nghiên cứu thực nghiệm về chiến lược đầu tư giá trị trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh

39 165 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên: TRẦN NGUYỄN TUẤN ANH MSSV: 1254030017 Ngành: Tài Chính GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA Khóa học: 2012 - 2016 Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA LỜI CẢM ƠN Với khoảng thời gian học tập năm trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh dẫn quan tâm Ban Giám Hiệu nhà trường nói chung giảng viên khoa Đào Tạo Đặc Biệt nói riêng cho em tảng bước đầu làm hành trang đường nghiệp Cùng với khoảng thời gian thực tập tiếp xúc thực tế hoạt động kinh doanh công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn để làm đề tài luận văn tốt nghiệp, hướng dẫn trực tiếp giảng viên ThS Dương Tấn Khoa tận tình giúp đỡ anh chị công ty em hoàn thành báo cáo thực tập Nay em viết lời với biết ơn chân thành gửi đến Ban Giám Hiệu nhà trường, thầy cô môn, thầy Khoa – giảng viên hướng dẫn thành viên công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn Sinh viên TRẦN NGUYỄN TUẤN ANH Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA Mục Lục Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài mục đích nghiên cứu: 1.2 Câu hỏi nghiên cứu: 1.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lược khảo: 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 2.3 Lý thuyết danh mục đầu tư đại: 2.3.1 Giới thiệu Harry Markowitz: 2.3.2 Khái quát lý thuyết danh mục đầu tư đại Markowitz: 2.4 Rủi ro HIỆU CHỈNH: 2.5 Tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu: 2.6 mối quan hệ lợi nhuận rủi ro: 10 2.7 Chỉ số thị trường – VnIndex: 10 2.8 Khái niệm chiến lược đầu tư giá trị: 10 2.9 Các mô hình chiến lược đầu tư giá trị áp dụng thành công giới: 11 2.9.1 Ben Graham – Giá trị nội tại: Mô hình “giá hời”: 11 2.9.2 David Einhorn – Mô hình đầu tư vào công ty có giá trị tài sản ngầm lớn: 11 2.9.3 Mô hình cổ phiếu nhỏ - lợi nhuận lớn: Cơ hội đầu tư vào công ty có vốn hóa thị trường nhỏ: 12 2.10 Cổ phiếu giá trị: 12 2.11 Cổ phiếu tăng trưởng: 12 2.11.1 Chiến lược đầu tư tăng trưởng: 13 2.12 Tỷ số giá thu nhập (P/E): 13 2.13 Lựa chọn liệu mẫu tạo lập danh mục đầu tư: 13 2.14 Lãi suất phi rủi ro: 14 2.15 Các công cụ thống kê: 15 2.15.1 Phân phối chuẩn: 15 2.15.2 Kiểm định trung bình hai mẫu độc lập t – test: 15 Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA 2.15.3 Kiểm định Mann – Whitney U: 16 2.16 Phương pháp kiểm định: 16 Chương 3: Phân tích liệu kết thực nghiệm 17 3.1 Phân tích thống kê mô tả 17 3.2 Kiểm định phân phối chuẩn 18 3.3 Tỷ suất lợi nhuận danh mục thị trường 19 3.4 Tỷ số Sharpe 20 3.5 Kiểm định giả thuyết kết quả: 22 Chương 4: Những năm kinh tế biến động 25 4.1 Năm 2008 – Khủng hoảng tài Hoa Kỳ 25 4.1.1 Nguyên nhân 25 4.1.2 Tác động giới 25 4.1.3 Tác động Việt Nam 26 4.2 Năm 2011 – Một năm “khô hạn” thị trường chứng khoán Việt Nam 27 4.3 Năm 2012 – Những tín hiệu khả quan địa chấn pháp lý mang tên Bầu Kiên 28 Chương 5: Kết luận 29 Phụ Lục 29 A Danh mục giá trị qua năm giai đoạn 2007 – 2014 31 B Danh mục tăng trưởng qua năm giai đoạn 2007 – 2014 32 Bảng thống kê hệ số P/E theo năm cổ phiếu sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 33 C TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG Bảng 2.1: Lãi suất tín phiếu kho bạc nhà nước 14 Bảng 3.1: Tỷ số P/E trung bình hai danh mục đầu tư 17 Bảng 3.2: Kết kiểm định Shapiro – Wilk phân phối chuẩn liệu 19 Bảng 3.3: Tỷ suất lợi nhuận hai danh mục đầu tư số VNIndex, giai đoạn 2007 – 2014 19 Bảng 3.4: Tỷ số Sharpe hai danh mục đầu tư: 2007 – 2014 21 Bảng 3.5, Bảng 3.6, Bảng 3.7: Kết kiểm định tỷ suất lợi nhuận năm 2007, 2008, 2009 23 Bảng 3.8, Bảng 3.9, Bảng 3.10: Kết kiểm định tỷ suất lợi nhuận năm 2010, 2011, năm 2012 23 Bảng 3.11, Bảng 3.12: Kết kiểm định tỷ suất lợi nhuận năm 2013, 2014 24 Bảng 5.1: Giá trị p – value từ kết kiểm định Mann – Whitney U: 2007 – 2014 29 Biểu đồ 3.1: Tỷ số P/E trung bình hai danh mục 18 Biểu đồ 3.2: Kiểm định phân phối chuẩn 18 Bảng Phụ Lục 1: Danh mục giá trị qua năm giai đoạn 2007 – 2014 31 Bảng Phụ Lục 2: Danh mục tăng trưởng qua năm giai đoạn 2007 – 2014.32 Bảng Phụ Lục 3: C Thống kê hệ số P/E theo năm cổ phiếu sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 33 Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Chương giới thiệu về vấn đề cần kiểm định thực nghiệm nghiên cứu, lý đề tài chọn, mục đích việc nghiên cứu đề tài sở ý tưởng giới hạn phạm vị đề tài 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Hiện nay, thị trường tài nói chung thị trường chứng khoán nói riêng, nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu bị định giá thấp so với giá trị thực có tiềm tạo giá trị tương lai Một phương pháp để nhận diện cổ phiếu loại phân tích tỷ số tài doanh nghiệp Trong khứ, nhiều nhà nghiên cứu tài nhận đặc điểm chiến lược đầu tư vào “cổ phiếu giá trị” thường đem lại giá trị lợi nhuận cao đầu tư vào “cổ phiếu tăng trưởng” Mục đích nghiên cứu để kiểm định xem chiến lược đầu tư giá trị có phù hợp với thị trường chứng khoán giai đoạn phát triển có nhiều biến động Việt Nam hay không? 1.2 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: Với Việt Nam, thị trường chứng khoán giai đoạn đầu phát triển ngày có nhiều biến động chịu ảnh hưởng kiện kinh tế tâm lý nhà đầu tư chưa vững vàng tin tưởng, đồng thời thiếu nghiên cứu kiểm định chiến lược đầu tư giá trị có phù hợp Việt Nam hay không nghiên cứu tập trung vào trả lời câu hỏi: “Liệu danh mục đầu tư gồm cổ phiếu giá trị có tạo tỷ suất lợi nhuận cao danh mục đầu tư gồm cổ phiếu tăng trưởng?” 1.3 GIỚI HẠN PHẠM VI CỦA BÀI NGHIÊN CỨU: Bài nghiên cứu giới hạn lựa chọn công ty niêm yết sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng anh: Ho Chi Minh Stock Exchange, viết tắt: HOSE) số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập giai đoạn 2007 – 2014 Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương giải thích giới thiệu phương pháp lý luận phương pháp thống kê, xử lý số liệu, cách chọn mẫu, phương pháp tính tỷ suất lợi nhuận rủi ro khái niệm đầu tư giá trị 2.1 LƯỢC KHẢO: Bài nghiên cứu nhằm kiểm định xem liệu đầu tư vào danh mục gồm cổ phiếu giá trị có tạo lợi nhuận cao đầu tư vào danh mục gồm cổ phiếu tăng trưởng hay không, đặc biệt thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài khác biệt chiến lược đầu tư giá trị chiến lược đầu tư tăng trưởng nghiên cứu rộng rãi giới Bauman, Miller (1997) kiểm định cho kết cổ phiếu giá trị đem lại lợi nhuận cao cổ phiếu tăng trưởng sàn chứng khoán Hoa Kỳ Deb (2012) thực nghiên cứu tương tự cổ phiếu lựa chọn sàn chứng khoán Ấn Độ Fama & French (1992) thực nghiên cứu sàn chứng khoán New York để kiểm định hai yếu tố, bao gồm quy mô doanh nghiệp hệ số P/E, tác động đến lợi nhuận cổ phiếu Bài nghiên cứu thực khoảng thời gian từ năm 1963 đến năm 1990 kết cho thấy cổ phiếu có hệ số P/E thấp “thể hiện” tốt cổ phiếu có hệ số P/E cao Những nghiên cứu trước đa phần tập trung xoay quanh kiểm định cổ phiếu từ sàn chứng khoán lớn nước mà ngành công nghiệp tài phát triển, Hoa Kỳ điển hình Vì thế, nghiên cứu mục đích muốn kiểm định xem liệu chiến lược đầu tư giá trị áp dụng thị trường nhỏ, nước mà ngành tài giai đoạn phát triển, cụ thể tiến hành thực nghiệm cổ phiếu lấy từ sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu liệu danh mục đầu tư gồm cổ phiếu giá trị có tạo lợi nhuận giá trị cao danh mục đầu tư gồm cổ phiếu tăng trưởng hay không việc thiết lập giả định kiểm định chúng thông qua công cụ thống kê Vì phân tích định lượng phương pháp sử dụng chủ yếu nghiên cứu Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM 2.3 GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI: 2.3.1 Giới thiệu Harry Markowitz: Harry Max Markowitz, sinh ngày 24 tháng năm 1927, nhà kinh tế học Hoa Kỳ đồng thời giáo sư tài trường quản trị Rady thuộc đại học California, San Diego (USCD) Ông trao giải lý luận John von Neumann (năm 1989) giải Nobel Kinh tế (năm 1990) Markowitz biết đến với công trình tiên phong danh mục đầu tư đại, nghiên cứu tác động rủi ro tài sản, lợi nhuận, tương quan đa dạng hóa xảy tác động trở lại danh mục đầu tư 2.3.2 Khái quát lý thuyết danh mục đầu tư đại Markowitz: Lý thuyết danh mục đầu tư đại lý thuyết tài nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận danh mục đầu tư với mức độ rủi ro định giảm thiểu rủi ro cho mức độ lợi nhuận kỳ vọng định cách lựa chọn tỷ lệ đầu tư cho tài sản danh mục cách hợp lý Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư Markowitz phát triển tính toán dựa lợi nhuận kỳ vọng tài sản nhân với tỷ trọng tương ứng tài sản đó: 𝑟𝑃 = 𝑊𝐴 𝑅𝐴 + 𝑊𝐵 𝑅𝐵 (1) Mặt khác, Markowitz đưa vào công tình nghiên cứu cách tính mức độ rủi ro cho danh mục đầu tư sau: 𝜎𝑃 = (𝑊𝐴2 𝑅𝐴2 + 𝑊𝐵2 𝑅𝐵2 + 2𝑊𝐴 𝑊𝐵 𝜎𝐴 𝜎𝐵 𝜌𝐴𝐵 )1/2 (2) Theo công thức (2), mức độ rủi ro hay gọi độ lệch chuẩn (𝜎) danh mục đầu tư phụ thuộc vào tỷ trọng, phương sai tài sản hệ số tương quan tài sản Ý tưởng cho công thức công ty A có dấu hiệu suy thoái hay chịu tin tức xấu giá cổ phiếu công ty A xuống Và danh mục này, cổ phiếu công ty B có tương quan thuận với cổ phiếu công ty A giá cổ phiếu công ty B giảm dựa mức độ tương quan với cổ phiếu công ty A Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM 2.4 GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA RỦI RO HIỆU CHỈNH: Trong thương vụ đầu tư, nhà đầu tư, doanh nhân hay giám đốc tập đoàn lớn phải đương đầu với rủi ro định Riêng cổ phiếu, rủi ro bao gồm hai loại rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro hệ thống rủi ro tác động đến toàn hầu hết tài sản giao dịch thị trường, người ta gọi rủi ro thị trường Các yếu tố tạo nên rủi ro hệ thống bấp bênh kinh tế nói chung GDP sụt giảm, lãi suất tiền vay tăng cao hay tốc độ lạm phát tăng… Những yếu tố tác động hầu hết đến doanh nghiệp cá thể tham gia thị trường Rủi ro phi hệ thống loại rủi ro tác động đến tài sản nhóm nhỏ tài sản, nghĩa rủi ro liên quan tới doanh nghiệp cụ thể Ví dụ như, quản lý yếu ban lãnh đạo khiến cho doanh nghiệp A lâm vào khủng hoảng có nguy phá sản Các doanh nghiệp không liên quan tới doanh nghiệp A không bị ảnh hưởng hay tác động Riêng nhà đầu tư, cách hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro đa dạng hóa danh mục đầu tư Theo Bodie et al (2009) việc đánh giá hoạt động công ty hay doanh nghiệp dựa tỷ suất lợi nhuận chưa tốt Tỷ suất lợi nhuận phải điều chỉnh theo rủi ro để việc so sánh có ý nghĩa Vì thế, để trả lời câu hỏi nghiên cứu này, không so sánh lợi nhuận hai danh mục đầu tư mà tính toán xem lợi nhuận thu từ danh mục đầu tư đơn vị rủi ro William Forsyth Sharpe, nhà kinh tế học Hoa Kỳ, phát triển hệ số Sharpe (tên hệ số đặt theo tên ông) để giải vấn đề vừa nêu theo công thức: 𝑆= 𝑟𝑃 − 𝑟𝑓 𝜎𝑃 (3) Hệ số Sharpe lớn đồng nghĩa danh mục thể tốt 2.5 TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CỔ PHIẾU: Trong nghiên cứu này, tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu tính theo công thức: 𝑅𝑡 = 𝑃𝑡 −1 𝑃𝑡−1 (4) Trong đó, giá cổ phiếu lấy giá đóng cửa giá điều chỉnh sau ngày giao dịch Điều có nghĩa tác động cổ tức điều chỉnh vào giá đóng cửa cổ phiếu Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM 2.6 GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA MỐI QUAN HỆ GIỮA LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO: Lợi nhuận kỳ vọng chứng khoán có quan hệ đồng biến với rủi ro chứng khoán đó, nghĩa nhà đầu tư kỳ vọng chứng khoán rủi ro cao có lợi nhuận cao ngược lại Hay nói khác đi, nhà đầu tư giữ chứng khoán có rủi ro cao lợi nhuận kỳ vọng đủ lớn để bù đắp rủi ro Đầu tư rủi ro tín phiếu Kho bạc nhà nước Bởi tỷ suất lợi nhuận từ tín phiếu Kho bạc cố định không bị ảnh hưởng xảy thị trường Những nhà đầu tư không chấp nhận tỷ suất lợi nhuận đến từ danh mục đầu tư họ thấp tỷ suất lợi nhuận sinh từ tín phiếu Kho bạc họ phải gánh phần rủi ro đầu tư vào chứng khoán thay đầu tư vào tài sản phi rủi ro tín phiếu Thế nên, nhà đầu tư thường so sánh tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng sinh từ danh mục với tỷ suất lợi nhuận tín phiếu Kho bạc mang lại chênh lệch gọi phần bù rủi ro vốn cổ phần (𝑟𝑃 − 𝑟𝑓 ) 2.7 CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG – VNINDEX: Chỉ số VnIndex thể biến động tổng giá trị cổ phiếu giao dịch thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Số lượng doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày nhiều thời điểm năm 2014 số lượng doanh nghiệp niêm yết vào khoảng 300 doanh nghiệp Để đánh giá mức độ hiệu hai danh mục đầu tư phân tích nghiên cứu này, dùng số thị trường VnIndex để làm thước đo so sánh 2.8 KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ: Đầu tư giá trị chiến lược đầu tư nhằm tìm kiếm cổ phiếu thị trường định giá thấp giá trị thật hay cổ phiếu không hấp dẫn nhà đầu tư Một nhà đầu tư vĩ đại gọi “cha để chiến lược đầu tư giá trị” Benjamin Graham Hiện nay, chiến lược đầu tư giá trị áp dụng tỏ thành công với điển hình người học trò Benjamin Graham, “hiền tài xứ Omaha” Warren Buffett, chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway Chiến lược đầu tư giá trị loại hình đầu tư phát triển vào trước năm 1930 nhà đầu tư huyền thoại, Benjamin Graham Chiến lược tập trung vào việc lựa chọn cổ phiếu thị trường mà định giá thấp giá trị nội chúng Graham & Dodd (1934) cho cổ phiếu trở nên “giá trị” công ty có hoạt động kinh doanh không tốt khứ dẫn đến việc kỳ vọng nhà đầu tư yếu tiếp tục tiếp diễn tương lai Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh yếu khứ việc công ty đến phá sản mà tín hiệu cho công Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 10 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA CHƯƠNG 4: NHỮNG NĂM KINH TẾ BIẾN ĐỘNG Trong chương này, qua năm mà kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng rơi vào tình trạng suy thoái, tăng trưởng lao dốc, khủng hoảng nợ công có tác động mạnh mẽ qua lại kinh tế giới 4.1 NĂM 2008 – KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH HOA KỲ 4.1.1 Nguyên nhân Năm 2008 coi năm bi tráng kinh tế giới khủng hoàng tài bùng phát Hoa Kỳ lan rộng toàn cầu, hậu khiến cho nhiều định chế tài khổng lồ sụp đổ với khuynh đảo thị trường chứng khoán Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng lên bong bóng thị trường bất động sản Từ tháng năm 2001 đến tháng 12 năm 2002, lãi suất liên ngân hàng Hoa Kỳ giảm từ 6,5% xuống 1,75%, kéo theo lãi suất tín dụng thứ cấp giảm theo Đây coi nhân tố kích thích cho phát triển lĩnh vực bất động sản xây dựng Và môi trường tín dụng dễ dàng tiếp cận, tổ chức định chế tài bắt đầu có xu hướng thực gói vay mạo hiểm dành cho người có thu nhập mức độ xếp hạng tín dụng thấp, bao gồm người nhập cư bất hợp pháp Hệ đến thời điểm năm 2005, số nhà mua nhằm mục đích đầu lên tới 28% 12% số nhà mua không sử dụng Đến quý I năm 2006, tổng giá trị lũy kế khoản tín dụng nhà thứ cấp lên đến 600 tỷ đô – la Tháng năm 2008, kinh tế Hoa Kỳ chứng kiến sụp đổ ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, tổ chức tài vào loại lớn lâu đời Hoa Kỳ, khủng hoảng lan rộng toàn cầu 4.1.2 Tác động giới Hoa Kỳ coi thị trường nhập quan trọng nhiều nước, kinh tế nước rơi vào suy thoái, xuất nhiều nước bị thiệt hại nghiêm trọng Châu Âu, cụ thể khối liên minh EU, có quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ chịu tác động nghiêm trọng tài kinh tế Các kinh tế lớn khu vực Đức, Ý, Tây Ban Nha rơi vào khủng hoảng Anh, Pháp giảm tốc độ tăng trưởng Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 25 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA Hoa Kỳ coi nước sử dụng xăng dầu nhiều giới, khủng hoảng xảy ra, tác động đến Hoa Kỳ khu vực có kinh tế phát triển giới khiến cho lượng cầu dầu mỏ giảm sút, tiêu dùng giá dầu mỏ lao dốc ảnh hưởng trực tiếp đến nước xuất mặt hàng tiêu dùng này, cụ thể Nga khối OPEC Không khí u ám bao trùm toàn giới tác động mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư Hệ nhiều thị trường chứng khoán phải hứng chịu đợt giá nghiêm trọng nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu nhằm chuyển danh mục đầu tư sang đơn vị tiền tệ mạnh đồng đô – la Mỹ, yên Nhật, franc Thụy Sỹ Điều góp phần vào việc khiến cho đơn vị tiền tệ tăng giá vượt trội so với đơn vị tiền tệ khác, gây khó khăn cho việc xuất nước Hoa Kỳ, Nhật, Thụy Sỹ 4.1.3 Tác động Việt Nam Từ khủng hoảng tài năm 2008 xảy ra, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng, từ 8,48% năm 2007 xuống 6,18% năm 2008 Nguyên nhân thị trường trọng điểm nhập mặt hàng tiêu dùng Việt Nam, điển hình Hoa Kỳ, rơi vào suy thoái Mặt khác, bất ổn định kinh tế giới khiến làm cho nạn đầu lương thực nổ ra, góp phần đẩy giá lương thực tăng cao giai đoạn đầu năm 2008, tạo thành khủng hoảng lương thực phạm vi toàn cầu, kéo theo tăng giá nhiều mặt hàng tiêu dùng khác Theo Tổng cục Thống kê, giá mặt hàng tiêu dùng Việt Nam tăng cao từ 12,63% năm 2007 lên đến 19,89% năm 2008 Trước “cơn bão” lớn giới, thị trường chứng khoán Việt Nam chao đảo với phản ứng hoảng loạn nhà đầu tư nước ‘Cao trào nhiều nhà đầu tư kéo đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước ngày 05/03/2008 để “bày tỏ giận dữ”’ (Thời báo kinh tế Việt Nam - Chứng khoán Việt sóng thần 2008: Cú knock-out cuối cùng) Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán có can thiệp để ngăn chặn đà suy giảm thị trường việc hạ biên độ dao động HSX từ +/- 5% xuống +/- 1%, HNX điều chỉnh giảm từ +/- 10% xuống +/- 2% Tuy nhiên, tháng đầu năm 2008, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng vững trước “cơn bão” khủng hoảng tâm lý bi quan bao trùm toàn cầu với chứng việc số VnIndex sụt giảm 50% so với kỳ năm 2007, chạm đáy 370,55 điểm vào cuối ngày 12/06/2008 Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 26 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM 4.2 GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA NĂM 2011 – MỘT NĂM “KHÔ HẠN” CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Năm 2011, thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh vòng năm trở lại Cụ thể, số VnIndex sụt giảm gần 28% vào cuối năm 2011 (Chỉ số VnIndex cuối năm 2011 351,55 so với đầu năm 2011 485,97) ; tâm lý thị trường xuống thấp, “tổng vốn hóa thị trường giảm 26% GDP, tổng huy động vốn qua thị trường chứng khoán giảm 90% (11 ngàn tỷ đồng năm 2011 so với mức 110 ngàn tỷ đồng năm 2010)” (theo trang báo điện tử vietstock.vn) Những nguyên nhân khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động yếu năm 2011 là: Lạm phát tăng cao, đỉnh điểm 23% vào tháng giảm nhẹ 18% vào cuối năm, với sách thắt chặt tiền tệ phủ nỗ lực kiềm hãm lạm phát Lợi nhuận công ty giảm sút nhu cầu tiêu dùng người dân giảm, đặc biệt mảng bất động sản, giá chi phí đầu vào tăng cao Tiền gửi tiết kiệm trở thành kênh đầu tư an toàn hấp dẫn so với thị trường chứng khoán lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng lên tới 18% – 20%, đặc biệt khoảng tháng đầu năm Hơn dòng vốn ngoại chảy vào thị trường Việt Nam giảm sút, đặc biệt khối liên minh Châu Âu bị khủng hoảng tác động khủng hoảng nợ công diễn Hy Lạp, khiến cho không khí thị trường vốn ảm đạm trở nên u ám Nợ xấu ngân hàng gia tăng nửa cuối năm 2011 tạo nên tâm lý bất ổn nhà đầu tư Những mối lo ngại khả vỡ nợ Hy Lạp khiến cho đồng EURO chao đảo sụt giảm mạnh trước nhiều thông tin bất ổn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu công ty xuất nhập mà Châu Âu thị trường lớn có mối quan hệ thương mại mật thiết với Việt Nam Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 27 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM 4.3 GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA NĂM 2012 – NHỮNG TÍN HIỆU KHẢ QUAN VÀ CƠN ĐỊA CHẤN PHÁP LÝ MANG TÊN BẦU KIÊN Thị trường chứng khoán đóng cửa vào năm 2011 với nhiều mối lo ngại mà thông tin dự báo đà tăng trưởng bị chững lại bị hạ xuống mức thấp giá chứng khoán liên tục lao dốc Thế nhưng, năm 2012 cho thấy tín hiệu khả quan mà số VnIndex đóng cửa vào ngày cuối năm 2012 với 413,73 điểm, tăng 17,69% so với cuối năm 2011, với nỗ lực Ngân hàng Nhà nước thành công đưa lạm phát mức số, 6,81%, giảm 11,19% so với năm 2011 Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chủ động giảm lãi suất tiền gửi , giảm thuế, giảm cung tiền, giãn nợ …v…v nhằm kích thích đầu tư vào mảng bất động sản vốn “đóng băng” từ lâu giải vấn đề nợ xấu ngân hàng Tuy nhiên, vào khoảng năm 2012, nhà đầu tư thị trường bị “cú đánh bất ngờ” liên quan tới vụ án hình lừa đảo ông Nguyễn Đức Kiên – thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu Đây nhân tố khiến cho thị trường giảm điểm nghiêm trọng, đặc biệt HNX – Index tạo đáy với 50,66 điểm vào ngày 06/11/2012 Vụ án gây chấn động dư luận kết thúc để lại “dư âm” to lớn tâm lý nhà đầu tư thị trường diễn không sôi động niềm tin bị sứt mẻ suy nghĩ thận trọng tăng cao giai đoạn cuối năm Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 28 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN Các giá trị p – value, kiểm định SPSS Asymp Sig (2 – tailed), kết kiểm định thống kê bảng 5.1 đây: Bảng 5.1: Giá trị p – value từ kết kiểm định Mann – Whitney U: 2007 – 2014 Năm p – value (Exact Sig (1 – tailed)) 2007 0,350 2008 0,059 2009 0,030 2010 0,202 2011 0,050 2012 0,022 2013 0,031 2014 0,329 Như vậy, sau phân tích tiến hành kiểm định giả thuyết thống kê kết cho thấy chiến lược đầu tư giá trị thể chưa tốt thị trường chứng khoán Việt Nam, chứng giá trị p – value bảng 5.1 không cho thấy đồng kết Do đó, theo mục đích ban đầu kết luận nghiên cứu chiến lược đầu tư giá trị không phù hợp thị trường chứng khoán Việt Nam Ba nguyên nhân sau dẫn đến kết này: i Thiếu sót liệu tổng thể Thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu mở cửa giao dịch từ năm 2002, nhưng, liệu năm từ năm 2002 đến năm 2006 nhiều công ty niêm yết không công bố lúc thống kê giai đoạn 2007 đến 2014 nhiều công ty cổ phần tìm thấy số liệu công bố trang tin tức tài Với tổng thể bao gồm 300 công ty mà lại thiếu sót liệu rõ ràng có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn mẫu đồng thời gây tác động trực tiếp đến kết kiểm định Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 29 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM ii GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA Thời gian nghiên cứu chưa đủ dài danh mục thay đổi theo năm Chiến lược đầu tư giá trị thường nhà đầu tư xem chiến lược đầu tư dài hạn để công ty có thời gian phát triển phù hợp với phân tích dài hạn định giá cổ phiếu Với khoảng thời gian năm danh mục đồng thời thay đổi theo năm có ảnh hưởng định đến chiến lược iii Những sai sót giả định tính toán Với kiến thức chưa đủ rộng tài doanh nghiệp tài đầu tư thân, luận văn phạm phải sai lầm trình đưa giả định việc lựa chọn cổ phiếu phương pháp tính toán Chẳng hạn như, giá cổ phiếu thống kê nghiên cứu theo ngày Do đó, tỷ suất lợi nhuận theo ngày để quy đổi năm nhân tỷ suất lợi nhuận với số ngày giao dịch thực tế ước tính 250 ngày Số ngày giao dịch thực tế ước tính không xác so với thực tế Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 30 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA PHỤ LỤC A Danh mục giá trị qua năm giai đoạn 2007 – 2014 Dưới bảng thống kê cổ phiếu lựa chọn danh mục giá trị giai đoạn 2007 – 2014 Cùng với giải thích thay đổi cổ phiếu năm danh mục giá trị CỔ PHIẾU Năm Bảng Phụ Lục 1: Danh mục giá trị, giai đoạn 2007 – 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SFI SFI SFI SFI SFI SFI SFI TCR TCR NTL NTL NTL NTL NTL SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC HAP ACL ACL ACL ACL LM8 FDC CLC CLC CLC CLC CLC CLC CLC TSC TSC TSC TSC TSC HBC VHG NSC NSC NSC NSC NSC NSC NSC DHA DHA DHA DHA DHA DHA MHC ABT ABT ABT ABT ABT ABT ABT FMC FMC FMC FMC FMC FMC FMC TNA TNA TNA TNA TNA TNA TNA GMC GMC GMC GMC GMC GMC GMC MHC VIS VIS VIS VIS PTB PTB HAS HAS HAS HAS ITD ITD ITD MCP MCP MCP MCP MCP MCP MCP SSI VNA BHS BHS HU1 HU1 HU1 VTO ST8 TPC TPC TPC TPC TPC GIL GIL GIL GIL GIL GIL GIL SJD SJD SJD SJD SJD SJD SJD LAF LAF LAF LAF VSI VSI LAF TDH TDH TDH TDH TDH TDH TIE KHP KHP KHP KHP KHP KHP KHP VTB VTB VTB VTB VTB VTB VTB DPR DPR DPR DPR DPR DPR DPR DIC DIC DIC DIC DIC DIC DIC Trần Nguyễn Tuấn Anh 2014 SFI FLC LGC NT2 CLC VHG NSC MHC ABT FMC TNA GMC PTB ITD MCP HU1 HTL GIL SJD VIP TIE KHP VTB DPR SKG Trang | 31 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA B Danh mục tăng trưởng qua năm giai đoạn 2007 – 2014 Dưới bảng thống kê cổ phiếu lựa chọn danh mục tăng trưởng giai đoạn 2007 – 2014 Cùng với giải thích thay đổi cổ phiếu năm danh mục giá trị Bảng Phụ Lục 2: Danh mục tăng trưởng, giai đoạn 2007 – 2014 CỔ PHIẾU Năm 2007 PVD GMD REE SC5 DTT SAV TMS PGC PET KDC VNM LGC UIC VNE DMC HDC IMP SAM L10 VIS HBC BBC HT1 VIC RIC 2008 TAC GMD PVT HTV SGT VTO TNC DHG SJS KSH PNC HAG AGF PTC SSI COM IMP Trần Nguyễn Tuấn Anh 2009 TAC DTT RIC MSN CYC VTO VNG VIP SAV KSH PNC CTG AGF BMC SSI TTF SGT BVH AGR EIB RDP HSG SC5 VNA KBC 2010 VNH HT1 RIC PVT TMP CMX VNG VHG SAV KSH PNC VNE KAC BTP SRC CTI SGT UDC TBC PXL CMG VID 2011 NT2 VIC LGC PVT CIG CCL VNG NKG SAV DTA KSS FLC KMR MSN SRC CTI BVH DLG CYC PXL LAF TTF SVT VPH KTB 2012 ITA VIC PPI TCR LGL DTL RIC PTK OGC DTA CDC VNE KMR MSN CMG HAG BVH ASM HDG LSS SC5 PXI UDC VPH PXT 2013 ITA QCG LGC EMC AGR DTL CCL ICF OGC KBC CDC VNE PTC ACL CMG HAG KSH DIG SHI SAV TMT PXI BSI VPH NVT 2014 MSN QCG KSS EMC AGR PNC KTB VNA PDR KBC CDC AGM PTC ACL FDC NBB DHM DIG HQC DTT NTL AMD HVX STT PGI Trang | 32 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA C Bảng thống kê hệ số P/E theo năm cổ phiếu sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Bảng Phụ Lục 3: Thống kê hệ số P/E theo năm cổ phiếu sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh CỔ PHIẾU Năm 2007 P/E SFI 5.72 TCR 7.77 SMC 8.24 HAP 9.05 CLC 10.58 TSC 11.06 NSC 11.52 DHA 11.7 ABT 11.71 FMC 11.96 TNA 12.47 GMC 12.5 MHC 12.51 HAS 13.07 MCP 13.08 SSI 13.16 VTO 13.22 GIL 13.31 SJD 13.36 LAF 14.27 TDH 14.3 KHP 14.5 VTB 14.6 DPR 14.65 DIC 14.76 COM 14.87 SCD 14.99 HTV 15.14 VPK 15.26 BHS 15.35 HAI 15.54 VID 15.84 RAL 15.91 VIP 15.95 ANV 16.04 STB 16.09 PAC 17.07 SFC 17.08 DHG 17.22 ST8 17.59 HMC 17.77 KHA 18.3 NTL 18.33 TS4 18.34 TAC 18.48 HAX 18.88 ACL 19.21 HRC 19.28 TCM 19.37 2008 P/E 2009 P/E 2010 P/E 2011 P/E 2012 P/E 2013 P/E 2014 P/E PPC -28.58 ANV -8.94 CYC -128.59 DTT -77.64 PTL -223.75 PAN -374.17 PXL -75.51 KDC -17.92 MHC -3.68 MHC -2.47 GTT -76.76 DHC -33.72 PXL -51.07 POM -54.51 SAM -11.71 TNA 4.05 NTL 2.97 HT1 -64.2 DTT -20.57 RIC -44.42 RIC -7.88 VHG -9.33 TPC 4.14 LAF 3.17 QCG -40.88 VIS -18.52 VIS -20.02 SAV -5.16 REE -8.97 NTL 4.37 PXS 3.24 SJS -27.38 TCM -12.84 POM -10.81 HLG -3.57 BHS -6.9 ABT 4.45 TNA 3.26 DRH -13.86 LCG -12.15 DTA -5.92 ATA -3.33 HAP -2.86 BHS 4.48 KTB 3.38 VID -13.25 VOS -9.16 HVX -5.62 LCM -3.02 TYA -2.67 BMP 4.55 FMC 3.47 ASP -5.02 TNT -8.41 KDH -4.71 CYC -2.36 VPK -2.38 DRC 4.77 LSS 3.53 DCL -5.02 SJS -7.13 VLF -3.63 MDG -1.38 TPC -1.69 ACL 4.96 ASM 3.98 HAX -3.99 KDH -6.93 VOS -3.21 VLF -1.13 SFI 2.52 TIE 5.01 TDW 4.04 CMG -3.83 KSH -5.62 TCR -2.9 GTT -0.93 ACL 2.6 ST8 5.08 BHS 4.1 ITC -3.65 NVT -4.6 PNC -2.22 CII -0.64 VIS 2.74 VSC 5.12 TV1 4.12 VHG -3.19 KBC -3.92 PTL -2.09 VNH -0.64 SMC 3.17 SJS 5.17 VSC 4.22 BSI -2.61 VNH -3.83 PXT -1.9 CIG -0.63 TDH 3.4 VNE 5.18 D2D 4.28 SAM -2.34 CIG -3.04 ITC -1.78 PXT -0.5 CLC 3.61 SJD 5.22 NNC 4.5 NVT -1.49 VID -2.84 MCG -1.59 FLC 2.98 VNA 3.64 VFG 5.31 VRC 4.51 ITD 1.2 NKG -2.73 STT -1.53 MHC 3.07 ST8 3.67 VIS 5.49 SMA 4.59 HU1 1.4 VHG -2.35 LGL -1.37 LGC 3.2 TRC 3.68 SMC 5.5 MCP 4.65 VSI 1.74 PNC -2.21 TNT -1.31 NT2 3.35 TNA 3.72 SFI 5.55 HQC 4.67 ACL 1.88 VNA -1.98 LCG -1.18 HTL 3.41 NSC 3.84 AAM 5.59 SFC 4.68 PTB 1.88 DRH -1.97 HLG -0.97 VIP 3.69 GMC 3.87 LIX 5.61 HBC 4.71 TRC 1.95 HAX -1.68 CMX -0.59 SKG 3.84 SZL 3.89 TDH 5.68 ACL 4.72 VPK 2.01 STT -1.55 VNA -0.59 LGL 4.3 VSC 3.89 KMR 5.81 LCG 4.72 L10 2.13 PTC -1.31 FDC 2.27 LM8 4.48 TSC GMC 5.89 GMC 4.74 TIE 2.16 TSC -0.93 VHG 2.41 NNC 4.49 KHP 4.09 SFC 5.9 DXG 4.76 LSS 2.21 LAF -0.38 TIE 2.9 KHA 4.63 MCP 4.09 LAF 6.01 SHI 4.76 HU3 2.24 HBC 2.08 FMC 3.07 C32 4.65 DIC 4.1 KHP 6.1 KHP 4.77 CNG 2.25 PTB 2.26 MHC 3.49 C47 4.75 KHA 4.13 SRF 6.14 IJC 4.86 HMC 2.25 LM8 2.47 LAF 3.55 VNL 4.75 LCG 4.15 LCG 6.18 SMC 4.91 VNA 2.29 L10 2.57 UIC 3.9 FMC 4.82 HAX 4.42 GIL 6.24 TIE 4.91 PXS 2.3 BTP 2.67 C32 3.92 ITD 5.03 UIC 4.53 CSM 6.35 DHA 4.94 BMC 2.32 NBB 2.69 ST8 3.99 UIC 5.04 DRC 4.6 ICF 6.43 TCM 5.07 EVE 2.36 PAN 2.72 ITD 4.04 L10 5.2 RAL 4.61 CLC 6.51 DRC 5.09 TYA 2.46 FCN 2.74 LM8 4.17 ST8 5.2 GIL 4.72 DHA 6.51 HDG 5.09 DPR 2.48 TYA 2.92 L10 4.31 SFI 5.26 NAV 4.73 VSH 6.52 DSN 5.1 FMC 2.52 KHP 2.98 SRF 4.44 OGC 5.27 HRC 4.76 HDC 6.53 DTL 5.18 BHS 2.53 ST8 3.09 PIT 4.5 VHC 5.3 L10 4.8 SCD 6.56 SRF 5.21 PHR 2.53 HTV 3.1 VID 4.53 TNA 5.39 BMP 4.95 VTB 6.61 TDH 5.25 TCR 2.56 THG 3.1 KSB 4.6 CMG 5.41 KMR VPK 6.64 PET 5.26 LCG 2.6 TNA 3.19 VIP 4.6 VMD 5.41 HAS 5.01 DHG 6.67 DTA 5.27 SMA 2.62 SJD 3.24 CYC 4.61 PJT 5.64 DHA 5.06 SRC 6.69 KSB 5.27 CLC 2.64 SCD 3.38 TLH 4.62 SRF 5.66 HDC 5.11 KHA 6.71 VHC 5.27 SMC 2.65 TLG 3.38 DHC 4.82 VFG 5.66 DPR 5.2 PPC 6.89 VNS 5.27 VSC 2.65 GMC 3.4 VMD 4.83 PTB 5.76 SCD 5.31 SAM 7.12 TCR 5.39 SRF 2.7 HVX 3.43 PPC 4.9 CLC 5.77 VNS 5.39 VNM 7.13 ABT 5.4 HTV 2.73 VSC 3.49 SJD 4.91 TSC 5.78 SC5 5.68 VNS 7.14 DHC 5.43 BTP 2.76 C32 3.53 D2D 4.95 HAX 5.81 SSC 5.68 KDC 7.25 SFI 5.43 TV1 2.79 HU3 3.53 PTB 4.98 KSB 5.88 HMC 5.75 HAX 7.26 KHA 5.48 NNC 2.84 UIC 3.53 NKG 5.07 TRC 5.93 Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 33 CỔ PHIẾU TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM PNC 19.5 HSG HPG 19.53 DCL VHC 19.81 FPT DRC 20.43 HPG TRC 20.63 LBM ICF 20.76 VTB PJT 21.04 CYC TNC 21.04 ICF NAV 21.2 LSS DPM 21.29 ASP SJS 21.83 PAC BMC 22.41 LGC GTA 22.52 VHC CII 22.58 OPC PPC 22.97 NTL LBM 23.06 TCR AGF 23.37 BMI ITA 23.46 FMC VSH 23.54 TRA SSC 23.81 VID BMP 24.11 TS4 FPT 24.13 PIT PVD 24.16 VIP GMD 24.5 CII REE 24.96 ABT SC5 25.23 DTT DTT 25.63 DXV SAV 25.83 STB TMS 26.54 TMS PGC 26.56 PET PET 26.65 DPM KDC 29.63 SFC VNM 29.97 SAV LGC 30.04 BBC UIC 30.2 TTF VNE 30.42 BMC DMC 30.58 VSH HDC 32.85 DMC IMP 33.21 ITA SAM 33.6 SJD L10 33.91 VNM VIS 35.96 PVD HBC 36.26 ANV BBC 39.95 PJT HT1 40.14 GTA VIC 46.04 LAF RIC 53.31 SBT TPC 62.81 IMP TYA 100.16 COM PVT 289.67 SSI 5.75 5.95 5.95 6.02 6.41 6.57 6.6 6.67 6.69 6.75 6.76 6.98 7.12 7.15 7.18 7.28 7.3 7.3 7.3 7.54 7.59 7.89 7.92 8.06 8.35 8.83 9.13 9.14 9.23 9.25 9.46 9.68 9.85 9.9 10.12 10.33 10.38 11.07 11.23 11.38 11.64 11.86 12.65 13.46 13.84 14.05 14.8 15.01 15.07 15.21 Trần Nguyễn Tuấn Anh L10 TMP SBT ATA NSC BBC LGL LSS ASP MCP STB VNL HAP TCL COM HCM PAC TMS CII TIC REE VHC PGC FMC DIG DHC HTV GDT DIC HVG LGC RAL HPG PGD HLG MCG BMI TNC VID OPC TBC DPM DVP PET HT1 PNJ NAV HRC UIC TSC GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA 7.35 7.41 7.54 7.59 7.62 7.66 7.79 7.83 7.86 7.9 7.92 8.06 8.14 8.14 8.18 8.19 8.21 8.21 8.27 8.27 8.34 8.38 8.46 8.47 8.57 8.59 8.76 8.82 8.86 8.89 9.01 9.02 9.03 9.09 9.12 9.15 9.27 9.31 9.35 9.45 9.54 9.56 9.66 9.71 9.72 9.73 9.8 9.81 9.82 10 SBT APC TCL TDC LHG ST8 DXV TAC VNL AAM KMR CLC SSC HAP ICF DVP ATA TPC BMP PGD FDC PPI DCL TNC SPM GDT SJD PHR STG LGL BCE VFG OPC LM8 NSC VPK VTB LGC GTT HAI REE DMC ITC PJT HDC EVE L10 RAL TLG SZL 5.5 5.51 5.56 5.56 5.64 5.64 5.76 5.8 5.83 5.88 5.9 5.93 5.93 5.94 5.95 5.96 6 6.01 6.02 6.1 6.1 6.11 6.12 6.14 6.16 6.17 6.19 6.22 6.23 6.26 6.28 6.32 6.47 6.47 6.48 6.48 6.58 6.59 6.63 6.63 6.64 6.66 6.68 6.7 6.75 6.75 6.76 6.8 6.82 DPM ACC PET HBC PXI GMC TDW CCI PTL HVG C47 HDG TLG TNC UIC LHG BGM KSB DHA VHC SFI LM8 TCM DSN PXT AAM ATA TSC DRC THG TCL PJT TIX BBC MBB VNL TS4 MCP BCE KHP TPC CLW SJD TDC HTI PAC ST8 VLF TNA RAL 2.9 2.93 2.95 2.98 3.02 3.06 3.08 3.1 3.12 3.13 3.15 3.15 3.21 3.22 3.25 3.31 3.31 3.32 3.32 3.33 3.35 3.35 3.4 3.41 3.42 3.46 3.46 3.5 3.53 3.55 3.61 3.63 3.68 3.71 3.74 3.75 3.78 3.82 3.85 3.85 3.86 3.87 3.87 3.88 3.89 3.89 3.97 3.99 4.06 TIE KSB TRC PHR SVI SFI NNC RAL HU1 PDN BHS CLC GDT ITD ASP ACC TNC VNL VPK DPR PJT CNG BMP DPM RDP CCI DRC D2D TCL PET DVP KTB SRF SMA TV1 BCE NSC LCM LIX HTI PGC CSM SZL SRC C47 PXS TIX GSP HSG CLW 3.54 3.57 3.58 3.67 3.69 3.73 3.84 3.91 3.96 3.96 4.03 4.03 4.06 4.06 4.08 4.19 4.21 4.22 4.27 4.3 4.31 4.35 4.42 4.48 4.48 4.52 4.55 4.56 4.62 4.65 4.68 4.72 4.72 4.75 4.75 4.77 4.77 4.8 4.81 4.82 4.84 4.85 4.86 4.87 4.88 4.93 4.94 5.1 5.11 CMT VNL HTV TRC CLW THG DPR DVP SRC TNA NNC CLC VPK GMC SVI HU3 BCE GIL TDW VSC KHA TCO MBB PDN CNG DQC SMA TCL CLG FCN HTI ABT BMC SBA TDC PHR SC5 HTL CTG STG GDT C47 LBM TIX BTT HDG IDI TYA CSM TMS 5.09 5.16 5.32 5.32 5.33 5.36 5.39 5.4 5.43 5.53 5.54 5.63 5.67 5.7 5.71 5.73 5.74 5.75 5.78 5.79 5.92 5.99 6.01 6.02 6.06 6.11 6.11 6.15 6.19 6.22 6.23 6.24 6.24 6.28 6.35 6.37 6.42 6.44 6.52 6.53 6.59 6.6 6.61 6.61 6.65 6.65 6.66 6.7 6.73 6.73 MBB D2D DAG NKG HHS SHI DQC TCL TDW HTV GMD SVI DXG VPK TYA BTP VSC FCN GMC IDI VNE QBS GDT CLW REE MWG TIX SJD BHS BID DHC NAV TCO CTD ASM DPR TV1 PIT TNT AGF DSN CMV PET PDN SFG VNS SZL VTB KHP SVC 6.03 6.08 6.09 6.11 6.13 6.15 6.19 6.22 6.29 6.31 6.32 6.39 6.42 6.54 6.57 6.62 6.64 6.71 6.77 6.86 6.91 6.95 6.99 7.01 7.01 7.02 7.02 7.05 7.07 7.22 7.25 7.28 7.29 7.34 7.37 7.41 7.45 7.49 7.54 7.55 7.55 7.57 7.59 7.6 7.6 7.62 7.67 7.67 7.72 7.73 Trang | 34 CỔ PHIẾU TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM PTC 15.48 AGF 15.6 HAG 16.18 PNC 16.35 KSH 16.79 SJS 18.11 DHG 18.47 TNC 18.81 VTO 19.61 SGT 19.89 HT1 20.18 HTV 21.41 PVT 22.09 HBC 29.1 TAC 37.66 GMD 43.15 TCM 61.71 VIC 72.72 VNE 94.73 RIC 116.51 DQC 201.92 PGC 454.77 MHC 1049.88 Trần Nguyễn Tuấn Anh DCL TRA FPT SSC HBC DPR TRC DXV GMD PJT PVD PIT TCM NBB D2D DMC PHR SHI TS4 SVC HAG VPH HAS GTA DXG VCB LBM ITA TIX IMP HMC BTP VIC SSI BCI SZL TAC ITC KBC VNA SC5 HSG RDP EIB AGR BVH SGT PNC VTO TTF GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA 10.15 10.36 10.47 10.58 10.61 11.01 11.35 11.44 11.47 11.49 11.55 11.62 11.67 11.69 11.81 11.81 11.82 12.17 12.46 12.49 12.64 12.75 12.77 13.2 13.84 14.5 14.56 14.66 14.75 14.92 14.95 15.11 15.65 15.76 15.94 16.61 16.62 16.72 16.75 17.64 17.78 18.2 18.41 18.57 18.59 19.66 20.18 23.14 23.52 23.58 STB ITA BCI HVG PXI AGF DPR TYA BTT TIX PTL KBC VNA CCI CTD CMV HPG VLF ELC GIL TRA GTA LIX POM TRC KSS EIB VIS BBC HSG HTI VIP PGC VNM BMI DHG VSH DPM PNJ UIC TMT CII VTO TMS KDH CSM DIC HTV SVC FPT 6.85 6.86 6.88 6.98 7.02 7.16 7.26 7.27 7.29 7.31 7.37 7.44 7.44 7.47 7.54 7.56 7.57 7.62 7.63 7.66 7.69 7.7 7.7 7.7 7.75 7.81 7.84 7.93 7.98 8.12 8.23 8.24 8.27 8.35 8.39 8.41 8.44 8.45 8.48 8.48 8.5 8.51 8.51 8.54 8.61 8.62 8.63 8.67 8.73 8.89 BMP GDT LIX D2D SBT PGD POM ABT HVX VTB DAG CTD AGF BTT LBM DTL PGI HPG SCD CDC REE DMC DXV HDC KHA VIP BMI APC VFG NAV DVP CTG TRA BIC SC5 SZL EIB VSH VTO HSG OPC PGC SBA HOT NSC STG ICF RDP GIL HCM 4.16 4.17 4.17 4.21 4.22 4.24 4.24 4.27 4.32 4.34 4.38 4.41 4.42 4.44 4.44 4.45 4.45 4.47 4.47 4.52 4.56 4.57 4.58 4.6 4.61 4.64 4.77 4.8 4.82 4.88 4.89 4.94 5.01 5.03 5.04 5.05 5.1 5.16 5.17 5.19 5.26 5.41 5.46 5.49 5.56 5.59 5.65 5.68 5.69 SII CTD DCL EMC MBB PGD SMC TDC VHC BTT KHA TMP SBT CTG CII GTA BRC DMC DSN FPT VFG BIC ABT STG TBC PVD DXG LBM DAG HOT REE PAC HMC MCP BMC BCI HVG TLH CLG DRL VNS PGI TPC VIP SPM TS4 LHG BMI IMP HRC 5.15 5.18 5.18 5.25 5.27 5.38 5.38 5.42 5.44 5.48 5.5 5.5 5.55 5.66 5.68 5.71 5.72 5.72 5.72 5.75 5.78 5.8 5.83 5.86 5.92 5.96 5.97 6.09 6.1 6.13 6.22 6.24 6.26 6.26 6.28 6.43 6.44 6.45 6.46 6.65 6.67 6.73 6.74 6.76 6.79 6.8 6.86 6.89 7.18 PJT KHP DAG TV1 FLC HSG FIT BVH RDP SBT TBC CMV MCP DSN DPM VFG TIC AGM DRL PGD PVD TMP FCM HAP REE VHC ACC GSP RAL DMC TNC DCL SCD DXG FPT PGC NSC TCM CTD DXV SZL TLG PAC STB HAI HMC TPC DRC BMP HPG 6.79 6.8 6.83 6.84 6.85 6.87 6.89 6.91 6.98 7.14 7.18 7.19 7.21 7.3 7.36 7.38 7.49 7.51 7.51 7.51 7.51 7.52 7.56 7.64 7.69 7.7 7.73 7.77 7.78 7.83 7.88 7.91 7.92 8.03 8.04 8.14 8.19 8.19 8.27 8.3 8.3 8.3 8.43 8.43 8.45 8.56 8.62 8.63 8.79 8.81 VSH CNG ABT HPG RAL HTI PXI FIT HU3 PHR BRC PPC TIC PAC ELC DVP OPC SFC APC TMT PGC DMC TMP ACC TMS HAI PXS CAV EVE LIX TLG MCG SHP NSC CSM HMC THG BMP SRC TDC KSH SMA CTG STB HAP TCM TLH TS4 SSC GAS Trang | 35 7.75 7.77 7.79 7.86 7.88 7.91 7.92 7.93 7.93 7.96 8.01 8.04 8.06 8.09 8.1 8.11 8.11 8.14 8.15 8.15 8.19 8.28 8.39 8.4 8.4 8.43 8.45 8.52 8.56 8.56 8.69 8.7 8.73 8.74 8.75 8.79 8.86 8.98 9.01 9.09 9.15 9.22 9.23 9.25 9.31 9.33 9.33 9.33 9.34 9.46 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM CỔ PHIẾU BMC 25.8 IMP CTG 26.07 CTG KSH 26.48 PAC SAV 27.76 LBM AGF 29.56 BMC VIP 29.74 HLG VNG 31.84 DAG CYC 37.76 DIG MSN 39.11 NAV RIC 55.62 TTF DTT 56.63 SCD TCR 76.14 TS4 TYA 91.43 HMC DQC 149.67 KDC VHG 158.79 PIT PTC 191.19 PAN PVT 265.2 KSA MCG RDP HCM PXT VCB SC5 VMD DRH TSC OGC QCG SBA SAM HAX HRC CLG DQC NBB HAG CDC GMD COM VSI AGR TLH PVD DLG VOS VIC ANV TIC CMT PDR Trần Nguyễn Tuấn Anh GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA 8.89 8.92 8.92 8.94 8.95 8.98 9.04 9.06 9.06 9.08 9.09 9.12 9.19 9.19 9.25 9.4 9.41 9.44 9.65 9.68 9.94 10 10.08 10.15 10.21 10.34 10.46 10.46 10.6 10.8 10.82 10.82 10.89 10.97 10.97 10.99 11.18 11.3 11.48 12.02 12.27 12.42 12.63 12.84 12.89 12.92 13.1 13.26 13.33 13.37 GTA IDI FPT VMD CMV DXG DIC HRC VRC DHG VNS NTL PVD KSA HAP ANV CMT DQC IJC STB SSC HLG TMP IMP TIC HAG CLG VNM SHI VNE ELC HAI TBC DIG AGR STT PPI TMS SFC HTL PNJ CSM VCB TDH SVC MDG TLH PAN NBB KDC 5.75 5.85 5.86 5.87 5.91 5.93 5.95 6.16 6.19 6.25 6.37 6.5 6.53 6.54 6.6 6.61 6.73 6.74 7.06 7.16 7.18 7.41 7.41 7.59 7.64 7.66 7.69 7.77 7.98 8.01 8.06 8.08 8.38 8.5 8.71 8.77 8.79 9.2 9.26 9.29 9.38 9.58 9.64 9.66 9.82 9.84 10.42 10.65 10.89 11.03 TDW SSC IDI TMS CMV VTB VTO GAS PPC TIC SVC HPG TCO AGM HAS VMD ELC AGF EVE HHS DQC DXV OPC VNM DHM HCM PVT HDC VSH FLC PNJ APC EIB SAM TRA CYC DHA SAV CMT MHC DHG HTL MDG BBC ATA HAI GIL HAP CCL VSI 7.19 7.2 7.27 7.32 7.33 7.34 7.36 7.46 7.5 7.52 7.6 7.65 7.76 7.8 7.87 7.96 8.02 8.09 8.09 8.14 8.25 8.51 8.52 8.55 8.65 8.75 8.81 8.82 8.9 8.97 8.98 9.01 9.07 9.18 9.27 9.3 9.3 9.3 9.5 9.69 9.77 9.89 10 10.04 10.14 10.34 11.43 11.64 11.74 12.07 BIC SSC CCI HU1 VTB SVC SAM PET HCM GTA VNS EVE HOT VIC NTL SFI LIX DHM APC BBC IMP BMI GAS HVG BRC LHG VTO ASM PVT HAS PXS PGI KMR TAC TRA DHG HRC TS4 DIC PNJ ASP SFC VCF HHS COM SMC VCB NAV BCI BTP 8.85 8.94 9.03 9.05 9.1 9.12 9.13 9.23 9.28 9.32 9.32 9.36 9.38 9.42 9.43 9.53 9.68 9.97 10 10.07 10.09 10.12 10.26 10.85 10.86 11 11.05 11.14 11.37 11.58 11.62 11.73 12.12 12.19 12.34 12.61 12.74 13.17 13.2 13.5 13.59 13.74 13.88 13.89 14.08 14.16 14.25 14.33 14.5 14.57 DXV COM GIL BIC FPT IMP DRL CMT SBT DRH VSI SCD GTN HAS SBA LSS LBM STG ANV BTT HCM HBC CLL DPM PVT CCI HU1 RDP BMI SPM VHG PPI PVD TIE HSG CLG SC5 VCF HOT PGD HAG HVG GSP BSI KSA VOS MCP GTA TRA PNJ 9.48 9.55 9.55 9.61 9.62 9.64 9.77 9.8 9.83 9.89 9.91 9.92 10.07 10.12 10.14 10.23 10.31 10.41 10.48 10.51 10.51 10.52 10.64 10.67 10.75 10.77 10.78 10.83 10.86 10.88 10.9 10.94 10.98 11.02 11.15 11.29 11.32 11.36 11.45 11.52 11.54 11.63 11.72 12.05 12.07 12.11 12.23 12.25 12.43 12.44 Trang | 36 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA CỔ PHIẾU TNT SJS MSN HAS SSI HVX PNC VID KSH CMG PXL TBC UDC RIC CTI SRC BTP KAC VNE SGT VHG CMX VNG TMP PVT HT1 SAV VNH VPH NT2 DTT NVT ASP PTC PPC Trần Nguyễn Tuấn Anh 13.4 13.45 13.79 14.18 14.29 14.68 16.47 16.68 17.85 18.82 22.51 23.08 23.58 24.4 25.56 25.94 25.98 26.26 26.53 26.72 27.2 28.3 30.11 30.2 31.76 32.36 34.97 43.94 73.31 89 91.24 118.29 118.54 127.31 920.57 SPM COM VCF UDC OGC CII VIS BCI ASM PIT CMX LCM HQC VNH RIC PTC TAC FDC KTB VPH SVT TTF LAF SAV CYC DLG BVH MSN KMR FLC KSS PXL DTA PVT NKG CCL CIG LGC VNG SRC VIC CTI NT2 SSI KDH HAS LGL PDN KBC MCG 11.07 11.29 11.46 11.74 12.04 12.55 12.68 13.1 13.32 13.59 13.82 13.91 14 14.4 14.8 15.13 16.1 16.24 16.97 17.46 18.22 19.4 20.54 20.7 22.07 22.79 23.22 23.42 23.58 24.77 25.33 26.57 26.98 28.79 29.65 31.56 35.75 39.52 40.24 43.61 46.8 47.66 54.8 60.36 65.81 66.4 68.49 71.84 81.91 95.4 FMC TAC SFC SSI VCB NAV SBA HQC IJC TDH KSA NTL SHI VCF FDC DIC VLF ACL KDC COM BSI AAM CMX AGR VPH GMD ANV STB BVH PXT UDC PXI SC5 LSS HDG ASM KMR HAG CMG VNE VIC CDC OGC PTK DTA RIC DTL MSN LGL TCR 12.08 12.13 12.17 12.24 12.24 12.51 12.53 13.71 13.74 13.92 13.94 13.95 13.95 14.26 14.47 14.77 15.12 15.34 15.42 15.88 15.93 15.97 16.9 17.69 17.74 18.09 18.79 19.35 19.38 19.97 20.4 21.86 22.39 22.46 24.91 26.11 28.43 31.27 31.44 32.02 33.03 33.32 36 40.77 44.31 44.79 45.16 48.69 51.41 52.87 KSS LSS OPC SSI IJC VSH DHA HAG VNM AAM CMG ELC AGF KDC BHS HAX KSA VSI VPH HDC GMD DRH LCM SPM TSC NBB HAR EIB VNE TDH CIG CII SJS HQC HBC MDG NVT DTL BSI SHI SAV TMT DIG KSH ACL CDC PTC KBC ITA ICF 14.66 14.77 14.78 15.1 15.28 15.46 15.89 16.52 17.22 17.23 17.64 17.86 17.98 18.19 18.3 18.68 18.7 18.76 18.97 19.39 19.75 20.02 20.02 21.08 22.65 22.76 23.42 23.45 23.67 23.96 24.21 25.29 26.13 26.14 26.32 26.9 28.54 29.47 29.74 30.89 31.03 31.32 32.57 33.39 33.95 38.71 38.92 39.17 44.06 44.44 VTO VID TNC SSI CTI DRC HRC TBC LHG KDH DHA HDG TAC VNM TTF CMX TDH BCE DHG ICF BBC SVT EMC LAF TPC BMC SMC SJS DCL IJC AAM BCI VIC ACL HAR FCM KBC HDC VCB HT1 KDC CDC BVH VIS NLG PAN DLG DIC PTC SAM 12.63 12.78 12.98 13.01 13.11 13.19 13.4 13.46 13.47 13.51 13.6 13.66 13.77 13.82 14.24 14.37 14.45 14.7 14.74 14.92 14.94 14.94 15.1 15.18 15.21 15.65 15.87 15.9 15.94 16.06 16.11 16.28 16.43 17.04 17.11 17.36 17.82 17.88 17.92 18.14 18.4 18.43 18.67 18.7 18.91 19.16 20.59 21.73 22.42 22.8 Trang | 37 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA CỔ PHIẾU TNT 110.31 PPI 58.11 PXI TMT 124.49 ITA 59.19 CCL VOS 137.07 VNG 63.04 AGR KSH 192.1 KSS 65.28 EMC GMD 286.87 DIG 67.36 LGC MHC 287.77 TTF 69.7 QCG DHC 307.27 ITC 79.88 OGC PDR 361.05 CTI 86.9 CTI KAC 523.69 HT1 87.89 NLG PPC 579.9 ICF 91.7 DTT ITA 1763.08 LGC 108.52 ANV PNC 3733.82 QCG 115.31 SVT BGM 139.28 KTB NT2 156.62 KAC DLG 162.59 TTF GTT 284.84 VRC MCG 412.53 MSN KAC 421.92 VNG PDR 461.46 ATA POM 520.34 DLG VRC 536.03 NT2 SVT 557.37 PTK TMT 684.39 HT1 HLG 1276.1 PPI PXL 1458.54 BGM PIT 2813.11 VNH GTT UDC PDR SII Trần Nguyễn Tuấn Anh 47.09 50.62 51.25 52.67 52.9 55.87 58.5 66.61 77.59 81.82 82.71 85.79 87.31 105.63 107.03 114.04 128.93 135.26 145.58 155.79 193.11 213.1 391.04 606.04 613.32 738.99 742.66 834.86 956.27 980.71 NTL HQC DTT AGR AMD HVX STT PGI FDC NBB DHM AGM VNA DIG QCG PDR PNC KTB KSS MSN CCL KMR ITC SII DTL NVT ASP DTA VPH PTK PTL LCG UDC VRC TCR BGM KAC EIB VNG ITA 23.28 26.03 26.3 26.97 27.34 30.73 32.4 34.06 35.44 37.91 40.29 40.36 45.44 48.01 48.28 50.34 51.35 52.94 56.42 56.51 60.42 63.43 70.72 80.36 82.99 83.86 87.05 97.67 107.74 109.54 110.33 120.04 121.33 122.14 139.62 154.39 222.05 280.59 446.1 14095.08 Trang | 38 TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM GVHD: ThS DƯƠNG TẤN KHOA TÀI LIỆU THAM KHẢO Anon., n.d cophieu68 [Online] Available at: http://www.cophieu68.vn/ Anon., n.d EzSearch [Online] Available at: http://www.ezsearch.fpts.com.vn/ Anon., n.d Google Scholar [Online] Available at: https://www.scholar.google.com/ Anon., n.d Investopedia [Online] Available at: http://www.investopedia.com/terms/v/valueinvesting.asp Anon., n.d Investopedia [Online] Available at: http://www.investopedia.com/terms/g/growthinvesting.asp?layout=orig Anon., n.d Learning ON DEMAND [Online] Available at: http://www.vietlod.com/kiem-dinh-wilcoxon-mann-whitney-spss Anon., n.d Social Science Research Network [Online] Available at: http://www.ssrn.com Anon., n.d Thời báo kinh tế Việt Nam [Online] Available at: http://www.vneconomy.vn/ Anon., n.d VIETSTOCK [Online] Available at: http://www.vietstock.vn/ Anon., n.d VNDIRECT SECURITIES CORPORATION [VN] [Online] Available at: https://www.vndirect.com.vn/ Bauman, W C C & M R., 1998 Growth Stocks Versus Value Stocks and Financial Analysts Journal, Volume 65, pp 75-89 Bodie, Z K A & M A., 2009 Investments 8th ed s.l.:McGraw-Hill Deb, S., 2012 Value Versus Growth: Evidence from India IUP Journal Of Applied, 18(2), pp 48-62 Fama, E F K., 1992 The Cross-Section of Expected Stock Returns Journal of Finance, 47(2), pp 427-465 Piotroski, J D., 2002 Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers Selected Paper 84, The University of Chicago Graduate School of Business Wiley, 2015 ETHICAL AND PROFESSIONAL STANDARDS AND QUANTITATIVE METHODS 2015 ed s.l.:John Wiley and Sons Trần Nguyễn Tuấn Anh Trang | 39
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thực nghiệm về chiến lược đầu tư giá trị trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh , nghiên cứu thực nghiệm về chiến lược đầu tư giá trị trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh , nghiên cứu thực nghiệm về chiến lược đầu tư giá trị trên sàn chứng khoán thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay