Nghiên cứu hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG việt nam

92 232 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:40

TRƯỜN T G ĐẠI HỌC H MỞ Ở TP H HỒ CHÍ M MINH KHOA K ĐÀO Đ TẠ ẠO ĐẶC C BIỆT KHÓA K LUẬN L T TỐT NG GHIỆP NGÀNH: KIỂ ỂM TOÁ ÁN NG GHIÊN N CỨ ỨU HO OẠT Đ ĐỘNG G KIỂM M SO OÁT CHẤT C LƯỢ ỢNG K KIỂM TOÁN N BÁO O CÁO O TÀII CHÍN NH TẠ ẠI CÔ ÔNG T TY TNHH KPMG K G VIỆT T NAM M VTH: Phạạm Thị Á Ái Nữ SV MS SSV: 12554052119 Ng gành: Kiểểm Toán n GV VHD: Th hS Ngô N Ngọc Linh Thành T phố ố Hồ Chí Minh – N Năm 20166     LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc đến thầy cô trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giảng viên khoa Đào Tạo Đặc Biệt giảng viên khoa Kế Toán Kiểm Toán tận tâm dạy dỗ dìu dắt em năm tháng đại học Trong suốt ba năm ngồi ghế nhà trường học tập thầy cô truyền đạt nguồn tri thức khoản thời gian quý báu em Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS Ngô Ngọc Linh nhiệt tình hổ trợ, giải đáp thắc mắc để em hoàn thiện báo cáo thực tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị phòng kiểm toán công ty TNHH KPMG Việt Nam giúp đỡ dẫn em suốt trình thực tập công ty Khoản thời gian thực tập công ty em gặt hái nhiều kinh nghiệm thực tiễn bổ ích, giúp em vận dụng kiến thức từ ghế nhà trường vào thực tế, hành tranh vô giá giúp em phát triển kiến thức kỹ cần thiết cho công việc kiểm toán tương lai Trong trình thực tập, trình nghiên cứu hoàn thiện luận, kinh nghiệm thực tiễn thời gian hạn chế khó tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp từ anh chị công ty, Quý Thầy, Cô Cuối em xin gửi lời chúc đến Cô Ngô Ngọc Linh, giảng viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị công ty KPMG Việt Nam sức khỏe, thành công công việc hạnh phúc sống Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Thị Ái Nữ     DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài VSA: Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam BCKT: Báo cáo kiểm toán A1: Audit Assistant A2: Audit Assistant S2: Senior S1: Senior AM: Assistant Manager KSCL: Kiểm soát chất lượng BGD: Ban giám đốc KTV: Kiểm toán viên KAM: KPMG Audit Manual RMM: Risk Management Manual KTĐL: Kiểm toán độc lập IESBA: International Ethics Standards Board for Accountants     MỤCLỤC   DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  1.  2.  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU  . 2  1.1  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  . 2  1.2  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU   3  1.3  PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG BÁO CÁO VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI CỦA BÁO CÁO   3  1.3.1  Phương pháp áp dụng báo cáo 3  1.3.2  Giới hạn, phạm vi báo cáo 4  1.3.3  Kết cấu báo cáo 4  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BCTC  . 5  2.1  2.1.1  Khái niệm chất lượng 5  2.1.2  Khái quát chất lượng kiểm toán 5  2.1.3  Các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng kiểm toán 6  2.2  3.  TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC KIỂM TOÁN BCTC   5  TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG MỘT CUỘC KIẾM TOÁN BCTC  . 8  2.2.1  Khái quát “Kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC” 8  2.2.2  Mục tiêu Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 9  2.2.3  Các cấp độ Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 9  2.2.4  Các nhân tố ảnh hướng đến chất lượng kiểm toán 13  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM  . 14  3.1  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM   14  3.1.1 Quá trình hình thành, phát triển tình hình hoạt động kinh doanh năm gần 14  3.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân 19  3.1.3  Đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 23  3.1.4  Các khách hàng lớn tiêu biểu 24      3.2  3.2.1  Lập kế hoạch kiểm toán 27  3.2.2  Thực kiểm toán 30  3.2.3  Tổng hợp, kết luận lập Báo Cáo Kiểm Toán 31  3.3  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSCL HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM  . 32  3.3.1  Kiểm soát chất lượng phạm vi toàn công ty – Chương trình kiểm soát rủi ro RMM 35  3.3.2  Kiểm soát chất lượng phạm vị hợp đồng kiểm toán – Chương trình luận kiểm toán KPMG - KPMG Audit Manual 48  3.4  4  KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM  . 25  MINH HỌA THỰC TẾ VỀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BCTC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ABC   57  CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM   76  4.1  NHẬN XÉT QUY TRÌNH KSCL KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM  . 76  4.1.1  So sánh qui định kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC KPMG Việt Nam so với VSA 220, VSQC1 76  4.1.2  Những ưu điểm quy trình KSCL kiểm toán công ty TNHH KPMG Việt Nam 78  4.1.3  Những khuyết điểm quy trình KSCL kiểm toán công ty TNHH KPMG Việt Nam 80  4.2  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KSCL HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KPMG VIỆT NAM   83  4.2.1 Nâng cao sách đãi ngộ nhân viên nhằm giữ chân người tài 83  4.2.2 Nâng cao ý thức tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp làm việc khách hàng 84  4.2.3 Công ty cần thiết lập quy định kiểm toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 84  4.2.4  Đào tạo chuyên sâu phần mềm eAudIt 84  4.2.5  Đào tạo chuyên môn chuyên ngành hẹp 85  4.2.6  Nâng cao nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp 85  KẾT LUẬN  Phụ Lục 1  Phục Lục 2  Phụ Lục 3  Phụ lục 4      DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO           CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kiểm toán đóng vai trò quan trọng kinh tế Ngay công ty cổ phần đời, cổ đông gặp khó khăn việc phân biệt lợi ích chủ sở hữu công ty người điều hành công ty Bởi quản lý hiểu rõ hoạt động công ty nhiều so với cổ đông nhà đầu tư, họ có hàng tá cách để che giấu tình trạng thực công ty Về phía nhà đầu tư, họ từ chối đổ tiền vào công ty mà họ cảm thấy người điều hành không đáng tin Kiểm toán phát sinh từ điểm để giải nhu cầu “công thông tin” Khi nhu cầu đầu tư phát triển, kiểm toán trở thành yêu cầu bắt buộc, vấn đề bắt đầu nảy sinh Các công ty kiểm toán không cần phấn đấu để đem lại tin tưởng lợi ích cho nhà đầu tư mà có khách hàng Và họ dần tỏ thiếu trách nhiệm Từ đây, vấn đề chất lượng kiểm toán báo cáo tài quan tâm Trong lịch sử, giới chứng kiến thương vụ “làm đẹp báo cáo tài chính” mà kiểm toán “Tứ đại gia Big 4”, cụ thể như: Năm 2008, bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ kiện PwC đòi tỉ USD không tìm thấy gian lận Colonial Bank, ngân hàng phá sản vào năm 2009 PwC phủi tay cho ngân hàng người lừa dối công ty bảo hiểm Năm 2010, người ta phát nhà máy China Integrated Energy (khách hàng KPMG) ngừng hoạt động tháng, dù trước báo cáo ghi hoạt động “hết công suất” Năm 2011, công ty nghiên cứu Muddy Waters tiếp tục phát phần lớn tài sản Sino Forest (khách hàng EY) sở hữu thực không tồn Cả hai công ty sau tới 95% giá trị Tháng năm 2014, kiểm toán viên KPMG bị đình không xem xét kỹ khoản dự trữ tiền mặt Tier One, ngân hàng phá sản khác Thậm chí, tháng trước Lehman Brothers’ sụp đổ, nhà kiểm toán EY chưa tìm thấy vấn đề Hay kiện đáng ghi nhớ đánh dấu Big Five trở thành Big Four làm xóa sổ công ty kiểm toán Arthur Andersen vào năm 2001 liên quan đến tập đoàn Enron Qua kiện trên, liệu nhà đầu tư có dần lòng tin vào chất lượng báo cáo kiểm toán Là kiểm toán viên tương lai, thật quan tâm đến vấn đề 2  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   Nắm thực trạng trên, nhân hội thực tập công ty TNHH KPMG Việt Nam, thành viên KPMG International, tiếp xúc với quy trình kiểm toán thực tế chọn đề tài “Nghiên cứu hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính” công ty để tìm hiểu quy trình kiểm soát chất lượng báo cáo tài từ nhận thực trạng sách kiểm soát chất lượng áp dụng công ty, ưu điểm, nhược điểm mạnh dạn đưa số ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng báo cáo tài công ty TNHH KPMG Việt Nam 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát chất lượng báo cáo tài công ty TNHH KPMG Việt Nam - Phân tích đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng, bao gồm sách thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ công ty TNHH KPMG Việt Nam so với quy định pháp luật chuẩn mực nghề nghiệp hành - Đề xuất phương hướng, biện pháp khắc phục, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình nghiệp vụ phương pháp làm việc đơn vị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán - Minh họa quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài khách hàng KPMG Việt Nam, công ty TNHH ABC, nhận xét khác biệt thực tế quy định KPMG 1.3 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG BÁO CÁO VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI CỦA BÁO CÁO 1.3.1 Phương pháp áp dụng báo cáo Để hoàn thành báo cáo, người nghiên cứu đề tài áp dụng số phương pháp để hổ trợ cụ thể như: - Quan sát, thực quy trình kiểm toán BCTC; - Phỏng vấn chuyên gia công ty; - Phân tích tổng hợp tài liệu KAM RMM; 3  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   - Nghiên cứu tổng hợp tài liệu kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài Việt Nam để thực so sánh với quy định KPMG (website VACPA, sách, luật, chuẩn mực…) 1.3.2 Giới hạn, phạm vi báo cáo Bài báo cáo nghiên cứu phạm vi kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC công ty TNHH KPMG Việt Nam liệu có phù hợp với chương trình luận kiểm toán KAM chuẩn mực kiểm soát chất lượng số “Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo dịch vụ liên quan khác VSQC1” “Chuẩn mực kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài VSA 220” hay không Các vấn đề phát sinh liên quan đến kiểm soát chất lượng báo cáo tài từ hãng kiểm toán khác không nằm phạm vị báo cáo Bên cạnh tác giả làm việc vị trí thực tập sinh nên hạn chế việc tiếp cận thủ tục kiểm toán quy tắc thức công ty, số thông tin bảo mật liên quan đến việc minh họa quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài bị hạn chế không đề cập đến 1.3.3 Kết cấu báo cáo Bài báo cáo nghiên cứu dựa bố cục sau: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sở lý luận kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài Chương 3: Thực trạng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH KPMG Việt Nam Chương 4: Nhận xét kiến nghị qui trình kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH KPMG Việt Nam 4  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BCTC 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC KIỂM TOÁN BCTC 2.1.1 Khái niệm chất lượng “Chất lượng” khái niệm trừu tượng mà nghe thấy người nghĩ đến hoàn mỹ tốt nhất, cao Có nhiều cá nhân tổ chức khác đưa khái niệm khác chất lượng: Theo định nghĩa “các tiêu chuẩn quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng” 5200ISO 9000 thì: “Chất lượng mức độ phù hợp sản phẩm dịch vụ thõa mãn yêu cầu đề định trước người mua” Theo Oxford Pocket Dictionary, “Chất lượng mức hoàn thiện, đặc trưng so sánh hay đặc trưng tuyệt đối, dấu hiệu đặc thù, kiện, thông số bản” "Chất lượng thoả mãn nhu cầu thị trường với chi phí thấp nhất", theo Giáo sư người Nhật – Ishikawa Như bản, Chất lượng đo thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn biến động nên chất lượng luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng Nếu sản phẩm lý mà không hài lòng người sử dụng bị coi có chất lượng kém, cho dù trình độ công nghệ để chế tạo sản phẩm đại Đây kết luận then chốt sở để nhà quản lý chất lượng hoạch định sách, chiến lược kinh doanh Trong phạm vi nghiên cứu đề tài này, Chất lượng hiểu phản ánh giá trị mặt lợi ích hàng hóa, dịch vụ mà người cung cấp dịch vụ, người cung cấp dịch vụ người sử dụng dịch vụ thỏa mãn hàng hóa, dịch vụ sử dụng điều kiện định 2.1.2 Khái quát chất lượng kiểm toán “Chất lượng hoạt động kiểm toán mức độ thỏa mãn đối tượng sử dụng kết kiểm toán tính khách quan độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán kiểm toán viên; đồng thời thỏa mãn mong muốn đơn vị kiểm toán ý kiến đóng góp kiểm toán viên, nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, thời gian định trước với giá phí hợp lý”, theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 220- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC 5  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   Thủ tục Ý kiến Thủ tục phân tích   - Chúng thông hiểu sách, thủ tục kiểm soát rủi ro  quy trình - Chúng đảm bảo quy trình kiểm toán có đầy đủ chứng, kế hoạch kiểm toán phù hợp với việc đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu - Chúng thu thập sách hệ thống kế toán đủ để xác định hiểu biết quy trình thực công tác kế toán lập báo cáo tài - Chúng xem xét vấn đề quan trọng phần tư liệu “Những vấn đề định quan trọng” nhu cập nhật thông tin trình lập kế hoạch Trao đổi với ban giám đốc cấp quản lý Chúng trao đổi với giám đốc vấn đề phát sinh trình phân tích tiến hành kiểm toán Thủ tục, đánh giá, báo cáo Thực nhóm kiểm toán - Chúng tiến hành trình kiểm toán kế hoạch ghi nhận công việc thực chương trình kiểm toán - Chúng phát hiện, điều tra khác biệt tiến hành:  Chuẩn bị bảng tóm tắt khác biệt chưa điều chỉnh  Xem xét tính trọng yếu việc đánh giá ảnh hưởng khác biệt  Xem xét, tập hợp khác biệt kiểm toán chưa điều chỉnh việc đánh giá việc lập báo cáo tài 73  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   Thủ tục Ý kiến - Chúng thảo luận khác biệt kiểm toán phát  với Ban giám đốc trình kiểm toán xem xét chất ảnh hưởng chúng Trong trường hợp Ban giám đốc từ chối điều chỉnh báo cáo tài theo kết khác biệt nêu   kết việc mở rộng thủ tục kiểm toán không rút kết luận cho khác biệt không trọng yếu, phải xem xét việc điều chỉnh báo cáo kiểm toán cho phù hợp - Chúng kiểm tra việc điều giải số liệu kiểm toán số liệu khách hàng báo cáo tài chính, ghi nhận việc kiểm tra - Chúng đảm bảo thu thập đầy đủ chứng kiểm toán cho việc hình thành ý kiến kiểm toán báo cáo phát hiện, vấn đề phát sinh trình kiểm toán - Chúng thu thập thư giải trình khách hàng Gian lận rủi ro trọng yếu - Chúng tiến hành thủ tục yêu cầu chương trình kiểm toán cho phần đặc trưng (như rủi ro) giai đoạn thực hiện, đánh giá báo cáo - Trong trường hợp nghi ngờ có sai sót trọng yếu, tiến hành thủ tục nhằm đánh giá, xem xét báo cáo tài có sai sót trọng yếu hay không ? ghi nhận lại có sai sót trọng yếu phát Trao đổi với ban giám đốc cấp quản lý - Chúng trao đổi vấn đề mà đặc biệt ý trình kiểm toán (Vd: gian lận, rủi ro; việc không tuân thủ pháp luật quy định; yếu trọng yếu…) 74  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   Thủ tục Ý kiến - Nếu nghi ngờ thành viên Ban giám đốc, cấp quản lý  thông báo cho cấp có thẩm quyền, quyền hạn cao đơn vị - Nếu có thiếu sót trọng yếu việc thiết kế hay thực sách kế toán hệ thống kiểm soát đơn vị, thông báo cho cấp có thẩm quyền nhằm họ có nhận thức mức độ nghiêm trọng yếu có biện pháp khắc phục nhanh chóng - Nếu có yếu trọng yếu hệ thống kiểm soát nội phát hiện, thỏa mãn phát sau ghi nhận thành văn cho Ban giám đốc thông báo cho cấp quản lý Tickmark : Đã thực Chủ phần hùn (Ký tên) Giám đốc (chủ nhiệm) (Ký tên) Ngày 18 tháng năm 2014 75  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM 4.1 NHẬN XÉT QUY TRÌNH KSCL KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM 4.1.1 So sánh qui định kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC KPMG Việt Nam so với VSA 220, VSQC1 Theo quy trình kiểm toán quy trình kiểm soát chất lượng đề cập Chương KPMG tuân thủ phù hợp với hướng dẫn chuẩn mực VSA 220 VSQC 1, theo hướng dẫn KAM RMM có qui định cụ thể công việc sau: Trách nhiệm thành viên Ban giám đốc phụ trách tổng thể kiểm toán: Nếu VSA 220 quy đinh “Để thực trách nhiệm chất lượng tổng thể kiểm toán, thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể kiểm toán phải có biện pháp đạo phù hợp tới thành viên khác nhóm kiểm toán” thỉ KPMG có quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ người quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán, cụ thể thành viên Ban giám đốc phải làm gương, tuân thủ sách quy định, chuẩn mực nghề nghiệp và: - Đối với chủ phần hùn (Partner), có trách nhiệm hướng dẫn thực kiểm toán theo quy trình, yêu cầu KPMG; xác định mức trọng yếu trình lập kế hoạch; xem xét phê chuẩn tất thông tin phát hành bên ngoài; chịu trách nhiệm chất lượng thông tin đưa ra; đảm bảo công việc kiểm toán cung cấp đầy đủ sở làm cho thông tin phát hành bên chịu trách nhiệm cho việc đưa ý kiến kiểm toán cuối - Đối với giám đốc, chủ nhiệm (Director, Manager), có trách nhiệm hỗ trợ chủ phần hùn việc đánh giá, xem xét công việc kiểm toán; xem xét phê chuẩn việc 76  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   thực công việc lập kế hoạch trước tiến hành kiểm toán; lập thời gian biểu cho nhóm kiểm toán; giám sát trình kiểm toán nhằm thực thời gian đề ra; thông báo cho chủ phần hùn thay đổi quan trọng; giải vấn đề phát sinh thảo luận với chủ phần hùn cần thiết; giám sát trực tiếp hướng dẫn thành viên nhóm kiểm toán; lập dự thảo hồ sơ kiểm toán trình cho chủ phần hùn soát xét giấy làm việc Chấp nhận trì khách hàng Chính sách KPMG tuân thủ theo hướng dẫn VSA 220, đoạn A8 việc đánh giá khách hàng: - Tính trực chủ sở hữu chính, thành viên chủ chốt Ban Giám đốc Ban quản trị; - Năng lực chuyên môn khả nhóm kiểm toán việc thực kiểm toán (bao gồm thời gian, nguồn lực ) - Khả doanh nghiệp kiểm toán nhóm kiểm toán việc tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp có liên quan; - Các vấn đề trọng yếu phát sinh kiểm toán năm hành năm trước ảnh hưởng việc trì quan hệ khách hàng Bên cạnh việc tuân thủ theo chuẩn mực VSA 220, KPMG có thêm bước xin mã số chấp thuận SAN từ KPMG International (Sentinel Approval Numbers), đề cập chương Soát xét Cả VSA 220 VSQC quy định bước soát xét, vấn đề cần lưu ý trình kiểm toán Bên cạnh có qui định soát xét từ phía tài tổ chức nghề nghiệp VACPA Tuy nhiên, VSA 220 chưa đề cập đến cách thức tiến hành kiểm tra chéo công ty kiểm toán nước hãng Ở KPMG, cấp soát sét, năm KPMG tiến hành soát xét hoạt động kiểm toán BCTC hãng thành viên với công ty mẹ công ty Các qui định soát xét trình bày rõ mục Cold Review Chính hoạt động thị trường ngày đa dạng phức tạp, rủi ro kiểm toán cao nên hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán công ty kiểm toán độc lập cần 77  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   quy định cụ thể chặt chẽ hơn, theo VSA 220 đề cập đến vấn đề kiểm tra, soát xét bên thứ ba (bên quản lý rủi ro, chuyên gia ) khách hàng đánh giá có mức độ rủi ro cao Bên cạnh cần đề biện pháp giải bất đồng ý kiến phát sinh bên thứ ba đối tượng kiểm tra, soát xét khác rõ ràng hơn, làm để đưa đến định cuối Vấn đề đề cập chi tiết KAM Đối với khách hàng hoạt động theo IFRS VSA 220 chưa đề cập đến việc kiểm tra, soát xét báo cáo tài khách hàng theo IFRS (International Financial Report Standards) Trong số doanh nghiệp hoạt động Việt Nam ngày phát triển tiến đến hội nhập vào kinh tế giới việc lập báo cáo tài theo chuẩn quốc tế yêu cầu cần quan tâm giai đoạn 4.1.2 Những ưu điểm quy trình KSCL kiểm toán công ty TNHH KPMG Việt Nam 4.1.2.1 Về công tác tổ chức phân bổ nhân cho kiểm toán Sau chấp nhận kiểm toán cho khách hàng, công việc mà KPMG thực đánh giá mức độ rủi ro khách hàng cụ thể, từ đưa lựa chọn đội ngũ Kiểm toán viên tham gia công việc kiểm toán cách phù hợp Thông thường nhóm Kiểm toán viên có từ đến người, có chủ nhiệm kiểm toán, trưởng nhóm Kiểm toán viên chính, hai đến ba trợ lý kiểm toán đảm bảo nhóm phải có người có năm kinh nghiệm với khách hàng Việc lựa chọn phân công mặt tạo điều kiện cho trợ lý Kiểm toán viên Kiểm toán viên vào nghề học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế từ Kiểm toán viên trình làm việc chung, đảm bảo cho phát triển, kế thừa đào tạo Kiểm toán viên cách Mặt khác, đòi hỏi tất thành viên nhóm kiểm toán phải tìm hiểu có hiểu biết đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng, thông thuộc cấu cách thức tổ chức khách hàng, từ có phân công công việc cụ thể hiệu quy trình kiểm toán 78  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   Điều chứng tỏ quan tâm Ban giám đốc KPMG Việt Nam tới chất lượng hiệu kiểm toán, chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ Kiểm toán viên kiểm toán cụ thể 4.1.2.2 Môi trường làm việc thân thiện, nhân viên hổ trợ đắc lực Tại KPMG, toàn nhân viên công ty cá nhân tiếp xúc với nhân viên công ty đánh giá môi trường thân thiện, người giúp đỡ lẫn để hoàn thành mục tiêu chung Quan niệm nhân viên KPMG làm việc theo đồng đội (teamwork) Chính tiêu chí giúp nhân viên hoàn thành công việc theo kịp tiến trình hợp đồng chia bớt công việc cho Đặc biệt vào mùa kiểm toán từ tháng Một đên tháng Ba, nhân viên tích cực làm nhiều khối lượng công việc có yêu cầu giúp đỡ từ nhóm kiểm toán khác Đây yếu tố quan trọng giúp đạt mục tiêu chất lượng kiểm toán 4.1.2.3 Đội ngũ nhân giàu kinh nghiệm kỹ năng, lực chuyên môn Thông qua hai đợt tuyển dụng lớn năm công ty cho thấy năm công ty thu hoạch khối lượng lớn sinh viên đại học xuất sắc nước Quốc tế Bên cạnh nhân cấp cao công ty người có kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực kế toán – kiểm toán – tài Họ đến từ nhiều quốc gia khác đào tạo chuyên môn kỹ thông qua việc nắm giữ chứng hành nghề uy tín ACCA, CPA… Không ngừng đó, KPMG tạo điều kiện để nhân viên phát triển kiến thức kỹ khóa học theo hệ thống công ty hay gửi sang nước để làm việc học tập theo chế độ công ty 4.1.2.4 Hệ thống hổ trợ công nghệ thông tin có bảo mật cao KPMG Việt Nam trọng vào việc đảm bảo bí mật thông tin khách hàng, công cụ hổ trợ đắc lực chương trình eAudIt, MUS, IBS, Retain Management, Mạng nội bộ, Cisco AnyConnection Token Tất chương trình giúp cho việc kiểm toán xử lý nhanh hơn, xác 4.1.2.5 Chương trình kiểm toán KAM (KPMG Audit Manual) Tại KPMG, KAM xem “bộ bí võ công” cho kiểm toán Mọi vấn đề phát sinh kiểm toán KPMG dựa vào hướng dẫn cẩm nang 79  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   Có thể nói, lợi hoạt động KPMG Việt Nam thành viên KPMG quốc tế với thâm niên hoạt động kiểm toán quốc gia có kiểm toán phát triển lâu đời KPMG Việt Nam thừa hưởng sách, tài liệu, hệ thống từ KPMG quốc tế xây dựng thành công công ty mẹ Chính sách kiểm soát chất lượng kiểm toán KPMG quy định đầy đủ chi tiết, không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mà đạt tiêu chuẩn quốc tế Chương trình kiểm toán thống KPMG toàn cầu giúp việc thực kiểm toán nhân viên thực dễ dàng 4.1.2.6 Thừa hưởng sách, quy định KPMG Quốc tế Do KPMG Vietnam thành viên mạng lưới KPMG toàn cầu nên mạnh KPMG Việt Nam so với công ty Việt Nam sách kiểm soát chất lượng kiểm toán toàn công ty vận dụng chuẩn mực quy định quốc tế Nhờ có hướng quốc tế hóa sách, quy định từ thực tế kết hoạt động KPMG Việt Nam năm qua cho thấy chất lượng kiểm toán cuả công ty không đạt tiêu chuẩn Việt Nam mà đạt tiêu chuẩn quốc tế Nếu công ty kiểm toán nước phải xây dựng sách, thủ tục chương trình kiểm toán cho KPMG Vietnam có lợi vận dụng chương trình kiểm toán đội ngũ nhân viên chuyên môn nghiên cứu xây dựng trung tâm KPMG Chính chương trình kiểm soát chất lượng kiểm toán KPMG Vietnam trình bày chương đầy đủ cụ thể quy trình kỹ thuật mà nhiều công ty kiểm toán Việt Nam lúng túng 4.1.3 Những khuyết điểm quy trình KSCL kiểm toán công ty TNHH KPMG Việt Nam 4.1.3.1 Thực trạng thay đổi nhân cao Một thực trạng dễ thấy hãng KPMG hãng khác nhóm Big Four tình trạng thay đồi nhân cao Mặc dù theo sách hàng năm công ty tuyển số lượng lớn nhân bên cạnh có môt số lượng lớn nhân cũ nghỉ việc Khi vào mùa khối lượng công việc lớn, nhiều nhân viên phải làm vượt phần hành dẫn đến kết nhân viên cảm thấy căng thẳng, giảm công xuất làm việc, 80  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   điều ảnh hường đến chất lượng công việc mà nhân viên đảm trách thời gian hoàn thành công việc, cụ thể: - Lãng phí chi phí đào tạo cho nhân viên mới, chi phí nghĩ việc cho nhân viên cũ - Giấy tờ làm việc chất lượng phải hoàn thành gấp rút - Thời gian hoàn thành công việc không theo kịp tiến độ - Nhân lực không ổn định làm ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nhân viên thiếu kinh nghiệm làm việc - Công việc bị ứ đọng tình trạng nhân viên có nhu cầu nghỉ sớm, áp lực công việc tiếp tục chồng lên nhân viên khác 4.1.3.2 Sự lỏng lẻo ý thức tác phong nghề nghiệp Mặc dù KPMG có sách quy định rõ ràng tác phong ăn mặt làm việc đến khách hàng làm việc văn phòng Nhưng thực tế số nhân viên đến văn phòng khách hàng họ chưa tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định hình thức ăn công ty Khi đến công ty nhân viên tuân thủ quy định “Dress Code”, nhiên đến khách hàng, giám sát phận Retain Managemen, nhân viên có dấu hiệu không tuân thủ, họ trọng đến thoải mái vấn đề chuyên nghiệp Ví dụ, số khách hàng có quy mô nhỏ, nam thường không thắt cà vạt, nữ không mang giày cao guốc Bên cạnh rải rác xuất số thoái quen nghe nhạc, đọc báo, xem hài, lướt facebook làm việc Tất yếu tố làm ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp kiểm toán viên mắt khách hàng Và với số khách hàng khó tính, họ phàn nàn vấn đề với chủ nhiệm kiểm toán người đánh giá khả làm việc trợ lý kiểm toán Những thói quen nhỏ vô tình làm ảnh hưởng đến việc đánh giá khả làm việc trợ lý kiểm toán Ví dụ, trợ lý kiểm toán giỏi khách hàng phàn nàn thói quen hay đọc báo làm việc, trợ lý kiểm toán bị đánh giá hạng bị lại lớp Hậu công ty thiếu vị trí trợ lý kiểm toán giỏi, người mà hổ trợ tốt cho nhóm kiểm toán 81  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   4.1.3.3 Quy trình kiểm toán KAM chi tiết lãng phí thời gian cho số đơn vị có quy mô vừa nhỏ Thực tế cho thấy khách hàng KPMG ngày đa dạng lĩnh vực quy mô kinh doanh, số khách hàng vừa nhỏ Việt Nam, KPMG vận dụng theo thủ tục kiểm toán hưỡng dẫn KAM Trong đó, theo vấn từ số trưởng nhóm kiểm toán, hưỡng dẫn KAM đánh giá chi tiết tốn thời gian cho số khách hàng nhỏ Ví dụ, năm hành, tác giả có tham gia kiểm toán trực tiếp cho khách hàng kinh doanh sản xuất gạo, nhà cung cấp chủ yếu khách hàng chủ yếu nông dân, nhà cung cấp lúa để khách hàng sản xuất thành gạo Khi tiến hành gửi thư xác nhận công nợ cho nhà cung cấp, danh sách nhà cung cấp với khoản nhỏ không trọng yếu giao động từ triệu đồng đến 20 triệu đồng, KPMG chạy mẫu kiểm toán để gửi thư xác nhận đến nông dân Điều đánh giá chưa hợp lý sở dẫn liệu hữu mà kiểm toán đạt không chắc (vì nông dân việc kí xác nhận nợ, dấu mộc hay quan hệ pháp lý đề cập đến việc xác nhận công nợ từ nông dân) 4.1.3.4 Chưa có lớp đào tạo thức hướng dẫn sử dụng phần mềm eAudIT Phần mềm eAudit nơi cập nhật tất giấy tờ làm việc kiểm toán viên, mô tả quy trình đánh giá rủi ro khách hàng, quy trình kiểm toán cho khách hàng, rủi ro trọng yếu khách hàng Các quy trình kiểm tra, soát xét giấy tờ làm việc chủ pần hùn, chủ nhiệm kiểm toán tiến hành phần mềm Đây phần mềm quan trọng, nơi kết luận thành phầm kiểm toán Thế chưa có lớp kỹ thức đào tạo cách sử dụng chi tiết cho phần mềm này, nhân viên vô có trách nhiệm tự học cách sử dụng có thắc mắc hỏi người có kinh nghiệm để giải đáp Điều dẫn đến rủi ro có nhiều sai phạm trình làm quen với phần mềm Theo vấn từ chủ nhiệm kiểm toán, xảy trường hợp trợ lý kiểm toán trình làm quen phần mềm nhầm ấn nút “Create new engagement team”, hậu toàn bộ hồ sơ kiểm toán bị mất, trưởng nhóm kiểm toán phải làm lại toàn từ bắt đầu kiểm toán kết thúc thúc trợ lý kiểm toán cập nhật giấy tờ làm việc 82  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   sau yêu cầu chủ nhiệm partner vào kiểm tra lại giấy tờ làm việc Đây minh họa điển hình, gậy tác động đến việc phát hành báo cáo kiểm toán kịp thời 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ QUY TRÌNH KSCL HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KPMG VIỆT NAM 4.2.1 Nâng cao sách đãi ngộ nhân viên nhằm giữ chân người tài Chính thực trạng thay đổi nhân cao quan niệm nhân viên vào nghề “học hỏi đi”, KPMG nên có sách đãi ngộ ưu cho nhân viên nhằm khuyến khích nhân viên làm việc cống hiến cho doanh nghiệp, đồng thời thu hút nguồn nhân lực Việc hoàn thành khối lượng công việc sau mùa kiểm toán vất vả, điều đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo chương trình vui chơi thời gian nghĩ dưỡng cho nhân viên Bên cạnh số sách khuyến khích như: sách trả lương theo xuất hiệu công việc, tạo hội cao để nhân viên có hội học tập làm việc nước … Việc cân công việc sống vấn đề quan tâm nhân viên nay, công ty nên tạo hoạt động xã hội, chương trình gặp gỡ giao lưu đồng nghiệp, hoạt động giải trí nấu ăn, bơi lội, yoga… Đối với nhân viên có độ thâm niên cao, công ty nên có sách đãi ngộ thưởng nhằm giúp họ tận tâm với công việc Nguyên nhân tạo khối lượng lớn công việc cho nhân viên xuất phát từ hai hướng thiếu nhân viên nhiều hợp đồng kiểm toán Để giải vấn đề này, công ty nên giảm hợp đồng kiểm toán tăng số lượng nhân viên Thoạt nghe cách giải vô lý giảm doanh thu đồng thời tăng chi phí Nhưng nhìn góc độ lâu dài, giải pháp giúp cho công ty cho nghề nghiệp kiểm toán phát triển uy tín nghề nghiệp, kỹ năng, lực chuyên môn chất lượng kiểm toán công ty 83  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   4.2.2 Nâng cao ý thức tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp làm việc khách hàng Như đề cập hậu việc tác phong nghề nghiệp đến văn phòng khách hàng, công ty cần có giải pháp nhằm khắc phục gửi thông báo quy định “dress code” vào đầu mùa để nhắc nhở nhân viên, đưa hình thức phạt nêu rõ hậu việc không tuân thủ qui định ăn mặc đến khách hàng Bên cạnh đó, ý thức nhóm trưởng kiểm toán quan trọng, họ trưởng nhóm tác động lớn đến nhóm làm việc, thân họ phải có ý thức ăn mặc để trợ lý kiểm toán noi theo Về giấc làm việc nhóm kiểm toán phải tuân theo hành khách hàng, tránh tình trạng đến trễ trễ Làm việc tuân thủ theo khách hàng hổ trợ cho kiểm toán viên việc quan sát, vấn thu thâp chứng từ từ khách hàng 4.2.3 Công ty cần thiết lập quy định kiểm toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Tuân thủ theo quy trình kiểm toán KAM để đạt sở liệu kiểm toán quy định bắt buộc, nhiên vài trường hợp doanh nghiệp vừa nhỏ (ví dụ đề cập đến phần 4.3.3.3), công ty nên có quy định cụ thể để giải vấn đề đề cập ví dụ Các chủ phần hùn, chủ nhiệm nên ban hành quy định phù hợp với quy mô doanh nghiệp nhỏ Việt Nam nhằm giảm thiểu khối lượng công việc cho nhóm kiểm toán, tiết kiệm thời gian mà đảm bảo đạt chất lượng kiểm toán 4.2.4 Đào tạo chuyên sâu phần mềm eAudIt Phần mềm eAudIt quan trọng việc kiểm tra, soát sét giấy tờ làm việc chủ phần hun, chủ nhiệm, công ty, cụ thể phận IBS phải thiết kế lớp tập huấn hướng dẫn cách sử dụng cho nhân viên Bên cạnh IBS phải thường xuyên cập nhật tính phần mềm đến cho nhân viên, kèm theo nhắc nhở, sai phạm gặp phải nhằm giảm thiểu rủi ro mắc sai phạm 84  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   4.2.5 Đào tạo chuyên môn chuyên ngành hẹp Với mục tiêu mở rộng mạng lưới khách hàng, KPMG Việt Nam ngày có nhiều khách hàng với nhiều ngành nghề kinh doanh khác Như năm 2015, KPMG có khách hàng Vietjet Aviation – hãng hàng khôg Việt Nam GencoEVN – tổng tập đoàn điện lực Việt Nam Đây hai khách hàng có quy mô lớn ngành nghề kinh doanh đặc thù Tại Việt Nam có hẳn quy định riêng hai loại hình kinh doanh quy định lương, giá bán… Như để phụ vụ tốt cho việc kiểm toán, công ty cần tập trung đào tạo sâu vào chuyên ngành hẹp hàng không, điện, ngân hàng, điều giúp nâng cao chất lượng kiểm toán làm giảm bớt áp lực cho nhân viên vào mùa 4.2.6 Nâng cao nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp Tại KPMG có quy định trách nhiệm nghề nghiệp để toàn thể nhân viên thực tư cách nghề nghiệp cách đắn Trong KAM có quy định cụ thể cho bước kiểm toán cách giải vấn đề phát sinh trình kiểm toán Nhưng góc độ đó, hầu hết người quan trọng kỹ lý thuyết Mọi người cho đọc KAM lãng phí thời gian.Ví dụ việc làm báo cáo tài chính, hầu hết nhóm trưởng dựa vào hồ sơ báo cáo tài năm ngoái để làm cho năm Thay vào họ lại không làm theo bước hướng dẫn KAM thông tư, chuẩn mực hướng dẫn hành Việc sử dụng hồ sơ năm ngoái có lợi điểm nhanh chóng phù hợp với khách hàng kiểm toán Nhưng có nhược điểm nhanh chóng phù hợp với khách hàng cụ thể Tuy nhiên có măt hại Thứ nhất, không giúp kiểm toán viên giải tình xảy ra, không phát gian lận sai sót Đa số khách hàng không mắc phải sai sót mà năm trước kiểm toán viên đề cập Thứ hai, trường hợp thủ tục năm ngoái mà kiểm toán viên vận dụng sai, không đầy đủ, sai sót tiền đề cho sai sót năm Vậy nên KPMG nên khuyến khích nhân viên thực công việc theo sách thủ tục KAM Hồ sơ kiểm toán năm trước nên tham chiếu hữu ích 85  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   KẾT LUẬN Kinh tế Việt Nam giai đoạn phát triển mạnh, đầu tư trực tiếp nước ngày tăng, hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, đặc biệt cánh cửa gia nhập WTO, TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương), AEC (Cộng đồng kinh tế ASEAN) ngày mở rộng Những kiện yêu cầu Việt Nam phải phát triển mở cửa thị trường Kiểm Toán Độc Lập để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán dịch vụ tư vấn ngày cao Ngành kiểm toán độc lập ngành dịch vụ mang tính chuyên nghiệp cao, không cung cấp dịch vụ kiểm toán nhằm xác nhận tin cậy thông tin kinh tế, đặc biệt thông tin tài chính, mà cung cấp dịch vụ tư vấn nhằm giúp khách hàng đưa giải pháp tối ưu tài chính, kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp Các dịch vụ cần thiết kinh tế thị trường Nhu cầu đòi hỏi ngành KTĐL cần có phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường Chất Lượng dịch vụ kiểm toán điều đáng quan tâm Qua thời gian thực tập trải nghiệm công việc thực tế công ty TNHH KPMG Việt Nam, mạnh dạn đánh giá quy trình kiểm soát chất lượng công ty rõ ràng, cụ thể chặt chẽ, tuân thủ theo yêu cầu KPMG International phù hợp với chuẩn mực Việt Nam Tuy nhiên bên cạnh vài sai sót nhỏ quy trình kiểm toán, nhìn chung không đáng kể không tác động lớn đến rủi ro sai sót trọng yếu Bài báo cáo hoàn thành, nhiên hạn chế mặt thời gian kiến thức, kinh nghiệm thực tế tác giả làm việc vị trí thực tập sinh nên hạn chế việc tiếp cận hồ sơ, sách công ty dẫn đến chắn không tránh khỏi việc mắc phải sai sót Rất mong nhận góp ý Quý Thầy, Cô, bạn đọc để viết tiếp tục hoàn thiện 86  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam   DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn - VSQC1: Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo dịch vụ liên quan khác - VSA 220: Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài - ISA 220: Quality Control for an Audit of Financial Statements - Thông tư 157/2014 TT-BTC Quy định kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán Sách - TS Trần Thị Giang Tân, Kiểm soát chất lượng từ bên hoạt động kiểm toán độc lập, NXB Tài Chính, TP Hồ Chí Minh Website - www.kpmg.com.vn - www.vacpa.org.vn - www.kiemtoan.com.vn Tài liệu khác - Chương trình luận kiểm toán KAM (KPMG Audit Methodology) - Chương trình quản lý rủi ro KPMG RMM (Risk Management Manual) - Báo cáo minh bạch KPMG năm tài 2014 87  Kiểm Soát Chất Lượng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Công ty TNHH KPMG Việt Nam [...]... Tài Chính Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam   3 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG TRONG CUỘC KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM 3.1.1 Q trình hình thành, phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 3.1.1.1Q trình hình thành, phát triển Cơng ty TNHH KPMG thành lập tại Việt Nam năm 1994 và... tồn bộ hoạt động kiểm tốn của cơng ty kiểm tốn và đối với từng cuộc kiểm tốn Kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn khơng chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn là một biện pháp hữu hiệu để xử lý các rủi ro phát sinh từ việc tranh chấp trách nhiệm nghề nghiệp 9  Kiểm Sốt Chất Lượng Kiểm Tốn Báo Cáo Tài Chính Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam   2.2.3.1.1 KSCL tồn cơng ty Tn thủ ngun tắc đạo đức nghề nghiệp... kiểm tốn do Nhà nước hoặc Hội nghề nghiệp ban hành nhằm nâng cao uy tín nghề nghiệp 2.2.3 Các cấp độ Kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn 2.2.3.1 KSCL từ bên trong các cơng ty kiểm tốn Đứng dưới góc độ doanh nghiệp kiểm tốn, kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn là q trình kiểm tốn viên độc lập và cơng ty kiểm tốn thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm sốt chất lượng đối với tồn bộ hoạt động kiểm. .. hợp với xu hướng phát triển của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế 16  Kiểm Sốt Chất Lượng Kiểm Tốn Báo Cáo Tài Chính Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam   Bảng 3.1 Báo cáo doanh thu KPMG Việt Nam năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2014 Triệu VND Năm kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2014 Tổng doanh thu 639.607 Doanh thu từ dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích cơng chúng... lập và tư vấn lớn nhất tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng vào việc phát triển nâng cao ngành kiểm tốn và kế tốn tại Việt Nam Cơng ty có văn phòng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ nhân viên trên 1.000 người, cung cấp dịch vụ chun nghiệp cho hơn 1.000 khách hàng tại Việt Nam 14  Kiểm Sốt Chất Lượng Kiểm Tốn Báo Cáo Tài Chính Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam   Văn phòng KPMG Hà Nội có 301 nhân... nghiệp, xem mục mua chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ở trên Nguồn: Báo cáo minh bạch KPMG Việt Nam 2014- website KPMG Việt Nam (năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2014) 17  Kiểm Sốt Chất Lượng Kiểm Tốn Báo Cáo Tài Chính Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam   Bảng 3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của KPMG Việt Nam và Cambodia qua các năm Năm 2010 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Số tuyệt Tỉ lệ tăng Số tuyệt... KPMG Việt Nam 19  Kiểm Sốt Chất Lượng Kiểm Tốn Báo Cáo Tài Chính Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam   Trong đó khối nghiệp vụ gồm có 3 phòng chính là Phòng Kiểm tốn, Phòng Tư vấn và Phòng Thuế tương ứng với các dịch vụ cung cấp Trong phạm vi bài báo cáo này sẽ tập trung đề cập đến phòng Kiểm Tốn tại KPMG Việt Nam: Phòng Kiểm tốn - Phòng Kiểm tốn 1 (Department 1) là bộ phận kiểm tốn chun trách lĩnh vực dự án... bản   Xem xét xem liệu bằng chứng kiểm toán đã đủ và phù hợp    Kết luận về những vấn đề kế toán quan trọng   Hoàn tất thủ tục   Thực hiện việc đánh giá tổng quát báo cáo tài chính và những chú thích   Đưa ra ý kiến kiểm toán 26  Kiểm Sốt Chất Lượng Kiểm Tốn Báo Cáo Tài Chính Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam   3.2.1 Lập kế hoạch kiểm tốn Lập kế hoạch kiểm tốn là hoạt động đầu tiên và nó có thể được coi... ‐ Kiểm tra hiệu quả hoạt động trên thử  nghiệm cơ  Cách thức  bản  hoạt động của chương trình kiểm sốt đã  chọn  Rủi ro tiềm tàng 29  Kiểm Sốt Chất Lượng Kiểm Tốn Báo Cáo Tài Chính Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam   Việc đánh giá kiểm sốt chất lượng nội bộ của khách hàng bao gồm nắm bắt các hoạt động kế tốn và báo cáo; đánh giá các thiết kế và thực hiện các thủ tục đã được lựa chọn như q trình kiểm kê hàng tồn... viên - Cơng ty kiểm tốn: Chất lượng kiểm tốn bị ảnh hưởng bởi chính sách tuyển dụng, đào tạo nhân viên của cơng ty kiểm tốn, chính sách duy trì và tìm kiếm khách hàng, tiêu chí hoạt động của cơng ty (lợi nhuận, uy tín, độ tin cậy…), thủ tục, chính sách kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn 2.2.4.2 Các nhân tố bên ngồi - Văn bản, quy định của Bộ Tài chính: Hiện nay, Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam ban hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG việt nam , Nghiên cứu hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG việt nam , Nghiên cứu hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay