Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường đại học đồng nai

115 917 17
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ HOÀI ÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP Hồ Chí Minh, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ HOÀI ÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số chuyên ngành: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS TỪ VĂN BÌNH TP Hồ Chí Minh, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi kinh doanh sinh viên trường Đại học Đồng Nai” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Hoài Ân i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn thầy Tiến sĩ Từ Văn Bình, người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tâm hướng dẫn giúp đỡ suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường, quý thầy cô khoa Đào tạo Sau đại học, quý thầy cô giảng viên trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh tổ chức, truyền đạt kiến thức bổ ích, tạo điều kiện tốt cho trình học tập trường Xin cảm ơn em sinh viên giúp hoàn thành việc thu thập liệu nghiên cứu cho luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý bạn bè, đồng nghiệp, người thân yêu động viên, chia sẻ, hết lòng hỗ trợ suốt trình học tập thực luận văn TP Hồ Chí Minh, năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Hoài Ân ii TÓM TẮT Ở Việt Nam nay, vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa ngày xã hội công nhận việc đóng góp kết đáng kể vào kinh tế đất nước, với GDP chiếm khoảng 45% tổng GDP nước, hàng năm thu hút 90% lao động vào làm việc Hầu hết quốc gia giới có kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy hình thành doanh nghiệp nhỏ đặc biệt sách khuyến khích sinh viên KSKD Điều giải thích nhà nghiên cứu hy vọng doanh nhân đào tạo tốt tạo doanh nghiệp tăng trưởng nhanh mạnh cá nhân khác Để khuyến khích sinh viên sau trường KSKD, nhà nghiên cứu tin cần phải có tác động từ ngồi ghế giảng đường Tiếp nối nghiên cứu theo lý thuyết hành vi hợp lý lý thuyết dự định, luận văn đặt mục tiêu xác định đo lường mức độ ảnh hưởng số yếu tố thuộc môi trường bên yếu tố tính cách cá nhân đến ý định KSKD sinh viên trường Đại học Đồng Nai Nghiên cứu thực thông qua hai giai đoạn: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính với phương pháp thảo luận nhóm với 10 sinh viên thuộc hai ngành QTKD Kế toán hai hệ Cao đẳng Đại học nhằm điều chỉnh phát triển thang đo cho yếu tố rút từ sở lý thuyết nghiên cứu Nghiên cứu thức thực phương pháp vấn trực tiếp sinh viên năm cuối trường Đại học Đồng Nai Kết có 350 bảng câu hỏi đạt yêu cầu đưa vào nhập liệu, mã hóa, làm sạch, phân tích xử lý liệu phần mềm SPSS 22.0 Sau kiểm định thang đo phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan, phân tích hồi quy đa biến kiểm định giả thuyết mô hình khẳng định ý định KSKD sinh viên trường Đại học Đồng Nai chịu ảnh hưởng chiều xếp theo thứ tự mức độ giảm dần ảnh hưởng yếu tố: Mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa KSKD, Cảm nhận khát khao KSKD, iii Cảm nhận tính khả thi KSKD, Truyền cảm hứng KSKD nhà trường, Ý kiến người xung quanh Phương thức học qua thực tế Kiểm định T-Test phân tích Anova cho thấy có khác biệt ý định KSKD sinh viên ngành QTKD ngành Kế toán, có khác biệt ý định KSKD sinh viên hệ Cao đẳng hệ Đại học Từ kết nghiên cứu, luận văn gợi ý số giải pháp cho nhà trường quan ban ngành thông qua hoạt động đào tạo, hỗ trợ, tuyên truyền nhằm gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng, tạo động lực gia tăng ý định KSKD cho sinh viên iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC BẢNG x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng khảo sát phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng khảo sát 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn luận văn 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm liên quan đến KSKD 2.1.1 Khởi kinh doanh 2.1.2 Người khởi kinh doanh (Entrepreneur) v 2.1.3 Các loại hình khởi kinh doanh 2.1.4 Ý định khởi kinh doanh 2.2 Các lý thuyết ý định KSKD 2.2.1 Lý thuyết dự định Ajzen (1991) 2.2.2 Lý thuyết kiện KSKD Shapero Sokol (1982) 10 2.3 Các mô hình nghiên cứu trước ý định khởi kinh doanh 11 2.3.1 Mô hình ý định củaAjzen (1991) 11 2.3.2 Mô hình Shapero Sokol (1982) 12 2.3.3 Mô hình Krueger Brazeal (1994) 13 2.3.4 Mô hình Lüthje Franke (2004) 14 2.3.5 Mô hình Wilbard (2009) 14 2.3.6 Mô hình Wongnaa Seyram (2014) 15 2.4 Các nghiên cứu trước Việt Nam 16 2.5 Thực trạng KSKD sinh viên 22 2.6 Các giả thuyết nghiên cứu luận văn 23 2.7 Mô hình nghiên cứu đề xuất 26 2.8 So sánh với nghiên cứu trước 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 Nghiên cứu định tính 43 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 43 3.1.2 Kết nghiên cứu định tính 44 3.2 Nghiên cứu định lượng 46 3.2.1 Các biến thang đo mô hình 46 vi 3.2.2 Chọn mẫu thu thập liệu 51 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 57 4.2 Thống kê mô tả yếu tố ảnh hưởng đến ý định KSKD sinh viên 58 4.3 Thống kê mô tả thang đo ý định khởi kinh doanh sinh viên 62 4.4 Phân tích thang đo yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi kinh doanh sinh viên 63 4.4.1 Thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 63 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi kinh doanh sinh viên 66 4.5 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu 69 4.6 Phân tích tương quan 69 4.7 Phân tích hồi quy tuyến tính 71 4.7.1 Mô hình hồi quy 71 4.7.2 Kiểm tra giả định mô hình hồi quy 73 4.7.3 Kiểm định giả thuyết mô hình thảo luận kết 75 4.7.4 Kiểm định khác biệt biến định tính 78 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 82 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Kiến nghị 86 5.3 Các hạn chế hướng nghiên cứu 89 5.3.1 Các hạn chế 89 5.3.2 Hướng nghiên cứu 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 vii V Phương thức học qua thực tế Quá trình học tập trường giúp có kiến thức kỹ làm việc thực tế Trong trình học trường, áp dụng học vào thực tế công việc Trong trình học trường, kết hợp học kiến thức lý thuyết với kiến thức thực tiễn Trong trình học trường, tích lũy kiến thức kỹ giúp tăng khả tuyển dụng VI Mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa Tôi tham gia hoạt động ngoại khóa chương trình học trường Tôi thăm quan doanh nghiệp Tôi tham gia thi viết kế hoạch kinh doanh Tôi thành viên câu lạc liên quan đến kinh doanh trường Tôi nói chuyện với chủ doanh nghiệp Tôi tham gia hội thảo khởi kinh doanh VII Ý định khởi kinh doanh sinh viên Tôi sẵn sàng làm điều để trở thành doanh nhân Mục tiêu trở thành doanh nhân Tôi xác định lập công ty tương lai Tôi cố gắng để công ty sớm thành lập Tôi suy nghĩ nghiêm túc việc thành lập công ty riêng Sau tốt nghiệp trường này, tự kinh doanh 100 PHỤ LỤC C: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG Xin chào bạn! Hiện thực nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi kinh doanh sinh viên trường Đại học Đồng Nai” Khởi kinh doanh việc bắt đầu công việc kinh doanh thành lập doanh nghiệp Mục đích phiếu câu hỏi nhằm thu thập thông tin để hoàn thành nghiên cứu giữ bí mật Tất câu trả lời bạn câu trả lời sai, cung cấp thông tin hữu ích cho nghiên cứu Xin vui lòng đọc kĩ câu hỏi trả lời theo suy nghĩ bạn, câu trả lời quan trọng với nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác bạn Xin chân thành cảm ơn! Lưu ý: Bảng câu hỏi dành cho đối tượng sinh viên tốt nghiệp năm 2016, xin vui lòng gửi lại phiếu bạn không thuộc đối tượng Xin cảm ơn! PHẦN 1: Bạn vui lòng trả lời cách khoanh tròn số tương ứng dòng, số thể mức độ bạn không đồng ý hay đồng ý với phát biểu đưa theo quy ước sau: Mức độ đồng ý Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Mức độ thường xuyên Chưa Ít Đôi lần Nhiều Thường xuyên 101 STT Ý KIẾN NGƯỜI XUNG QUANH Mức độ đồng ý Gia đình ủng hộ định khởi kinh doanh Bạn bè ủng hộ định khởi kinh doanh Những người quan trọng với ủng hộ định khởi kinh doanh CẢM NHẬN SỰ KHÁT KHAO KHỞI SỰ KINH DOANH Mức độ đồng ý Tôi thích khởi kinh doanh đủ nguồn lực 5 Trở thành chủ doanh nghiệp làm cho hài lòng Mục tiêu trở thành chủ doanh nghiệp Ước mơ đời tạo lập doanh nghiệp riêng CẢM NHẬN TÍNH KHẢ THI KHỞI SỰ KINH DOANH Mức độ đồng ý Tôi tự tin lập kế hoạch kinh doanh khả thi Tôi nỗ lực bắt tay vào việc kinh doanh 10 Tôi dồn để khởi kinh doanh 11 Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro khởi kinh doanh TRUYỀN CẢM HỨNG KSKD TRONG NHÀ TRƯỜNG Mức độ đồng ý 12 Tôi tiếp thu quan điểm khuyến khích khởi kinh doanh giảng viên 13 Tôi tiếp thu quan điểm khuyến khích khởi kinh doanh khách mời nói chuyện 14 Tôi tiếp thu quan điểm khuyến khích khởi kinh doanh bạn lớp 15 Tôi tiếp thu quan điểm khuyến khích khởi kinh doanh từ câu chuyện chủ doanh nghiệp trình xây dựng doanh nghiệp họ PHƯƠNG THỨC HỌC QUA THỰC TẾ Mức độ đồng ý Quá trình học tập trường giúp có kiến thức kỹ làm việc thực tế 16 102 17 Trong trình học trường, áp dụng học vào thực tế công việc 18 Trong trình học trường, kết hợp học kiến thức lý thuyết với kiến thức thực tiễn 19 Trong trình học trường, tích lũy kiến thức kỹ giúp tăng khả tuyển dụng MỨC ĐỘ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Mức độ xuyên thường 20 Tôi tham gia hoạt động ngoại khóa chương trình học trường 21 Tôi tham gia thi viết kế hoạch kinh doanh 22 Tôi thăm quan doanh nghiệp 23 Tôi thành viên câu lạc liên quan đến kinh doanh trường 24 Tôi nói chuyện với chủ doanh nghiệp 25 Tôi tham gia hội thảo khởi kinh doanh Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH Mức độ đồng ý 26 Tôi xác định lập công ty tương lai 27 Tôi cố gắng để công ty sớm thành lập 28 Tôi suy nghĩ nghiêm túc việc thành lập công ty riêng 29 Sau tốt nghiệp trường này, tự kinh doanh PHẦN 2: Bạn vui lòng cho biết số thông tin cá nhân (đánh dấu vào ô thích hợp) Giới tính Nam Nữ Trình độ học vấn Cao đẳng Đại học 103 Chuyên ngành đào tạo Kế toán Quản trị kinh doanh Công việc làm thêm bạn Tự kinh doanh Công việc không liên quan đến kinh doanh Nhân viên bán hàng Khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác bạn! 104 PHỤ LỤC D: OUTPUT KẾT QUẢ XỬ LÝ BẰNG PHẦN MỀM SPSS 22.0 Gioitinh Frequenc y Percent Valid Nam Valid Percent Cumulative Percent 119 34.0 34.0 34.0 Nu 231 66.0 66.0 100.0 Total 350 100.0 100.0 Hocvan Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Cao dang 113 32.3 32.3 32.3 Dai hoc 237 67.7 67.7 100.0 Total 350 100.0 100.0 Chuyennganh Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Ke toan 133 38.0 38.0 38.0 QTKD 217 62.0 62.0 100.0 Total 350 100.0 100.0 Ratruong Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Dung han Khong dung han Total 326 93.1 93.1 93.1 24 6.9 6.9 100.0 350 100.0 100.0 105 Ngoaingu Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Thanh thao ngoai ngu 27 7.7 7.7 7.7 Thanh thao ngoai ngu 103 29.4 29.4 37.1 Co biet nhung khong giao tiep duoc 214 61.1 61.1 98.3 Khong su dung duoc 1.7 1.7 100.0 350 100.0 100.0 Total Lamthem Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tu kinh doanh 79 22.6 22.6 22.6 179 51.1 51.1 73.7 Khac 27 7.7 7.7 81.4 Nhan vien ban hang 65 18.6 18.6 100.0 350 100.0 100.0 Khong lam Total Nghenghiepbo Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tu kinh doanh 112 32.0 32.0 32.0 Quan ly doanh nghiep 20 5.7 5.7 37.7 Nhan vien kinh doanh 42 12.0 12.0 49.7 Khac 176 50.3 50.3 100.0 Total 350 100.0 100.0 106 Nghenghiepme Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Tu kinh doanh 137 39.1 39.1 39.1 2.0 2.0 41.1 24 6.9 6.9 48.0 Khac 182 52.0 52.0 100.0 Total 350 100.0 100.0 Quan ly doanh nghiep Nhan vien kinh doanh Descriptive Statistics N YK1 YK2 YK3 Valid N (listwise) Minimum Maximum 350 350 350 1 5 Mean 3.45 3.47 3.49 Std Deviation 1.079 1.157 1.127 350 Descriptive Statistics N KK1 KK2 KK3 KK4 Valid N (listwise) Minimum Maximum 350 350 350 350 1 1 350 107 5 5 Mean 3.20 3.07 3.22 3.15 Std Deviation 995 1.215 1.279 1.255 N KT1 KT2 KT3 KT4 Valid N (listwise) Minimum Maximum 350 350 350 350 1 1 5 5 Std Deviation Mean 3.21 3.27 3.24 3.27 1.135 1.260 1.270 1.301 350 Descriptive Statistics N TCH1 TCH2 TCH3 TCH4 Valid N (listwise) Minimum Maximum 350 350 350 350 1 1 5 5 Std Deviation Mean 3.21 3.06 3.18 3.29 350 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 849 4.710E3 df 276 Sig .000 108 988 1.190 1.202 1.220 Total Variance Explained Compo nent Total Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total Total % of Variance Cumulative % % of Variance Cumulative % 5.462 22.757 22.757 5.462 22.757 22.757 3.456 14.399 14.399 4.299 17.911 40.668 4.299 17.911 40.668 3.044 12.683 27.082 2.666 11.109 51.777 2.666 11.109 51.777 2.969 12.370 39.452 2.130 8.876 60.653 2.130 8.876 60.653 2.927 12.197 51.649 1.624 6.766 67.419 1.624 6.766 67.419 2.862 11.925 63.574 1.392 5.799 73.218 1.392 5.799 73.218 2.315 9.644 73.218 658 2.742 75.960 546 2.275 78.234 523 2.178 80.412 10 458 1.910 82.322 11 421 1.754 84.076 12 399 1.662 85.738 13 383 1.596 87.334 14 377 1.571 88.905 15 343 1.427 90.332 16 317 1.323 91.655 17 307 1.279 92.934 18 297 1.237 94.170 Extraction Method: Principal Component Analysis 109 Rotated Component Matrixa Component NK2 858 NK3 824 NK4 818 NK1 772 NK5 709 KT4 863 KT3 848 KT1 829 KT2 818 KK2 841 KK3 839 KK4 801 KK1 784 TCH1 834 TCH2 833 TCH3 822 TCH4 802 TT2 870 TT3 848 TT1 782 TT4 764 YK2 858 YK1 845 YK3 812 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 110 Rotated Component Matrixa Component NK2 858 NK3 824 NK4 818 NK1 772 NK5 709 KT4 863 KT3 848 KT1 829 KT2 818 KK2 841 KK3 839 KK4 801 KK1 784 TCH1 834 TCH2 833 TCH3 822 TCH4 802 TT2 870 TT3 848 TT1 782 TT4 764 YK2 858 YK1 845 YK3 812 a Rotation converged in iterations 111 Correlations YK TT NK YD 170** 287** 255** 546** 000 350 001 350 000 350 000 350 000 350 268** 074 331** -.030 477** 000 350 350 000 350 168 350 000 350 577 350 000 350 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 202** 268** -.187** 234** 090 407** 000 350 000 350 350 000 350 000 350 092 350 000 350 TCH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 170** 074 -.187** -.019 371** 380** 001 350 168 350 000 350 350 721 350 000 350 000 350 TT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 287** 331** 234** -.019 172** 466** 000 350 000 350 000 350 721 350 350 001 350 000 350 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 255** -.030 090 371** 172** 563** 000 350 577 350 092 350 000 350 001 350 350 000 350 Pearson Correlation 546** 477** 407** 380** 466** 563** 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 350 YK KK KT 319** 202** 350 000 350 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 319** Pearson Correlation Sig (2-tailed) N KK KT NK YD Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 112 TCH Regression Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed NK, KK, KT, TT, YK, TCHa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: YD Model Summaryb Model R 861 Adjusted R Square R Square a 741 Std Error of the Estimate 736 DurbinWatson 29392 2.103 a Predictors: (Constant), NK, KK, KT, TT, YK, TCH b Dependent Variable: YD ANOVAb Sum of Squares Model Regression Residual Total df Mean Square 84.659 29.631 114.290 343 349 14.110 163.332 a Predictors: (Constant), NK, KK, KT, TT, YK, TCH b Dependent Variable: YD 113 F 086 Sig .000a Coefficientsa Standardize d Coefficients Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant ) 332 101 YK KK KT TCH TT NK 127 153 137 139 118 240 018 018 016 018 018 020 a Dependent Variable: YD Charts 114 Beta 217 268 256 237 196 371 Collinearity Statistics t Sig 3.286 001 7.039 8.558 8.484 7.593 6.412 11.778 000 000 000 000 000 000 Toleranc e 793 768 829 775 812 763 VIF 1.261 1.301 1.206 1.291 1.232 1.310 [...]... quả phân tích thang đo ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên 52 Bảng 4.19: Hệ số KMO và Barlett’s sau phân tích nhân tố khám phá 53 Bảng 4.20: Bảng xoay các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai 54 Bảng 4.21: Ma trận tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai 57 Bảng... ngành học 64 Bảng 4.26: Giá trị trung bình của ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo ngành học 64 Bảng 4.27: Kết quả kiểm định Levene và kiểm định T-Test cho ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo trình độ đào tạo 65 Bảng 4.28: Giá trị trung bình của ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo... cứu của đề tài này là tập trung vào các yếu tố tác động đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai trong giai đoạn 20152016 1.3 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn hướng đến các mục tiêu sau: - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định KSKD của sinh viên trường Đại học Đồng Nai - Đo lường mức độ tác động của từng yếu tố đến ý định KSKD của. .. (1994) Các tác giả đã kiểm chứng các yếu tố tác động đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học, có thể kể đến một số yếu tố như: cảm nhận sự khát khao, cảm nhận sự tự tin, cảm nhận môi trường giáo dục đại học, …Kết quả của các nghiên cứu đã thể hiện mức độ tác động khác nhau của các yếu tố đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên đồng thời sự tác động cũng có chiều hướng khác nhau đối với các. .. hồi quy của ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên 59 Bảng 4.23: Kết luận về các giả thuyết nghiên cứu 63 Bảng 4.24: Kết quả kiểm định Levene và kiểm định T-Test cho ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo giới tính 63 Bảng 4.25: Kết quả kiểm định Levene và kiểm định T-Test cho ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo... nhân) và yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài (thị trường, tài chính, môi trường giáo dục) Tác giả nhấn mạnh các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài sẽ tác động trực tiếp đến ý định khởi sự kinh doanh, đặc biệt là yếu tố môi trường giáo dục Đại học Đặc điểm cá nhân Thị trường Ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên Tài chính Môi trường giáo dục Đại học Hình 2.4: Thang đo ý định khởi sự kinh doanh của Lüthje... ra các câu hỏi nghiên cứu như sau: - Các yếu tố nào ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Đại học Đồng Nai? Mức độ tác động của từng yếu tố như thế nào? - Có hay không sự khác biệt về ý định KSKD của sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo giới tính, trình độ đào tạo, ngành học, năm ra trường đúng hạn, trình độ ngoại ngữ, công việc làm thêm, nghề nghiệp của bố, nghề nghiệp của. .. Mô hình của Wilbard (2009) Tác giả xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên gồm: giới tính, nền tảng gia đình, cảm nhận sự khát khao, cảm nhận tính khả thi và ảnh hưởng xã hội Kết quả nghiên cứu cho thấy giới tính và nền tảng gia đình là hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên Nam sinh viên có xu hướng 14 khởi sự kinh doanh cao... nghiệp, năng lực khởi sự kinh doanh, truyền cảm hứng của nhà trường, học môn khởi sự kinh doanh, ngành học và tham gia hoạt động ngoại khóa khởi sự kinh doanh Các yếu tố tác động cùng chiều tới tự tin khởi sự kinh doanh là ý kiến người xung quanh, hình mẫu chủ doanh nghiệp, năng lực khởi sự kinh doanh, ngành học, truyền cảm hứng của nhà trường, học môn khởi sự kinh doanh, phương thức học qua thực tế... kinh doanh sẽ có sự củng cố và tăng cường ý định khởi sự kinh doanh Giới tính Nền tảng gia đình Ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên Cảm nhận sự khát khao Cảm nhận tính khả thi Ảnh hưởng xã hội trong đời sống của sinh viên Hình 2.5: Thang đo ý định khởi sự kinh doanh của Wilbard (2009) 2.3.6 Mô hình của Wongnaa và Seyram (2014) Trong nghiên cứu này, hai tác giả đã xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường đại học đồng nai , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường đại học đồng nai , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường đại học đồng nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay