Luận văn KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG

43 199 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:44

Công tác kế toán bán hàng tại công ty. Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh, là qua trình người bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua để nhận quyền sở hữu tiền tệ hoặc quyền đòi tiền ở người mua. Như vậy , thông qua nghiệp vụ bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa được thực hiện,vốn của doanh nghiệp thương mại được chuyển từ hình thái hiện vật(hàng hóa) sang hình thái giá trị(tiền tệ), doanh nghiệp thu hồi được vốn bỏ ra, bù đắp được chi phí có nguồn tích lũy để mở rộng kinh doanh. Quá trình bán hàng là quá trình hoạt động kinh tế: Doanh nghiệp đem bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ đồng thời đã thu được tiền hoặc có quyền thu tiền của người mua. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG Giảng viên hướng dẫn: Họ tên sinh viên : Mã số SV : Lớp : Hà Nội, tháng 03 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG Giảng viên hướng dẫn: Họ tên sinh viên : Mã số SV : Lớp : Hà Nội, tháng 03 năm 2015 MỤC LỤC Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 17 Ký hiệu viết tắt BĐSĐT BHXH BHYT CKTM Công ty TNHH GGHB HĐ GTGT KPCĐ NSNN NTGS SHTKĐƯ Thuế GTGT TSCĐ Chữ viết tắt Bất động sản đầu tư Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Chiết khấu thương mại Công ty trách nhiệm hữu Giảm giá hàng bán Hóa đơn Giá trị gia tăng Kinh phí công đoàn Ngân sách Nhà nước Ngày tháng ghi sổ Số hiệu tài khoản đối ứng Thuế Giá trị gia tăng Tài sản cố định Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ hình thức quy mô hoạt động kinh doanh Hơn nhu cầu tiêu dùng thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo doanh thu có lợi nhuận Muốn làm điều doanh nghiệp phải sản xuất, kinh doanh thị trường cần kinh doanh thứ có Vậy vấn đề đặt doanh nghiệp cần kinh doanh gì, kinh doanh cho hiệu Quyết định cho vấn đề khâu bán hàng Việc kiểm soát tốt khâu bán hàng đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Như vậy, làm tốt bán hàng không việc tìm kiếm, giao tiếp, thể với khách hàng mà phải tốt công tác kế toán bán hàng, hạch toán kết bán hàng doanh nghiệp Tại Công ty TNHH Nguyên Phương có số vấn đề đặt công tác kế toán bán hàng thực tốt hay chưa? Thực đem lại hiệu cho công ty hay chưa? Vì vậy, kết nghiên cứu “Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng công ty TNHH Nguyên Phương’’ có đóng góp sâu sắc cho việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng công ty Ngoài lời mở đầu kết luận khóa luận tác giả gồm chương chính: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng công ty TNHH Nguyên Phương Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác kế toán bán hàng mặt hàng vật liệu xây dựng công ty TNHH Nguyên Phương Sinh viên: Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm lý thuyết kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Khái niệm bán hàng và ý nghĩa của bán hàng Bán hàng là khâu cuối cùng quá trình hoạt động kinh doanh, là qua trình người bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho người mua để nhận quyền sở hữu tiền tệ hoặc quyền đòi tiền ở người mua Như vậy , thông qua nghiệp vụ bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa được thực hiện,vốn của doanh nghiệp thương mại được chuyển từ hình thái hiện vật(hàng hóa) sang hình thái giá trị(tiền tệ), doanh nghiệp thu hồi được vốn bỏ ra, bù đắp được chi phí có nguồn tích lũy để mở rộng kinh doanh Quá trình bán hàng là quá trình hoạt động kinh tế: Doanh nghiệp đem bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ đồng thời đã thu được tiền hoặc có quyền thu tiền của người mua Mối quan hệ trao đổi giữa doanh nghiệp với người mua là quan hệ “thuận mua vừa bán”, doanh nghiệp với tư cách là người bán chuyển giao sản phẩm cho người mua theo đúng các điều khoản hợp đồng kinh tế đã đăng ký giữa hai bên Quá trình bán hàng được coi là kết thúc đã hoàn tất việc giao hàng và bên mua đã trả tiền hoặc chấp nhận toán cho số sản phẩm hàng hóa đó Khi quá trình bán hàng chấm dứt, doanh nghiệp sẽ có một khoản thu về tiêu thụ sản phẩm, vật tư hàng hóa hay còn gọi là doanh thu bán hàng Theo chuẩn mực số 14 về doanh thu và thu nhập khác (ban hành và công bố theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng B`ộ tài chính) doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất cả quy định sau: - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua Sinh viên: Luận văn tốt nghiệp - ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định được chi phí liên quan tới giao dịch bán hàng Từ những vấn đề bắt buộc các doanh nghiệp cần thực hiện tốt các yêu cầu quản lý, công tác bán hàng như: đôn đốc thu nhanh tiền hàng, đồng thời sở đó xác định đúng đắn kết quả của từng hoạt động Kết quả bán hàng doanh nghiệp thương mại chính là kết quả hoạt động kinh doanh hàng hóa Kết quả đó được đo bằng phần chênh lệch giữa doanh thu thuần về tiêu thụ hàng hóa với các khản chi phí kinh doanh phát sinh kỳ Nếu phần chênh lệch đó là một số dương thì kết quả bán hàng của doanh nghiệp sẽ có lãi và ngược lại, nếu phần chênh lệch là một số âm thì kết quả bán hàng lỗ 1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Trong bất kỳ nền kinh tế nào, nền kinh tế hàng hóa hay nền kinh tế thị trường…Việc tiêu thụ hàng hóa cũng là một vấn đề quan trọng, quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Bởi có thông qua tiêu thụ thì tính chất hữu ích của hàng hóa mới được xã hội thừa nhận và bên cạnh đó mới có khả bù đắp những chi phí bỏ và có lợi nhuận Mặt khác, tăng nhanh quá trình tiêu thụ là tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động, tiết kiệm vốn chính sử dụng những nguồn vốn ít hiệu quả như: vốn vay, vốn chiếm dụng, đảm bảo thu hồi vốn nhanh thực hiện tái sản xuất mở rộng Đây là tiền đề vật chất để tăng thu nhập cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên Do đó công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải thỏa mãn được các yêu cầu sau: - Quản lý sự vân động và số hiện có của từng loại hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng chủng loại và giá trị của chúng Sinh viên: Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội - Quản lý chất lượng cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm là mục tiêu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp - Tìm hiểu, khai thác và mở rộng thị trường, áp dụng các phương thức bán hàng phù hợp và có chính sách sau bán hàng “ hậu mãi” nhằm không ngừng tăng doanh thu, giảm chi phí của các hoạt động - Quản lý chặt chẽ các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí hoạt động khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận Để đáp ứng được yêu cầu quản lý về hàng hóa, hàng bán và kết quả bán hàng kế toán phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời chính xác tình hình hiện có và sự biến động của từng loại hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại và giá trị - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu và chi phí của từng hoạt động doanh nghiệp Đồng thời theo dõi và đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng - Phản ánh và tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và tình hình phân phối kết quả hoạt động - Cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định và phân phối kết quả 1.2 Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng doanh nghiệp 1.2.1 Các phương thức bán hàng Việc bán hàng doanh nghiệp thương mại nội địa có thể thực hiện theo các phương pháp sau:  Bán buôn hàng hóa Sinh viên: Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Bán buôn hàng hóa là hình thức bán hàng cho các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp sản xuất…Đặc điểm của hàng hóa bán buôn là hàng hóa vẫn nằm lĩnh vực lưu thông, chưa vào lĩnh vực tiêu dùng vậy giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa chưa được thực hiện Hàng hóa bán buôn thường được bán theo lô hàng hoặc bán với số lượng lớn Trong bán buôn thường bao gồm hai phương thức: - Phương thức bán buôn hàng hóa qua kho: là phương thức bán buôn hàng hóa mà đó hàng bán phải được chiết khấu từ kho bảo quản của doanh nghiệp - Phương thức bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng: doanh nghiệp sau mua hàng, nhận hàng mua không đưa về nhập kho mà chuyển thẳng cho bên mua  Bán lẻ hàng hóa Có phương thức bán hàng là:Bán hàng thu tiền tập trung bán hàng không thu tiền tập trung bán hàng tự động - Phương thức bán hàng thu tiền tập trung Theo phương thức này,nhân viên bán hàng phụ trách việc giao hàng ,còn việc thu tiền có người chuyên trách làm công việc này.Trình tự tiến hành sau: Khach hàng xem xong hàng hoá đồng ý mua,người bán viết “ hóa đơn bán lẻ” giao cho khách hàng đưa đến chỗ thu tiền đóng dấu “ thu tiền” ,khách hàng mang hoá đơn đến nhận hàng Cuối ngày, người thu tiền tổng hợp số tiền thu để xác định doanh số bán Định kỳ kiểm kê hàng hoá quầy,tính toán lượng hàng bán để xác định tình hình bán hàng thừa thiếu quầy - Phương thức bán hàng không thu tiền tập trung Theo phương thức ,nhân viên bán hàng vừa làm nhiệm vụ giao hàng, vừa làm nhiệm vụ thu tiền Do ,trong hàng bán lẻ việc thu tiền bán hàng phân tán nhiều đIúm Hàng ngày định kỳ tiến hành kiểm kê hàng hoá lại để Sinh viên: Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội tính lượng bán ra,lập báo cáo bán hàng ,đối chiếu doanh số bán theo báo cáo bán hàng với số tiền thực nộp để xác định thừa thiếu tiền bán hàng - Phương thức bán hàng tự động Theo phương thức này, người mua tự chọn hàng hoá sau mang đến phận thu ngân kiểm hàng,tính tiền,lập hoá đơn bán hàng thu tiền Cuối ngày nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ Định kỳ kiểm kê,xác định thừa ,thiếu tiền bán hàng  Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp Theo hình thức này người mua hàng sẽ được trả tiền mua hàng thành nhiều lần cho doanh nghiệp ngoài số tiền thu theo giá bán thông thường còn thu thêm một khoản lãi trả chậm Về thực chất người bán chỉ mất quyền sở hữu người mua toán hết tiền hàng Tuy nhiên, về mặt hạch toán giao hàng cho người mua hàng hóa bán trả góp được coi là tiêu thụ bên bán ghi nhận doanh thu 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng  Khái niệm Doanh thu doanh nghiệp bao gồm: tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đó thu được hoặc sẽ thu được như: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, doanh thu kinh doanh bất động sản, thu nhập khác Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và phí thu ngoài giá bán (nếu có)  Phương pháp xác định doanh thu bán hàng Theo chuẩn mực số 14 về doanh thu và thu nhập khác ban hành và công bố theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính thì doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thõa mãn điều kiện: Sinh viên: 10 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội + Trường hợp toán qua ngân hàng Ngày 10/ 09 công ty xuất bạn cho công ty TNHH Nam Phương điều hòa Sony với tổng giá toán 39.600.000 đồng, thuế GTGT 10% công ty Nam Phương toán tiền hàng qua tiền gửi ngân hàng.(Phụ lục 09) Nợ TK 112: 39.600.000 Có TK 511: 36.000.000 Có TK 333(1): 3.600.000 +Trường hợp mua hàng chưa toán - Kế toán doanh thu theo phương pháp bán lẻ Ví dụ: Ngày 11/09 công ty xuất bán 12 dàn loa kỹ thuật số cho của hàng Ngọc Linh với đơn giá 5.500.000 đ/ bộ, giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% Cửa hàng Ngọc Linh chưa toán tiền hàng (Phụ lục 10) Kế toán ghi: Nợ TK 131: 72.600.000 Có TK 511: 66.000.000 Có TK 333(1): 6.000.000 - Kế toán doanh thu bán hàng theo phương pháp bán lẻ: Ví dụ: Ngày 15/09 công ty bán cho khách hàng lẻ một chiếc máy giặt với gái bán chưa thuế là 21.265.000 đ, thuế GTGT 10% Khách hàng đã toán bằng tiền gửi ngân hàng (Phụ lục 11) Kế toán ghi: Nợ TK 111: 23.391.500 đ Có TK 511: 21.265.000 đ Có TK 333(1): 2.126.500 đ Cuối kỳ, kế toán tổng hợp toàn bộ doanh thu thuần phát sinh thực tế quý III sổ cái TK 511 (Phục lục ) kết chuyển sang TK 911 Sinh viên: 29 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán   TK sử dụng: TK 521: Chiết khấu thương mại TK 531: Hàng bán bị trả lại TK 532: Giảm giá hàng bán Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, phiếu chi, phiếu nhập,…  Phương pháp kế toán: Ví dụ: Ngày 20/09 công ty đã xuất bán cho Công ty TNHH Nam Hải cái điều hòa với tổng gí trị lô hàng là 31.350.000 đ Do mua với số lượng lớm công ty đồng ý chiết khấu cho Công ty TNHH Nam Hải 1% giá trị lô hàng Công ty TNHH Nam Hải chưa toán tiền hàng, thuế GTGT của lô hàng là 10% Kế toán ghi: Nợ TK 521: 313.500 đ Có TK 333(1): 28.500 đ Có TK 131: 285.000 đ Ví dụ: Ngày 17/09 theo đơn hàng số 000234 công ty xuất kho lô hàng máy tính xách tay cho công ty CP Mai Lan với tổng giá trị toán là 110.000.000 đ thuế GTGT 10% công ty CP Mai Lan đã toán bằng TGNH trị giá vốn thực tế của lô hàng là 89.000.000 đ Khi nhận hàng công ty CP Mai Lan phát hiện ¼ lô hàng bị lỗi nên công ty đã từ chối và trả lại số hàng Công ty đã chấp nhận nhập lại kho số hàng và toán cho công ty Thạch Kim bằng tiền mặt Kế toán ghi: Phản ảnh trị gái hàng bán bị trả lại: Nợ TK 531: 25.000.000 Nợ TK 333(1): 2.500.000 Sinh viên: 30 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Có TK 111: 27.500.000 Phản ánh giá trị lô hàng nhập lại: Nợ TK 156: 22.250.000 Có TK 632: 22.250.000 Cuối kỳ, kế toán tổng hợp các khoản giảm trừ doanh thu sổ cái tài khoản 521, 531, sau đó kết chuyển sang tài khoản 511 Kế toán ghi: Nợ TK 511: 25.313.5000 Có TK 531: 25.000.000 Có TK 521: 313.500 2.2.3 Kế toán giá vốn bán hàng Phương pháp tính giá vốn bán hàng: công ty sử dụng phương pháp kế khai thường xuyên   TK kế toán sử dụng: TK 6321 : Giá vốn TK 156: Hàng hóa Chứng từ kế toán sử dụng - Phiếu nhập kho (01-VT) - Phiếu xuất kho (02-VT) : trường hợp hàng hóa nhập lại kho  Sổ kế toán sử dụng Hàng ngày, hàng tháng diễn nhiều nghiệp vụ kinh tế, thay ghi Sổ Cái cho tài khoản 632 - Sổ Nhật ký chung - Sổ TK 632, 156 - Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn Và sổ kế toán khác có liên quan… Sinh viên: 31 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Tình tự kế toàn giá vốn hàng bán: tại kho số hàng bán bàn giao cho khách được khách hàng đồng ý toán chính thức coi là tiêu thụ Vì thế xuất hàng bán, kế toán phản ảnh giá trị của hàng xuất bán vào tài khoản 632 Ví dụ: Ngày 20/09 , công ty bánhàng linh kiện điện tử cho công ty cổ phần đầu tư TM giao nhận vận tải Ánh Dương Đơn giá hóa đơn là 55.00.000 đ, công ty ghi nhận trực tiếp vào doanh thu.Thuế GTGT 10% Giá vốn: 32.700.000 đ Công ty Ánh Dương chưa toán (Phụ lục 12) Kế toán định khoản: Giá vốn: Nợ TK 6323: 32.700.000 Có TK 154 : 32.700.000 Giá bán: Nợ TK 131: 55.000.000 Có TK 5113: 55.000.000 Có TK 3331 : 5.000.000 Kế toán đinh khoản sau: trích sổ cái TK 632 Nợ TK 632: giá vốn hàng bán Có TK 156: hàng hóa Cuối kỳ kế toán tổng hợp toàn bộ giá vốn hàng bán thực tế phát sinh quý III được tập hợp sổ cái TK 632 kế toán kết chuyển sáng TK 911 2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp Chi phí quản lý kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp Sinh viên: 32 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Tuy nhiên, doanh nghiệp lập Sổ Cái tài khoản 642 mà không lập Sổ chi tiết tài khoản chi tiết 641 – Chi phí bán hàng tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp  Tài khoản sử dụng Tài khoản 641- Chi phí bán hàng Tài khoản 642-Chi phí quản lí doanh nghiệp Và tài khoản khác có liên quan tài khoản 111, 112, 133,…  Chứng từ kế toán sử dụng - Hóa đơn Giá trị gia tăng - Phiếu chi - Bảng chấm công,… Và chứng từ khác có liên quan…  Sổ kế toán sử dụng - Sổ Nhật ký chung - Sổ Cái tài khoản 642, 641 Và sổ kế toán khác có liên quan… Ví dụ: Ngày 25/09 phiếu chi số 00234 mua văn phòng phẩm cho phận bán hàng 2.200.000 đồng, thuế GTGT 10% Kế toán ghi: Nợ TK 641: 2.000.000 Nợ TK 133: 200.000 Có TK 111: 2.200.000 Ví dụ: Ngày 25/09, mua thiết bị văn phòng Trung tâm thiết bị văn phòng, cộng tiền hàng: 18.413.000 đ, thuế GTGT : 10%, công ty toán tiền mặt (Phụ lục 13) Kế toán tập hợp chứng từ bao gồm: Hóa đơn Giá trị gia tăng, Phiếu chi Kế toán định khoản: Sinh viên: 33 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Nợ TK 642 Nợ TK 133 Có TK 1111 : 18.413.000 : 920.650 : 19.333.650 Cuối kỳ kế toán tổng hợp toàn bộ giá vốn hàng bán thực tế phát sinh quý III được tập hợp sổ cái TK 641, TK642 kế toán kết chuyển sáng TK 911 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty Kết kinh doanh doanh nghiệp thể Báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thu nhập chịu thuế Tổng thu nhập = doanh doanh thu Chi - phí hợp hợp lệ lý + Thu nhập khác nghiệp Thuế thu Thu nhập nhập chịu thuế doanh = Thuế suất thuế thu nhập doanh thu nhập × nghiệp doanh phải nộp nghiệp nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh Lợi = nhuận trước × Thuế thu nhập doanh nghiệp thuế nghiệp  Tài khoản sử dụng - Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Sinh viên: 34 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội - Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Sau bù trừ hai bên Nợ - Có TK 911,xác định số chênh lệch “ Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí” kế toán xác định kết kinh doanh công ty sau: Nếu (Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí) > (Bên Nợ < Bên Có) => Doanh nghiệp có lãi, số chênh lệch kết chuyển sang bên Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối Nếu (Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí) = (Bên Nợ = Bên Có) => Doanh nghiệp hòa vốn Nếu (Tổng doanh thu, thu nhập - Tổng chi phí) < (Bên Nợ > Bên Có) => Doanh nghiệp bị lỗ, số chênh lệch kết chuyển sang bên Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối  Sổ kế toán sử dụng - Sổ nhật ký chung - Sổ Cái tài khoản 911, 421 Và sổ kế toán khác có liên quan …  Trình tự hạch toán xác định kết kinh doanh Ngày 30/09, doanh nghiệp tập hợp doanh thu, chi phí kết chuyển sang tài khoản 911 Nợ 511 Có 911 : 196.951.500 : 196.951.500 Nợ 911 Có 632 Có 641 Có 642 : 161.039.400 : 120.425.600 : 2.200.000 : 38.413.000 Bù trừ hai bên Nợ - Có tài khoản 911, kế toán xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Kế toán định khoản: Số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp:8.912.039 Nợ TK 821 Sinh viên: : 2.228.009 35 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Có TK 3334 : 2.228.009 Doanh nghiệp tiến hành kết chuyển chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp: Nợ TK 911 Có TK 821 : 2.228.009 : 2.228.009 Doanh nghiệp tiến hành kết chuyển lãi: Nợ TK 911 Có TK 421 : 6.684.029 : 6.684.029 Kế toán ghi sổ Nhật ký chung Kế toán ghi Sổ Cái tài khoản 911, 421 sổ kế toán khác có liên quan… Sinh viên: 36 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội CHƯƠNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty phương hướng hoàn thiện 3.1.1 Công tác kế toán nói chung Hàng năm, công ty thường xuyên tuyển mới, đào tạo kỹ nghề nghiệp cho cán công nhân viên, đồng thời có chế độ khen thưởng phù hợp, xác, khuyến khích tinh thần làm việc công nhân viên Kết hai cán kế toán công ty nhận Bằng khen Cục thuế năm 2012, 2013 Ngoài ra, hàng năm công ty tổ chức chuyến thăm quan cho cán bộ, nhân viên công ty, giúp cho nhân viên công ty thư giãn, hòa đồng, thêm thân thiết thêm gắn bó với công ty Đặc biệt, kinh doanh lĩnh vực vận tải, lĩnh vực phụ thuộc lớn đến chất lượng tay nghề đội ngũ lãi xe nên hàng quý, hàng năm công ty tổ chức đợt khám sức khỏe kiểm tra, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ lái xe, có chế độ khen thưởng, bảo hiểm, đảm bảo cho chuyến xe hàng an toàn, nhanh chóng Công tác kế toán công ty nói chung công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần đáp ứng yêu cầu quản lý giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát tình hình thực tế đồng thời đưa định quản lý, chiến lược kinh doanh phù hợp hiệu 3.1.2 Công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 3.1.2.1 Ưu điểm  Về tổ chức máy kế toán: Tổ chức máy kế toán công ty gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty Mỗi nhân viên kế toán công ty phụ trách phần hành kế toán Sinh viên: 37 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội riêng biệt giúp cho công tác kế toán chuyên môn hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí xác  Về hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung phù hợp Đây hình thức sổ kế toán đơn giản, giúp cho kế toán thuận tiện việc ghi chép, xử lý số liệu kế toán mà tiết kiệm thời gian công sức, tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời Với hỗ trợ kế toán máy Excel, việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian công sức  Về sổ sách kế toán sử dụng: Sổ sách kế toán công ty lập rõ ràng, xác, theo mẫu hướng dẫn Nhà nước Không cứng nhắc theo mẫu sổ kế toán quy định, kế toán công ty sáng tạo, tìm tòi lập sổ kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, tình hình thực tế, yêu cầu quản lý công ty tuân thủ theo quy định, phản ánh đúng, xác, minh bạch nội dung nghiệp vụ kinh tế, tăng hiệu giám sát, quản lý đối chiếu  Về hệ thống báo cáo kế toán: Công ty sử dụng mẫu báo cáo kế toán Nhà nước quy định dành cho Chế độ doanh nghiệp nhỏ vừa (Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng Bộ tài chính)  Về phương thức toán: Công ty áp dụng hai phương thức toán: tiền mặt chuyển khoản Trong đó, phương thức toán chuyển khoản sử dụng nhiều Phương thức toán tiền mặt chủ yếu công ty sử dụng với phương thức bán lẻ cửa hàng xăng dầu Vì cửa hàng xăng dầu, hàng ngày có Sinh viên: 38 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội nhiều khách mua lẻ xăng dầu, số tiền nên phù hợp với phương thức toán tiền mặt, thu tiền Còn phương thức toán chuyển khoản công ty sử dụng chủ yếu phương thức bán buôn với lượng hàng lớn Vì phương thức bán buôn thường đơn hàng trị giá lớn nên toán chuyển khoản giúp công ty kiểm soát luồng tiền mình, tránh rủi ro tiền giả, mát… 3.1.2.2 Những tồn  Về sách bán hàng: Theo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ba năm gần đây, doanh nghiệp chưa có hình thức khuyến khích khách hàng mua nhiều với số lượng lớn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán  Về thời điểm ghi chép sổ sách kế toán: Hiện nay, đa số nghiệp vụ kinh tế doanh thu, chi phí phát sinh ghi vào cuối quý, vào thời điểm lập Báo cáo tài nên công việc kế toán phòng kế toán bị dồn vào cuối quý nhiều, điều ảnh hưởng đến hiệu làm việc dễ gây nhầm lẫn sai sót, ảnh hưởng đến tiến độ công việc 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết hoạt động bán hàng công ty 3.2.1 Tuyển thêm nhân viên kế toán Hiện nay, nhân viên kế toán tổng hợp công ty công việc kế toán tổng hợp phụ trách công việc quan hệ, giao dịch với ngân hàng, làm nghiệp vụ ngân hàng, lại thường nhiều, thường xuyên Do đó, công việc nhiều lúc bị dồn đọng, tải Vì vậy, công ty nên tuyển mới, đào tạo nhân viên kế toán để hỗ trợ, giúp đỡ cho nhân viên kế toán tổng hợp, giúp cho công việc kế toán nhanh chóng, hiệu Sinh viên: 39 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 3.2.2 Chính sách bán hàng Là công ty có uy tín lớn thị trường, thường xuyên có hợp đồng giá trị lớn, công ty không ngừng phát triển Tuy nhiên, tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều bất ổn, giá mặt hàng không ngừng biến động, để tồn phát triển vững mạnh sách bán hàng truyền thống, công ty nên có sách bán hàng như: Với dịch vụ cho thuê kho bãi: sách giảm giá cho thuê phù hợp nhằm khuyến khích khách hàng thuê với thời gian dài Với dịch vụ vẩn chuyển thì có chương trình khuyến mại, giả giá cho khách hàng quen, hay khách hàng kí hợp đồng dài hạn,… 3.2.3 Chi tiết thêm tài khoản Với sách chiết khấu, giảm giá nhằm khuyến khích khách hàng công ty nên thêm “Tài khoản 521- Các khoản giảm trừ doanh thu” với hai tài khoản chi tiết: Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại: phản ánh số giảm giá cho người mua hàng với khối lượng lớn ghi hóa đơn bán hàng chứng từ khác liên quan đến bán hàng Công ty phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến bán hàng quản lý doanh nghiệp vào “Tài khoản tổng hợp 642 – Chi phí quản lý kinh doanh” Để kiểm soát chi phí chặt chẽ, xác, hiệu hơn, công ty nên mở chi tiết “Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh” thành hai tài khoản chi tiết: Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng: dùng để phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trình bán hàng hóa cung cấp dịch vụ kỳ doanh nghiệp tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh Sinh viên: 40 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp: dùng để phản ánh chi phí quản lý chung doanh nghiệp phát sinh kỳ tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh 3.2.4 Hoàn thiện việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Trong thực tế, để hạn chế bớt thiện hại để chủ động tài trường hợp xảy tác nhân khách quan giảm giá hàng bán Nhà nước cho phép doanh nghiệp lập dự phòng để phần giảm bớt rủi do, thực chất việc lập dự phòng quyền lợi mặt tài doanh nghiệp Khi kiểm kê hàng tồn kho kế toán phát chênh lệch giá trị hàng tồn kho ghi sổ kế toán với giá thực tế thị trường, giá thực tế thị trường nhỏ giá trị ghi sổ kế toán ta lập dự phòng Về phía doanh nghiệp, dự phòng thực xảy nguồn bù đắp thiệt hại, tăng chi phí làm giảm lãi, thuế phải nộp điều có lợi cho doanh nghiệp Còn lập dự phòng mà điều không xảy doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng vào thu nhập bất thường mà đảm bảo cân doanh thu chi phí Sinh viên: 41 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội KẾT LUẬN Công ty TNHH Nguyên Phương công ty chuyên thiết bị gia dụng, điệnt ử, điện lạnh có uy tín lớn Hà Nội nói riêng thị trường nước nói chung, năm 2014 vừa qua có biến đổi lớn Cùng trình vận động đất nước, với trỗi dậy sản xuất hàng hoá đất nước, Công ty TNHH Nguyên Phương có thành tích tốt Qua thời gian thực tập công ty, với kiến thức hiểu biết học trường, giúp đỡ, hướng dẫn Ban lãnh đạo trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội, bảo tận tình thầy cô giáo trường, đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình …………… - Giảng viên hướng dẫn, với cán kế toán, nhân viên công ty TNHH Nguyên Phương, em vận dụng lý thuyết, tìm hiểu thực tế công tác kế toán công ty, học tập thêm học kinh nghiệm làm việc quý báu Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo khoa Kinh tế nói chung ngành Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội, xin gửi lời cảm ơn đến cô …………………, tận tình bảo, đặc biệt cảm ơn tới cán kế toán công ty TNHH Nguyên Phương giúp đỡ em hoàn thành đợt thực tập khóa luận Do thời gian thực tập có hạn trình độ hiểu biết hạn chế nên khóa luận nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong bảo, góp ý thầy cô giáo, cán kế toán công ty bạn sinh viên toàn khoa để khóa luận em hoàn thiện hơn, em học hỏi nhiều Em xin chân thành cám ơn! Sinh viên: 42 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) – Nhà xuất Tài 2, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa (Ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) – Nhà xuất Thống kê 3, Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2014 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 4, Giáo trình kế toán tài trường Đại học KD CN Hà Nội 5, Giáo trình luật trường Đại học KD CN Hà Nội 6, Giáo trình kế toán quản trị trường Đại học KD CN Hà Nội 7, Cùng số tài liệu khác 8, Các khóa luận tốt nghiệp năm 2013 sinh viên trường Đại học Kinh Doanh công nghệ Hà Nội 9, Các trang web thức Chính phủ, Nhà nước, trang web kinh tế báo kinh tế,… 10, Các chứng từ kế toán liên quan của công ty TNHH Nguyên Phương Sinh viên: 43 [...]... vào TK911) Sinh viên: 21 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội - Thực lỗ về hoạt động kinh doanh trong kỳ CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG 2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Nguyên Phương 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tên giao dịch: Công ty TNHH Nguyên Phương Tên giao dịch quốc tế:... 131…  Phương pháp kế toán: - Kế toán doanh thu bán hàng theo phương pháp bán buôn: + Trường hợp mua hàng thanh toán luôn bằng tiền mặt Ví dụ: Ngày 10/09 công ty xuất bán 20 chiếc tivi cho công ty TNHH Bình Minh với tổng giá thanh toán 88.000.000 đ giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% Công ty TNHH Bình Minh đã thanh toán bằng tiền mặt theo bao cáo (Phụ lục 08) Kế toán. .. phiếu chi, phiếu nhập,…  Phương pháp kế toán: Ví dụ: Ngày 20/09 công ty đã xuất bán cho Công ty TNHH Nam Hải 5 cái điều hòa với tổng gí trị lô hàng là 31.350.000 đ Do mua với số lượng lớm công ty đồng ý chiết khấu cho Công ty TNHH Nam Hải 1% giá trị lô hàng Công ty TNHH Nam Hải chưa thanh toán tiền hàng, thuế GTGT của lô hàng là 10% Kế toán ghi: Nợ TK 521: 313.500... Kế toán công nợ: Có nhiệm vụ đôn đốc thu hồi công nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng, giải đáp những khúc mắc của khách hàng (nếu có) - Thủ quỹ: Có nhiệm vụ thu và chi tiền mặt theo giá trị đã ghi trên các phiếu thu và phiếu chi 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH Nguyên Phương 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng của công ty bao gồm doanh thu bán hàng hóa... 31 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Tình tự kế toàn giá vốn hàng bán: tại kho số hàng bán khi bàn giao cho khách được khách hàng đồng ý thanh toán chính thức coi là tiêu thụ Vì thế khi xuất hàng bán, kế toán phản ảnh giá trị của hàng xuất bán vào tài khoản 632 Ví dụ: Ngày 20/09 , công ty bán hàng linh kiện điện tử cho công. .. theo đơn hàng số 000234 công ty xuất kho lô hàng máy tính xách tay cho công ty CP Mai Lan với tổng giá trị thanh toán là 110.000.000 đ thuế GTGT 10% công ty CP Mai Lan đã thanh toán bằng TGNH trị giá vốn thực tế của lô hàng là 89.000.000 đ Khi nhận hàng công ty CP Mai Lan phát hiện ¼ lô hàng bị lỗi nên công ty đã từ chối và trả lại số hàng trên Công ty đã chấp... ngày nay, Công ty cần có những chiến lược kinh doanh cụ thể để nhằm mở rộng quy mô sản xuất và hạn chế khắc phục những tồn tại hiện nay tại doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận mang lại lợi ích cho cả Công ty 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty  Chính sách kế toán Công ty đang áp dụng: Sinh viên: 25 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội - Công ty áp dụng... mua hàng chưa thanh toán - Kế toán doanh thu theo phương pháp bán lẻ Ví dụ: Ngày 11/09 công ty xuất bán 12 dàn loa kỹ thuật số cho của hàng Ngọc Linh với đơn giá 5.500.000 đ/ 1 bộ, giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% Cửa hàng Ngọc Linh chưa thanh toán tiền hàng (Phụ lục 10) Kế toán ghi: Nợ TK 131: 72.600.000 Có TK 511: 66.000.000 Có TK 333(1): 6.000.000 - Kế toán. .. ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp - Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Doanh thu bán hàng = Khối lượng hàng hóa bán ra * Giá bán Doanh thu thuần về bán hàng là số chênh lệch giữa tổng số doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu DTT về bán hàng = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ... tính, máy in, điện tử, viễn thông, trang thiết bị văn phòng, Đồng thời nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ tin học Sinh viên: 22 Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty Công ty TNHH Nguyên Phương là một công ty kinh doanh tổng hợp gồm nhiều ngành nghề khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG, Luận văn KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG, Luận văn KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG, LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, Tài khoản kế toán sử dụng, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG, NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay