Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH AICA việt nam thực hiện

86 204 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN TÊN ĐỀ TÀI “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH AICA Việt Nam thực hiện” SVTH: Huỳnh Đặng Thu Trúc MSSV: 1254052188 Chuyên ngành: Kiểm toán GVHD: Th.S Ngô Ngọc Linh Thành phố Hồ Chí Minh- Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể thầy cô Trường Đại học Mở TP.HCM tận tình truyền đạt cho em kiến thức cần thiết, học quý báu ngành nghề kiểm toán để làm hành trang cho em bước vào giai đoạn thực tập Đặc biệt em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến ThS Ngô Ngọc Linh, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ em suốt trình hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn toàn thể anh chị bạn Công ty TNHH AICA Việt Nam giúp đỡ em khoảng thời gian em thực tập sinh vị trí trợ lý kiểm toán viên công ty Em chắn không thuận lợi hoàn thành công việc giúp đỡ anh chị bạn Đặc biệt cảm ơn anh chị đào tạo tạo hội cho em tiếp xúc với thực tế; học hỏi kinh nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016 Sinh viên Huỳnh Đặng Thu Trúc NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích KTV Kiểm toán viên BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài Thuế TNCN Thuế thu nhập cá nhân PIT Thuế thu nhập cá nhân NV Nhân viên TK Tài khoản BCĐKT Bảng cân đối kế toán HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội DN Doanh nghiệp HS Hệ số MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 1.5 KẾT CẤU BÁO CÁO THỰC TẬP CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2.1.1 Đặc điểm tiền lương .3 2.1.2 Ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương .4 2.1.3 Phân loại tiền lương: 2.1.4 Các hình thức trả lương tính lương: 2.1.5 Quỹ lương khoản trích theo lương: 2.2 KHÁI QUÁT KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2.2.1 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương 2.2.2 Khái quát chu trình tiền lương khoản trích theo lương 2.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán tiền lương khoản trích theo lương 11 2.3 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG 14 2.3.1 Mục tiêu kiểm soát 14 2.3.2 Những thủ tục kiểm soát chung 14 2.3.3 Những thủ tục kiểm soát cụ thể 16 2.4 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC 18 2.4.1 Vai trò mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương 18 2.4.2 Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương khỏan trích theo lương 20 CHƯƠNG 3: KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM 32 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM 32 3.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM 32 3.1.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 33 3.1.3 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY 33 3.1.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC 34 3.1.5 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 35 3.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM THỰC HIỆN 36 3.3 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XYZ DO CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM THỰC HIỆN 38 3.3.1 MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 38 3.3.2 GIAI ĐOẠN TIỀN KẾ HOẠCH 39 3.3.3 GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 39 3.3.4 Thực kiểm toán 44 3.3.5 Kết thúc kiểm toán 68 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH AICA THỰC HIỆN .69 4.1 NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH AICA THỰC HIỆN 69 4.1.1 Những ưu điểm thực tế 69 4.1.2 Những tồn thực tế .71 4.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH 73 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cùng với phát triển ngày mạnh mẽ kinh tế Việt Nam cạnh tranh ngày gia tăng doanh nghiệp.Tuy nhiên, tương lai, doanh nghiệp nước cạnh tranh với mà cạnh tranh với doanh nghiệp nước, đặc biệt sau Việt Nam tham gia Hiệp định TPP AEC Đây toán khó doanh nghiệp muốn tồn phát triển thương trường Để thực điều này, doanh nghiệp phải tạo dựng thương hiệu uy tín khách hàng, nhà đầu tư bên có liên quan khác thông qua minh bạch thông tin tài Ngành kiểm toán đời nhằm giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu mình.Trong giai đoạn nay, ngành kiểm toán ngày khẳng định vai trò quan trọng mình, góp phần nâng cao hiệu quản lý, giúp hệ thống thông tin thị trường tài trung thực minh bạch, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nói riêng tài Việt Nam nói chung Báo cáo tài nơi phản ánh thông tin tài doanh nghiệp Các thông tin báo cáo tài thường phức tạp đa dạng, nhiên thông tin báo cáo lại chủ yếu xoay quanh chu trình kế toán Trong đó, chu trình tiền lương khoản trích theo lương đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến thông tin trình bày báo cáo tài Do đó, phần hành quan trọng mà kiểm toán viên trọng kiểm toán báo cáo tài Tiền lương vừa thu nhập vừa động lực thúc đẩy người lao động sản xuất kinh doanh, đồng thời chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm; lao cụ; dịch vụ đòn bẩy quan trọng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong doanh nghiệp, chi phí tiền lương chiếm phần lớn tổng chi phí doanh nghiệp Do đó, thiếu xác chi phí lương ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm, từ ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp, đồng thời dẫn đến thông tin trình bày báo cáo tài doanh nghiệp không trung thực hợp lý, gây ảnh hưởng đến việc đưa định kinh tế người sử dụng thông tin báo cáo tài Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng chu trình tiền lương khoản trích theo lương qua trình thực tập Công ty TNHH AICA Việt Nam, em định lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TNHH AICA Việt Nam thực hiện” để nghiên cứu phát triển cho khóa luận tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Tìm hiểu sách quy định kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH AICA Việt Nam thực  Tìm hiểu thực trạng quy trình kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH XYZ  Nhận xét đánh giá quy trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH AICA Việt Nam thực  Đưa giải pháp hoàn thiện quy tình kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương 1.3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH XYZ thực Công ty TNHH AICA Việt Nam Số liệu thực kiểm toán Công ty TNHH XYZ cho năm tài kết thúc vào 31/12/2014 Số liệu ví dụ mang tính chất minh họa, dựa số liệu giả định nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin cho khách hàng công ty 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phỏng vấn KTV công ty để hiểu có nhìn thực tế cho đề tài nghiên cứu Dựa quy trình kiểm toán tiền lương Công ty TNHH AICA Việt Nam tìm hiểu, người viết mô tả trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương áp dụng thực tế kèm theo số liệu để minh họa cho phương pháp hay thủ tục đề cập cụ thể Theo người viết tiến hành nghiên cứu, phân tích để góp phần nhỏ giúp quy trình hoàn thiện Nghiên cứu hồ sơ kiểm toán, quan sát; học hỏi kinh nghiệm phương pháp làm việc anh chị KTV, trợ lý KTV công ty thu thập chứng kiểm toán, phương pháp phân tích, trình bày giấy tờ làm việc Tiến hành thu thập số liệu đối tượng nghiên cứu quan sát quy trình thực hiện; vấn KTV để hiểu rõ liệu thu thập SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] 1.5 KẾT CẤU BÁO CÁO THỰC TẬP Chương 1: Cơ sở hình thành đề tài Chương 2: Lý luận chung kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Chương 3: Kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH AICA Việt Nam Chương 4: Nhận xét giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH AICA thực CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2.1.1 Đặc điểm tiền lương Trong kinh tế thị trường, sức lao động xem loại hàng hóa đặc biệt, tạo giá trị từ trình lao động sản xuất Do đó, tiền lương giá sức lao động, khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo chế thị trường chịu chi phối pháp luật luật lao động, hợp đồng lao động… Có nhiều định nghĩa khác tiền lương, định nghĩa Nhà nước tiền lương sau: “Tiền lương giá sức lao động hình thành sở giá trị sức lao động thông qua thỏa thuận người có sức lao động người sản xuất lao động, đồng thời chịu chi phối quy luật kinh tế, có quy luật cung – cầu” SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] 2.1.2 Ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương  Chức công cụ quản lý doanh nghiệp: Quản lý tiền lương nội dung quan trọng công tác quản lý trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp kiểm tra, theo dõi người lao động làm việc theo tổ chức kế hoạch thông qua việc chi trả lương Tiền lương hỗ trợ công tác quản lý lao động doanh nghiệp vào nề nếp, thúc đẩy người lao động tăng suất lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động  Chức tái sản xuất sức lao động: Quá trình tái sản xuất sức lao động thực thông qua việc chi trả lương Bản chất tái sản xuất sức lao động khoản tiền sinh hoạt định để người lao động trì phát triển sức lao động mới, tích lũy kinh nghiệm nâng cao trình độ, hoàn thiện kỹ lao động  Chức đòn bẩy kinh tế: Với mức lương thỏa đáng động lực kích thích người lao động tăng suất lao động, giúp cho trình sản xuất kinh doanh phát triển Khi người lao động trả công xứng đáng, họ hăng hái làm việc, gắn bó chặt chẽ trách nhiệm với lợi ích doanh nghiệp 2.1.3 Phân loại tiền lương: Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nên để thuận tiện cho việc quản lý hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại tiền lương theo nhóm khác Trong thực tế, có nhiều phân loại tiền lương như:  Phân loại theo hình thức trả lương: tiền lương theo thời gian, lương sản phẩm, lương khoán  Phân loại theo đối tượng trả lương: lương trực tiếp lương gián tiếp  Phân loại theo cách thức hạch toán: tiền lương tiền lương phụ Tiền lương chính: tiền lương trả cho người lao động thời gian làm nhiệm vụ chính, bao gồm tiền lương theo chức vụ khoản phụ cấp kèm theo Tiền lương phụ: khoản tiền lương mà người lao động hưởng thời gian người lao động nghỉ theo chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ) trả thời gian thực nhiệm vụ khác doanh nghiệp điều động như: hội họp, chơi,… SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Chọn mẫu [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] Đơn vị: XYZ Chi tiết: Chọn mẫu Tham chiếu P5 Ngày khóa sổ: 31.12.2014 AICA Tên PIT Thuế TNHCN Thuế TNHCN BHTN 1% BHTN 1% (DN) 81.390 Nguyễn Thị Thùy Phạm Hồng Trung Võ Ngọc Đỗ Giang - - 81.390 9.515.800 701.580 (862.887) - Đặng Dương Nguyễn Minh Trúc (3.136.898) KPCĐ 2% (DN) KPCD (người LĐ) 162.780 25.000 Ứng trước Lương XYZ Khác 3.400.000 4.910.884 4.910.879 (5) 230.000 230.000 230.000 25.000 10.300.000 11.114.220 11.111.720 (2.500) 234.772 83.000 83.000 166.000 25.000 - 8.137.113 7.902.341 (234.772) - 407.560 49.600 49.600 99.200 25.000 1.600.000 4.263.102 3.855.542 (407.560) (1.107.000) - 575.133 80.000 80.000 160.000 25.000 4.000.000 3.893.000 3.317.667 (575.333) Huỳnh Quốc Tấn (3.092.415) - 648.388 51.630 51.630 103.260 25.000 2.600.000 3.307.585 2.659.197 (648.388) Huỳnh Tấn Đạt (3.231.866) - 611.337 42.150 42.150 84.300 25.000 2.300.000 3.468.134 2.856.797 (611.337) Võ Thị Quyên (4.987.788) - 78.113 36.000 36.000 72.000 25.000 2.100.000 1.912.212 1.834.098 (78.114) Tổng (6.903.054) 701.580 2.555.303 572.380 572.380 914.760 175.000 22.900.000 36.095.366 33.537.362 (2.558.009) Nguồn: Hồ sơ kiểm toán Công ty AICA Việt Nam Bảng 3.16: Giấy làm việc P5- Chọn mẫu tính lại lương SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 66 BÁO CÁO THỰC TẬP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KTV chọn mẫu nhân viên thu thập tài liệu: hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng tính lương khoản trích theo lương, sách tiền lương khoản phụ cấp… Sau đó, KTV tiến hành đối chiếu sở tính lương tính toán lại dựa tài liệu thu thập nhằm xem xét việc tính toán có xác thực theo qui định nội công ty quy định hành nhà nước hay không Đồng thời, KTV xem xét việc theo dõi chấm công phê duyệt người có trách nhiệm đơn vị KTV thực thủ tục cụ thể sau: So sánh số lượng tên người lao động bảng toán liền lương với bảng chấm công  Đối với khoản chi lương tiền mặt, KTV thực đối chiếu chữ kí người lĩnh tiền với chữ kí hồ sơ nhân viên để phát trường hợp khai khống nhân viên  Đối chiếu danh sách nhân viên với danh sách chi trả lương nhằm xác minh định hay có hợp đồng lao động hay không  Đối chiếu tổng số lao động, ngày công với số liệu ghi chép độc lập kiểm tra thường xuyên phận kiểm soát  Kiểm tra điều khoản hợp đồng kiểm tra việc toán lương có theo điều khoản hợp đồng hay không Qua việc kiểm tra lại tính xác số học tính hợp lý việc tính lương, KTV nhận thấy có chênh lệch cách tính đơn vị XYZ KTV Tuy nhiên chênh lệch (2.558.009) không đáng kể, KTV không tìm hiểu thêm chấp nhận số liệu đơn vị Thông qua việc thu thập hợp đồng lao động, sách tiền lương, thưởng phụ cấp, KTV kết luận hồ sơ đơn vị đượ lưu trữ có chữ ký người có trách nhiệm xét duyệt đầy đủ Với hiểu biết HTKSNB qua kỳ kiểm toán trước, KTV xác minh tượng khai khống nhân viên hay thời gian làm việc đơn vị XYZ Đồng thời, qua việc thu thập chứng từ toán lương dựa mẫu nhân viên chọn, KTV xác minh chứng từ toán lương hợp lý, hợp lệ có chữ ký đầy đủ SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 67 BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] 3.3.5 Kết thúc kiểm toán 3.3.5.1 Xem xét kiện sau ngày kết thúc niên độ Sau tiến hành kiểm toán, KTV nhận thấy kiện bất thường xảy tranh chấp người lao động công ty khách hàng, tranh chấp với công ty bảo hiểm,…sau ngày kết thúc niên độ Do đó, KTV kết luận tính đầy đủ, tính xác, tính hữu việc trình bày khoản mục tiền lương khoản trích theo lương không tồn sai sót trọng yếu Như đánh giá ban đầu, rủi ro chu trình tiền lương khoản trích theo lương công ty XYZ mức tương đối thấp 3.3.5.1 Soát xét giấy làm việc KTV Sau hoàn tất thủ tục kiểm toán thiết kế chương trình kiểm toán, KTV thực kiểm toàn phần hành tiền lương khoản trích theo lương soát xét giấy làm việc mình, đánh giá đầy đủ hợp lý chứng kiểm toán, bổ sung chứng thu thập thiếu nhanh chóng thu thập thêm Trưởng nhóm kiểm toán tiến hành tổng hợp giấy làm việc KTV, xem xét yêu cầu KTV giải trình thực thủ tục kiểm toán bổ sung (nếu cần thiết) Đối với phần hành tiền lương khoản trích theo lương Công ty XYZ, giấy làm việc KTV thấy quy trình kiểm toán thực đầy đủ, đảm bảo sở vững để KTV đưa kết luận kiểm toán 3.3.5.2 Lập báo cáo kiểm toán Trưởng nhóm kiểm toán sau kết thúc đợt kiểm toán đưa bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh thư quản lý dự thảo Trước phát hành BCKT thư quản lý, giám đốc AICA Việt Nam tổ chức họp thống kết kiểm toán với công ty khách hàng Trong họp, KTV phải giải trình sai phạm phát đưa chứng phù hợp để chứng minh cho sai phạm đồng thời khẳng định việc lập BCKT cho BCTC công ty khách hàng hoàn toàn trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu Đối với công ty XYZ, báo cáo kiểm toán gửi đến ban giám đốc công ty XYZ với ý kiến chấp nhận toàn phần SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 68 BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH AICA THỰC HIỆN 4.1 NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH AICA THỰC HIỆN 4.1.1 Những ưu điểm thực tế Là công ty thành lập cựu KTV từ công ty Big nên, Công ty AICA Việt Nam thực quy trình kiểm toán theo quy trình chuẩn Big sửa đổi cho phù hợp với mô hình công ty Do đó, nói quy trình kiểm toán Công ty AICA Việt Nam quy trình khoa học, linh hoạt, hợp lý; giúp cho KTV thực kiểm toán thuận tiện, dễ dàng mà hiệu Qua trình tìm hiểu quan sát kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương công ty XYZ, em có số nhận xét sau:  Thu thập thông tin xác định rủi ro Chất lượng thông tin thu từ giai đoạn vô quan trọng nên Công ty AICA Việt Nam công việc lập kế hoạch xác định rủi ro thực giám đốc- người dày dặn kinh nghiệm Những thông tin thu thập từ giai đoạn giúp cho giám đốc có nhìn chung đánh giá chu trình có rủi ro khoản mục, tài khoản quan trọng chu trình công ty khách hàng; sở để KTV lựa chọn thử nghiệm thủ tục kiểm toán phù hợp Với công ty XYZ, thấy thông tin ngành nghề kinh doanh sách lương giúp cho KTV chọn lựa phương pháp kiểm toán khác xác định vấn đề có trọng yếu hay không trình kiểm toán khoản mục tiền SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 69 BÁO CÁO THỰC TẬP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP lương khoản trích theo lương Điều trợ giúp đắc lực cho KTV công việc mang lại hiệu làm việc cao thời gian làm việc ngắn với khách hàng  Lập kế hoạch Trong giai đoạn này, vào thông tin từ giai đoạn ban đầu, giám đốc đánh giá phần hành kiểm toán có rủi ro cao khoản mục cần trọng chu trình Từ giám đốc tiến hành lựa chọn nhân cho nhóm kiểm toán, đồng thời phân công phần hành cho nhân viên tầm quan trọng phần hành trình độ KTV trợ lý kiểm toán Sau phân công, nhóm kiểm toán tiến hành họp nhóm Đối với công ty XYZ khách hàng lâu năm, giám đốc bố trí thành viên nhóm tham gia kiểm toán công ty XYZ trước đó, nhằm giúp nắm thông tin khách hàng Trong họp nhóm, trưởng nhóm người trao đổi thông tin khách hàng, đặc điểm kinh doanh, nhấn mạnh khu vực rủi ro cao cho thành viên nhóm, đưa đề nghị hay lời khuyên thủ tục cần thực hiện, cung cấp giấy tờ làm việc năm trước cho người phụ trách phần hành Chính vậy, KTV khác hiểu rõ chất chu trình lưu ý từ kiểm toán năm trước, giúp cho họ biết công việc cần thực hiện, phương pháp làm việc nào, lập kế hoạch kiểm soát công việc cần thực để đảm bảo tiến độ công việc chất lượng kiểm toán  Thực kiểm toán Các nghiệp vụ phát sinh có đối ứng với chi phí kiểm toán viên kiểm tra 100%, nghiệp vụ có ảnh hưởng đến việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp kết hoạt động kinh doanh Việc thu thập chứng kiểm toán KTV quan tâm, KTV thường chụp ảnh hay photo lại chứng để thuận tiện cho việc kiểm tra làm tài liệu cho kiểm toán niên độ sau Các KTV hỗ trợ nhau, sử dụng hệ thống tham chiếu để liên kết công việc thực kiểm toán viên khác, giúp tiết kiệm thời gian, công sức giúp người không hiểu kế toán, kiểm toán nhìn vào giấy tờ làm việc trình bày rõ ràng, dễ hiểu hiểu Hơn nữa, trình kiểm toán, công việc tiến hành xem xét đốc thúc trưởng nhóm kiểm toán Điều thể việc kiểm soát chất lượng kiểm toán SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 70 BÁO CÁO THỰC TẬP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP tốt Những bình luận góp ý kiểm toán viên cấp cao giúp kiểm toán viên thực phần hành, sửa chữa bổ sung giấy tờ làm việc  Kết thúc kiểm toán Các KTV hoàn thiện giấy làm việc đóng thành hồ sơ hoàn chỉnh trước thời điểm giám đốc xét duyệt Trước phát hành báo cáo kiểm toán, phải có xét duyệt giám đốc công ty, người có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực kiểm toán, rủi ro, rủi ro sai sót việc đưa ý kiến cho báo cáo kiểm toàn thấp 4.1.2 Những tồn thực tế Nhìn chung, Công ty AICA Việt Nam thiết kế chương trình kiểm toán khoa học hợp lý cho kiểm toán Từng chu trình lại thiết kế quy trình cụ thể, phù hợp Đối với chu trình tiền lương khoản trích theo lương, công ty thiết kế chương trình kiểm toán chung áp dụng cho khách hàng Đây chương trình kiểm toán khoa học linh hoạt, giúp cho KTV dễ dàng định hướng cách thức thực nhằm đảm bảo chất lương kiểm toán Tuy nhiên, trình tìm hiểu quan sát thực tế kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên công ty AICA Việt Nam thực hiện, em rút số điểm sau:  Thu thập thông tin xác định rủi ro Việc xác định mức trọng yếu Công ty AICA chủ yếu dựa vào kinh nghiệm xét đoán KTV, tiêu chí định Mặc dù kinh nghiệm xuất phát từ thực tế sử dụng yếu tố nhiều ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro KTV yếu tố mang tính chủ quan Điều đồng thời ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch, thiết kế phương pháp kiểm toán tính đầy đủ chứng cần thu thập KTV giấy làm việc vấn đề thông tin khách hàng, đánh giá rủi ro, đánh giá HTKSNB việc xác định mức trọng yếu Điều gây khó khăn cho kiểm toán năm sau, chẳng hạn KTV tiếp nhận khách hàng lại phải thực lại để có thông tin KTV cũ quên vấn đề Thông thường khách hàng cũ, KTV lưu ý tới thông tin xuất năm, thông tin cũ thường bỏ qua Điều gây chủ quan tiến hành công việc Cộng thêm việc áp lực công việc mùa bận khiến KTV thường bỏ qua thông tin chung không đủ thời gian SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 71 BÁO CÁO THỰC TẬP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Thủ tục phân tích sơ bộ: Thủ tục phân tích sơ có ý nghĩa quan trọng giai đọan lập kế hoạch, thủ tục giúp cho KTV đánh giá tính hợp lý số liệu nhận diện xu hướng quan trọng biến động bất thường Qua đó, KTV xác định nội dung, lịch trình phạm vị kiểm toán, tập trung vào kiểm tra chi tiết biến động động bất thường; tránh sa đà thời gian Tuy nhiên, công ty AICA Việt Nam, KTV thực thủ tục dừng lại phân tích xu hướng năm thực kiểm toán với năm trước, mà chưa khai thác phân tích tiêu tài phân tích biến động qua nhiều năm Bên cạnh đó, việc thực thủ tục không áp dụng thường xuyên có thực KTV không ghi nhận lại giấy làm việc  Thực kiểm toán: Về phương pháp chọn mẫu kiểm toán, KTV thường chọn mẫu có giá trị lớn để kiểm tra chi tiết, đó, phần tử nhỏ kiểm tra, xem xét Với cách chọn mẫu vậy, KTV gặp rủi ro chọn mẫu phần tử nhỏ chứa đựng gian lận, sai sót mang tính hệ thống Tuy nhiên chu trình tiền lương, số lượng nghiệp vụ phát sinh không nhiều, nên KTV lựa chọn mẫu kiểm tra ngẫu nhiên từ bảng lương khách hàng Thử nghiệm kiểm soát phương pháp tiếp cận quan trọng giúp cho KTV lập kế hoạch kiểm toán dựa tin tưởng vào hệ thống kiểm soát nội đơn vị, qua giảm thời gian thu thập chứng kiểm toán thủ tục phân tích kiểm tra chi tiết Tuy nhiên, kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương nói riêng kiểm toán BCTC công ty AICA nói chung thử nghiệm kiểm soát không trọng, thủ tục kiểm soát thực sơ sài không thực Khi tiến hành thủ tục phân tích chi phí tiền lương, KTV bỏ qua nhiều tiêu phi tài có liên quan : chi phí tiền lương/ lợi nhuận sau thuế, chi phí tiền lương/ tổng chi phí… Những tiêu giúp cho KTV có nhìn tổng thể rõ ràng biến động chi phí tiền lương khoản khác có liên quan đến chu trình tiền lương khoản trích theo lương SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 72 BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] 4.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH  Lưu trữ hồ sơ KTV nên lưu hồ sơ trình thu thập thông tin, đánh giá rủi ro xác lập mức trọng yếu để công tác tổng hợp rà soát hồ sơ kiểm toán thực tốt Sau đánh giá rủi ro kiểm soát, KTV nên lưu hồ sơ việc đánh giá rủi ro kiểm soát thay đổi phạm vi thử nghiệm (nếu có) Điều giúp ích nhiều cho trình thực kiểm toán soát xét hồ sơ sau  Thiết lập mức trọng yếu Công ty nên thiết lập tiêu ước tính mức trọng yếu điều giúp cho KTV dễ dàng thực đánh giá rủi ro cách khách quan hơn, ví dụ tiêu sau:      Từ 5% đến 10% Lợi nhuận trước thuế 0,5% Tổng tài sản; 1% Nguồn vốn chủ sở hữu; 0,5% Doanh thu; Trung bình trọng tiêu nêu trên; Đồng thời, công ty nên lưu hồ sơ mức trọng yếu xác lập cho kiểm toán để phục vụ cho việc kiểm toán chất lượng kiểm toán  Thủ tục phân tích Như trình bày phần tồn tại, Công ty dừng lại phân tích biến động chi phí tiền lương quý quý trước năm với năm trước, phân tích biến động chi phí tiền lương tháng quý Tuy nhiên, công ty nên phân tích thêm số tiêu tài (đối với phân tích sơ bộ), phi tài khác như: phân tích chi phí tiền lương/ lợi nhuận sau thuế, chi phí tiền lương/ tổng chi phí, chi phí lương/doanh thu… Ngoài ra, Công ty nên so sánh tiêu công ty khách hàng với số liệu công ty khác ngành nghề lĩnh vực hoạt động để thấy rõ tính hợp lý biến động Thêm vào đó, KTV nên phân tích chi phí tiền lương tháng năm so với năm trước để thấy rõ biến động chi phí tiền lương Việc phân tích chi phí tháng hai năm giúp KTV đánh giá tính hợp lý chi phí tiền lương xác SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 73 BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  Thử nghiệm kiểm soát [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] Tìm hiểu đánh giá HTKSNB luôn tiến hành từ bước ban đầu tiến hành kiểm toán Đánh giá cách xác giúp cho kiểm toán viên giảm bớt thời gian công sức hệ thống làm việc hiệu ngược lại Tuy nhiên, nêu mục hạn chế, Công ty AICA Việt Nam, thủ tục kiểm soát thực sơ sài, chủ yếu soát xét thủ tục xét duyệt đơn vị khách hàng Vì vậy, công ty cần đưa kỹ thuật thu thập chứng qui cách áp dụng kĩ thuật thu thập chứng tiến hành thủ tục kiểm soát lập bảng câu hỏi để vấn khách hàng việc thủ tục kiểm soát thực SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 74 BÁO CÁO THỰC TẬP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Bảng 4.1: Câu hỏi hệ thống kiểm soát nội chu trình tiền lương khoản trích theo lương STT Câu hỏi Nhu cầu tuyển dụng lao động có giám đốc1hay tổng giám đốc phê duyệt không Qui trình tuyển dụng có giám đốc phê duyệt không? Giám đốc hay tổng giám đốc có tham gia vào việc tuyển dụng vị trí quan trọng không? Bộ phận nhân có thông báo thường xuyên việc chấm dứt lao động không Các sách tăng lương, bổ nhiệm, bãi nhiệm có phê duyệt cấp phòng ban chuyển xuống cho phòng nhân không? Bảng theo dõi thời gian làm việc có phê duyệt trưởng phòng không? Công ty có sách lương dành riêng cho phận hay không? Người chấm công lao động có độc lập với phận tính lương không? Bộ phận kế toán có thường xuyên đối chiếu bảng chấm công lao động, bảng tính lương bảng toán lương hay không? 10 Công ty có chế độ khen thưởng đãi ngộ SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC Có Không 75 Ghi BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP không? [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] 11 Công ty có cung cấp khoản trợ cấp công tác, trợ cấp thất nghiệp hay khoản trợ cấp khác cho nhân viên hay không? … … Ngoài câu hỏi đóng này, KTV hỏi khách hàng câu hỏi mở để thu thập thêm chứng từ, tài liệu cần thiết Ngoài ra, KTV kiểm tra hệ thống kế toán lương như: kiểm tra việc tập hợp lương phân bổ chi phí lương, kiểm tra số lao động, kiểm tra số lương nhân viên hợp đồng lao động Thực chọn mẫu số nhân viên kiểm tra chứng thủ tục kiểm soát quan trọng mà đơn vị thiết lập chu trình tiền lương khoản trích theo lương thủ tục nhằm kiểm tra HTKSNB đơn vị SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 76 BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] KẾT LUẬN Chu trình tiền lương khoản trích theo lương chụ trình chứa đựng nhiều rủi ro, thân chu trình không ảnh hưởng đến nhiều tiêu BCTC mà ảnh hưởng đến lợi ích toàn nhân viên; lợi ích nghĩa vụ Nhà nước doanh nghiệp Vì vậy, việc hoàn thiện chu trình tiền lương khoản trích theo lương điều tất yếu Qua thời gian thực tập Công ty AICA Việt Nam, em có hội tiềm hiểu chu trình tiền lương khoản trích theo lương Dưới hướng dẫn ThS Ngô Ngọc Linh giúp đỡ anh chị Công ty, em nghiên cứu, tìm hiểu từ đưa số kiến nghị hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương Tuy nhiên, hạn chế mặt kiến thức, thời gian nghiên cứu thiếu kinh nghiệm làm việc, nên Báo cáo thực tập em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo để viết em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Huỳnh Đặng Thu Trúc SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 77 BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  Tập thể tác giả Bộ môn Kiểm toán- Đại học Kinh Tế TP.HCM (2014), Kiểm toán, Tái lần thứ 6, NXB Kinh tế, TP.HCM  Tập thể tác giả Bộ môn Kiểm toác- Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM (2012), Kiểm soát nội bộ, Tái lần thứ 2, NXB Phương Đông  Slide giảng môn Kiểm toán 2, Kiểm soát nội thầy cô trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh  Tài liệu lưu hành nội Công ty AICA Việt Nam  www.kiemtoan.com.vn  www.vacpa.org.vn  www.vaa.hcmc.org.vn  Niceaccounting.com  Khoahockiemtoan.vn SVTH: HUỲNH ĐẶNG THU TRÚC 78 BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] PHỤ LỤC : DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG Hình 2.1: Sơ đồ chu trình tiền lương khoản trích theo lương 11 Bảng 2.1: Mục tiêu kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương 20 Hình 2.2: Sơ đồ trình lập kế hoạch kiểm toán 21 Bảng 2.2: Các thủ tục phân tích tiền lương khoản trích theo lương 27 Bảng 3.1: Các thủ tục phân tích chu trình tiền lương khoản trích theo lươngError! Bookmark not defined Bản 3.2: Chương trình kiểm toán chu trình tiền lương 43 Bảng 3.3: Giấy làm việc leadsheet 45 Bảng 3.3: Bảng tổng hợp tiền lương qua quý Nhân viên nước 46 Hình 3.2: Tiền lương nhân viên người Việt Nam qua quý 46 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp tiền lương nhân viên người nước qua Quý 47 Hình 3.3: Tiền lương nhân viên người nước qua Quý 47 Bảng 3.5: Số lượng nhân viên tổng tiền lương Quý 48 Hình 3.4: Phân tích tương quan biến động số lượng nhân viên tiền lương Quý 48 Bảng 3.6: Giấy làm việc P1- Phải trả nhân viên 50 Bảng 3.7: Giấy làm việc P1/1- Kiểm tra phát sinh giảm Phải trả nhân viên 55 Bảng 3.8: Giấy làm việc P1/2- Phát sinh tăng Phải trả nhân viênError! Bookmark not defined Bảng 3.10: Giấy làm việc P1/2/2- Bảng tính lương chi tiết nhân viên nước ngoài.Error! Bookmark not defined Bảng 3.11: Giấy làm việc P2- Bảng tổng hợp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐError! Bookmark not defined Bảng 3.12: Giấy làm việc P2/1- Phát sinh giảm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 60 Bảng 3.13: Giấy làm việc P2/2- Phát sinh tăng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 62 Bảng 3.14: Giấy làm việc P3- Trợ cấp thất nghiệp 63 Bảng 3.15: Giấy làm việc P4- Phải trả khác 65 Bảng 3.16: Giấy làm việc P5- Chọn mẫu tính lại lương 66 BÁO CÁO THỰC TẬP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP [GVHD: NGÔ NGỌC LINH] Bảng 4.1: Câu hỏi hệ thống kiểm soát nội chu trình tiền lương khoản trích theo lương 75 [...]... lương Định kỳ phân tích tổng quát tính hợp lý của quỹ lương Người lao động phải ký nhận lương trực tiếp hoặc chi trực tiếp qua tài khoản ngân hàng 2.4 KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC 2.4.1 Vai trò và mục tiêu của kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương a) Vai trò của kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương Kiểm. .. 2.4.2 Quytiêu trình toán tiền lươngtrích và theo các lương khỏan Bảng 2.1: Mục kiểmkiểm toán chu trìnhchu tiền trình lương và các khoản trích theo lương 2.4.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán Đây là giai đoạn đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng đối với của cuộc kiểm toán Theo Chu n mực kiểm toán số 300 (Lập kế hoạch kiểm toán) : “Kế hoạch kiểm toán phù hợp sẽ đem lại lợi ích cho việc kiểm toán báo cáo tài chính. .. Bộ Tài chính, báo cáo kiểm toán là loại báo cáo bằng văn bản do kiểm toán viên và công ty kiểm toán lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về báo cáo tài chính của một đơn vị đã được kiểm toán Trong ý kiến đánh giá của kiểm toán viên phải xác định mức độ phù hợp của báo cáo tài chính với chu n mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, cũng như xác định sự tuân thủ theo các quy. .. khoản trích theo lương phải thanh toán cho người lao động được phân loại đúng theo các tiêu thức phân loại khác nhau và tập hợp đúng vào các tài khoản chi tiết Tính chính xác số học Việc tính toán và thanh toán cho người lao động về tiền lương và các khoản trích theo lương được tính toán chính xác Trình bày và thuyết minh Việc hạch toán và thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương được công khai... cải thiện công tác quản lý tài chính, kế toán và hoàn thiện hệ thống kế toán; HTKSN, KTV và công ty kiểm toán sẽ phát hành thư quản lý Thư quản lý mô tả về từng sự kiện cụ thể gồm: hiện trạng thực tế, khả năng rủi ro, kiến nghị của KTV và ý kiến của người quản lý có liên quan đến sự kiện đó Công bố báo cáo kiểm toán: Theo Chu n mực số 700 "Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính" ban hành theo Quy t... a) Thực hiện thủ tục kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương Đối với chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương, thử nghiệm này được thực hiện theo các chức năng của chu trình  Chức năng tổ chức nhân sự: KTV tìm hiểu việc thực hiện các thủ tục từ tiếp nhận lao động, việc phê chu n mức lương và các khoản phụ cấp đến tính độc lập giữa các bộ phận quản lý nhân sự với bộ phận theo dõi... để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương  Tài khoản 334 – Phải trả công nhân viên Nội dung: tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của DN về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động Kết cấu: Bên Nợ:  Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng... xuất  Kiểm tra các thủ tục kiểm soát liên quan đến việc phê chu n  Công tác thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương KTV cần xem xét tính độc lập trong việc phân công công việc giữa người tính lương, người chi trả tiền lương và người theo dõi chấm công và lập bảng tính lương Bên cạnh đó KTV đánh giá việc tổ chức chi trả tiền lương và các khoản tiền lương chưa thanh toán được theo dõi trong. .. quan khi lập báo cáo tài chính Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm toán viên đưa ra một trong các loại ý kiến về báo cáo tài chính như:  Ý kiến chấp nhận toàn phần: Được đưa ra trong trường hợp kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán, và phù hợp với chu n mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành (hoặc... kinh doanh sản xuất, những biến động về nguyên vật liệu, về chi phí khấu hao TSCĐ So sánh số dư các tài khoản phản ánh các Nhằm phát hiện các biến động có liên quan khoản trích theo lương với kì trước đến các khoản trích theo lương Tuy nhiên, biến động này còn phụ thuộc vào mức lương cơ bản và các quy định của Nhà nước c) Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết các tài khoản tiền lương và các khoản trích theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH AICA việt nam thực hiện , Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH AICA việt nam thực hiện , Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH AICA việt nam thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay