Một số phương pháp tẩm sao dùng trong chế biến dược liệu

15 643 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:24

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẨM SAO THƯỜNG DÙNG TRONG CHẾ BIẾN DƯỢC LIỆU Đối tượng: Dược sĩ đại học PGS.TS Nguyễn Phương Dung MỤC TIÊU • Trình bày mục đích sử dụng phụ liệu chế biến thuốc cổ truyền • Liệt kê loại phụ liệu thường sử dụng theo tính YHCT • Trình bày quy trình tẩm chung PHỤ LIỆU • • • • Rượu Mật ong Dầu mỡ Dịch dược liệu (Cam thảo, Phòng phong, Gừng, Sa nhân, Chu sa) • • • • • • • • • • Muối Giấm Hoàng thổ Nước gạo Cám gạo Đồng tiện Mật động vật Phèn chua Sữa Dịch dược liệu (Đậu đen, Đăng tâm thảo, Tang diệp, Thạch cao) MỤC ĐÍCH Dẫn thuốc • Đến quan – – – – Gừng  Phế Mật ong  Tỳ, Vị Giấm  Can Muối  Thận • Lên thượng tiêu: rượu (Hoàng liên) Thay đổi tính vị • Tăng tính ấm – Gừng (Sa sâm) – Rượu (Bạch thược) – Sa nhân (Thục địa - 209) • Tăng tính âm – Đồng tiện (Hương phụ) – Sữa (Ngưu tất) • Xuống hạ tiêu: muối (Ba • Giảm tác dụng phụ, độc tính kích, Trạch tả) – – – – – Cam thảo (Bán hạ) Nước gạo (Hà thủ ô) Dầu + t0 cao (Mã tiền) Đậu đen (Hà thủ ô) Muối (Phụ tử) Quy trình chung Chuẩn bị PHỤ LIỆU Phối hợp 50 – 200 ml Ủ -24 Sao, chưng Rượu 40% Giấm 5% Gừng 2-3% DƯỢC LIỆU kg khô DƯỢC LIỆU chế biến Sạch Phiến 13-15% Tỷ lệ phụ liệu / dược liệu (kl/kl) • • • • • • • • • Rượu trắng: 10% Giấm: 10 - 30% Muối: – 2% Gừng: – 5% Mật ong: 10 – 30% Cám gạo: – 5% Đồng tiện: 5% Dầu mỡ: chích (5%), chiên (ngập dược liệu) Dịch dược liệu: ngập dược liệu Tẩm rượu (Tửu chế) • Kỹ thuật – Trộn 50 – 200ml rượu + 1kg dược liệu phiến – Ủ – – Sao vàng • Mục đích: – Giảm tính hàn, tăng tính ấm – Dẫn thuốc lên (thăng), (tán) • Dược liệu: – Bổ huyết: Đương quy (211), Bạch thược (212) – Thanh nhiệt: Hoàng cầm (99), Hoàng bá (98), Núc nác Tẩm gừng (Khương chế) • Kỹ thuật – Giã nhỏ 50g Gừng tươi + 200ml nước  vắt nước – Nước gừng tươi (Sinh khương) + kg DL khô – Ủ – – Sao vàng • Mục đích: – Giảm tính hàn, tăng tính ấm, tăng kích thích tiêu hóa – Dẫn thuốc vào Phế, Tỳ, Vị Dược liệu: – Bổ khí: Đảng sâm (197) – Hóa đàm: Bán hạ (108) – Thanh nhiệt: Hoàng liên (97) • Tẩm mật (Chích mật) • Kỹ thuật – 150ml mật / nước + kg DL khô – Ủ – giờ, phơi sấy – Sao vàng xém cạnh • Mục đích: – Giảm vị đắng chát – Tăng tính ôn bổ Dược liệu: – Bổ khí: Đảng sâm (197), Hoàng kỳ (198), Cam thảo (199) – Cố sáp: Ngũ vị tử (190) – Chỉ khái: Tang bì, Bách bộ, Tỳ bà diệp (114) – Bổ âm: Bách hợp (214) • Tẩm đất sét vàng (Hoàng thổ chế) • • • Kỹ thuật – 100 g Hoàng thổ khô tán nhỏ + lít nước  nấu sôi  lấy phần nước – 200 – 300ml nước Hoàng thổ + kg dược liệu khô – Ủ - – Sao vàng Mục đích: – Tăng tính ôn bổ – Dẫn thuốc vào Tỳ, Vị – Giảm bớt tinh dầu Dược liệu: nhiều tinh dầu – Bổ khí: Bạch truật (200) – Khu hàn: Xuyên tiêu (85) Tẩm Đậu đen / Cam thảo • • • Kỹ thuật – 100g Đậu đen / Cam thảo + lít nước  sôi – 100 – 200ml dịch Đậu đen / Cam thảo + kg dược liệu phiến khô – Ủ – – Sao vàng chưng Mục đích: – Giảm độc tính, giảm vị chát, giảm kích ứng – Tính hòa hoãn, êm dịu Dược liệu: – Đậu đen + Hà thủ ô (208)  Bổ huyết – Cam thảo + Viễn chí / Bán hạ (108)/ Phụ tử (82) giảm tác dụng phụ Tẩm muối (Diêm chế) • Kỹ thuật – Trộn 50ml nước muối 20% + 1kg dược liệu phiến – Ủ – – Sao vàng • Mục đích: – Dẫn thuốc vào Thận – Dẫn thuốc xuống (giáng) • Dược liệu: – Trừ thấp: Đỗ trọng (201), Cỏ xước, Trạch tả (156) – Thanh nhiệt: Hoàng bá (98), Mẫu đơn bì (102) – Bổ thận dương: Đỗ trọng (201), Phá cố (202), Ích trí nhân (204) Tẩm giấm (Thố chế) • Kỹ thuật – Giấm acid acetic 5% – 100 ml giấm + kg dược liệu khô – Ủ – – Sao vàng xém cạnh • Mục đích: – Giảm tính kích thích – Dẫn thuốc vào Can Dược liệu: – Lý khí hoạt huyết: Hương phụ (135), Nga truật (148) – Bổ huyết: Miết giáp – Bình can: Sài hồ (75) • Tẩm đồng tiện • Kỹ thuật – 200ml đồng tiện (amonac 25%)+ kg dược liệu khô – Ủ 12 - 48 – Sao vàng • Mục đích: – Dẫn thuốc vào huyết phận – Hạ hỏa • Dược liệu: – Lý khí: Hương phụ (135) – Hành huyết: Nga truật (148) Tẩm nước gạo (Mễ chế) • Kỹ thuật – 100 - 150ml nước gạo + kg DL khô – Ủ: 12 – Sao vàng • Mục đích: – Giảm tính ráo, nóng – Giảm độc tính • Dược liệu: – Tinh dầu: Thương truật (169) – Độc: Hoàng nàn, Mã tiền [...]... giấm + 1 kg dược liệu khô – Ủ 1 – 2 giờ – Sao vàng xém cạnh • Mục đích: – Giảm tính kích thích – Dẫn thuốc vào Can Dược liệu: – Lý khí hoạt huyết: Hương phụ (135), Nga truật (148) – Bổ huyết: Miết giáp – Bình can: Sài hồ (75) • Tẩm đồng tiện sao • Kỹ thuật – 200ml đồng tiện (amonac 25%)+ 1 kg dược liệu khô – Ủ 12 - 48 giờ – Sao vàng • Mục đích: – Dẫn thuốc vào huyết phận – Hạ hỏa • Dược liệu: – Lý khí:... dụng phụ Tẩm muối sao (Diêm chế) • Kỹ thuật – Trộn 50ml nước muối 20% + 1kg dược liệu phiến – Ủ 2 – 3 giờ – Sao vàng • Mục đích: – Dẫn thuốc vào Thận – Dẫn thuốc đi xuống (giáng) • Dược liệu: – Trừ thấp: Đỗ trọng (201), Cỏ xước, Trạch tả (156) – Thanh nhiệt: Hoàng bá (98), Mẫu đơn bì (102) – Bổ thận dương: Đỗ trọng (201), Phá cố chỉ (202), Ích trí nhân (204) Tẩm giấm sao (Thố chế) • Kỹ thuật – Giấm thanh.. .Tẩm Đậu đen / Cam thảo sao • • • Kỹ thuật – 100g Đậu đen / Cam thảo + 1 lít nước  sôi 1 giờ – 100 – 200ml dịch Đậu đen / Cam thảo + 1 kg dược liệu phiến khô – Ủ 1 – 2 giờ – Sao vàng hoặc chưng Mục đích: – Giảm độc tính, giảm vị chát, giảm kích ứng – Tính hòa hoãn, êm dịu Dược liệu: – Đậu đen + Hà thủ ô (208)  Bổ huyết – Cam thảo + Viễn chí / Bán hạ (108)/ Phụ tử (82) giảm tác dụng phụ Tẩm muối sao. .. Sao vàng • Mục đích: – Dẫn thuốc vào huyết phận – Hạ hỏa • Dược liệu: – Lý khí: Hương phụ (135) – Hành huyết: Nga truật (148) Tẩm nước gạo sao (Mễ chế) • Kỹ thuật – 100 - 150ml nước gạo + 1 kg DL khô – Ủ: 12 giờ – Sao vàng • Mục đích: – Giảm tính ráo, nóng – Giảm độc tính • Dược liệu: – Tinh dầu: Thương truật (169) – Độc: Hoàng nàn, Mã tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp tẩm sao dùng trong chế biến dược liệu, Một số phương pháp tẩm sao dùng trong chế biến dược liệu, Một số phương pháp tẩm sao dùng trong chế biến dược liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay