các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại việt nam

92 354 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC PHONG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYỀN LỰC THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC PHONG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYỀN LỰC THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THÙY LINH TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường Ngân hàng Thương mại Việt Nam” là bài nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn này chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu nào người khác sử dụng luận văn này mà không trích dẫn theo quy định Luận văn này chưa bao giờ nộp để nhận cấp nào trường đại học sở đào tạo khác TP.HCM, ngày tháng năm 2016 Người cam đoan Nguyễn Quốc Phong i LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô giáo TS Nguyễn Thị Thùy Linh đã giúp đỡ thời gian thực luận văn này Trong trình thực cô đã bảo, hướng dẫn tận tình cho kiến thức lý thuyết, kỹ cần thiết, giải vấn đề, đặt câu hỏi… Cô đã giúp hoàn thành tốt bài luận văn này Cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô toàn thể cán trường Đại Học Mở, TP HCM, trình học tập và nghiên cứu, đã hỗ trợ tận tình cho hoàn thành thời gian học tập trường Tôi xin chân thành biết ơn bạn khóa đã hỗ trợ giai đoạn khó khăn TP.HCM, ngày tháng năm 2016 Nguyễn Quốc Phong ii TÓM TẮT Sự phát triển hệ thống tài ngân hàng đã mang đến nhiều hội kinh doanh, từ thu hút tổ chức tài và ngoài nước, đặc biệt là ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường ngày càng nhiều Điều này đã dẫn đến việc ngân hàng phải đối mặt với sức cạnh tranh từ ngân hàng khác Lúc này sức ảnh hưởng cá thể lên thị trường giảm đi, hay nói cách khác tính độc quyền hay quyền lực thị trường ngân hàng này suy giảm, đòi hỏi việc thúc đẩy trình tăng khả thích ứng trước tình hình mới; nhằm cạnh tranh tốt hơn, để từ có hội phát triển mạnh mẽ so với ngân hàng lại Do mức độ cạnh tranh hệ thống tài – ngân hàng cần nghiên cứu đánh giá cách xác, phù hợp và khách quan Tuy nhiên, thực tế trình lược khảo nghiên cứu trước cho thấy vấn đề này bỏ ngỏ, nghiên cứu thực nghiệm trước chưa đề cập việc áp dụng mô hình đo lường cụ thể mức độ cạnh tranh ngân hàng Viêt Nam Vì vậy, đề tài tập trung đánh giá mức độ cạnh tranh hệ thống ngân hàng sử dụng phương pháp khác bao gồm số HHI, H-Statistics (theo mô hình Panzar và Rose) và số LERNER phân tích yếu tố khác tác động đến quyền lực thị trường NHTM Việt Nam thời gian qua Việc đo lường quyền lực thị trường ngân hàng thời gian qua giúp có nhìn khách quan sức mạnh ngân hàng Việt Nam vấn đề tồn tại, ảnh hưởng đến sức mạnh ngân hàng, từ đến tìm kiếm giải pháp phù hợp cho ngân hàng, giai đoạn mới với thời và thách thức mới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý nghiên cứu .2 1.2 Vấn đề nghiên cứu .4 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 1.5 Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp và ý nghĩa luận văn 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Quyền lực thị trường hệ thống ngân hàng 12 2.1.1 Mức độ tập trung thị trường 13 2.1.2 Mức độ cạnh tranh thị trường 14 2.1.3 Quyền lực thị trường NHTM 15 2.2 Các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường NHTM .17 2.2.1 Yếu tố nội 17 iv 2.2.2 Yếu tố vĩ mô 21 CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đo lường quyền lực thị trường 24 3.1.1 Chỉ số HHI (Herfindahl-Hirschman Index) 24 3.1.2 H-Statistic, mô hình Panzar Rosse .25 3.1.3 Đo lường số LERNER .26 3.1.3.1 3.2 Chỉ số LERNER hiệu chỉnh .28 Mô hình quyền lực thị trường ngân hàng 32 3.2.1 Mô hình liệu bảng dạng tĩnh 32 3.2.2 Mô hình liệu bảng dạng động 33 3.2.2.1 Phương pháp hồi quy mô hình liệu bảng động 34 3.2.3 Giải thích biến 35 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Quyền lực thị trường ngân hàng Việt Nam 38 4.2 Các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường ngân hàng Việt Nam 50 4.2.1 Dữ liệu .50 4.2.2 Kết hồi quy .52 4.2.2.1 Mô hình liệu bảng dạng tĩnh .52 4.2.2.2 Mô hình liệu bảng dạng động 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đóng góp đề tài 59 v 5.3 Kiến nghị 59 5.4 Hạn chế và hướng nghiên cứu 59 5.4.1 Hạn chế 59 5.4.2 Hướng nghiên cứu 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 66 vi Các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường Ngân hàng thương mại Việt Nam WorldBank (2013) “Rethinking the Role of the State in Finance” Global Financial Development Report, pp 81-100 Nguyễn Quốc Phong – MFB6 Trang 65 Các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường Ngân hàng thương mại Việt Nam PHỤ LỤC Phụ lục – Chỉ số HHI, H-Statistic, Lerner hệ thống ngân hàng Việt Nam (2008-2013) Phụ lục 1.1 Tổng tài sản trung bình ngân hàng Việt Nam (2008-2013) 2008 ACB 105306 167881 205102 281019 176307 166598 183702 Agribank 400485 480937 534987 562245 617212 697036 548817 AnbinhBank BIDV DongAbank 34713 42520 74919 57142 Eximbank 48247 65448 131110 183567 170156 169835 128061 HDBank 9557 19127 34389 45025 52782 86226 41184 Kienlongbank 2939 7478 12577 17849 18580 21371 13466 Maritimebank 32626 63882 115336 114374 109923 102802 89824 10 MBBank 44346 69008 109623 138831 175609 180381 119633 11 NVB(NCB) 10905 18689 29074 20461 12 Sacombank 68438 104019 152386 141468 152118 161377 129968 Nguyễn Quốc Phong – MFB6 13494 2009 26518 2010 38015 2011 37201 246519 296432 366267 405755 484784 548386 391357 20016 65548 22496 46013 2013 57627 55873 41541 2012 Trung bình STT Ngân hàng 69278 21585 Trang 66 Các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường Ngân hàng thương mại Việt Nam 13 Southernbank 20761 35473 60235 69990 75269 77557 56548 14 VIB 18647 27543 93826 97092 65036 76874 63170 15 Vietcapitalbank 3348 3329 8225 16968 20672 23058 12600 16 Vietcombank 222089 255495 307621 366722 414488 468994 339235 17 Vietinbank 193590 243785 367730 460603 503530 576368 390934 18 VPBank 18647 27543 59807 82817 102576 121264 68776 Phụ lục 1.2 – Chỉ số HHI hệ thống ngân hàng Việt Nam (2008-2013) 2008 HHI (Tổng tài sản) 14.85% HHI (Tổng tiền gửi) 15.27% HHI (Vay) 18.24% 2009 2010 2011 2012 2013 13.14% 10.92% 10.55% 11.15% 11.39% 13.69% 11.36% 10.85% 9.33% 11.02% 16.04% 14.25% 13.82% 13.87% 13.61% Phụ lục 1.3 – Chỉ số H-Statistic từ kết hồi quy FEM (sau kiểm định tính ổn định hệ số hồi quy) Nguyễn Quốc Phong – MFB6 Trang 67 Các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường Ngân hàng thương mại Việt Nam Chú ý: với (β1 = 0.5915, β2 = 0.0819, β3 = 0.2293 Suy H=0.9027
- Xem thêm -

Xem thêm: các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại việt nam , các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại việt nam , các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay