giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô tại ngân hàng tmcp đại chúng việt nam–chi nhánh gia định –pgd thị nghè

72 274 1
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:36

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa LỜI CẢM ƠN  Bốn năm học tập trường ĐH Mở TP HCM quãng thời gian vô tuyệt vời với Ở nơi ấy, học chuyên ngành truyền dạy từ quý giảng viên, rèn luyện nhiều kỹ mềm thông qua CLB Đoàn – Hội Tất kiến thức kỹ giúp hoàn thành khóa luận Chính vậy, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Giảng viên trường nói chung Khoa nói riêng Đặc biệt thầy Dương Tấn Khoa, hướng dẫn hỗ trợ suốt trình hoàn thành khóa luận Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tạ Quang Hào – Giám Đốc PvcomBank Thị Nghè tạo điều kiện để đến đơn vị thực tập, vận dụng kiến thức tích lũy trường lớp vào thực tiễn Chân thành cảm ơn anh chị phòng Quan hệ Khách hàng tận tình bảo truyền lại cho kinh nghiệm quý báu nghề Đặc biệt anh Phạm Minh Ân, hướng dẫn nhiều thời gian thực tập Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Trần Thị Kim Ngân Trần Thị Kim Ngân i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Dương Tấn Khoa Trần Thị Kim Ngân ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ PvcomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam PGD Phòng giao dịch NHTM Ngân hàng thương mại PVFC Tổng công ty Tài cổ phần Dầu khí Việt Nam CN Chi nhánh TG Tiền gửi TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước DV Dịch vụ HĐ Hoạt động KHCN Khách hàng cá nhân CMND Chứng minh nhân dân GTGT Giá trị gia tăng TSĐB Tài sản đảm bảo CIC Trung tâm thông tin tín dụng CV Cho vay NH Ngân hàng VN Việt Nam Trần Thị Kim Ngân iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân loại nợ hạn tỷ lệ trích lập dự phòng 16 Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn PVcombank-PGD Thị Nghè phân theo loại tiền gửi giai đoạn 2013-2015 25 Bảng 3.2: Tình hình huy động vốn Pvcombank - PGD Thị Nghè phân theo loại tiền tệ giai đoạn 2013-2015 26 Bảng 3.3: Tình hình cho vay Pvcombank - PGD Thị Nghè phân theo loại tiền tệ giai đoạn 2013-2015 29 Bảng 3.4: Tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ Pvcombank - PGD Thị Nghè phân theo loại tiền tệ giai đoạn 2013-2015 32 Bảng 3.5: Doanh số cho vay từ hoạt động cho vay KHCN mua ô tô giai đoạn 2013-2015 37 Bảng 3.6: Dư nợ cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè (2013-2015) 39 Bảng 3.7: Dư nợ cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè phân theo mục đích sử dụng giai đoạn 2013-2015 40 Bảng 3.8: Dư nợ cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè phân theo thời hạn giai đoạn 2013-2015 42 Bảng 3.9: Lợi nhuận cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè giai đoạn 20132015 44 Bảng 3.10: Nợ hạn cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè phân theo thời hạn giai đoạn 2013-2015 46 Bảng 3.11: Phân loại nợ xấu tỷ lệ cần dự phòng 47 Bảng 3.12: So sánh hoạt động cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè so với ngân hàng nước 48 Bảng 3.13 : So sánh hoạt động cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè so với ngân hàng nước 49 Bảng 3.14: Phân tích SWOT hoạt động cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè 52 Trần Thị Kim Ngân iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Vai trò hoạt động cho vay KHCN Hình 3.1: Cơ cấu vốn điều lệ PvcomBank 19 Hình 3.2: Cơ cấu nhân PvcomBank Thị Nghè 24 Hình 3.3: Bốn chiến lược để đạt mục tiêu kinh doanh 54 Hình 4.1: Top 10 Ngân hàng uy tín với truyền thông 59 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng tỷ trọng vốn huy động phân theo loại tiền gửi Pvcombank - PGD Thị Nghè giai đoạn 2013-2015 (%) 26 Biểu đồ 3.2: Tình hình tăng trưởng tỷ trọng huy động ngoại tệ so với nội tệ cấu huy động vốn PvcomBank Thị Nghè giai đoạn 2013 – 2015 (%) 27 Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng sản phẩm cho vay KHCN Pvcombank - PGD Thị Nghè giai đoạn 2013 - 2015 (%) 30 Biểu đồ 3.4: Tốc độ tăng trưởng sản phẩm cho vay KHCN Pvcombank - PGD Thị Nghè giai đoạn 2013-2015 (%) 31 Biểu đồ 3.5: Tỷ trọng doanh số cho vay KHCN mua ô tô tổng doanh số cho vay KHCN giai đoạn 2013-2015 (%) 38 Biểu đồ 3.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè giai đoạn 2013-2015 (triệu đồng) 40 Biểu đồ 3.7: Bình quân cấu dư nợ cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè phân theo mục đích sử dụng giai đoạn 2013-2015 (%) 41 Biểu đồ 3.8: Bình quân cấu dư nợ cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè phân theo thời hạn giai đoạn 2013-2015 (%) 43 Biểu đồ 3.9: Tình hình lợi nhuận cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè giai đoạn 2013-2015 (%) 43 Biểu đồ 3.10: Tăng trưởng lợi nhuận cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè phân theo thời hạn giai đoạn 2013-2015 (triệu đồng) 45 Biểu đồ 3.11: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè giai đoạn 2013-2015 (%) 47 Trần Thị Kim Ngân v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG .iv DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH v DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.3 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp thu thập: 1.5.2 Phương pháp phân tích: 1.5.3 Phương pháp so sánh: 1.6 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 2.1.2 Đối tượng đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 2.1.3 Phân loại hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 2.1.4 Trình tự cho vay khách hàng cá nhân 2.1.5 Vai trò hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 2.1.6 Kênh phân phối sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 10 2.1.7 Những nhân tố ảnh hưởng dến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 12 2.1.8 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 15 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .16 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 18 Trần Thị Kim Ngân vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH – PGD THỊ NGHÈ 18 3.1.1 Giới thiệu chung 18 3.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-CN Gia Định-PGD Thị Nghè 23 3.2 GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN MUA Ô TÔ 33 3.2.1 Giới thiệu chung hoạt động 33 3.2.2 Quy trình cho vay KHCN mua ô tô: .34 3.3 KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN MUA Ô TÔ TẠI PVCOMBANK PGD THỊ NGHÈ 37 3.3.1 Doanh số cho vay KHCN mua ô tô đoạn 2013 - 2015 37 3.3.2 Dư nợ cho vay KHCN mua ô tô đoạn 2013 - 2015 39 3.3.3 Hiệu hoạt động cho vay KHCN mua ô tô đoạn 2013 - 2015 44 3.4 SO SÁNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN MUA Ô TÔ TẠI PVCOMBANK VỚI CÁC NHTM KHÁC 48 3.5 PHÂN TÍCH SWOT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN MUA Ô TÔ TẠI PVCOMBANK THỊ NGHÈ: 51 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN .55 4.1 THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 55 4.2 HẠN CHẾ TỒN ĐỌNG 56 4.3 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT .57 4.3.1 Các giải pháp PvcomBank Thị nghè 57 4.3.2 Các kiến nghị Nhà nước .61 KẾT LUẬN 63 Trần Thị Kim Ngân vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Để đánh giá trình độ phát triển quốc gia, người ta thường quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế quốc gia Những năm vừa qua, kinh tế nước ta dần chuyển sang chế thị trường có điều tiết vĩ mô Nhà nước nhằm thực mục tiêu công nghiệp hoá - đại hoá đất nước Trong số lĩnh vực trọng yếu kinh tế, phải kể đến lĩnh vực ngân hàng - trung gian tài chính, huyết mạch kinh tế Năm 2015 năm đánh dấu thời kỳ hội nhập sâu sắc kinh tế đất nước với nhiều kiện quan trọng Trong bật lên ba kiện là: ký kết hiệp định Thương mại tự Việt Nam – EU, hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Việc hội nhập kinh tế quốc tế hội để đưa đất nước bước lên tầm cao để sánh vai với cường quốc Song, có không thách thức Giữa nước ta nước bạn có chênh lệch trình độ phát triển lực cạnh tranh Để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, có tính cạnh tranh cao, ngân hàng Việt Nam nói chung Ngân hàng Thương mại cổ phần nói riêng cần có sách phù hợp để thu hẹp khoảng cách phát triển nâng cao lực cạnh tranh Ở nước ta, hệ thống ngân hàng đóng vai trò cốt lõi hệ thống tài với tổng quy mô tín dụng chiếm phần lớn tổng vốn cung ứng kinh tế hàng năm Do đó, tính ổn định hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo ổn định khu vực tài Nhận thức vị trí vai trò mình, Ngân hàng nước ta bước khẳng định lớn mạnh phương diện hoạt động, đặc biệt hoạt động tín dụng nhằm phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế quốc dân Xã hội ngày phát triển nhu cầu người lại cao Nhưng để đạt nhu cầu mình, họ cần phải có tài hay nói cụ thể phải có tiền Tín dụng ngân hàng đời cầu nối người có vốn người cần vốn để giải nhu cầu thoả đáng mối quan hệ Từ thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, thông qua tín dụng ngân hàng kiểm soát khối lượng tiền cung ứng lưu thông, thực yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ Mặt khác, tín dụng ngân hàng, hay cụ thể hoạt động cho vay thúc đẩy cá nhân tăng cường phát triển ý tưởng kinh doanh ấp ủ khai thác có hiệu tiềm kinh tế 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định – PGD Thị Nghè, hoạt động tín dụng xác định khách hàng cá nhân đối tượng mục tiêu Cho vay khách hàng cá nhân mang lại lợi nhuận mà góp phần kích cầu, phát triển kinh tế Bên cạnh đó, hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần cải Trần Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa thiện đời sống người lao động ngày tốt đầy đủ Ngành ngân hàng nước ta đạt nhiều thành tựu với cải cách toàn diện chủ động đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế sau 30 năm đổi Hàng loạt hiệp định thương mại Việt Nam ký kết cắt giảm dần 0% thuế nhập ô tô Trong tương lai gần, hầu hết ô tô nguyên nhập vào Việt Nam có thuế suất 0% Về nguyên tắc, thuế nhập xóa bỏ, giá nhiều mẫu xe sang giảm mạnh Tính toán cho thấy giảm 70% thuế nhập khẩu, mẫu xe sang BMW, Lexus, Mercedez giá giảm Do nhiều người trước chằn chờ thuế cao có định mua ô tô chắn Đây hội cho Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định – PGD Thị Nghè nói riêng NHTM nói chung đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô Tuy nhiên, hoạt động lại số hoạt động chưa có phát triển mạnh PGD Trong tình hình hội nhập kinh tế mạnh mẽ nay, để bắt kịp tiến độ nâng cao lực cạnh tranh với NHTM nước quốc tế nắm bắt hội có, cần thiết phải có nhiều giải pháp đột phá cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô Chính mà chọn đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – CN Gia Định – PGD Thị Nghè” để thực khóa luận tốt nghiệp 1.3 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung: Tìm giải pháp phát triển hoạt động cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè để góp phần phát triển kết hoạt động kinh doanh PGD nói riêng PvcomBank Việt Nam nói chung Mục tiêu cụ thể: Vận dụng kiến thức tích lũy giảng đường để tiến hành tìm hiểu, phân tích, nhận xét, đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô Từ việc sâu vào nghiên cứu, báo cáo không giúp hiểu rõ đơn vị thực tập mà hiểu cụ thể hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô (đặc trưng, điểm mạnh, điểm yếu,…) Dựa hiểu biết đó, tìm giải pháp thiết thực góp phần đẩy mạnh hoạt động Câu hỏi nghiên cứu: “Làm để phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Gia Định – PGD Thị Nghè?” 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về nội dung: Khóa luận tập trung nghiên cứu mảng cụ thể để phân tích sâu sắc, rõ ràng Đó hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô Về không gian: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Gia Định – PGD Thị Nghè Về thời gian: Các số liệu nghiên cứu thu thập giai đoạn từ 2013 đến 2015 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp thu thập: Trần Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa Các thông tin thu thập bao gồm: số liệu liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô PGD số liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên hệ thống Ngoài ra, báo cáo thu thập số liệu thông tin kinh tế cần thiết khác 1.5.2 Phương pháp phân tích: Từ thông tin thu thập được, báo cáo có tính toán, phân tích để làm rõ thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô PGD 1.5.3 Phương pháp so sánh: Khóa luận có phần so sánh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô PGD thời kỳ ngân hàng TMCP khác 1.6 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN Ngoài phần lời mở đầu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo kết luận, kết cấu khóa luận bao gồm chương: Chương 1: Giới thiệu đề tài bao gồm nội dung tổng quan phương pháp sử dụng đề tài báo cáo Chương 2: Tổng quan lý thuyết liên quan đến đề tài bao gồm lý thuyết sử dụng để đề tài trình bày cách đầy đủ súc tích Chương đưa điểm sáng tạo khóa luận so với đề tài tham khảo khác Chương 3: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Gia Định – PGD Thị Nghè bao gồm giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam như: thông tin lịch sử hình thành phát triển PVcomBank, tình hình hoạt động kinh doanh PGD Thị Nghè giai đoạn 2013- 2015 Bên cạnh thông tin chi tiết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô PGD Điểm đáng nói chương đưa số liệu thống kê chi tiết để phân tích nhận xét tình hình, đánh giá hiệu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô PGD giai đoạn từ năm 2013 đến 2015 Cuối phần phân tích SWOT để làm rõ mặt mạnh, yếu, hội thách thức hoạt động Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Gia Định – PGD Thị Nghè bao gồm nội dung đánh giá thành tựu, hạn chế hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô PGD dựa phân tích từ chương Trọng tâm chương đưa giải pháp thiết thực cụ thể góp phần phát triển hoạt động Trần Thị Kim Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa Qua bảng so sánh hoạt động cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank ngân hàng khác, ta rút nhận xét sau: Về tiện ích: Hầu hết ngân hàng mang đến cho khách hàng ưu đãi riêng biệt Mỗi ngân hàng có cách thu hút khách hàng riêng Riêng BIDV có ưu thời hạn cho vay, lên đến 84 tháng, nhiều 24 tháng so với PvcomBank ngân hàng lại Còn với khoản tiền cho vay, so với ngân hàng nước PvcomBank có mức cho vay tương đương, tối đa 100% giá trị xe Tuy nhiên, PvcomBank có lợi so với ngân hàng nước Việt Nam HSBC với 70% giá trị xe Standard Charted với mức cụ thể khắc khe từ 18400 triệu đồng Về điều kiện: Hầu hết quy định KHCN không 60 tuổi Tại VCB, HSBC, Standard Charted có mức quy định cụ thể nghiêm ngặt mức thu nhập hàng tháng cá nhân là: 8, 10, (triệu đồng) Điều làm hạn chế số lượng KHCN so với ngân hàng không quy định cụ thể mức thu nhập PvcomBank ngân hàng lại Về hồ sơ: đơn đăng ký vay vốn ngân hàng có biểu mẫu riêng Hầu hết yêu cầu hồ sơ đầy đủ từ tính pháp lý, chứng minh thu nhập, tài sản đảm bảo đến phương án vay vốn 3.5 PHÂN TÍCH SWOT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN MUA Ô TÔ TẠI PVCOMBANK THỊ NGHÈ: Phân tích SWOT công cụ hiệu để xác định ưu điểm, khuyết điểm tổ chức, hội để phát triển thách thức, nguy mà tổ chức phải đương đầu Việc phân chia yếu tố thành điểm mạnh, điểm yếu, hội mối nguy không thiết phân chia cứng nhắc Chúng ta không nên có nhìn cứng nhắc Cơ hội Mối nguy Vì “cơ hội chuyển thành mối nguy”, ngược lại “mối nguy chuyển thành hội” cụm từ “nguy cơ” Kỹ thuật sử dụng rộng rãi lĩnh vực kinh doanh để phân tích tình hình công ty, nghiên cứu đối thủ, …Tuy nhiên, ngày kỹ thuật sử dụng nhiều lĩnh vực khác giáo dục, phát triển cá nhân,… Chính mà tiến hành phân tích Swot để dễ dàng việc tìm giải pháp phát triển hoạt động cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè SWOT trình bày dạng ma trận gồm hàng cột chia làm phần Mỗi phần tương ứng với Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities), Nguy (Threats) Trần Thị Kim Ngân 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa Bảng 3.14: Phân tích SWOT HĐ cho vay KHCN mua ôtô PvcomBank TN Điểm mạnh (Strengths) Điểm yếu (Weaknesses) Điểm mạnh tác nhân bên ngân hàng, mang tính tích cực có lợi giúp PvcomBank Thị Ngè đạt mục tiêu Điểm yếu tác nhân bên ngân hàng mang tính tiêu cực gây khó khăn việc đạt mục tiêu PvcomBank Thị Nghè Một là, PvcomBank thương hiệu lấy lòng tin khách hàng uy tín thương hiệu thị trường tài chất lượng mà ngân hàng hướng tới Một là, Nhiều chuyên gia chê cách đặt tên PVComBank sai ngữ pháp Vì cách ghép thành tố thành tên sai thứ tự tính theo ngữ pháp tiếng Anh, mà tên PVComBank bị chê tơi tả Hai là, cán Tín dụng PvcomBank Thị Nghè trẻ trung, động, thân thiện, nhiệt tình có chuyên môn cao Tất nhờ vào trình tuyển dụng đào tạo chuyên nghiệp ngân hàng Hai là, cán tín dụng chưa thực linh hoạt công tác xử lý tình bất ngờ Một vài cán chưa đầu tư nghiêm túc cho việc trang điểm để tạo diện mạo tươi tắn giao tiếp với khách hàng Ba là, quy trình cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè bao gồm bước chặt chẽ Từ giúp ngân hàng có hồ sơ minh bạch hạn chế rủi ro Ba là, quy trình cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè chặt chẽ nên theo nhiều số khách hàng đánh giá phức tạp nhiều bước khiến họ cảm thấy tốn nhiều thời gian giao dịch Bốn là, thời gian cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè tương đối dài nên khách hàng tin chọn Bốn là, lãi suất cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè cao so với đối thủ cạnh tranh khác Năm là, PVcomBank sử dụng màu vàng với mật độ cao hệ thống biển hiệu Vì theo chuyên gia xây dựng thương hiệu màu vàng sắc màu không phổ biến ngành ngân hàng điều tạo nên ấn tượng tích cực dễ dàng ghi nhớ khách hàng Bên cạnh đó, slogan hầu hết ngân hàng nhấn mạnh đến yếu tố “tin cậy”, slogan “Ngân hàng không khoảng cách” chuyên viên PVcomBank đề xuất, lại khác biệt Năm là, khác biệt PvcomBank màu sắc thương hiệu tạo khó khăn cho khách hàng tiếp cận Vì thực tế họ quen với sắc màu đỏ, xanh với niềm tin, hy vọng Để có chấp nhận tin tưởng từ phía khách hàng, đòi hỏi phải có khoảng thời gian dài tiếp cận Vì tạp áp lực cho ngân hàng, không ngừng cải tiến hoàn thiện toàn khâu, phận Các ngân hàng khác có nhiều cách khác nhằm lôi kéo khách hàng Trần Thị Kim Ngân 52 Khóa luận tốt nghiệp Sáu là, PvcomBank thương hiệu tạo thành từ ngân hàng TMCP công ty tài nên có nhiều kết hợp độc đáo nhiều phương diện: sản phẩm, công nghệ, cấu để ngân hàng ngày hoàn thiện GVHD: ThS Dương Tấn Khoa Sáu là, PvcomBank thương hiệu tạo thành từ ngân hàng TMCP công ty tài nên khách hàng đặt nhiều mong mỏi, kỳ vọng ngân hàng sản phẩm, dịch vụ, công nghệ độc đáo, lạ đại Chính mà áp lực đổi mới, áp lực phát triển tăng cao Cơ hội (Opportunities) Thách thức (Threats) Cơ hội tác nhân bên ngân hàng, mang tính tích cực có lợi giúp PvcomBank Thị Nghè đạt mục tiêu Nguy tác nhân bên ngân hàng mang tính tiêu cực gây khó khăn việc đạt mục tiêu PvcomBank Thị Nghè Một là, PvcomBank Thị Nghè tọa lạc quận Bình Thạnh với khu vực đông đúc dân cư Do đó, dễ dàng tiếp cận với mạng lưới khách hàng Một là, địa điểm tọa lạc PvcomBank Thị Nghè có nhiều đối thủ cạnh tranh ngân hàng lớn có thương hiệu từ lâu đời như: SacomBank, BIDV, Nam Á,… Hai là, đề cập chương 1, hàng loạt hiệp định mà VN ký kết cắt giảm dần 0% thuế nhập ô tô Khi đó, chi phí mua ô tô giảm Nhiều người trước ngại mua thuế cao có định mua ô tô chắn Hai là, nhu cầu vay mua ô tô KHCN gia tăng tín dụng PvcomBank Thị Nghè tăng Nếu mức cho vay cao so với mức huy động dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn Lúc này, ngân hàng phải đối mặt với vấn đề để cân hai mức Ba là, VN bước vào thời kỳ hội nhập sâu sắc hội để PvcomBank học hỏi kinh nghiệm từ ngân hàng giới để hoàn thiện hơn, thu hút vốn nguồn nhân lực nước Ba là, thời kỳ hội nhập, có nhiều hội song song có thách thức việc thu hút giữ chân nhân lực, cạnh tranh sản phẩm, công nghệ vốn với ngân hàng nước Bốn là, nay, mẫu ô tô chất lượng, đa dạng phong phú đời phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích hạn mức tài đối tượng Do thu hút khách hàng Khách hàng có nhu cầu mua ô tô chưa đủ vốn hội dành cho PvcomBank tiếp cận Bốn là, nhiều showroom mở rộng mối quan hệ với nhiều ngân hàng không riêng PvcomBank Thị Nghè Ngân hàng lại đối mặt với đối thủ cạnh tranh khác Muốn có khách hàng, đòi hỏi ngân hàng phải có chiến lược hành động cụ thể, lạ, sáng tạo so với đối thủ Trần Thị Kim Ngân 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa Sau xác định yếu tố trên, PvcomBank Thị Nghè cần có kế hoạch hành động việc phân tích vừa trở nên ý nghĩa Còn chi tiết giải pháp trình bày chương Hình 3.3: Bốn chiến lược để đạt mục tiêu kinh doanh Chiến lược SO (Strengths - Opportunities): theo đuổi hội phù hợp với điểm mạnh công ty Chiến lược WO (Weaks - Opportunities): vượt qua điểm yếu để tận dụng tốt hội Chiến lược ST (Strengths - Threats): xác định cách sử dụng lợi thế, điểm mạnh để giảm thiểu rủi ro môi trường bên gây Chiến lược WT (Weaks - Threats): thiết lập kế hoạch “phòng thủ” để tránh cho điểm yếu bị tác động nặng nề từ môi trường bên Trần Thị Kim Ngân 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN MUA Ô TÔ TẠI PVCOMBANK – CN GIA ĐỊNH – PGD THỊ NGHÈ 4.1 THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Trong giai đoạn 2013 - 2015, cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè chiếm tỷ trọng chưa cao góp phần quan trọng việc nâng cao hình ảnh PvcomBank Bằng việc đa dạng hóa sản phẩm, hình thức, cách thức cho vay cá nhân, ngày hoàn thiện yêu cầu khách hàng, ngân hàng xây dựng hình ảnh đẹp đẽ, uy tín, chất lượng lòng khách hàng Nhìn chung, tiêu đánh giá hoạt động cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè có hướng tăng trưởng khả quan, hoạt động hiệu đạt kế hoạch đặt nhiều năm Về vấn đề nợ xấu vấn đề ám ảnh nhức nhối toàn ngành ngân hàng, nhiên, công tác quản lý nợ thu hồi nợ ngân hàng tốt, tỷ lệ nợ xấu đến thời điểm xuống thấp so với tỷ lệ toàn ngành Cụ thể thành tựu đạt được: Về sản phẩm Những tiện ích ưu sản phẩm như: lãi suất, thủ tục,… trọng đẩy mạnh Hơn nữa, PvcomBank Thị Nghè liên kết với showroom ô tô để tăng hiệu truyền thông tiếp cận khách hàng Vận dụng điểm mạnh công nghệ thông tin để đưa sản phẩm dịch vụ đại, tạo thuận tiện nhanh chóng cho khách hàng sử dụng Quy trình cho vay thiết kế chặt chẽ, logic, có tính chuyên môn hóa cao nhằm khai thác tối đa suất hoạt động, giảm thiểu đến mức thấp loại rủi ro Bên cạnh đó, công tác đánh giá khách hàng tiến hành cách khoa học nhanh chóng Trong năm gần đây, với chiến lược marketing phù hợp, PvcomBank Thị Nghè mở rộng quy mô số lượng lẫn phạm vi cho vay KHCN mua ô tô Ngày có nhiều sản phẩm làm hài lòng khách hàng với chất lượng tốt, thuận tiện Từ đó, doanh số ngày tăng lên Về nhân Đội ngũ cán trẻ, chuyên nghiệp, động nhiệt tình công tác, lấy khách hàng làm tảng cho hoạt động nên đảm bảo dịch vụ uy tín khách hàng Quy trình trình tuyển chọn áp dụng nghiêm ngặt Ngoài ra, tất nhân viên định kỳ tham gia vào khóa tập huấn kỹ nghiệp vụ Đồng thời, ngân hàng tổ chức thi, chuyến dã ngoại, khen thưởng để tạo thêm động lực làm việc cho nhân viên Trần Thị Kim Ngân 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa 4.2 HẠN CHẾ TỒN ĐỌNG Hiện tại, tỷ trọng cho vay KHCN mua ô tô chiếm tỷ trọng chưa cao số hoạt động cho vay KHCN PvcomBank Thị Nghè Điều hạn chế tồn đọng ngân hàng Về phía ngân hàng Sản phẩm cho vay chưa thực độc đáo riêng biệt so với ngân hàng khác Mặt khác, PvcomBank thương hiệu nên chưa đông đảo khách hàng biết đến Muốn sản phẩm cho vay KHCN mua ô tô tiếp cận đến khách hàng nhiều đòi hỏi ngân hàng phải có thêm thời gian đẩy mạnh truyền thông thương hiệu sản phẩm Nguyên nhân mạng lưới ngân hàng chiến dịch quảng bá so với ngân hàng bạn chưa thật mạnh, chưa có mức độ lan rộng Quy trình tín dụng có tính chuyên môn hóa cao, đảm bảo quản trí rủi ro tín dụng thời gian xét duyệt chậm trễ, gây phiền hà cho khách hàng Mặc dù PvcomBank Thị Nghè, sản phẩm cho vay dành cho KHCN ngân hàng gặp nhiều khó khăn việc đáp ứng tất nhu cầu vay vốn, đặc biệt nhóm khách hàng xác định rủi ro cao không chắn khả trả nợ thu hồi vốn Về phía khách hàng Khách hàng cá nhân khó chứng minh nguồn thu nhập từ lương Việc cho vay liên quan đến tài sản đảm bảo phải tuân theo quy định ngày chặt chẽ Cơ quan quản lý Nhà nước khiến nhiều khách hàng không vay vốn giấy tờ tài sản chấp chưa hợp pháp hợp lệ Nhiều khách hàng có tâm lý ngại đến ngân hàng cho thủ tục pháp lý phức tạp quy định khắt khe họ chưa thực hiểu quy trình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Về phía đối thủ cạnh tranh PvcomBank Thị Nghè gặp nhiều áp lực trước đối thủ cạnh tranh lớn như: VietcomBank, VietinBank, SacomBank, MB Bank,… Trong bối cảnh hội nhập sâu sắc nay, ngân hàng gặp phải đối thủ quốc tế mạnh mẽ khác Điều lại tăng thêm áp lực cho ngân hàng Với cạnh tranh mạnh mẽ từ đối thủ khác thị trường khiến việc thu hút số lượng khách hàng trở nên khó khăn Thậm chí, thị trường bán lẻ có cạnh tranh khốc liệt từ phía ngân hàng nước công ty tài Một khách hàng cá nhân có nhiều lựa chọn việc ngân hàng biến họ trở thành khách hàng điều không dễ dàng Điều đòi hỏi PvcomBank Thị Nghè cần phải vận dụng kết hợp điểm mạnh đối thủ tập trung thành điểm mạnh mình, từ tăng cường khả cạnh tranh thị trường Trần Thị Kim Ngân 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa 4.3 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT Các giải pháp đưa dựa đặc điểm, tình hình kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN mua ô tô PvcomBank Thị Nghè 4.3.1 Các giải pháp PvcomBank Thị nghè  Nhóm giải pháp sản phẩm: PvcomBank Thị Nghè cần thường xuyên đánh giá, tổng hợp để tiếp tục phát huy mặt ưu điểm sản phẩm cho vay KHCN mua ô tô như: lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay linh hoạt,… Đồng thời, khắc phục hạn chế tiềm ẩn để hoàn thiện sản phẩm, thu hút khách hàng Do cần thiết nên thắt chặt quy định cho vay để hạn chế nợ xấu gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Thường xuyên có chương trình ưu đãi lãi suất tri ân khách hàng thân thiết, lâu dài Tạo mối quan hệ tốt đẹp với tất khách hàng, khiến khách hàng hài lòng dịch vụ Ngân hàng cần hoàn thiện quy trình cho vay, tránh làm nhiều thời gian chi phí khách hàng Thủ tục cần nhanh chóng, đầy đủ công tác thẩm định chắn, xác Để tăng hiệu hoạt động, ngân hàng cần đa dạng hóa sản phẩm cho vay mua ô tô để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Sản phẩm phải có tính độc đáo, sáng tạo, phải cho khách hàng thấy khác biệt chất lượng, dịch vụ tiện ích Cụ thể có thêm gói đặc trưng, riêng biệt cho đối tượng khách hàng sử dụng: nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, nhóm khách hàng có thu nhập thấp…cùng với nhiều sách ưu đãi hấp dẫn vào thời điểm đặc biệt năm mắt sản phẩm Ví dụ cần có thêm nhiều ưu đãi tăng cường nhanh chóng mặt thủ tục, giải ngân cạnh tranh so với đối thủ khác thị trường Bên cạnh đó, Ngân hàng nên liên kết với nhiều công ty mua bán xe đa dạng loại xe loại hạng sang, hạng trung, hạng thường để giúp khách hàng có nhiều chọn lựa, phù hợp với đối tượng, điều giúp họ cảm thấy tiện ích sử dụng sản phẩm Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Ngân hàng nên tiến hành khảo sát khách hàng Các thông tin khảo sát bao gồm: nhu cầu ô tô (mẫu mã, mức giá, mục đích mua ô tô,…), nhận xét thủ tục quy trình, đánh giá thái độ nhân viên, kiến nghị dành cho ngân hàng,… Cần tiến hành khảo sát cách nghiêm túc Chỉ có thông tin thu thập xác Từ đó, ngân hàng hiểu đối tượng khách hàng mình: họ muốn gì? Họ đánh ngân hàng? Và nhờ vậy, ngân hàng nâng cao công tác chăm sóc khách hàng Khách hàng thường muốn ngân hàng thỏa mãn nhu cầu họ cách tốt nhất, nhiên để thực mong muốn không đơn giản Không phải khách hàng đáp ứng đủ yêu cầu cần thiết để ngân hàng cấp tín dụng cho họ Vì lần tiếp xúc với khách hàng, cán tín dụng cần ý hướng dẫn tư vấn cho họ tin tưởng, yên tâm Nên tiếp xúc với khách hàng nhà họ qua quan sát lực tài thực tế khách hàng, tìm hiểu tư cách khách hàng qua Trần Thị Kim Ngân 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa người hàng xóm Ngoài ra, gặp gỡ khách hàng nhà họ giúp ngân hàng liên lạc với khách hàng dễ dàng trường hợp thay đổi hay trục trặc xảy Mặt khác, việc giúp khách hàng thoải mái hơn, đỡ tốn thời gian khách hàng Và chắn điều thu hút khách hàng đến ngân hàng ngày nhiều Nâng cao công nghệ ngân hàng Thập kỷ tới đóng vai trò quan trọng, giai đoạn mà Việt Nam cần tạo dựng cho tiền đề cần thiết để trở thành nước công nghiệp Do đó, công nghệ nói chung công nghệ ngành Ngân hàng nói riêng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển Ngành Vì vậy, PvcomBank cần trọng phát triển mảng thông qua việc nghiên cứu học hỏi từ công nghệ tiên tiến nước quốc tế Mở rộng kênh phân phối Kênh phân phối giải pháp quan trọng giúp NHTM đưa sản phẩm thị trường đến tay khách hàng Hệ thống kênh phân phối hiệu việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thị trường ngày tốt Như vậy, phát triển kênh phân phối điều kiện quan trọng để ngân hàng tạo lợi nhuận, giúp ngân hàng tồn phát triển Để phát triển kênh phân phối, PvcomBank Thị Nghè có sách ưu đãi dành cho công ty liên kết như: sử dụng số sản phẩm ngân hàng với mức phí ưu đãi, tặng quà Chiết khấu hoa hồng dành cho công ty liên kết với hợp đồng mà công ty mang đến cho ngân hàng Hoặc cán tín dụng gọi điện thoại để thăm hỏi trước giới thiệu với khách hàng sản phẩm cho vay mua ô tô, tập trung tư vấn lợi Ngân hàng dùng nhiều mức lãi suất khác dành cho nhiều đối tượng khách hàng nhằm làm thỏa mãn nhiều đối tượng khách hàng Sáng tạo, đổi quảng bá sản phẩm Theo công bố Công ty Vietnam Report báo cáo ngành ngân hàng năm 2015, với chủ đề “Uy tín truyền thông biến động giá cổ phiếu – Mối quan hệ thuận chiều qua trường hợp ngành Ngân hàng” PvcomBank đứng Top 10 Ngân hàng uy tín với truyền thông Kết nghiên cứu Công ty Vietnam Report (được thực từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015) dựa 5.768 báo viết 31 NHTM đăng tải chuyên mục Đầu tư, Tài chính, Chứng khoán, Doanh nghiệp v.v báo hoạt động, kết kinh doanh, thị trường hình ảnh uy tín lãnh đạo NH đánh giá mức độ ảnh hưởng, lượng thông tin tích cực NH truyền thông, tổng quan niềm tin công chúng NH Tuy nhiên, PvcomBank nhiều đối thủ cạnh tranh Top cao Chính mà ngân hàng cần phải đổi sáng tạo việc quảng cáo, tiếp thị, hợp tác với giới truyền thông Trần Thị Kim Ngân 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa Hình 4.1: Top 10 Ngân hàng uy tín với truyền thông Ngân hàng sử dụng logo, áp phích để quảng cáo địa bàn hoạt động, tìm kiếm khách hàng mục tiêu… Mỗi tung chương trình ưu đãi mới, ngân hàng thực chương trình như: activation chợ, siêu thị, khu đông dân cư; roadshow; sampling;… Mặc dù thị trường ôtô Việt Nam diễn sôi động, với phần lớn người Việt Nam, xe mặt hàng tương đối mẻ Người tiêu dùng Việt Nam không khỏi băn khoăn chất lượng loại xe cũ Khi muốn mua xe ôtô, khách hàng chọn mua ô tô đảm bảo chất lượng có bảo hành Vì vậy, chọn mua ôtô, khách hàng thường có xu hướng đến đại lý bán xe, showroom trưng bày sản phẩm Tiếp theo, họ nhờ nhân viên bán xe giới thiệu dịch vụ ngân hàng cho vay trả góp Vậy giải pháp đưa Ngân hàng nên kí hợp đồng liên kết với đại lý bán xe địa bàn như: Toyota, Mercedes Benz,… kí hợp đồng trực tiếp với nhân viên bán hàng để hãng giới thiệu khách hàng đến ngân hàng vay tiền mua ô tô Đồng thời phải đưa văn quy định cụ thể phương thức tài trợ hai bên có quy định ràng buộc trách nhiệm chặt chẽ bên Như khắc phục nhược điểm hình thức cho vay gián tiếp hạn chế rủi ro cho ngân hàng tăng thêm mối quan hệ ngân hàng đại lý xe Nếu thực giải pháp này, chắn số lượng khách hàng đến ngân hàng vay vốn mua ôtô tăng đáng kể thựctế chủ yếu khách hàng tự tìm đến ngân hàng thân ngân hàng chưa có biện pháp tích cực hiệu để thu hút khách hàng Áp dụng biện pháp nhằm hạn chế rủi ro Trong hoạt động cho vay mua ô tô tồn nhiều khe hở bị khách hàng xấu lợi dụng, gây tổn thất lớn hay nhỏ cho ngân hàng Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho khoản vay mua ô tô này, lập biên định giá xe, kể xe ô tô mới, cán tín dụng thiết phải kiểm tra trạng tài sản đối chiếu với hồ sơ giấy tờ bảo đảm khớp Ngân hàng cấp giấy đăng ký xe cho khách hàng thời hạn tối đa tháng Nếu trường hợp bảo hiểm dài tháng cấp lưu hành tối đa tháng lần Trước lần cấp đăng ký xe cho khách hàng, cán tín dụng cần kiểm tra thực tế xe Trường hợp khách hàng chậm trả nợ, ngân hàng cần chuyển nợ hạn xử lý kịp thời theo quy định Trần Thị Kim Ngân 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa Ngân hàng nên mở rộng quan hệ với phòng cảnh sát giao thông địa bàn hoạt động Điều cần thiết trường hợp khách hàng có ý định lừa đảo Nâng cao mối quan hệ hợp tác với quan quản lý nhân sự, quyền địa phương trình quản lý thu hồi nợ, từ cho phép ngân hàng hạn quản lý tình trạng tài chính, công việc khách hàng Tuy vậy, việc quan trọng với khoản vay thẩm định kỹ trước vay việc xử lý sau việc xảy Tăng cường kiểm tra, kiểm soát sau vay Nâng cao khả kiểm tra, kiểm soát sau cho vay khách hàng việc cần thiết để đánh giá kịp thời, xác biến động bất lợi khách hàng, khoản vay tài sản đảm bảo Cụ thể thực biện pháp sau: Yêu cầu khách hàng hàng tháng hàng quý phải lái xe đến ngân hàng để kiểm tra Trong trường hợp khách hàng có dự định sử dụng xe để xa thời gian dài phải thông báo cho ngân hàng để ngân hàng giảm thời hạn hiệu lực đăng kí xe để lưu hành khách hàng xuống từ đến tháng, đồng thời, lập sổ theo dõi khách hàng để ghi chép thông tin cần thiết Định kỳ từ đến tháng lần, cán tín dụng tiến hành kiểm tra tài sản đảm bảo, lực tài chính, tiến hành lập biên có chữ kí khách hàng, phát kịp thời dấu hiệu suy giảm nguồn thu nhập trả nợ vay suy giảm giá trị tài sản đảm bảo Đẩy mạnh xử lý khoản nợ hạn, nợ xấu Không ngân hàng cho khách hàng vay vốn lại muốn trở thành khoản nợ hạn nợ xấu Ngân hàng cố gắng hạn chế tối đa thiệt hại xảy Do vậy, trường hợp có nợ xấu xảy ra, ngân hàng phải xây dựng sách quản lý nợ xấu thích hợp, phân công qui trách nhiệm đòi nợ, liên kết bên ngân hàng - khách hàng – quyền địa phương việc xử lý nợ Việc xử lý nợ hạn cần có biện pháp cụ thể sau: Phân tích nguyên nhân nợ hạn khách hàng, từ có biện pháp tháo gỡ thích hợp  Nhóm giải pháp nguồn nhân lực Đây nhân tố quan trọng góp phần ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu hiệu hoạt động ngân hàng, chí khách hàng lựa chọn ngân hàng chất lượng dịch vụ từ nhân viên tín dụng khiến họ hài lòng Chính vậy, vấn đề nhân cần phải tập trung, cần trọng tất khâu đặt làm giá trị phát triển cốt lõi ngân hàng Về phía ngân hàng, trình tuyển chọn đào tạo ngân hàng nên có chặt chẽ kỹ lưỡng tìm nhân tố chất lượng phục vụ khách hàng Về khâu tuyển chọn, nên đặt tiêu chí tuyển chọn nhân viên có kiến thức nghiệp vụ giỏi, tư chất đạo đức tốt ham học hỏi, có hiệu làm việc có tinh thần trách nhiệm cao Để đạt điều đó, quy trình tuyển dụng nên có đầu tư, tạo điều kiện để ứng viên thể hết kỹ kiến thức cần thiết, từ lựa chọn nhân viên phù hợp với tiêu chí ngân hàng Bên cạnh việc thu hút nhân tài cách có sách nhân hiệu chuyên nghiệp như: tập Trần Thị Kim Ngân 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa huấn tập trung nghiệp vụ định kỳ hàng tháng, hàng quý để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tín dụng Định kỳ tổ chức kiểm tra trình độ nhân viên để bổ sung kịp thời kiến thức hạn chế nhân viên đẩy mạnh sách khen thưởng nhân viên có thành tích làm việc tốt Ngoài nên tổ chức giao lưu nội nhân viên, phòng chi nhánh, tổ chức chơi dã ngoại để tạo tâm lý thoải mái cho nhân viên, tạo hưng phấn làm việc cho cán Đặc biệt nhân viên tín dụng, thực chế độ lương thưởng hợp lý theo lực thành đạt để tạo động lực làm việc cho nhân viên Đồng thời tăng cường bổ sung thêm kiến thức cho cán tín dụng thị trường ô tô Để thực mở rộng cho vay mua ô tô cách nhanh chóng, việc nắm rõ quy trình tín dụng cho vay mua ôtô cán tín dụng phải hiểu rõ mẫu mã xe ôtô, đại lý bán xe chủ yếu Do vậy, ngân hàng thường xuyên cho cán tín dụng tìm hiểu thị trường xe giới thiệu sản phẩm cho vay mua ôtô với hãng xe, thiết lập mối quan hệ với đại lý bán xe Về phía cán tín dụng, cần tích cực tạo mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, tự tìm kiếm khách hàng, nhiệt tình, chăm Đặc biệt, trình làm thủ tục cho vay, cán tín dụng phải bám chặt chẽ vào quy trình, nghiệp vụ thể lệ cho vay để hạn chế đến mức tối đa rủi ro cho ngân hàng Các nhân viên tín dụng nên trọng đến việc tư vấn nhiều cho khách hàng trình tiếp xúc giới thiệu sản phẩm để tạo khác biệt chất lượng dịch vụ.Các nhân viên tín dụng không nên hướng vào nhóm đối tượng khách hàng cần vay vốn mà hướng đến nhóm khách hàng tiềm năng, có nhu cầu sử dụng sản phẩm chi nhánh tương lai để nâng cao thu hút số lượng lớn khách hàng Quan tâm, chăm sóc khách hàng trước – – sau vay việc làm cần thiết, tính thiết yếu mà sản phẩm dịch vụ ngân hàng đem lại thái độ tác phong làm việc chuyên nghiệp, quan tâm đến khách hàng từ vướng mắc nhỏ cách giữ khách lâu Đối với nhóm khách hàng cá nhân, họ ấn tượng ngân hàng điều đó, họ trở thành khách hàng trung thành Chính vậy, tiếp xúc với khách hàng, nhân viên tín dụng cần cẩn trọng, lấy việc đem đến thoải mái, tiện ích, chất lượng dịch vụ cho khách hàng làm hàng đầu Đây điểm mạnh để MB - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có hội cạnh tranh với đối thủ khác 4.3.2 Các kiến nghị Nhà nước Ổn định kinh tế vĩ mô Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao năm trước Đẩy mạnh thực đột phá chiến lược, cấu lại kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao suất, hiệu sức cạnh tranh Nâng cao vị nước ta trường quốc tế Tiếp tục xây dựng tảng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại NHNN đóng vai trò quan trọng việc trì phát triển vững mạnh tài tiền tệ đất nước Yếu tố có tính chất định đảm bảo cho tăng trưởng không ngừng thị trường bán lẻ đất nuớc có kinh tế tăng trưởng liên tục kinh tế cải thiện pháp luật Đây vấn đề dễ dàng thực được, từ thấy vai trò của Chính phủ, NHNN ngành có liên quan quan trọng Trần Thị Kim Ngân 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa Quản lý chặt chẽ thông qua luật lệ, sách Phòng công chứng phòng đăng ký giao dịch đảm bảo hai phận có vai trò quan trọng, hỗ trợ NHTM việc xác minh hành vi chấp, cầm cố tài sản khách hàng ngân hàng Bên cạnh đó, quan giúp NHTM xác minh giấy tờ sở hữu tài sản chấp, cầm cố có bị tranh chấp hay chấp, cho thuê bị hạn chế quyền chuyển nhượng giao dịch mua bán hay không,… Đồng thời quan giúp NHTM nhận biết giấy tờ chấp thật hay giả Do vậy, Nhà nước cần có biện pháp nâng tinh thần trách nhiệm cán thuộc quan công quyền Chính phủ cần có quy định cụ thể bảo vệ quyền lợi người cho vay trường hợp người vay không trả nợ Bên cạnh đó, quan thực thi pháp luật phải ý giải vụ tranh chấp, hỗ trợ ngân hàng thu hồi nợ tồn đọng Hơn nữa, Chính phủ cần có biện pháp xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng hình thức cán bộ, tránh tượng lạm dụng chức quyền gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước Chính phủ thưởng phạt cách công minh lãnh đạo, cán xuất sắc, hoàn thành tốt tiêu công việc, nhằm khuyến khích tinh thần trách nhiệm làm việc cán Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ban hành gần nêu rõ cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt ôtô Trước đây, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đánh ôtô giá vốn (giá CIF + thuế nhập khẩu).Giờ đây, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tính giá bán buôn (giá vốn + phí vận chuyển, quảng cáo, chi phí bán hàng lợi nhuận ) Giá bán không thấp 105% giá vốn Thời điểm áp dụng nghị định 1/1/2016 Nhiều nhận định rằng: “ Sự thay đổi gáo nước lạnh dội lên thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị tăng trưởng” Thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên, chi phí mua xe tăng lên, nhu cầu tiêu thụ giảm Vì mà thị trường ô tô Việt Nam lại chùng xuống Điều đặt yêu cầu Chính phủ thời gian tới phải có sách thuế phù hợp theo hướng cắt giảm thuế xuống tăng Để đưa giá xe ô tô nước giảm xuống theo giá trị thực nó, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, khuyến khích dân mua ô tô nhiều hơn, đẩy mạnh tăng cường hoạt động cho vay mua ô tô Vì hoạt động vai trò to lớn cho người mua xe, hãng xe, NHTM mà có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội Trần Thị Kim Ngân 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Dương Tấn Khoa KẾT LUẬN Cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô hoạt động không mẻ ngân hàng thương mại Đặc biệt giai đoạn hội nhập sâu sắc nay, tạo hội cho hoạt động phát triển mà dự báo thị trường ô tô chuyển biến theo chiều hướng tích cực Tại PvcomBank Thị Nghè, từ thành lập nay, biểu đồ kinh doanh hoạt động có nhiều diễn biến phức tạp, đạt nhiều thăng trầm kết Nguyên nhân suy giảm trình hợp vào cuối năm 2013 ổn định cấu vào đầu năm 2014 Tuy nhiên nay, hoạt động có tăng trưởng trở lại Từ việc phân tích sở liệu, nhận thấy điều Hy vọng tin tưởng rằng, giải pháp đưa sau trình nghiên cứu góp phần thúc đẩy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô PvcomBank Thị Nghè phát triển tốt Trong trình nghiên cứu, kiến thức hạn hẹp nên khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến nhận xét từ Quý thầy cô để khóa luận hoàn thiện Chân thành cảm ơn Trần Thị Kim Ngân 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các văn quy định cho vay, sản phẩm cho vay biểu phí lãi suất áp dụng PVcomBank Thị Nghè Tạp chí nội PvcomBank phát hành hàng quý Báo cáo kết kinh doanh PvcomBank Thị Nghè từ 2013 đến 2015 Sách: Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB Lao động, TP.HCM Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, TP.HCM Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP HCM Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, TP.HCM Các báo cáo: Trúc Mai (5/2015), “Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Đại Chúng PVcombank- Phòng giao dịch Thị Nghè” Võ Phương Diệu (5/2011) “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua xe ô tô đối với khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Á Châu” Các trang web: https://www.sc.com/vn/vn/ http://www.hsbc.com.vn/1/2/home http://www.vpbank.com.vn/ http://vietcombank.com.vn/ http://bidv.com.vn/ http://www.pvcombank.com.vn/ http://www.mof.gov.vn/ viii http://thinganhang.com Các trang báo mạng: Đức Huy (6/2015), “Người Việt mua ô tô nhiều gấp đôi năm 2014”, Vnexpress, link truy cập: http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/nguoi-viet-mua-oto-nhieu-gap-doinam-2014-3234241.html Hùng Anh (11/2015), “Cuối năm, nhu cầu mua xe tăng mạnh”, Anninhthudo, link truy cập: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/cuoi-nam-nhu-cau-mua-xe-tangmanh/644403.antd Lê Mỹ (3/2014), “Khi nón vào ngân hàng”, diễn đàn doanh nghiệp, link truy cập: http://enternews.vn/pvcombank-khi-non-la-vao-ngan-hang.html Trần Thủy (8/2015), “2016: Ô tô nhập giảm giá mạnh”, vietnamnet.vn, link truy cập: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/255609/2016 oto-nhap-khau-giam-giamanh.html ThS Đường Thị Thanh Hải (5/2014), “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân ở Việt Nam”, Tạp chí tài chính, link truy cập: http://tapchitaichinh.vn/thitruong-tai-chinh/vang-tien-te/cac-nhan-to-anh-huong-den-hieu-qua-tin-dung-ca-nhano-viet-nam-49282.html Phương Trần (11/2014), “Sơ lược phân tích SWOT”, Saga, link truy cập: http://www.saga.vn/so-luoc-ve-phan-tich-swot~31781 viii
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô tại ngân hàng tmcp đại chúng việt nam–chi nhánh gia định –pgd thị nghè , giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô tại ngân hàng tmcp đại chúng việt nam–chi nhánh gia định –pgd thị nghè , giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mua ô tô tại ngân hàng tmcp đại chúng việt nam–chi nhánh gia định –pgd thị nghè

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay