Các yếu tố tác động đến tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hộ nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh bình thuận

72 187 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:35

LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ: “Các yếu tố tác động đến tỷ lệ lợi nhuận chi phí hộ nông dân trồng Thanh long địa bàn tỉnh Bình Thuận” nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, xin cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 Tác giả Trần Trương Hoàng Linh i LỜI CẢM ƠN Để thực đề tài tốt kết trình học tập rèn luyện suốt thời gian theo học chương trình đào tạo sau đại học trường Đại học Mở Tp.HCM Ngoài ra, nhận quan tâm, động viên, chia sẻ giúp đỡ từ quý Thầy, Cô, gia đình bạn bè Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn đến người hỗ trợ suốt thời gian qua Trước hết, xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Minh Đức, người Thầy giảng dạy người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn góp ý cho suốt trình thực luận văn thạc sĩ Bên cạnh đó, xin gửi lời cảm ơn đến hộ nông dân trồng Thanh Long địa bàn hai Huyện Hàm Thuận Nam Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận nhiệt tình cung cấp cho tác giả nhiều số liệu điều tra, thông tin quý báu có nhiều góp ý giúp hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn Quý Thầy, Cô trường Đại học Mở Tp.HCM hết lòng tận tụy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian tác giả theo học trường Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc “Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến sào Khánh Hòa” tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè, bạn học viên cao học khóa chia sẻ cho tác giả kiến thức kinh nghiệm suốt trình học tập thực luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Quý Thầy, Cô bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, xong không tránh khỏi sai sót, hạn chế định Rất mong nhận ý kiến đóng góp Quý Thầy, Cô bạn đọc ii TÓM TẮT Hiện nay, đa số hộ nông dân tỉnh Bình Thuận, đặc biệt trung tâm long huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc thuộc tỉnh Bình Thuận có kinh nghiệm việc canh tác long Kinh nghiệm giúp họ có thu nhập cao hộ trồng diện tích Vì trung tâm long, giá thành sản phẩm cao huyện khác dân vùng có kinh nghiệm canh tác Mặt khác, nơi nhà khoa học nông nghiệp ý với quan Khuyến nông, Trung tâm phát triển long phòng nông nghiệp mở nhiều lớp tập huấn kiến thức canh tác long Tuy nhiên, để phát triển long bền vững hoạt động buôn bán cạnh tranh thị trường cần thiết Việc cạnh tranh thị trường phải theo quy luật cung - cầu Do đó, năm gần doanh nghiệp nông dân gặp khó khăn khâu giải đầu có lãi Để cung cấp thêm thông tin nhằm đáp ứng thực phát triển nông nghiệp bền vững nói chung long nói riêng cần phải có nghiên cứu chuyên sâu chi phí ảnh hưởng đến sản xuất Nghiên cứu đánh giá tác động yếu tố đến tỷ lệ lợi nhuận chi phí hộ nông dân tỉnh Bình Thuận thông qua việc sử dụng số liệu điều tra tình hình sản xuất 150 hộ nông dân thuộc huyện Hàm Thuận Nam Hàm Thuận Bắc năm 2015 Kết phân tích cho thấy chi phí tác động khác đến tỷ lệ lợi nhuận chi phí hộ nông dân Các chi phí: chi phí điện, chi phí lao động chi phí khác có tác động ngược chiều đến tỷ lệ lợi nhuận chi phí Trong đó, chi phí sinh học chi phí giới ý nghĩa thống kê Nghiên cứu cho thấy, kinh nghiệm chủ hộ, việc tham gia tập huấn vốn tự có chủ hộ có tác động tích cực Kết có làm sở cho việc tổng hợp, nhận xét đưa kiến nghị đến quan quản lý Nhà Nước liên quan iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng viii Danh mục chữ viết tắt ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1 Đặt vấn đề lý nghiên cứu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu .4 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập liệu 1.5.2 Phương pháp phân tích liệu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu luận văn Kết luận Chương .6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm đặc điểm sản xuất nông nghiệp iv 2.1.1.Thu nhập hộ nông dân 2.1.2 Tỷ lệ lợi nhuận chi phí .7 2.1.3 Hộ nông dân .7 2.1.4 Nông nghiệp .7 2.1.5 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp 2.2 Lý thuyết yếu tố đầu vào nông nghiệp .9 2.2.1 Vốn nông nghiệp .9 2.2.2 Nguồn lao động nông nghiệp 10 2.2.3 Đất nông nghiệp 10 2.2.4 Cơ giới nông nghiệp 11 2.2.5 Cây giống 12 2.2.6 Phân bón thuốc trừ sâu 12 2.2.7 Nguồn điện sản xuất nông nghiệp 13 2.2.8 Thông tin chung hộ nông dân 13 2.3 Hàm sản xuất nông nghiệp 14 2.4 Hàm sản xuất Cobb- Douglas 15 2.4.1 Hàm sản xuất Cobb- Douglas cổ điển 15 2.4.2 Hàm sản xuất tân cổ điển 16 2.5 Các nghiên cứu thực nghiệm 17 2.5.1 Nghiên cứu giới 17 2.5.2 Nghiên cứu Việt Nam 20 2.6 Nhận xét nghiên cứu thực nghiệm 24 2.7 Mô hình nghiên cứu đề nghị .26 Kết luận Chương 26 v CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 27 3.1 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm .27 3.1.1 Hệ số co giãn sản lượng MPP, APP 27 3.1.2 Tính lượng yếu tố đầu vào tối ưu .27 3.1.3 Cách tính tiêu 29 3.2 Mô hình nghiên cứu 30 3.2.1 Mô hình nghiên cứu cụ thể .30 3.2.2 Mô tả biến mô hình hồi quy 30 3.2.3 Kỳ vọng dấu mô hình hồi quy .31 3.2.4 Khung phân tích nghiên cứu .32 3.2.5 Quá trình phân tích hồi quy 32 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 32 3.3.1 Cách lấy liệu nghiên cứu .32 3.3.2 Mẫu nghiên cứu 33 3.3.3 Cách xử lý liệu 33 Kết luận Chương 34 CHƯƠNG : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Khát quát đặc điểm hộ theo kết điều tra 35 4.2 Khát quát đặc điểm kinh tế xã hội hộ theo kết điều tra 36 4.3 Kết phân tích hồi quy thảo luận 38 4.3.1 Trình bày mô hình hồi quy .38 4.3.2 Phân tích hồi quy .38 4.3.3 Kết phân tích hồi quy 38 4.3.4 Thảo luận kết nghiên cứu 40 vi Kết luận Chương 42 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1 Kết luận .43 5.2 Kiến nghị 44 5.3 Hạn chế 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC .51 Phụ lục A1: Bảng câu hỏi điều tra hộ nông dân năm 2015 .51 Phụ lục A2: Tạo biến Stata 12 57 Phụ lục A3: Xử lí liệu dị biệt Outlier 58 Phụ lục A4: Kết thống kê mô tả Stata 12 .59 Phụ lục A5: Kết phân tích hồi quy 60 Phụ lục A6: Kết kiểm định đa cộng tuyến 61 Phụ lục A7: Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi .62 Phụ lục A8: Kết kiểm định hệ số tương quan (Pwcorr) 63 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng kết kết nghiên cứu thực nghiệm giới 24 Bảng 2.2: Tổng kết kết nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam .25 Bảng 3.1: Căn chọn biến đề tài .30 Bảng 3.2: Kỳ vọng dấu biến mô hình hồi quy 31 Bảng 3.3: Phân bổ mẫu điều tra 33 Bảng 4.1: Đặc điểm chung hộ nông dân 35 Bảng 4.2: Đặc điểm hộ nông dân năm 2015 35 Bảng 4.3: Thông tin chung tài hộ nông dân năm 2015 36 Bảng 4.4: Thông tin chi phí hộ nông dân năm 2015 36 Bảng 4.5: Thông tin thu nhập hộ nông dân năm 2015 37 Bảng 4.6: Kết hồi quy năm 2015 40 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NN & PT : Nông nghiệp Phát triển NN & PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn BVTV : Bảo vệ thực vật BC-SCT : Báo cáo- Sở Công thương STT : Số thứ tự Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh KHKT : Khoa học kĩ thuật VietGap : Vietnamese Good Agricultural Practices (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam) ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề lý nghiên cứu: Theo báo cáo số 1817/BC-SCT Sở Công thương Bình Thuận (2015), nhiều quốc gia khác giới trồng long, Mexico, Columbia, Ecuador, Mỹ, Úc, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Srilanka, Bangladesh, Campuchia đặc biệt Trung Quốc Trung Quốc có sách khuyến khích người dân phát triển trồng long hai tỉnh Quảng Đông Quảng Tây, phía Nam nước Hiện nay, Trung Quốc trồng 20.000 long Khi Trung Quốc sản xuất long để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa chắn họ áp dụng rào cản kỹ thuật để hạn chế nhập long Hiện nước có 57/63 tỉnh thành nước trồng long (7 vùng kinh tế trọng điểm) khoảng 800 Tuy nhiên, tập trung chủ yếu diện tích ba tỉnh: Bình Thuận, Tiền Giang Long An Trong Bình Thuận nhiều 26.000 ha, Long An 5.568 ha, Tiền Giang 4.052 Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại diện tích trồng phát triển nhanh, đặc biệt tỉnh Bình Thuận Viễn cảnh trái long đặt cho ngành nông nghiệp bà nông dân hai vấn đề Thứ nhất, diện tích, sản lượng tăng cao, thị trường tiêu thụ bị phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc Đặc biệt mua bán chủ yếu theo phương thức trao đổi mậu biên (tiểu ngạch) nên rủi ro cao (75% sản lượng long Bình Thuận xuất sang Trung Quốc đường tiểu ngạch) Thứ hai, dịch bệnh long khó kiểm soát Bình Thuận tỉnh có diện tích long số hộ nông dân sản xuất loại nhiều nước Theo thống kê Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Thuận (2015), tỉnh có khoảng 25 nghìn hộ nông dân trồng long với tổng diện tích 22 nghìn (nhiều gấp hai lần diện tích long hai tỉnh Tiền Giang Long An cộng lại) Sản lượng trái long Bình Thuận năm 500 nghìn Trong 10 năm trở lại đây, long trở thành trồng chủ lực cho nông dân tỉnh, đặc biệt huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Hàm Tân Trồng long thực giúp người nông dân Bình Thuận từ thoát nghèo đói, Nguyễn Thị Gấm, Tạ Việt Anh, Đồng Văn Đạt Tống Thị Dung, 2014, “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng thu nhập hộ nông dân khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, tập 118, số 4, trang, 161- 166 Nguyễn Trọng Hoài, 2010, Kinh tế phát triển, Nhà xuất Lao Động Park S, S, 1992, Tăng trưởng phát triển, Dịch từ tiếng Anh, Viện nghiên cứu quản lý Trung ương, Trung tâm Thông tin- tư liệu Hà Nội Parton, W, J, Gutmann, M, P and Ojima, D, 2007, “Long-term Trends in Population, Farm Income, and Crop Production in the Great Plains”, Bioscience, vol 57, no 9, p 737 Phạm Văn Đình Đỗ Kim Chung, 2004, Kinh tế nông nghiệp, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Qamar, K, A and Idress, 2006, Economics of Tobacco Production in District SWABI , NWFP, Department of Agronomy, NWFP Agriculture University Peshawar, Pakistan Shah, D, 2014, “Strawberry Cultivation in Hilly Tracts of India Profitability and Sustainability Issues”, Productivity, vol 53, no 3, pp 258-265 Sharma, Y, K, Bangarva, G, S and Sharma, S, K, 2007, “Factors Affecting Gross and Net Income of Farmers in Different Farming Systems”, Indian Res J Ext, vol 7, no 1, pp 52-56 Sở Công thương Bình Thuận, 2015, Phổ biến thông tin tình hình nguồn cung trái long Trung Quốc triển khai thực số giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh long địa bàn tỉnh,Ủy ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Thuận, 2015, Phổ biến thông tin tình hình nguồn cung trái long Trung Quốc triển khai thực số giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh long địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận Sở NN PTNT tỉnh Quảng Bình, 2008, Phát triển kinh tế hộ gia đình, truy cập tại: , ngày truy cập 27/10/2015 49 Sunding and Zilberman, 2000, The Agricultural Innovation Process: Research and Technology Adoption in a Chaning Agriclutural Sector, University of Califonia at Berkeley Talukder, D and Chile, L, 2014, “Characteristics of Rice Cultivation and Rural Rice Market in Bangladesh: Evidence from a Survey”, Agricultural Economics Review, vol 15, no 2, pp 68-85 Tổng cục Thống kê, 2015, Kho liệu mức sống hộ gia đình, dự án 00040722 “Hỗ trợ giám sát phát triển kinh tế - xã hội” – UNDP, truy cập tại: >Khái niệm, định nghĩa, PP tính>, ngày truy cập: 20/12/2015 Trần Lợi, 2012, “Hiệu sản xuất yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất mía nguyên liệu tỉnh Trà Vinh”, Khoa học Xã hội Nhân văn, số 5, trang 6774 Yang, D, 2004, “Education and Allocative Efficiency: Household Income Growth During Rural Reforms in China”, Journal of Development Economics, no 74, pp 137–162 50 PHỤ LỤC Phụ lục A1: Bảng câu hỏi điều tra hộ nông dân trồng Thanh long năm 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Mã số: KHOA SAU ĐẠI HỌC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ SẢN XUẤT THANH LONG Kính chào Quý Ông/Bà ! Tôi tên Trần Trương Hoàng Linh, học viên lớp Thạc Sĩ Kinh tế học Khóa 20132015 Trường Đại học Mở TP.HCM Với mong muốn tìm yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận chi phí cho bà nông dân trồng long địa bàn tỉnh Bình Thuận, thực khảo sát Kính mong Quý Ông/Bà xếp thời gian để trả lời vấn điền câu trả lời vào bảng câu hỏi khảo sát Tôi xin cam kết thông tin giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác hỗ trợ Quý Ông/Bà Xin chân thành cảm ơn ! Họ tên chủ hộ……………………………………………………Tuổi………… Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Nữ Khác Xã………………………….Huyện………………………………Tỉnh Bình Thuận  PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ Câu 1: Hộ gia đình Ông/Bà có vườn long thu hoạch năm 2014 (vụ Xuân Hè vụ Thu Đông) hay không ?  Có Xin mời Ông /Bà tiếp tục trả lời cách đánh dấu vào câu sau  Không Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà Câu 2:Ông/Bà trồng/chăm sóc vườn Thanh long năm ? (năm) Câu 3: Trình độ học vấn chủ hộ? 51      Không học Tốt nghiệp cấp I (lớp đến 5) Tốt nghiệp cấp II (lớp đến 9) Tốt nghiệp cấp III (lớp 10 đến 12) Đào tạo khác Câu 4: Số thành viên hộ ? .(người)  PHẦN II: ĐẤT ĐAI- SẢN XUẤT- DOANH THU Câu 1:Diện tích đất Thanh long thu hoạch hộ ? Ha Câu 2: Sản lượng thu hoạch …………………Tấn/năm (…………………Kg/năm) Câu 3: Giá Thanh long………………………………………………… đồng/kg Câu 4: Tổng doanh thu/năm 2014…………………………………………đồng Câu 5: Chi phí cho việc sản xuất long 5.1 Chi phí giới Loại máy móc, thiết bị Chi phí sử dụng/năm 2014 (đồng) Máy bơm nước Hệ thống ống bơm Hệ thống vòi phun Máy cắt cỏ Máy cày Ô tô vận tải nhỏ Máy phát điện Tổng chi phí giới 52 5.2 Chi phí điện thắp sáng Số thắp sáng đêm Số đêm thắp sáng/năm Số KWh/đêm Giá tiền điện (đ/kWh) Tổng Chi phí điện 5.3 Chi phí lao động Xin cho biết tổng số công lao động công việc sản xuất long : Số nhân công/ngày Số ngày/năm Đơn giá/ngày Tổng chi phí lao động 5.4 Chi phí sinh học  Thông tin phân bón, rơm ủ Xin cho biết thông tin việc sử dụng phân bón, rơm ủ công việc sản xuất long: Loại phân Liều lượng (Kg/năm) Giá tiền (đ/kg) Thành tiền Phân chuồng phân hữu sinh học Ure Lân Kali NPK Rơm ủ Tổng 53  Thông tin thuốc bảo vệ thực vật Xin cho biết thông tin việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật công việc sản xuất long: Liều lượng(gam)/năm Thuốc BVTV Giá tiền (đ/gam) Chi phí thuốc BVTV/năm Thuốc trừ sâu bệnh 5.5 Chi phí khác Chi phí khác/năm Số lượng Đơn giá Thành tiền Chi phí làm trụ Chi phí làm hom Chi phí giống Tổng Tổng Chi phí/Năm 2014……………………………………………… đồng PHẦN III: NGUỒN VỐN SẢN XUẤT NĂM 2014 Câu : Nguồn vốn để chi phí năm 2014: Tự có……………………………………… đồng Vay……………………………………… đồng 54 PHẦN IV: KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP Câu 1: Xin Ông/Bà cho biết gia đình nắm bắt học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật trồng long từ nguồn ?   Tự học hỏi tích lũy kinh nghiệm Cán khuyến nông Bạn bè, nông dân khu vực Sách báo, Internet Câu 2: Xin Ông/Bà cho biết Ông/Bà có tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng long hay không ? Có  Không Nếu có, xin mời Ông/Bà trả lời câu hỏi (từ câu đến câu 6) Nếu không vui lòng chuyển sang phần V Câu 3: Số lần Ông/Bà tham gia lớp tập huấn lần ? ….…………lần Câu 4: Cơ quan thường xuyên tổ chức lớp tập huấn mà Ông/Bà tham gia ?     Trung tâm khuyến nông Hội Nông dân Công ty phân bón, thuốc BVTV Hiệp hội Thanh Long Câu 5: Ông/Bà cho biết thông tin tập huấn có ích cho việc trồng long hay không ?  Có ích Bình thường Không có ích Câu 6: Ông/Bà có tiếp tục tham gia lớp tập huấn thời gian tới hay không ?  Có Không  PHẦN V: NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA HỘ SẢN XUẤT Câu Ông/Bà vui lòng cho biết khó khăn trình sản xuất: Diện tích đất nhỏ, phân tán Thiếu nguồn vốn đầu tư  Thiếu nguồn cung cấp điện, nước  Chưa có sách hỗ trợ  Khác (xin nêu rõ)…………………………………………… 55 Câu Nếu hỗ trợ Nhà Nước, Ông/Bà xin vui lòng cho biết hỗ trợ cần thiết cho Ông/Bà ? Vốn vay   Kĩ thuật canh tác  Thị trường tiêu thụ Khác (xin nêu rõ)……………………………………………   Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Ông/Bà nhiều ! 56 Phụ lục A2: Tạo biến Stata 12: 57 Phụ lục A3: Xử lý liệu dị biệt (outlier): 58 Phụ lục A4: Kết thống kê mô tả Stata 12: 59 Phụ lục A5: Kết phân tích hồi quy: 60 Phụ lục A6: Kết kiểm định đa cộng tuyến: Kết kiểm định đa cộng tuyến cho thấy kết cuối mô hình không tồn đa cộng tuyến (VIF0,05) 62 Phụ lục A8: Kết kiểm định hệ số tương quang (pwcorr): Kết kiểm định hệ số tương quang (pwcorr) cho thấy mô hình có hệ số tương quang phù hợp 63 [...]... động đến tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hộ nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế là cần thiết 3 1.2 Câu hỏi nghiên cứu: - Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hộ trồng thanh long? - Mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng như thế nào? - Các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ lợi nhuận của hộ trồng thanh long là gì? 1.3 Mục tiêu... Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hộ trồng thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận - Đưa ra những kết luận và kiến nghị có liên quan 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu cơ bản là các hộ nông dân trồng thanh long từ 3 năm trở lên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, được điều tra năm 2015 với 150 hộ nông dân ở tỉnh Bình Thuận 1.4.2... và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ trồng lúa Sử dụng hàm lợi nhuận để phân tích biến phụ thuộc lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận: lợi nhuận của nông hộ phụ thuộc chủ yếu vào các khoản chi phí cũng như điều kiện kinh tế xã hội tại nơi mà nông hộ đang sinh sống Do đó, trong nghiên cứu này, việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của. .. ra: (i) bằng chứng chi phí tác động đến lợi nhuận trong sản xuất ngành trồng trọt và (ii) các tác động khác 25 nhau của chi phí đến lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên cho đến nay, theo tìm hiểu tác giả thì hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam còn có rất ít công trình nghiên cứu trên cây trồng thanh long và nghiên cứu theo dạng tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí Nghiên cứu này, tác giả dùng bộ... là lợi nhuận/ ha; X1 là diện tích đất canh tác; X2 là trình độ học vấn của chủ hộ; X3 là số năm kinh nghiệm trồng lúa; X4 là chi phí giống; X5 là chi phí phân bón; X6 là chi phí thuốc; X7 là chi phí thuê lao động; X8 là giá bán Nghiên cứu Các yếu tố tác động đến thu nhập của hộ nông dân tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” của Nguyễn Khánh Doanh và cộng sự (2014) thực hiện nhằm xác định các nhân tố. .. khẩu trong hộ, số hoạt động tạo thu nhập của hộ, độ tuổi của lao động trong hộ và tiếp cận với các chính sách hỗ trợ Trong đó, nhân tố số nhân khẩu và độ tuổi của lao động trong hộ tỷ lệ nghịch với thu nhập bình quân/người của hộ dân tộc, nhân tố số hoạt động tạo ra thu nhập của hộ có tác động mạnh nhất đến thu nhập bình quân/người của hộ dân tộc thiểu số ở Đồng bằng sông Cửu Long Mô hình nghiên cứu... 150 hộ nông dân trồng thanh long trên địa bàn hai huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc Do giới hạn về thời gian và kinh phí nên số lượng mẫu là 150 được chia đều cho hai huyện và phương pháp chọn mẫu là phi xác suất trên địa bàn các xã có diện tích trồng thanh long lớn 4 Số liệu thứ cấp: thu thập trực tiếp từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận, Hiệp hội Thanh. .. suất và tỷ xuất lợi nhuận của hộ cũng như đưa ra những khuyến nghị chích sách làm hỗ trợ người dân duy trì nâng cao hiệu quả Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Ngọc 2 Vàng (2012) đã tập trung phân tích hiệu quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận gồm 8 yếu tố tác động trực tiếp gồm (i) diện tích đất canh tác; (ii) trình độ học vấn của chủ hộ; (iii)... lên một đồng chi phí tiền mặt sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận 2.1.3 Hộ nông dân: Theo Sở NN và PTNT Quảng Bình (2008), hộ nông dân là hộ gia đình mà hoạt động sản xuất chủ yếu của họ là nông nghiệp Ngoài các hoạt động nông nghiệp, hộ nông dân còn có thể tiến hành thêm các hoạt động khác, tuy nhiên đó chỉ là các hoạt động phụ 2.1.4 Nông nghiệp: Theo Đinh Phi Hổ (2008), Kinh tế học nông nghiệp bền... nhập của hộ là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật quy thành tiền sau khi đã trừ chi phí sản xuất mà hộ và các thành viên của hộ nhận được trong một thời gian nhất định, thường là 1 năm (kho dữ liệu mức sống hộ gia đình) 2.1.2 Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí: Theo Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Ngọc Vàng (2012), lợi nhuận trên chi phí tiền mặt = lợi nhuận/ chi phí tiền mặt Chỉ tiêu này nói lên một đồng chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hộ nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh bình thuận , Các yếu tố tác động đến tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hộ nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh bình thuận , Các yếu tố tác động đến tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí của hộ nông dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh bình thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay