phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng

63 221 3
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SVTH: LÊ THỦY THƯƠNG MSSV: 1254030426 NGÀNH: NGÂN HÀNG GVHD: TS NGUYỄN THỊ THÙY LINH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Đào Tạo đặc biệt toàn thể quý thầy cô trường Đại học Mở TP.HCM Suốt năm học vừa qua (2012-2016), dìu dắt, tận tình dạy dỗ quý thầy cô trang bị thêm cho em nhiều kiến thức bổ ích lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng…Và em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Thùy Linh, cô tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc anh, chị phòng tín dụng chi nhánh Hồ Chí MInh- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, đặc biệt chị Hồ Thị Hà My tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Ngân hàng Cuối em xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, thành công nghiệp giảng dạy, chúc toàn thể Ban giám đốc nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sức khỏe, công tác tốt, chúc cho Ngân hàng ngày phát triển, khẳng định vị thị trường TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2016 Sinh viên thực Lê Thủy Thương i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần VPB Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng NHNN Ngân hàng nhà nước HĐQT Hội đồng quản trị VHĐ Vốn huy động HĐV Huy động vốn HĐ Hoạt động TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế KHCN Khách hàng cá nhân BCTC Báo cáo tài ĐVT Đơn vị tính iii MỤC LỤC CHƯƠNG : GIỚI THIỆU 1.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI: CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ……………………………………………………………………… 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG 2.2 NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG 2.3 TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2.4 GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA VPB 2.5 CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.5.1 Hoạt động quản lý huy động vốn: 15 2.5.2 Hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng: 10 2.5.3 Kết hoạt động kinh doanh: CHƯƠNG : THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 12 3.1 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG ………………………………………………………………………12 3.1.1 Chỉ tiêu huy động theo loại tiền 13 3.1.2 Chỉ tiêu huy động theo theo loại hình 13 iv 3.1.3 Chỉ tiêu huy động theo kỳ hạn 13 3.1.4 Vốn huy động / Vốn tự có (Vốn chủ sở hữu) 14 3.1.5 Vốn huy động / Tổng nguồn vốn 14 3.1.6 Chi phí huy động / Tổng chi phí 14 3.1.7 Chi phí huy động / Tổng vốn huy động 14 3.1.8 Lãi thu từ hoạt động cho vay / Lãi chi cho hoạt động huy động vốn 14 3.1.9 Chỉ tiêu Chênh lệch thu chi 14 3.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG 15 3.2.1 Các sản phẩm huy động vốn ngân hàng: 17 3.2.2 Cơ câu: nguồn vốn: 20 3.2.3 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền: 22 3.2.4 Tỷ trọng loại tiền gửi theo loại hình: 26 3.2.5 Tỷ trọng loại tiền gửi theo kỳ hạn: 29 3.2.6 Chi phí huy động: 32 3.2.7 Tình hình sử dụng vốn huy động vay: 37 3.2.8 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng : …………………………………………………………………………… 38 CHƯƠNG : ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN ………………………………………………………………………46 4.1 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 46 4.1.1 Những kết đạt được: 46 4.1.2 Những tồn tại, hạn chế: 47 4.1.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 47 v 4.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 48 4.2.1 Về phía ngân hàng: 48 4.2.2 Một số kiến nghị: 50 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………52 vi DANH SÁCH BẢNG BIỂU: Bảng 3.1:Cơ cấu nguồn vốn từ năm 2010- tháng đầu năm 2015 20 Bảng 3.2: Cơ cấu huy động theo loại tiền năm 2010 tới tháng đầu năm 2015 23 Bảng 3.3 Biến động tỷ giá USD năm 2015 25 Bảng 3.4:Tỷ trọng loại tiền gửi theo loại hình 27 Bảng 3.5:Tỷ trọng loại tiền gửi theo kì hạn: 29 Bảng 3.6: Lãi suất trung bình tiền gửi trung dài hạn VPBank từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2015 30 Bảng 3.7: Lãi suất bình quân VPBank giai đoạn năm 2010 đến ba quý đầu năm 2015 34 Bảng 3.8: Biểu lãi suất huy động bậc thang VND năm 2015 35 Bảng 3.9: Biểu lãi suất huy động USD ……………………………………….38 Bảng 3.10: Biểu lãi suất huy động EUR 36 Bảng 3.11: Biểu lãi suất huy động AUD 36 Bảng 3.12: Các tiêu đánh giá hoạt động HĐV từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2015 38 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng tổng tài sản VPBank qua năm từ 2010 đến quý III 2015………………………………………………………………………………… 8B Biểu đồ 2.2 Lợi nhuận sau thuế ngân hàng VPBank giai đoạn từ 2010 đến quý III năm 2015: Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.1 Số dư huy động VPBank so với trung bình ngành: 17 Biểu đồ 3.2 So sánh cấu vốn chủ tổng nguồn vốn VPBank với trung bình ngành: 22 Biểu đồ 3.3: Lãi suất trung bình USD từ năm 2010- tháng đầu năm 2015 24 Biểu đồ 3.4 Lãi suất trung bình VND từ năm 2010- tháng đầu năm 2015 26 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ thể tình hình cho vay huy động giai đoạn 2010-2015: 37 Biểu đồ 3.6 So sánh tỷ lệ đòn bẩy số NHTM giai đoạn 2010-2014 40 Biểu đồ 3.7: Cơ cấu VHĐ tổng dư nợ VPB: 41 Biểu đồ 3.8: Tỷ số chi phí huy động tổng chi phí ngân hàng VPBank 42 Biểu đồ 3.9: Tỷ số thu lãi/ chi lãi Ngân hàng VPBank giai đoạn 2010-3 quý đầu năm 2015 44 viii CHƯƠNG : GIỚI THIỆU Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt vốn yếu tố giúp ngân hàng thắng cạnh tranh Ngân hàng trường vốn có khả thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập củng cố vị thị trường Huy động vốn hoạt động quan trọng, truyền thống tạo nguồn vốn chủ yếu cho NHTM, nguồn vốn gắn liền với hoạt động ngân hàng, với tồn phát triển ngân hàng, thiếu nguồn vốn ngân hàng hoạt động Vì vậy, với vai trò quan trọng nguồn vốn hoạt động kinh doanh vốn huy động giữ vai trò chủ yếu, NHTM tìm cách phát triển nguồn vốn đẩy mạnh hiệu huy động vốn Tuy nhiên năm gần đây, tình hình kinh tế giới có nhiều biến động, đối mặt với nhiều dấu hiệu suy thoái, gia tăng rủi ro bất ổn thị trường tài toàn cầu…, đặc biệt khủng hoảng nợ công Châu Âu, kinh tế lớn Mỹ, Nhật, Trung Quốc có dấu hiệu bất ổn Do đó, tình hình kinh tế Việt Nam không tránh khỏi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: kinh tế tăng trưởng chậm, tình trạng lạm phát cao, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản ngày nhiều, ngân hàng đối mặt với tình trạng nợ xấu, huy động vốn khó khăn, đa số nguồn vốn NHTM thường ngắn hạn, nhiều ngân hàng chịu vay lãi suất cao để đảm bảo khoản đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng tài sản dẫn đến kinh doanh không hiệu phát triển không bền vững đặt ngân hàng đứng trước nhiều nguy nguy thiếu hụt khoản Vì vậy, vấn đề đặt biết ngân hàng huy động vốn có hiệu hay không? Và phải để huy động vốn có hiệu quả? Có ngân hàng làm tốt vai trò trung gian tài mình, góp phần phủ thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế Trong trình thực tập ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Hồ Chí Minh, với nhận thức vai trò quan trọng vốn huy động khó khăn huy động vốn nên em chọn đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng” để thực khóa luận tốt nghiệp 1.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Khóa luận vào phân tích thực trạng huy động vốn, đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng từ rút kết đạt được, tồn nguyên nhân, tìm lợi ngân hàng mảng huy động từ Biểu đồ 3.6 So sánh tỷ lệ đòn bẩy số NHTM giai đoạn 2010-2014 25 20 CTG 15 EXIMBANK ABBank 10 VPBank SHB 2010 2011 2012 2013 2014 Nguồn: BCTC ngân hàng giai đoạn 2010-2014 Trong hầu hết ngân hàng mẫu đại diện có xu hướng giảm tỷ số VHĐ/VCSH có VPBank SHB tăng tỷ số Lý giải cho điều này, sau giai đoạn kinh tế bất ổn, lãi suất liên tục hạ, khoản khó khăn, năm 2011, 2012 ngân hàng có VCSH lớn CTG EXIMBANK chưa thể lấy lại đà tăng trưởng vốn huy động thời gian trước, vốn chủ sở hữu trì Do đó, vốn huy động có tăng trưởng, phục hồi chưa theo kịp đà tăng VCSH Trong đó, ngân hàng có VCSH nhỏ VPBank SHB lại linh hoạt dễ dàng hồi phục trưởng có dấu hiệu ổn định Ngoài ra, để có kết này nhờ vào chiến lược sách ban lãnh đạo ngân hàng Như vậy, so với ngân hàng khác hệ thống, hiệu huy động VPBank vốn chủ sở hữu cao Tuy nhiên, xa so với mức lý tưởng 20 đề cập Do đó, lý thuyết, ngân hàng cần phải đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, để phù hợp với quy mô vốn tự có ngân hàng Tuy nhiên, điều khó thực so với VHĐ, tổng dư nợ VPBank chiếm khoảng 72%, hai năm trước tổng dư nợ chí chiếm thấp đạt 55% 57% Do đó, muốn tăng VHĐ trước tiên phải tăng doanh số cho vay Có đảm bảo lợi nhuận ngân hàng 40 3.2.9.2 Vốn huy động/ tổng nguồn vốn: Như phân tích phần 3.2.3, tỷ số tăng dần giai đoạn từ 20102012, đua lãi suất ngành ngân hàng lên đỉnh điểm Bắt đầu từ năm 2013 đến cuối tháng năm 2015, lãi suất hạ nhiệt nên tỷ số giảm dần Tuy nhiên, VHĐ nguồn vốn ngân hàng, nguồn vốn đặc trưng truyền thống NH từ xưa tới Mặt khác, việc giảm mức tăng trưởng vốn huy động bước chiến lược nhà quản trị ngân hàng Thay tập trung tăng trưởng huy động vốn giai đoạn từ năm 2010-2012, ngân hàng đẩy mạnh hoạt động tín dụng Tổng dư nợ tăng 42.02% 48.94% vào năm 2013 2014, vào ba quý đầu năm 2015 VHĐ tăng trưởng mức cao đạt 37.98% Điều chỉnh mức tăng trưởng vốn huy động cách vừa phải, đồng thời tập trung tìm kiếm đầu cho nguồn vốn cách tăng trưởng tín dụng bước sáng suốt giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân hàng Điều góp phần không nhỏ tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng Biểu đồ 3.7: Cơ cấu VHĐ tổng dư nợ VPB: ĐVT : tỷ đồng 200000 195003 180000 160000 162241 148633 140000 135258 121264 120000 102670 99529 100000 106600 82810 88707 80000 59810 65288 78378 60000 38967 52474 40000 25090 28860 36520 20000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng nguồn vốn VHĐ Tổng dư nợ Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2010-2014, BCTC quí III năm 2015 41 3.2.9.3 Chi phí huy động/ Tổng chi phí: Quan sát bảng 3.12 ta thấy chi phí lãi dịch chuyển khác tùy theo giai đoạn, tương ứng với tăng trưởng vốn huy động Trong giai đoạn từ 2010- 2011, tăng trưởng huy động mạnh mẽ kết chạy đua lãi suất mà đỉnh điểm năm 2011 Cũng mà chi phí lãi/ tổng chi phí năm 2011 tăng vọt từ 66.78% lên 74.42% Vào năm 2012, NHNN thực biện pháp nhằm điều chỉnh giảm lãi suất áp trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn, tăng lãi suất tái chiết khấu tái cấp vốn, lãi suất huy động trung dài hạn thả Tuy nhiên, biện pháp chưa có tác động tức thì, thị trưởng lãi suất chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hết năm 2012 Tỷ lệ chi phí thuy động tổng chi phí ngân hàng trì mức cao gần tương đương với năm trước 73.59% Đến năm 2013, thị trường lãi suất dần ổn định hơn, chi phí huy động tổng chi phí mà giảm dần, năm 2013 giảm xuống 10% 63.49%, hai năm tiếp tục giảm xuống 55.40% đên ba quý đầu năm 2015 số 43.92% Biểu đồ 3.8: Tỷ số chi phí huy động tổng chi phí ngân hàng VPBank ĐVT: % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 66.78% 74.42% 73.54% 63.49% 55.40% 43.92% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn: BCTC VPBank giai đoạn 2010- 2014, BCTN quý III 2015 42 Lại nói chiến lược hoạt động ngân hàng giai đoạn tập trung tăng trưởng tín dụng kể từ năm 2013 trở Sau thực tốt chiến lược giảnh lấy thị phần, chạy đua lãi suất năm 2011, nguồn vốn huy động vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định đó, ngân hàng tập trung tìm kiếm đầu cho nguồn vốn huy động được, đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng để nâng cao hiệu sử dụng vốn để nâng cao lợi nhuận ngân hàng Một chiến lược để thu hút cho vay đưa mức lãi suất ưu đãi so với mặt chung Để làm điều ngân hàng cần hạ lãi suất huy động, sau nới lỏng lãi suất cho vay, đảm bảo tính cạnh trang để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng Tóm lại, mục tiêu hai giai đoạn khác phí huy động thay đổi cho phù hợp với mục tiêu chiến lược ngân hàng Mặt khác, cấu nguồn vốn dần dịch chuyển, vốn huy động chiếm tỷ trọng ngày thấp tổng nguồn vốn chi phí huy động tổng chi phí giảm theo 3.2.9.4 Chi phí huy động/ tổng vốn huy động : Chỉ số phản ánh biến động lãi suất giai đoạn vừa qua Trong năm 2010 đến 2011, lạm phát Việt Nam tăng cao, làm cho lãi suất danh nghĩa tăng nhanh Cộng với tình trạng nên kinh tế biến động, khoản khó khăn, NHTM chạy đua lãi suất để giải giảm bớt căng thẳng khoản, làm cho chi phí huy động/ vốn huy động tăng cao Năm 2013 trở đi, thi trường có dấu hiệu ổn định phục hồi, lam phát giảm dó đó, lãi suất danh nghĩa Việt Nam mức cao so với nước khu vực đó, ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất để giảm chi phí lãi Tuy lãi suất giảm năm 2014 2015 vốn huy động tăng ròng, có giảm bớt mức tăng trưởng so với năm trước mà Điều lý giải cho mức giảm nhanh chi phí huy động/ tổng vốn huy động năm 2013-2015 Như vậy, tỷ số giảm chứng to hiệu huy động vốn ngân hàng dần cải thiện 3.2.9.5 Lãi thu từ HĐ cho vay/ lãi chi cho HĐ HĐV: Bảng 3.12 cho ta thấy lãi thu từ hoạt động cho vay lớn lãi chi cho HĐV tỷ số lớn Quan sát biểu đồ sau để có cài nhìn rõ xu hướng tỷ số 43 Biểu đồ 3.9: Tỷ số thu lãi/ chi lãi Ngân hàng VPBank giai đoạn 20103 quý đầu năm 2015 ĐVT: % 1.8 1.6 1.4 1.2 0.8 0.6 0.4 0.2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn: BCTC VPBank giai đoạn 2010-2015 Qua biểu đồ 3.9, ta thấy tỷ số không ổn định qua năm Hai năm 2011 2013 số giảm sâu nhất, đạt 1.21 1.17% Nguyên nhân năm 2011 lãi suất huy động toàn hệ thống bị đẩy lên cao, thân ngân hàng chạy đua lãi suất nhằm tăng trưởng vốn huy động, giành thị phần Do đó, chi phí cho huy động tăng cao nhanh thu nhập lãi Ngược lại, năm 2013 ngân hàng lại tăng trưởng mạnh doanh số cho vay, giảm huy động Như phân tích trên, ngân hàng đẩy mạnh cho vay cách đưa mức lãi suất ưu đãi, đó, thu lãi năm 2013 giảm so với năm trước làm cho tỷ số thu lãi/ chi lãi giảm xuống Tuy nhiên, tỷ lệ cải thiện đáng kể năm 2014 đặc biệt tháng đầu năm 2015, đạt mức 1.81% Điều cho thấy việc điều chỉnh hợp lý kịp thời hai tiêu vốn huy động tổng dư nợ cần thiết quan trọng 3.2.9.6 Chênh lệch thu chi: Bảng 3.12 cho ta thấy chệnh lệch thu chi dương liên tục tăng qua năm.Điều cho thấy khoảng cách chênh lệch tổng dư nợ tổng huy động ngày cải thiên làm tăng hiệu sử dụng vốn có tác động mạnh mẽ cải thiện hiệu kinh doanh NH 44 Kết luận chương 3: Chương trình bày thực trạng tiêu liên quan đến hiệu hoạt động huy động vốn ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2015 Những phân tích nhận định sở quan cho nhận xét đánh giá đề xuất giải pháp chương sau 45 CHƯƠNG : ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN Dựa vào phân tích chương 3, chương nêu kết đạt hạn chế hoạt dộng huy động vốn ngân hàng, Sau đó, đưa đề xuất nhằm tăng hiệu huy động ngân hàng 4.1 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 4.1.1 Những kết đạt được: Mặc dù tình hình kinh tế có dấu hiệu khởi sắc năm qua, chưa hoàn toàn phục hồi Do đó, người dân chưa mạnh dạn đem tiền đầu tư Gửi tiết kiệm lựa chọn an toàn phần lớn cà nhân số doanh nghiệp vừa nhỏ Vì vậy, hoạt động huy động vốn VPBank năm gần tăng trưởng mạnh, đạt nhiều thành tựu đáng kể Hầu hết tiêu đạt tăng trưởng dương Trong năm 2014, tổng tiền gửi VPBank lần vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng, đạt 108.353 tỷ đồng Ba quý đầu năm 2015, tổng tiền gửi tiếp tục tăng trưởng 17.6% so với năm ngoái, đạt 127 nghìn tỷ đồng Ngân hàng có lợi việc huy động tiền gửi cá nhân tổ chức kinh tế vừa nhỏ Cụ thể tiền gửi KHCN chiếm khoảng 50% tổng tiền gửi khách hàng Chỉ tháng đầu năm 2015, tiêu tiền gửi KHCN tăng trưởng vượt trội, đạt 34,7% Vốn huy động từ doanh nghiệp vừa nhỏ tăng mạnh, năm 2014, tăng gần 60% tiếp tục trì số năm 2015 (số liệu lấy từ bảng 3.3) Nguồn vốn ngắn hạn huy động (chiếm khoảng 90% tổng tiền gửi) đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vay ngắn hạn phần sử dụng vay trung dài hạn Hiệu sử dụng vốn dần cải thiện Tỷ số Tổng dư nợ/ tổng VHĐ tăng qua năm, từ 41.7% năm 2010 lên 65.5% ba quý đầu năm 2015 Tuy cách xa tỷ lệ lý tưởng khoảng 0.9-1.1 tỷ lệ dịch chuyển theo chiều hướng tích cực Chi phí huy động tương đối tốt tình hình cạnh tranh gay gắt ngân hàng Tỷ lệ chi phí huy động /tổng vốn huy động giảm mạnh giai đoạn vừa qua Chi phí huy động giảm làm giảm bớt chi phí, góp phần tăng lợi nhuận ngân hàng 46 4.1.2 Những tồn tại, hạn chế: Năm 2015, VHĐ tăng so với năm trước, tỷ trọng tăng trưởng VHĐ có sụt giảm nhiều Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng VHĐ đạt 36,97% năm 2014 giảm đạt 30,12% quý đầu năm 2015 Một mặt, giảm mức tăng trưởng vốn huy động có tác dụng tốt việc cân hoạt động huy động hoạt động cho vay Tuy nhiên, sụt giảm sức tăng trưởng VHĐ đồng nghĩa với việc VPBank hội mở rộng thị phần vào tay ngân hàng khác Tuy tỷ số tổng dư nợ tổng vốn huy động năm vừa có cải thiện chưa đạt tỷ số lý tưởng hay nói cách khác, việc sử dụng vốn chưa đạt hiệu cao Việc doanh số cho vay chưa tương xứng với vốn huy động tạo nên sức ỳ ngân hàng khó mở rộng quy mô ngân hàng Cụ thể là, chưa tìm đầu cho số vốn huy động nên khó tăng thêm VHĐ ảnh hưởng đến lợi nhuận khả chi trả ngân hàng Tiền gửi trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp tổng tiền gửi Tuy nhìn chung tiền gửi dài hạn có tăng mức tăng chưa đủ để tài trợ cho khoản vay trung dài hạn, năm 2015, tiêu cho vay trung dài hạn tăng mạnh Do đó, ngân hàng phải tiếp tục tình trạng lấy vốn huy động ngắn hạn tài trợ khoản vay trung dài hạn Điều dồng nghĩa với viện ngân hàng phải mang thêm gánh nặng rủi ro khoản 4.1.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: a Nguyên nhân chủ quan: Về hoạt động huy động vốn: Sản phẩm huy động vốn chưa đa dạng, sản phẩm riêng biệt cho nhóm khách hàng khác nhau, tất sản phẩm chung chung cho tất khách hàng, sản phẩm: bảo toàn thịnh vượng, tiết kiệm gửi góp, chứng tiền gửi ghi danh,… chưa có dấu ấn đặc biệt nên khó khăn việc cạnh tranh với ngân hàng lớn khác Về hoạt động tín dụng nói chung: giai đoạn 2010- 2015, HĐV chưa gắn chặt với công tác sử dụng vốn mà chủ yếu đẩy mạnh huy động sau sử dụng nên chưa mang lại hiệu cao Sang giai đoạn 2013-9 tháng đầu năm 2015, tình trạng cải thiện tăng trưởng tín dụng đẩy mạnh Tuy vậy, hoạt động tín dụng chưa thể bắt kịp hoạt động huy động vốn Có thể thấy điều nhìn vào tỷ tổng dư nợ tổng vốn huy động Đến năm 2015, ngân hàng sử dụng khoảng 65% vốn huy động vay nên hiệu sử dụng vốn chưa cao cần tiếp tục cải thiện 47 Về tiền gửi trung dài hạn: ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm dài hạn tiết kiệm bảo toàn thịnh vương, chứng tiền gửi dài hạn ghi danh, sản phẩm giống nhau, chưa có đặc trưng riêng biệt, chưa hướng tới đối tượng khách hàng khác Do đó, hiệu sản phẩm có thấp b Nguyên nhân khách quan Do thói quen sử dụng tiền mặt người dân Việt Nam nên NH khó khăn việc huy động tiền gửi dân cư đặc biệt TG toán Hơn trình độ dân trí người dân hạn chế nên việc sử dụng công nghệ đại gặp phải khó khăn Nhu cầu mong đợi khách hàng không giống nhau, tức khách hàng muốn gửi tiền ngắn hạn, lại muốn vay trung dài hạn Do đó, vốn ngắn hạn dư thừa so với nhu cầu vay ngắn hạn, ngược lại vốn trung dài hạn đủ vay trung dài hạn Đây vấn đề nan giải mà VPB nói riêng toàn hệ thống NH nói chung phải đối mặt Sự cạnh tranh ngày gay gắt NH, NH có chiêu thức để thu hút khách hàng, NH có lợi riêng phải để giữ khách hàng cũ điều quan trọng việc cố gắng để thu hút khách hàng 4.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 4.2.1 Về phía ngân hàng: a Phát triển dịch vụ liên quan đến hoạt động huy động vốn Như phân tích trên, chi phí hoạt động ngân hàng lớn, đó, ngân hàng cần phải tăng cường hoạt động dịch vụ để tăng lợi nhuận bù đắp chi phí biện pháp cụ thể sau: Ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động trả lương qua tài khoản cho doanh nghiệp giảm phí để khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều từ gián tiếp tận dụng nguồn vốn giá rẻ thu thêm phí dịch vụ Ngân hàng cần phải tăng cường hệ thống máy ATM đặc biệt TP.HCM Hà Nội thị trường lớn nhiều khách hàng, so với NH khác lượng máy ATM NH nói không đáng kể Đồng thời, NH cần tăng cường chất lượng hệ thống máy ATM có ngân hàng như: thường 48 xuyên bảo trì để phát hư hỏng, nâng cấp hệ thống xử lý thông tin máy theo hướng phát triển công nghệ, tạo hình ảnh boost ATM chuyên nghiệp, thoáng mát, an toàn vị trí đặt máy ATM thuận tiện cho nhiều khách hàng Ngân hàng cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ tiện ích toán như: tiếp tục phát triển dịch vụ internet banking, home banking, phone banking…tạo điều kiện giao dịch thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho khách hàng NH cần phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ, hàng hóa, điện nước, điện thoại…để làm dịch vụ thu hộ vừa thu phí tăng thu nhập cho NH vừa tăng tiền gửi toán cuả khách hàng Về sản phẩm tiền gửi có kì hạn: Tiếp tục chiến lược khuyến khích khoản tiền gửi dài hạn cách sử dụng hiệu linh hoạt công cụ lãi suất, thiết kế gói sẩn phẩm tiết kiệm trung dài hạn hấp dẫn để bổ sung nguồn vốn này, đáp ứng nhu cầu vay trung dài hạn ngày gia tăng b Thực tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing để quảng bá thương hiệu Ngân hàng Những năm vừa qua ngân hàng thực tốt chiến lược quảng cáo, PR, tổ chức kiện tri ân khách hàng thân thiết,… Cần phải trì đẩy mạnh hoạt động để thu hút khách hàng giữ chân khách hàng cũ Ngoài ra, NH cần tập trung vào hoạt động vừa quảng bá hình ảnh NH vừa có ý nghĩa xã hội như: trao học cho sinh viên nghèo vượt khó, đồng tài trợ cho chương trình từ thiện, hỗ trợ cho trẻ em mồ côi người già nhỡ, chương trình công ích khác…Hàng năm ngân hàng cần lập dự toán ngân sách cho hoạt động này, xây dựng kế hoạch dự kiến định kỳ tổ chức đánh giá kết đạt c Huy động vốn phải gắn chặt với yêu cầu sử dụng vốn Để nâng cao hiệu đồng vốn huy động việc huy động vốn sử dụng vốn phải chặt chẽ với Theo phân tích tình hình sử dụng vốn huy động chương ngân hàng sử dụng khoảng 60% VHĐ vay, ngân hàng phải đẩy mạnh hoạt động tín dụng số lượng lẫn chất lượng, phát triển sản phẩm tín dụng ngân hàng như: bảo lãnh, cần đưa vào sản phẩm bao toán mà ngân hàng chưa có Bên cạnh đó, hàng năm NH cần lập kế hoạch sử dụng vốn tuân thủ tiêu giao theo quy định NHNN nhằm đảm bảo khả khoản cho ngân hàng từ có kế hoạch huy động cho phù hợp giảm thiểu chi phí nhằm tăng lợi nhuận cho NH 49 Và điều đáng lưu ý tiêu tăng trưởng tín dụng nhóm hạn chế nên NH cần huy động với cấu tiền gửi có kỳ hạn kỳ hạn cho nguồn vốn có kỳ hạn đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn vay, nguồn vốn không kỳ hạn sử dụng để đầu tư vào tài sản nhằm mục đích khoản sinh lời với kỳ hạn ngắn, hiệu sử dụng vốn cao d Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ phong cách phục vụ khách hàng đội ngũ nhân viên ngân hàng Việc xây dựng đội ngũ cán giỏi chuyên môn, tốt phong cách phục vụ, tác phong làm việc có phẩm chất đạo đức tốt không góp phần nâng cao hiệu huy động vốn mà đển lại ấn tượng tốt khách hàng ngân hàng Để làm điều ngân hàng cần phải: Nâng cao chất lượng lớp đào tạo nghiệp vụ, sản phẩm, kỹ giao tiếp, xử lý tình cho đội ngũ nhân viên Thường xuyên mở khóa đào tạo thái độ phong cách phục vụ khách hàng cho nhân viên, đặc biệt khả xử lý tình xảy lúc giao dịch với khách hàng nhằm tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái hài lòng giao dịch ngân hàng NH nên xây dựng chế độ khen thưởng phù hợp, khuyến khích tạo phong trào thi đua nhân viên nhằm kích thích tinh thần làm việc 4.2.2 Một số kiến nghị: a Kiến nghị Chính phủ Chính phủ cần hoàn thiện chế điều hành sách tài khóa biện pháp nhằm tạo ổn định kinh tế vi mô, vĩ mô, thúc đẩy kinh tế phát triển, tỷ giá biến động, lạm phát thấp Chính phủ phối hợp với NHNN giải tình trạng nợ xấu ngân hàng, vấn đề trọng tâm giai đoạn nay, nợ xấu xem khối u thể, giải khối u hệ thống ngân hàng hồi phục thể trạng hoạt động tốt Hoàn thiện môi trường pháp lý hoạt động ngân hàng ngày nâng cao lực tài chính, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, tạo môi trường cạnh tranh công ngân hàng kể nước ngân hàng nước Hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ngành theo kế hoạch phát triển Chính phủ 50 b Kiến nghị NHNN: Hoàn thiện sách điều hành lãi suất tạo thuận lợi cho ngân hàng việc huy động vốn Hiện NHNN trình thực bỏ trần lãi suất huy động để tạo công huy động vốn NH Đổi hoàn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ ngân hàng đại như: Internet banking, Homebanking, Ebạnking…để phù hợp với phát triển công nghệ đại tạo sở cho việc xử lý tranh chấp, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ NHNN cần ban hành quy định xử lý cách nghiêm khắc công khai trường hợp lừa đảo qua ngân hàng để tạo nên hệ thống ngân hàng sạch, củng cố lòng tin dân cư vào hệ thống ngân hàng Tăng cường công tác tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng thương mại cách thường xuyên để nắm bắt thông tin phát kịp thời phát sinh nhằm tránh tác động xấu đến hệ thống ngân hàng đến ổn định thị trường Xây dựng vận hành hệ thống giám sát ngân hàng đại hữu hiệu 51 KẾT LUẬN Huy động vốn hoạt động chủ yếu NHTM Việt Nam Thịnh Vượng, VHĐ chiếm khoảng 80% tổng nguồn vốn ngân hàng Từ năm 2010 đến tháng năm 2015, NH đạt kết tốt Tuy nhiên hạn chế mà NH cần khắc phục để nâng cao hiệu huy động vốn, nâng cao lợi nhuận Qua phân tích thực trạng huy động vốn hiệu huy động vốn VPBank giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2015, ta thấy tốc độ tăng VHĐ tốt, quy mô VHĐ mở rộng nhiên cấu VHĐ chưa thật hợp lý Tiền gửi tiết kiệm trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp, chưa đủ tài trợ cho nhu cầu vay trung dài hạn Bên cạnh đó, số dư cho vay chiếm khoảng 55% VHĐ, làm cho hiệu sử dụng vốn chưa cao Mặc dù vậy, tình trạng cải thiện tốt đầu năm 2015 Mỗi ngân hàng có mạnh riêng, phải phát huy mạnh song song với việc thiết lập kế hoạch cho hoạt động cho hiệu sử dụng vốn huy động tốt Trong thời gian vừa qua ngân hàng hoạt động tích cực, đưa nhiều sản phẩm huy động tiện ích dịch vụ, phát triển mạng lưới hoạt động…đây nỗ lực toàn thể cán nhân viên ngân hàng, hy vọng thời gian tới ngân hàng đạt kết tốt 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao Động Xã Hội Phan Đức Dũng (2012), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Lao Động Xã Hội Báo cáo thường niên năm 2013, 2014 báo cáo kiểm toán quý năm 2015 Website: www.vpb.vn www.cafef.vn www.gov.vn www.laisuat.vn www.vneconomy.vn 53 54 [...]... quả huy động thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động 11 CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Nhằm đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn, trước tiên cần tìm hiểu thực trạng huy động vốn tại ngân hàng thông qua cơ cấu nguồn vốn, các loại hình khác nhau của vốn huy động Bên cạnh đó, việc phân tích các chỉ số nhằm đánh giá hoạt. .. TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Trinh bày cơ cấu vốn huy động theo loại tiền, kỳ hạn, loại hình Phân tích những chỉ tiêu đánh giả hiệu quả huy động tại ngân hàng 2 Chương 4: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Nêu đánh giá chung về hoạt động huy động vốn ở VPB và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn Kết luận chương 1: Chương 1 đã nêu lên... vốn Kết luận chương 2: Trên đây là phần giới thiệu về ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng gồm lịch sử hình thành và phát triển, bộ máy tổ chức, chức năng hoạt động và phân tích tình hình hoạt động kinh doanh từ 2010 đến 30/9/2015 qua hoạt động tín dụng và kết quả kinh doanh của ngân hàng Từ những tổng quan về hoạt động của ngân hàng, chương 3 sẽ đi sâu vào phân tích thực trạng huy động vốn, phân tích. ..đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 1.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu sẽ tập trung phân tích tình hình huy động vốn và phân tích hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 9 tháng đầu năm 2015 Nguyên nhân đề tài chọn giai đoạn... hoạt động huy động là cần thiết vì là cơ sở đánh giá hoạt động huy động vốn đã hiệu quả hay chưa 3.1 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG Để nâng cao hiệu quả của công tác huy động vốn đòi hỏi công tác huy động vốn phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau: Một là, nguồn vốn huy động phải xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của ngân hàng để đảm bảo có khả năng đáp ứng cho hoạt động. .. động được một đồng vốn thì ngân hàng đã bỏ ra bao nhiêu đồng để trả lãi cho khách hàng dựa trên lãi suất ngân hàng đưa ra trong hoạt động huy động vốn Chỉ tiêu này càng nhỏ thì hiệu quả huy động vốn của ngân hàng càng cao 3.1.8 Lãi thu từ hoạt động cho vay / Lãi chi cho hoạt động huy động vốn Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa doanh thu từ cho vay và chi phí từ hoạt động huy động vốn, doanh thu từ... quan về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Nội dung chính của chương này là tìm hiểu lịch sử hình thành, nhiệm vụ, chức năng, tầm nhìn chiến lược và cơ cấu tổ chức của ngân hàng Ngoài ra, trong chương này có phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2010 đến 3 quý đầu 2015 Chương 3: Thực trạng và hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. .. NH đang hoạt động không hiệu quả 3.1.6 Chi phí huy động / Tổng chi phí Chỉ tiêu này đánh giá chi phí ngân hàng phải bỏ ra cho hoạt động huy động vốn so với tổng chi phí hoạt động của ngân hàng Tỷ lệ càng thấp cho thấy hiệu quả huy động vốn của NH càng cao vì chỉ số này càng thấp thì hiệu quả tín dụng càng cao và ngược lại 3.1.7 Chi phí huy động / Tổng vốn huy động Chỉ tiêu này cho thấy để huy động được... phí huy động vốn, tỷ lệ này càng lớn và càng lớn hơn 1 càng tốt 3.1.9 Chỉ tiêu Chênh lệch thu chi Chênh lệch thu chi = Thu từ cho vay - chi cho huy động vốn 14 Chỉ tiêu này thể hiện thu nhập ròng mà ngân hàng nhận được trong hoạt động kinh doanh giữa huy động vốn và cho vay, chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu quả sinh lời của mỗi đồng vốn huy động càng lớn 3.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Việt. .. và tiếp tục có những tiến bộ tích cực trong năm 2015 Trong giai đoạn này, ngân hàng chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc trong quy mô tài sản cũng như lợi nhuận 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Thực trạng và hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và các chỉ tiêu liên quan như: chi phí huy động vốn, tình hình sử dụng vốn huy động, hiệu quả sử dụng vốn, vv 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng , phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng , phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay