mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2006 2014

56 220 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÂN HÀNG MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2014 SVTH: PHAN HỮU NGỌC HÂN MSSV: 1254030107 Ngành: Ngân hàng GVHD: TS Nguyễn Thị Thùy Linh Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Để đạt kết ngày hôm nay, lời đầu tiên, em xin chân thành tri ân quý Thầy Cô, đặc biệt quý Thầy Cô Khoa Đào tạo đặc biệt, Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh, người trực tiếp giảng dạy, tận tình truyền đạt kiến thức cho em năm học tập trường Những kiến thức không tảng để em thực luận văn mà hành trang quý giá để em tiếp tục học bậc học cao nhằm bước vào nghiệp tương lai cách vững tự tin Đặc biệt, em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Thùy Linh - Người Cô hướng dẫn em cách tận tình, chu đáo suốt trình thực khóa luận, đóng góp ý kiến để em hoàn thiện luận văn cách chỉnh chu Trong trình thực khóa luận tốt nghiệp, với hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em cảm kích nhận đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực PHAN HỮU NGỌC HÂN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tên học viên: Phan Hữu Ngọc Hân Lớp: TN12DB03 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Thuỳ Linh Tên đề tài: Mối quan hệ giữ rủi ro tín dụng lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam gian đoạn 2006-2014 Nhận xét gíao viên hướng dẫn: Sinh viên Phan Hữu Ngọc Hân sinh viên động, nhạy bén, thể khả nghiên cứu độc lập, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi có tinh thần trách nhiệm cao công việc Sinh viên thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn Đề tài khóa luận tốt nghiệp sinh viên mối quan hệ rủi ro tín dụng lợi nhuận ngân hàng hệ thống NHTM Việt Nam phù hợp với yêu cầu khóa luận tốt nghiệp, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Tp HCM, ngày tháng năm 2016 Giảng viên hướng dẫn TS NGUYỄN THỊ THÙY LINH iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ vii CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐẶT GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.2 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 2.3 CƠ SỞ CHỌN MẪU CÁC NHTM ĐẠI DIỆN 2.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM 13 3.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 13 3.1.1 TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2011- 2014 13 3.1.2 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2011- 2014 15 3.1.3 TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 16 3.1.4 TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 18 3.1.5 TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 20 3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 3.2.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 21 3.2.2 PHÂN TÍCH MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 22 3.2.3 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN 24 3.2.4 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH 24 3.2.5 NHẬN XÉT ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 36 iv 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẾN NĂM 2020 36 4.2 CÁC GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI 37 4.2.1 Giải pháp NHNN 37 4.2.2 Giải pháp NHTM 38 4.2.3 Giải pháp đội ngũ cán ngân hàng 39 4.2.4 Chấp hành chế độ quy trình tín dụng 40 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 46 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OLS Ordinary Least Squares RRTD Rủi ro tín dụng VCSH Vốn chủ sở hữu CBTD Cán tín dụng KPI Phương pháp thẻ điểm cân CIC Trung tâm Thông tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước 10 TPP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương 11 AEC Cộng đồng kinh tế ASIAN 12 WTO Tổ chức thương mại giới vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Tóm tắt chiều hướng tác động tiêu đo lường RRTD đến hiệu hoạt động 11 Bảng 3.1 Doanh thu tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành ngân hàng 2007- 2014 13 Bảng 3.2 Kết thống kê mô tả biến quan sát 15 Bảng 3.3 Ma trận hệ số tương quan 18 Bảng 3.4 Một số thông số từ kết ước lượng mô hình (1) với biến phụ thuộc ROA 20 Bảng 3.5 Một số thông số từ kết ước lượng mô hình (2) với biến phụ thuộc ROE 21 Bảng 3.6 Kết kiểm định nhân tử phóng đại VIF 22 Bảng 3.7 Kết hồi quy cho mô hình (1) với biến phụ thuộc ROA 23 Bảng 3.8 Kết hồi quy cho mô hình (2) với biến phụ thuộc ROE .25 Bảng 3.9 So sánh chiều hướng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm theo hệ số tương quan với mô hình (1) có biến phụ thuộc ROA 26 Bảng 3.10 So sánh chiều hướng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm theo hệ số tương quan với mô hình (2) có biến phụ thuộc ROE 27 Bảng 3.11 So sánh chiều hướng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm theo hệ số hồi quy với mô hình (1) có biến phụ thuộc ROA 27 Bảng 3.12 So sánh chiều hướng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm theo hệ số hồi quy với mô hình (2) có biến phụ thuộc ROE 30 Danh mục hình: Hình 3.1 Cơ cấu tài sản ngân hàng Việt Nam năm 2013- 2014 14 Hình 3.2 Cơ cấu nợ phải trả ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2013- 2014 15 Hình 3.3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng quy mô tín dụng/GDP .17 Hình 3.4 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2004 – 2015 18 Hình 3.5 Tỷ lệ ROA ROE trung bình ngành ngân hàng năm 2013 2014 17 Hình 3.6 Cơ cấu nợ xấu theo khối Ngân hàng năm 2013- 2014P 17 vii CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ thực sách mở cửa, kinh tế Việt Nam có bước tiến đáng kể việc ổn định phát triển sở bước hội nhập vào kinh tế quốc tế Việc thức gia nhập Hiệp hội nước Đông Nam Á, cam kết thực mậu dịch tự Châu Á AFTA ký Hiệp định thương mại Việt - Mỹ mốc kiện lịch sử quan trọng tiến trình gia nhập WTO Việt Nam Theo đà phát triển đó, năm 2015, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quan hệ ngoại giao nước thông qua ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP; thức gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), từ Việt Nam ngày đẩy mạnh giao thương với nước, tự hóa thương mại dịch vụ tài chính, đặc biệt dịch vụ tài ngân hàng vấn đề có tính thời Việc hội nhập với kinh tế khụ vực giới mở nhiều hội đồng thời đặt không thách thức ngân hàng Việt Nam Sự xuất trung gian tài phi ngân hàng ngân hàng nước đến từ quốc gia có tài phát triển Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông… tạo nhiều sức ép cạnh tranh lớn Do đó, để thích nghi hoạt động hiệu môi trường cạnh tranh toàn diện, ngành ngân hàng, đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, phải đảm bảo hiệu hoạt động Theo báo cáo thường niên NHNN năm 2014, ngành ngân hàng bước phát triển, phục hồi sau khủng hoảng kinh tế chậm gặp nhiều khó khăn Lợi nhuận ngân hàng từ năm 2010 đến 2014 nhìn chung giảm chưa thấy dấu hiệu phục hồi rệt Bên cạnh đó, theo báo cáo VAMC nợ xấu tăng nhanh giai đoạn từ 2010 đến 2014 Mặc dù năm 2014 xem năm tích cực chủ động xử lý nợ xấu tổng nợ xấu nội bảng 162,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,11% tổng dư nợ tăng 23,73% so với năm 2013 Điều xuất phát từ tình hình kinh tế vĩ mô chưa có nhiều cải thiện, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khó khăn, … gây tác động tiêu cực mạnh mẽ đến lợi nhuận ngân hàng Sự xuất nợ xấu ngân hàng có nguyên nhân xuất phát từ rủi rongân hàng gặp phải trình kinh doanh, rủi ro tín dụng loại rủi ro quan trọng thu nhập từ tín dụng thống kê chiếm chiếm 70% thu nhập ngân hàng (theo Báo cáo ngành ngân hàng VCBS năm 2014) Đứng trước tình hình đó, thời gian qua Chính phủ NHTM cố gắng phân tích, tìm hiểu tác động rủi ro tín dụng đến hiệu hoạt động NHTM, nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng, giảm thiểu rủi ro tín dụng, từ hình thành hệ thống NHTM động, mạnh mẽ, có sức cạnh tranh cao thời kỳ quốc tế hội nhập Xuất phát từ thực tế trên, tác giả thực đề tài khóa luận tốt nghiệp “Mối quan hệ rủi ro tín dụng lợi nhuận Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 - 2014”, đồng thời đề tài đề xuất số giải pháp tương ứng nhằm góp phần giúp nhà quản lý có nhìn sâu sắc tác động số yếu tố thuộc rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng để đưa định hợp lý đắn sách quản trị, nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 1.2 MỤC TIÊU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Đề tài nhằm đạt mục tiêu phân tích mối quan hệ rủi ro tín dụng lợi nhuận NHTM Việt Nam giai đoạn 20062014 đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp giúp NHTM quản trị rủi ro đảm bảo khả sinh lợi hoạt động Để đạt mục tiêu nghiên cứu này, câu hỏi sau cần giải quyết: - Thực trạng lợi nhuận rủi ro tín dụng NHTM giai đoạn 2006 – 2014? - Rủi ro tín dụng có tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2014? - Các giải pháp để quản trị rủi ro nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đạt mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp phương pháp phân tích thống kê mô tả, so sánh phân tích hồi quy OLS bước nghiên cứu Thu thập, tổng hợp, phân tích thống kê, so sánh mô tả để phân tích thực trạng trạng hoạt động tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng tác động rủi ro đến hiệu hoạt động ngân hàng Sau đó, đề tài sử dụng mô hình hồi quy OLS để xử lý số liệu, đưa nhận xét đánh giá dựa kết chạy mô hình liệu Nguồn liệu đề tài thu thập từ báo cáo thường niên báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTM Dữ liệu xử lý phần mềm Excel 2010 Stata.12 1.4 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu có kết cấu bao gồm chương Trong đó: CHƯƠNG giới thiệu tổng quan khóa luận bao gồm nội dung: lý chọn đề tài viết khóa luận, mục tiêu cần đạt, phương pháp áp dụng, giới hạn phạm vi kết cấu khóa luận CHƯƠNG trình bày tổng quan sở lý luận đề tài dựa phân tích lý thuyết nghiên cứu thực trước Từ xác định quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu, lập giả thiết tiến hành chạy mô hình, sở quan trọng để phát triển chương CHƯƠNG tiến hành phân tích mối quan hệ rủi ro tín dụng hiệu hoạt động NHTM, sử dụng số liệu, liệu thu thập từ báo cáo năm số NHTM chọn làm mẫu, tiến hành tìm hiểu, áp dụng phương pháp hồi quy nhận xét dựa kết thu Việc phát triển chương nhằm làm rủi ro tín dụng tác động đến lợi nhuận NHTM CHƯƠNG trình bày kết luận luận đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện cho hoạt động tín dụng NHTM cần có thêm nghiên cứu khác tác động rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng Như vậy, chương ba giúp ngân hàng thương mại Việt Nam nhận tác động rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng Vậy để quản trị rủi ro nâng cao lợi nhuận ngân hàng, tác giả đề xuất số giải pháp chương 35 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM Từ kết nghiên cứu chương 3, ta thể đến kết luận lợi nhuận NHTM chịu ảnh hưởng tiêu cực rủi ro tín dụng, nói cụ thể hơn, rủi ro tín dụng làm giảm hiệu hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, để nâng cao lợi nhuận, ngân hàng đứng trước thách thức tăng dư nợ tín dụng đảm bảo phòng ngừa, kiểm soát rủi ro tín dụng Vậy làm để nâng cao lợi nhuận đồng thời hạn chế rủi ro tín dụng đề cập chương sau 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẾN NĂM 2020 Xây dựng phát triển Ngân hàng Nhà nước lên cấp độ việc thực vai trò quản lý hoạt động tiền tệ, tín dụng, thực thi sách tiền tệ (CSTT), ngoại hối hiệu với tầm nhìn triển vọng lợi ích khu vực tài chính, củng cố lòng tin dân chúng động thái sách NHNN hệ thống tiền tệ, chủ động kiểm soát lạm phát mức mục tiêu hàng năm, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô Phát triển thị trường tài nói chung, thị trường tiền tệ nói riêng theo hướng thiết lập chế vận hành thị trường có hiệu quả, đảm bảo tính ổn định bền vững, thông suốt phát huy tốt vai trò thành viên thị trường Nâng cao lực tài chính, lực cạnh tranh tạo dựng thương hiệu với giá trị cốt lõi hệ thống ngân hàng Việt Nam thị trường tài quốc tế Phát triển toàn diện hệ thống TCTD theo hướng đại, hoạt động đa để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến khu vực ASEAN với cấu trúc đa dạng sở hữu, loại hình TCTD, có quy mô hoạt động lớn hơn, tài lành mạnh Bảo đảm TCTD, kể TCTD nhà nước hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường mục tiêu chủ yếu lợi nhuận Phát triển hệ thống TCTD hoạt động an toàn hiệu vững dựa sở công nghệ trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng thương mại Phát triển TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài đa dạng cân Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt huy động vốn, cấp tín dụng, toán với chất lượng cao mạng lưới phân phối phát triển hợp lý nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 36 đại hóa Hình thành thị trường dịch vụ ngân hàng, đặc biệt thị trường tín dụng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng loại hình TCTD, tạo hội cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp pháp, đủ khả điều kiện tiếp cận cách thuận lợi dịch vụ ngân hàng Ngăn chặn hạn chế tiêu cực hoạt động tín dụng Tiếp tục đẩy mạnh cấu lại hệ thống ngân hàng Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm TCTD kinh doanh Tạo điều kiện cho TCTD nước nâng cao lực quản lý, trình độ nghiệp vụ khả cạnh tranh Bảo đảm quyền kinh doanh ngân hàng tổ chức tài nước theo cam kết Việt Nam với quốc tế Gắn cải cách ngân hàng với cải cách doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước Tiếp tục củng cố, lành mạnh hoá phát triển ngân hàng cổ phần; ngăn ngừa xử lý kịp thời, không để xảy đổ vỡ ngân hàng kiểm soát NHNN TCTD yếu 4.2 KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI Cùng với định hướng phát triển ngành ngân hàng, từ kết phân tích mối quan hệ rủi ro tín dụng lợi nhuận ngân hàng, sau số giải pháp đề cập 4.2.1 Giải pháp NHNN Kết phân tích chương cho thấy thị trường tài Việt Nam mức phát triển thấp, mức độ cạnh tranh thị trường chưa cao hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam dựa chủ yếu vào ngân hàng thương mại nhà nước Chính vậy, để tạo động lực cho thị trường tài Việt Nam phát triển ổn định lành mạnh cần có quan tâm, hỗ trợ trực tiếp từ Chính phủ NHNN Trước hết, nâng cao lực quản lý điều hành, lực xây dựng sách, lực dự báo NHNN, chất lượng cán NHNN đại hóa công nghệ ngân hàng hệ thống NHNN Cơ cấu lại tổ chức chức nhiệm vụ ngân hàng nhà nước nhằm cao hiệu điều hành vĩ mô theo hướng xây dựng NHTW đại phù hợp với thông lệ chung giới, đảm bảo tính độc lập Ngân hàng Nhà nước điều hành sách tiền tệ quản lý Nhà nước hoạt động ngân hàng Hạn chế can thiệp Chính phủ, quan, tổ chức hoạt động NHNN Thứ hai, cần nhanh chóng xây dựng ban hành quy chế quản lý hoạt động phù hợp với chuẩn mực quốc tế như: xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá mức độ an toàn hiệu kinh doanh ngân hàng; quản trị rủi ro; quản trị tài sản có; quản trị vốn; kiểm tra nội bộ; xây dựng hệ thống kế toán thiết lập tiêu; báo cáo tài nhằm 37 tạo minh bạch hoạt động ngân hàng thương mại Thứ ba, xây dựng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng, hệ thống thông tin quản lý cho toàn hệ thống ngân hàng phục vụ công tác điều hành kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng, quản lý vốn, tài sản, quảnrủi ro, quản lý công nợ công tác kế toán, hệ thống toán liên ngân hàng, hệ thống giao dịch điện tử giám sát từ xa Tăng cường vai trò VAMC, tăng cường quản lý sát nhằm tránh kết báo cáo sai lệch, không trung thực, gây đánh giá không xác ngành ngân hàng 4.2.2 Giải pháp NHTM Kết phân tích chương cho thấy tỷ lệ chi phí lãi thu nhập lãi có tác động trái chiều đến lợi nhuận ngân hàng, qua cho thấy ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng lãng phí nguồn lực số ngân hàng phải đối mặt với hiệu suất giảm theo quy mô Các ngân hàng thương mại nhà nước chiếm thị phần thị trường lớn hiệu sử dụng nguồn lực nhiều hạn chế, hoạt động dựa chủ yếu vào nghiệp vụ truyền thống, có nhiều rủi ro Như vậy, để nâng cao hiệu hoạt động, sức mạnh cạnh tranh xu hướng hội nhập quốc tế đòi hỏi ngân hàng thương mại cần tiếp tục đẩy mạnh việc chấn chỉnh củng cố hoạt động ngân hàng theo sau: Nâng cao lực tài chính: Cơ cấu lại vốn điều lệ, vốn tự có phù hợp với chuẩn mực quốc tế, xử lý nhanh chóng nợ xấu, nâng cao khả cạnh tranh Cần tăng vốn điều lệ thông qua sáp nhập, hợp nhất, phát hành bổ sung cổ phiếu; NHTM hoạt động yếu kém, tăng vốn điều lệ không khắc phục yếu tài thu hồi giấy phép hoạt động để làm hệ thống tài nước ta mạnh mẽ Mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đồng thời nâng cao chất lượng cho vay, phát triển nhiều loại hình cho vay phổ biến như: cho vay tín chấp, cho vay thiếu hụt toán, cho vay thấu chi tài khoản vãng lai, cho vay đồng tài trợ… Muốn tăng lợi nhuận, cần đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cho vay, kết nghiên cứu tiêu thu nhập lãi tổng dư nợ có tác động tích cực đến lợi nhuận ngân hàng Đa dạng hóa đối tượng khách hàng: đối tượng cho vay chủ yếu NHTM khách hàng doanh nghiệp Với kinh tế hội nhập, NHTM cần mở rộng đối tượng khách hàng, có nhiều sách ưu đãi, thu hút, chăm sóc khách hàng cá nhân, thu hút đối tượng khách hàng nước cần quan tâm đẩy mạnh Ngoài ra, cần đại hóa, nâng cao dịnh vụ, tiện ích sản phẩm ngân hàng: Sau gia nhập WTO, ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức từ phía ngân 38 hàng nước họ có nhiều lợi công nghệ dịch vụ ngân hàng Một loạt sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại vốn phổ biến kiểm chứng nhiều quốc gia khác tung thị trường Việt Nam cho khách hàng sử dụng (ví dụ ngân hàng Mỹ, Nhật Singapore) Những lợi tạm thời ngân hàng Việt Nam dần Điều đòi hỏi ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh việc đại hoá, nhanh chóng đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, hệ thống thông tin quản lý cho toàn hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng nước lẫn nước 4.2.3 Giải pháp đội ngũ cán ngân hàng Đội ngũ cán tín dụng có đóng góp quan trọng việc phát triển lợi nhuận, đồng thời hạn chế rui ro tín ngân hàng thương mại Giải pháp gồm ba phần nâng cao lực quản trị rủi ro đội ngũ cán quản trị, điều hành, sử dụng có hiệu đội ngũ cán nhân viên nghiệp vụ, hạn chế rủi ro đạo đức cán Thứ nhất, nâng cao lực quản trị rủi ro đội ngũ cán quản trị, điều hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Đội ngũ cán quản trị, điều hành mạnh không đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng có kỷ cương, thống mà biết phát huy tính động, sáng tạo người thực có hiệu nhiệm vụ kinh doanh đơn vị doanh nghiệp, tránh rủi ro không đáng có kinh doanh Vì cần không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, hiểu biết pháp luật kiến thức quản trị rủi ro ngân hàng để máy ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu Thứ hai, bố trí công tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trường cán tránh rủi ro kinh doanh Nâng cao kiến thức quản trị nguồn nhân lực cán quản lý cấp giúp ngân hàng sử dụng người, việc, theo nguyên tắc “căn công việc để bố trí lao động” hạn chế rủi ro kinh doanh góp phần nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng Cuối cùng, việc hạn chế rủi ro đạo đức cán bộ, giải pháp có tính xuyên suốt hoạt động tín dụng, tức trước, sau cho vay Để hạn chế rủi ro tín dụng cần nâng cao trách nhiệm cán làm công tác tín dụng, gắn trách nhiệm với quyền lợi cán làm công tác tín dụng Nên có chế độ thưởng phạt ràng cán đối mặt với rủi ro cần phải có chế độ tiền lương đặc biệt để khuyến khích người làm công tác tín dụng tránh xảy rủi rỏ đạo đức nghề nghiệp Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến tư tưởng cho người làm tín dụng, để người hiểu chấp hành quy trình nghiệp vụ Chuẩn hoá cán tín dụng: Cán tín dụng có vai trò quan trọng hoạt động 39 ngân hàng, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng đem đến rủi ro cho ngân hàng Do để có đội ngũ chất lượng cao, từ khâu tuyển dụng cán làm tín dụng cân phải chặt chẽ có số tiêu chuẩn sau:  Được đào tạo quy, chuyên ngành trường Đại học có uy tín  Có khả ngoại ngữ, tin học, điều kiện cho phục vụ nghiên cứu tài liệu, giao dịch sử dụng máy tính tính toán, thẩm định dự án…  Có phẩm chất đạo đức: Đây tiêu chuẩn quan trọng cán làm công tác tín dụng, định vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh  Hiểu biết xã hội khả giao tiếp: Yếu tố giúp cho khách hàng ngân hàng hiểu hơn, làm cho khách hàng có thiện cảm với ngân hàng, gắn bó với Ngân hàng Với khả giao tiếp cán tín dụng tìm hiểu thêm nhiều thông tin khách hàng phục vụ xử lý nghiệp vụ 4.2.4 Chấp hành chế độ quy trình tín dụng Nhằm nâng cao hiệu hoạt động hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng, NHTM cần phải chấp hành nghiêm túc chế tín dụng hành NHNN văn hướng dẫn, đạo Ban quản trị NHTM thời kỳ vời mục tiêu cụ thể Về cần phải ý số vấn đề chế, quy trình nghiệp vụ hành, lực thẩm định, thông tin tín dụng NHNN, nội dung hợp đồng tín dụng, định kỳ hạn trả nợ gốc lãi, thu hồi khoản nợ rủi ro cao, chuyển nợ hạn, phương thức vay vốn Việc đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cho vay mang lại nhiều rủi ro cho ngân hàng, biện pháp phòng ngừa rủi ro cần áp dụng triệt để Thứ nhất, việc cho vay phải tuân thủ chặt chẽ chế, quy trình nghiệp vụ hành, chấp hành nghiêm túc mức uỷ quyền giao, không đựơc hạ thấp điều kiện tín dụng vay Không cho vay khách hàng có phương án, dự án sản xuất kinh doanh mà không giám sát việc sử dụng vốn khách hàng khả quản lý nguồn thu không xác định nguồn toán ràng Thứ hai, trình xem xét cho vay, NHTM cần trọng nâng cao lực thẩm định tài khách hàng, tính khả thi hiệu dự án, phương án sản xuất kinh doanh Ngân hàng cân trọng đến tính cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ thị trường nước, khu vực quốc tế, tính tiên tiến, đại dây truyền thiết bị tránh nhập dây truyền thiết bị cũ kỹ lạc hậu Thứ ba, ngân hàng cần khai thác tối đa thông tin tín dụng NHNN, thông tin phòng ngừa rủi ro, chương trình quảntín dụng 40 Thứ tư, nội dung hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay phải đủ yếu tố pháp lý, quy định pháp luật đảm bảo không bất lợi ngân hàng Cụ thể:  Người đại diện pháp nhân ký kết hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay phải đủ thẩm quyền theo quy định pháp luật, doanh nghiệp trình cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu  Không tẩy xoá sửa chữa hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay  Đối với hợp đồng tín dụng, lịch trả nợ gốc lãi phải ghi ngày, tháng, năm số tiền trả nợ kỳ hạn, thời hạn thoả thuận chậm trả gốc, lãi để có sở điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ chuyển nợ hạn xác  Người kế nhiệm phải có trách nhiệm tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng Thứ năm, việc định kỳ hạn trả nợ gốc lãi phải vào chu kỳ luân chuyển vốn đối tượng vay, phù hợp với khả trả nợ khách hàng phương thức cho vay Khắc phục tình trạng định kỳ hạn trả nợ gốc lãi cách máy móc, thời gian trả nợ ngắn dẫn đến phải gia hạn nợ phản ánh nợ quáhạn không xác, không định kỳ hạn trả nợ dài để khách hàng thu hồi vốn quay vòng sang phương án kinh doanh khác mà ngân hàng cho vay không quản lý Thứ sáu, ngân hàng cần phải thực chế tài tín dụng biện pháp kiên quyết, triệt để, thu hồi khoản nợ có dầu hiệu rủi ro cao Thứ bảy, ngân hàng cần chấp hành nghiêm túc việc chuyển nợ hạn cách đầy đủ, kịp thời để phản ánh chất lượng tín dụng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm cảnh báo rủi ro Tuyệt đối không che dấu nợ hạn Cuối ngân hàng không cho vay theo hạn mức tín dụng cách tràn lan khách hàng Việc cho vay theo phương thức áp dụng khách hàng có nhu cầu vốn vay thường xuyên, có lực tài mạnh, sản xuất kinh doanh ổn định, có uy tín quan hệ với ngân hàng, sản xuất kinh doanh luân chuyển vốn không phù hợp với phương thức cho vay lần Cuối cùng, kiểm soát chặt chẽ giảm chi phí hoạt động, tổ chức tín dụng tiến hành rà soát, áp dụng biện pháp giảm tối đa chi phí nhân công, chi phí quản lý, chi phí quảng cáo, khuyến mại chi phí hoạt động khác, đồng thời tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để tạo nguồn xử lý nợ xấu Tổ chức tín dụng chưa trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy định pháp luật không chia cổ tức, lợi nhuận không tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng phải rà soát, cấu lại tổ chức máy hệ thống mạng lưới nước nước theo hướng tinh gọn, hiệu Kiên đóng cửa, chấm dứt hoạt động, sáp nhập, giải thể đơn vị phụ thuộc, chi 41 nhánh, phòng giao dịch hoạt động kinh doanh hiệu Thoái vốn đầu tư doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hiệu Trên sở đó, ngày 26/7/2013, Công ty Quản lý tài sản Việt Nam VAMC thức vào hoạt động với nguyên tắc hoạt động công ty lấy thu bù chi, không mục tiêu lợi nhuận, công khai, minh bạch hạn chế rủi ro, chi phí xử lý nợ xấu Việc xử lý nợ xấu thông qua VAMC nhằm đạt mục tiêu: Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng chế phân bổ dần chi phí trích lập dự phòng rủi ro giúp tổ chức tín dụng cân đối lực tài xử lý tổn thất nợ xấu; Hỗ trợ khách hàng vay thông qua việc cấu lại khoản nợ, hỗ trợ tài cho khách hàng vay, chuyển nợ thành vốn góp, Với số quyền hạn đặc thù, VAMC phối hợp quan liên quan việc đẩy nhanh tiến độ bán, xử lý nợ tài sản bảo đảm Nhờ đó, sau bán nợ xấu cho VAMC, bảng cân đối kế toán tổ chức tín dụng bán nợ, khoản nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam thay trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành Nhìn lại số nợ xấu VAMC xử lý thấy, tính số nợ xấu VAMC duyệt mua tháng 10/2014 với số nợ xấu xử lý năm 2012 (69,9 nghìn tỷ đồng), 2013 (97,7 nghìn tỷ đồng) tháng đầu năm 2014 (72,84 nghìn tỷ đồng) tổng số nợ xấu VAMC xử lý ước khoảng 252 nghìn tỷ đồng, 54,3% tổng số nợ xấu ước tính thời điểm tháng 9/2012 NHNN báo cáo với Bộ Chính trị Chính phủ xây dựng Đề án xử lý nợ xấu NHNN nhận định, giải pháp xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng thời gian vừa qua đem lại kết tích cực: nợ xấu xử lý bước, tốc độ tăng nợ xấu chậm lại, doanh nghiệp tiếp tục vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp để phát triển sản xuất kinh doanh Đây giải pháp thực có ý nghĩa doanh nghiệp ngân hàng Kết luận chương 4: Kết thúc chương chương cuối nghiên cứu, sau giúp ngân hàng nhận tác động tiêu cực rủi ro tín dụng chương 3, chương đưa định hướng phát triển ngành ngân hàng thời gian tới đề xuất số giải pháp phù hợp để tăng lợi nhuận ngân hàng đồng thời có biện pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời Tuy nhiên, giải pháp hiệu có phối hợp cách đồng từ NHNN, NHTM, từ cấp, quan tổ chức với 42 KẾT LUẬN Luận án với đề tài: "Mối quan hệ rủi ro tín dụng lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2014" tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá lợi nhuận ngân hàng áp dụng vào đánh giá cho 33 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng liên doanh ngân hàng thương mại cổ phần giai đoạn 2006- 2014 Trên sở đó, tác giả phân tích định tính kết hợp với phân tích định lượng qua mô hình hồi quy OLS việc đánh giá hiệu xác định ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, từ cho thấy kết rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực đến lợi nhuận NHTM Việt Nam Dựa vào đó, nghiên cứu đưa số kiến nghị nhằm tăng lợi nhuận khả quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu đổi đòi hỏi xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh đó, đề tài số hạn chế định mặt thời gian tiếp cận thông tin nên tác giả tập trung nghiên cứu dựa vào số liệu 33 ngân hàng giai đoạn từ 2006 đến 2014 Do kết chưa thật trùng khớp với tác động rủi ro tín dụng đến hiệu hoạt động kinh doanh 37 ngân hàng TMCP Việt Nam Ngoài phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung nghiên cứu biến độc lập bao gồm tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ, tỷ lệ thu nhập lãi tổng dư nợ, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tỷ lệ chi phí lãi Nhưng thực tế nhiều tiêu khác dùng để đo lường cho yếu tố rủi ro tín dụng, biến độc lập thể khoảng 51% mức độ biến động tỷ lệ ROA 31% tỷ lệ ROE Cuối cùng, khả khuôn khổ nghiên cứu, giải pháp gợi ý đề cách khái quát nhất, chưa nêu bước chi tiết cụ thể quản trị rủi ro nâng cao lợi nhuận theo thực tế ngân hàng thương mại 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hamisu, S.K (2014), “Credit risk and the performance of Nigerian banks”, Acme Journal of Accounting, Economics and Finance, Vol 1(1) pp 007 – 014 Jorda, O., Schularick, M and Taylor, A.M (2009), “Sovereigns versus Banks: rises, Causes and Consequences Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Hà Nội Olawale, L.S (2014), The Effect of Credit Risk on the Performance of Commercial Banks in Nigeria, website Social Science Research Network KPMG (2013), “Khảo sát ngành ngân hàng Việt Nam” “Vấn đề đa cộng tuyến cỡ mẫu nhỏ” tác giả Damona N Gujarati (2004), download từ trang web: http://www.fetp.edu.vn/cache/MPP05-522-R01V.pdf Gizaw M., Kebede M., Selvaraj S (2015), “The impact of credit risk on profitability performance of commercial banks in Ethiopia”, African Journal of Business Management, Vol.9 (2) Gujarati (2004), Basic Econometrics, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York Jorda, O., Schularick, M and Taylor, A.M (2009), “Sovereigns versus Banks: Crises, Causes and Consequences Nguyễn Khắc Minh (2004), Từ điển Toán kinh tế, Thống kê, kinh tế lượng Anh- Việt, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2014), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài Chính, Tp Hồ Chí Minh Olawale, L.S (2014), The Effect of Credit Risk on the Performance of Commercial Banks in Nigeria,website Social Science Research Network Quyết định 780/QĐ-NHNN Quyết định việc phân loại nợ nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, website Thư viện pháp luật Quyết định số 843/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án “xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng” Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam”, website Bộ Công Thương Việt Nam Ravi Prakash (2012), “The impact of credit risk management on financial performance of commercial banks in Nepal”, International Journal of Arts and Commerce, Vol.1 No.5, download địa chỉ: http://www.ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol._1_No._5/2.pdf The Fitch Universal Format on BankScope”, website Fitch ratings, 2009, download địa chỉ: http://www.bvd.co.uk/bankscope/bankscope.pdf 61 Thông tư 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước website Bộ Công Thương Việt Nam 61 PHỤ LỤC Phụ lục Tổng tài sản NHTM đến tháng năm 2014 Nguồn: cafef.vn 61 Phụ lục Vốn điều lệ NHTM đến tháng năm 2014: Nguồn: cafef.vn 61 Phụ lục Danh sách tên viết tắt số NHTM Việt Nam: STT A Tên Ngân hàng Ngân hàng thành viên kết nối trực tiếp với Banknetvn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank) Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín ( Sacombank ) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương ( Saigonbank ) Ngân hàng TMCP An Bình ( ABBank ) Ngân hàng Phát triển nhà Đồng song Cửu Long ( MHB ) 10 Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) 11 Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 12 Ngân hàng TMCP Phương Tây( Westernbank ) 13 Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex( PG Bank ) 14 Ngân hàng liên doanh Việt Nga( VRB ) 15 Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank) 16 Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) 17 Quĩ Tín dụng Nhân dân Trung Ương (CCF) 18 Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank) 19 Ngân hàng TMCP Đại Á (Dai A Bank) B Các Ngân hàng kết nối gián tiếp 21 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 22 Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) 23 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 24 Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) 62 25 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tien Phong Bank) 26 Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) 27 Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) 28 Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBank) 29 Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng (VP Bank) 30 Ngân hàng TMCP Xuất nhập (EIB) 31 Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) 32 Ngân hàng Phát triển nhà Hồ Chí Minh (HD Bank) 33 Ngân hàng TNHH Indo Vina Bank (IVB) 34 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) 35 Ngân hàng Liên doanh VID Public 36 Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nasbank) 37 Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 38 Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (SCVN) 39 Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong VN (HLBVN) 40 Ngân hàng TMCP Liên Việt (LVB) 41 Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) Nguồn: www.banknetvn.com.vn 63 [...]... động ngược chiều với lợi nhuận của ngân hàng thương mại tại Việt Nam 6 d Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lợi nhuận ngân hàng Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ RTL (Non-performing loan’s Reserves To gross Loans) theo một nghiên cứu của tác giả Gizaw các cộng sự (2015) nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại ở Ethiopia, dữ liệu nghiên... làm phát sinh thêm rủi ro tín dụng, mà rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực, làm giảm lợi nhuận ngân hàng Trên cơ sở những thảo luận này, giả thuyết nghiên cứu thứ nhất của đề tài như sau: Giả thuyết H1: Tỷ lệ nợ quá hạn có tác động ngược chiều đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại tại Việt Nam b Hiệu quả hoạt động tín dụng lợi nhuận ngân hàng Hiệu quả hoạt động tín dụng trong các nghiên cứu trước... stata cho ra các kết quả làm cơ sở phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của ngân hàng ở chương tiếp theo sau đây 12 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG LỢI NHUẬN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM Để đạt được mục tiêu nghiên cứu mà tác giả đã đề ra ở chương 1, sau khi thu thập xử lý số liệu, xây dựng mô hình nghiên cứu, việc phân tích chặt chẽ các kết quả của mô... việc giảm 94% tỷ suất sinh lợi Tác giả Afriyie Akotey (2013) đã tìm hiểu mối quan hệ giữa quản trị rủi ro tín dụng lợi nhuận của các ngân hàng nông thôn vùng Brong Ahafo ở Ghana Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính thường niên của 10 ngân hàng trong vòng 5 năm (2006 – 2010) Biến đại diện cho lợi nhuận được sử dụng là ROA; biến đo lường tác động quản rủi ro tín dụng là tỷ lệ nợ xấu Dữ... hoạt động của ngân hàng, có nghĩa là tỷ lệ chi phí lãi càng cao thì 5 hoạt động của ngân hàng hiệu quả càng thấp Còn theo tác giả Abbas các cộng sự (2014) đã thực nghiệm nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng (ba biến giải thích là tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ chi phí lãi trên thu nhập tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng) đến lợi nhuận của ngân hàng ngân hàng (ROA) tại Pakistan trong giai đoạn từ 2006 đến... qua đồ thị trong hình dưới đây Hình 3.3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng quy mô tín dụng/ GDP Đơn vị tính: % Nguồn: Báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam của MBS Hình 3.3 cho thấy được các ngân hàng Việt Nam đã thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng trong tín dụng từ năm 2001, đạt điểm cao nhất vào năm 2007 với tốc độ tăng trưởng tín dụng là 53,9% Trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2014, tăng trưởng tín dụng của ngành... Nguồn: Báo cáo của NHNN 3.1.5 TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM Tỷ lệ ROA ROE những năm gần đây có xu hướng giảm, cụ thể qua hình 3.5 sau Hình 3.5 Tỷ lệ ROA ROE trung bình ngành ngân hàng năm 2013 2014 Đơn vị tính: % Nguồn: Báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam của VPBS Theo hình 3.5, tỷ lệ ROA ROE trung bình của tất cả các tổ chức tín dụng đã giảm trong năm 2014 Xu hướng... các kết quả của mô hình là vô cùng quan trọng 3.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006- 2014 3.1.1 TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tài sản tại các NHTM trong thời gian qua có sự tăng trưởng rệt, được thể hiện theo nhóm ngân hàng trong biểu đồ 3.1 như sau Biểu đồ 3.1 Tình hình tài sản các NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 -2014 Đơn vị tính: tỷ đồng 3000000 2500000 2000000... diện cho hệ thống các NHTM tại Việt Nam Đó là các các NHTM nhà nước có quy mô thị phần tín dụng lớn, các ngân NHTM tư nhân đã niêm yết các ngân hàng liên doanh với nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến 2014 Sau khi đã chọn được mẫu nghiên cứu, ta sẽ xác định các biến cho mô hình nghiên cứu Các biến được chọn là những chỉ tiêu phản ánh, đo lường rủi ro tín dụng cũng như lợi nhuận của các NHTM,... cứu về tác động của rủi ro đến lợi nhuận của ngân hàng các nước trên thế giới Theo một bài nghiên cứu của tác giả Ramlall (2009) đã tìm thấy các yếu tố bên trong bên ngoài, ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng tại Đài Loan trong giai đoạn nghiên cứu từ 2002 đến 2007 Trong đó, rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lời, cứ 1% tăng lên của rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến việc
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2006 2014 , mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2006 2014 , mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2006 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay