Phân tích báo các tài chính của công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức

51 207 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC GV: TRẦN TUYẾT THANH HỌ VÀ TÊN: MSSV: LỚP: TRẦN KHÁNH LINH 1254040213 KT12DB01 LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Nhìn chung, thị trường BĐS có dấu hiệu sơi động trở lại, phân khúc sản phẩm có giá trị tỷ đồng/căn Tuy nhiên, phân khúc trung, cao cấp chưa có chuyển biến tích cực, nằm tình trạng cầm chừng gặp nhiều khó khăn Cũng năm 2014, thị trường BĐS chứng kiến sàng lọc mạnh mẽ Những nhà đầu tư thiếu lực, thiếu chun nghiệp, kinh doanh theo kiểu “ăn xổi” bị loại bỏ, phải tự rút lui khỏi thị trường theo kiểu bán đứt dự án Các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước nước ngồi có tiềm lực tài đủ mạnh, kinh nghiệm quản lý tốt thực vào họ tự tạo sân chơi, vị cho Năm 2014 cho thấy nhiều chủ đầu tư linh hoạt phương án kinh doanh, trọng cho cơng tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, áp dụng điều khoản tốn linh hoạt, phù hợp với khả chi trả khách, phối hợp với ngân hàng hỗ trợ tài cho khách, khuyến mãi, giảm giá… Thuduc House doanh nghiệp bất động sản thuộc phân khúc trung bình, năm vừa qua doanh nghiệp chịu ảnh hưởng khơng từ khủng hoảng kinh tế giới có lợi nhuận định biết tập trung vào hoạt động kinh doanh khác có chiến lược định mảng bất động sản  Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Cung cấp đầy đủ, kịp thời trung thực thơng tin tài cơng ty cho chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo cơng ty Để họ có nhìn đắn tương lai để đạt hiệu cao tình hình thực tế doanh nghiệp Đánh giá thực trạng cơng ty kỳ báo cáo vốn, tài sản, hiệu việc sử dụng vốn tài sản có để có biện pháp, sách phù hợp để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cơng ty  Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: - Nghiên cứu tình hình tài cơng ty thơng qua báo cáo tài - Đưa giải pháp kiến nghị thích hợp để nâng cao kết hoạt động cơng ty  Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua báo cáo tài liệu quan thực tập - Phương pháp xử lý số liệu để thực đề tài tiến hành thu thập tài liệu từ báo cáo tài doanh nghiệp bảng cân đối kế tốn, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo biểu kế tốn, tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh số liệu để đạt mục tiêu nghiên cứu.sau tiến hành phân tích số liệu thực tế thơng qua báo cáo, tài liệu quan thực tập So sánh, phân tích, tổng hợp biến số biến động qua năm, qua thấy thực trạng doanh nghiệp năm qua, định hướng tương lai  Phạm vi nghiên cứu - Đề tài giới hạn phạm vi báo cáo tài năm 2011 – 2014 - Tham khảo tin tức số liệu phân tích đánh giá chun gia bất động sản  Kết cấu phân tích Bài phân tích báo cáo tài em gồm có phần: - Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích báo cáo tài - Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài - Chương 3: Nhận xét, giải pháp kiến nghị CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, MỤC TIÊU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm Phân tích báo cáo tài vận dụng cơng cụ kỹ thuật phân tích vào báo cáo tài chính, tài liệu liên quan nhằm rút ước tính kết luận hữu ích cho định kinh doanh Phân tích báo cáo tài cơng cụ sàng lọc chọn lựa “ứng viên” đầu tư hay sát nhập cơng cụ dự báo điều kiện hậu tài tương lai Phân tích báo cáo tài cơng cụ chuẩn đốn bệnh, đánh giá hoạt động đầu tư tài kinh doanh cơng cụ đánh giá định quản trị định kinh doanh khác Phân tích báo cáo tài khơng q trình tính tốn tỷ số mà q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu kết hành so với q khứ nhằm đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp, đánh giá làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến xảy ra, sở kiến nghị biện pháp để tận dụng triệt để điểm mạnh, khắc phục điểm yếu Nói cách khác, phân tích báo cáo tài cần cho số báo cáo “biết nói” để người sử dụng chúng hiểu rỏ tình hình tài doanh nghiệp mục tiêu, phương án hoạt động kinh doanh nhà quản lý doanh nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa phân tích: Hoạt động tài có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, tất hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp Ngược lại, tình hình tài tốt hay xấu có tác động thúc đẩy kìm hãm q trình sản xuất kinh doanh Các báo cáo tài phản ánh kết tình hình thực mặt hoạt động doanh nghiệp tiêu kinh tế Những báo cáo kế tốn soạn thảo định kỳ nhằm mục đích cung cấp thơng tin kết tình hình tài doanh nghiệp cho người có nhu cầu sử dụng thơng tin Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thơng tin báo cáo tài người sử dụng khác nhau, phụ thuộc vào mục đích họ:  Đối với nhà quản lý: Mối quan tâm nhà quản lý điều hành q trình sản xuất kinh doanh cho hiệu nhằm mục đích đạt lợi nhuận tối đa cho Dựa sở phân tích nhà quản lý định hướng hoạt động, lập kế hoạch kinh doanh, kiểm tra tình hình thực điều chỉnh q trình hoạt động cho tốt  Đối với chủ sở hữu: Chủ sở hữu quan tâm đến lợi nhuận khả trả nợ, an tồn vốn bỏ ra, thơng qua phân tích họ đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh, đánh giá khả điều hành doanh nghiệp nhà quản trị, từ có định nhân thích hợp  Đối với nhà tài trợ từ bên ngồi Mối quan tâm nhà tài trợ khả trả nợ doanh nghiệp, khả tốn đơn vị Phân tích tình hình tài doanh nghiệp có tác dụng giúp họ đánh giá mức độ rủi ro có định tài trợ  Đối với nhà đầu tư tương lai Các nhà đầu tư tương lai quan tâm trước tiên an tồn lượng vốn đầu tư, tiếp đến khả sinh lời đầu tư, thời gian hồn vốn Vì họ cần thơng tin tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, tiềm tăng trưởng doanh nghiệp, họ tiến hành phân tích để đưa định đầu tư đắn  Đối với quan chức Các quan chức quan thuế tiến hành phân tích tình hình tài doanh nghiệp để xác định mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp Cơ quan thống kê, thơng qua phân tích tình hình tài để tổng hợp thành số liệu thống kê, số thống kê 1.1.3 Mục tiêu phân tích: Cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà đầu tư, chủ nợ người sử dụng khác để họ định đầu tư, tín dụng định tương tự Thơng tin phải dễ hiểu người có nhu cầu nghiên cứu thơng tin có trình độ tương đối kinh doanh hoạt động kinh tế Cung cấp thơng tin để giúp nhà đầu tư, chủ nợ người sử dụng khác đánh giá số lượng, thời gian rủi ro khoản thu tiền từ cổ tức tiền lãi Cung cấp thơng tin nguồn lực kinh tế doanh nghiệp, nghĩa vụ doanh nghiệp nguồn lực tác động nghiệp vụ kinh tế, kiện tình có làm thay đổi nguồn lực nghĩa vụ nguồn lực 1.1.4 Nhiệm vụ phân tích: Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài doanh nghiệp ngun tắc tài doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực trạng triển vọng hoạt động tài chính, vạch rõ mặt tích cực tồn việc thu chi tiền tệ, xác định ngun nhân mức độ ảnh hưởng yếu tố Trên sở đó, đề biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2 TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 1.2.2 Tài liệu phân tích: a Bảng cân đối kế tốn: Bảng cân đối kế tốn báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng qt tồn giá trị tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế tốn có ý nghĩa quan trọng cơng tác quản lý doanh nghiệp Số liệu bảng cân đối kế tốn cho biết tồn giá trị tài sản có doanh nghiệp theo cấu tài sản; nguồn vốn cấu hình thành tài sản Thơng qua bảng cân đối kế tốn nhận xét, nghiên cứu đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp Trên sở đó, phân tích tình hình sử dụng vốn vào q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các thành phần bảng cân đối kế tốn gồm:  Phần tài sản: Phản ánh tồn giá trị tài sản có thuộc quyền quản lý sử dụng doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo Căn vào số liệu đánh giá cách tổng qt quy mơ tài sản kết cấu loại vốn doanh nghiệp có tồn hình thái vật chất Xét mặt pháp lý, số lượng tiêu bên phần tài sản thể số vốn thuộc quyền quản lý sử dụng doanh nghiệp  Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý sử dụng vào thời điểm lập báo cáo Về mặt kinh tế, xem xét phần nguồn vốn nhà quản trị biết trách nhiệm pháp lý doanh nghiệp tài sản quản lý sử dụng doanh nghiệp b Bảng kết hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp Số liệu báo cáo cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình kết sử dụng tiềm vốn, lao động, kỹ thuật kinh nghiệm quản lý kinh doanh doanh nghiệp Kết cấu báo cáo kết hoạt động kinh doanh gồm:  Phần I: Lãi, lỗ: Phần phản ánh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau kỳ hoạt động (lãi lỗ) Các tiêu liên quan đến doanh thu, chi phí hoạt động tài nghiệp vụ bất thường để xác định kết loại hoạt động tồn kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Phần II: Tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước: Phản ánh tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước thuế khoản phải nộp khác c Bảng lưu chuyển tiền tệ: Bảng lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ báo cáo doanh nghiệp Dựa vào lưu chuyển tiền tệ, người phân tích đánh giá khả tạo tiền, biến động tài sản doanh nghiệp, khả tốn doanh nghiệp dự đốn luồng tiền kỳ Nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm phần:  Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh  Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư  Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài d Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Bảng thuyết minh báo cáo tài phận hợp thành khơng thể tách rời báo cáo tài dùng để mơ tả mang tính tường thuật phân tích chi tiết thơng tin số liệu trình bày bảng cân đối kế tốn, bảng kết hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thơng tin cần thiết khác theo u cầu chuẩn mực kế tốn cụ thể Bảng thuyết minh báo cáo tài trình bày thơng tin khác doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài Việc tìm hiểu bảng thuyết minh báo cáo tài giúp người sử dụng hiểu sâu tồn diện hoạt động kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp 1.2.3 Phương pháp phân tích: a Phân tích theo chiều ngang: Điểm khởi đầu chung cho việc nghiên cứu báo cáo tài phân tích theo chiều ngang, cách tính số tiền chênh lệch từ năm so với năm trước Tỷ lệ phần trăm chênh lệch phải tính tốn để thấy quy mơ thay đổi tương quan với quy mơ số tiền liên quan b Phân tích xu hướng: Một biến thể phân tích theo chiều ngang phân tích xu hướng Trong phân tích xu hướng, tỷ lệ chênh lệch tính cho nhiều năm thay hai năm Phân tích xu hướng quan trọng thay đổi chất hoạt động kinh doanh c Phân tích theo chiều dọc: Trong phân tích theo chiều dọc, tỷ lệ phần trăm sử dụng để mối quan hệ phận khác so với tổng số báo cáo Con số tổng cộng báo cáo đặt 100% phần báo cáo tính tỷ lệ phần trăm so với số Báo cáo bao gồm kết tính tốn tỷ lệ phần trăm gọi báo cáo quy mơ chung Phân tích theo chiều dọc có ích việc so sánh tầm quan trọng thành phần hoạt động kinh doanh việc thay đổi quan trọng kết cấu năm so với năm báo cáo quy mơ chung Báo cáo quy mơ chung thường sử dụng để so sánh doanh nghiệp, cho phép nhà phân tích so sánh đặc điểm hoạt động đặc điểm tài trợ có quy mơ khác ngành d Phân tích tỷ số: Phân tích tỷ số phương pháp quan trọng để thấy mối quan hệ có ý nghĩa hai thành phần báo cáo tái Nghiên cứu tỷ số phải bao gồm việc nghiên cứu liệu đằng sau tỷ số Mục đích phân tích tỷ số lĩnh vực cần nghiên cứu nhiều Nên sử dụng tỷ số gắn với hiểu biết chung doanh nghiệp mơi trường 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH: 1.3.2 Phân tích Bảng cân đối kế tốn a Phân tích khái qt tình hình tài sản: Phân tích khái qt tình hình tài sản đánh giá tình hình tăng / giảm biến động kết cấu tài sản doanh nghiệp Qua phân tích tình hình tài sản cho thấy tài sản doanh nghiệp nói chung, khoản mục tài sản thay đổi năm? Doanh nghiệp có đầu tư mở rộng sản xuất hay khơng? Tình trạng thiết bị doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp có ứ động tiền, hàng tồn kho hay khơng?  Phân tích tài sản ngắn hạn: Xem xét biến động giá trị kết cấu khoản mục tài sản ngắn hạn Ở doanh nghiệp khác kết cấu tài sản ngắn hạn khác Việc nghiên cứu kết cấu tài sản ngắn hạn giúp xác định trọng điểm quản lý tài sản ngắn hạn từ tìm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản điều kiện cụ thể  Tiền khoản tương đương tiền: So sánh tỷ trọng số tuyệt đối tài sản tiền, qua thấy tình hình sử dụng quỹ, xem xét biến động khoản tiền có hợp lý hay khơng Phân tích tiêu tiền khoản tương đương tiền cho thấy khả tốn nhanh doanh nghiệp Xu hướng chung tài sản tiền giảm đánh giá tích cực, khơng nên dự trữ tiền mặt số dư tiền gửi ngân hàng q lớn mà phải giải phóng nó, đưa vào sản xuất kinh doanh, tăng vòng quay vốn hồn trả nợ Nhưng mặt khác, gia tăng vốn tiền làm tăng khả tốn nhanh doanh nghiệp  Các khoản phải thu: Các khoản phải thu giá trị tài sản doanh nghiệp bị đơn vị khác chiếm dụng Xem xét tỷ trọng số tuyệt đối cuối năm so với đầu năm năm trước Các khoản phải thu giảm đánh tích cực Tuy nhiên, cần ý khơng phải lúc khoản phải thu tăng lên đánh giá khơng tích cực Chẳng hạn, trường hợp doanh nghiệp mở rộng quan hệ kinh tế khoản tăng lên điều tất nhiên Vấn đề đặt xem xét số tài sản bị chiếm dụng có hợp lý hay khơng  Hàng tồn kho: - Riêng doanh thu hoạt động tài lại tăng 73% (tăng 32,7 tỷ) so với năm 2011, phần chênh lệch có chủ yếu đóng góp từ khoản chuyển nhượng phần vốn dự án Đồng Mai, nhận cổ tức, lợi nhuận chia từ công ty liên doanh liên kết, đầu tư tài dài hạn Trong năm 2012, Thuduc House thành công việc quản lý, tiết giảm chi phí Tổng chi phí giảm 54% so với năm 2011, có mức giảm lớn so với đà giảm tổng doanh thu Cụ thể: - Chi phí tài giảm 57% (giảm 62,6 tỷ đồng) doanh thu tài lại tăng 32,7 tỷ đồng (tăng 73%) nên góp phần làm lợi nhuận từ hoạt động tài tăng cao Nguyên nhân công ty hoàn nhập gần tỷ đồng từ dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn, năm công ty mạnh tay hoán nhiều cổ phiếu danh mục đầu tư Lý thứ lãi tiền vay giảm gần 30 tỷ đồng, công ty chủ động trả bớt nợ vay mặt lãi suất hạ nhiệt nên làm giảm tổng tiền lãi so với năm 2011 - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh Trong chủ yếu việc giảm 14,5 tỷ đồng chi phí quản lý Và chi phí bán hàng giảm mạnh 65% (giảm tương đương 12,7 tỷ đồng)  Năm 2013 Tổng doanh thu năm 2013 Thuduc House Group tăng mạnh 134,9 tỷ đồâng (tăng 47,3%) Trong doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp đến 97,5%, riêng doanh thu tài thu nhập khác suy giảm đáng kể so với năm 2012 chiếm xấp xỉ 1% tổng doanh thu đạt Cụ thể: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh có mức tăng ấn tượng chủ yếu gia tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh đòa ốc hoạt động quản lý chợ, đó: - Nếu năm 2012 hoạt động kinh doanh đòa ôc đóng góp 30% doanh thu năm 2013 doanh thu từ hoạt động bất động sản tăng 187 tỷ đồng gấp lần so với kỳ đóng góp đến 60% cho doanh thu Nguyên nhân công ty đẩy mạnh tiêu thụ dự án tồn kho nhiều biện pháp hỗ trợ cho khách hàng, quan trọng kéo dài thời gian toán để giúp giảm áp lực tài cho khách hàng, ưu đãi lãi suất lượng hàng bán tăng đáng kể tỷ lệ hàng bán bò trả lại giảm nửa so với năm 2012 - Doanh thu từ dòch vụ quản lý chợ năm 2013 tiếp tục tăng trưởng mạnh 20,2% chiếm 30% doanh thu thuần, tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê dài hạn ô vựa chợ B, chợ C việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phân bón, xuất nhập hàng nông sản - Trong đó, doanh thu hoạt động tài năm 2013 lại giảm mạnh 72 tỷ đồng, nguyên nhân cổ tức lợi nhuận chia từ khoản đầu tư bò giảm 18,7 tỷ đồng lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán Lý năm công ty không lý thêm khoản đầu tư tài chưa đạt mức giá mong muốn, năm 2012 riêng việc chuyển nhượng dự án Đồng Mai mang lợi nhuận 40 tỷ cho hoạt động Mặc dù năm 2013, tốc độ tăng tổng chi phí cao so với tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu làm thu hẹp lợi nhuận ròng làm giảm lợi nhuận Thuduc House, xét tổng thể cho thấy khả quản lý chi phí công ty tốt, điển hình như: - Tỷ trọng giá vốn hàng bán doanh thu giảm đáng kể từ mức 75,6% năm 2012 xuống 68,4% năm 2013 phần lớn doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản, mảng có biên lợi nhuận gộp cao, điều giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp cho Thuduc House năm 2013 - Ngoài doanh thu tăng gần gấp lần tổng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp công ty giảm nhẹ 0,2 tỷ đồng Điều cho thấy suốt năm 2013 công ty trì sách tiết kiệm thắt chặt chi tiêu hợp lý Tỷ trọng chi phí bán hàng doanh thu giảm nhanh từ mức trung bình 3% năm trước xuống 1,4% năm 2013 Nguyên nhân làm gia tăng chi phí chi phí tài tăng 9,7% tăng thêm 4,6 tỷ đồng, chủ yếu chi phí lãi vay kỳ công ty tăng nợ vay ròng thêm 137 tỷ đồng nhằm mục đích đáp ứng cho khoản trái phiếu đến hạn toán phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập hàng nông sản; khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán giảm so với năm 2012 Chính việc doanh thu tài giảm mạnh kèm với gia tăng chi phí tài làm giảm lợi nhuận công ty so với năm 2012  Năm 2014 Tổng doanh thu năm 2014 Thuduc House Group tăng mạnh 213,6 tỷ đồng (tăng 50,9%) đạt 84% so với kế hoạch Trong doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 568,3 tỷ đồng chiếm 89,7%, riêng doanh thu tài thu nhập khác gia tăng mạnh so với năm 2013 tăng tỷ lệ đóng góp vào tổng doanh thu so với năm trước, doanh thu tài chiếm 7,8% thu nhập khác chiếm 2,6% tổng doanh thu 2014 Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 38,3% (tăng 158,7 tỷ đồng) chủ yếu gia tăng doanh thu tư hoạt động kinh doanh địa ốc hoạt động quản lý chợ Năm 2014 ghi nhận 49,36 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gấp lần giá trị so với năm 2013 Do thị trường chứng khốn có nhiều khởi sắc nên năm cơng ty đẩy mạnh lý khoản đầu tư tài thu lợi nhuận 33,9 tỷ cổ tức lợi nhuận chia gia tăng tỷ đồng đạt 9,85 tỷ Trong năm 2014, nhìn chung tốc độ tăng tổng chi phí đạt 49,7% thấp tốc độ tăng tổng doanh thu (50,9%) góp phần làm gia tăng biên lợi nhuận trước thuế cho cơng ty Tuy nhiên, bên cạnh việc quản lý kiểm sốt tốt chi phí bán hàng, chi phí quản lý chi phí tài cơng ty đối mặt với việc gia tăng chi phí giá vốn hàng bán Cụ thể: - Trong năm cơng ty trì sách tiết kiệm quản lý chi phí hợp lý nên tỷ trọng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp doanh thu tiếp tục ổn định mức thấp năm 2013 (chiếm 13,1% doanh thu thuần), mức giảm đáng kể so với giai đoạn năm 2010 - 2011 (chiếm khoảng gần 16% doanh thu thuần) - Ngồi ra, Thuduc House hưởng lợi nhờ vào hồi phục kinh tế thị trường chứng khốn, nên năm 2014 giảm khoảng tỷ đồng lãi vay hồn nhập 20,5 tỷ đồng khoản dự phòng đầu tư tài Điều góp phần làm chi phí tài giảm 14 tỷ đồng so với năm 2013 Tỷ trọng giá vốn hàng bán năm 2014 chiếm đến 83% doanh thu ( tỷ lệ năm 2013 68,4%) tỷ trọng giá vốn hàng bán cao giai đoạn năm trở lại Ngun nhân chủ yếu làm gia tăng giá vốn hàng bán mảng kinh doanh địa ốc, dự án Phước Long Spring Town, dự án Long Hội city chung cư Trường Thọ có tỷ trọng giá vốn hàng bán cao Ngồi mảng dịch vụ khách sạn khách sạn LaSapinette Đà Lạt tiếp tục có lợi nhuận gộp âm (do chi phí khấu hao cao làm giá vốn hàng bán cao doanh thu) góp phần làm tăng tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu giảm biên lợi nhuận gộp Cơng ty 2.2.3 Phân tích tình hình tài thơng qua tỷ số tài a Phân tích tỷ số tốn Chỉ tiêu hệ số tốn ngắn hạn hệ số tốn nhanh 2014 2,23 0,97 2013 2,05 1,12 2012 2,15 1,07 2011 2,28 1,28  Năm 2012 Mặc dù năm 2012 hệ số khả toán công ty có giảm nhẹ so với năm 2011 chủ yếu tài sản ngắn hạn giảm nợ ngắn hạn có xu hướng tăng lên Tuy nhiên thời điểm 31/12/2012, công ty đảm bảo tồn quỹ 38 tỷ tiền khoản tương đương tiền (giảm 22% so với 2011) tỷ số toán hành số toán nhanh công ty lớn cho thấy tài sản ngắn hạn công ty hoàn toàn có khả chi trả toàn khoản nợ ngắn hạn Nhìn chung, khả quản lý dòng tiền công ty năm qua tốt Cụ thể năm 2012 công ty hạn chế việc đầu tư, rút vốn khỏi số công ty con, chuyển nhượng dự án, hoán khoản đầu tư tài đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh chi trả khoản nợ vay  Năm 2013 Hệ số toán ngắn hạn toán nhanh có xu hướng giảm dần ba năm 2011-2013, nhiên mức cao cho thấy TDH trì tính khoản ổn đònh, đủ khả đáp ứng khoản nợ đến hạn Trong năm 2013 hệ số khả toán hành công ty có giảm nhẹ so với năm 2012 nợ ngắn hạn tăng nhanh tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn tăng nhanh công ty gia tăng vay ngắn hạn mà chủ yếu phải trả khoản nợ đến hạn trái phiếu Tuy nhiên hệ số toán nhanh công ty lại có dấu hiệu tăng nhẹ, công ty giảm lượng hàng tồn kho tài sản ngắn hạn tập trung vào khoản mục có tính khoản tốt chủ yếu tiền mặt khoản cho vay ngắn hạn Điều công ty cần phải đáp ứng nhu cầu trả nợ trái phiếu đến hạn nên việc gia tăng tài sản ngắn hạn có khả khoản cao điều tất yếu Trong điều kiện kinh doanh khó khăn năm qua áp lực toán 202 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn công ty trì hệ số khoản mức cao cho thấy việc quản lý dòng tiền công ty tốt có tình hình tài vững mạnh Tiền khoản tương đương tiền thời điểm cuối năm 2013 46 tỷ đồng, tăng 21% so với kỳ, khoản đầu tư tài ngắn hạn tăng gấp 10 lần  Năm 2014 Hệ số tốn ngắn hạn năm 2014 TDH cải thiện đáng kể sau năm giảm liên tiếp, tiếp tục trì mức cao Trong năm 2014 tài sản ngắn hạn cơng ty tăng nhanh cơng ty tốn 80 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn nên khả khoản cuối kỳ cải thiện vượt bậc so với cuối năm 2013 Tài sản ngắn hạn tăng nhanh chủ yếu ảnh hưởng từ việc hợp thêm cơng ty cổ phần Đầu tư Phước Long (tăng tỷ lệ vốn góp từ cơng ty liên doanh liên kết lên thành cơng ty con) Ngồi lượng tiền mặt cuối kỳ Thuduc House 94,4 tỷ đồng, tăng gấp đơi so với kỳ cơng ty bán nhiều dự án tồn kho đẩy nhanh thu hồi cơng nợ Điều cho thấy áp lực khoản nợ trái phiếu phát sinh từ cuối năm 2013 hồn tồn giải Tại thời điểm cuối năm 2014, sau chi trả phần lớn lượng nợ trái phiếu đến hạn hệ số khoản cơng ty cao với lượng tiền mặt quỹ dồi so với năm trước Khả đáp ứng khoản nợ đến hạn cơng ty tốt b Phân tích tỷ số hoạt động Chỉ tiêu vòng quay tổng tài sản vòng quay tài sản cố định vòng quay khoản phải thu vòng quay hàng tồn kho 2014 0,24 2,48 1,34 0,84 2013 0,18 2,21 0,93 0,6 2012 0,09 0,96 0,45 0,34 2011 0,23 2,38 1,02 0,85  Năm 2012 Hầu hết tiêu lực hoạt động doanh nghiệp giảm mức thấp doanh thu từ hoạt động bán hàng cung cấp dòch vụ giảm mạnh Vòng quay khoản phải thu năm giảm mức thấp, 0,45 lần chủ yếu sụt giảm doanh thu Tuy nhiên khoản phải thu bình quân năm lại giảm gần 30% so với năm trước Điều cho thấy bối cảnh kinh doanh khó khăn công ty tích cực thu hồi khoản phải thu từ khách hàng để đảm bảo dòng tiền hoạt động Vòng quay hàng tồn kho năm 2012 giảm mạnh chủ yếu doanh thu giảm hàng tồn kho tăng lên bối cảnh kinh tế ảm đạm làm cho tốc độ bán hàng công ty trì trệ  Năm 2013 Năm 2013 việc gia tăng mạnh doanh thu giúp công ty cải thiện lực hoạt động mình, hầu hết tiêu lực hoạt động cải thiện đáng kể, góp phần gia tăng dòng tiền thu vào, ổn đònh khoản cho công ty Việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho tích cực thu hồi công nợ khách hàng giúp vòng quay tồn kho vòng quay khoản phải thu tăng nhanh Đây tín hiệu tốt cho thấy tình hình kinh doanh công ty bắt đầu hồi phục sau thời gian dài chòu ảnh hưởng từ trì trệ thò trường bất động sản  Năm 2014 Năm 2014 lực hoạt động cơng ty có dấu hiệu hồi phục rõ nét, hầu hết tiêu hiệu hoạt động tăng trưởng tốt Việc đẩy nhanh tiêu thụ hàng tồn kho thu hồi cơng nợ tồn đọng giúp cải thiện vòng quay hàng tồn kho vòng quay khoản phải thu cho cơng ty, từ góp phần cải thiện hiệu sử dụng tài sản cơng ty, vòng quay tổng tài sản vòng quay tài sản cố định gia tăng Các tiêu lực hoạt động năm 2014 đánh giá tốt kể từ năm 2010 đến năm 2014, dấu hiệu cho thấy tình hình kinh doanh cơng ty bắt đầu khởi sắc sau thời gian dài chịu ảnh hưởng từ trì trệ thị trường bất động sản c Phân tích cấu tài Chỉ tiêu Tổng nợ phải trả/ tổng nguồn vốn Nợ dài hạn/ Tổng nguồn vốn EBIT/lãi vay 2014 0,38 0,16 2,04 2013 0,36 0,14 1,44 2012 0,36 0,16 1,6 2011 0,38 0,19 1,53 Thuduc House doanh nghiệp bất động sản có cấu tài an tồn năm 2011 so với cơng ty ngành với tỷ lệ Vốn chủ sở hữu chiếm 58%, nợ vay chiếm 42% tổng vốn (Đa số nguồn vốn cơng ty bất động sản chủ yếu vốn vay, nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ nợ vay khoảng 70% tổng vốn) Trong tình hình lạm phát lãi vay tăng cao cấu nợ vay thấp giúp cơng ty giảm thiểu áp lực chi phí lãi vay lớn Bên cạnh 357,8 tỷ đồng nợ vay dài hạn 58% số vay từ phát hành trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 7%/năm giúp doanh nghiệp giảm thiểu áp lực lãi vay Tại thời điểm cuối năm 2012 nợ phải trả TDH giảm 5,8% so với năm 2011 (chiếm 37,4% tổng nguồn vốn) vốn chủ sở hữu tăng 1,7% chiếm tỷ trọng 62,6% tổng nguồn vốn Trong đó, nợ vay chiếm 27,3% tổng nguồn vốn giảm 3,2% so với năm 2011 Trong năm 2012 công ty chủ động giảm tỷ lệ nợ vay nhằm làm giảm bớt áp lực chi phí lãi vay cho doanh nghiệp điều kiện hoạt động kinh doanh không thuận lợi, đồng thời đảm bảo cấu tài an toàn Cụ thể nợ vay dài hạn giảm 17,8% (giảm 63,8 tỷ) nợ vay ngắn hạn tăng 16,9% (tăng 44 tỷ) so với năm 2011 Trong đó, khoản vay ngắn hạn chủ yếu nhằm tài trợ nhu cầu vốn lưu động trì hoạt động kinh doanh cho công ty Với việc công ty chủ động cấu lại nguồn tài trợ đánh giá bước đắn ban quản trò giúp công ty giảm chi phí lãi vay, trì hoạt động ổn đònh đảm bảo an toàn khoản cho doanh nghiệp điều kiện kinh doanh khó khăn Đặc biệt năm 2012 lợi nhuận kinh doanh giảm mạnh khả toán lãi vay công ty năm 2012 lại tăng nhẹ so với năm 2011 (tăng từ 1,53 lên 1,6), công ty chủ động tích cực giảm bớt khoản nợ, đồng thời mặt lãi suất vay có xu hướng giảm làm lãi vay năm giảm 36 tỷ so với năm 2011 (tương đương mức giảm 36,4%) giúp cải thiện khả toán lãi cho công ty Khả toán lãi vay công ty năm 2013 giảm từ 1,6 xuống 1,44 mức cao khả sinh lời công ty hoàn toàn đáp ứng chi phí lãi vay Lợi nhuận năm 2014 tăng trưởng nhanh làm gia tăng hệ số khả tốn lãi vay từ mức 1,44 lên 2,04, hệ số cho thấy lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo cao gấp 2,04 lần chi phí lãi vay phải trả, cơng ty sử dụng nợ vay hiệu so với năm trước Tại ngày 31/12/2014 tổng nợ phải trả chiếm 37,2% tổng nguồn vốn, cơng ty tiếp tục giữ tỷ trọng nợ vay mức thấp (25,2% tổng nguồn vốn) Tuy nhiên tỷ lệ nợ vay cao so với khả sinh lời cơng ty, hệ số EBIT/Tổng tài sản có cải thiện so với năm trước (tăng từ 3,4% lên 4,2%) mức thấp so với lãi suất vay trung bình năm Như cơng ty chưa sử dụng cơng cụ nợ vay thật hiệu d Phân tích tỷ số lợi nhuận Chỉ tiêu Lợi nhuận gộp doanh thu ROS ROE ROA 2014 0,17 0,09 0,04 0,02 2013 0,32 0,05 0,02 0,01 2012 0,24 0,16 0,03 0,02 2011 0,35 0,08 0,02 0,01  Lợi nhn gộp doanh thu Lợi nhuận gộp doanh thu TDH giảm so với năm 2011 tốc độ giảm giá vốn hàng bán chậm so với tốc độ giảm doanh thu từ dẫn đến lợi nhuận gộp giảm nhanh Trong biên lợi nhuận hoạt động kinh doanh công ty lại tăng so với năm 2012 chủ yếu việc gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tài tiết giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý Điều cho thấy năm tình hình hoạt động kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn TDH linh hoạt việc thực tái cấu trúc công ty, quản lý tốt tiết giảm nhiều chi phí Trong năm 2013, lợi nhuận gộp tăng 7,2% cho thấy hoạt động kinh doanh công ty lónh vực bất động sản hồi phục đáng kể, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lại giảm 4,6% chủ yếu doanh thu từ hoạt động tài suy giảm mạnh khoản lỗ phải gánh từ công ty liên doanh liên kết, điều làm giảm lợi nhuận sau thuế công ty Mặc dù lợi nhuận ròng 2014 tăng trưởng 144,9% lợi nhuận gộp cơng ty lại suy giảm 14,6% so với năm trước Trong năm 2014 giá vốn hàng bán cao đặc biệt giá vốn hàng bán dự án địa ốc ảnh hưởng chi phí vốn thời gian tiêu thụ kéo dài Do cơng ty kiểm sốt chi phí khác mức tăng giá vốn hàng bán cao làm giảm biên lợi nhuận hoạt động kinh doanh, làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng  ROS ROS: hệ số đo lường khả sinh lời kiểm soát chi phí công ty Mặc dù so với kỳ ROS giảm mạnh từ 32,9% xuống 14,7% nguyên nhân doanh thu năm 2012 thấp lợi nhuận ròng đến từ hoạt động tài chủ yếu, năm 2013 lợi nhuận đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh đòa ốc quản lý chợ tạo nên biến động lớn hệ số ROS năm Hệ số ROS giảm mạnh so với năm 2012 tín hiệu xấu mà ngược lại tìm hiểu vào nhân tố tác động cho thấy tình hình kinh doanh năm 2013 phát triển ổn đònh vững hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh chất lượng lợi nhuận ròng tốt so với năm 2012 Năm 2014 có cải thiện đáng kể so với năm 2013, nhiên RoS đạt 9% thấp so với giai đoạn 2010 2011 (là năm đạt mức doanh thu tương ứng) Ngun nhân năm, chi phí giá vốn hàng bán hoạt động kinh doanh cao nên biên lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bị suy giảm mạnh RoS gia tăng chủ yếu đóng góp từ mảng tài chính, thu nhập khác từ chuyển nhượng khu đất Tam Bình, lãi liên doanh liên kết giảm thuế so với năm trước Tăng trưởng RoS năm chưa thật tín hiệu tăng trưởng bền vững khả sinh lời mảng hoạt động suy giảm năm gần tỷ trọng giá vốn hàng bán ln mức tương đối cao  ROA ROA: hệ số đo lường hiệu hoạt động công ty, chòu tác động từ yếu tố ROS vòng quay tổng tài sản Mặc dù ROS giảm mạnh so với kỳ, việc công ty đẩy nhanh tốc độ tăng doanh thu giúp cải thiện hiệu sử dụng tài sản, làm ROA giảm nhẹ so với năm 2012 Nói tóm lại nhờ vào việc cải thiện hiệu suất sử dụng tài sản mà công ty giữ mức ROA không bò suy giảm mạnh ảnh hưởng việc gia tăng chi phí suy giảm lợi nhuận ROA năm 2014 cơng ty đạt 2,2% cao 1,2% so với năm trước, khiêm tốn so với số cơng ty bất động sản khác có quy mơ tương ứng Trong năm hiệu hoạt động cơng ty cải thiện khía cạnh là: Cải thiện khả sinh lời (ROS) gia tăng hiệu sử dụng tài sản doanh thu tăng nhanh (vòng quay tổng tài sản tăng) Một điểm đáng lưu ý hiệu suất sử dụng tài sản cải thiện liên tục năm tốc độ tăng trưởng ROS chưa thật ổn định  ROE ROE: khả sinh lời vốn chủ sở hữu, chòu tác động nhân tố tỷ lệ lãi ròng, vòng quay tổng tài sản tỷ số đòn bẩy Trong năm 2013 ROE tiếp tục suy giảm từ 2,5% xuống 1,6% mức thấp bù đắp lạm phát chi phí sử dụng nợ cho cổ đông Cho thấy tình trạng kinh doanh TDH chưa hiệu ROE giảm mạnh chủ yếu tỷ lệ lãi ròng giảm nhanh từ mức 16,4% xuống 5,3% lợi nhuận ròng bò giảm doanh thu tăng mạnh Năm 2014 hệ số ROE cải thiện đáng kể sau năm giảm liên tục, tăng từ mức 1,6% năm trước lên 3,7%, nhiên thấp Do tỷ lệ lãi ròng chưa cao nên cơng ty chưa tận dụng hiệu việc gia tăng đòn bẩy tài RoE khiêm tốn e Tỷ số chứng khốn Chỉ tiêu EPS 2014 1343 2013 572 2012 870 2011 1184 Năm 2013, doanh thu lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng mạnh, với mức tăng 104% 165% so với năm 2012, suy giảm doanh thu từ hoạt động đầu tư tài bò lỗ 4,4 tỷ đồng công ty liên doanh liên kết, cộng thêm chi phí lãi vay tăng làm cho lợi nhuận sau thuế giảm tỷ tương ứng mức giảm 29,2% đạt 36% so với kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp năm 2013 đạt 19,45 tỷ đồng Riêng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 21,6 tỷ đồng thực gần 40% kế hoạch giảm 34% so với kỳ Lợi nhuận suy giảm tiếp tục kéo hệ số EPS cổ phiếu giảm mức thấp 572 đồng/cổ phiếu Năm 2014, lợi nhuận sau thuế cổ đơng cơng ty mẹ đạt 51 tỷ đồng tăng 135,5% so với kỳ đạt 76,1% kế hoạch Lợi nhuận tăng nhanh góp phần cải thiện đáng kể hệ số khả sinh lời giúp EPS cơng ty tăng từ mức 572 đồng lên 1.343 đồng/cổ phiếu CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Nhận xét Nhìn chung, tình hình kinh doanh năm 2014 tập đồn có dấu hiệu khởi sắc sau năm suy giảm liên tục kể từ năm 2011 đến Mặc dù chưa đạt kế hoạch kỳ vọng năm có kết kinh doanh tăng mạnh tốt năm trở lại đây, dấu hiệu cho thấy cơng ty vượt qua giai đoạn kinh doanh khó khăn bắt đầu phục hồi từ sau khủng hoảng thị trường bất động sản năm 2011 Cơng ty biết thu hẹp chi phí để làm tăng lợi nhuận, đồng thời biết chuyển hướng kinh doanh sang hoạt động khác hoạt động quản lý chợ Ở mảng dịch vụ khách sạn có lợi nhuận gộp âm chi phí khấu hao cao làm giá vốn hàng bán cao doanh thu Cơng ty nên tập trung giải thời gian tới để cải thiện khả sinh lời mảng hoạt động kinh doanh 3.2 Giải pháp kiến nghị - Theo dõi rà soát, củng cố hoạt động Công ty thành viên để nâng cao hiệu quả, hạn chế thua lỗ - Duy trì công tác quản lý chặt chẽ, kiểm soát chi phí, quản lý rủi ro, quản lý công nợ, kiểm soát nội - Nâng cao tính kỷ luật, động, sáng tạo đội ngũ quản trò nhân viên, tạo môi trường quản lý ngày minh bạch, tiên tiến hiệu quả, đồng thời xây dựng văn hóa Công ty ngày phong phú, tảng vững mạnh - Thực cấu lại nợ vay với mức lãi suất rẻ - Tăng cường hiệu quản lý vốn - Sử dụng biện pháp tài bổ sung từ nguồn phát hành chứng khoán, tìm nhà đầu tư phần số dự án công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết - Tăng cường thu hồi công nợ - Huy động thêm nguồn vốn để phát triển dự án tiềm cách kêu gọi hợp tác đầu tư từ tổ chức chuyên nghiệp nước KẾT LUẬN Thuduc House năm nỗ lực nhiều để giúp đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu lợi nhuận nhằm cải thiện khả sinh lời, khả khoản, gia tăng nguồn vốn nội bộ, giảm áp lực nợ chi phí lãi để tiếp tục trì cấu tài an tồn gia tăng sức mạnh nội cho cơng ty Nhìn chung tình hình kinh doanh năm 2014 cải thiện vượt bậc năm có kết tốt kể từ năm 2011 đến nay, áp lực toán nợ trái phiếu giải quyết, hiệu hoạt động cải thiện đồng nhiều mặt công ty bắt đầu tăng quy mô đầu tư dài hạn sau thời gian dài áp dụng sách thắt chặt Công ty thực vượt qua giai đoạn khó khăn bắt đầu hồi phục sau khủng hoảng Tuy nhiên tình hình bất động sản giai đoạn vượt qua khủng hoảng chưa thể tăng trưởng mạnh nên dù kết kinh doanh năm 2014 có tốc độc tăng trưởng vượt bậc so với năm 2013 khơng đạt kế hoạch kinh doanh mong muốn Phụ lục Bảng cân đối kế tốn năm 2011 – 2014 2011 2012 2013 933.322.341.583 952.336.718.666 993.983.989.098 2014 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 1.188.570.314.410 48.787.425.575 38.063.865.960 46.057.019.340 94.408.812.033 4.242.664.064 2.608.882.171 31.408.882.171 22.158.882.171 Các khoản phải thu 470.321.495.342 421.621.039.390 457.407.159.424 387.683.236.375 Hàng tồn kho 398.728.451.548 479.073.525.387 448.442.812.651 674.551.228.352 11.242.305.054 10.969.405.758 10.668.115.512 9.768.155.479 Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định 1.332.338.082.812 1.264.075.941.071 1.265.712.688.710 1.250.642.427.535 225.695.191.015 190.305.346.765 180.557.766.187 278.151.300.090 8.714.014.697 8.036.918.333 7.359.821.969 74.550.198.973 1.033.204.680.525 1.010.379.195.893 1.032.547.947.705 832.671.547.972 Tài sản dài hạn khác 59.362.628.037 50.801.225.250 41.502.211.727 45.768.330.086 Lợi thương mại 5.361.568.538 4.553.254.830 3.744.941.122 19.501.050.414 Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài ngắn hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.265.660.424.395 2.216.412.659.737 2.259.696.677.808 2.439.212.741.945 850.426.631.230 801.045.253.091 810.715.878.429 924.771.428.833 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn 409.994.135.929 443.155.323.781 485.673.939.971 532.376.202.395 Nợ dài hạn 440.432.495.301 357.889.929.310 325.041.938.458 392.395.226.438 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.318.225.020.229 1.340.313.369.453 1.361.150.602.133 1.405.342.973.588 Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.318.225.020.229 1.340.313.369.453 1.361.150.602.133 1.405.342.973.588 Vốn cổ phần 378.750.000.000 378.750.000.000 381.504.200.000 381.504.200.000 Thặng dư vốn cổ phần 434.907.537.026 434.907.537.026 438.187.207.026 434.273.130.048 1.568.631.952 37.754.812 Chênh lệch tỷ giá hối đối Cổ phiếu quỹ Qũy đầu tư phát triển - 2.962.357.112 - 2.962.357.112 - 2.963.607.112 - 3.201.000.000 436.553.963.709 464.366.125.872 462.285.868.909 468.424.964.534 Qũy dự phòng tài 46.641.542.530 47.331.192.087 47.646.937.311 50.581.961.030 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22.765.702.124 17.883.116.768 34.489.995.999 73.759.717.976 C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 97.008.772.936 75.054.037.193 87.830.152.246 109.098.339.524 2.265.660.424.395 2.216.412.659.737 2.259.696.632.808 2.439.212.741.945 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011 - 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Gía vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận/ Lỗ từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Phần lãi/ lỗ cơng ty liên kết liên doanh Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập hành Chi phí thuế thu nhập hỗn lại Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 2011 674.005.528.307 141.035.886.458 532.969.641.849 347.640.276.782 185.329.365.067 45.892.163.967 109.824.023.928 19.511.120.294 65.274.716.000 36.611.668.812 27.198.019.212 23.569.942.191 3.628.007.021 2.865.257.144 43.105.002.977 7.962.135.937 4.152.790.252 30.990.076.788 2012 288.383.555.328 88.447.806.690 199.935.748.638 151.063.799.958 48.871.948.680 78.610.963.291 47.225.925.241 6.824.097.574 50.773.334.886 22.659.554.270 6.742.770.588 3.307.622.864 3.435.147.724 4.857.482.740 30.952.184.734 3.224.076.286 234.134.215 27.493.974.233 2013 449.889.288.569 40.407.719.341 409.481.569.228 279.898.238.637 129.583.330.591 6.296.515.762 51.810.486.385 5.619.636.703 51.801.546.362 26.648.176.903 4.378.483.924 2.794.823.400 1.583.660.524 - 4.431.214.524 23.800.622.903 4.341.296.758 19.459.326.145 2014 614.676.252.238 46.411.867.716 568.264.384.522 471.935.687.154 96.328.697.368 49.359.585.825 36.858.100.191 9.277.182.494 65.227.687.786 34.325.312.722 16.208.655.226 3.374.215.447 12.834.439.779 5.138.967.152 52.298.719.653 4.282.822.636 355.467.677 47.660.429.340 [...]... giữa các tỷ số tài chính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau Dùng phương pháp phân tích Dupont để thấy được các nhân tố tác động đến doanh lợi của chủ sở hữu CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 2.1 GIỚI THIỆU CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 2.1.1 Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức cơng ty a Một số thơng tin cơ bản về Cơng ty - Tên Cơng ty: ... 57% trong tổng tài sản của công ty Trong tài sản dài hạn của Thuduc House thì chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn (chiếm 46% tổng giá trò tài sản), trong đó có nhiều khoản đầu tư vào những công ty liên doanh liên kết, các dự án có liên quan đến việc phát triển bất động sản Giá trò tài sản dài hạn giảm chủ yếu là do công ty bán bớt công ty con (công ty Song Đức) và thanh... lược phát triển của cơng ty, phải dựa vào các nguồn vốn vay và vốn liên doanh liên kết - Chưa mở rộng được quỹ đất ở trung tâm TP.HCM vì cân nhắc tính hiệu quả do giá q cao - Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực quản trị trung và cao cấp Thành viên HĐQT và ban lãnh đạo còn phải kiêm nhiệm nhiều việc 2.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 2.2.1 Phân tích tình hình tài. .. Quản lý và Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức được thành lập theo quyết định số 57/QĐ-UB cấp ngày 02/02/1990 của UBND TP HCM, với xuất phát điểm là 400 triệu đồng vốn lưu động do Nhà nước cấp - Ngày 05/10/1996 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 4569/QĐ-UBKT cho Cơng ty Quản lý và Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức được đổi tên thành Cơng ty Phát triển Nhà và Dịch vụ Khu Cơng Nghiệp Thủ Đức - Ngày... CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC - Tên tiếng Anh: THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION - Tên viết tắt: THUDUC HOUSE - Vốn điều lệ: 419.647.260.000 đồng (Bốn trăm mười chín tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm sáu chục ngàn đồng) - Logo: - Slogan: “Cùng bạn nâng cao chất lượng cuộc sống” b Lịch sử hình thành và phát triển Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, tiền thân là Cơng ty Quản... 7967/QĐ-UB-CNN chuyển Cơng ty Phát triển Nhà và Dịch vụ Khu Cơng Nghiệp Thủ Đức thành Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức với số vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng - Ngày 15/06/2001 Cơng ty chính thức đi vào hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000457 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp - Ngày 14/12/2006, cổ phiếu ThuDuc House (mã chứng khốn là TDH) đã chính thức niêm yết trên... CHỈ TIÊU Tài sản Tài sản ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thế thương mại Tổng tài sản Nguồn vốn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn cổ phần Thặng... doanh, phát triển quỹ đất, đa dạng hóa danh mục tài sản để hạn chế rủi ro Các hoạt động đầu tư tài chính chủ yếu của Thuduc House là: • Góp vốn (thành lập) doanh nghiệp lần đầu • Góp vốn (mua cổ phần) với tư cách cổ đơng chiến lược • Đầu tư tài chính dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh các dự án BĐS Đặc biệt trong hoạt động đầu tư tài chính, thuduc house luôn tập trung phần lớn vốn đầu tư vào các. .. khoản mục tài chính có liên quan đến việc phát triển lónh vực bất động sản Chủ yếu là đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết nhằm mở rộng quỹ đất và tạo điều kiện phát triển hoạt động đầu tư dự án của công ty trong dài hạn c Đầu tư sản xuất – thương mại – dịch vụ Nhằm mục đích gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như mang lại giá trò gia tăng cho doanh nghiệp, Thuduc House đã dành một phần vốn... giá trị biểu hiện mối quan hệ hai hay nhiều số liệu tài chính với nhau Các tỷ số tài chính được thiết lập để đo lường những đặc điểm cụ thể về tình trạng và hoạt động tài chính của doanh nghiệp,chúng có thể được phân chia thành các loại như sau: 1) Tỷ số khả năng thanh tốn 2) Tỷ số cơ cấu tài chính 3) Tỷ số hoạt động 4) Tỷ số doanh lợi 5) Phân tích tài chính Dupont a Tỷ số khả năng thanh tốn: Tỷ số khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo các tài chính của công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức , Phân tích báo các tài chính của công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức , Phân tích báo các tài chính của công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay