phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại sacombank chi nhánh gò vấp

60 211 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH GÒ VẤP SVTH: Nguyễn Đình Quang MSSV: 1254030333 Ngành: Ngân Hàng GVHD: TS Trần Thế Sao Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô, đặc biệt quý Thầy Cô Khoa Đào tạo đặc biệt, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh Những người trực tiếp giảng dạy, tận tình truyền đạt kiến thức cho em năm học tập trường Những kiến thức không theo em suốt thời gian ngồi ghế nhà trường mà hàng trang quý giá giúp em tiếp tục đường nghiệp thân Em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thế Sao – người hướng dẫn em cách tận tình nhất, chu đáo suốt trình thực khóa luận tập tốt nghiệp vừa qua Để hoàn thành khóa luận, không kể đến giúp đỡ tận tình Ban Giám Đốc, anh, chị công tác phòng Kinh Doanh phận Khách Hàng Cá Nhân mà đặc biệt anh Phan Vũ Quân – người trực tiếp hướng dẫn cho em đơn vị Em xin phép gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc anh, chị tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành Báo cáo Vì trình độ kiến thức chuyên môn nên ý kiến, đánh giá thân em việc nhận định vấn đề non nớt tồn nhiều thiếu sót, em mong nhận góp ý, nhận xét Thầy Cô, anh chị cán nhân viên ngân hàng để em học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức để hoàn thiện báo cáo hoàn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp tới Em xin chân thành cám ơn ! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản CBNVNN : Cán nhân viên nhà nước CBTD : Cán tín dụng CMNLTC : Chứng minh lực tài CN : Chi nhánh CVKHCN : Chuyên viên khách hàng cá nhân CVTD : Cho vay tiêu dùng GTCG : Giấy tờ có giá HĐKD : Hoạt động kinh doanh KH : Khách hàng NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch SPDV : Sản phẩm dịch vụ TSĐB : Tài sản đảm bảo WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2015… 18 Bảng 3.1: Lãi suất, chi phí Ngân hàng có CN/PGD có vị trí tọa lạc gần Sacombank CN Gò Vấp ……………………………………………………………….23 Bảng 3.2: Doanh số cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015……………………….… 27 Bảng 3.3: Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015………………… 29 Bảng 3.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015…………………… ………29 Bảng 3.5: Cơ cấu vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015……………………………… 30 Bảng 3.6: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay giai đoạn 2012 – 201……… … 33 Bảng 3.7: Vòng quay vốn giai đoạn 2012 – 2015……………………………………… 34 Bảng 3.8: Nợ hạn giai đoạn 2012 – 2015………………………………………… 35 Bảng 3.9 : Nợ xấu cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015………………………… 35 Bảng 3.10 : Hệ số thu lãi cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015…………………… 36 Bảng 3.11: Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015…………………… 37 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Sacombank Gò Vấp…………………………………… 16 Hình 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2015… 18 Hình 3.1: Quy trình cho vay tiêu dùng Sacombank CN Gò Vấp…………………… 24 Hình 3.2: Tốc độ tăng trưởng cho vay qua năm…………………………………… 27 Hình 3.3: Tỷ trọng Doanh số tiêu dùng giai đoạn 2012 – 2015…………………… …28 Hình 3.4 : Cơ cấu vay tiêu dùng Sacombank CN Gò Vấp………………………… 30 Hình 3.5: Cơ cấu vay tiêu dùng theo thời hạn Sacombank CN Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2015…………………………………………………………………………………… 33     MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại 1.2 CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức cho vay tiêu dùng 1.2.2 Lợi ích cho vay tiêu dùng 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng 1.3CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 10 1.3.1 Các tiêu phản ánh quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng 10 1.3.2 Các tiêu phản ánh chất lượng vay 10 1.4.3 Các tiêu phản ánh hiệu cho vay Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH GÒ VẤP TPHCM 13 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ SACOMBANK 13 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 13 2.1.2 Chức ngân hàng 14 2.2 GIỚI THIỆU VỀ SACOMBANK CHI NHÁNH GÒ VẤP 15 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 16 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2015 17 2.2.4 Thuận lợi, thách thức phương hướng phát triển 19 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH GÒ VẤP .21 3.1 CÁC SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP 21 3.2 QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP 24 3.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP…… 27 3.3.1 Phân tích doanh số cho vay 27 3.3.2 Phân tích doanh số thu nợ 29 3.3.3 Phân tích dư nợ cho vay 29 3.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 34 3.4.1 Kết đạt 34 3.4.2 Tồn 37 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP 40 4.1 TRIỂN VỌNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP…………… 40 4.1.1 Mục tiêu định hướng hoạt động Sacombank 40 4.1.2 Mục tiêu phát triển Sacombank chi nhánh Gò Vấp 41 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI SACOMBANK CN GÒ VẤP 41 4.2.1 Mở rộng nguồn vốn huy động 41 4.2.2 Xây dựng chiến lược marketing 41 4.2.3 Mở rộng hoạt động cho vay sản phẩm cho vay CBCNV 42 4.2.4 Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát khoản vay 42 4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 42 4.2.6 Cắt giảm chi phí đồng thời phát triển, hoàn thiện sản phẩm vay 43 4.3 KIẾN NGHỊ HỘI SỞ SACOMBANK 44   10 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sau Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế mà điểm nhấn trở thành viên Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO), đồng thời tham gia mạnh mẽ vào trình hội nhập khu vực quốc tế thông qua nỗ lực đàm phán hiệp định thương mại tự (FTA), xây dựng Cộng đồng Asean … kinh tế Việt Nam có thay đổi rõ rệt Tốc độ tăng trưởng GDP ổn định tăng dần qua hàng năm, GDP giai đoạn 2012-2015 5.25%, 5.42%, 5.98% 6.68%; số ấn tượng Bên cạnh đó, dân số Việt Nam dân số trẻ, độ tuổi lao đồng chiếm gần 70% cấu dân số, kinh tế phát triển nhu cầu để cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần đối tượng tất yếu như: mua nhà, mua xe, mua sắm vật dụng cần thiết…điều cho thấy tiềm to lớn hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam Trên thực tế, Ngân hàng thương mại phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng năm gần đây, việc tạo thêm thu nhập cho Ngân hàng cho vay tiêu dùng giúp cải thiện sống người dân, tạo đòn bẩy tài cho kinh tế Nhưng suy nghĩ người dân Việt Nam, Ngân hàng thường nơi phát sinh giao dịch với doanh nghiệp nơi để đầu tư tiền nhàn rỗi thân, thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam khiêm tốn chưa thực tương xứng với tiềm : “Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam giai đoạn hình thành Dù đánh giá thị trường tiềm với tốc độ phát triển 20%/năm, sau 10 năm dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm khoảng 8% GDP” (Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường, 2015) Sau thời gian thực tập, tìm tòi học hỏi Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Gò Vấp, ngân hàng với định hướng Ngân hàng bán lẻ đặc biệt quan tâm tới hoạt động cho vay tiêu dùng Do đó, em chọn đề tài “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Gò Vấp” làm đề tài nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Khóa luận tốt nghiệp gồm mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống sở lý luận tín dụng ngân hàng nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng - Tìm hiểu chung tình hình hoạt động ngân hàng hoạt động cho vay tiêu dùng Sacombank – CN Gò Vấp - Trên sở lý luận thực tiễn để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng Sacombank – CN Gò Vấp 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu tình hình cho vay tiêu dùng Sacombank – CN Gò Vấp thời gian từ năm 2012 đến năm 2015 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thể qua: - Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh mô tả phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp - Bên cạnh đó, áp dụng kiến thức chuyên ngành, quan sát thực tế để diễn giải, phân tích đề xuất giải pháp 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI Khóa luận gồm chương sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại - Chương 2: Giới thiệu ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Gò Vấp - Chương 3: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Sacombank CN Gò Vấp - Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp liên tục làm việc dẫn đến CBTD bỏ sót công việc cần làm chậm trễ công việc làm giới hạn thời gian Nguyên nhân khách quan: Do thói quen tâm lý tiêu dùng người dân, nay, người tiêu dùng Việt Nam mang thói quen tích lũy để mua sắm vay, mượn từ người thân đến NH để cấp tín dụng cấp tín dụng họ hưởng lãi suất ưu đãi tâm lý ngại phiền phức thủ tục, giấy tờ thời gian đăng ký cấp tín dụng Gặp khó khăn Hồ sơ tài chính, khoản thu nhập KH để đảm bảo trả nợ không rõ ràng KH người hưởng lương tiền mặt Nếu trình độ học vấn KH lựa chọn chứng thuyết phục nhu cầu vay không đáp ứng Do đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng khác, nhằm thu lợi nhuận bù đắp cho hoạt động cho vay doanh nghiệp chậm lại, điều dẫn đến Sacombank phải đưa gói vay ưu đãi với mức lãi suất thấp để thu hút khách hàng tiềm dẫn đến lãi thu từ cho vay tiêu dùng thấp Sacombank – CN Gò Vấp tập trung vào sản phẩm mua/ bán BĐS dẫn đến cân đối cấu sản phẩm địa bàn quận Gò Vấp thuận lợi cho việc đầu tư định cư cư dân Thành Phố Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp với môi trường xanh, sạch, đẹp, giao thông thuận tiện, đa dạng loại hình dịch vụ chăm sóc trì sức khỏe thu hút nhiều gia đình chọn làm nơi an cư lạc nghiệp Chưa khai thác hết nguồn khách hàng tiềm chiến lược marketing có hiệu chưa cao, hoạt động tiếp thị dừng mức độ tiếp thị hình ảnh chung Ngân hàng chưa có giới thiệu cụ thể sản phẩm Nguyên nhân chủ quan: Do điều kiện kiên để xét duyệt cho vay Hệ thống ngân hàng nói chung Sacombank CN Gò Vấp nói riêng dựa TSĐB, sản phẩm cho vay tín chấp áp dụng cho đơn vị liên kết thường vay theo nhóm nhằm giảm thiểu rủi ro, nhiên, điều vô tình làm hệ khách hàng họ có đầy đủ khả trả nợ lại TSĐB Đội ngũ nhân viên NH, CVKH Sacombank CN Gò Vấp hầu hết CVKH trẻ, khả tổng hợp phân tích thông tin KH cách khoa học xác chưa tốt Bên cạnh đó, số lượng CBTD chưa đáp ứng đủ so với tiềm sản phẩm CVTD, thực tế , riêng với sản phẩm cho vay CBCNV, CN Gò Vấp có tới 137 đơn vị liên kết trường học địa bàn Quận Gò Vấp theo 38 thống kê có 27% giáo viên/ CBCNV vay vốn, có khoảng đơn vị có thực chi lương CN Gò Vấp có CBTD phụ trách mảng TÓM TẮT CHƯƠNG Chương phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Sacombank CN Gò Vấp TP HCM qua tiêu dư nợ cho vay, vòng quay vốn tín dụng, nợ hạn, nợ xấu, thu lãi cho vay giai đoạn 2012- 2015 Đồng thời cho thấy nhìn tổng quan tình hình CVTD mặt hạn chế tồn 39 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VAY TIÊU DÙNG TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP 4.1 TRIỂN VỌNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TẠI SACOMBANK CN GÒ VẤP 4.1.1 Mục tiêu định hướng hoạt động Sacombank  Tiếp tục xây dựng phát triển sản phẩm truyền thống dựa nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán nhân viên, đặc biệt cán tín dụng nhằm phục vụ cho nhu cầu mở rộng thị phần/ tiếp quản thị phần hoạt động Ngân hàng Phương Nam Tiếp tục kiên trì định hướng ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực theo định hướng hoạt động Hiệu – An toàn – Bền vững Với tầm nhìn đó, để hoàn thành sứ mệnh, chiến lược Sacombank thời kỳ 20112020 xác lập 05 giá trị cốt lõi phải đảm bảo tuân thủ: tiên phong; đổi mới, động sáng tạo; cam kết mục tiêu chất lượng; trách nhiệm cộng đồng xã hội; tạo dựng khác biệt  Định hướng hoạt động Sacombank giai đoạn 2011 - 2020: Chiến lược Mục tiêu Tài + Vốn CSH: tăng bình quân 15-17%/năm + Tổng TS: tăng bình quân 15-20%/năm + Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 1015%/năm Kênh phân phối + Khoảng 600 điểm giao dịch Việt Nam + Dự kiến mở rộng hoạt động sang Malaysia, Singapore, Mỹ, Úc, Châu Âu số nước khác khu vực Sản phẩm dịch vụ + Tỷ trọng tổng doanh thu từ dịch vụ/ tổng thu nhập NH năm đạt bình quân 12-18%/năm + Nâng cao tính cạnh tranh NH SPDV thiết thực với nhu cầu KH Huy động/ cho vay + Tổng nguồn vốn tăng trưởng mức 15-18%/ năm + Doanh số cho vay tăng trưởng bình quân 18-20%/năm 40 4.1.2 Mục tiêu phát triển Sacombank chi nhánh Gò Vấp Kết hoạt động kinh doanh năm 2014 2015 Sacombank CN Gò Vấp đạt kết tốt, đem lại cho chi nhánh danh hiệu “chi nhánh xuất sắc” Trong năm 2016, Sacombank CN Gò Vấp đặt mục tiêu tiếp tục trì danh hiệu “chi nhanh xuất sắc” đạt thành tích chi nhánh năm liền xuất sắc 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI SACOMBANK CN GÒ VẤP 4.2.1 Mở rộng nguồn vốn huy động  Để làm sở cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn phù hợp với cấu cho vay trung dài hạn chi nhánh cần: Tập trung tăng trưởng nhanh mạnh chương trình khuyến huy động với mục tiêu chăm sóc giữ vững hệ khách hàng nhỏ lẻ khách hàng khu vực dân cư Tăng cường tình ổn định nguồn vốn dài hạn thông qua sản phẩm tiền gửi tương lai, tiết kiệm phát lộc để trì cấu ổn định nguồn vốn trung dài hạn cải thiện biên lợi nhuận Tạo khác biệt công tác chăm sóc khách hàng phát hành thẻ thành viên, thẻ VIP tận dụng mối quan hệ với khách hàng có sẵn để phát triển hệ khách hàng Khai thác triệt để tính ưu việt sản phẩm Internet Banking, sản phẩm thẻ, chi lương nhân viên (payroll) để tăng trưởng tiền gửi với lãi suất thấp 4.2.2 Xây dựng chiến lược marketing Marketing có yếu tố định việc phát triển Ngân hàng, Ngân hàng có phận marketing mạnh đem lại thông tin sản phẩm đến với khách hàng nhanh nhiều đem lại lợi lớn việc cạnh tranh Xây dựng chiến lược marketing cụ thể, phù hợp để đem hình ảnh Sacombank đến gần khách hàng nhất, lên kế hoạch chương trình khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn như: tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Sacombank đến đông đảo khách hàng, treo băng rôn, áp phích phòng giao dịch khu vực lân cận, tặng quà khuyến cho khách hàng đến giao dịch, phổ biến chương trinh khuyến mãi, ưu đãi báo, đài, truyền hình,… 41 Xây dựng phận tiếp thị gồm 03 – 05 thành viên có nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cách gặp trực tiếp gián tiếp thông qua điện thoại Đối với khách hàng cá nhân đẩy mạnh hoạt động tiếp thị thông qua đơn vị có liên kết với Chi nhánh, đặc biệt, nên đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với siêu thị - trung tâm mua sắm như: BigC, Coopmart, Metro… để thu hút người mua sắm tiêu dùng việc toán tiền qua thẻ Chi nhánh nên tìm hiểu nghiên cứu, sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh địa bàn Sau phân tích ưu nhược điểm, lấy ý kiến phản hồi KH để đưa dịch vụ tốt nhất, có lợi cho hai bên 4.2.3 Mở rộng hoạt động cho vay sản phẩm cho vay CBCNV Cả chi nhánh Gò Vấp có cán tín dụng chịu trách nhiệm cho vay tín chấp CBCNV, dư nợ cho vay CBCNV chiếm khoảng 4% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng (năm 2015) Bên cạnh đó, đối tượng khách hàng sản phẩm nhắm tới giáo viên, bác sĩ, đơn vị có liên kết với Sacombank khách hàng chủ yếu Sacombank CN Gò Vấp giáo viên có khách hàng đối tượng khác Điều cho thấy, tiềm cho vay tín chấp CBCNV lớn, chi nhánh Gò Vấp nên có quan tâm đầu tư sản phẩm 4.2.4 Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát khoản vay Tiếp tục trì ổn định hoạt động tín dụng, khắc phục nhanh chóng khoản vay hạn, chấn chỉnh thiếu sót hoạt động nghiệp vụ Chủ động tích cực lựa chọn khách hàng có thu nhập ổn định, có lịch sử quan hệ tín dụng tốt với NH vay Tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội Huy động cán có lực nghiệp vụ tín dụng tăng cường cho phòng kiểm soát để tiến hành kiểm soát vay phát sinh năm Tăng cường mối quan hệ hợp tác tranh thủ giúp đỡ có hiệu quan Công an, Viện Kiểm Soát, Ủy ban quận, huyện quyền sở để quản lý tín dụng, tăng cường độ an toàn khoản vay khả thu hồi vốn 4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Áp dụng hệ thống chấm điểm KPI nhằm phân loại khả làm việc nhân viên từ đưa tiêu phù hợp Luôn tổ chức buổi sinh hoạt nghiệp vụ cách thường xuyên, liên tục, trọng vào kiến thức chuyên môn, kỹ mềm, giao tiếp phổ biến văn nội quy 42 cho chức danh Chi nhánh Tổ chức lớp đào tạo, đào tạo lại cán thông qua Hội nghị chuyên đề, tổ chức kiểm tra, sát hạch đánh giá trình độ cán trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lâu dài Phát triển phận chăm sóc khách hàng nhằm thực tốt hoạt động hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc phận hỗ trợ tín dụng giúp giảm bớt công việc cho cán tín dụng, tạo thời gian cho cán tín dụng tập trung vào việc tìm kiếm tư vấn sản phẩm cho khách hàng tiềm năng, đem lại hiệu cao cho công việc Tạo môi trường làm việc thoải mái, trọng giúp đỡ lẫn gặp phải vấn đề khó khăn, tổ chức giao lưu học hỏi, buổi sinh hoạt ngoại khóa, thể thao, văn nghệ phòng ban với nhằm tăng tính đoàn kết nhân viên Chú trọng việc đánh giá, công nhận, khen thưởng với mức độ cống hiến nhân viên, giúp tăng suất công việc tạo động lực nhân viên đạt kết tốt 4.2.6 Cắt giảm chi phí đồng thời phát triển, hoàn thiện sản phẩm vay Tại Sacombank, việc thu phí để đáp ứng nhu cầu vay khách hàng cao, khoản phí chia nhỏ số phí cao so với NHTM khác phí thẩm định, phí phạt trả chậm, phí tất toán trước hạn…Điều phần làm giảm tính cạnh tranh Sacombank, vậy, Ngân hàng nên áp dụng sách ưu đãi, cắt giảm khoản chi phí nhỏ lẻ khách hàng thân thiết, khách hàng có xếp hạng cao dựa mức độ đóng góp lợi nhuận Ngân hàng Đẩy mạnh công tác phát triển, hoàn thiện sản phẩm cho vay tiêu dùng, đưa sản phẩm tiêu dùng bên cạnh sản phẩm truyền thống liên kết với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch vay phục vụ cho việc tổ chức đám cưới, du lịch Tiếp tục trì việc giải ngân thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản khách hàng, khách hàng có nhu cầu giải ngân tiền mặt với số lượng lớn sử dụng xe chuyên chở để chở tiền nhà khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro thể tinh thần làm việc cao, quan tâm chăm sóc đến khách hàng Tư vấn, cung cấp sản phẩm – dịch vụ đến nhà, hộ dân với sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù mua hàng trả góp 0% qua thẻ tín dụng, Ủy thác toán (thanh toán tiền điện, nước, điện thoại…thông qua tài khoản toán cách hoàn toàn miễn phí)… 43 4.3 KIẾN NGHỊ HỘI SỞ SACOMBANK  Trước vấn đề gặp phải, thời gian tới đề nghị hội sở Sacombank cần: Hỗ trợ Chi nhánh mặt nhân sự, đặc biệt vị trí CVKHCN phù hợp với môi trường làm việc yêu cầu chi nhánh, muốn tăng quy mô nhanh, muốn chiếm thị phần khu vực lực lượng bán hàng trực tiếp phải đầu tư cách chỉnh chu đầy đủ Giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức buổi huấn luyện kỹ bán hàng, kỹ giao tiếp, lớp học thẩm định, phân tích tài gắn liền lý luận với thực tiễn để vận dụng kiến thức cách linh hoạt, có hiệu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ CVKHCN Cải tiến quy trình cho vay nhằm giảm thiểu thủ tục cho khách hàng, giảm thời gian trình phê duyệt khoản vay Đối với khoản vay nhỏ, đơn giản xem xét đưa quy trình cho vay nhanh chóng, đơn giản nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng Ngân hàng Cần có thêm sách phát triển sản phẩm CVTD nhằm thu hút thêm KH đồng thời quan tâm đến dịch vụ chăm sóc KH KH dã có quan hệ tín dụng với chi nhánh Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phân tích thị trường, dự đoán phát triển, xu hướng biến động ngành tài người dân điều kiện kinh tế biến động để có biện pháp dự phòng rủi ro thích hợp đồng thời có kế hoạch nhằm đem lại lợi nhuận cao cho NH.  44 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế ngày hội nhập phát triển, hoạt động kinh doanh Ngân hàng không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng số lượng chất lượng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Mức sống thu nhập người dân ngày tăng, nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ tài Ngân hàng tăng theo, nhận thức vấn đề Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín thực hàng loạt giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng, phần đáp ứng nhu cầu thị trường vươn lên khẳng định Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín sẵn sàng lắng nghe, bước tháo gỡ khó khăn khách hàng Luôn thực với quy trình tín dụng, cán tín dụng không ích riêng cho thân mình, áp lực doanh số, tác động bên mà ngược lại với đạo đức nghề nghiệp Qua lý luận nghiên cứu thực tập Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Gò Vấp, hướng dẫn thầy giáo Ts Trần Thế Sao cán tín dụng Sacombank CN Gò Vấp để thực việc phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Sacombank CN Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2015, từ mạnh dạn đưa số giải pháp số tồn tại Sacombank CN Gò Vấp Do hạn chế kiến thức chuyên môn thực tiễn, nhiều vấn đề chưa phân tích cụ thể, rõ ràng mà em chưa làm viết này, em mong có góp ý, nhận xét, đánh giá chân thành thầy – cô, anh chị CBTD Ngân hàng để em hoàn thiện viết Em xin chân thành cảm ơn! 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Kiều (2006), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống Kê Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Chính Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao động Xã hội Chính sách tín dụng Sacombank Website: http://www.edoc.sacombank.com.vn http://www.haokhi.sacombank.com.vn http://www.sacombank.com.vn http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-cau-tieu-dung/2014-09-04/chon-thetin-dung-cua-ngan-hang-nao-loi-nhat-13060.aspx “7 kiện tài ngân hàng bật 2013”, cafef.vn, truy cập địa chỉ: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/7-su-kien-tai-chinh-ngan-hang-noi-bat-nam2013-2013123008045281312.chn “Chọn thẻ tín dụng ngân hàng lợi nhất”, Thời báo tài Việt Nam, truy cập địa chỉ: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-cau-tieu-dung/201409-04/chon-the-tin-dung-cua-ngan-hang-nao-loi-nhat-13060.aspx “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam”, Tạp chí tài chính, truy cập địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/vang-tiente/cac-nhan-to-anh-huong-den-hieu-qua-tin-dung-ca-nhan-o-viet-nam-49282.html “Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngân hàng thương mại”,Thư viện học liệu mở Việt Nam, truy cập địa chỉ: http://voer.edu.vn/m/cac-nhan-toanh-huong-den-hoat-dong-cho-vay-cua-ngan-hang-thuong-mai/654da2a7 “Các chức ngân hàng thương mại”, quantri.vn, truy cập địa chỉ: http://quantri.vn/dict/details/8299-cac-chuc-nang-cua-ngan-hang-thuong-mai 10 “Các hình thức cho vay ngân hàng thương mại”, Thư viện học liệu mở Việt Nam, truy cập địa chỉ: http://quantri.vn/dict/details/8299-cac-chuc-nang-cuangan-hang-thuong-mai 46 PHỤ LỤC Các sản phẩm cho vay tiêu dùng Sacombank CN Gò Vấp  VAY MUA NHÀ Sản phẩm Vay mua nhà cung cấp dịch vụ tín dụng cho KHCN có nhu cầu mua/ nhận chuyển nhượng BĐS (nhà, hộ, đất) Đặc điểm: Mức vay tối đa 100% nhu cầu vốn không 70% giá trị TSĐB Thời hạn vay tối đa 20 năm Chấp nhận TSĐB BĐS hình thành từ vốn vay Đối với BĐS dự án: Sacombank CN Gò Vấp tài trợ dự án BĐS có ký hợp đồng liên kết với Sacombank Đối với dự án chưa thực liên kết, Chi nhánh trình hồ sơ hội sở để xem xét thực ký liên kết để tài trợ cho KH vay vốn mua BĐS dự án Điều kiện thủ tục: Bản giấy đề nghị vay vốn theo mẫu Sacombank Bản CMND/ hộ chiếu; Hộ khẩu/ giấy, sổ tạm trú người vay người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có) Hồ sơ chứng minh thu nhập Hồ sơ BĐS dự định mua/ nhận chuyển nhượng (hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc, bảng báo giá,…) Bản hồ sơ TSĐB  VAY MUA XE Sản phẩm Vay dành cho KHCN có nhu cầu mua xe ô tô sử dụng xe mua để đảm bảo cho khoản vay Đặc điểm Mức vay: tối đa 70% giá trị xe TSĐB xe mua Thời hạn vay tối đa năm Sacombank có liên kết chặt chẽ với Đại lý ô tô lớn toàn quốc để KH dễ dàng lựa chọn mẫu xe phù hợp 47 Lưu ý: KH phải mua bảo hiểm vật chất xe suốt trình vay với số tiền bảo hiểm tối thiểu 100% dư nợ người thụ hưởng CN Gò Vấp, KH mua bảo hiểm 01 năm/ lần Xác nhận việc chấp/ cầm cố xe có chứng thực Giấy đăng ký xe (giấy đường) để KH sử dụng lưu hành Điều kiện thủ tục: Bản giấy đề nghị kiêm phương án vay theo mẫu Sacombank Bản CMND/ hộ chiếu; Hộ khẩu/ Giấy, sổ tạm trú người vay người hôn phối, bảo lãnh (nếu có) Hồ sơ chứng minh thu nhập, khả trả nợ Hợp đồng mua bán/ hóa đơn mua bán xe Bản Giấy đăng ký xe Bản Hợp đồng bảo hiểm xe  VAY TIÊU DÙNG – BẢO TOÀN Sản phẩm vay tiêu dùng - Bảo toàn cung cấp dịch vụ tín dụng dành cho KHCN có nhu cầu tiêu dùng dùng BĐS làm TSĐB Đặc điểm: Mức vay lên tới 100% nhu cầu, tối da 70% giá trị TSĐB Thời hạn vay tối đa 15 năm Giải ngân tiền mặt và/ phát hành thẻ tín dụng Family Lưu ý: Đối với khoản vay từ 250 triệu đồng trở xuống Chi nhánh tự định việc công chứng chấp đăng ký giao dịch đảm bảo Chấp nhận BĐS có giấy tờ hoàn chỉnh Áp dụng sản phẩm cho nhu cầu tiêu dùng, ngoại trừ: chuyển nhượng BĐS, mua xe ô tô đảm bảo xe vay, du học, chứng minh lực tài Điều kiện thủ tục: Bản Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay theo mẫu Sacombank 48 Bản CMND/ hộ chiếu, Hộ khẩu/ Giấy, Sổ tạm trú người vay người hôn phối, bảo lãnh (nếu có) Bản Hồ sơ chứng minh thu nhập, khả trả nợ Bản hồ sơ TSĐB  VAY TIÊU DÙNG- BẢO TÍN Sản phẩm vay tiêu dùng- Bảo tín cung cấp dịch vụ cho KHCN có nhu cầu tiêu dùng không cần chấp TSĐB Đặc điểm: Mức vay tối đa 500 triệu đồng Thời gian vay tối đa năm Không cần TSĐB Được tặng bảo hiểm tiền vay suốt thời gian KH vay vốn Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng Danh sách đơn vị Sacombank chấp nhận cho vay rộng rãi toàn quốc Lưu ý: Sacombank xét riêng nguồn thu nhập để xác minh mức cho vay tương ứng với nguồn tổng mức cho vay nguồn thu nhập không vượt 500 triệu đồng/ KH KH CBNV có thu nhập tháng gần 03 triệu đồng/ tháng công tác đơn vị Sacombank chấp nhận Điều kiện thủ tục: Bản giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay theo mẫu Sacombank Bản CMND/ hộ chiếu, Hộ khẩu/ Giấy, Sổ tạm trú người vay Bản Hợp đồng lao động thức đơn vị công tác tại, định bổ nhiệm, điều chỉnh lương,… Bản Hóa đơn tiền điện/ điện thoại/ nước 03 tháng gần Bản Sao kê lương/ bảng lương 06 tháng gần có xác nhận NH/ quan công tác 49  VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ Sản phẩm Vay cầm cố chứng từ có giá cung cấp dịch vụ tín dụng dành cho KHCN có nhu cầu sử dụng vốn chưa hết hạn tất toán Thẻ tiền gửi không sử dụng dịch vụ thấu chi (Thẻ tiền gửi bao gồm số dư TKTG không kỳ hạn, sổ tiết kiệm, chứng huy động, chứng từ huy động khác) Đặc điểm: Mức vay lên tới 100% giá trị tài sản cầm cố chứng từ có giá Sacombank phát hành 90% vàng, ngoại tệ, giấy tờ có giá đơn vị khác phát hành Giải ngân nhanh chóng, vòng 30 phút Lưu ý: Nợ gốc lãi trả lần hết hạn vay Tuy nhiên, KH trả trước phần toàn vốn, lãi Căn theo nhu cầu KH để xác định thời hạn vay phù hợp Đối với Thẻ tiền gửi Sacombank – SBL và/ TCTD khác phát hành thời hạn cho vay tối đa đơn vị xác nhận Danh mục Thẻ tiền gửi Sacombank chấp nhận cầm cố: Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank, ACB, Eximbank, Techcombank… Điều kiện thủ tục: Bản giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay theo mẫu Sacombank Bản CMND/ Hộ chiếu, Hộ khẩu/ Giấy/ Sổ tạm trú người vay người hôn phối, bảo lãnh (nếu có) Bản giấy xác nhận phong tỏa tài khoản Bản Thẻ tiền gửi cầm cố cho Sacombank  VAY DU HỌC Sản phẩm Vay du học cung cấp dịch vụ tín dụng dành cho KHCN có nhu cầu du học Việt Nam (du học chỗ) di học nước Đặc điểm: Mức vay lên đến 100% học phí chi phí du học Thời gian vay lên đến 120 tháng TSĐB cho khoản vay linh hoạt: BĐS (tối đa 70% giá trị BĐS chấp), thẻ tiết kiệm/ số dư tiền gửi 50 Lưu ý: Cá nhân vay du học nước phải có người chịu trách nhiệm trả nợ thay Việt Nam Cho vay ngoại tệ phải thực theo quy định quản lý ngoại hối NHNN quy định hành Sacombank Điều kiện thủ tục: Bản Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu Sacombank Bản CMND, Hộ khẩu/ Giấy, Sổ tạm trú người vay người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có) Bản Hộ chiếu, Visa người du học, chứng từ liên quan đến khóa học giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân (trong trường hợp người vay du học sinh) Bản Hồ sơ chứng minh thu nhập, khả trả nợ Bản hồ sơ TSĐB  VAY CHỨNG MINH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH Sản phẩm vay chứng minh lực tài cung cấp dịch vụ tín dụng dành cho KHCN có nhu cầu bổ túc hồ sơ xin cấp Visa du học, du lịch,… Đặc điểm: Mức vay đáp ứng 100% nhu cầu chứng minh lực tài không 100% giá trị TSĐB KH người thân theo định giá Sacombank Thời gian vay tối thiểu 01 tháng, tối đa 12 tháng NH lưu trữ hồ sơ BĐS KH TSĐB số dư tiền gửi toán và/ số tiền tiết kiệm KH KH cần trả khoản chênh lệch lãi suất tiền vay tiền gửi, khoản chi phí liên quan Lưu ý: Không giải ngân tiền mặt trường hợp nào, giải ngân vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm sổ tiết kiệm phong tỏa Điều kiện thủ tục: Bản Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu Sacombank 51 Bản CMND/ Hộ chiếu, Hộ khẩu/ Giấy, sổ tạm trú người vay người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có) Bản Chứng từ liên quan đến khóa học, giấy tờ chứng minh khoản toán cho sở đào tạo trình du học yêu cầu Lãnh quán Bản chứng từ chứng minh thu nhập kế hoạch trả nợ vay  VAY TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CBNV NHÀ NƯỚC Sản phẩm vay tiêu dùng CBNV Nhà nước cung cấp dịch vụ tín dụng cho KHCN công tác quan nhà nước Sacombank chấp nhận Đặc điểm: Mức vay tối đa: 80 triệu đồng CBNV; 150 triệu đồng Trường quan trở lên Thời gian vay tối đa 36 tháng Không cần BĐS Lưu ý: KH phải có thâm niên công tác tối thiểu 24 tháng (trong lĩnh vực) Điều kiện thủ tục: Bản giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay theo mẫu Sacombank Bản CMND/ Hộ chiếu, Hộ khẩu/ Giấy, sổ tạm trú người vay người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có) Bản Hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm Bản Sao kê lương, xác nhận lương đơn vị 52
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại sacombank chi nhánh gò vấp , phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại sacombank chi nhánh gò vấp , phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại sacombank chi nhánh gò vấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay