phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện an toàn lao động kém, của các nhà thầu xây lắp tại công trình xây dựng dân dụng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng tháp

143 288 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - NGÔ THANH TRÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG KÉM, CỦA CÁC NHÀ THẦU XÂY LẮP TẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SỸ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Ngô Thanh Trà Học viên Cao học Ngành Công trình xây dựng Dân dụng Công nghiệpTrường Đại học Mở, Thành Phố Hồ Chí Minh, niên khóa 2013 -2015 Tôi cam đoan rằng, Luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc thực an toàn lao động kém, nhà thầu xây lắp, công trình xây dựng dân dụng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước địa bàn Tỉnh Đồng Tháp” nghiên cứu, Tôi thực hiện, hướng dẫn PGS.TS Lưu Trường Văn Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn Luận văn này, Tôi cam đoan rằng, toàn phần hay phần nhỏ Luận văn này, chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có nghiên cứu người khác, sử dụng Luận văn này, mà không trích dẫn theo quy định Luận văn này, chưa nộp, để nhận cấp nào, trường đại học sở đào tạo khác Nếu có vi phạm, không với lời cam đoan này, Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2016 Tác giả Ngô Thanh Trà ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, Tôi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Lưu Trường Văn, nguyên Trưởng khoa Xây dựng – Điện, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Giảng viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, giúp hoàn thành đề tài Tiếp đến, Tôi xin chân thành cảm ơn Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, quý Thầy Cô Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, tận tình giảng dạy cung cấp cho Tôi nhiều kiến thức, lĩnh vực xây dựng công trình kiến thức quản lý quý báu, giúp cho Tôi có trình độ chuyên môn kiến thức định nghề nghiệp, nâng cao tầm nhìn chuyên môn quản lý, để địa phương công tác, phục vụ tốt Tôi hết lòng cảm ơn Anh/Chị Lãnh đạo quản lý Sở, Ban, Ngành Quản lý công tác xây dựng, Anh/Chị Ban Quản lý Dự án Tỉnh Huyện, Thị xã, Thành phố Tỉnh Đồng Tháp, Nhà thầu thi công địa bàn Tỉnh Đồng Tháp, giúp Tôi việc thu thập liệu để nghiên cứu Cảm ơn Anh/Chị Lãnh đạo quản lý Công ty Cổ phần Vinaconex 27 Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Đô 4, Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Diên Hồng, giúp Tôi điều kiện nghiên cứu thực tế Công trình Đặc biệt cảm ơn giúp đở tận tình quý Lãnh đạo địa phương, Anh/Chị công tác đơn vị bạn bè Lớp Cao học xây dựng khóa 02- 03, Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, giúp đỡ cổ vũ Tôi tinh thần thời gian, để Tôi có đủ điều kiện tập trung cho nghiên cứu đề tài Một lần xin cảm ơn tất cả! Kính chúc quý Giáo sư, quý Thầy Cô, quý Đồng nghiệp bạn bè thân hữu, sức khỏe, thành công hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2016 Tác giả Ngô Thanh Trà iii TÓM TẮT Đồng Tháp Tỉnh nằm chương trình dự án phát triển kết nối vùng Đồng sông Cửu Long Chính Phủ, nhiều dự án đầu tư với quy mô lớn địa bàn Tỉnh Theo đó, cấp Lãnh đạo Chính quyền Tỉnh Đồng Tháp không ngừng đề nhiều kế hoạch, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh nhà, nên tập trung cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Đô thị Nhận định năm tới Tỉnh Đồng Tháp phát triển mạnh Kinh tế Xã hội dự án Trung ương địa phương đầu tư, lực lượng Lao động Tỉnh lớn, dẫn đến tình hình tai nạn lao động địa bàn Tỉnh tăng cao so với năm trước, cần phải đặt nhiều giải pháp để quản lý Theo đó, Tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Phân tích nhân tố, ảnh hưởng đến việc, thực an toàn lao động kém, Nhà thầu xây lắp, công trình xây dựng dân dụng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, địa bàn Tỉnh Đồng Tháp” để nghiên cứu thực luận văn Với mục đích giúp cho Chủ thể, đặc biệt Nhà thầu xây lắp công trình dân dụng tham gia hoạt động xây dựng địa bàn Tỉnh Đồng Tháp, đề biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công trình xây dựng cách khoa học Do vậy, đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, công trình dân dụng địa bàn Tỉnh Đồng Tháp Luận văn hướng tới mục tiêu nghiên cứu cần đạt là: - Nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến quản lý an toàn lao động Nhà Thầu thi công Tỉnh Đồng Tháp - Phân tích mối quan hệ tương hỗ nhân tố nhận dạng -Đề xuất giải pháp cụ thể, để cải thiện lao động công trường xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Luận văn nghiên cứu dựa sở tài liệu nghiên cứu thứ cấp như: báo, tạp chí, văn bản, luận văn… có liên quan đến vấn đề thực an toàn lao động công trình xây dựng, kết hợp với vấn lấy ý kiến từ chuyên gia iv người có nhiều kinh nghiệm quản lý đầu tư xây dựng địa bàn Tỉnh Đồng Tháp, từ xác lập 84 yếu tố ảnh hưởng đến việc thực an toàn lao động nhóm thành nhóm yếu tố gây ảnh hưởng để tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu sơ bộ, thang đo, tiến đến hình thành bảng câu hỏi khảo sát sơ Dựa phương pháp nghiên cứu sơ (nghiên cứu định tính) nghiên cứu thức (nghiên cứu định lượng), để phân tích liệu nhằm đạt kết nghiên cứu Căn bảng câu hỏi khảo sát tiến hành gởi đến chuyên gia người có nhiều kinh nghiệm quản lý đầu tư xây dựng địa bàn Tỉnh Đồng Tháp để lấy ý kiến, sau thu thập lọc yếu tố phù hợp với đặc điểm tình hình thực công tác quản lý đầu tư xây dựng địa bàn Tỉnh, phù hợp với phạm vi đối tượng đề tài Từ xác định 42 yếu tố, gom thành nhóm nhân tố để tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu tổng quát, xây dựng 49 thang đo bảng câu hỏi khảo sát thức, để tiến hành thu thập liệu Bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện, thu thập 255/270 phiếu khảo sát, sau làm liệu thu mẫu với kích thước N= 246 Nhờ hỗ trợ phần mềm thống kế SPSS, mẫu nhập liệu tiến hành phân tích kết Tiến hành xây dựng quy trình nghiên cứu, kiểm định thang đo biến độc lập, phân tích thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hệ số tương quan biến độc lập phân tích hồi quy, thu mô hình hồi quy phù hợp, xác định mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập, kết thu phương trình hồi quy: Y = 6.499 - 0.287X1 – 0.235X2 - 0.379X4 Từ kết nghiên cứu, dựa mô hình hồi quy, Tác giả nghiên cứu đưa mô hình đề xuất với 11 nhân tố ảnh hưởng, tương tác tuyến tính với thực an toàn lao động nhà thầu xây lắp công trình dân dụng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước địa bàn Tỉnh Đồng Tháp, để đưa kiến nghị phù hợp v MỤC LỤC Lời cam đoan………………………………………………………………… ……… i Lời cảm ơn………………………………………………………………………… ….ii Tóm tắt…………………………………………………………………………………iii Mục lục…………………………………………………………………………… … v Danh mục hình đồ thị…………………………………………………………… viii Danh mục bảng biểu………………………………………………………………… ix Chương 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU……………………… ……….1 1.1 Cơ sở hình thành luận văn………………………………………………… …… 1.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………… … …5 1.3 Câu hỏi nghiên cứu…………………………………………………………… …5 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu…………………………………………….……6 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu…………………………………………………………… …8 1.6 Kết cấu luận văn…………………………………………………………….… …7 Chương 2: CƠ SỞ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU……………………… ….……8 2.1 Lý thuyết an toàn lao động……………………………………………….… 2.2 Hệ thống pháp luật an toàn lao động thi công xây dựng …….……… 2.3 Hệ thống quản lý an toàn lao động Nhà nước…….……… …………….12 2.4 Hệ thống quản lý an toàn lao động Nhà thầu…………………………… 17 2.5 Các nghiên cứu tương tự công bố………………………………… … 19 2.6 Các đặc điểm lao động ngành xây dựng đặc điểm lao động ngành xây dựng Tỉnh Đồng Tháp………………………………………………………………….… 22 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………….…………………… 27 vi 3.1 Phương pháp nghiên cứu …………………………….……………………….…27 3.2 Quy trình nghiên cứu……………………………………….……………….……28 3.3.1 Nghiên cứu định tính:………………………………………….……………… 29 3.3.2 Nghiên cứu định lượng………………………….………………………………31 3.3.3 Phân tích liệu………….…………………………………………………… 34 3.3.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo (CronBach’s Alpha)………………………….34 3.3.3.2 Phân tích thống kê mô tả (Descriptives, Requencies).……………… ……35 3.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis).……………35 3.3.3.4 Phân tích Tương quan hệ số Pearson (hệ số R): ……………………….…….36 3.3.3.5 Phân tích Hồi quy (Regression)………………………………………………37 Chương 4: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……… ….…43 4.1 Quy trình phân tích liệu nghiên cứu………………………………………… 43 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo, nhóm nhân tố khảo sát………… ………………44 4.3 Phân tích thống kê mô tả…………………………………………… ……… …50 4.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA ( Exploratory Factor Analysis)…… ……… 63 4.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo, nhóm nhân tố rút trích… …………… …… 69 4.6 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh………………………………………… ………71 4.7 Phân tích tương quan hệ số Pearson (hệ số r)……………… ……… …………72 4.8 Phân tích Hồi quy (Regression)……………………………… …………………73 4.9 Kết nghiên cứu… ……………………………………… ……….…………76 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………….… ….………….79 5.1 Đề xuất, kiến nghị… ……………………………………… ………….………79 5.2 Kết luận……………………………………………………….……… …… 82 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………….… 85 PHỤ LỤC…………………………………………………………………….………87 Phụ lục A: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng…………………………………….…….87 Phụ lục B: bảng câu hỏi khảo sát thử…………………………………………… …91 Phụ lục C: Dàn thảo luận nhóm……………………………………… … …… 97 Phụ lục D: Bảng câu hỏi khảo sát thức… ………………………………….….98 Phụ lục E: Kiểm tra làm liệu………………………………….…………… 103 Phụ lục F: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo……………… …………… .103 Phụ lục G: Kết phân tích thống kê mô tả……………………………… ………110 Phụ lục H: Kết phân tích nhân tố……………….…………………………… …112 Phụ lục M: Kết phân tích hệ số tương quan Pearson…………………………….124 Phụ lục N: Kết phân tích hồi quy……………………………………………… 124 viii DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1 Biểu đồ số vụ số người xảy tai nạn lao động qua năm ………………2 Hình 1.2 Biểu đồ tỉ lệ số vụ tai nạn lao động XD qua năm………… ……… Hình 1.3 Biểu đồ tỉ lệ nguyên nhân gây TNLĐ qua năm………………… …3 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Bộ Xây Dựng An toàn lao động……… ……13 Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Tháp………… ……….…14 Hình 2.3 Sơ đồ cấu tổ chức Bộ LĐTBXH An toàn lao động…………….……15 Hình 2.4 Sơ đồ hệ thống tổ chức Công Đoàn Việt Nam……………………… ……16 Hình 2.5 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Hà Đô 4………………………… ………17 Hình 2.6 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Vinaconex……………………… ………18 Hình 2.7 Sơ đồ nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ATLĐ……………………………24 Hình 2.8 Mô hình nghiên cứu sơ bộ………………………………………….………26 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu………………………………….……………………28 Hình 3.2 Mô hình nghiên cứu thức……………………….……………………41 Hình 4.1 Sơ đồ phân tích liệu nghiên cứu……………………………… ………43 Hình 4.2 Biểu đồ kinh nghiệm người tham gia khảo sát……………… ……………50 Hình 4.3 Biểu đồ vai trò người tham gia khảo sát…………………….…………51 Hình 4.4 Biểu đồ chức vụ người tham gia khảo sát…………………….… ……53 Hình 4.5 Biểu đồ loại hình đơn vị công tác người khảo sát……………….…………54 Hình 4.6 Biểu đồ loại công trình khảo sát……………………………………………55 Hình 4.7 Biểu đồ địa điểm khảo sát………………………………………….………56 Hình 4.8 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh……………………………………….……72 Hình 4.9 Mô hình đề xuất…………………………………………………….………78 ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Mô tả giả thuyết nghiên cứu…………………………………… …………25 Bảng 3.1 Các giả thuyết nghiên cứu thức…………………………….……… 41 Bảng 4.1 Kiểm định thang đo nhóm yếu tố nhân lực……………………… ………44 Bảng 4.2 Kiểm định thang đo nhóm yếu tố phương tiện làm việc……… …….……45 Bảng 4.3 Kiểm định thang đo nhóm yếu tố Quản lý…………………………………46 Bảng 4.4 Kiểm định thang đo nhóm yếu tố Môi trường…………………… ………47 Bảng 4.5 Kiểm định thang đo nhóm yếu tố Đào tạo-huấn luyện………….…………48 Bảng 4.6 Kiểm định thang đo nhóm yếu tố Chính sách-xúc tiến…………….………49 Bảng 4.7 Thời gian công tác ngành Xây dựng… …………………… … ….……50 Bảng 4.8 Vai trò làm việc công trình……………………… ……….…….…51 Bảng 4.9 Chức vụ người tham gia khảo sát……………………….………….………52 Bảng 4.10 Loại hình Đơn vị công tác…………………………… ………….………53 Bảng 4.11 Loại công trình người tham gia khảo sát………………………….………54 Bảng 4.12 Địa điểm làm việc người tham gia khảo sát…………….……….……55 Bảng 4.13 Giá trị trung bình cộng yếu tố đánh giá…………….…… ……56 Bảng 4.14 Các yếu tố bị loại…………………………………………………….……63 Bảng 4.15 Kiểm định KMO and Bartett’s Test……………………… ……….……64 Bảng 4.16 Bảng kết phân tích nhân tố…………………………… ……….……64 Bảng 4.17 Bảng giá trị lượng biến thiên…………………………………… ….……65 Bảng 4.18 Bảng giá trị tổng phương sai trích…………………………… ….………66 Bảng 4.19 Bảng ma trận xoay nhân tố………………………………… ……….67 Bảng 4.20 Bảng phân nhóm đặt tên nhóm biến quan sát……………… ……68 118 119 120 121 122 123 124 Phụ lục M: Kết phân tích hệ số tƣơng quan Pearson Phụ lục N: Kết phân tích hồi quy: 125 TẠP CHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG REVIEW OF MINISTRY OF CONSTRUCTION ISSN 0866-0762 NĂM THỨ 55 1-2016 Th 55 Year mục lục 1.2016 ngành xây dựng năm 2015 nhiệm vụ năm 2016 Văn Dương Quốc Bảo, Trần Quang Phú Ngô Thanh Trà, Lưu Trường Văn Nguyễn Bình Tiến,Trần Nguyễn Hoàng Hùng, Mai Anh Phương, Trương Đắc Châu Lê Anh Tuấn,Phan Đức Hùng Trương Đắc Châu, Trần Nguyễn Hoàng Hùng, Nguyễn Bình Tiến, Mai Anh Phương Nguyễn Hữu Thế, Trịnh Trung Tiến Đoàn Văn Duẩn Nguyễn Xuân Bàng, Nguyễn Xuân Điện, Nguyễn Hải Trường Phan Đức Hùng Nguyễn Văn Hùng, Ninh Đức Thuận Nguyễn Tấn Nô, Nguyễn Tấn Hưng, Lê Anh Tuấn, Điểm tin 36 40 43 47 nhân tố ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án giao thông đường sử dụng vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh nam trung 52 55 Phân tích ảnh hưởng thành phần dung dịch hoạt hóa đến cường độ bê tông geopolymer phương pháp Taguchi 61 65 71 74 78 83 xây dựng mô hình môi trường san hô bão hòa nước chịu tải trọng động dạng xung Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến thực an toàn công trường xây dựng tỉnh Đồng Tháp Đánh giá chất lượng cọc đất-ximăng thi công trường tạo công nghệ trộn ướt-trộn sâu nhỏ gọn (NSV)-để gia cố đường đê bao An Giang Phân tích ảnh hưởng thông số vận hành đến chất lượng cọc đất ximăng tạo từ thiết bị nhỏ gọn (NSV) phương pháp nghiên cứu dao động tự có xét đến ảnh hưởng biến dạng trượt ngang Một phương án móng bán trọng lực thích hợp với công trình biển xây dựng san hô Ảnh hưởng trình dưỡng hộ nhiệt tạo hoạt hóa cho vật liệu geopolymer-đất so sánh kết phân tích kết cấu lõi cứng nhà nhiều tầng có sơ đồ giằng chịu tải trọng ngang theo phương pháp giải tích phương pháp phần tử hữu hạn Nghiên cứu xử lý đất yếu tro trấu hoạt hoá geopolymer đồng sông cửu long Nguyễn Minh Tâm Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Phạm Duy Hòa Phạm Thanh Tùng Tạ Quỳnh Hoa Trương Quang Thành Nguyễn Thế Dương, Phạm Quang Nhật, Vũ Văn Nhân, 87 91 96 100 106 nghiên cứu ảnh hưởng tham số kích thước đến ứng xử gối ma sát hai mặt trượt chống động đất 110 114 119 123 126 Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên theo quan điểm biến dạng Nghiên cứu ứng xử chịu uốn dầm bê tông cường độ cao theo số tiêu chuẩn mô hình P.Mendis nghiên cứu đánh giá mô hình nhà xã hội cho người thu nhập thấp hà nội –thực trạng, vấn đề kiến nghị giải pháp So sánh đường cong quan hệ tải trọng độ lún cọc đơn theo phương pháp Xaratov thí nghiệm nén tĩnh cọc Ảnh hưởng thời gian hàm lượng phụ gia đến thông số bơm số bê tông thương phẩm Võ Trung Cường Võ Thanh Lương Vũ Anh Tuấn Nguyễn Trí Tá, Lê Hải Dương Trần Cao Thanh Ngọc Bùi Thanh Hà áp dụng thuật toán tiến hóa thiết kế tối ưu kết cấu thép tính kết cấu tôn sóng theo mô hình trực hướng Ảnh hưởng tải trọng đứng ứng xử trụ btct không theo tiêu chuẩn kháng chấn tác động tải trọng ngang Nâng cao vai trò quản lý quyền huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đầu tư sở vật chất thực đề án xây dựng trường Mầm non, Tiểu học Trung học sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Đặng Xuân Hiển, Nguyễn Thị Hòa Dương Diệp Thúy, Phạm Quang Hưng, Lê Thiết Trung Đoàn Văn Duẩn Vũ Công Hoằng Trịnh Duy Khánh, Vũ Anh Tuấn 129 132 136 139 144 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian lưu thủy lực nồng độ sinh khối tới trình xử lý nước rỉ rác công nghệ AO-MBR So sánh đánh giá mô hình tính lún cho nhóm cọc có xét đến phân bố ma sát dọc thân cọc (SDF) kết thí nghiệm phương pháp nghiên cứu tối ưu chiều cao dầm Nghiên cứu tương tác động lực học kết cấu công dạng phi tuyến chịu tải trọng động dạng sóng nổ Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp tầng mái nhẹ theo tiêu chuẩn Asce 7-10 Bìa 1: Mái phòng chờ Nhà ga King’s Cross London Arup thiết kế kết cấu khung diagrid phức tạp Chủ nhiệm: Bộ trưởng Trịnh Ðình Dũng Tổng Biên tập: Trần Thị Thu Hà 1.2016 Hội đồng khoa học: GS.TSKH Nguyễn Văn Liên (Chủ tịch hội đồng) GS TS Phan Quang Minh PGS.TS Nguyễn Quốc Thông (Thư ký Hội đồng) GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái GS.TS Nguyễn Hữu Dũng GS.TS Cao Duy Tiến Giá 35.000VNĐ Tòa soạn: 37 Lê Đại Hành, Hà Nội Fax: 04.39740570 Email: tcxd.bxd@gmail.com Liên hệ vở: 04.39740744 Liên hệ phát hành quảng cáo : 04.39742243 VPĐD phía Nam: 14 Kỳ Đồng, Q.3, TP Hồ Chí Minh ĐT: 08.39312759 Fax: 08.39312758 Email: tapchixaydung_vppn@yahoo.com Trình bày mỹ thuật: Thạc Cường, Quốc Khánh Giấy phép xuất bản: Số: 200/GP-BVHTT ngày 7/5/2001 In Công ty TNHH MTV in Báo nhân dân TP HCM Tài khoản: 102010000021955 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội the construction industry in 2015 Mission 2016 New document 36 Dương Quốc Bảo, Trần Quang Phú 40 43 47 Factors affecting the progress of the road projects which are state-budget funded in the South Central provinces 52 55 Analyze The Influence Of Alkaline Liquid Composition To The Strength Of Geopolymer Concrete By Taguchi Method Building A Model Of Water-Saturated Coral Medium Bearing Pulsed Dynamic Load Nguyễn Văn Hùng, Ninh Đức Thuận 61 65 71 74 78 Nguyễn Tấn Nô, Nguyễn Tấn Hưng, Lê Anh Tuấn, 83 Ngô Thanh Trà, Lưu Trường Văn Nguyễn Bình Tiến,Trần Nguyễn Hoàng Hùng, Mai Anh Phương, News summary Model of factors affecting poor safety performance on construction sites in Dong Thap province Investigation Of Field Soilcrete Quality Created Using The Nsv Technology To Rienforce Earth Levees In An Giang Province Trương Đắc Châu Lê Anh Tuấn,Phan Đức Hùng Trương Đắc Châu, Trần Nguyễn Hoàng Hùng, Effects Of Operating Parameters Of The Nsv System On Soilcrete Characteristics In The Mekong Delta Nguyễn Bình Tiến, Mai Anh Phương Nguyễn Hữu Thế, Trịnh Trung Tiến Đoàn Văn Duẩn Nguyễn Xuân Bàng, Nguyễn Xuân Điện, Nguyễn Hải Trường Phan Đức Hùng Method of research free oscilations of the bar Consider the influence of transverse shear strain One Suitable Option For Half Gravity Foundation With Jacket Offshore Contruction Buit On Coral Base Influence Of Curing Condition On Activation Geopolymer-Soil Materials Compare The Analytical Results Of Hardcore Structure In Highrise Building With Horizontal Load Brace Scheme By Analytic And Limited Element Methods Nguyễn Minh Tâm Study on soft soil improvement by rice husk ash based geopolymer In the mekong delta Trương Quang Thành 87 91 96 100 Nguyễn Thế Dương, Phạm Quang Nhật, Vũ Văn Nhân, 106 Influence Of Time And Admixure Amount To The Pumping Parameters Of Some Ready Mixe Concrete 110 114 119 123 126 Calculation of reinforced concrete columns under eccentric compression load oblique perspective deformation Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Phạm Duy Hòa Phạm Thanh Tùng Tạ Quỳnh Hoa Study on solution for prevention of main cable corrosion on suspension bridge by dehumidification A Study On The Flexural Behaviour Of High Strength Concrete Beams Using Several Codes And P.Mendis Models An Assessment Of Social Housing Model For Low Income People In Hanoi City – Current Situations, Issues & Proposed Solutions Compare load - settlement curves of pile based on the results of pile static compression test at the site with those applied the formula of Xaratov approach Võ Trung Cường Võ Thanh Lương Vũ Anh Tuấn Nguyễn Trí Tá, Lê Hải Dương Trần Cao Thanh Ngọc Bùi Thanh Hà Applied evolutionary algorithms in optimal design steel structures Calculations Corrugated Structure Follow Orthotropic Models Effects Of Axial Loadings On The Seismic Behaivior Of Non-Seismically Detailed Rc Columns Enhancing the role of local government in implementing the project of Building up Kindergarten, Primary and secondary schools based on national standards, in Kimboi District, Hoa Binh Province Đặng Xuân Hiển, Nguyễn Thị Hòa Dương Diệp Thúy, Phạm Quang Hưng, Lê Thiết Trung Đoàn Văn Duẩn Vũ Công Hoằng Trịnh Duy Khánh, Vũ Anh Tuấn 129 132 136 139 144 Research effects of hydraulic retention time and biomass concentration on treatment of landfill leachate by AO-MBR technology Compare A Model For Pile Group Settlement Considering Distribution Of Friction Along Pile (Sdf) And Full – Scale Pile Groups Test A New Method To Optimise The Height Of The Beams Research of interactive of fortifications structural dynamics of the base plate on nonlinear foundations under dynamic loads burst waveform Wind loads determination procedure for one story industrial building according to asce 7-10 First cover: The roof of the new lounge of King’s Cross Station in London, which is designed by Arup, is a complicated diagrid frame structure Chairman: Minister Trinh Dinh Dung Editor-in-Chief: Tran Thi Thu Ha Office: 37 Le Dai Hanh, Hanoi Fax: 04.39740570 Email: tcxd.bxd@gmail.com Editorial Board: 04.39740744 Administration - Economic: 04.39742243 Rep Office: 14 Ky Dong, D.3, Ho Chi Minh City Tel: 08.39312759 Fax: 08.39312758 Email: tapchixaydung_vppn@yahoo.com Design: Thac Cuong, Quoc Khanh Publication: No: 200/GP-BVHTT date 7th, May/2001 Printed in: Nhandan printing HCMC limited Company Account: 102010000021955 Joint Stock Commercial Bank of Vietnam Industrial and Commercial Branch, Hai Ba Trung, Hanoi Scientific commission: Prof Nguyen Van Lien, Sc.D (Chairman of Scientific Board) Ass Prof Nguyen Quoc Thong, Ph.D Secretary of Scientific Council Prof Nguyen Thi Kim Thai, Ph.D Prof Nguyen Huu Dung, Ph.D Prof Cao Duy Tien, Ph.D 1.2016 Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến thực an toàn công trường xây dựng tỉnh đồng tháp Model of factors affecting poor safety performance on construction sites in Dong Thap province Ngày nhận bài: 15/01/2015 Ngày sửa bài: 20/8/2015 Ngày chấp nhận đăng: 21/12/2015 TÓM TẮT : Bài báo trình bày kết việc thiết lập mô hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thực an toàn công trường xây dựng Đồng Tháp Kết nghiên cứu mô hình với nhóm yếu tố bao gồm 11 nhân tố Các bên liên quan dựa vào kết nghiên cứu này để đưa biện pháp thích hợp nhằm cải thiện thực ATLĐ dự án xây dựng Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp Từ khóa: Dự án xây dựng, thực an toàn, an toàn lao động, EFA, MLR ABSTRACT : This paper presents results of developing a model to analyze factors affecting poor safety performance on construction sites in Dong Thap province The research results indicated that there is a model of groups of significant factors including 11 factors Based on the research results, the project stakeholders may develope appropriate measures to improve safety performance on construction sites in Dong Thap Keywords: Construction project; safety performance; labor safety; EFA; MLR Ngô Thanh Trà Lưu Trường Văn Đặt vấn đề Mặc dù Nhà nước ban hành nhiều sách, pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động số vụ tai nạn lao động xây dựng gia tăng Có nhiều nguyên nhân gây tai nạn lao động công trường xây dựng Sự thực an toàn nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tai nạn lao động cao công trường xây dựng Đồng Tháp nằm chương trình dự án phát triển kết nối vùng Đồng sông Cửu Long Chính Phủ Do đó, nhiều dự án đầu tư với quy mô lớn địa bàn tỉnh Vì thế, song song với số dự án xây dựng ngày tăng Đồng Tháp, số tai nạn lao động xây dựng có nguy tăng cao Bài báo trình bày kết nghiên cứu việc thiết lập mô hình yếu tố ảnh hưởng đến thực an toàn công trường xây dựng Đồng Tháp Mô hình nghiên cứu Dựa sở lý thuyết kế thừa kết nghiên cứu Shirong Li & Xueping xiang.(2011), Rafiq M.Choudhry.(2012), Tam et al (2004), Nguyễn Thái Hiệp & Lưu Trường Văn (2014), Trần Hoàng Tuấn (2008), Sawacha et al (1999), Ng et al (2005), Bùi Thanh Tùng (2010), đồng thời kết hợp với đặc điểm riêng thực trạng ngành xây dựng Đồng Tháp, mô hình nghiên cứu sơ với 84 yếu tố nhóm thành 07 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến việc thực an toàn lao động công trường xây dựng Đồng Tháp Mô hình Hình Các giả thuyết nghiên cứu mô hình nghiên cứu trình bày tóm tắt Bảng KS Ngô Thanh Trà Học viên cao học ngành XDDD & CN, Đại học Mở TP.HCM Email: thanhtralapvo@gmail.com Di động: 0913938159 PGS.TS Lưu Trường Văn Bộ môn Kỹ thuật Xây Dựng, Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc Gia TP.HCM Email: vanlt@hcmiu.edu.vn Di động: 0972016505 Hình Mô hình nghiên cứu ban đầu 01.2016 43 Bảng Mô tả giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết H1 - H2H3H4H5H6H7- Mô tả Các yếu tố liên quan đến nhân lực nhà thầu cải thiện thực an toàn lao động (ATLĐ) công trường xây dựng Đồng Tháp giảm Các yếu tố liên quan đến phương tiện làm việc nhà thầu cải thiện thực an toàn lao động (ATLĐ)kém công trường xây dựng Đồng Tháp giảm Các yếu tố liên quan đến môi trường làm việc nhà thầu cải thiện thực an toàn lao động (ATLĐ) công trường xây dựng Đồng Tháp giảm Các yếu tố liên quan đến việc huấn luyện đào tạo nhà thầu cải thiện thực an toàn lao động (ATLĐ)kém công trường xây dựng Đồng Tháp giảm Các yếu tố liên quan đến việc quản lý nhà thầu cải thiện thực an toàn lao động (ATLĐ) công trường xây dựng Đồng Tháp giảm Các yếu tố liên quan đến sách an toàn lao động nhà thầucàng cải thiện thìsự thực an toàn lao động (ATLĐ) công trường xây dựng Đồng Tháp giảm Các yếu tố liên quan đến hoạt động xúc tiến nhà thầu cải thiện thực an toàn lao động (ATL ) công trường xây dựng Đồng Tháp giảm Bảng Các tiêu chí để khẳng định EFA phù hợp Bảng Bảng giá trị tổng phương sai trích Hình Quy trình nghiên cứu Hình Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh sau phân tích EFA Phương pháp nghiên cứu Quy trình nghiên cứu trình bày Hình Có 270 phiếu phát ra, sau thu nhận 255 phiếu đạt tỷ lệ 94,5% Dữ liệu thu thập làm sạch, kết có 09 phiếu không đạt yêu cầu có 07 phiếu đáp viên chọn mức thang đo 02 phiếu có ý kiến chưa đầy đủ Như lại 246 phiếu để phân tích Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha Sau loại biến: “NL1-Công nhân có 44 01.2016 trình độ học vấn thấp” “ HL4-Thiếu nhân viên kỹ thuật có chứng ATLĐ”, hệ số Cronbach’s alpha tất các biến nhóm biến lớn 0,6 Như thang đo phù hợp 4.2 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 40 biến quan sát lại đưa vào phân tích thống kê mô tả theo MEAN Để kết phân tích tập trung hơn, biến có MEAN < 3,5 bị loại Cuối lại 32 biến để đưa vào phân tích EFA Sau thực EFA lần thứ 4, tiêu chí để khẳng định EFA phù hợp thỏa (Bảng 2) Tuy nhiên có nhiều biến bị loại communalities < 0,5 factor loading < 0,3 Các kết EFA sau (Bảng 3, Bảng 4, Bảng 5): Dựa vào kết phân tích EFA, mô hình nghiên cứu ban đầu hiệu chỉnh thành mô Hình 4.3 Kết phân tích hồi quy • Các biến độc lập: - X1: Người Quản Lý (là trung bình biến QL1,QL3,QL4,QL6,QL8,QL9,NL9) - X2: Phương Tiện Làm Việc (là trung bình Bảng Bảng kết nhóm nhân tố Bảng Kết ANOVA mô hình hồi qui Bảng Các hệ số mô hình hồi qui Bảng Bảng phân nhóm đặt tên nhóm biến quan sát Bảng Bảng tóm tắt mô hình (Model Summary) biến PT3, PT4) biến PT5 XT5 bị loại phân tích kiểm định thang đo - X3: Người Công Nhân (là trung bình biến NL3,NL4,NL6,NL7) - X4: Môi Trường Làm Việc (là trung bình biến MT2,MT4) • Biến phụ thuộc: Y: Mức độ thực ATLĐ nhà thầu xây lắp (là trung bình biến ATLD) Trong nghiên cứu này, phương phápStepwise chọn Các kết hồi quy trình bày Bảng 6, Bảng 7, Bảng Từ bảng phân tích hồi quy tiêu chuẩn kiểm định phù hợp mô hình trên, ta thấy mối quan hệ biến phụ thuộc mức độ thực an toàn lao động nhà thầu xây lắp công trình dân dụng địa bàn tỉnh Đồng Tháp 03 biến độc lập (loại biến X3 sau hồi quy) thể phương trình hồi quy sau: Y = 6.499 - 0.287X1 – 0.235X2 - 0.379X4 Theo phương trình hồi quy cho thấy mức độ thực ATLĐ có quan hệ tuyến tính với nhân tố: - Mạnh X2: Nhóm nhân tố Phương tiện làm việc (hệ số B2là -0.235) - Thứ hai X1: Nhóm nhân tố Người Quản lý (hệ số B1 -0.287) - Thứ ba X4: Nhóm nhân tố Môi trường làm việc (hệ số Beta4 -0.379) Phương trình hồi quy tuyến tính cho thấy muốn cho Y (Biến Y có thang đo ngược chiều với thang đo biến Xi) tăng (nghĩa tăng mức độ từ đến tốt) biến Xi phải giảm (nghĩa phải cải tiến nhóm nhân tố cho giảm mức độ từ ảnh hưởng nhiều đến không ảnh hưởng) Như vậy, nhà thầu xây lắp công trình xây 01.2016 45 Hình Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh sau phân tích hồi quy dựng dân dụng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải nỗ lực cải tiến nhân tố để làm giảm thực an toàn lao động kém, nâng cao công tác đảm bảo an toàn lao động công trình xây dựng dân dụng Dựa vào kết phân tích hồi quy, mô hình nghiên cứu ban đầu hiệu chỉnh thành mô Hình Kết luận Bằng phương pháp khảo sát bảng câu hỏi kết hợp với công cụ thống kê, nghiên cứu đưa mô hình đề xuất với 11 nhân tố ảnh hưởng đến thực an toàn lao động nhà thầu xây lắp công trình dân dụng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, địa bàn Tỉnh Đồng Tháp Kết nghiên cứu giúp bên liên quan dự án xây dựng nguồn vốn ngân sách Đồng Tháp có sở để đưa giải pháp phù hợp nhằm cải thiện thực trạng ATLĐ Đồng Tháp Tài liệu tham khảo [1.] Nguyễn Thái Hiệp, Luu Truong Van (2014) Phân tích nhân tố ảnh hưởng quản lý an toàn lao động công ty xây dựng TP.HCM Người Xây Dựng (The Bulider), 6(272): trang 12-16 [2.] Edwin Sawacha, Shamil Naoum, Daniel Fong (1999), Factors affecting safety performance on construction sites International Journal of Project Management, Volume 17, Issue 5, October 1999, Pages 309–315 [3.]S Thomas Ng, Kam Pong Cheng, R Martin Skitmore (2005) A framework for evaluating the safety performance of construction contractors Building and Environment Volume 40, Issue 10, October 2005, Pages 1347–1355 [4.] Bùi Thanh Tùng (2010) Luận văn thạc sĩ “Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới việc thực chương trình an toàn lao động công ty xây dựng” Đại học Bách Khoa TP.HCM [5.] Trần Hoàng Tuấn (2008), Luận văn thạc sĩ “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới việc thực an toàn lao động công nhân xây dựng đề xuất giải pháp cải thiện tình trạng an toàn công trường” Đại học Bách Khoa TP.HCM [6.] C.M.Tam, S.X.Zeng, Z.M.Deng (2004), “Identifying elements of poor construction safety management in China”, Safety Science, Volume 42, Issue 7, August 2004, Pages 569-586 46 01.2016 [7.] Shirong Li, Xueping Xiang, “The Establishment of Cause, System of poor Construction Site Safety and priority Analysia from Different Perspectives”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol 5, 2011 [8.] Rafiq M.Choudhry, Waqas Ahmad, Salman Azhar, Jimmie W.Hinze, “Safety Managemant Practices in the Construction Industry of Pakistan”, Third International Comference on Construction in Developing Countries (ICCIDC-III) July 4-6, 2012, Bangkok, Thailand
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện an toàn lao động kém, của các nhà thầu xây lắp tại công trình xây dựng dân dụng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng tháp , phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện an toàn lao động kém, của các nhà thầu xây lắp tại công trình xây dựng dân dụng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng tháp , phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện an toàn lao động kém, của các nhà thầu xây lắp tại công trình xây dựng dân dụng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đồng tháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay