủ sở hữu công ty năm lại tăng 14.91% lợi ích cổ đông thiểu sổ tăng 14.78% khiến cho tỷ số ROE công ty năm giảm mạnh Nhìn vào bảng so sánh trên, thấy doanh lợi tiêu thụ qua năm có biến động giảm mạnh vào năm 2014, cao hẳn so với công ty khác ngành Điều cho thấy việc sử dụng vốn hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 hiệu hợp lý, vốn chủ sở hữu tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh sinh lãi cao so với công ty khác ngành Tuy nhiên, tỷ số công ty có xu hướng giảm dần qua năm tức vốn chủ sở hữu công ty bỏ cho sản xuất kinh doanh không sinh lời nhiều trước kia, công ty cần nỗ lực để nhằm nâng cao doanh thu qua năm, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn để gia tăng lãi đồng thời công ty nên cân nhắc mức sử dụng đòn bẩy nợ vay hợp lý nhằm tăng khả sinh lời nguồn vốn bỏ đầu tư Ngoài ra, doanh lợi vốn chủ sở hữu số quan trọng khả sinh lời mà cổ đông nắm giữ cổ phiếu công ty quan tâm ROE cao khả cạnh tranh công ty mạnh cổ phiếu công ty hấp dẫn 2.2.4.5 Phân tích phương trình Dupont Mục tiêu chung công ty kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận, việc tối đa hóa lợi nhuận đòn bẩy đẩy giá cổ phiếu công ty gia tăng Vì vậy, không công ty mà cổ đông mong muốn ROE không ngừng gia tăng Yếu tố cấu thành nên ROE liên hệ qua phương trình Dupont sau: ROE = ROS x Vòng quay tài sản x – Tỷ số nợ = ROA x 1-Tỷ số nợ Từ phân tích Dupont cho thấy, ROE chịu tác động yếu tố sau: Doanh Lợi tiêu thụ (ROS), hiệu suất sử dụng tài sản đòn bẩy tài SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 92 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp Bảng 4.17: Bảng tính phân tích phương trình Dupont Đơn vị tính: % CHỈ TIÊU ROS (%) 2012 2013 2014 16.76% 16.82% 13.64% 1.23 1.10 1.12 20.66% 28.37% 19.26% 35.10% 15.33% 34.14% ROE DHG 28.84% 29.67% 23.27% ROE IMEXPHARM 10.87% 8.35% 10.77% ROE TRAPHACO 25.02% 22.74% 18.76% Vòng quay tài sản (lần) ROA (%) Tỷ số nợ (%) Nhìn vào bảng so sánh trên, thấy ROE công ty năm 2013 cao giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 - đạt tỷ lệ 29.67%, cao hẳn so với công ty khác ngành IMEXPHARM (10.87%) TRAPHACO (25.02%), doanh lợi tiêu thụ hiệu suất sử dụng tài sản công ty năm tăng đáng kể cho với năm trước Cụ thể, tỷ số ROS công ty 16.82% , tăng 0.06% so với năm 2012 năm công ty áp dụng sách “chiết khấu thương mại” nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa tăng doanh thu từ việc bán hàng cung cấp dịch vụ công ty Đồng thời, năm 2013, với thương vụ thực việc chuyển nhượng nhãn hiệu tất sản phẩm dược thực phẩm chức “Eugica” cho Mega Lifesciences Limited mang lại cho công ty khoản lợi nhuận lớn Ngoài ra, tỷ số nợ công ty năm 2013 tăng nhiều so với năm trước Sở dĩ năm công ty bắt đầu vay ngắn hạn từ ngân hàng với mức vay 100 tỷ đồng để phục vụ cho mục đích đầu tư, xây dựng nhà xưởng mua máy móc trang thiết bị để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh khiến cho đòn bầy tài công ty năm tăng cao Tuy nhiên, công ty vay nợ nhiều điều khiến cho công ty phải đối mặt với rủi ro tài đặc biệt áp lực chi trả lãi vay công ty năm tăng Chỉ số ROA năm 2013 giảm so với năm 2012 công ty giai đoạn đẩy mạnh việc đầu tư tài sản cố định để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, khiến cho tổng tài sản cố định công ty năm tăng mạnh Mức độ tăng tổng tài sản năm 29.53% cao so SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 93 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp với tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế 20.75%, điều làm cho ROA công ty năm giảm Tuy nhiên, năm 2013 số nhân vốn chủ sở hữu công ty tăng, cụ thể mức tăng nợ phải trả nhà cung cấp tăng mạnh, tăng 263.4% tăng nhanh so với vốn chủ sở hữu làm cho số ROE công ty năm 2013 tăng 0.83% so với năm trước Nhưng sang đến năm 2014, tỷ số ROE công ty giảm mạnh so với năm 2013 23.27% doanh lợi tiêu thụ, doanh lợi tài sản số nhân vốn chủ sở hữu công ty năm giảm Trong giai đoạn từ năm 2013 – 2014, công ty gặp không khó khăn hoạt động kinh doanh mình, mà cụ thể giá nguyên vật liệu năm tăng không ngừng, đồng thời năm chi phí bán hàng công ty tăng đáng kể, với mức tăng 42.65% công ty đẩy mạnh việc bá sản phẩm mình, đồng thời để đáp ứn nhu cầu mở rộng quy mô công ty năm tuyển thêm số lượng lớn người lao động, đẩy tổng chi phí công ty năm tăng cao sơn so với năm trước Doanh thu từ bán hàng, doanh thu tài thu nhập khác công ty năm 2014 giảm đáng để, chi phí năm tăng cao làm cho lợi nhuận sau thuế công ty năm giảm 10.03% từ làm giảm ROS năm 13.64% Ngoài ra, tỷ số ROA công ty năm 2014 giảm 3.93%, 15.33% lợi nhuận sau thuế công ty năm giảm 10.03% so với năm 2013 Điều cho thấy hiệu suất sử dụng tài sản công ty ngày có xu hướng giảm, công ty cần có sách nhằm giúp cải thiện hiệu suất sử dụng tài sản để nằm tạo lợi nhuận tối đa Tuy nhiên, tỷ số ROE công ty năm cao nhiều so với công ty khác ngành, điều cho thấy công ty sử dụng vốn hoạt động kinh doanh hiệu hợp lý, vốn chủ sở hữu tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh sinh lời cao so với công ty khác ngành Dược Hậu Giang công ty cổ phần có niêm yết công ty ROE quan trọng để thu hút vốn đầu tư Do đó, để đạt dược điều công ty nên có biện pháp nhằm thúc đẩy doanh thu tăng trưởng, tiết kiệm chi phí, giảm khoản chi phí không cần thiết Đẩy mạnh việc bán hàng qua làm giảm lượng hàng tồn kho ứ động đồng thời qua giảm bớt áp lực trả nợ vay ngân hàng Đồng thời, công ty cần xây dựng sách bán chịu hợp lý để nhằm giảm thiểu rủi ro khoản nợ phải thu nâng cao việc quản trị khoản Trong tương lai, công ty cần xem xét hướng tăng thêm vốn cổ phần giảm dần khoản nợ để đạt cấu trúc vốn tối ưu vừa khuếch đại ROE, vừa giảm rủi ro sử dụng nhiều đòn bẩy tài SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 94 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp 2.2.4.6 Các tỷ số chứng khoán 2.2.4.6.1 Thu nhập cổ phiếu thường (Earning per share: EPS) Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức ưu đãi Thu nhập cổ phiếu ( EPS) = Số lượng cổ phiếu phổ thông Bảng 4.18: Bảng tính thu nhập cổ phiếu thường - EPS Đơn vị tính: triệu đồng CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông 485.921.79 588.959.75 533.272.78 65.287.943 65.366.299 87.154.200 EPS DHG (đồng) 7.443 9.010.14 6.118.73 EPS IMEXPHARM (đồng) 5.016 2.449 3.421 EPS TRAPHACO (đồng) 5.023 6.255 5.910 EPS ngành Dược 4.045 4.235 4.590 (triệu đồng) Số lượng bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông lưu hành Nhìn vào bảng tính trên, thấy EPS công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có xu hướng biến động qua năm Vào năm 2012, lãi cổ phiếu công ty đạt mức cao 7.443 đồng/cổ phiếu Sang đến năm 2013, năm công ty không phát hành thêm cổ phiếu EPS công ty tăng lên 9.010 đồng lợi nhuận năm 2013 tăng lên so với năm trước đó, cụ thể tăng 20.75% Trong năm 2014, công ty phát hành thêm 21.787.901 cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế năm giảm đáng kể, giảm 59.480 triệu đồng – tương ứng với tỷ lệ giảm 10.03% so với năm trước đến EPS công ty năm 2014 tiếp tục giảm mạnh Mặc dù EPS công ty Cổ phần Dược Hậu Giang liên tục có xu hướng giảm qua năm cao hẳn so với công ty khác ngành IMEXPHARM TRAPHACO, số DHG cao so với trung bình ngành nhiều Và đặc biệt, vào năm 2012 lãi cổ phiếu công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đánh giá “khủng” toàn ngành, đứng thứ top mã chứng khoán có EPS cao SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 95 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp 2.2.4.6.2 Cổ tức cổ phiếu thường (Dividend per share: DPS) Bảng 4.19: Bảng tính cổ tức cổ phiếu thường - DPS Đơn vị tính: đồng CHỈ TIÊU DPS DHG 2012 2013 6.005.61 2014 7.802.69 6.161.90 Nhìn vào bảng tính trên, thấy DPS công ty qua năm liên tục có biến động Vào năm 2013, tỷ số DPS công ty tăng 1.797 đồng/ cổ phiếu sang đến năm 2014, DPS công ty giảm trở lại 6.162 đồng/ cổ phiếu Trong năm 2012, công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trả cổ tức 30% mệnh giá (chia thành đợt trả đợt 10%) Năm 2013, theo nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, dự kiến trả cổ tức 25% công ty thực trả 30% Đến năm 2014, theo dự kiến năm 2013, tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông 25%, đề xuất cho năm 2015 30% nhiên công ty giai đoạn chưa có kế hoạch chi trả cổ tức cụ thể cho cổ đông Việc chia cổ tức công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhìn chung theo kế hoạch có vượt kế hoạch, cho thấy công ty hoạt động hiệu có lời Mỗi năm, công ty hoạt động có lợi nhuận dùng phần lợi nhuận vừa thực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh mình, vừa có tiền để chia cổ tức trích lập quỹ dự phòng 2.2.4.6.3 Tỷ số giá thị trường thu nhập (Price – Earning ratio: P/E) Giá thị trường Giá thu nhập cổ phiếu (P/E )= Thu nhập cố phiếu Bảng 4.20: Bảng tính tỷ số giá thị trường thu nhập – P/E CHỈ TIÊU P/E DHG P/E ngành Dược 2012 2013 2014 12.9 10.65 15.69 4.8 7.8 9.9 P/E công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có xu hướng biến động qua năm, vào năm 2013, tỷ số P/E công ty 10.65 giảm so với năm trước SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 96 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp tỷ số lại tăng trở lại năm 2014 Tuy nhiên, nhìn chung EPS công ty giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 cao hẳn so với công ty khác ngành tác động đến tâm lý nhà đầu tư, họ sẵn sàng chi khoản tiền lớn để mua cổ phiếu DHG P/E công ty cao hẳn so với trung bình ngành P/E DHG cao trung bình ngành cho thấy thị trường kỳ vọng vào khả tăng trưởng tốt công ty thời gian tới, vài tháng vài năm SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 97 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 NHẬN XÉT  Về tài sản: Tổng tài sản công ty qua năm từ năm 2012 đến năm 2014 có xu hướng tăng Năm 2013, tổng tài sản công ty tăng 702.356 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 29.53% sang đến năm 2014, khoản mục lại tiếp tục tăng 402.098 triệu đồng, ứng với tỷ lệ 13.05% Mặc dù, tỷ trọng khoản mục tiền tương đương tiền công ty giai đoạn từ năm 2012 – 2014 giảm dần qua năm điều lại cho thấy công ty có sách đầu tư hiệu hơn, tập trung đầu tư nhiều vào hoạt động kinh doanh mà không giữ lại nhiều tiền mặt Đây biểu tích cực công ty công tác quản lý tiền khoản tương đương tiền Ngoài ra, tổng tài sản công ty giai đoạn tăng công ty bắt đầu đẩy mạnh đầu tư cho tài sản dài hạn mua sắm máy móc, thiết bị nhằm phục vụ cho nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh mình, đồng thời nâng cao hiệu máy móc trang thiết bị nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đề Cụ thể, vào năm 2013 khoản mục tài sản dài hạn công ty tăng 287.457 triệu đồng , tương ứng với tỷ lệ tăng 51.28% so với năm 2012 vào năm 2014 khoản mục lại tiếp tục tăng 248.406 triệu đồng, tăng gần 30% so với năm trước Bên cạnh đó, lo ngại ảnh hưởng việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào rủi ro tỷ giá, năm 2013 công ty tăng lượng tồn kho nguyên vật liệu lên cao, tăng 246.107 triệu đồng – tương ứng với tỷ lệ tăng 48.08% so với năm 2012 tiếp tục tăng nhẹ, tăng 22.755 triệu đồng vào năm 2014, ứng với tỷ lệ tăng 3% Điều cho thấy khả dự trữ hàng công ty tốt, đáp ứng cho khách hàng có nhu cầu Nhưng để tránh rủi ro xảy với hàng tồn kho, công ty nên có kế hoạch để đảm bảo điều kiện dự trữ hàng, tránh làm giảm phẩm chất nguyên vật liệu thành phẩm sản xuất ra, đặc biệt ngành đặc thù dược phẩm công ty  Về nguồn vốn: Nhìn vào Bảng cân đối kế toán, ta thấy vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn công ty qua năm giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 Mặc dù từ năm 2013, công ty bắt đầu có khoản vay ngắn hạn để phục vụ cho nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh làm cho tỷ trọng nguồn vốn liên tục có thay đổi qua năm Cụ thể, SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp vào năm 2012 vốn chủ sở hữu công ty chiếm tỷ trọng 70.96% tổng nguồn vốn, vào năm 2013 tỷ trọng giảm xuống 64.32% năm công ty bắt đầu vay ngắn hạn Ngân hàng với mức vay 100 tỷ đồng khiến cho tỷ trọng nợ vay ngắn hạn công ty năm tăng lên vào năm tỷ trọng vốn chủ sở hữu năm tăng trở lại 65.37% Có thể thấy rằng, cấu nguồn vốn công ty liên tục có thay đổi qua năm công ty phát sinh thêm khoản nợ vay ngắn hạn năm 2013 nhìn chung tỷ trọng nguồn vốn công ty chủ yếu nghiêng phần vốn chủ sở hữu Điều cho thấy cấu nguồn vốn công ty hợp lý khả tự chủ tài công ty tốt Cơ cấu vốn an toàn không giúp công ty Cổ phần Dược Hậu Giang chủ động chiến lược kinh doanh mà nâng tầm niềm tin đối tác, nhà cung cấp Dược phẩm nước công ty  Tỷ số toán Tỷ số toán công ty liên tục có xu hướng giảm qua năm phân tích từ năm 2012 đến năm 2014 Các tỷ số toán công ty có liên quan chặt chẽ với biến động yếu tố cấu thành nên như: tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho, tiền khoản tương đương tiền Mặc dù số công ty liên tục giảm qua năm nhìn chung cao nhiều so với công ty khác ngành Cụ thể, vào năm 2012 tỷ số toán ngắn hạn công ty 2.78 lần giảm 2.17 lần vào năm 2013 vào năm 2014 2.13 lần Việc giảm tỷ số tỷ số toán ngắn hạn công ty giai đoạn chủ yếu mức tăng khoản nợ vay ngắn hạn qua năm nhanh so với mức tăng tài sản ngắn hạn Vào năm 2013, công ty bắt đầu vay ngắn hạn ngân hàng để tài trợ cho nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô thay vay từ nhân viên Tập đoàn vào năm 2014 công ty lại tiếp tục tăng khoản vay lên Có thể thấy tỷ số toán ngắn hạn công ty giai đoạn lớn 2, tức đồng nợ ngắn hạn công ty đảm bảo đồng tài sản ngắn hạn Điều cho thấy khả đảm bảo toán cho khoản nợ công ty tốt 3.2 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ  Giải pháp quản lý khoản phải thu Công ty nên có sách theo dõi thực việc thu khoản nợ phải thu hiệu hơn, khoản chiếm phần lớn tổng vốn lưu động công ty Thời gian thu hồi nợ ngắn công ty có nhiều tiền để quay vòng vốn công ty cần có kế hoạch phải thu khoản phải thu khách hàng phù hợp mặt thu hồi nợ đưa lượng vốn bị chiếm dụng vào đầu tư kinh doanh để nâng cao hiệu sử dụng vốn, mặt thu hút khách hàng - SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp điều quan trọng kinh doanh “Khách hàng người đưa DN đến thành công” Trong trình phân tích tình hình tài công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, thấy tỷ trọng khoản nợ phải thu công ty cao tổng tài sản Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014, nợ phải thu công ty có xu hướng tăng, đặc biệt vào năm 2014, khoản công ty tăng mạnh, với mức tăng 245.675 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 47.7% so với năm trước Khoản phải thu tăng, đồng nghĩa với việc đồng vốn công ty bị đơn vị khác chiếm dụng Để thu hồi khoản phải thu, quay vòng vốn cho hoạt động kinh doanh công ty đề sách thực “chiết khấu toán” cho khách hàng toán trước hạn, gửi thư đề nghị toán khách hàng có tuổi nợ lâu thời gian cho phép…  Giải pháp quản lý khoản giảm trừ doanh thu Trong năm 2014, khoản mục “Hàng bán bị trả lại” công ty tăng gần tỷ đồng so với năm 2013 Công ty nên có giải pháp khắc phục tình trạng ngành Dược ngành đặc thù, chất lượng sản phẩm công ty ảnh hưởng đến tồn phát triển công ty mà vấn đề sức khỏe niềm tin người tiêu dùng Công ty nên xem xét lại chất lượng nguồn nguyên vật liệu đầu vào; trình độ nhân viên hệ thống máy móc, trang thiết bị Nếu phần công ty quản trị tốt nên xem xét tiếp đến khâu bảo quản, lưu kho bốc xếp xem có xảy vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm sản xuất hay không  Tỷ số toán Tỷ số toán ngắn hạn công ty giai đoạn từu năm 2012 đến năm 2014 lớn 2, tức đồng nợ ngắn hạn công ty đảm bảo đồng tài sản ngắn hạn Điều cho thấy khả toán nợ ngắn hạn công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đảm bảo Tuy nhiên, tỷ số công ty lại cao, cao so với mức hợp lý từ 1.5 đến 2, dấu hiệu không tốt cho thấy hiệu suất sử dụng vốn công ty chưa hiệu Công ty nên cố gắng giảm tỷ số toán ngắn hạn xuống thông qua việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nhằm giảm lượng hàng tồn kho bị ứ đồng đồng thời áp dụng sách để nhằm khuyến khích khách hàng toán khoản nợ phải thu sớm để giảm rủi ro cho khoản mục Tỷ số toán tiền DHG vào năm 2014 đạt 0,44 nhỏ mức an toàn 0.5 khiến công ty gặp khó khăn việc toán, tỷ số nhạy cảm với biến động nhỏ hoạt động kinh doanh Công SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp ty cần cố gắng cải thiện lại tỷ số toán tiền năm 2012, 2013 Công ty nên giảm bớt khoản nợ ngắn hạn trả bớt nợ vay, tăng khoản tiền tương đương tiền để chủ động trả nợ đồng thời có lượng tiền dư để phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh  Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý Hàng tồn kho Hệ số vòng quay hàng tồn kho công ty giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 mức an toàn so với công ty khác ngành xét đến số ngày tồn kho bình quân số ngày tồn kho công ty có xu hướng tăng công ty khác công ty Cổ phần TRAPHACO lại giảm dần hệ số vòng quay hàng tồn công ty ngày có xu hướng tăng lên Với công ty chuyên sản xuất sản phẩm đặc thù công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng việc tồn kho hàng hóa lâu làm giảm chất lượng sản phẩm Ngoài ra, số lượng hàng tồn kho công ty lớn lưu trữ thời gian dài vậy, khiến cho chi phí lưu trữ bảo quản công ty tăng lên Công ty nên có sách đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua kênh quảng cáo đặc biệt thông qua hội thảo, cách mà công ty tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm mình, tránh ứ đọng hàng tồn kho lớn Đồng thời công ty nên có kế hoạch sản xuất hiệu năm 2013 năm 2014 để giải lượng nguyên vật liệu tồn kho cao mà công ty mua để tích trữ vào năm 2013, giảm rủi ro nguyên vật liệu tồn kho bị phẩm chất lưu trữ thời gian dài  Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý Tài sản Doanh lợi tài sản công ty giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 có xu hướng giảm Do đó, công ty cần phải nâng cao tỷ số lên thông qua việc tăng hiệu suất sử dụng tài sản Do công ty có nhiều tài sản cố định mua xây dựng mới, giai đoạn đầu vận hành máy móc, trang thiết bị thường thừa công suất công ty nên cho thuê nhận hàng để gia công SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 101 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Phân tích tình hình tài nội dung quan trọng quản trị tài công ty Trong bối cảnh kinh tế nước ta giai đoạn hội nhập nay, công ty phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, biến động liên tục thị trường, cạnh tranh gay gắt công ty nước… việc phân tích tài công ty cần thiết Nó giúp đánh giá tình hình tài công ty, từ nhà quản trị đưa định tài phù hợp cho công ty bối cảnh kinh tế Thông tin mà việc phân tích tài mang lại có ích cho nhà quản trị mà giúp ích cho chủ khác kinh tế việc đưa định tài Việc thực đề tài nghiên cứu giúp em hệ thống, liên kết kiến thức học giảng đường với thực tiễn kinh doanh công ty, hiểu rõ tầm quan trọng việc phân tích tình hình tài Dựa vào số liệu, thông tin từ việc phân tích nhà quản trị đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh công ty Từ đó, giúp nhà quản trị đưa phương án giải pháp để nâng cao hiệu kinh doanh công ty Do hạn chế mặt thời gian, trình độ kinh nghiệm thực tế nên đánh giá khóa luận chưa sát thực mang tính chủ quan cá nhân em Em mong nhận đóng góp, trao đổi bổ sung Thầy để viết hoàn thiện qua nhận định tình hình tài công ty để từ đưa giải pháp cụ thể thiết thực, hữu ích cho công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Một lần nữa, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy – ThS Ngô Hoàng Điệp, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn em trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 102 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Eugene F.Brigham & Joel F.Houston, Giáo trình Quản trị tài Đại học Florida, dịch Trường Đại học Kinh tế-Luật Báo cáo tài chính, bảng cáo bạch, báo cáo thường niên, nghị HĐQT công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Công ty Cổ phần Dược IMEXPHARM công ty Cổ phần TRAPHACO năm 2013, 2014 www.cafef.vn www.tailieu.vn http://www.cophieu68.vn/snapshot.php?id=^duocpham http://www.dhgpharma.com.vn/vi/ SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 103 [...]... tổng tài sản (ROA), thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số của chuỗi các tỷ số có mối quan hệ nhân quả với nhau Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đó với tỷ số tổng hợp 1.2.5 Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.2.5.1 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán 1.2.5.1.1 Phân tích khái quát tình hình tài sản Phân tích khái quát tình hình tài. .. dhgpharma@dhgpharma.com.vn Website: www.dhgpharma.com.vn Mã số thuế: 1800156801 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty  Lịch sử hình thành  Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tiền thân của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Xí nghiệp Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 tại Kênh 5 Đất Sét, xã Khánh Lâm (nay là xã Khánh Hòa), huyện U Minh,... nghiệp Dược phẩm 2/9 cho Sở Y tế Hậu Giang quản lý  Năm 1982: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Xí nghiệp Quốc doanh Dược phẩm 2/9, Công ty Dược phẩm Cấp 2, Trạm Dược Liệu  Năm 1988: UBND Tỉnh Hậu Giang quyết định sáp nhập Công ty Cung ứng vật tư, thiết bị y tế và Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang  Cổ phần hóa: Ngày 02/09/2004 xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang. .. nhất định Do đó, ta tiến hành phân tích bảng cân đối kế toán năm 2011 đến năm 2014 tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang để thấy được bức tranh này Bảng cân đối kế toán của công ty Cổ phần Dược Hậu Giang từ năm 2012 – 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn III Các khoản... quyết định tài chính Có thể nói mục tiêu của phân tích tài chính là đưa ra các quyết định tài chính Đối với chủ doanh nghiệp, phân tích tài chính nhằm đưa ra những quyết định liên quan đến mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tăng trưởng, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận hay tối đa hóa giá trị doanh nghiệp 1.2.3.2 Trình tự tiến hành phân tích tài chính Trình tự tiến hành phân tích tài chính tuân... tương lai 1.2.5.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính Tỷ số tài chính là giá trị biểu hiện mối quan hệ hai hay nhiều số liệu tài chính với nhau Các tỷ số tài chính được thiết lập để đo lường những đặc điểm cụ thể về tình SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 21 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp trạng và hoạt động tài chính của doanh nghiệp, chúng có thể được phân chia thành... Phương Nhung Trang 35 GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp Khóa luận tốt nghiệp 2.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 2.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có một lượng tài sản nhất định Tài sản này không đứng yên mà luôn vận động từ hình thái này sang hình thái khác Như từ tiền mặt chuyển thành vật liệu, từ vật liệu chuyển... cán bộ, công nhân viên có trình độ, năng lực cao, tâm huyết Công ty Dược Hậu Giang xác định con người là nguồn vốn quí nhất để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và cho xã hội Vì vậy, công ty luôn chú trọng xây dựng chính sách chăm sóc và thu hút lao động; trẻ hóa đội ngũ cán bộ 2.1.1.3 Mục tiêu hoạt động của công ty Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được thành lập để huy động và sử dụng nguồn vốn một cách...  Không chỉ chú trọng vào công tác sản xuất mà ngoài ra công ty còn chú trọng đến các khâu khác ngoài sản xuất như: quản lý, tài chính, nhân sự và bán hàng Cụ thể, công ty đã đầu tư các phần mềm quản trị, phần mềm kế toán và phần mềm quản lý bán hàng do các chuyên viên tin học của công ty xây dựng và được triển khai thành công với chi phí thấp  Nguồn lực tài chính mạnh, công bố thông tin minh bạch,... số nợ Qua phân tích trên cho thấy doanh lợi vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp có thể tăng lên bằng 3 cách  Sử dụng hiệu quả tài sản hiện có (tăng vòng quay của vốn)  Gia tăng đòn cân nợ  Tăng tỷ suất lợi nhuận = ROA x Sơ đồ tài chính Dupont SVTH: Trần Lê Phương Nhung Trang 26 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Hoàng Điệp CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược hậu giang , Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược hậu giang , Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược hậu giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay