Nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ sự chậm trễ tiến độ thi công trong các công trình nhà cao tầng ở tp HCM

155 248 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:34

Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Nghiên cứu giải pháp nhằm tháo gỡ chậm trễ tiến độ thi công công trình Nhà cao tầng Tp.HCM” nghiên cứu tôi, hướng dẫn thầy PGS.TS Ngô Quang Tường Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường Đại học khác Thành Phố Hồ Chí Minh, năm 2016 Nguyễn Hoàng Tùng HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường LỜI CẢM ƠN Với tất chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Ngô Quang Tường, người tận tâm hướng dẫn, bảo để hoàn thành luận văn cách tốt Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến ban giám hiệu trường Đại Học Mở Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện có hội tiếp xúc học tập kiến thức Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất giảng viên tham gia giảng dạy khóa học cung cấp, chia cho kiến thức quý báu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến anh chị em ngành giúp đỡ dẫn nhiệt tình trình khảo sát Đồng thời gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp cũ kỹ sư xây dựng kiến trúc sư công trình Tp.Hồ Chí Minh bỏ thời gian giúp trả lời câu hỏi Xin cảm ơn gia đình bạn bè bên cạnh, động viên hoàn thành luận văn HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường TÓM TẮT LUẬN VĂN Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, trước hết, ngành xây dựng ngành có nhiệm vụ trước mở đường công xây dựng phát triển Trong trình xây dựng phát triển đôi lúc vấp phải chậm trễ công trình bị chậm tiến độ Để đối phó với việc chậm trễ tiến độ đó, nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế việc chậm trễ tiến độ thực Nhằm thực điều đó, bảng câu hỏi nguyên nhân gây nên chậm trễ giải pháp khắc phục đặt khảo sát Nghiên cứu thực với mục đích xác định giải pháp nhằm tháo gỡ chậm trễ tiến độ thi công công trình Nhà cao tầng Tp.HCM Nghiên cứu gồm có nhóm nhân tố gồm 46 biến quan sát yếu tố ảnh hưởng đến việc chậm trễ tiến độ thi công công trình Nhà cao tầng giải pháp nhằm tháo gỡ chậm trễ tiến độ thi công công trình High-rise Building Kết kiểm định thông tin cá nhân cho thấy số lượng người tham gia trả lời bảng câu hỏi đa phần có trình độ học vấn Đại học công tác đơn vị nhà thầu tư vấn giám sát chiếm đa số Hầu hết người tham gia vào đến công trình bị chậm tiến độ có thời gian công tác nghề lâu Kết kiểm tra tương quan xếp hạng Spearman nhận dạng yếu tố ảnh hưởng đến việc chẫm trễ tiến độ giải pháp khắc phục tình trạng Kết phân tích ANOVA cho thấy tất Yếu tố Giải pháp hợp lệ, riêng có vài Yếu tố Giải pháp không thỏa điều kiện kiểm định ANOVA Các yếu tố giải pháp kiểm định phương pháp kiểm định phi tham số Kruskal Wallis để tiếp tục thực việc phân tích giải pháp Kết thu giải pháp hữu hiệu cho việc chậm trễ tiến độ, nhằm hạn chế việc chậm tiến độ công trình Nhà cao tầng thi công thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giúp cho Chủ đầu tư Nhà thầu có phương án kịp thời để ứng phó trước với tình gây chậm tiến độ xãy Kết góp phần cho học viên khóa sau tham khảo làm tiền đề tốt cho nghiên cứu sau HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 11 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 12 1.1 Xác định vấn đề nghiên cứu 12 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 13 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 13 1.4 Quy mô nghiên cứu 14 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 14 1.6 Cấu trúc luận văn 15 CHƯƠNG TỔNG QUAN 16 2.1 Trình bày khái niệm chậm trễ tiến độ 16 2.1.1 Khái niệm trễ tiến độ 16 2.1.2 Phân loại trễ 17 2.2 Các nghiên cứu tương tự công bố 18 2.2.1 Nghiên cứu nước 18 2.2.1.1 Nghiên cứu Việt Long, (không rõ năm) 18 2.2.1.2 Nghiên cứu Long tác giả, (2008) 18 2.2.1.3 Nghiên cứu Hoàng, (2014) 19 2.2.2 Nghiên cứu nước 19 2.2.2.1 Nghiên cứu Faridi & El-Sayegh, (2006) 19 2.2.2.2 Nghiên cứu Assaf & Al-Hejji, (2005) 19 2.2.2.3 Nghiên cứu Chan & Kumaraswamy, (1996) 20 2.2.2.4 Nghiên cứu Doloi tác giả, (2011) 22 2.2.2.5 Nghiên cứu Gündüz tác giả, (2013) 23 2.2.2.6 Nghiên cứu Fugar & Agyakwah-Baah, (2010) 27 2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 29 2.4 Tóm tắt cuối chương 32 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 Một số phương pháp nghiên cứu có 34 3.1.1 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá 34 3.1.2 Phương pháp phân tích hồi quy 35 3.1.3 Phương pháp phân tích thống kê 36 3.1.4 Phân tích ANOVA 37 3.2 Quy trình nghiên cứu 38 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 38 3.2.1.1 Nghiên cứu định tính 38 3.2.1.2 Nghiên cứu định lượng 38 3.2.2 Quy trình thực nghiên cứu 39 3.3 Thu thập liệu 40 3.3.1 Quy trình thu thập liệu 40 HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường 3.3.2 Cách thức lấy mẫu 41 3.3.2.1 Phương pháp lấy mẫu 41 3.3.2.2 Kích thước mẫu 41 3.3.3 Cách thức phân phối bảng câu hỏi thang đo 41 3.3.3.1 Quy trình thiết kế bảng câu hỏi 41 3.3.3.2 Cách thức phân phối bảng câu hỏi 42 3.3.3.3 Cấu trúc cho bảng câu hỏi 42 3.3.3.4 Thang đo 43 3.4 Mã hóa liệu 48 3.5 Phân tích liệu 52 3.5.1 Mô tả mẫu 52 3.5.2 Thống kê mô tả 53 3.5.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo 53 3.5.4 Kiểm tra hệ số tương quan hạng Spearman 53 3.5.5 Phân tích ANOVA 53 3.5.6 Kiểm định phi tham số Kruskal Wallis 54 3.6 Tóm tắt chương 54 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 4.1 Mô tả mẫu 55 4.1.1 Trình độ học vấn 55 4.1.2 Đã tham gia công trình bị trễ tiến độ không 56 4.1.3 Số công trình Nhà cao tầng tham gia 57 4.1.4 Thời gian làm việc 58 4.1.5 Công tác đơn vị 59 4.2 Thống kê mô tả 60 4.2.1.a Dự án 60 4.2.1.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Dự án 60 4.2.2.a Chủ đầu tư 61 4.2.2.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Chủ đầu tư 61 4.2.3.a Tư vấn Giám sát, Quản lý dự án 62 4.2.3.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Tư vấn Giám sát, Quản lý dự án 63 4.2.4.a Nhà thầu 63 4.2.4.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Nhà thầu 64 4.2.5.a Thiết kế 64 4.2.5.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Thiết kế 65 4.2.6.a Vật tư 65 4.2.6.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Vật tư 66 4.2.7.a Nhân công 66 4.2.7.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Nhân công 67 4.2.8.a Trang thiết bị thi công 68 4.2.8.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Trang thiết bị thi công 68 4.2.9.a Yếu tố bên 69 4.2.9.b Giải pháp cho nhóm yếu tố Yếu tố bên 69 4.2.10 Kết luận 70 4.3 Xử lý kết cho nhóm Yếu tố 70 4.3.1 Hệ số Cronbach’s Alpha 70 4.3.2 Tính điểm trung bình xếp hạng 71 HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường 4.3.3 Kết tương quan xếp hạng Spearman 74 4.3.4 Kiểm định ANOVA 75 4.3.4.1 Kết kiểm định Levene phương sai 75 4.3.4.2 Kết phân tích phương sai ANOVA 76 4.3.4.3 Kiểm định phi tham số Kruskal Wallis 80 4.4 Xử lý kết cho Giải pháp 82 4.4.1 Hệ số Cronbach’s Alpha 82 4.4.2 Tính điểm trung bình xếp hạng 84 4.4.3 Kết tương quan xếp hạng Spearman 88 4.4.4 Kiểm định ANOVA 89 4.4.4.1 Kết kiểm định Levene phương sai 89 4.3.4.2 Kết phân tích phương sai ANOVA 91 4.4.4.3 Kiểm định phi tham số Kruskal Wallis 95 4.5 Giải pháp cho nhóm yếu tố 98 4.5.1 Yếu tố Dự án 98 4.5.2 Yếu tố Chủ đầu tư 99 4.5.3 Yếu tố Tư vấn giám sát, Quản lý dự án 101 4.5.4 Yếu tố Nhà Thầu 103 4.5.6 Yếu tố Vật tư 105 4.5.7 Yếu tố Nhân công 106 4.5.8 Yếu tố Trang thiết bị phục vụ thi công 107 4.5.9 Yếu tố Yếu tố bên 109 4.6 Tóm tắt Chương 110 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112 5.1 Kết luận 112 5.2 Kiến nghị 115 5.3 Hạn chế đề tài 115 5.4 Hướng nghiên cứu 115 5.5 So sánh với số báo nước 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 119 Phụ lục A Bảng câu hỏi khảo sát 119 Phụ lục B Mô tả mẫu 125 Phụ lục C Thống kê mô tả liệu 126 Phụ lục D Kết cho nhóm Yếu tố 128 Phụ lục E Kết cho Giải pháp 137 Phụ lục F Các Yếu tố ảnh huởng tới tiến độ thi công công trình 148 Phụ lục G Các giải pháp cho yếu tố làm chậm trễ tiến độ thi công công trình Nhà cao tầng 150 HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 2.1 Mô hình ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ thi công Chan & Kumaraswamy, (1996) 20 Hình 2.2 Mô hình ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ thi công Doloi cộng sự, (2011) 22 Hình 2.3 Mô hình xương cá Gündüz cộng (2013) 24 Hình 2.4 Mô hình ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ thi công Gündüz cộng (2013) 24 Hình 2.5 Mô hình ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ Fugar & AgyakwahBaah, (2010) 28 Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ chậm trễ tiến độ thi công công trình Nhà cao tầng Tp.HCM 32 Hình 3.1 Trình tự thực nghiên cứu đề tài 39 Hình 3.2 Quy trình thu thập liệu 40 Hình 3.3 Quy trình thiết kế bảng câu hỏi nghiên cứu 42 Hình 4.1 Trình độ học vấn 55 Hình 4.2 Đã tham gia vào công trình trễ tiến độ không 56 Hình 4.3 Số công trình Nhà cao tầng tham gia 57 Hình 4.4 Thời gian làm việc ngành 58 Hình 4.5 Công tác đơn vị 59 HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ thi công Chan & Kumaraswamy, (1996) 21 Bảng 2.2 Thang đo yếu tố chậm trễ tiến độ thi công Doloi cộng (2011) 22 Bảng 2.3 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ thi công Gündüz cộng (2013) 25 Bảng 2.4 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ thi công Fugar & Agyakwah-Baah, (2010) 28 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp mô hình nghiên cứu thang đo 29 Bảng 3.1 Thang đo yếu tố gây chậm trễ tiến độ thi công công trình High-rise Builing TP.HCM 43 Bảng 3.2 Các giải pháp khắc phục 45 Bảng 3.3 Diễn đạt mã hóa thang đo 48 Bảng 4.1 Thống kê mẫu khảo sát theo Trình độ học vấn 55 Bảng 4.2 Thống kê mẫu khảo sát theo Đã tham gia Công trình trễ tiến độ không 56 Bảng 4.3 Thống kê mẫu khảo sát theo Số công trình Nhà cao tầng tham gia 57 Bảng 4.4 Thống kê mẫu khảo sát theo Thời gian làm việc 58 Bảng 4.5 Thống kê mẫu khảo sát theo Đơn vị công tác 59 Bảng 4.6.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Dự án 60 Bảng 4.6.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Dự án 60 Bảng 4.7.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Chủ đầu tư 61 Bảng 4.7.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Chủ đầu tư 61 Bảng 4.8.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Tư vấn Giám sát, Quản lý dự án 62 Bảng 4.8.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Tư vấn Giám sát, Quản lý dự án 63 Bảng 4.9.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Nhà thầu 63 Bảng 4.9.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Nhà thầu 64 Bảng 4.10.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Thiết kế 64 Bảng 4.10.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Thiết kế 65 HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường Bảng 4.11.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Vật tư 65 Bảng 4.11.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Vật tư 66 Bảng 4.12.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Nhân công 66 Bảng 4.12.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Nhân công 67 Bảng 4.13.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Trang thiết bị thi công 68 Bảng 4.13.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Trang thiết bị thi công 68 Bảng 4.14.a Thống kê mô tả cho nhóm yếu tố Yếu tố bên 69 Bảng 4.14.b Thống kê mô tả hướng giải pháp cho nhóm yếu tố Yếu tố bên 69 Bảng 4.15 Hệ số Cronbach’s Alpha cho nhóm Yếu tố 70 Bảng 4.16 Bảng tính điểm trung bình xếp hạng cho nhóm Yếu tố 71 Bảng 4.17 Tương quan xếp hạng Spearman nơi làm việc 74 Bảng 4.18 Kết kiểm định Levene cho Yếu tố 75 Bảng 4.19 Kết phân tích phương sai ANOVA 77 Bảng 4.20 Kết Thống kê Mô tả cho yếu tố không thỏa điều kiện kiểm định ANOVA 80 Bảng 4.21 Xếp hạng trung bình cho yếu tố không thỏa điều kiện kiểm định ANOVA 80 Bảng 4.22 Giá trị thống kê Chi-bình phương cho kiểm định Kruskal Wallis 82 Bảng 4.23 Hệ số Cronbach’s Alpha cho Giải pháp 82 Bảng 4.24 Bảng tính điểm trung bình xếp hạng cho Giải pháp 84 Bảng 4.25 Tương quan xếp hạng Spearman nơi làm việc 89 Bảng 4.26 Kết kiểm định Levene cho Giải pháp 89 Bảng 4.27 Kết phân tích phương sai ANOVA 91 Bảng 4.28 Kết Thống kê Mô tả cho giải pháp không thỏa điều kiện kiểm định ANOVA 96 Bảng 4.29 Xếp hạng trung bình cho giải pháp không thỏa điều kiện kiểm định ANOVA 96 Bảng 4.30 Giá trị thống kê Chi-bình phương cho kiểm định Kruskal Wallis 97 Bảng 4.31 Giải pháp cho nhóm Yếu tố Dự án 98 Bảng 4.32 Giải pháp cho Nhóm yếu tố Chủ đầu tư 99 Bảng 4.33 Giải pháp cho nhóm Yếu tố Tư vấn giám sát, Quản lý dự án 101 HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường Bảng 4.34 Giải pháp cho nhóm Yếu tố Nhà thầu 103 Bảng 4.35 Giải pháp cho nhóm Yếu tố Thiết kế 104 Bảng 4.36 Giải pháp cho nhóm Yếu tố Vật tư 105 Bảng 4.37 Giải pháp cho nhóm Yếu tố Nhân công 106 Bảng 4.38 Giải pháp cho nhóm Yếu tố Trang thiết bị phục vụ thi công 107 Bảng 4.39 Giải pháp cho nhóm Yếu tố Yếu tố bên 109 Bảng 5.1 20 Yếu tố ảnh hưởng nhiều tới tiến độ thi công công trình….112 Bảng 5.2 20 giải pháp khắc phục việc chậm trễ triến độ công trình Nhà cao tầng hiệu nhất…………………………………………………………………………113 HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 10 Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường IX3 1.356 250 IX4 997 411 IX5 812 519 b) Phân tích phương sai ANOVA ANOVA Sum of Squares I1 I2 I3 I4 I5 I6 II1 Between Groups df Mean Square 1.899 475 Within Groups 149.692 200 748 Total 151.590 204 1.973 493 Within Groups 125.539 200 628 Total 127.512 204 2.134 533 Within Groups 81.642 200 408 Total 83.776 204 8.857 2.214 Within Groups 221.563 200 1.108 Total 230.420 204 1.243 311 Within Groups 108.396 200 542 Total 109.639 204 321 080 Within Groups 90.674 200 453 Total 90.995 204 2.484 621 Within Groups 97.028 200 485 Total 99.512 204 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng F Sig .634 639 786 536 1.307 269 1.999 096 573 682 177 950 1.280 279 Trang 141 Đề tài tốt nghiệp II2 II3 II4 II5 II6 II7 II8 II9 II10 Between Groups GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường 486 122 Within Groups 68.265 200 341 Total 68.751 204 878 219 Within Groups 73.044 200 365 Total 73.922 204 1.299 325 Within Groups 39.822 200 199 Total 41.122 204 1.402 351 Within Groups 135.447 200 677 Total 136.849 204 3.151 788 Within Groups 87.210 200 436 Total 90.361 204 2.600 650 Within Groups 95.224 200 476 Total 97.824 204 931 233 Within Groups 116.025 200 580 Total 116.956 204 445 111 Within Groups 84.257 200 421 Total 84.702 204 4.615 1.154 Within Groups 249.804 200 1.249 Total 254.420 204 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng 356 840 601 662 1.632 168 518 723 1.806 129 1.365 247 401 808 264 901 924 451 Trang 142 Đề tài tốt nghiệp III1 III2 III3 III4 IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 Between Groups GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường 234 058 Within Groups 63.591 200 318 Total 63.824 204 671 168 Within Groups 69.153 200 346 Total 69.824 204 1.132 283 Within Groups 120.849 200 604 Total 121.980 204 1.436 359 Within Groups 59.461 200 297 Total 60.898 204 1.115 279 Within Groups 44.905 200 225 Total 46.020 204 2.731 683 Within Groups 101.826 200 509 Total 104.556 204 3.051 763 Within Groups 102.852 200 514 Total 105.902 204 1.808 452 Within Groups 57.880 200 289 Total 59.688 204 1.155 289 99.596 200 498 100.751 204 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Within Groups Total HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng 184 947 485 746 468 759 1.208 309 1.242 295 1.341 256 1.483 209 1.562 186 580 678 Trang 143 Đề tài tốt nghiệp IV6 V1 V2 Between Groups 3.212 803 Within Groups 173.344 200 867 Total 176.556 204 1.923 481 Within Groups 155.902 200 780 Total 157.824 204 2.907 727 99.415 200 497 102.322 204 450 112 Within Groups 41.794 200 209 Total 42.244 204 567 142 Within Groups 168.194 200 841 Total 168.761 204 9.539 2.385 Within Groups 155.173 200 776 Total 164.712 204 1.275 319 Within Groups 132.286 200 661 Total 133.561 204 4.911 1.228 Within Groups 126.650 200 633 Total 131.561 204 1.777 444 Within Groups 109.072 200 545 Total 110.849 204 Between Groups Between Groups Within Groups Total V3 V4 VI1 VI2 VI3 VI4 GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng 926 450 617 651 1.462 215 538 708 169 954 3.074 067 482 749 1.939 105 815 517 Trang 144 Đề tài tốt nghiệp VI5 VI6 VI7 VII1 VII2 VII3 VII4 VII5 VIII1 Between Groups GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường 1.548 387 Within Groups 117.057 200 585 Total 118.605 204 2.092 523 Within Groups 129.420 200 647 Total 131.512 204 3.804 951 Within Groups 142.908 200 715 Total 146.712 204 1.977 494 Within Groups 157.584 200 788 Total 159.561 204 307 077 Within Groups 145.917 200 730 Total 146.224 204 729 182 Within Groups 48.120 200 241 Total 48.849 204 237 059 Within Groups 85.324 200 427 Total 85.561 204 4.929 1.232 Within Groups 146.749 200 734 Total 151.678 204 1.243 311 Within Groups 85.996 200 430 Total 87.239 204 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng 661 620 808 521 1.331 260 627 644 105 981 757 554 139 968 1.679 156 723 577 Trang 145 Đề tài tốt nghiệp VIII2 VIII3 Between Groups 222 056 Within Groups 62.734 200 314 Total 62.956 204 3.442 861 99.436 200 497 102.878 204 2.030 508 Within Groups 85.989 200 430 Total 88.020 204 7.734 1.933 Within Groups 187.076 200 935 Total 194.810 204 954 239 Within Groups 121.758 200 609 Total 122.712 204 987 247 Within Groups 80.301 200 402 Total 81.288 204 3.731 933 Within Groups 82.318 200 412 Total 86.049 204 3.074 768 Within Groups 94.731 200 474 Total 97.805 204 848 212 Within Groups 64.713 200 324 Total 65.561 204 Between Groups Within Groups Total VIII4 VIII5 IX1 IX2 IX3 IX4 IX5 GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng 177 950 1.731 145 1.180 321 2.067 087 392 814 614 653 2.266 063 1.622 170 655 624 Trang 146 Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường c) Kiểm định Kruskall Wallis Kết Thống kê Mô tả cho yếu tố không thỏa điều kiện kiểm định ANOVA Số mẫu 205 205 205 205 205 205 DA1 TVGS2 TVGS3 TVGS5 NC4 TTB4 Nhỏ 1 3 Lớn 5 5 5 Trung Độ lệch bình chuân 3,46341 1,202480 4,02927 0,999569 4,15122 0,570140 4,13171 0,669518 3,35122 0,898561 4,37073 `0,727015 Xếp hạng trung bình cho yếu tố không thỏa điều kiện kiểm định ANOVA Công tác đâu DA1 Mean Rank Nhà thầu 86 109,61 Chủ đầu tư 18 111,19 Tư vấn Giám Sát 56 97,99 Quản lý dự án 27 102,70 Thiết kế 18 79,25 Tổng 205 TVGS2 Nhà thầu 86 101,25 Chủ đầu tư 18 117,00 Tư vấn Giám Sát 56 99,39 Quản lý dự án 27 110,00 Thiết kế 18 98,08 Tổng 205 TVGS3 Nhà thầu HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng N 86 105,44 Chủ đầu tư 18 123,47 Tư vấn Giám Sát 56 101,00 Quản lý dự án 27 97,78 Thiết kế 18 84,94 Trang 147 Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường Tổng 205 TVGS5 Nhà thầu NC4 TTB4 86 103,99 Chủ đầu tư 18 125,00 Tư vấn Giám Sát 56 92,15 Quản lý dự án 27 111,00 Thiết kế 18 98,00 Tổng 205 Nhà thầu 86 108,72 Chủ đầu tư 18 100,31 Tư vấn Giám Sát 56 99,12 Quản lý dự án 27 113,57 Thiết kế 18 74,61 Tổng 205 Nhà thầu 86 100,19 Chủ đầu tư 18 88,86 Tư vấn Giám Sát 56 108,55 Quản lý dự án 27 111,54 Thiết kế 18 100,50 Tổng 205 Giá trị thống kê Chi-bình phương cho kiểm định Kruskal Wallis Test Statisticsa,b DA1 Chi-Square TVGS2 TVGS3 TVGS5 NC4 TTB4 4.987 2.009 6.004 6.127 6.867 2.806 4 4 4 Asymp Sig .289 734 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: CTacODau 199 190 143 591 df Phụ lục F Các Yếu tố ảnh huởng tới tiến độ thi công công trình Các Yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 148 Đề tài tốt nghiệp Mã hiệu CDT3 TTB4 YTBN1 NT4 NT5 TK3 NT1 TVGS6 NT6 TK1 CDT4 TVGS3 NT2 TVGS5 NC3 VT1 CDT2 NT3 VT3 CDT6 TVGS2 TVGS4 NC1 NC2 TTB2 TTB3 DA4 TTB5 DA2 CĐT1 TK2 VT2 YTBN4 TTB1 TVGS1 DA3 YTBN2 YTBN3 DA1 NC4 CĐT5 GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường Yếu tố Sự chậm trễ toán cho Nhà thầu Phân bổ Thiết bị không phù hợp Tại nạn trình xây dựng Trình độ chuyên môn Nhà thầu Thi công lại lỗi trình xây dựng Thu thập khảo sát liệu không đầy đủ trước thiết kế Kinh nghiệm Nhà thầu không đủ Giao tiếp phối hợp với bên liên quan yếu Nhà thầu lập kế hoạch tiến độ không hiệu Đội ngũ Kỹ sư Thiết kế thiếu kinh nghiệm Không có ưu đãi cho Nhà thầu hoàn thành trước thời hạn Sự chậm trễ việc phê duyệt thay đổi lớn phạm vi Chuyên gia Tư vấn Tài Nhà thầu không đủ đáp ứng yêu cầu thi công Chậm trễ việc xét phê duyệt hồ sơ thiết kế Năng suất lao động thấp Thiếu hụt vật liệu Tài cho dự án thiếu hụt Nhà thầu phụ không đáng tin cậy Chậm trễ việc sản xuất cấu kiện bao gồm kết cấu phi kết cấu Thay đổi thiết kế Chủ đầu tư trình xây dựng Quản lý Giám sát công trình yếu Sự chậm trễ việc thực kiểm tra thí nghiệm Tình trạng thiếu lao động Công nhân thiếu kinh nghiệm Thiết bị có suất thấp Hư hỏng thiết bị Khó khăn việc huy động nguồn vốn Phân bổ thiết bị không phù hợp Thời hạn hợp đồng gốc ngắn Sự chậm trễ việc phê duyệt hồ sơ thiết kế vật liệu mẫu Sai sót vẽ thiết kế Thay đổi vật liệu Chủ Đầu Tư Điều kiện địa chất thay đổi bất ngờ (đất, nước ngầm ) Thiếu hụt thiết bị Đội ngũ Kỹ sư Tư vấn thiếu kinh nghiệm Vị trí xây dựng công trình Chậm trễ từ dịch vụ tiện ích (nước, điện…) Thời tiết không thuận lợi (lũ lụt, bão, mưa…) Dự án phức tạp Động lực tinh thần lao động thấp Sự chậm trễ cung cấp mặt công trình HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trung bình 4.40 4.37 4.37 4.34 4.34 4.34 4.32 4.29 4.17 4.17 4.15 Hạng 2 4 9 11 4.15 11 4.15 4.13 4.13 4.12 4.11 4.07 11 14 14 16 17 18 4.06 19 4.05 4,03 4,03 4,02 3,98 3,98 3,96 3,92 3,87 3,81 3,80 3,80 3,79 3,78 3,77 3,75 3,72 3,68 3,50 3,46 3,35 2,95 20 21 21 23 24 24 26 27 28 29 30 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Trang 149 Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường Phụ lục G Các giải pháp cho yếu tố làm chậm trễ tiến độ thi công công trình Nhà cao tầng Yếu tố Dự án Giải pháp cho nhóm Yếu tố Dự án Mã hiệu GPI3 GPI6 GPI2 GPI1 GPI5 GPI4 Giải pháp - Các điều khoản phải rõ ràng, đầy đủ việc phạt chậm tiến độ, nghiêm khắc thực thỏa thuận - Giải tỏa đền bù xứng đáng, giấy tờ liên quan phải hoàn thiện trước công trình khởi công - Chuẩn bị, tìm kiếm, hoạch định nhiều giải pháp huy động nguồn vốn - Cần có nhân chuyên trách hợp đồng, cần lập kế hoạch, tiến độ - Cần có kế hoạch triển khai rõ ràng, đầy đủ chuyên nghiệp - Xây dựng lại tiến độ cập vốn biện pháp kiểm tra, xây dựng lại tiến độ biên pháp thi công để phù hợp với dự án phức tạp vị trí xây dựng công trình - Chia dự án thành gói thầu nhỏ, phát triển giai đoạn, nhằm phù hợp với tài lực đơn vị thực dự án Trung bình Hạng 4,34 4,01 3,95 3,92 3,69 3,11 Trung bình Hạng 4,78 4,42 4,32 4,27 3,97 3,95 Yếu tố Chủ đầu tư Giải pháp cho Nhóm yếu tố Chủ đầu tư Mã hiệu II4 II3 II2 II9 II7 II1 Giải pháp - Cần có dịch vụ thiết kế chuyên nghiệp để hoàn chỉnh thiết kế hạn chế sai sót - Các thay đổi phải có biên phát sinh ký xác nhận người có thẩm quyền bên tham gia - Đưa quy mô mục đích sử dụng rõ ràng, tiến hành thẩm tra thiết kế kỹ thuật nhằm hạn chế phát sinh việc thay đổi thiết kế - Thuê đơn vị Tư vấn QLDA có lực nhằm hỗ trợ Chủ đầu tư việc điều phối dự án - Cần xử chuyên nghiệp, trả tiền đầy đủ, kịp thời cho Nhà thầu - Cần chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguồn tiền cho dự án - Bám theo tiến độ lập mà chuẩn bị trước nguồn tài để kịp thời cung cấp cho cho dự án - Huy động nguồn vốn hiệu - Khi có chậm trễ việc bàn giao mặt phải xem xét lại tiến độ thực dự án để có kế hoạch giải - Cần có kế hoạch, tiến độ, phân việc rõ ràng, hợp lý HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 150 Đề tài tốt nghiệp II6 II8 II5 II10 GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường - Cần có kế hoạch biện pháp để bàn giao Mặt hạn cho Nhà thầu - Tất công tác phê duyệt hồ sơ thiết kế vật liệu mẫu, thay đổi thiết kế phải nghiên cứu kỹ giai đoạn thiết kế công trình - Cần xác định rõ Hợp đồng, thi công nhanh có thưởng đảm bảo thực cam kết - Lựa chọn nhà Tư vấn chuyên nghiệp 3,83 3,82 3,10 2,89 10 Yếu tố Tư vấn giám sát, Quản lý dự án Giải pháp cho nhóm Yếu tố Tư vấn giám sát, Quản lý dự án Mã hiệu III4 III1 III2 III3 Giải pháp - Tư vấn QLDA nhanh chóng báo cáo kịp thời trở ngại việc thực đề xuất phương án xử lý - Tư vấn Giám sát nâng cao trách nhiệm xử lý yêu cầu, vướng mắc sai sót Nhà thầu - Phỏng vấn/Kiểm tra lực Giám sát trước ký hợp đồng - Kiểm tra Giám sát thường xuyên thời gian thi công - Thay Giám sát không đạt yêu cầu - Ghi rõ thời hạn giải công việc Hợp đồng/Biên họp - Cần có nhân Giám sát có trách nhiệm lực - Lập quy trình phối hợp thực đơn vị liên quan nhằm phân chia cụ thể phạm vi quyền hạn nghĩa vụ bên Trung bình Hạng 4,54 4,37 4,03 3,79 Trung bình Hạng 4,69 4,32 4,04 3,93 3,79 Yếu tố Nhà Thầu Giải pháp cho nhóm Yếu tố Nhà thầu Mã hiệu IV1 IV5 IV4 IV3 IV2 Giải pháp - Lâp hồ sơ thầu, chấm thầu chuyên nghiệp - Cần có buổi vấn Nhà thầu - Tham quan văn phòng, công trường Nhà thầu - Phỏng vấn CĐT cũ, nhà cung cấp vật tư - Kiểm tra tính bất hợp lý thiết kế tiến hành thi công để tránh lãng phí chậm tiến độ - Có kế hoạch chất lượng - Giám sát thường xuyên chặt chẽ để hạn chế sai sót - Thay kịp thời thầu phụ - Có qui định việc sử dụng thầu phụ - Kiểm tra báo cáo tài - Kiểm tra dòng tiền Nhà thầu HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 151 Đề tài tốt nghiệp IV6 GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường - Giới hạn hợp đồng Nhà thầu tại, mời thêm Nhà thầu có lực, cắt hợp đồng (nếu cần thiết) 2,79 Trung bình Hạng 4,73 4,03 3,82 2,77 Trung bình Hạng 4,10 4,05 3,96 3,63 3,63 3,55 2,55 Yếu tố Thiết kế Giải pháp cho nhóm Yếu tố Thiết kế Mã hiệu V3 V1 V2 V4 Giải pháp - Lựa chọn đơn vị Thiết kế có lực, kinh nghiệm thực công việc tương tự - Tư vấn kỹ cho Chủ đầu tư dự án hồ sơ thiết kế, đề xuất nhiều phương án lựa chọn, rà soát kỹ sai sót trước ban hành hồ sơ thiết kế cuối - Khi có điều chỉnh thiết kế, Tư vấn TK nhanh chóng thực hiện, điều chỉnh theo yêu cầu, có xác nhận đơn vị liên quan để làm sở thực - Cần biết, hiểu rõ yêu cầu thiết kế CĐT - Nên lập kế hoạch cho công tác thiết kế rõ ràng có phương án thời gian dự phòng để lường trước trường hợp mà đối phó - Thay đổi đơn vị Thiết kế Yếu tố Vật tư Giải pháp cho nhóm Yếu tố Vật tư Mã hiệu VI4 VI6 VI5 VI2 VI3 VI1 VI7 Giải pháp - Nên có kế hoạch thống văn chủng loại, kích thước…có sẵn thị trường lập tiến độ cho việc mua sắm Vật tư thiết bị chi tiết tốt - Nghiên cứu thay chủng loại vật liệu thông dụng có tính chất đại trà có chất lượng tương đương - Thỏa thuận ràng buộc hợp đồng với đơn vị cung cấp Vật tư, thỏa thuận điều chỉnh giá vật liệu biến động - Bảo quản Vật tư đảm bảo: không mất, hư hỏng - Sử dụng Vật tư định mức - Bố trí đủ mặt đề chứa Vật tư - Giới hạn hợp đồng Nhà thầu tại, mời thêm Nhà thầu có lực - Cắt hợp đồng (nếu cần thiết) HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 152 Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường Yếu tố Nhân công Giải pháp cho nhóm Yếu tố Nhân công Mã hiệu VII3 VII1 VII4 VII2 VII5 Giải pháp - Sử dụng lao động có tay nghề - Có biện pháp thi công hợp lý - Phối hợp tốt bên - Cung cấp vật tư đúng, đủ theo yêu cầu để tránh tình trạng công nhân ngồi chơi - Luôn dự phòng dịch vụ cung cấp Nhân công - Có hoạt động để khích lệ, cải tiến thái độ làm việc - Đào tạo huấn luyện Nhân công - Giới hạn hợp đồng Nhà thầu tại, mời thêm Nhà thầu có lực, cắt hợp đồng (nếu cần thiết) Trung bình Hạng 4,70 3,63 3,63 3,57 2,78 Yếu tố Trang thiết bị phục vụ thi công Giải pháp cho nhóm Yếu tố Trang thiết bị phục vụ thi công Mã hiệu Giải pháp VIII4 VIII1 VIII2 - Lập bảng bố trí Thiết bị - Sử dụng Thiết bị đạt chất lượng có nguồn dự phòng - Kiểm tra công suất, chất lượng Thiết bị trước sử dụng - Có nhân chuyên trách có nguồn mua hàng kịp thời đầy đủ - Giới hạn hợp đồng Nhà thầu tại, mời thêm Nhà thầu có lực, cắt hợp đồng (nếu cần thiết) VIII3 VIII5 Trung bình 4,29 4,09 4,02 Hạng 3,98 2,75 Trung bình Hạng 4,37 4,36 Yếu tố Yếu tố bên Giải pháp cho nhóm Yếu tố Yếu tố bên Mã hiệu IX5 IX2 Giải pháp - Khi có tai nạn, phải nhanh chóng khắc phục cố, báo cáo quan chức năng, đơn vị liên quan Hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp đến tiến độ công trình - Tăng cường công tác giám sát an toàn lao động, thường xuyên phổ biến quy chế an toàn lao động cho công nhân công trường HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 153 Đề tài tốt nghiệp IX1 IX4 IX3 GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường - Có kế hoạch an toàn lao động - Trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn - Có phương án cấp cứu kịp thời - Có kế hoạch chất lượng - Giám sát thường xuyên chặt chẽ để hạn chế sai sót - Khi gặp điều kiện bất lợi thời tiết, để đảm bảo tiến độ, nhà thầu phải có biện pháp tăng ca để không ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng 4,35 4,24 4,10 Trang 154 Đề tài tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Ngô Quang Tường LÍ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên : Nguyễn Hoàng Tùng Giới tính : Nam Ngày sinh : 25-9-1986 Nơi sinh : Bình Thuận Địa liên lạc :162 thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Email : tungnh@ubnd.binhthuan.gov.vn Quá trình đào tạo: 2005-2010: Sinh viên đại học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Xây dựng dân dụng Công nghiệp 2013-2015: Học viên Cao học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Xây dựng dân dụng Công nghiệp Quá trình công tác: 2009 - 2012: Công ty TNHH MTV Phát triển Kinh doanh nhà 2013 - đến nay: Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận HVTH: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 155 [...]... công trong công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM 1.2 Câu hỏi nghiên cứu Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ thi công trong công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM? Mức độ quan trọng của các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ thi công trong công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM? Giải pháp nhằm tháo gỡ những yếu tố gây ra sự chậm trễ tiến độ thi công trong công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM? 1.3... tầng ở Tp. HCM? 1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm thực hiện mục đích: Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ thi công trong công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM Phân tích các giải pháp nhằm tháo gỡ sự chậm trễ tiến độ thi công trong công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM Đề xuất và đánh giá các giải pháp nhằm tháo gỡ sự chậm trễ tiến độ thi công từ các yếu tố đã xác định trước... cứu đề xuất về các yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ thi công và giải pháp nhằm tháo gỡ nó trong công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM 2.4 Tóm tắt cuối chương Chương 2 đã trình bày về các khái niệm về các yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ thi công ở các công trình Nhà cao tầng tại Tp. HCM và một số mô hình nghiên cứu về chậm trễ tiến độ Dựa vào 4 mô hình nghiên cứu đề cập ở trên và các nghiên HVTH:... nghiên cứu Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về các yếu tố chậm trễ tiến độ thi công trong công trình và nghiên cứu các giải pháp nhằm hạn chế việc chậm trễ tiến độ thi công Tuy nhiên, ở Việt Nam có ít các nghiên cứu như vậy, với tiếp nối những nghiên cứu trước đây áp dụng cho một dạng nhà mới đó là Nhà cao tầng ở Tp. HCM, với mong muốn đưa ra được các yếu tố gây ra chậm trễ tiến độ thi công và các. .. cộng sự, (2008); (d) Assaf & Al-Hejji, (2006) Mô hình đề xuất được thể hiện trong Hình 2.6 Dự án Chủ Đầu Tư Tư vấn giám sát và Quản lý dự án Nhà Thầu Các yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ thi công công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM Thi t Kế Vật Tư Nhân Công Các giải pháp tháo gỡ sự chậm trễ tiến độ thi công công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM Trang thi t bị Các yếu tố bên ngoài Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu. .. tín công ty Còn với đơn vị tư vấn là sự sụt giảm niềm tin ở các chủ đầu tư và sự ra đi của các khách hàng trong tương lai Với những lý do trên, với mong muốn hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ thi công trong công trình Nhà cao tầng và các giải pháp nhằm khắc phục những chậm trễ đó, đề tài được chọn để thực hiện nghiên cứu là Nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ sự chậm trễ thi công trong. .. trễ tiến độ trong thi công các tòa Nhà cao tầng ở TP. HCM cũng như cách tháo gỡ nó Đồng thời nghiên cứu này góp một phần cơ sở lý luận, hiểu thêm về khái niệm về các yếu tố ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ trong thi công các tòa Nhà cao tầng ở TP. HCM và cách tháo gỡ sự chậm trễ để các học viên các khóa sau tham khảo + Về mặt thực tiễn: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng trong những... thi u về cơ sở lý thuyết bao gồm các khái niệm về chậm trễ tiến độ và phân loại chậm trễ tiến độ, một số phương pháp nghiên cứu đã có và một số mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng chậm trễ tiến độ Một số nghiên cứu trong nước và quốc tế đã được công bố, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết cho mô hình nghiên cứu của tác giả 2.1 Trình bày khái niệm về chậm trễ tiến độ 2.1.1 Khái niệm trễ tiến. .. Tường cứu tương tự trong và ngoài nước đã được công bố, kết hợp và chọn lọc các thang đo nhân tố ảnh hưởng đến việc chậm trễ tiến độ trong thi công công trình Qua đó, mô hình nghiên cứu được đề xuất và đưa ra các giả thuyết Mô hình gồm có 9 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ thi công trong công trình Nhà cao tầng ở Tp. HCM đó là: Dự án, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và quản lý dự án, Nhà Thầu, Thi t... Phối hợp trong công trình còn yếu Quy hoạch không phù hợp Ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ thi công công trình Thi u rõ ràng trong phạm vi dự án Thi u thông tin liên lạc Hợp đồng không đạt yêu cầu Hình 2.2 Mô hình về sự ảnh hưởng đến chậm trễ tiến độ thi công của Doloi và các cộng sự, (2011) Bảng 2.2 Thang đo các yếu tố chậm trễ tiến độ thi công của Doloi và các cộng sự, (2011) Nhân tố ảnh hưởng HVTH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ sự chậm trễ tiến độ thi công trong các công trình nhà cao tầng ở tp HCM , Nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ sự chậm trễ tiến độ thi công trong các công trình nhà cao tầng ở tp HCM , Nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ sự chậm trễ tiến độ thi công trong các công trình nhà cao tầng ở tp HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay