Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH ERNST YOUNG việt nam

60 139 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KIỂM TOÁN ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM SVTH: Thái Thu Hằng MSSV: 1254040108 Ngành: Kiểm toán GVHD: Ths Phạm Minh Vương Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi đến thầy cô Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành Cảm ơn thầy cô tận tình dạy bảo, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích suốt bốn năm qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Phạm Minh Vương - người quan tâm, nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề Xin cảm ơn Ban Giám đốc công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tạo điều kiện cho em thực tập công ty tiếp cận với thực tế nghề nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị Kiểm toán viên công ty hết lòng giúp đỡ, cung cấp thông tin, liệu để em hoàn thành tốt chuyên đề Tuy nhiên, hạn chế kiến thức, kinh nghiệm thực tế thời gian thực tập tương đối ngắn nên báo cáo tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu để có kết hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, tháng 04/2016 Thái Thu Hằng Trang i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCTC Báo cáo tài BCĐKT Bảng cân đối kế toán CĐSPS Cân đối số phát sinh GTGT Giá trị gia tăng HTK Hàng tồn kho KTV Kiểm toán viên SXKDDD Sản xuất kinh doanh dở dang EY Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn VACPA Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Trang iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH 10 1.1.1 Khái niệm thủ tục phân tích 10 1.1.2 Mục đích sử dụng thủ tục phân tích 10 1.1.3 Phân loại thủ tục phân tích 10 1.1.4 Độ tin cậy thủ tục phân tích 13 1.1.5 Các rủi ro áp dụng thủ tục phân tích 13 1.1.6 Quá trình áp dụng thủ tục phân tích 14 1.2 THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 1.2.1 Thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 16 1.2.2 Thủ tục phân tích giai đoạn thực kiểm toán 17 1.2.3 Thủ tục phân tích giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán 18 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 20 2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 Trang 2.1.2 Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động, chiến lƣợc phát triển 20 2.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 22 2.3 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 2.3.1 Thị trƣờng hoạt động khách hàng lớn 24 2.3.2 Kết hoạt động kinh doanh 24 2.4 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 25 2.4.1 Giai đoạn lập kế hoạch 25 2.4.2 Giai đoạn thực kiểm toán 25 2.4.3 Giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán 26 2.5 THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 27 2.5.1 Giai đoạn lập kế hoạch 27 2.5.2 Giai đoạn thực kiểm toán 28 2.5.3 Giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán 28 2.6 MINH HỌA ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ABC 29 2.6.1 Giới thiệu khái quát công ty ABC 29 2.6.2 Áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán BCTC 29 2.7 MINH HỌA ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG XYZ 45 2.7.1 Giới thiệu khái quát công ty XYZ 45 2.7.2 Áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán BCTC 46 Trang CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 52 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH 52 3.1.1 Ƣu điểm 52 3.1.2 Hạn chế 52 3.2 NHẬN XÉT VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 53 3.2.1 Về môi trƣờng làm việc 53 3.2.2 Về thủ tục phân tích áp dụng Ernst & Young 54 3.3 KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 56 KẾT LUẬN 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 60 Trang LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại mà “đồng tiền” không nằm két sắt doanh nghiệp gia đình, mà đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, bảo hiểm, bất động sản, dự án,… định có liên quan đến tài cần phải có đủ thông tin phân tích cách xác Dịch vụ kiểm toán đời đóng vai trò lớn việc làm tăng độ tin cậy thông tin tài chính, góp phần lành mạnh hoá quan hệ kinh tế Dựa vào kết kiểm toán, người sử dụng báo cáo tài kiểm toán có thông tin khách quan, xác theo đánh giá cách đắn tình hình tài kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp làm sở cho định kinh tế Bên cạnh đó, thông qua trình kiểm toán, KTV đưa kiến nghị giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nâng cao hiệu công tác quản lý tài nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung Với xu hội nhập phát triển nay, công ty kiểm toán hoạt động môi trường cạnh tranh ngày gay gắt Do đó, nâng cao chất lượng kiểm toán đồng thời hiệu chi phí vấn đề trăn trở đơn vị kiểm toán Một phương pháp kỹ thuật tiên tiến đánh giá cao tính hiệu kiểm toán báo cáo tài thủ tục phân tích Phân tích không giúp cho KTV hoàn thành công việc cách chất lượng mà tiết kiệm thời gian chi phí Khi thị trường tài phát triển mạnh, thông tin tài công bố rộng rãi, số liệu thống kê thu thập cách có hệ thống xác thủ tục phân tích trở nên hữu hiệu nhiều sử dụng số liệu ngành doanh nghiệp khác ngành để so sánh phân tích Điều giúp người sử dụng thông tin tài liên hệ với thực trạng ngành kinh tế từ có nhận định đắn định hiệu Do vậy, nước phát triển có thị trường tài sôi động, trình độ phát triển kinh tế cao, thủ tục phân tích áp dụng phổ biến phát huy tối đa hiệu lĩnh vực kiểm toán nói riêng thị trường tài nói chung Trang Tại Việt Nam, khác biệt chế kinh tế trình độ phát triển nên tính phổ biến xác thông tin hạn chế Hơn nữa, ngành thống kê Việt Nam chưa trọng phát triển, chưa xây dựng hệ thống số liệu ngành nên việc áp dụng thủ tục phân tích chưa triệt để Cho dù vậy, thủ tục phân tích tỏ phương pháp hữu hiệu công ty kiểm toán áp dụng phổ biến Thủ tục phân tích ngày đóng vai trò quan trọng công việc kiểm toán Thật vậy, với phương pháp khác nhau, dễ thiết kế tiến hành xuyên suốt quy trình kiểm toán, phân tích công cụ đắc lực giúp cho KTV giảm khối lượng công việc, thời gian, nguồn lực mà thu thập chứng kiểm toán đầy đủ Xuất phát từ vai trò quan trọng thủ tục phân tích, người viết chọn đề tài: “Áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam” Mục tiêu đề tài:  Trình bày vai trò mục đích thủ tục phân tích phương pháp phân tích thường áp dụng  Mô tả việc áp dụng thủ tục phân tích thực tế công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  Minh họa việc áp dụng thủ tục phân tích số khoản mục  Nhận xét ưu, nhược điểm việc áp dụng thủ tục phân tích việc áp dụng thủ tục phân tích công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  Đề xuất số kiến nghị nhằm phục vụ tốt cho việc áp dụng thủ tục phân tích công ty thực Phương pháp, đối tượng phạm vi đề tài  Nghiên cứu thông qua tài liệu: sách Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, viết liên quan đến đề tài  Tìm hiểu thực tế áp dụng thủ tục phân tích thông qua việc vấn anh chị KTV công ty  Tham gia kiểm toán khách hàng Ernst & Young, quan sát thu thập số liệu từ hồ sơ làm việc khách hàng  Tổng hợp tài liệu lý thuyết thực tiễn thu thập Trang Phạm vi nghiên cứu Thực nghiên cứu quy trình áp dụng thủ tục phân tích ba giai đoạn: chuẩn bị kiểm toán, thực kiểm toán hoàn thành kiểm toán Do hạn chế thời gian thủ tục phân tích áp dụng rộng rãi hầu hết tất phần hành nên đề tài minh họa thủ tục phân tích EY thực hai khách hàng, nghiên cứu việc áp dụng thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch, hoàn thành kế hoạch, riêng giai đoạn thực trình bày khoản mục thể rõ thủ tục phân tích Doanh thu Giá vốn, Nợ phải thu, Hàng tồn kho, Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp, Chi phí khấu hao tài sản cố định, Chi phí lãi vay Bố cục nội dung đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận việc áp thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài Chương 2: Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trình kiểm toán báo cáo tài công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chương 3: Nhận xét kiến nghị Trang CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH 1.1.1 Khái niệm thủ tục phân tích Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 520: “Thủ tục phân tích việc đánh giá thông tin tài qua việc phân tích mối quan hệ hợp lý liệu tài phi tài Thủ tục phân tích bao gồm việc điều tra, cần thiết, biến động mối quan hệ xác định không quán với thông tin liên quan khác có chênh lệch đáng kể so với giá trị dự kiến.” 1.1.2 Mục đích sử dụng thủ tục phân tích Thủ tục phân tích thường KTV sử dụng suốt trình kiểm toán nhằm giúp KTV đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng, tình hình tài thông tin đặc thù Phân tích cung cấp chứng đồng bộ, hợp lý chung số liệu kế toán; đồng thời giúp đánh giá nét tổng thể không bị sa vào nghiệp vụ cụ thể Thủ tục phân tích đánh giá thủ tục có hiệu thời gian ít, chi phí thấp Thủ tục phân tích giúp KTV dễ dàng tìm biến động, xác định khoản mục biến động bất thường tập trung nguồn lực kiểm toán cho khu vực rủi ro cao Hơn nữa, thủ tục phân tích giúp đánh giá giả thuyết hoạt động liên tục đơn vị, từ xem xét có thực thủ tục cần thiết khác để xác minh hay không 1.1.3 Phân loại thủ tục phân tích 1.1.3.1 Phân tích biến động Phân tích biến động trình phân tích thay đổi số dư tài khoản loại hình nghiệp vụ kỳ kỳ trước qua nhiều kỳ kế toán Trang 10 2.7.2 Áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán BCTC Phân tích sơ BCĐKT BCKQHĐKD Bảng cân đối kế toán (Đơn vị: VND) 31/12/2015 "Unaudited" TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Nợ dài hạn 31/12/2014 "Audited" Biến động % 305,297,227,866 33,914,391,517 8,914,391,517 25,000,000,000 133,679,182,502 136,615,676,914 939,815,111 126,407,442 -4,002,716,965 130,805,368,412 136,185,183,648 -5,379,815,236 6,898,285,435 788,205,140 1,449,097,732 4,027,568,515 633,414,048 10,572,986,681 237,438,252,845 18,804,028,999 18,804,028,999 104,670,815,949 106,104,147,057 277,168,978 383,891,149 -2,094,391,235 111,359,945,142 115,968,850,855 -4,608,905,713 2,603,462,755 917,706,387 127,548,803 1,027,568,515 530,639,050 19,214,169,093 67,858,975,021 15,110,362,518 -9,889,637,482 29% 80% -53% 29,008,366,553 30,511,529,857 662,646,133 -257,483,707 -1,908,325,730 19,445,423,270 20,216,332,793 -770,909,523 4,294,822,680 -129,501,247 1,321,548,929 3,000,000,000 102,774,998 -8,641,182,412 28% 29% 239% -67% 91% 17% 17% 17% 165% -14% 1036% 292% 19% -45% 1,955,110,696 1,955,110,696 65,459,953,818 -63,504,843,122 100,440,114 -100,440,114 8,571,442,705 8,063,224,705 508,218,000 315,870,214,547 2,802,683,835 2,802,683,835 72,047,381,419 -69,244,697,584 100,440,114 -100,440,114 16,411,485,258 15,926,667,258 484,818,000 256,652,421,938 -847,573,139 -847,573,139 -6,587,427,601 5,739,854,462 -30% -30% -9% -8% 0 -7,840,042,553 -7,863,442,553 23,400,000 59,217,792,609 0% 0% -48% -49% 5% 23% 162,167,717,084 160,336,574,174 124,904,539,616 200,249,244 172,688,414 6,304,294,184 26,192,238,935 146,115,108,000 144,127,841,090 107,925,385,801 5,383,399,446 194,357,943 7,457,194,229 20,230,835,241 16,052,609,084 16,208,733,084 16,979,153,815 -5,183,150,202 -21,669,529 -1,152,900,045 5,961,403,694 11% 11% 16% -96% -11% -15% 29% 2,562,563,781 2,936,668,430 -374,104,649 -13% 1,831,142,910 1,987,266,910 -156,124,000 -8% Trang 46 Phải trả dài hạn khác VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ góp Qũy đầu tư tài Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,831,142,910 153,702,497,463 153,702,497,463 141,635,000,000 678,184,000 11,389,313,463 315,870,214,547 1,987,266,910 110,537,313,938 110,537,313,938 141,635,000,000 678,184,000 -31,775,870,062 256,652,421,938 -156,124,000 43,165,183,525 43,165,183,525 0 43,165,183,525 59,217,792,609 -8% 39% 39% 0% 0% -136% 23% Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị: VND) 31/12/2015 "Unaudited" Doanh thu bán hàng 974,073,955,994 31/12/2014 "Audited" Biến động % 862,682,010,125 111,391,945,869 13% Các khoản giảm trừ doanh thu -20,060,795,748 -2,563,090,581 -17,497,705,167 683% Doanh thu bán hàng 954,013,160,246 860,118,919,544 93,894,240,702 11% -795,444,157,993 -727,261,721,212 -68,182,436,781 9% 158,569,002,253 132,857,198,332 25,711,803,921 19% 858,282,754 653,940,185 204,342,569 31% Chi phí tài -4,660,490,888 -5,944,000,603 1,283,509,715 -22% Chi phí bán hàng -82,184,931,886 -85,945,979,347 3,761,047,461 -4% Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác -21,887,704,593 -16,134,623,172 -5,753,081,421 36% 50,694,157,640 25,486,535,395 25,207,622,245 99% 604,230,464 1,143,730,515 -539,500,051 -47% -269,762,026 -491,556,842 221,794,816 -45% 334,468,438 652,173,673 -317,705,235 -49% Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51,028,626,078 26,138,709,068 24,889,917,010 95% Thu nhập (chi phí) thuế TNDN hoãn lại -7,863,442,553 15,926,667,258 -23,790,109,811 -149% Lợi nhuận sau thuế TNDN 43,165,183,525 42,065,376,326 1,099,807,199 3% Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí khác Lợi nhuận khác Kết luận: Qua phân tích sơ tìm hiểu cho thấy doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng cho khách hàng cũ khách hàng làm cho doanh thu giá vốn tăng, theo tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho tăng Vì có số khách hàng công ty áp dụng sách bán chịu nới lỏng nên khoản nợ phải thu tăng đáng kể so với doanh thu (29% so với 13%), cần ý sách bán chịu, khách hàng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi năm Có số tài sản cố định hết thời gian sử dụng hữu ích nên nguyên giá tài sản cố định giảm đáng kể (30%) Trang 47 Nhìn chung, biến động của khoản mục năm so với năm ngoái hợp lý, có vài điểm đáng lưu ý doanh thu giá vốn tăng, chi phí bán hàng giảm, khoản giảm trừ doanh thu tăng cao 17.497.705.167 tương đương với 683% Dựa bất thường xác định chi phí bán hàng khoản giảm trừ doanh thu, KTV thực thử nghiệm chi tiết giai đoạn thực kiểm toán phát khoản giảm trừ doanh thu ghi nhận nhiều chi phí bán hàng ghi nhận so với thực tế KTV thực bút toán điều chỉnh giảm hàng bán bị trả lại tăng chi phí bán hàng 7.775.227.916 VND Sau điều chỉnh biến động hàng bán bị trả lại giảm từ 683% xuống 379%, chi phí bán hàng tăng 5% (phân tích sơ ban đầu giảm 4%) Khi thực thủ tục phân tích giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán KTV kết luận biến động chi phí bán hàng so với doanh thu hợp lý dựa chứng kiểm toán thu thập giai đoạn thực kiểm toán Sự tăng lên giá vốn chi phí quản lý doanh nghiệp hợp lý phân tích sơ Tuy nhiên, thực thủ tục kiểm toán chi tiết phát giá vốn ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận nhiều so với thực tế Sau điều chỉnh, biến động giá vốn giữ nguyên 9% biến động chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 36% xuống 34% Khi thực thử nghiệm chi tiết khoản mục tài sản cố định, KTV phát có số tài sản hết thời gian sử dụng hữu ích khách hàng chưa ghi nhận giảm nguyên giá chi phí khấu hao KTV lập bút toán điều chỉnh giảm nguyên giá giảm chi phí khấu hao BCĐKT giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán 31/12/2015 "Audited" TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 305,297,227,866 33,914,391,517 8,914,391,517 25,000,000,000 133,679,182,502 136,615,676,914 939,815,111 126,407,442 -4,002,716,965 130,805,368,412 136,185,183,648 -5,379,815,236 31/12/2014 "Audited" 237,438,252,845 18,804,028,999 18,804,028,999 104,670,815,949 106,104,147,057 277,168,978 383,891,149 -2,094,391,235 111,359,945,142 115,968,850,855 -4,608,905,713 Biến động % 67,858,975,021 15,110,362,518 -9,889,637,482 29% 80% -53% 29,008,366,553 30,511,529,857 662,646,133 -257,483,707 -1,908,325,730 19,445,423,270 20,216,332,793 -770,909,523 28% 29% 239% -67% 91% 17% 17% 17% Trang 48 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ góp Qũy đầu tư tài Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,898,285,435 788,205,140 1,449,097,732 4,027,568,515 633,414,048 10,572,986,681 2,001,543,976 2,001,543,976 66,836,280,146 -64,834,736,170 100,440,114 -100,440,114 8,571,442,705 8,063,224,705 508,218,000 315,870,214,547 2,603,462,755 917,706,387 127,548,803 1,027,568,515 530,639,050 19,214,169,093 2,802,683,835 2,802,683,835 72,047,381,419 -69,244,697,584 100,440,114 -100,440,114 16,411,485,258 15,926,667,258 484,818,000 256,652,421,938 4,294,822,680 -129,501,247 1,321,548,929 3,000,000,000 102,774,998 -8,641,182,412 -801,139,859 -801,139,859 -5,211,101,273 4,409,961,414 165% -14% 1036% 292% 19% -45% -29% -29% -7% -6% 0 -7,840,042,553 -7,863,442,553 23,400,000 59,217,792,609 0% 0% -48% -49% 5% 23% 162,167,717,084 160,336,574,174 124,904,539,616 200,249,244 172,688,414 6,304,294,184 26,192,238,935 146,115,108,000 144,127,841,090 107,925,385,801 5,383,399,446 194,357,943 7,457,194,229 20,230,835,241 16,052,609,084 16,208,733,084 16,979,153,815 -5,183,150,202 -21,669,529 -1,152,900,045 5,961,403,694 11% 11% 16% -96% -11% -15% 29% 2,562,563,781 2,936,668,430 -374,104,649 -13% 1,831,142,910 1,831,142,910 153,702,497,463 153,702,497,463 141,635,000,000 678,184,000 11,389,313,463 315,870,214,547 1,987,266,910 1,987,266,910 110,537,313,938 110,537,313,938 141,635,000,000 678,184,000 -31,775,870,062 256,652,421,938 -156,124,000 -156,124,000 43,165,183,525 43,165,183,525 0 43,165,183,525 59,217,792,609 -8% -8% 39% 39% 0% 0% -136% 23% Trang 49 BCKQHĐKD giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán 31/12/2015 "Audited" 31/12/2014 "Audited" Biến động % Doanh thu bán hàng 974,073,955,994 862,682,010,125 111,391,945,869 13% Các khoản giảm trừ doanh thu -12,285,567,832 -2,563,090,581 -9,722,477,251 Doanh thu bán hàng 961,788,388,162 860,118,919,544 101,669,468,618 379% 12% -795,688,168,387 -727,261,721,212 -68,426,447,175 9% 166,100,219,775 132,857,198,332 33,243,021,443 25% Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài 858,282,754 653,940,185 204,342,569 Chi phí tài -4,660,490,888 -5,944,000,603 1,283,509,715 31% -22% Chi phí bán hàng -89,960,159,802 -85,945,979,347 -4,014,180,455 5% Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác -21,643,694,199 -16,134,623,172 -5,509,071,027 34% 50,694,157,640 25,486,535,395 25,207,622,245 99% 604,230,464 1,143,730,515 -539,500,051 -47% -269,762,026 -491,556,842 221,794,816 -45% 334,468,438 652,173,673 -317,705,235 -49% 51,028,626,078 26,138,709,068 24,889,917,010 95% -7,863,442,553 15,926,667,258 -23,790,109,811 -149% 43,165,183,525 42,065,376,326 1,099,807,199 3% Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thu nhập (chi phí) thuế TNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN Kết luận việc áp dụng thủ tục phân tích khách hàng XYZ: Việc áp dụng thủ tục phân tích cho KTV nhìn tổng thể tình hình tài khách hàng, phát số khoản mục bất thường giúp KTV tập trung vào khoản mục Khi thực thử nghiệm chi tiết khoản mục bất thường phát ghi nhận sai lệch so với thực tế lập bút toán điều chỉnh Tuy nhiên, có trường hợp thực thủ tục phân tích tìm hiểu tình hình kinh doanh biến động hợp lý thực thử nghiệm chi tiết lại phát ghi nhận sai, điển hình khách hàng XYZ không ghi giảm nguyên giá chi phí khấu hao hết thời gian sử dụng hữu ích tài sản cố định; giá vốn hàng bán chi phí quản lý doanh nghiệp không ghi nhận với số thực tế phát sinh Thủ tục phân tích vừa tỏ công cụ đắc lực cho KTV vừa đánh lạc hướng KTV biến động cho hợp lý phân tích sơ ban đầu thực thử nghiệm chi tiết lại phát ghi nhận sai Trang 50 Đánh giá việc áp dụng thủ tục phân tích cho khách hàng ABC XYZ: Khi thực thủ tục phân tích khách hàng ABC thủ tục phân tích tỏ hữu hiệu KTV, biến động cho hợp lý tiến hành thủ tục kiểm toán chi tiết có sở để khẳng định lại xét đoán KTV giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Còn việc áp dụng thủ tục phân tích khách hàng XYZ giúp phát số biến động bất thường thực thủ tục kiểm toán chi tiết phát khoản mục ghi nhận lệch so với thực tế Tuy nhiên, số biến động cho hợp lý thực thử nghiệm chi tiết lại phát ghi nhận sai Tóm lại, thủ tục phân tích công cụ thiếu KTV độ tin cậy thủ tục phân tích phụ thuộc vào đặc điểm khách hàng, tình hình hoạt động kinh doanh số liệu mà khách hàng cung cấp Có trường hợp biến động cho hợp lý áp dụng thủ tục phân tích kiểm toán sâu số liệu ghi nhận hợp lý, có trường hợp biến động hợp lý kiểm toán sâu có sai lệch, có trường hợp biến động ban đầu cho bất thường kiểm toán sâu phát sai lệch có trường hợp biến động bất thường khách hàng giải thích KTV xem xét đặc điểm hoạt kinh doanh thực thủ tục kiểm toán chi tiết bất thường hợp lý Thủ tục phân tích cho KTV nhìn ban đầu tình hình tài đơn vị để có phương hướng cho trình kiểm toán dựa vào thủ tục phân tích mà không xem xét yếu tố đặc điểm hoạt động kinh doanh, độ tin cậy thông tin, thử nghiệm chi tiết… KTV dễ bỏ qua sai lệch mà KTV tìm hiểu kỹ phát Trang 51 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH 3.1.1 Ưu điểm Thủ tục phân tích mang lại hiệu cao tiết kiệm thời gian chi phí Nó giúp cho KTV không bị chi phối, sa đà tải kiểm tra chi tiết Là công cụ hiệu hữu hiệu giúp KTV có nhìn tổng quát, giảm thiểu công việc kiểm tra chi tiết Tiến hành thủ tục phân tích quy trình kiểm toán giúp KTV giảm thiểu rủi ro Chứng từ phát sinh nhiều, KTV kiểm tra hết Việc chọn mẫu dễ gây rủi ro mẫu không đại diện cho tổng thể Mặt khác, khách hàng cố tình gian lận (sử dụng hóa đơn chứng từ giả) thử nghiệm chi tiết không tránh khỏi rủi ro Chỉ có thủ tục phân tích với phương pháp khác giúp KTV giảm thiểu rủi ro 3.1.2 Hạn chế Bản chất thủ tục phân tích lưu ý đến biến động Vì thế, có khoản mục biến động bất thường lại chứa đựng rủi ro thủ tục phân tích không phát Kết phân tích phụ thuộc vào mức độ đáng tin cậy thông tin Nếu thông tin làm giả cách cố tình hợp lý KTV khó mà phát Thủ tục phân tích mang tính xét đoán Khi phát biến động bất thường, sau vấn khách hàng nguyên nhân, KTV phải cân nhắc xem lời giải thích có phù hợp với tình hình đơn vị hay không xem xét đến cần thiết thủ tục phân tích kiểm tra chi tiết khác Do mang tính xét đoán Vì thành công, hiệu thụ tục phân tích phụ thuộc vào trình độ, khả phân tích, hiểu biết tình hình kinh doanh khách hàng KTV Hiệu thủ tục phân tích phụ thuộc vào cách thức lựa chọn thủ tục phân tích cho phù hợp Lựa chọn thủ tục phân tích bao gồm việc lựa chọn mối quan hệ tiêu so sánh Trường hợp số liệu quan hệ với việc phân tích vô nghĩa Ngoài ra, lựa chọn phương pháp phân tích thể chỗ phân tích tổng thể hay khoản mục Thủ tục phân tích mức độ tổng thể xác so với mức độ khoản mục Bằng cách chia số dư tài khoản khoản mục nhỏ hơn, giải thích KTV trở nên hợp lý xác Trang 52 Các thông tin sử dụng để phân tích khó thu thập:  Dự toán khách hàng: Không phải khách hàng lập dự toán, dự toán khách hàng sơ sài hay không xác  Số liệu tài doanh nghiệp khác khó thu thập công ty chưa niêm yết sàn giao dịch chứng khoán  Số liệu ngành: ngành thống kê Việt Nam chưa phát triển chưa quan tâm mức nên việc so sánh với doanh nghiệp ngành hay mức bình quân ngành khó thực Việc thực thủ tục phân tích dựa giả định:  Đối với phân tích hợp lý: KTV phải giả định môi trường bên bên ổn định, biến động;  Đối với phân tích tỷ số: giả định tất yếu tố thông tin tài tỷ lệ thuận hay nghịch hoàn toàn với khoản mục cố định 3.2 NHẬN XÉT VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM 3.2.1 Về môi trường làm việc Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam trọng đến bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên Cụ thể tổ chức khóa huấn luyện chuyên ngành hàng năm cho nhân viên, tạo điều kiện tối đa cho nhân viên tham gia lớp học ACCA Nhờ vậy, Ernst & Young Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên nâng cao trình độ kĩ kiểm toán – yếu tố quan trọng để áp dụng thủ tục phân tích cách hiệu Hơn nữa, công ty tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn cách không xếp nhóm cố định mà lập nhóm khác cho khách hàng khác Do nhân viên công ty dễ học hỏi kinh nghiệm lẫn Trang 53 3.2.2 Về thủ tục phân tích áp dụng Ernst & Young 3.2.2.1 Ƣu điểm Lưu trữ hồ sơ kiểm toán: KTV tham khảo hồ sơ kiểm toán năm trước cách dễ dàng Nhờ KTV nắm bắt tình hình kinh doanh khách hàng trước tiếp xúc, nắm bắt phương thức thực KTV năm trước Điều giúp cho KTV tiếp cận nhanh có phương hướng cụ thể Tuy nhiên lại dễ xảy trường hợp KTV bị phụ thuộc, theo phương thức KTV trước làm dẫn đến thực thủ tục không phù hợp cho năm Sự hiểu biết khách hàng trình độ KTV: Phân tích sơ giai đoạn đánh giá rủi ro phân tích soát xét lại giai đoạn hoàn thành kiểm toán trưởng nhóm kiểm toán tiến hành kỹ Trưởng nhóm kiểm toán thường tham gia kiểm toán cho khách hàng năm trước Do đó, họ có hiểu biết kinh nghiệm hoạt động doanh nghiệp, dẫn đến phân tích sơ hiệu Trong trình thực kiểm toán, khoản mục trọng yếu đòi hỏi phân tích sâu thường phân công cho KTV có kinh nghiệm đảm nhiệm Do đó, phương pháp phân tích áp dụng phong phú sắc bén Ưu điểm giai đoạn lập kế hoạch: KTV đạt hiểu biết nội dung BCTC, nắm bắt đặc điểm kinh doanh khách hàng Thông qua phân tích xu hướng phân tích tỷ số, phát biến động trọng yếu khoản mục sách đơn vị kiểm toán đánh giá khả hoạt động liên tục Ưu điểm giai đoạn thực kiểm toán: thủ tục phân tích đem lại chứng hữu ích đa dạng tùy theo nội dung phần hành Thủ tục phân tích rõ ràng giúp tiết kiệm thời gian công sức KTV so với áp dụng thử nghiệm chi tiết Nếu khách hàng kiểm toán năm đầu KTV tận dụng giấy tờ làm việc thiết kế sẵn thủ tục phân tích cho phẩn hành năm trước Ưu điểm giai đoạn tổng hợp lập báo cáo kiểm toán: KTV có nhìn tổng quát lần báo cáo tài tình hình kinh doanh đơn vị kiểm toán để đưa ý kiến trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu báo cáo tài Trang 54 3.2.2.2 Hạn chế Tìm hiểu đặc thù kinh doanh đơn vị Giai đoạn tìm hiểu ban đầu khách hàng đóng vai trò quan trọng công tác kiểm toán Nhờ đó, KTV tìm hiểu nguyên nhân đánh giá biến động lúc thực kiểm toán Tuy nhiên, phần lớn họp vào giai đoạn lập kế hoạch có khách hàng giám đốc hay trưởng phòng kiểm toán tham gia Nhóm thực kiểm toán tham gia họp nội Do thời gian áp lực công việc nên họp nội diễn Do đó, có giám đốc kiểm toán hay trưởng phòng kiểm toán nắm bắt tốt tình hình kinh doanh khách hàng Trong đó, nhóm thực kiểm toán người trực tiếp tham gia kiểm toán lại thông tin khách hàng Điều dẫn đến rủi ro phân tích Việc áp dụng phương pháp phân tích Phân tích sơ giai đoạn đánh giá rủi ro phân tích soát xét lại giai đoạn hoàn thành kiểm toán dừng lại việc phân tích BCĐKT, BCKQHĐKD mà kết hợp phân tích số tài so sánh với số liệu ngành, đơn vị ngành số liệu ngành hạn chế Ngoài ra, KTV chưa thực thủ tục phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chưa phân tích dòng tiền, nguồn vốn lưu động kì khách hàng Điều khiến cho KTV gặp trở ngại đánh giá khả mở rộng sản xuất tương lai, khả toán nợ đáo hạn, linh hoạt tài khách hàng, từ khó đưa đóng góp có ý nghĩa cho sách quản lý hệ thống kiểm soát nội khách hàng thư quản lý gửi cho Ban Giám Đốc Phương pháp điều tra biến động bất thường thu thập chứng Khi tiến hành điều tra biến động bất thường, KTV chủ yếu dựa vào lời giải thích Ban giám đốc hay nội khách hàng mà chưa ý đến việc thu thập chứng từ nguồn thông tin từ bên Những lời giải thích từ nội khách hàng thường mang tính chủ quan Do vậy, thủ tục phân tích chưa thực phát huy hiệu cao phụ thuộc nhiều vào thông tin khách hàng cung cấp mức độ tin cậy thông tin Trang 55 Nhìn chung, việc áp dụng thủ tục phân tích quy trình kiểm toán công ty Ernst & Young thực chưa thật toàn diện sâu sắc Thủ tục phân tích dừng lại mức độ so sánh biến động số dư, số phát sinh năm hành với năm trước (phân tích xu hướng) chủ yếu sâu vào thử nghiệm chi tiết Trên thực tế, khoản mục doanh thu chi phí khoản mục thực thủ tục phân tích kĩ lưỡng 3.3 KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM Các họp tiền kiểm toán Trưởng nhóm thực kiểm toán nên tham gia họp với khách hàng để hiểu rõ tình hình kinh doanh vấn đề tồn khách hàng Ngoài ra, công ty nên đảm bảo tổ chức họp nội để giám đốc, trưởng phòng kiểm toán truyền đạt thông tin cần lưu ý, vấn đề tồn gian lận sai sót phát kỳ kiểm toán trước để nhóm thực kiểm toán có nhìn tổng quát kiểm toán có cách tiếp cận cho phù hợp Sự phân công nhân viên cho kiểm toán Để trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp kiểm toán hạn chế suy nghĩ lối mòn, công ty thường không phân công nhân viên kiểm toán năm tiếp tục kiểm toán khách hàng năm sau Tuy nhiên, việc làm làm cho KTV nhiều thời gian việc tìm hiểu khách hàng lựa chọn vận dụng thủ tục phân tích cho phù hợp Vì vậy, nhân viên bố trí kiểm toán lại khách hàng cũ kỳ kiểm toán niên độ, trưởng nhóm kiểm toán nhận thấy có nhiều thay đổi quan trọng ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xếp để nhân viên khác thực kì kiểm toán cuối niên độ Như vậy, nhân viên tránh nhìn phiến diện suy nghĩ theo lối mòn Mở rộng phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) Đồng thời với phân tích số, KTV nên phân tích tiêu BCLCTT nhằm đánh giá việc mở rộng lực sản xuất tương lai, nguồn dòng tiền thu vào, khả toán nợ đáo hạn, linh hoạt tài trước tình bất ngờ, dự đoán luồng tiền kì tiếp theo…Do đó, BCLLTT góp phần lớn việc tăng cường hiểu biết KTV tình hình tài doanh nghiệp Hơn nữa, việc phân tích BCLLTT khắc phục nhược điểm Trang 56 tỷ số khả toán Các tỷ số toán mang tính thời điểm sở liệu BCĐKT lập vào ngày định Để cải thiện tạo hình ảnh đẹp vào ngày báo cáo, nhà quản trị cố tình trình bày sai lệch để Báo cáo tài trông hấp dẫn Ví dụ: ngưng nhập hàng vào ngày cuối kỳ, thu tạm thời khoản nợ nội bộ… Với lợi ích mà việc phân tích BCLCTT mang lại, với đòi hỏi nâng cao chất lượng kiểm toán kinh tế phát triển nay, công ty nên bổ sung thêm phân tích BCLCTT Điều không đòi hỏi tốn nhiều thời gian chi phí lại cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho kiểm toán Chủ động tìm kiếm lời giải thích cho chênh lệch phát Để hạn chế việc phụ thuộc vào thông tin đơn vị cung cấp, KTV nên tìm kiếm nguyên nhân sâu xa tạo nên chênh lệch thay nghe lời giải thích từ đơn vị Vận dụng hiểu biết đặc điểm ngành nghề kinh doanh khách hàng, sử dụng nguồn liệu độc lập từ bên thứ ba khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, chủ nợ cần thiết tham khảo ý kiển chuyên gia… Xác định mục tiêu rõ ràng thực thủ tục phân tích Trước tiến hành thủ tục phân tích, KTV cần xác định thủ tục phân tích tiến hành nhằm mục tiêu gì, thỏa mãn với sở dẫn liệu BCTC, hiểu áp dụng thủ tục phân tích thay áp dụng thủ tục phân tích khác Trang 57 KẾT LUẬN Với xu hướng phát triển ngày nhanh thị trường tài toàn cầu, việc nâng cao hiệu chất lượng dịch vụ kiểm toán cần thiết nhằm tạo niềm tin vững cho người sử dụng báo cáo tài Hoạt động kiểm toán ngày đóng vai trò quan trọng trình hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam Để đảm bảo tính trung thực hợp lý Báo cáo tài chính, KTV không đơn thực thử nghiệm chi tiết mà đòi hỏi phải vận dụng phương pháp ước lượng nhanh, tiết kiệm thời gian – chi phí đảm bảo chất lượng kiểm toán Thủ tục phân tích thử nghiệm đáp ứng yêu cầu Thủ tục phân tích xem thủ tục kiểm toán đại mang tính khoa học Với tảng phân tích tài doanh nghiệp nên mang ý nghĩa sâu rộng Vì vậy, việc vận dụng thủ tục phân tích vào hoạt động kiểm toán trình đòi hỏi nhiều đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kinh nghiệm KTV Hy vọng tương lai, thủ tục phân tích công ty kiểm toán Việt Nam áp dụng sâu rộng để chất lượng kiểm toán ngày nâng cao hơn, góp phần xây dựng kinh tế Việt Nam lành mạnh phát triển Trang 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (VSA 520 ISA 520) Sách Kiểm toán – Bộ Môn Kế toán Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế TPHCM, Nhà xuất Thống Kê, 2005 Sách Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Nhà xuất Kinh tế Tp.HCM Tài liệu hướng dẫn chương trình kiểm toán Ernst & Young file kiểm toán khách hàng thực tế Website: http://www.kiemtoan.com.vn http://www.gtinet.org/ EY Vietnam Transparency Report Các tài liệu khác Trang 59 PHỤ LỤC Phụ lục I Phần hành Doanh thu Giá vốn Phụ lục II Hàng tồn kho Phụ lục III Nợ phải thu Phụ lục IV Tài sản cố định Phụ lục V Chi phí bán hàng Phụ lục VI Chi phí lãi vay Trang 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH ERNST YOUNG việt nam , Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH ERNST YOUNG việt nam , Áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH ERNST YOUNG việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay